Použiteľné FD 5.25" mechaniky pre Atari XF551. Atari XF551 compatible 5.25" drive mechs. Part_0.

By Administrator at September 08, 2018 16:00
Filed Under: Atari

 

Dnešný článok je úvodnou časťou miniseriálu ktorý je zameraný na to ako udržať disketovú jednotku Atari XF551 v prevádzke ak z akýchkoľvek dôvodov prestane fungovať pôvodná 5.25" FD jednotka (a samozrejme ostatná časť je v poriadku). Vtedy je dobré vedieť ako na to ak chceme jednotku opraviť a tak získať zase prevádzkyschopnú jednotku. Tu máme 2 možnosti - ísť cestou 3.5" FD (čo ale nie je môj prípad), alebo zachováme v prevádzke v jednotke pôvodnú 5.25" FD. Jediný problém je v tom že tu spomínané 5.25" FD jednotky sa síce dajú zohnať, ale ich cena začína stúpať a stúpať, síce nejde tak vysoko ako bitcoin, ale ceny sú niekde okolo 70 až 120 Euro za kus, pravda občas sa zadarí mechaniky zohnať aj za slušnú cenu, teda podstatne nižšiu - ale to je už vec šťastia. Mne sa to podarilo a som rád že mám malú zbierku 5.25" FD mechaník a vďaka tomu tu aj mám o čom písať.

___________________________________________________________
FD mechaniky 5.25"a použitie HD mechaniky namiesto 360kB verzie:

Jednou z možností je ako náhradu použiť HD mechaniku 5.25", ale to je tak isto spojené s rozličnými problémami - je potrebné prestaviť rýchlosť mechaniky na 300rpm, teda na 300 otáčiek za minútu. HD mechanika v HD režime točí na 360rpm, až v režime 360kB prepína na nám potrebných 300rpm. Platia tie isté pravidlá - jednotkamusí byť nastavená ako DS0 a musí byť zapojený jumper pre terminátor. Treba si uvedomiť že HD mechanika používa hlavu s užším zápisom - preto je v režime 360kB použitá užšia stopa zápisu a teda nemusí byť vždy za každých okolností takto zapísaná disketa čitateľná na inom zariadení - tá druhá mechanika sa potom musí "trafiť" do 4x užšej stopy zápisu. To zároveň nezanedbateľne zvyšuje hladinu šumu pri čítaní a zákonite sa zvyšuje možnosť chybovosti pri čítaní dát. Čiže takéto riešenie  síce bude fungovať - ale výsledok nie je zaručený - preto takúto variantu použitia HD jednotky na tento účel neodporúčam a radím vyhnúť sa takémuto riešeniu a radšej na náhradu priamo zháňať 5.25" FD jednotku 360kB - tu sa nemusíme obávať že by zápis "strelil" mimo stopy.

____________________________________________________________

Ako náhradnú 5.25" floppy jednotku je prakticky možné použiť akúkoľvek 360kB 5.25" DS/DD (Double Side/Double Density) disketovú jednotku u ktorej je možné nastaviť zapnutý terminátor. Všetky tieto jednotky sa točia rýchlosťou 300rpm/min, alebo voľne preložené "točia" 5 otáčok za sekundu. Samozrejme je potrebné nastaviť identifikátor jednotky na DS0 (v PC je nastavený tento jumper štandartne na DS1, t.j treba si to skontrolovať a správne nastaviť).

 

Výmena FD mechaniky za inú síce jednotku sprevádzkuje, ale niektoré neduhy XF551 zostávajú presne také isté ako v origináli - napríklad nerozpoznanie zmeny floppy (ak má inú hustotu), to sa dá odstrániť, ale vyžaduje zmenu OS a hardvérové úpravy. Tak isto sa to týka "obojstrannosti" floppy disku. Ako na to som už popísal v 10-dielnom seriáli o úpravách Atari XF551, preto sa tu k tomu už ďalej nebudem vyjadrovať.


Poznámka: Problém nerozpoznania správnej hustoty založenia novej diskety rieši firmware verzie 7.7 spolu s patchom od Boba Wooleyho

 

Najjednoduchšie je namiesto pôvodnej FD jednotky skúsiť XF551 sprevádzkovať "na nečisto" niekde na stole s vykuchanými vnútornosťami a inou FD jednotkou ktorú hodláme zabudovať namiesto pôvodnej mechaniky. Ak všetko beží tak potom máme 100%-nú istotu že zdrojom našich problémov je skutočne pôvodná FD jednotka a teda je načase ju nahradiť inou FD jednotkou - a hlavne funkčnou.

 

Spomeniem 4 druhy mechaník 5.25" 360kB DS/DD ktoré fungujú bez

problémov v jednotke Atari XF551 (iné typy nemám k dispozícii):


1. - Mitsumi Newtronics D503V

       Asi najrozšírenejšia priamo používaná jednotka do Atari XF551, dodávala sa priamo firmou Atari.
2. - Chinon Sankyo FZ-502

       Tak isto ju priamo dodával v Atari XF551 výrobca, dosť vzácna.

3. - Panasonic JU-455-7

       Najmenej známa, ale tak isto bezproblémovo funkčná FD jednotka.
4. - TEAC FD-55BR

      Veľmi známy typ, jednotka ktorá sa dá po menších úpravách chladiča MB XF551

      (namiesto FD Mitsumi) priamo použiť v XF551.

 

FD mechaniky č.1 a č.2 sa v jednotke XF551 používajú štandartne, pričom v mojich rukách sa už postupne ocitlo vyše 40 kusov jednotiek typu 1, pritom všetky mali v sebe jednotku Mitsumi Newtronics D503V, osadenie jednotkou Chinon FD sa proste v našich končinách nevyskytuje (sú z nejakého dôvodu hodne vzácne) a teda sa mi ani náhodou táto verzia zatiaľ nedostala do rúk. Pretože som sa čisto len k mechanike Chinon predsa len pre pár dňami dostal a som aj jej majiteľom, tak tu len chcem upozorniť že umiestnenie datového konektora je tu tak odlišné (priestorovo a aj na dĺžku kvôli inej dĺžke ďalších FD mechaník) že sa nedá Chinon mechanika priamo bez ďalších drobných úprav použiť na výmenu za FD Mitsumi - z toho vyplýva že nahradiť Mitsumi mechaniku priamo mechanikou Chinon nie je tak ľahko možné, pretože sa to fyzicky nedá (zavadzia konektor FD a konektor napájania), treba robiť mechanické úpravy a zmeniť prívodný datový káblik.

 

Mechaniky č.2, 3 a 4 sú fyzicky dlhšie oproti mechanike Mitsumi, č.2 je dlhšia o 5mm,  č.3 a 4 o cca 15mm, takže je problém ich do XF551 namiesto Mitsumi zabudovať. TEAC FD-55BR sa dá zabudovať, k tomu sa ešte v ďalšom dopracujem, ostatné spomínané  mechaniky č.2 a č.3 sú dobré na to ak by sme si sami urobili XF551 v inom kryte, vtedy fungujú bez problémov tiež. Všetky spomínané mechaniky 2, 3 a 4 som aj fyzicky vyskúšal a bežia s počítačom Atari naprosto v pohode (len je problém ich "narvať" na príslušné miesto).


Všetky tu spomínané 4 FD mechaniky umožňujú používať HD diskety 1.2MB naformátované na 360kB. V stave núdze je to dobré riešenie - ak ale takúto disketu dáte do rúk majiteľovi disketovej jednotky Atari 1050 tak tam si s touto disketou jednotka ani neškrtne, preto na to dávajte pozor. Ak začnete používať iba DS/DD diskety - tak to je skutočne najlepšie riešenie. DS/DS = double side/double density. 

 

Nechcem to nejako do hĺbky rozpitvávať, ale pretože náhradné mechaniky sú buď síce "nové", teda ešte nepoužité, alebo už dlhšie slúžiace - vždy ich treba najprv vyčistiť a premazať. Na samotné čistenie hláv použite výlučne technický lieh, nikdy nie acetón ani benzín !

 

V ďalších častiach budú tieto FD jednotky popísané trošku podrobnejšie spolu s tým ako majú byť nastavené správne jumpre pre chod v jednotke Atari XF551.


Na záver je tu ešte jedna naozaj názorná ukážka ako v podstate pracujú všetky 5.25" FD mechaniky:

 

Pohyb hlavičky môže byť prevedený rôznymi spôsobmi (oceľový pásik, vreteno a pod.), ale nakoniec sa vždy dosahuje priamočiary pohyb hlavičky od kraja diskety smerom dovnútra - a naopak pri štandartných FD mechanikách.

___________________________________________________________

Prvé pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-Mitsumi-Newtronics-D503V-Part_1.aspx

Druhé pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-Chinon-Sankyo-FZ-502-Part_2.aspx

Tretie pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-Panasonic-JU-455-7-Part_3.aspx

Štvrté, záverečné pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-TEAC-FD-55BR-Part_4.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

9/8/2018 4:12:57 PM #

trackback

09_2018 Blog, Notes.

09_2018 Blog, Notes.

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: