ATARI Portfolio - parallel interface 2_2 - model HPC 101.

By Administrator at June 06, 2011 22:49
Filed Under: ATARI Portfolio

 

Pokračujem druhou časťou popisu paralelného rozhrania a to popisom obvodu 8255, ktorý je hlavnou časťou práve tohoto rozhrania. Pretože tento obvod sa dá programovo nastaviť,  jeho možnosti využitia sú teda podstatne väčšie ako by to bolo len pri jednoduchom paralelnom rozhraní.

______________________________________________________________________________

Paralelné rozhranie ATARI Portfolia využíva programovateľný obvod 82C55, čo je CMOS verzia obvodu kompatibilného s obvodom 8255. Obvod obsahuje tri osembitové porty, ktoré je možné naprogramovať ako vstupné alebo výstupné. Ku každému z týchto portov sa pristupuje na samostatnej adrese a jedna adresa je určená aj pre riadiace slovo, t.j. tu sa určuje ako sa ktorý z týchto  portov bude správať (vstup/výstup). Porty A a B sú osembitové, na adrese pre ne určenej sa číta, alebo zapisuje požadovaný údaj (byte). Port C je iný, môže sa správať rovnako ako A a B, alebo je možno priamo pracovať s jeho jednotlivými bitmi, t.j. podľa potreby vieme nastaviťaj správanie sa konkrétneho bitu.


Blokové schéma obvodu 82C55:

 

Jednotlivé porty sú na týchto adresách:

(hexa  /   dec) :
8078h (32888)  - port A, na konektor je vyvedených všetkých 8 bitov
8079h (32889)  - port B, na konektor sú vyvedené len bity 0,1,2,3
807Ah (32890) - port C, na konektor sú vyvedené len bity 0,1,3,4,5
807Bh (32891)  - riadiaci port CW (riadiace slovo)

 

Tu si popíšeme význam jednotlivých bitov na konektore rozhrania Centronics, používa sa konektor Canon 25, pretože nemáme vyvedené všetky porty obvodu 82C55, v praktickom použití sme odkázaní na využitie len módu 0, preto nepôjdem do podrobností uspokojíme sa s tým čo máme priamo k dispozícii.

 

 

Sorry, teraz pôjdu katalógové údaje a tam teda veľa nového nevymyslím ...

 

Programovanie obvodu 82C55:


Najprv pošleme do obvodu riadiace slovo:

na adresu 807Bh (32891)  - riadiaci port CW (riadiace slovo)

Tým sa nastaví obvod 82C55 do požadovaného režimu a potom už na adresách jednotlivých portov buď čítame, alebo zapisujeme potrebné údaje.

 

Máme k dispozícii tri režimy: - a to mód 0, 1 a 2.


Mód 0 - porty je možné samostatne naprogramovať ako vstupné, alebo výstupné, porty A a B všetky bity (8), na porte C extra spodnú časť bitov (dolné 4 bity) a extra hornú časť (horné 4 bity)


Mód 1 - iba pre porty A a B, je možné samostane naprogramovať ako vstup, alebo výstup celý port tak, že je k nemu automaticky priradených niekoľko bitov z portu C pre signály riadenia prenosu dát - týka sa to A aj B. Ostávajúce bity portu C sa dajú tiež samostatne použiť.


Mód 2 - iba pre port A, dá sa naprogramovať ako obojsmerný, pritom je mu automaticky priradených 5 bitov portu C pre riadenie signálov prenosu dát. Port B a zostávajúce bity portu C je možné použiť v móde 0 alebo 1.


Nasledujúca tabuľka ukazuje možnosti naprogramovania portov v móde 0:


_____________

Malá ukážka:

Na port 807Bh (32891)  - riadiaci port CW (riadiace slovo) pošleme číslo 144, (pozri tabuľku, tam je ako sa potom nastavia porty A, B, C) týmto si určíme že:

port A je vstupný, B je port výstupný, port C je výstupný.

V zátvorke je Basicovský príkaz na čítanie a zápis.

na porte A  - 8078h (32888) - čítame data zo vstupu (? PEEK, adress)
na porte B  - 8079h (32889)  - posielame data na výstup (POKE, data)
na porte C  - 807Ah (32890) - posielame data na výstup (POKE, data)

_____________

Ďalší príklad:

chceme mať všetky porty vstupné:

Na port 807Bh (32891)  - riadiaci port CW (riadiace slovo) pošleme číslo 155, týmto si určíme že:

port A je vstupný, B je port vstupný, port C je vstupný.

V zátvorke je Basicovský príkaz na čítanie a zápis.

na porte A  - 8078h (32888) - čítame data zo vstupu (? PEEK, adress)
na porte B  - 8079h (32889)  - čítame data zo vstupu (? PEEK, adress)
na porte C  - 807Ah (32890) - čítame data zo vstupu (? PEEK, adress)

a tak ďalej a tak ďalej.

____________

Možno to na prvý pohľad vyzerá strašne zložité ale nie je to tak. Proste obvodu treba najprv povedať riadiacim slovom ako sa má správať a potom ho už môžeme využívať. Veľkou výhodou je ľahké preprogramovanie na iný typ nastavenia ak sa ukáže že pôvodná "konštelácia nastavenia" z rozličných dôvodov prestane zo dňa na deňvyhovovať. Je jasné že tako môžete ovládať počítačom aj zložitejšie zariadenia, (robotická ruka),alebo priamo riadiť nejaký zložitý proces, fantázii sa medze nekladú. Pre tých šikovnejších je možnosť vyviesť si kompletne všetky tri osemportové brány pomocou prídavného konektora a využiť naozaj úplne celý čip 82C55, mne zatiaľ stačí to čo je k dispozícii.

Aby to takíto "maníci" zase až tak nemuseli riešiť prikladám datasheety obvodov 82C55 a 8255, tu si nájdu aj nastavenie obvodu v módoch 1 a 2.

82C55 datasheet.pdf (555,25 kb)

Pôvodný datasheet pre IC 8255:

Intel 8255 datasheet.pdf (1,07 mb)

 

__________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

1/27/2014 5:38:37 PM #

pingback

Pingback from camera-site.com

Digital Photography | Digital SLR Camea Site

camera-site.com |

12/8/2018 7:20:24 PM #

trackback

Directory Atari PortFolio

Directory Atari PortFolio

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: