Atari 1050 - ICD US doubler. Part1.

By Administrator at February 17, 2017 17:50
Filed Under: Atari

ICD US Doubler pre Atari 1050.

 

Disketová jednotka Atari 1050 dostala pri svojom uvedení na trh do vienku dve hustoty - poznáme ich ako Single (90kByte na stranu) a Medium (128kByte na jednu stranu diskety, niekedy sa tomu v dostupnej literatúre hovorí aj ako Enhanced, teda rozšírená hustota). My dnes len môžeme rozmýšľať prečo sa nenašlo hneď v počiatku a hlavne priamo firemné riešenie v Atari aj pre použitie Double hustoty (180kB na stranu). Tu vznikal veľký priestor pre tzv. tretie firmy - tu konkrétne zastúpila firmu Atari firma ICD a to viac ako slušne. Hlavný dôvod prečo to priamo nejde je ten, že sa v zapojení disketovej jednotky použila príliš malá RAM pamäť, Double hustota ukladá 256byte a teda použitý čip 6810 ktorý má tej pamäte presne polovicu (128byte) jednoducho na spracovanie informácie 256byte informácie nestačí. Teda aby bolo jasno - 256 byte tu už máme (jeden čip 6810 má v sebe 128 byte RAM a čip 6532 má v sebe tiež 128 byte RAM, ale aj procesor pre seba nejaké to miesto potrebuje a preto my nemáme voľných celých 256byte RAM a musíme sami dodať ešte 128 byte RAM, po prerábke má potom FD jednotka "celých" 384byte RAM, z toho si už potom môžeme ukrojiť nám potrebných 256 byte RAM ktoré bezpodmienečne treba ak chceme pracovať s double hustotou). Všetky dostupné materiály sa zhodujú v tom, že cena čipu 6810 a čipu RAM 6116 bola už vtedy v podstate zhodná a teda rozumné vysvetlenie prečo sa to (zase sa objavuje v histórii japonec Sato ... mali ho už tiež vtedy aj v USA ? - ten chlap sa fakt bleskurýchlo sťahuje po celej zemeguli ...) neriešilo sa hľadá naozaj ťažko, môžem iba ponúknuť svoj pohľad na túto vec.

 


Môj osobný názor je ten že vtedy to naozaj stačilo, 90kByte miesta (aj s DOSom) pre 64kB stroj bolo dostatočné miesto. A pre počítač Atari 130XE s 128kB RAM zase postačovala Medium hustota. A hry viac ako 90kB nezaberali, pohodlne vždy stačila aj jedna strana diskety - takže tu padla zásadná otázka: "Načo sa babrať s väčšou hustotou ?" (nezabúdajte že že v zálohe bola stále dostupná a aj používaná Medium hustota, teda 128kB na jednu stranu diskety)  - takto to vidím ja. (Čím viac miesta na diskete = tým menej predaných diskiet, toto sa určite týka aj iba jednostranného zápisu na disketu - nezabúdajme že tu do toho vstupuje nemalým dielom aj výsledná stránka obchodná.) Čo je dobré pre obchodníka neznamená vždy nutne že je to dobré aj pre zákazníka. Nakoniec spomeňte si na disketovú jednotku Atari 810 kde tých 90kB na jednu stranu bolo konečným firemným riešením (a potom sa snažili firmy mimo Atari aj tu zväčšiť dostupnú kapacitu, celkom dobrá cesta ako nechať vývoj na iných, čo tak isto v konečnom dôsledku platilo aj v tomto prípade - pre tu popisovanú úpravu disketovej jednotky Atari 1050.)

No, ale my vrtáci ktorí máme radi väčšie pamäťové kapacity na ktorúkoľvek stranu kam sa pozrieme - sme radi ak sa objaví čokoľvek čo funguje na rozšírenie možností disketovej jednotky Atari 1050. A jednoduchšie ako toto aby sme mali vo svojej disketovke skutočnú Double hustotu sa zatiaľ neobjavilo - tak tomu venujem dnešný článok.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Najjednoduchšie riešenie je minimálne zdvojiť kapacitu RAM a následne k tomu použiť aj príslušne upravené programové vybavenie. Teraz to čo som napísal sa pokúsim preložiť do slovenčiny - potrebujeme navyše ešte jeden čip 6810 a naprogramovanú pamäť 2732 s novým obsahom. Sami uznáte že to naozaj nie je až tak veľa na prácu. Uvedené riešenie od firmy ICD pochádza z roku 1984, vtedy sa predávalo za $79.95 USD (balenie obsahovalo už špeciálne zapojené (ešte sa k tomu dostaneme čipy sú zapojené v prevedení piggy back) a vzájomne prepájkované 2 čipy 6810 + nová naprogramovaná Eprom 2732 s novým firmware + bola priložená SpartaDOS disketa). Otvorili ste disketovú jednotku, nahradili pôvodnú Eprom novou, následne sa vybral pôvodný čip 6810 (ten Vám už zostal na pamiatku) a nasadil sa do tejto pôvodnej pätičky už pripravený "zdvojený" čip 6810 od firmy ICD. Pojmy "zdvojený" čip a piggy back zapojenie budú v ďalšom texte obšírnejšie popísané.


Zapojenie vývodov pamäte 6810.


Je to zatiaľ absolútne najjednoduchšie riešenie, pritom máme k dispozícii už aj toľko žiadanú Double hustotu - teda potom už máme celých 180kB na jednu stranu diskety, túto jednoduchosť s akou sa to docielilo sa asi už nikomu nepodarí prekonať. A funguje to stále s pôvodným "krpatým" 24 pinovým procesorom 6507, ktorý má predsa len kopu rôznych obmedzení, mimo iného je napríklad k dispozícii len 8kB adresný priestor na všetko. Ale kto vie, vie, paráda. ICD vedelo. Čip RAM 6810 je výnimočný tým, že má k dispozícii celkove 6 vývodov známych ako chip select - a s tým sa už dá "čarovať".


Trošku to rozvediem - pre využitie Double hustoty musíme mať k dispozícii 256 byte RAM. V čipe 6532 je síce tiež 128 byte RAM (tá sa ale používa priamo pre vlastnú prácu procesoru 6507 a teda je už obsadená a na náš účel sa v žiadnom prípade využiť nedá) a ďalších 128 byte RAM je v čipe 6810 = máme k dispozícii na načítanie sektoru iba 128 byte RAM - to stačí na načítanie Single a Enhanced density (teda 90kB a 128kB). Ako na to aby sme mali pre nás potrebných voľných 256 byte RAM ? Najjednoduchším riešením je pridať ďalších 128 byte - potom už máme k dispozícii potrebných 256byte RAM pre načítanie obsahu sektoru na jeden záťah. No a tu nám toto riešenie poskytuje práve pridanie ďalšieho čipu 6810. Samosebou do dosky ten čip priamo nemáme kde osadiť (nie je tam na to vytvorené žiadne miesto) a tak sa zrodilo riešenie piggy back, kde sa ten prepotrebný druhý čip proste zvrchu "priloží" na pôvodný čip, niektoré potrebné nožičky sa jednoducho len vyhnú smerom nahor a následne sa prepoja podľa priloženej schémy, ostatné nožičky sa vzájomne prepájkujú a celé toto RAM "monštrum" sa nakoniec osadí na pôvodné miesto kde doteraz "sedela" 128 byte RAM čipu 6810. Doma si to vieme vyrobiť tiež - akurát potrebujeme zohnať ďalší kus čipu RAM 6810, dnes už asi od ICD originál nezoženieme.

 

O tomto vedieť aspoň tak v roku 1986 ... (teda v našich končinách - ale zase

neboli k dispozícii disketové jednotky, teda dostupné za rozumnú cenu)

hmmmmmmmm, čas sa ale nedá vrátiť ...

 

Zariadenie je plne kompatibilné s pôvodnými hustotami, čiže nespôsobuje žiadne problémy. Vzhľadom k tomu že firma ICD vyvinula operačný systém SpartaDOS je možné pod ním dosiahnuť prenosovú rýchlosť namiesto 19.200Bd 57.600Bd čo je 3x vyššia prenosová rýchlosť. Samozrejme disketa musí byť naformátovaná pod SpartaDOS-om aby sa dosiahla táto prenosová rýchlosť. Zase sa to pokúsim preložiť do zrozumiteľnej reči. Ak ukladáte sektor po sektore a hlavička disketovej jednotky sa tam práve nenachádza tak musíte počkať až do ďalšej otáčky diskety aby ste uvedené údaje mohli v správnom okamžiku zapísať alebo načítať. SpartaDOS dokáže ukladať data na "preskáčku" tak, aby hlavička bola práve v tom sektore kde sú potrebné data. Jednoduché, na PC sa uvedenému javu "nadávalo" menom interleaving. Výsledný zvukový efekt pri používaní je veľmi podobný ako pri používaní zariadenia SIO2SD - sú použité štandartne vlastne rovnaké prenosové rýchlosti (aj keď u SIO2SD to vieme nastaviť aj na rýchlejší prenos).

Rád by som upozornil na možné prenosové problémy pri počítači Atari 130XE (týka sa to ale iba najstarších verzií), v počítači je potrebné odstrániť (alebo aspoň odpojiť jednu jeho nožičku) jedná sa o kondenzátor C304, ktorý je zavesený na prenosovej linke. Po jeho odstránení by mal prenos dát bežať už v poriadku. V novších verziách Atari 130XE sa už uvedený kondenzátor nevyskytuje. Ak je zapojený - nájdete ho v blízkosti SIO konektoru v počítači.

Takže vlastná výmena pozostáva:

1 - vynechám základný pokec že treba odšróbovať kryt, odpojiť mechaniku atď., atď., tu sa už právom dá predpokladať že ten kto do toho ide o celej veci aj niečo vie, ostatní ešte chvíľu študujte a až potom si pitvajte ...

2 - vyberieme z pätičiek základnej dosky 24 pinový čip s označením U10, v lepšom prípade je to Eprom - potom nasledujúci riadok (3) stačí preskočiť

3 - v tom horšom je tam PROM pamäť, potom musíte zmeniť nastavenie jumperov (prepojok), obrázok ako na to prikladám, pri inštalácii sa práve tu najčastejšie robí chyba, takže pozor na to ! vždy si to skontrolujte !

4 - treba vybrať ešte jeden 24 pinový čip s označením U8 čo je typ 6810 = pôvodná RAM pamäť

5 - tieto čipy už v ďalšej prerábke nepoužijeme (ak máme dopredu pripravenú Eprom a piggyback 2x 6810, inak Eprom môžete po vymazaní preprogramovať pre túto verziu software a pri použití pôvodnej 6810 potrebujete zohnať už iba 1ks novej RAM typu)

6 - nasadíme piggyback riešenie 2x čip 6810 na pôvodné miesto čipu 6810

7 - nasadíme novú Eprom na miesto pôvodnej Eprom (ROM)

 

Základná doska Atari 1050 - je tu vyznačené umiestnenie Eprom pamäte (US Doubler),

miesto kam sa osadí piggy back (teda RAM 2x 6810) je označené ako ICD.

 

Nastavenie pre jumpre - teraz tam dávate Eprom, takže treba ich zapojiť pre Eprom, t.j. JP1 a JP3 budú open, JP2 a JP4 short, čiže prepojené.

Nakoniec - tu máte spomínanú tabuľku:Čo máme rozumieť pod pojmom "zdvojený čip" ?

2x čip 6810 sa umiestnené priamo na seba (hovorí sa tomu v žargóne ako "piggyback" riešenie), pričom niektoré vývody treba vyhnúť a ostatné sa spolu prispájkujú. Cínu dávajte tak akurát nech netvorí "guličky", na fotografii je to urobené správne. Rozmýšľal som či sem vôbec budem kresliť schému pretože  nasledovný obrázok mi pripadá natoľko jasný že nevidím dôvod ešte niečo k tomu dodávať, úpravy vývodov aj s prepojením - predrátkovania sú jasne viditeľné.  Niektoré riešenia používali ťahanie káblikov priamo medzi vrchným a spodným čipom, tomu sa na uverejnených obrázkoch vyhýbam, nech to má aj nejakú štábnu kultúru. Prvá ukážka je tu preto že málokedy je to tak dobre zrozumiteľné na obrázku ako tu:

 

US doubler RAM ver.1


Nasleduje ďalšie riešenie toho istého, len je trošku inak spracované:

 

US doubler RAM ver.2

Tiež medzi jednotlivými čipmi nie je žiadna medzera pre uloženie káblikov, je to

také "fajnové" riešenie ktoré usporí ešte jeden drátik naproti prvému riešeniu.

 

Vyzerá to predsa len o poznanie usporiadanejšie, súhlasíte ?

4 fotografie prepojenia RAM, zdroj: atariage.com

 

Obidve uvedené zapojenia sú plne rovnocenné a vo funkčnosti medzi nimi nie je žiaden rozdiel.


Nakoniec som sa rozhodol že radšej predsa len pridám aj samotné prepojenie týchto 2x 6810 RAM čipov priamo v nakreslenej schéme - netreba tápať, je to tu, jednoducho pridávame ďalších 128 byte RAM:

 

US Doubler 2x 6810 RAM (piggy back prevedenie)

 

Na hornom čipe 6810 (TOP), sa vyhnú dohora piny 10 a 14, na spodnom čipe 6810 (BOTTOM) sa vôbec nič neupravuje. Následne sa vrchný čip "posadí" na spodný čip (pozor na správnu orientáciu vývodov !) a ostatné nevyhnuté nožičky sa na obidvoch čipoch vzájomne pripájkujú. Na hornom čipe priamo drátikom prepojíme jeho dva piny č.12 a 14 (ten je vyhnutý) medzi sebou. Z horného čipu potom s pinu č.10 (tiež vyhnutý) ideme drátikom na spodný čip na pin č.14. Hotovo ... Následne toto piggy back riešenie osadíme na pôvodné miesto čipu 6810 na motherboarde disketovej jednotky Atari 1050. Tak isto do motherboardu založíme novo napálenú Eprom 2732 s obsahom pre US Doubler. Ak Vám to v tomto okamžiku stále nie jasné, kontrolujte si tento text vzájomne spolu s uverejnenou fotografiou, potom by už malo byť jasné čo a ako.

 

Poznámka:

Celé programové vybavenie je presunuté do 4.časti,

kde sú obsahy firmware a aj atr súbory.


Už len pripomeniem:

- ak disketová jednotka Atari 1050 nebola doteraz otvorená, tak po odpojení kabeláže (dôkladne si označte ako je pripojený ktorý konektor (inak je na nich aj označenie, takže by nemal nastať problém, ale už som mal v ruke na opravu jednotku kde bola kabeláž majiteľa nanovo nastrkaná do motherboardu systémom "tuto by to mohlo pasovať a-  potvora jedna po zapnutí to aj tak nefunguje !") asi je tam ešte od výroby nainštalovaný ochranný tieniaci plech na základnej doske ktorý je potrebné odstrániť aby ste sa vôbec dostali k potrebným čipom. Ak tam ten plech je - je potrebné vybrať celú základnú dosku aby sme sa dostali k uchyteniu tieniaceho plechu a aby sme ho vedeli odstrániť. Po jeho odstránení ho už následne neodporúčam inštalovať naspäť, zariadenie bez problémov pracuje aj bez neho a v konečnom výsledku sa omnoho lepšie chladia jednotlivé čipy ktoré boli pod ním
- čipy do pätíc zasúvame s citom, blbé založenie má skoro vždy za následok zalomenie nožičky (ak sme nešikovní tak aj nožičiek) a po ich narovnaní už väčšinou máme následne už iba 1 ďalší platný pokus (potom sa už určite odlomia), takže - robte to fakt s citom
- tak isto si treba dôkladne skontrolovať pred opätovným zapnutím či sme čipy osadili správne, teda či je správna orientácia čipu a pin1 je naozaj zastrčený tam kam patrí, posunutie o jeden pin má zvyčajne dosť zlé následky pre celú základnú dosku ak by sme to takto založené zapli do šťavy - takže kontrolovať, kontrolovať ...
- ak to robíte tak že máte celú základnú dosku vybratú von, tak si prosím prepískajte multimetrom, či naozaj všetky vývody vybratých a nanovo založených čipov majú dobrý kontakt v dutinkách pätičiek, je totiž možné že v niektorých prípadoch nebude dobrý kontakt a tak teda by nám potom zariadenie nepracovalo (bola séria motherboardov, kde boli použité nejaké naozaj lacné pätičky a vďaka tomu sa objavili aj problémy), my sa chceme takýmto problémom vyhnúť - ak tam taký problém je väčšinou stačí konkrétny vývod nanovo prepájkovať.

 

No a takto to vyzerá už priamo založené v základnej doske Atari 1050:

(foto poslal skromny, zverejnené s jeho láskavým súhlasom)

Tu si všimnite na tomto obrázku ako sú nastavené prepojky pre použitie Eprom pamäte, nachádzajú sa hneď napravo priamo na úrovni tu osadenej Eprom 2732, čiže toto nastavenie prepojok je už nastavené pre použitie s EPROM pamäťou 2732. Ak ste tam mali osadenú už aj predtým Eprom tak vôbec nič neprestavujete, zmenu robíte iba v tom prípade ak ste tam mali doteraz osadenú PROM pamäť. Ale aj tak je dobré si nastavenie prepojok vždy skontrolovať, nakoniec si tým ušetríte vznik problémov ak by ste nemali správne nastavené prepojky pre prevádzku s Eprom pamäťou. Nakoniec asi aj tak do toho pôjde len ten čo sa vyzná, alebo si to radšej dajte urobiť u niekoho kto to určite neposerká ...

 

___________________________________________________________

Firma ICD nakoniec dodávala čipy 2x 6810 RAM už pekne zabalené v úhľadnom púzdre, kde to tak nebilo do očí ako sú tam tie RAM pamäte "na divoko" pospájané. Sami uznáte že sa na to naozaj dalo pozerať bez nejakých poznámok o vzhľade:

 

__________________________________________________________
Záver:

Jedná sa skutočne o jednoduché, v svojej podstate priamo geniálne riešenie - nezabudnite na to že táto úprava disketovej jednotky Atari 1050 na Double hustotu pochádza z roku 1984, ak to skutočne nadľahčím tak je to priamo vec pochádzajúca už z minulého tisícročia, ale ani vek jej neuberá nijako na kvalite. Wink K dispozícii potom máme všetky 3 používané hustoty, je tu totálna spätná kompatibilita s pôvodnou, neupravenou disketovou jednotkou Atari 1050. Štandartne beží jednotka na 19.200Bd, s použitím SpartaDOS-u idete na trojnásobok tejto prenosovej rýchlosti !. SpartaDOS je skutočne dobrý operačný systém a tu sa nám aj automaticky navyšuje prenosová rýchlosť. Nakoniec ani cena celého riešenia vo vtedajšej dobe nebola až taká odstrašujúca (v cene bol obsiahnutý aj SpartaDOS).


Palec nahor!
____________________________________________________________
Nasledujú poznámky, jedná sa len o doplňujúce informácie:


Občas "hnevá" vysoká prenosová rýchlosť u niektorých počítačov Atari 130XE. Toto štandartne nemusíte previesť, je to ale vhodné použiť ak nechcete robiť žiaden zásah do počítača Atari 130XE.

Stačí priamo v disketovej jednotke Atari 1050 odpojiť (alebo ešte šikovnejšie iba vycvaknúť) kondenzátory s týmto označením:

C56, C57, C58 a C61

Tieto kondenzátory sú zavesené na dátový prenos smerom von a dovnútra disketovej jednotky - toto by malo stačiť na bezproblémový chod disketovej jednotky v spolupráci s Atari 130XE (problémy sa vyskytovali len pri prvých sériách počítačov) v ktorom potom vôbec netreba previesť žiadnu úpravu.

 

Ak používate naraz 2 disketové jednotky tak  je túto úpravu potrebné bezpodmienečne previesť - inak potom máte na datových vývodoch príliš veľké kapacity ktoré nedovolia zvýšiť prenosovú rýchlosť.

____________________________________________________________

Doplnková infomácia (nemá vplyv na prerábku, skôr je určená na lepšie využitie):

Ak si dáte do počítača upravený pôvodný OS ale už z Hispeed rutinami, tak Vám potom Atari 1050 fičí stále na "plné gule". Mám to urobené v jednom počítači, prepínač má voľby: pôvodný OS - HispeedOS (keby boli nejaké problémy). Zatiaľ ten prepínač som tuším použil 1x.

____________________________________________________________

18.02.2017

Ozval sa rEVERz (kiežby takýchto mailov chodilo viac) - vyjadril sa k úprave v Atari 130XE, má ešte schodnejšiu cestu, tak si dovolím citovať z jeho mailu:


Co se týče koďanu v XE deskách, píšeš C304, tak stačí dát pull-up odpůrek na inkriminovaný vodič. Já tam dával 4k7, stejně jako tu:

http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_en

Mě to fachalo všude a je to myslím jednoduché řešení.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Poznámka:

Tu len doplním - práve tento pull-up zabezpečí rýchlejšie nabíjanie a vybíjanie C304 a teda nie je potrebný zásah do počítača. Informáciu o tom že je dobré vyhodiť koďan priamo v počítači dávala v roku 1984 priamo firma ICD - takže tu v texte som ju len citoval ako ona odporúčala riešiť uvedený problém .

___________________________________________________________ 

06.05.2018

 

US Doubler For Atari 1050 Disk Drive

CHAPTER 1 - US DOUBLER OPERATION

Introduction

The US Doubler is a high quality enhancement chip set for the Atari 1050 disk drive. Many man hours have been spent to make this product easy to install and to provide your 1050 with intelligent single, dual, and double density operation. The US Doubler is an original, innovative product developed by ICD, Inc., not just a poor copy of someone else's product like some other density doublers.

After installation, your US Doubler 1050 will be fully compatible with the single and dual density software which you have used before, as well as full double density operation with programs which support that mode.

UltraSpeed Operation

SpartaDOS, also developed by ICD, Inc., is the recommended DOS to use with the US Doubler since it opens up the UltraSpeed operation. (Without SpartaDOS, you Doubler enhanced 1050 will run at normal speed.) This high speed data transfer is accomplished by increasing the SIO baud rate from 19.2K to 54K. The UltraSpeed sector skew then allows 3 times as many sector reads for each revolution of the disk resulting in rapid I/O which sounds like machine gun fire.

Possible Problems with UltraSpeed and the 130XE

Some 130XE computers have been found which don't like the 54K baud rate and they seem to sputter when reading a sector in UltraSpeed. The solution for this problem is to remove the band width limiting capacitor on the data out line inside your computer. This capacitor (which looks like a diode) will be connected from pin 5 of the 13 pin SIO connector of the 130XE to ground. All you need to do is cut one end of the capacitor and bend it away from the rest. (When facing the back of the computer, pin 5 is in the bottom row, the third pin from the left.) You will notice that each pin on this connector has these capacitors going to ground. The purpose is to filter out a small amount of high frequency noise which may affect television reception. The intention was good but the capacitor on pin 5 also filters out high speed data.

NOTE: The newest 130XEs no longer have these capacitors soldered directly to the connector. Instead, they have them properly laid out on the circuit board to the lower right of the I/O connector. The capacitor you need to cut is C304.

SpartaDOS Availability

SpartaDOS is available on disk as part of the SpartaDOS Construction Set for $39.95 retail or in the SpartaDOS X cartridge (hardware version) for $79.95 retail. See your dealer or call ICD direct for further information.

CHAPTER 2 - US DOUBLER INSTALLATION

Brief Overview

The US Doubler consists of two plug in modules which are to be installed in your Atari 1050 disk drive. One of these is a 24 pin chip (U10) and the other is a hybrid 24 pin module (U8). These are to be installed into the corresponding sockets on the 1050's Printed Circuit Board (PCB). Atari is currently selling 1050s with two different types of U10 chips. The replacement U10 supplied by ICD, is the most common type found. If it is the wrong type for your drive, you can either move two jumpers (which requires soldering), or send us your ICD - U10 for an exchange with the other type (recommended)>

Before Installing

Be sure to fill out your warranty/upgrade card and mail it in. This will qualify you for a free subscription to our OPEN FILE newsletter. It is also the only way we will be able to notify you of changes and updates, and the only way you will be eligible for upgrades. Please, take the time to fill in your Atari dealer's name and address, so we can make him aware of our products for the Atari.

If after reading these instructions you feel this installation is not for you, then talk to your local dealer or service center about it, or send us the drive. ICD will install this product for $15.00 including UPS ground shipping one way. This low price is good only before you attempt to install the US Doubler. For later services, see our prices at the end of this chapter. For installation by ICD, send and mark the box to:

ICD, Inc.
1220 Rock Street
Rockford, IL 61101-1437


Attn: 1050 Install

Please include a check for $15.00, the complete drive less cable and power supply, and the ICD product. Our turn-around is generally 48 hours.

Do You Still Want to Install It?

Tools Needed:

#2 Phillips head screwdriver
#1 Phillips head screwdriver (for some drives made in Hong Kong)
Medium or small flat blade screwdriver
A permanent ink marking pen for marking connectors during disassembly
An empty dish for holding parts
A clean well-lighted work surface
Small needle nose pliers
20-35 watt small tipped soldering iron (optional)

Let's Get Started!

Cover Removal

Turn the 1050 on its back and remove the 6 Phillips head screws. (4 are recessed and 2 are on the front bezel.) Place the screws into your parts dish.

Carefully turn the drive back onto its feet and set it down. Lift the rear of the top cover about 1/2 inch, slide it towards the front and lift the cover and bezel off as one piece. Set these aside.

Things To Look For

Notice how the drive assembly sits in the case and note the four black rubber washers under the drive frames. These usually fall out when removing the drive. (Hong Kong drives have these glued down.) On the early 1050 drives, there are also four steel pins at the center of these washers which fall out during disassembly (they are glued in on the later drives). Notice the wires which connect the drive to its PCB towards the rear. These should all be marked with J14, J10, etc. on the connectors. The markings correspond with the markings on the PCB but they don't always indicate proper polarity. Take your marker and draw a line across the inside of each connector. We will then know when we plug them back in that the side with the black line goes towards the center. Do the same on all other connectors (there is one under the front of the drive frame). We are now ready for the heavy work.

Important: Some Hong Kong drives have connectors with no markings and color coded wires. If this is you situation you will need to make a chart indicating the color pattern for each connector if you unplug them.

Dealer Information

If you are selling or installing a large number of US Doublers, you may want to carry extra parts in inventory to help your customers. ICD U10s and adaptor sockets are available (direct from ICD only) to stocking dealers.

Here Goes Nothing...

Remove the Drive (optional)

Experience has shown that more problems are usually created by unplugging the drive from the circuit board than are prevented. The recommended procedure is to leave the drive mechanism connected to the circuit board and to lift it up to access the board.

Take care, though, as the wire are small and will break if too much stress is applied. You should still unplug J6, the drive head connector towards the front of the PCB. Notice that the red conductor on J6 goes towards the front of the drive. If you choose to leave the rest of the drive wires plugged in (we do), then proceed to Remove the PCB, otherwise, read on.

If You Wish to Unplug the Drive from the PCB...

Carefully unplug all seven connectors while noting their positioning. Don't pull on the wiresl Do pull on the plastic connectors. A small needle nose pliers can make this easier for tight fitting connectors. After removing the wires, lift the drive frame up and out of the case and set it aside. Put the four rubber spacers and the four steel pins (if they're loose) in your parts dish.

At Last the PCB!

Remove the Printed Circuit Board (PCB)

You are now looking at the PCB. The chips (ICs) to be replaced are under that large tin cover (shield) which is fastened on the foil side (the bottom side) of the PCB with twisted metal tabs. This shield was designed to reduce RFI (Interference with TVs, radios, etc.). The PCB is held down to the case with either two plastic tabs (Singapore models), or four plastic tabs and three small Phillips head screws with three brown insulating washers (Hong Kong models). If you have screws holding the board down, remove these first. Then, lift the front of the PCB while bending back the tabs with your other hand or screwdriver. The PCB needs to go slightly towards the front and then out of the case! Place the PCB with its component side down on your work area. (If the drive is still attached to the PCB you begin your balancing act.)

Remove the Metal Shield

The bottom shield on the foil side of the PCB is symmetrical but the top shield has a notched out area in one corner. This notch is for clearance of the soldered connections on components R43 and U14. Straighten the tabs and remove the two shields. Turn the PCB over, component side up, and get ready for fun. (if the drive is attached, you should lift it off the board with one hand while working with the other.)

Remove the Old ICs

The two 24 pin ICs, U8 and U10, must be removed. Use the flat bladed screwdriver and gently pry the chips out of their sockets and set them aside. These two will not be used again.

Check the Jumpers!

This is the most important installation step where most mistakes are made, so pay attention! JP1 through JP7 are the jumper wires behind U10 (See diagram). In most installations, only some of the JP (jumper) numbers will be visible. The other numbers are usually hidden under the jumpers themselves. These jumpers might be solid pieces of wire soldered between two pads, a wire with a white ceramic covering around the center or they might look just like resistors with black stripes. It does not matter which type is installed; they all serve the same purpose. the position of the first four jumpers (JP1-JP4) determines which type of U10 chip you will need. We're not really sure why Atari used the jumper system when the 1050 drive was designed. Maybe it was so they could switch chip types when one became more cost effective. There are many manufacturers of both types of chips and each works as well as the other for this application. The only difference is pin configuration, which is what the jumpers change.

If the replacement U10 does not have a label, JP2 and JP4 should be open (no connection); JP1 and JP3 should be closed (jumpered). If the replacement U10 has a paper label on it, then JP1 and JP3 should be open (no connection) and JP2 and JP4 should be closed (jumpered). Every effort has been made by ICD to provide you with the most common type of U10 chip.

We have found that most drives 'Made in Singapore' ned the U10 without the paper label and most 'Made in Hong Kong' need the U10 with the label. The U10 which comes with the drive will match the corresponding ICD U10 needed.

If your replacement U10 is of the wrong type, you have two options:

  1. Send us the ICD U10 (in protective packing) along with $1.00 for shipping and handling and mark on the outside 'Attn: U10'. When we receive this, we will send the other type of U10 which you can then plug in. (If the pins are damaged on the returned IC, you will be charged $7.00.)
  2. Move the jumpers to their correct locations for the ICD U10 chip in your possession. Do not attempt this modification unless you feel confident with a soldering iron. Foil trace damage may result from sloppy de-soldering techniques which will result in a non-operational drive. The other jumpers JP5 through JP7 should always remain unmoved.

Plug in the Chips

For correct positioning, the notches at the end of the modules (chips) go towards the front of the drive. Also, as a general rule, any labels or writing on your ICD replacement chips will read from the front of the drive to the rear. Carefully plug the new U8 (the larger module) into the socket for U8. Next, carefully plug the new U10 into its socket with the notch towards the front of the PCB. Make sure all the pins went into the correct holes in the sockets and are plugged in firmly. Wasn't that easy?

A number of drives from Singapore have been discovered with "defective" sockets in the U8 position. These can be isentified by the numbers "41000" and "MXS-nn" molded into the plastc (where "nn" represents a number like 12, 9, 15, etc.). These sockest have large ridges which hold the ICD U8 module out of the socket and prevent proper pin contact. The U8 module will feel loose in the socket. If you find yourself with one of these sockets it is recommended that you send $4.00 in an envelope addressed to ICD, Inc. Attn: U8 Socket. We will send a special socket adaptor which will allow simple installation. The only othe alternative is to replace the socket (which means de-soldering and possible damage).

NOTE: This adaptor socket is not needed with the majority of Singapore drives nor with any of the Hong Kong drives.

REASSEMBLY

Put the Shield Back On

If you're unsure of what you are doing then you might want to leave the metal shield off for testing. If you haven't had any problems following us so far then it's all down hill from here. Be careful installing the shield and make sure the notched end of the top piece is over R43 and U14. Also, make sure that no components or wires are pinched between the shiled and the PCB.

Put the PCB Back into the Case

Place the rear in first, then lower the front of the PCB. The PCB should easily snap in place under the plastic tabs. (Install the three washers and screws if your drive had them.)

Reinstall the Rubber Washers and Steel Pins (if removed)

Press the four rubber washers with the recessed side down, onto the plastic posts in the front half of the drive's case. The four steel pins are either still stuck in the plastic posts or, if they were loose (older drives), in your parts dish. Put one into each hole at the center of the rubber washers.

Reinstall the Drive Frame

Plug the connector from the drive head onto J6 at the front of the PCB. Carefully lower the drive frame onto the steel pins noting that the steel pins fit into the holes in the drive frame.

Plug in the Connectors (if unplugged)

Plug the rest of the connectors onto the corresponding pin locations. Be sure to note the marking you made on the connectors during disassembly. (if you did not unplug your drive from the PCB, you an skip this instruction. That's your reward for being so brave and talented.)

Replace the Top Cover

T replace the top cover, line up the bezel over the front of the drive frame, then lower the cover. If the bezel becomes separated, put the top cover on first, then hook the top of the bezel under the top cover front edge, and gently snap it down into place. While holding the case together turn the disk drive upside down and lay it on its back. Screw the six Phillips screws back into place and presto!

Your Done!

START-UP AND TESTING

Plug the drive back into your system. If you're going to use UltraSpeed (US), it is usually best to make this drive number one. Put a SpartaDOS Master disk into the drive, close the door, and power up the computer. If you get an error message 'not an XL/XE computer', use the other Master disk. Impressed? The MASTER SpartaDOS diskettes are single density US format. The first few sectors are read at normal speed upon boot; the software determines whether the drive can handle UltraSpeed and then loads the high speed code into your computer. Even though double density sounds slightly slower than single density, the double density US format is even faster since it is working with larger sectors. Refer to the SpartaDOS manual for more information about operation and formats.

It Doesn't Work

Go over the instructions again and check your work. There is probably something you have overlooked. All of our products are thoroughly tested before shipping to ensure high reliability. If the U8 module is in backwards or not making good connection, if the jumpers are in the wrong position or if the traces were damaged during re-soldering, the power light will come on but the drive will not spin. You can use the new U8 with your old U10 but not visa versa. If your drive won't boot the master DOS disk then try a standard boot disk of known quality. If you still can't get it to work, send your complete drive to us for repair.

Our service turn around time is generally 48 hours. If there is a problem with our parts, there will be no charges. If there is a problem with your installation, you will be charged a $25.00 flat rate including shipping. If there is a problem with the drive itself, our standard service rate is $40.00 plus parts and shipping. In any case, we will send the repaired drive back to you via UPS COD or prepaid if you include your VISA/MASTERCARD number. For repairs, send the drive and mark the box to:

ICD, Inc.
1220 Rock Street
Rockford, IL 61101-1437

Attn: 1050 Service

Warranty

Be sure to completely fill out and return your warranty card. This is the only way you will be eligible for future updates or enhancements. The warranty is not transferable and is intended for you as the end user only.

Warning! The warranty will be considered null and void if the copyright labels are removed from the ICs or if the hybrid module has been tampered with. We do not support 'pirates' (a nice word for thieves dealing in computer software and hardware; we use other words). We own the copyrights for all of our products including SpartaDOS. Any users who are found to be selling or giving away copies of our products forfeit all rights to any support or service. Furthermore, we will take legal action against those users if we feel it necessary or justified.

SPECIAL CONSIDERATIONS

Format

Though the US Doubler is optimized for operation with SpartaDOS, any 'Atari Compatible' DOS should function with it properly. When changing from SpartaDOS to another brand of DOS and using the format command, first turn the drive power off and then back on (cold-start) to re-initialize the internal format settings. Failure to do this could create format errors with the other DOS.

_____________________________________________________

Part 2 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-2.aspx

Part 3 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-3.aspx

Part 4 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-4.aspx

Part 5 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-5.aspx

Part 6 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-6-Speed-stepping.aspx

Part 7 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-7-7x-firmware.aspx

Part 8 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-8-2x-firmware.aspx

Part 9 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-9-Nezgar-firmware-for-TANDON.aspx

________________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

5/14/2018 12:49:57 PM #

trackback

Atari 1050 - ICD US doubler. Part 2.

Atari 1050 - ICD US doubler. Part 2.

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: