Počítač ATARI 800XE, 130XE. Computer ATARI 800XE, 130XE.

By Administrator at April 12, 2010 02:00
Filed Under: Atari

ATARI 800XE:

Počítač Atari 800XE sa vyrábal v rozmedzí rokov 1985-1992. Jednalo sa o európsky variant 65XE, rozšírená doska mala miesto pre 128KB pamäte, osadená bola polovica=64kByte RAM, nové konektory, pribudol expanzný slot (ECI) namiesto PBI. ECI (Enhanced Cartridge Interface) nahradil PBI (Parallel Bus Interface) z XL modelov. ECI predstavuje 14pinový kartridžový slot pre rozšírenie počítača. Počítače z roku 1992 mali problémy s GTIA. Môj počítač má pamäte typu 8x4164 (64kx1) + je na doske miesto pre ďaľších 8ks pamätí (8x4164, alebo 8x41256) + treba postaviť doplňujúci interface.


ATARI 130XE:

Počítač Atari 130XE sa vyrábal v období rokov 1985-199, parametre boli rovnaké ako Atari 800XE, rozdiel bol len vo veľkosti pamäte RAM= 128KByte
_________________________________________________________________________
(14.4.2010 doplnená mapa pamäte 130XE.)

________________________________________________________________________

(15.4.2010 popis prístupu do pamäte 130XE, popis sa týka ATARI 130XE!)

Počítač ATARI 130XE obsahuje 131072 bytov pamäte s ľubovoľným výberom (RAM) - a to je dvakrát viacej ako u ATARI 800 XL (800 XE alebo XE 65). Vo väčšine prípadov je ale polovica tejto pamäte pre majiteľa iba transparentná - t.j. nedostupná.

Túto pamäť je možné využiť k uloženiu rozsiahlejšej sústavy dát napr. pomocou programového vybavenia (software: SynPower, SynCalc, Atari Writer+, PaperClip 2.0 a i.), alebo pomocou napríklad diskového operačného systému DOS 2.5. Pomocou DOSu 2.5 simuluje prídavná pamäť funkciu veľmi rýchlej disketovej jednotky, tzv. RAMdisku.

Pomocou programového vybavenia môžete využiť rozšírenú pamäť RAM aj v ATARI BASICu. Dosiahneme to metódou prepínania pamäte. Keď použijeme túto metódu je počítač prinútený pracovať s väčším rozsahom pamäte, aj keď procesor 6502 a videoprocesor ANTIC môžu priamo adresovať iba 65536 bytov pamäte RAM. Prídavná a základná pamäť je rozdelená vždy na 4 bloky po 16kB.

Programom riadený prepínač pamäte môže kedykoľvek nahradiť druhú banku základnej pamäte umiestnenú od adresy 16384 po 32767 (hexadecimálne $4000-$7FFF) ľubovoľnou bankou prídavnej pamäte. Stav prepínača pritom určuje, ktorou časťou (bankou rozšírenej pamäte)bude táto oblasť nahradená. Prepínač bánk je umiestnený na adrese 54017 ($D301). Táto pamäťová bunka je použitá ako adresa vstupného kanálu mikroprocesora 6502. Má teda funkciu interface pre periférie, ktoré riadia vstup a výstup počítača.

Bity 4 a 5 určujú, ktorý z procesorov počítača bude mať prístup k banke rozšírenej pamäte. Normálne sú tieto bity nastavené na hodnotu 1 - obidva procesory používajú základnú konfiguráciu pamäte pre 8-bitové počítače. Bit 4 umožňuje prepnutie pamäte pre CPU a bit 5 prevádza to isté pre ANTIC. Nastavenie bitu 4 na nulu umožňuje prístup k rozšírenej pamäti RAM pre CPU. Analogicky platí to iste pre bit 5 a ANTIC. Ak teda nastavíme obidva bity (4 a 5) na nulovú hodnotu, nastane zmena a obidva procesory môžu začať používať prídavnú pamäť.

Bity 2 a 3 určujú, ktorá časť pamäte bude používaná. Tieto dva bity povoľujú spolu štyri rôzne kombinácie konfigurácie pamäte, ktorú predstavujú štyri rôzne 16 kB banky z pamäťovej oblasti rozšírenej pamäte RAM.

Obsah pamäťovej adresy 54017 je pri normálnej prevádzke 193. Pomocou ATARI BASICu a hlavne príkazom POKE môžeme obsah tohoto pamäťového miesta modifikovať a prepínať tak pamäťové banky počítača ATARI 130 XE.

Napríklad: POKE 54017,255 yvberá prvú banku rozšírenej pamäte RAM a táto pamäťová banka je prístupná pre CPU,  nie je povolený prístup pre ANTIC.

Ako určiť správnu banku prídavnej pamäte pre ATARI 130 XE?

vzorec:

POKE 54017, 193+4*ADRESS+16*MODE

Tabuľka hodnôt:


A ................ Video Bank /Enable (VBE)

B ................ CPU Bank   /Enable (CBE)

C ................ Bank MSB

D ................ Bank LSB

Bity 0,6,7,1 by mali byť vždy nastavené. Ak je nastavený bit 4 (CBE) alebo bit 5 (VBE) potom zodpovedajúci procesor má prístup k základnej pamäti. Pokiaľ sú tieto dva bity nastavené na nulu - na adresách 16384-32767 ($4000-$7FFF) sa nachádza banka rozšírenej pamäte RAM, ktorá je určená bitmi 2 a 3.

________________________________________________________________________


Zadná strana ATARI 800XE, 130XE.

________________________________________________________________________

Schéma zapojenia ATARI 800XE, 130XE:

(rozdiel je v tom, že 130XE má osadené aj pridané pamäte a je osadený čip MMU pre správu pridanej pamäte)

ATARI 800XE, 130XE

Francúzska verzia SECAM video_out:

SECAM ATARI 800XE, 130XE

__________________________________________________________________________

Schéma na rozšírenie pamäte na 320kByte RAM pre ATARI 800XE, toto je veľmi používané, výrazne to rozširuje možnosti počítača:

Memory expansion to 320kB ATARI 800XE

_________________________________________________________________________

 25.05.2010 - Oprava zlého GTIA je presunutá do samostatného článku, link:

Oprava GTIA - Correction GTIA chip

_________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

10/6/2018 3:54:57 PM #

trackback

Directory  Atari.

Directory  Atari.

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: