SBC6502 - 0. Úvod.Introduction.

By Administrator at January 11, 2016 06:30
Filed Under: SBC6502

 

 

 

Single Board Computer 6502.

 

Takže máme tu malý SBC6502 - počítač s procesorom 65C02, ale beží aj s procesorom 6502 a aj s procesorom 6502C. Beží aj s procesorom Atari 14806 (treba pre jeho nasadenie previesť miernu hw úpravu) čo je upravená verzia procesoru 6502C. Pre jeho fungovanie nám stačí použiť k jeho stavbe iba 7 kusov integrovaných obvodov - čo naozaj nie je veľa. Ako som už spomenul, procesory 65C02 som získal tu na Slovensku, horšie to bolo s obvodom 6850 a jeho rýchlejšou verziou 68B50. Už  som ich chcel objednať priamo v USA, ale fórum na oldcomp.cz mi zase raz výrazne pomohlo a tak som sa dostal k obvodu cez kolegov - pomohli rEVERz a danhard. Potom mi už nič nebránilo začať vlastnú stavbu - mimo vlastnej lenivosti a totálneho nedostatku voľného času.

 

Upozornenie platí pre všetky diely o SBC6502:


Zásahy a stavba  zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Ako som sa k tomu dostal ? Čert vie, proste som náhodou pri hľadaní niečoho absolútne ale absolútne iného prišiel na túto stránku:

 

Searle Grant SBC6502


A po pár dňoch (a prezretí súčiastok čo mám doma, akurát čip 68B50 som hneď začal hľadať cez oldcomp) bolo vystarané. Je to iné, pre mňa nové - a hlavne zaujímavé.Po chvíli študovania schémy som si všimol v schéme drobnú chybičku (tu sa zjavne u mňa v pamäti objavili súvislosti (naskočili pamäťové bunky, občas sa to stáva ... našťastie Laughing) spomenul som si čo som robil pri stavbe Speedy 1050, ktorá používa tiež procesor 65C02, teraz sa mi to jednoznačne hodilo), napísal som Grantovi (ozval sa mi za chvíľu a chybku v schéme odstránil, proste bol to tam iba preklep pri prekreslení schémy) no a po pár dňoch ma pochytila naozajstná počítačová stavebná horúčka. Zapojenie je naozaj minimalistické, šikovne je použité dekódovanie Eprom, stačí na to iba jedno hradlo obvodu 74LS00 - kto sa v tom vyzná, vie o čom točím. Hneď som začal špekulovať ako to urobiť funkčné, ale aby to nebolo z mojej strany iba len také bezduché kopírovanie z jeho stránok, chcel som tam použiť aj nejaké vlastné nápady. A že by to aj niečo mohlo časom aj riadiť a ovládať. Ak si pozriete schému tak uvidíte že už v začiatku som volil mierne odlišné zapojenie (ktoré samozrejme uverejním, na fotografii som rozloženie a aj typy čipov uverejnil, dal som priamo na dosku aj DC/DC menič z 12V napájania na potrebných 5V), ale funguje to celé na jedničku. Všetky u mňa zverejenené modifikácie SBC6502 používajú Eprom od Searle Granta.


Volím takýto úvod, pretože odtiaľto budú odkazy na všetko k tomuto počítaču, proste aby sa to nevetvilo a neodkazovalo vo všetkom - že sa v tom len zamotáte nielen Vy ale aj ja.

Poznámka:

A že to nakoniec takto v tejto sekcii výsledným počtom článkov celkom slušne "nabobtná" som teda nepočítal ani náhodou ...

 

Takže začínam ...

____________________________________________________________________

1 - nultá verzia SBC6502, základná, 7 čipov, 32kB RAM, 16kB Eprom, komunikácia cez RS232:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-1-7-chip-computer-32kB-RAM.aspx

____________________________________________________________

2 - vlastná stavba základnej 7 čipovej verzie s popisom vlastnej stavby:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-2-7-chip-computer-32kB-RAM-Vlastna-stavba.aspx

____________________________________________________________________

3 -popis ako 7 čipovú verziu zmeniť na 10 čipovú + mať pripojenú 8255-ku:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-3-7-chip-computer-32kB-RAM2b8255-NameErika0.aspx

____________________________________________________________________

4 - poznámky zo stavby rozšírenia SBC6502 o čip 8255 a teda verzia "Erika0":

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-4-7-chip-computer-32kB-RAM2b8255-NameErika0-Stavba.aspx

____________________________________________________________________

5 - doplnky k SBC6502, časť.1:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-5-doplnky-accessories.aspx

_____________________________________________________

6 - možnosť meniť procesor rady 6502, 65C02, 6502C za typ Atari14806:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-6-doplnky-accessories-Switcher-65C02-Atari14806.aspx

_____________________________________________________

7 - doplnky - Baud rate generator, zmena prenosových rýchlostí:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-7-doplnky-accessories-Baud-rate-generator.aspx

_____________________________________________________

8 - doplnky - LED rozširujúca doska:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-8-doplnky-accessories-LED-board.aspx

_____________________________________________________

9 - verzia SBC6502 - "Erika1", ktorý používa 40kB RAM

   + verzia SBC6502 - "Erika2", ktorý používa 46kB RAM

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-40kB-RAM2b8255-NameErika1-SBC6502-46kB-RAM2b8255-NameErika2.aspx

_____________________________________________________

10 - Nejaké to programové vybavenie - teda BASI progra*Cmy:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-10-software.aspx

_____________________________________________________

11 - Popis OSI Basicu a nejaké tie dôležité PEEK&POKE adresy:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-11-OSI-BASIC-manual-PEEKPOKE.aspx

_____________________________________________________

12 - špeciálny 3 čipový SBC s procesorom 6504:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6504-EMUF6502.aspx

_____________________________________________________

13 - ešte jeden "špeciál" SBC - nano6802 = 3 čipy:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC-nano6802-3-chip-computer.aspx

_____________________________________________________

14 - dve hry pre SBC 6502 -World War III a STARWARS:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-14-software-Basic-programs-World-War-III-STARWARS-1.aspx

_____________________________________________________

15 - test RAM uverejnený v Micro The 6502 Journal:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-15-software-OSI-memory-test-in-Basic-MICRO-The-6502-Journal.aspx

_____________________________________________________

16 - ďalšia literatúra:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-16-literatura-OSI-books.aspx

_____________________________________________________

17 - ešte nejaké tie ďalšie programy v jazyku BASIC:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-17-software-Basic-programs.aspx

____________________________________________________________

18  - benchmarkové testy SBC6502 s niektorými počítačmi:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-18-software-Benchmarks.aspx

_____________________________________________________

19 - ďalší benchmarkový test:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-19-software-Benchmarks-Part2.aspx

_____________________________________________________

20 - vrece sa roztrhlo - ďalší benchmarkový test:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-20-software-Benchmarks-Part3.aspx

_____________________________________________________

21 - Vianočná drobnosť - Iface cube:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-21-special-null-modem-cable-NM-iface-cube.aspx

_____________________________________________________

22 - Basic program  pre výpočet - Odporový delič - Resistance divider:

SBC6502 - 22 - software-Basic-programs. Odporový delič - Resistance divider.

_____________________________________________________

23 - oprava SBC6502:

SBC6502 - 23 - oprava. Repair.

_____________________________________________________

24 - ďalšie benchmarky:
SBC6502 - 24 - Rugg/Feldman benchmarks.

_____________________________________________________

25 - overclocking SBC6502 = 2.4576MHz:

SBC6502 - 25 - Pretaktovanie SBC6502. Overclocking SBC6502.

_____________________________________________________

26 - overclocking SBC6502 = 4.00MHz
SBC6502 - 26 - Pretaktovanie SBC6502. Overclocking SBC6502. Clock=4.00MHz ! Part2.

_____________________________________________________

27 - oscilátory pre overclocking SBC6502:
SBC6502 - 27 - Pretaktovanie SBC6502. Overclocking SBC6502. Clock=1.00-4.00MHz. Part3

_____________________________________________________

28 - oveclocking SBC6502 = 5.00MHz + oveclocking = 6.00MHz
SBC6502 - 28 - Pretaktovanie SBC6502. Overclocking SBC6502. Clock=5.00MHz ! Clock=6.00MHz ! Part4.

_____________________________________________________

29 - plné zapojenie konektoru J4, pridaný aj konektor J5
SBC6502 - 29 - konektory J4 + J5. J4 - 3x 8bit port, J5 - power supply.

____________________________________________________________

30 - Basic programy - Hex 2Dec2Hex, Hex2Dec, Line Data generator

SBC6502 - 30 - Basic programs.

_____________________________________________________

31 - hardware - rozličné zapojenia TTL oscilátorov:
SBC6502 - 31 - Hardware. TTL oscilátory. TTL oscillators. Part1.

____________________________________________________________

32 - zaujímavý hardware:
SBC6502 - 32 - Hardware. Pele - mele. Part2.

____________________________________________________________

33 - hardware - programátor PROM74188:

SBC6502-33-Programator-PROM-74188-PROM-74188-programmer-Part-1-4.

_____________________________________________________

34 - programový manuál pre programátor 74188:
SBC6502 - 34 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 2-4.

_____________________________________________________

35 - základné programové vybavenie programátoru PROM 74188:
SBC6502 - 35 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 3-4.

_____________________________________________________

36 - poznámky zo stavby programátoru PROM 74188:
SBC6502 - 36 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 4-4.

_____________________________________________________

37 - dekodéry zostavené pomocou PROM 74188:
SBC6502 - 37 - PROM 74188, obsahy, contens, part 1_2.

_____________________________________________________

38 - ďalšie (zaujímavé) obsahy PROM 74188:
SBC6502 - 38 - PROM 74188, obsahy, contens, part 2_2.

_____________________________________________________

39 - PROM programátor  3in1:
SBC6502 - 39 - PP 3in1, PROM programmer.

(Jedná sa len o hardvérový návrh zapojenia.)

____________________________________________________________

40 - Igiho Pomocná Tabuľka:
SBC6502 - 40 - IPT - Igiho Pomocná Tabuľka.

_____________________________________________________

41 - Basic program Eliza:

SBC6502 - 41 - ELIZA - Basic program.

________________________________________________________________________________

42  - ďalší benchmarkový test:
SBC6502 - 42. - Benchmark test.

_____________________________________________________

43 - druhá verzia LED dosky:

SBC6502 - 43 - LED board 2.

_____________________________________________________

44 - Basic, výpočet čísla Pi:

SBC6502 - 44 - výpočet čísla Pi. Number Pi and its calculation on SBC6502.

_____________________________________________________

45 - programové vybavenie verzia 1.03 pre programátor PROM 74188:
SBC6502 - 45 - PROM 74188 - program v.1.03.

_____________________________________________________

46 - ďalší benchmarkový test pre 8-bity:
SBC6502 - 46 - Ahl´s Simple Benchmark Test.

_____________________________________________________

47 - video manuál pre verziu 1.04 programátoru PROM 74188:
47 - PROM 74188 - video manual for program v.1.04

_____________________________________________________

48 - programové vybavenie programátoru PROM 74188, verzia 1.04:
SBC6502 - 48 - PROM 74188 - program v.1.04 - + adresy programu.

_____________________________________________________

49 - verzia 1.04e programu pre programátor PROM 74188:
SBC6502 - 49 - PROM 74188 - last program v.1.04e

_____________________________________________________

50 - verzia 1.04g programu pre programátor PROM 74188:
SBC6502 - 50 - PROM 74188 - najnovší (new) program v.1.04g

_____________________________________________________

51 - verzia 1.05a a 1.05b program. vybavenia pre programátor PROM 74188:

SBC6502 - 51 - PROM 74188 - best program v.1.05a.(1.05b)

_____________________________________________________

52 - najnovšia "odtučnená" verzia programu pre programátor PROM 74188:

SBC6502 - 52 - PROM 74188 - best program v.1.07.(lite)

_____________________________________________________

53 - nový FTDI USB↔RS232 pre Win10:

SBC6502 - 53 - New - converter FTDI USB↔RS232.

_____________________________________________________

54 - next benchmark test:

SBC6502 - 54 - Next benchmark test.

_____________________________________________________

55 - new clock 4.9152MHz pre SBC6502:

SBC6502 - 55 - new clock 4.9152MHz.

_____________________________________________________

56 - programové  verzie 1.09  a 1.09p pre programátor PROM 74188:

SBC6502 - 56 - PROM 74188 - last, best program v.1.09 lite.

_____________________________________________________

57 - basic program - Astable 555 timer:

SBC6502 - 57 - basic programs - Astable 555 timer calculator.

_____________________________________________________

58 - basic program - Fourier analyze:

SBC6502 - 58 - basic programs - Fourier analyze.

_____________________________________________________

59 - basic program, výpočet čísla Pi - inou metódou:

SBC6502 - 59 - basic programs - vypočet čísla Π, iná verzia.

_____________________________________________________

60 - basic program - polynóm:

SBC6502 - 60 - basic programs - výpočet - polynóm.

_____________________________________________________

61 - basic program - Eratosthenovo sito:

SBC6502 - 61 - basic programs - Eratosthenovo sito. Sieve of Eratosthenes.

_____________________________________________________

62 - basic program - 7segmenst LED plus dp:

SBC6502 - 62 - basic programs. 7segments LED plus dp.

_____________________________________________________

63 - programátor PROM 74188, programové verzie 1.10 a 1.10n:

SBC6502 - 63 - PROM 74188 - last, best program v.1.10.

_____________________________________________________

64 - basic program - textovka Quest:

SBC6502 - 64 - basic programs - Quest.

_____________________________________________________

65 - 3x processor clock pre SBC6502 a pod.:

SBC6502 - 65 - 3x processor clock + clock 6850.

_____________________________________________________

66 - všetky program.verzie, all program version:

SBC6502 - 66 - PROM 74188 - všetky verzie programu, all program version.

_____________________________________________________

67 - diagnostický software pre hardware programátoru PROM 74188:

SBC6502 - 67 - PROM 74188 - diagnostic program for 74188 programmer.

_____________________________________________________

68 - hra Battleships napísaná v jazyku Basic:

SBC6502 - 68 - basic programs - "Battleships".

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

5/9/2018 1:07:36 PM #

trackback

SBC6502 - 6 - doplnky - accessories. Switcher 65C02 - Atari14806.

SBC6502 - 6 - doplnky - accessories. Switcher 65C02 - Atari14806.

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: