Dataset Atari XC12 - TURBO - ver.Čmuchař 1.

By Administrator at November 01, 2017 09:10
Filed Under: Atari

Jednoduchá úprava datasetu XC 12 pre spoluprácu

 

zo systémom UNIVERSAL TURBO (T-2000).

 


Čmuchař ver.1.

 

 

Materiál pochádza z časopisu ATOM, bližšie označenie čísla nemám, pretože sa mi dostala do rúk akurát táto konkrétna stránka (ATOM 22/214) - a aj to v dosť zlom stave (našťastie zle bola čitateľná iba textová časť)  - preto som prepísal text autora článku. Autorom uvedeného zapojenia je František Čmuchař. Zapojenie sa vyznačuje tým, že používa skutočne iba minimum pridaných súčiastok (4 !), jedna súčiastka sa mení, teda prístup k riešeniu využitia na TURBO je zásadne odlišný ako pôvodné originálne zapojenie TURBA od Jiřího Richtera.

 

Idem priamo na text od autora:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Pre rozšírenie systému rýchleho nahrávania TURBO Jiŕího Richtera sa mi osvedčila veľmi jednoduchá a nenáročná úprava firemného magnetofónu s ktorou je možné dosiahnuť pomerne vysokú prenosovú rýchlosť (až 6411 Bd).

 

Popis zapojenia:

Celá úprava spočíva v tom že sa vradí elektronický spínač medzi výstup tvarovacieho zosilňovača (vývod 8 IO) a bázu koncového tranzistoru, jeho zopnutím je premostený kmitočtovo - číslicový prevodník (obvody využívané štandartným systémom prenosu dát). Spínač, tvorený tranzistorom T je aktivovaný signálom COMMAND (log.0) pomocou neho je tiež zablokovaný prevodník (uzemnením vývodu 12 IO cez diódu D). Delič tvorený rezistormi R1 a R2 prednastavuje pracovný bod koncového tranzistoru, k tomuto sa využíva jednosmerná zložka signálu z tvarovača.

 

Konštrukčné prevedenie:

Vzhľadom k malému množstvu použitých súčiastoksú tieto umiestnené priamo do voľného priestoru na doske plošného spoja obvodov magnetofónu. Signál COMMAND ktorý nie je do neupraveného magnetofónu zavedený, je možné priviesť pomocou zvláštneho vodiča (proste pridáte ešte jeden vodič - moja pozn.) zo svorky číslo 7 sériového konektoru mikropočítača (je nakreslený v Užívateľskom popise počítača) (jedná sa SIO konektor - moja pozn.).

K tomuto je tiež možné použiť vodiče signálu AUDIO OUT (svorka 11 sériového konektoru), ktorý je ptom potrebné v konektore prepojiť na svorku 7 (COMMAND) a keramickým kondenzátorom M1 spojiť priamo v púzdre konektoru zo svorkou 11. Rovnakou kapacitou je nahradený elektrolytický kondenzátor 4.7uF na výstupe zosilňovača AUDIO,  z jeho zápornej elektródy je je vedený po červenom vodiči signál AUDIO OUT.

 

Pre dobrú súčinnosť TURBA zo standartom je potrebné tak isto ešte odobrať keramický kondenzátor pripojený paralelne k signálovej hlave (biely a červený vodič), týmto je rozšírená jej kmitočtová pracovná charakteristika a ďalej je potrebné zvýšiť záznamovú úroveň výmenou sériového odporu (pripojeného na červený vodič hlavy) za odpor 3K3.

 

Nastavenie:

Vzhľadom k rozdielnosti parametrov aktívnych prvkov v datasetoch je potrebné zistiť veľkosť odporov R1 a R2. Odpory sú nahradené trimrom 10k, ktorý je postupne nastavený tak  aby dataset pracoval s maximálnou prenosovou rýchlosťou. Po nastavení je trimer nahradený pevnými odpormi. (Tak isto tam môže zostať nastavený odporový trimer - moja pozn.) K nastaveniu teda nie je potrebný žiaden merací prístroj. Nastavovanie je prevedené priamo na počítači v spolupráciu najlepšie s programom UNIVERSAL TURBO COPY, ktorým sa vygenerujú na kazetu niekoľkokrát ľubovoľné data v rôznych rýchlostiach. Pri spätnom čítaní je potom nastavovaný trimer.

 

Použité súčiastky (v zátvorke možná náhrada - moja pozn.):

tranzistor T - KF517             (BC557)

dióda D - KA261                  (1N4148)

odpory R1 a R2 - zistiť podľa návodu

odpor 3K3 (výmena odporu na hlavičke - moja pozn.)

 

Vlastná schéma pre TURBO - dataset XC12:

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Keď sa na to pozerám autor sa skutočne poriadne zamyslel ako na to a našiel jednoduché, geniálne riešenie - jedná sa o najjednoduchšie dostupné TURBO čo je k dispozícii. Takéto riešenie preto len tak nenájdete. Je zaujímavé že o tomto konkrétnom riešení sa v dnešnej dobe ani poriadne nevie, buď je to dané tým že vznik úpravy bol už neskorší, alebo sa v reále o tom príliš nevedelo - pritom sa maximálne využíva to čo je už v magnetofóne k dispozícii. V každom prípade by bola škoda aby to zapadlo prachom.

On ten časopis ATOM mal vôbec zaujímavé veci k Atari (hlavne programové veci) ... je jasné že materiál je už starší, ale zase to čo ponúka stojí za zverejnenie aj dnes.

No ale poďme naspäť do reality - neplatí ani jedna mnou uvedená možnosť, autor nakoniec vytvoril ďalšiu, lepšiu verziu ktorá už nepotrebuje pre oživenie žiadne nastavovanie - táto verzia bude uverejnená v nasledujúcom článku.

_____________________________________________________

Druhá časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Dataset-Atari-XC12-TURBO-verCmuchar-2.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post

Comments

10/6/2018 3:54:40 PM #

trackback

Directory  Atari.

Directory  Atari.

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: