ATARI Centronics Interface - ACI 3_3.

By Administrator at May 05, 2010 00:59
Filed Under: Atari


Popis  interface ACI-2:


Celý interface je tvorený jednočipovým mikroprocesorom rady 8048, v tomto prípade 8748, t.j obsahuje priamo v sebe EPROM pamäť. Tiež je možné sériový výstup prispôsobiť z úrovne TTL na RS232, ale pre pripojenie tlačiarní vybavených štandartným rozhraním CENTRONICS to nie je potrebné. Interface má tak malý príkon, že je možné ho priamo napájať z počítača z konektoru SIO (alebo ho priamo vstavať do počítača). Ďalšími súčiastkami sú 2 kondenzátory 3.3pF a kryštál 6Mhz - jeho hodnotu je potrebné dodržať, pretože je od tejto frekvencie odvodené všetko časovanie. Potom je tu ešte kondenzátor pre Reset a filtrácia napájania pre vlastný procesor.


Prenos znakov cez interface je v základnom režime transparentný, výnimku tvorí znak EOL (9BH), ktorým ATARI označuje koniec riadku a ktorý je pomocou ACI prevedený na postupnosť  CR, LF (0DH, 0AH) a niekoľko kombinácií zo znakom ESC (1BH), ktorá sa používa pre prepínanie vlastných režimov. Prehľad týchto postupností je uvedený v tabuľke.


Obsah pamäte EPROM je uvedený ďalej ako súbor na stiahnutie. Každý byte z počítača je prijatý rutinou pre spracovanie vonkajšieho prerušenia,  je na adresách 0AH až 02DH. Po prijatí povelového bloku mikroprocesor zistí či je oslovená tlačiareň. Ak áno, vyšle počítač príslušnú odpoveď cez vývod P26 a vyčkáva na datový blok. Ten je potom uložený do pamäte, zistí sa prípadný výskyt riadiacich postupností pre interface - ak je ich interpretácia povolená a nakoniec je blok prenesený byte po byte podľa zvoleného režimu na výstup. Výstup môže ísť na port P1, ktorý tvorí základ rozhrania CENTRONICS, alebo výstup ide na sériovú linku na P25 zvolenou rýchlosťou - výstup je TTL logike, ak potrebujeme výstup v hodnotách RS232 musíme ešte použiť príslušný prevodník TTL-RS232, ktorý tu nie je zakreslený. V prípade paralelného výstupu je vývod P24 využívaný pre vysielanie potvrdzovacích impulzov STB (STROBE), vstup T0 pre príjem signálu BUSY od tlačiarne. Po vyslaní celého bloku interface oznámi počítaču možnosť pokračovať  vyslaním bytu 43H na vývod P26. Štandartne sú ignorované znaky, ktoré nasledujú v datovom bloku za znakom EOL, pretože tvoria iba doplnenie bloku na štandartnú dĺžku bloku.


Interface bol vyvinutý s ohľadom na spoluprácu s tlačiarňami EPSON a ROBOTRON (hi...). Ako riadiace znaky boli vybraté kombinácie, ktoré tieto tlačiarne samy nepoužívajú. Pri použití týchto tlačiarní je možné tlačiť priamo semigrafické znaky, ktoré odpovedajú znakom s kódmi 0H až 1FH znakovej sady ATARI., alebo sa dajú použiť tieto kódy pre tlač znakov českej abecedy (napríklad CTRL-C = 03H =č). Znak Escape - ESC (1BH) je možné prenášať transúarentne a využiť ho pre riadenie tlačiarne, alebo zobrazovať graficky. Ak nevyužijeme semigrafiku, je možné znaky s kódmi 0H až 1FH prenášať transparentne, alebo ich nahradiť znakom¯ (7EH) a tak zamedziť nežiadúcim efektom pri výpise pamäti ai. Nastavený režim pre  interface sa dá fixovať, takže interface prenáša všetky kombinácie, ktoré inak využíva pre svoju vlastnú potrebu. Toto je potrebné napríklad pri tlači grafiky (obrázky). Tak isto sa dá prepísať maskovanie 8.bitu pre interface, potom sa znaky zobrazované inverzne tlačia ako bežné ASCII znaky.

 

Po zapnutí interface (odoznie Reset) sa nastaví do štandartného režimu, ktorý odpovedá kombináciám ESC r, ESC c, ESC, d, ESC o, ESC i, ESC p 0.

 

Príklad:

Výstup chcem nastaviť pre sériový výstup rýchlosťou 300 Bd, ešte chcem aby boli transparentne prenášané znaky s kódmi 0H až 1FH a znak EOL.

Povel cez štandartný ATARI BASIC je:

LPRINT "<ESC>p2<ESC>c<ESC>v"

Znak <ESC> zadáme dvojitým stlačením tejto klávesy.


(Tu sa ospravedlňujem autorovi, bohužiaľ už neviem kto je autorom zapojenia, poznámky predsa len už majú nejaký piatok -  ak niekto vie, rád pripojím údaje. Toto zariadenie som netestoval !)

_____________________________________________


Tabuľka: Prehľad kombinácií používaných pre nastavenie interface:

(Pozorný čitateľ si iste všimol, že tam nie je ESC o, ale k tomu nemám poznámku...)


 

Obsah Eprom:

ACI-2 bin Eprom


Interface ACI-2:

___________________

ďalšie časti:

ATARI Centronics interface 1_3

ATARI Centronics interface 2_3

_______________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

10/6/2018 3:52:45 PM #

trackback

Directory  Atari.

Directory  Atari.

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: