Použiteľné FD 5.25" mechaniky pre Atari XF551. Atari XF551 compatible 5.25" drive mechs. Part_0.

By Administrator at septembra 08, 2018 16:00
Filed Under: Atari

 

Dnešný článok je úvodnou časťou miniseriálu ktorý je zameraný na to ako udržať disketovú jednotku Atari XF551 v prevádzke ak z akýchkoľvek dôvodov prestane fungovať pôvodná 5.25" FD jednotka (a samozrejme ostatná časť je v poriadku). Vtedy je dobré vedieť ako na to ak chceme jednotku opraviť a tak získať zase prevádzkyschopnú jednotku. Tu máme 2 možnosti - ísť cestou 3.5" FD (čo ale nie je môj prípad), alebo zachováme v prevádzke v jednotke pôvodnú 5.25" FD. Jediný problém je v tom že tu spomínané 5.25" FD jednotky sa síce dajú zohnať, ale ich cena začína stúpať a stúpať, síce nejde tak vysoko ako bitcoin, ale ceny sú niekde okolo 70 až 120 Euro za kus, pravda občas sa zadarí mechaniky zohnať aj za slušnú cenu, teda podstatne nižšiu - ale to je už vec šťastia. Mne sa to podarilo a som rád že mám malú zbierku 5.25" FD mechaník a vďaka tomu tu aj mám o čom písať.

___________________________________________________________
FD mechaniky 5.25"a použitie HD mechaniky namiesto 360kB verzie:

Jednou z možností je ako náhradu použiť HD mechaniku 5.25", ale to je tak isto spojené s rozličnými problémami - je potrebné prestaviť rýchlosť mechaniky na 300rpm, teda na 300 otáčiek za minútu. HD mechanika v HD režime točí na 360rpm, až v režime 360kB prepína na nám potrebných 300rpm. Platia tie isté pravidlá - jednotkamusí byť nastavená ako DS0 a musí byť zapojený jumper pre terminátor. Treba si uvedomiť že HD mechanika používa hlavu s užším zápisom - preto je v režime 360kB použitá užšia stopa zápisu a teda nemusí byť vždy za každých okolností takto zapísaná disketa čitateľná na inom zariadení - tá druhá mechanika sa potom musí "trafiť" do 4x užšej stopy zápisu. To zároveň nezanedbateľne zvyšuje hladinu šumu pri čítaní a zákonite sa zvyšuje možnosť chybovosti pri čítaní dát. Čiže takéto riešenie  síce bude fungovať - ale výsledok nie je zaručený - preto takúto variantu použitia HD jednotky na tento účel neodporúčam a radím vyhnúť sa takémuto riešeniu a radšej na náhradu priamo zháňať 5.25" FD jednotku 360kB - tu sa nemusíme obávať že by zápis "strelil" mimo stopy.

____________________________________________________________

Ako náhradnú 5.25" floppy jednotku je prakticky možné použiť akúkoľvek 360kB 5.25" DS/DD (Double Side/Double Density) disketovú jednotku u ktorej je možné nastaviť zapnutý terminátor. Všetky tieto jednotky sa točia rýchlosťou 300rpm/min, alebo voľne preložené "točia" 5 otáčok za sekundu. Samozrejme je potrebné nastaviť identifikátor jednotky na DS0 (v PC je nastavený tento jumper štandartne na DS1, t.j treba si to skontrolovať a správne nastaviť).

 

Výmena FD mechaniky za inú síce jednotku sprevádzkuje, ale niektoré neduhy XF551 zostávajú presne také isté ako v origináli - napríklad nerozpoznanie zmeny floppy (ak má inú hustotu), to sa dá odstrániť, ale vyžaduje zmenu OS a hardvérové úpravy. Tak isto sa to týka "obojstrannosti" floppy disku. Ak na to som už popísal v 10-dielnom seriáli o úpravách Atari XF551, preto sa tu k tomu už ďalej nebudem vyjadrovať.

 

Najjednoduchšie je namiesto pôvodnej FD jednotky skúsiť XF551 sprevádzkovať "na nečisto" niekde na stole s vykuchanými vnútornosťami a inou FD jednotkou. Ak všetko beží tak potom máme 100%-nú istotu že zdrojom našich problémov je skutočne pôvodná FD jednotka a teda je načase ju nahradiť inou FD jednotkou - a hlavne funkčnou.

 

Spomeniem 4 druhy mechaník 5.25" 360kB DS/DD ktoré fungujú bez

problémov v jednotke Atari XF551 (iné typy nemám k dispozícii):


1. - Mitsumi Newtronics D503V

       Asi najrozšírenejšia priamo používaná jednotka do Atari XF551, dodávala sa priamo Atari.
2. - Chinon Sankyo FZ-502

       Tak isto ju priamo dodával v Atari XF551 výrobca, dosť vzácna.

3. - Panasonic JU-455-7

       Najmenej známa, ale tak isto bezproblémovo funkčná FD jednotka.
4. - TEAC FD-55BR

      Veľmi známy typ, jediná jednotka, ktorá sa dá po menších úpravách chladiča MB XF551

      (namiesto FD Mitsumi) priamo použiť v XF551.

 

FD mechaniky č.1 a č.2 sa v jednotke XF551 používajú štandartne, pričom v mojich rukách sa už postupne ocitlo vyše 40 kusov jednotiek typu 1, pritom všetky mali v sebe jednotku Mitsumi Newtronics D503V, osadenie jednotkou Chinon FD sa proste v našich končinách nevyskytuje (sú z nejakého dôvodu hodne vzácne) a teda sa mi ani náhodou táto verzia zatiaľ nedostala do rúk. Pretože som sa čisto len k mechanike Chinon predsa len dostal a som jej majiteľom, tak tu len chcem upozorniť že umiestnenie datového konektora je tak odlišné (priestorovo a aj na dĺžku kvolo inej dĺžke ďalších FD mechaník) že sa nedá Chinon mechanika priamo použiť na výmenu za FD Mitsumi - z toho vyplýva že nahradiť Mitsumi mechaniku priamo mechanikou Chinon nie je tak ľahko možné, pretože sa to fyzicky nedá (zavadzia konektor FD a konektor napájania), treba robiť mechanické úpravy.

 

Mechaniky č.2, 3 a 4 sú fyzicky dlhšie oproti mechanike Mitsumi, č.2 je dlhšia o 5mm,  č.3 a 4 o cca 15mm, takže je problém ich do XF551 namiesto Mitsumi zabudovať. TEAC FD-55BR sa dá zabudovať, k tomu sa ešte v ďalšom dopracujem, ostatné spomínané  mechaniky č.2 a č.3 sú dobré na to ak by sme si sami urobili XF551 v inom kryte, vtedy fungujú bez problémov tiež. Všetky spomínané mechaniky 2.3 a 4 som aj fyzicky vyskúšal a bežia s počítačom Atari naprosto v pohode (len je problém ich "narvať" na príslušné miesto.


Všetky tu spomínané 4 FD mechaniky umožňujú používať HD diskety 1.2MB naformátované na 360kB. V stave núdze dobré riešenie - ak ale takúto disketu dáte do rúk majiteľovi disketovej jednotky Atari 1050 tak tam si s touto disketou jednotka ani neškrtne, preto na to dávajte pozor. 

 

Nechcem to nejako do hĺbky rozpitvávať, ale pretože náhradné mechaniky sú buď síce "nové", teda ešte nepoužité, alebo už dlhšie slúžiace - vždy ich treba najprv vyčistiť a premazať. Na samotné čistenie hláv použite výlučne technický lieh, nikdy nie acetón !

 

V ďalších častiach budú tieto FD jednotky popísané trošku podrobnejšie spolu s tým ako majú byť nastavené správne jumpre pre chod v jednotke Atari XF551.


Na záver je tu ešte jedna naozaj názorná ukážka ako v podstate pracujú všetky 5.25" FD mechaniky:

 

Pohyb hlavičky môže byť prevedený rôznymi spôsobmi (oceľový pásik, vreteno a pod.), ale nakoniec sa vždy dosahuje priamočiary pohyb hlavičky od kraja diskety smerom dovnútra - a naopak pri štandartných FD mechanikách.

___________________________________________________________

Prvé pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-Mitsumi-Newtronics-D503V-Part_1.aspx

Druhé pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-Chinon-Sankyo-FZ-502-Part_2.aspx

Tretie pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-Panasonic-JU-455-7-Part_3.aspx

Štvrté, záverečné pokračovanie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-compatible-525-drive-mechs-TEAC-FD-55BR-Part_4.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

8. 9. 2018 16:12:57 #

trackback

09_2018 Blog, Notes.

09_2018 Blog, Notes.

Igi blog |

Comments are closed