Regulátor teploty - Velleman kit K6002 - Temperature controller 2_3.

By Administrator at June 12, 2010 01:02
Filed Under: Non-AtariOživenie modulov K6001 a K6002:

_____________________________________________________________________

Základné prepojenie modulov K6001 a K6002 medzi sebou:


_____________________________________________________________________

Modul K6001.


Nastavenie a použitie:

Dôležité: Pred začiatkom nastavovania je potrebné čidlo K6001 nechať zapnuté dlhšie ako 10 minút! (Ustálenie parametrov K6001, ak necháte K6001 zapnutú dlhšie - tým lepšie.)

Pripojte čidlo KTY10, alebo jeho ekvivalent do K6001 ku konektoru SENSOR pomocou tieneného vodiča dĺžky cca 50cm, polarita nie je dôležitá.

Veľmi dôležité - treba si uvedomiť že ak nakalibrujeme čidlo s určitým káblikom, nemôžeme potom zmeniť prívodný káblik k čidlu len tak, po zmene prívodného káblika k čidlu zase musí prísť k novej kalibrácii!

Pripojte digitálny voltmeter medzi dva drátové vývody odporov R2 a R7, neuškodí ak je voltmeter tiež zapnutý od začiatku, tiež sa ňom musia ustáliť parametre.

Pripojte napájacie napätia 12V DC k bodom +VS a –VS  na K6001.

Poznámka:

Dávajte pozor na to, aby ste sa K6001 nedotýkali rukami počas nastavovania, pretože by to mohlo spôsobiť prienik nežiadúceho signálu na výstup čidla a teda výstup by bol nestabilný.

Naplňte pohár kockami ľadu, nechajte ich čiastočne roztopiť (po naplnení pohára môžete mať už K6001 dlhšie zapnuté a čakáte na čiastočné roztopenie ľadu), aby sme získali zmes vody s ľadom – takto získame kalibračnú teplotu 0°C.

Ponorte izolované čidlo KTY10 alebo jeho ekvivalent do vody (0°C). Dávajte pozor aby sa prívodné vodiče nedotýkali vody. Tak isto môžete pokryť čidlo silikónom aby nebolo v priamom kontakte s vodou. Zmes vody a ľadu môžete premiešať a tým dosiahnete presnejšie nastavenie parametrov zariadenia.

Nastavte trimer RV1 - offset tak, aby voltmeter ukazoval 0V (nastavte najcitlivejší merací rozsah) a počkajte až sa indikácia ustáli.

Toto nastavenie je veľmi dôležité a preto ho prevádzajte čo najstarostlivejšie ! Závisí od neho presnosť celého budúceho nastavenia regulátora teploty.

 

Ďalšie nastavenie sa už prevádza spolu s regulátorom teploty K6002.

 

Spojte výstupy snímača (OUT + a -) s bodmi IN (+ a -) regulátora.

Ponorte čidlo ešte raz do ľadovej vody (0°) a nastavte trimer RV2 – Zero tak, aby indikácia pre toto čidlo ukazovala 0°C a počkajte až sa indikácia ustáli.

Ak chcete čidlo používať na meranie vyšších teplôt odporúčam potom ponoriť ho do vriacej vody (samozrejme izolované) a pomocou RV3 – Gain nastaviť teplotu na 100°C a počkať až sa teplota ustáli.

Ak budeme regulátor používať ako izbový termostat, doporučujem nastaviť maximálnu teplotu na teplotu ľudského tela pomocou RV3 – Gain, vtedy sa teplota overuje pomocou lekárskeho teplomera.

 

Poznámka: Ak sa predpokladá meranie teploty kvapalín pomocou tohto čidla, čidlo musí byť izolované pomocou silikónu, alebo lepidla.

 

Veľmi dôležité upozornenie:

Celý postup nastavovania preveďte minimálne ešte jeden krát ! Takto sa spresní meraný údaj.

 

Čidlo môže byť umiestnené samostane mimo krabičky s K6001, alebo priamo v nej, vtedy treba dať pozor aby okolo čidla mohol voľne prúdiť vzduch a dať pozor na to, aby sa čidlo nedotýkalo krabičky, alebo krycej dosky. Pre napájanie K6001 použite jednoduchý nestabilizovaný napájací zdroj, ktorý dodá jednosmerných 12V, odber neprekročí 20mA.

 _____________________________________________________________________


Modul K6002.

 

Pripojte napájacie napätie 9V/AC  (striedavé) k bodom VA a VB. Pokiaľ je všetko v poriadku na displeji sa zobrazí text „FAIL“ (tento text sa zobrazí po každom prerušení napájania).

Pre ďalšie testovanie je potrebné pripojiť modul K6001.

Poznámka:

Regulátor nebude pracovať (a ani hodiny) dovtedy, pokiaľ nebude pripojený modul K6001.

 

Napájacie napätie regulátora najprv vypnete.

Pripojte výstupy čidla (OUT + a -) spolu s odpovedajúcimi bodmi IN (+ a -) regulátora. Nezabudnite pripojiť napájacie napätie pre modul K6001 !


Pozor: Napájací zdroj pre K6001 musí byť oddelený od napájania regulátora. Napájanie nikdy nespájajte dohromady !

 

Teraz zapnite napájacie napätie regulátora. Opäť sa zobrazí text  „FAIL“. Opakovaným stlačením tlačidla SELECT – Výber môžete postupne vyvolať na displej rôzne zobrazenia.

Pomocou tlačidiel UP- Nahor a DOWN – nadol môžete meniť čas a nastavenie alarmu.

Poznámka: Aby sa zabránilo odskakovaniu kontaktov, nereagujú tlačidlá okamžite, ale až po cca 0.5 sekundy.

 

Aby ste sa prepli na nasledujúci, alebo minulý krok, stlačte krátko tlačidlo. Pokiaľ chcete v menu prechádzať rýchlo držte tlačidlo stlačené.

Poradie v menu je nasledovné:

1.)      ČAS – zobrazenie a nastavenie

2.)      TEPLOTA – zobrazenie

3.)   „DOLNÝ“ ALARM – nastavenie

4.)       HYSTERÉZIA „DOLNÉHO“ ALARMU – nastavenie

5.)   „HORNÝ“ ALARM – nastavenie

6.)       HYSTERÉZIA „HORNÉHO“ ALARMU – nastavenie

7.)       PREPÍNANIE ČAS /  TEPLOTA – zobrazeni


Pri ďalšom stlačení sa znova zobrazí čas atď.


Poznámka: Keď sa prechádza rôznymi nastaveniami alarmu, potom pri každom jednotlivom kroku svieti odpovedajúca LED, zatiaľ čo relé príslušné k tomuto alarmu zostáva pri nastavovaní alarmu vypnuté. Relé alarmov reagujú iba v prípade že je regulátor v menu v časti 1,2 alebo 7.

 

Príklad nastavenia pri použití stavebnice k regulácii teploty pomocou ohrievača a ventilátora (alebo klimatizácie):

 

Požadovaná teplota: 22°C

Najvyššia prípustná teplota: 25°C

Najnižšia prípustná teplota: 20°C

 

Nastavenie alarmov:

„HORNÝ“ ALARM (zapnutie ventilátora):    25°C

„HORNÁ“ HYSTERÉZIA (vypnutie ventilátora): 22°C

„DOLNÝ“ ALARM (zapnutie kúrenia):  20°C

„DOLNÁ“ HYSTERÉZIA (vypnutie kúrenia):  22°C

 

Tipy v prípade nesprávnej funkcie relé:

Pokiaľ je relé použité k spínaniu striedavého napätia, môže byť potrebné odrušenie. Preto je tu pár tipov pre záťaž typu:

_____________________________________________________________________

-         odporová záťaž (žiarovky, tepelná špirála)

_____________________________________________________________________

-         indukčná záťaž

_____________________________________________________________________

-         ak sa nedarí ani podľa a.) a ani podľa b.)

je potrebné úplné oddelenie regulátora od záťaže,

pomocné relé je napájané z vlastného oddeleného zdroja!

_____________________________________________________________________

Stavebnica má dve veci ktoré nie sú podľa mňa doriešené, ale tieto veci sa dajú riešiť:

- má v sebe zabudované aj hodiny, ale fungujú iba pri napájaní 9V/AC, t.j. potrebujú sieťových 50Hz na svoju prevádzku, pri výpadku napájania prestane ísť čas, presnosť  je daná presnosťou sieťovej frekvencie

- nemá v sebe zálohovanie nastavených hodnôt, t.j. buď treba použiť záložný zdroj, alebo nastavovať a nastavovať znova

Obidva tieto problémy budem riešiť v 3. dieli popisu, pretože si to vyžaduje mierny zásah do dosák s plošnými spojmi, pribudne jedna doštička zo súčiastkami navyše. Budú tam aj podklady pre stavbu týchto doplnkov a všetko čo k tomu patrí.

V prípade úprav treba počítať s tým, že do hierarchie dosák pribudne ešte jedna doska, ktorá bude riešiť záložné napájanie a bude obsahovať generátor presných 50Hz pre hodiny. Ak sa regulátor použije pre ovládanie teploty kotla na ústredné kúrenie by bolo dobré urobiť aj zapnutie čerpadla 1x za 24 hodín na dobu 1minúty, aby neprišlo k postupnému zaneseniu čerpadla mimo sezóny.

V prvom rade bude treba doriešiť kde tú štvrtú dosku s plošnými spojmi zaradiť.

_____________________________________________________________________

Prvá časť článku:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Regulator-teploty-Velleman-kit-K6002-Temperature-controller-1_3.aspx

Tretia časť článku:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Regulator-teploty-Velleman-kit-K6002-K6003-Temperature-controller-3_3.aspx

______________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

12/8/2018 7:36:30 PM #

trackback

Directory Non-Atari.

Directory Non-Atari.

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch - som už na dôchodku, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy vo viacerých denníkoch - až som pred rokmi nakoniec zakotvil v jednom denníku kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.