SBC6502 - 33 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 1-4.

By Administrator at December 17, 2019 16:42
Filed Under: SBC6502

PROM 74188 burner.

 

(Pre počítač SBC6502 - ale dá sa použiť aj pre iné typy.)

  

 

Tak som sa predsa len pustil do tohoto projektu - programátor pre pamäte PROM 74188, ktorý spolupracuje z SBC6502 Erika0. Síce mi hodne dlho trvalo než som sa do toho pustil (na druhú stranu - mal som čas si poriadne premyslieť čo od takéhoto projektu očakávam), stavba a celá realizácia (vrátane napísania programového vybavenia) mi zabrala viacero týždňov - vlastná doska zabrala stavbou asi tak 3 dni (samosebou nie celých), zbytok času zabralo napísanie programového vybavenia. Trúfam si povedať že celé zapojenie je vlastná konštrukcia. Dosť mi dalo zabrať programové vybavenie, keď som v ňom urobil jednu vec a dotiahol ju do konca tak mi hneď napadlo že ešte by tam bolo dobré zabudovať ďalší nápad atď., a nejako mi to stále bobtnalo a bobtnalo ... až som si povedal dosť ! a teraz je to už v stave na uvoľnenie. Napísanie programu mi trvalo mesiac, "odsedel" som to celkove na 14 pokračovaní takže to chvíľu trvalo. Nesedel som nad tým každý deň, čo zase bolo dobré lebo vždy ma niečo na doplnenie napadlo ... a snažil som sa to potom do programu prepašovať. A celkom sa zadarilo.

 

Pamäť PROM 74188 je síce kapacitou hodne, hodne malá (má púhych 32 Byte), ale výborne sa hodí na použitie napríklad ako konečný automat, dekodér adries, dekodér pre sedemsegmentovky zo spoločnou anódou, alebo spoločnou katódou, alebo je z nej pekný BCD dekodér z plným hexa výstupom zobrazenia (v jednom dekodéri pri piatich adresách krásne zobrazíte zobrazíte plný rozsah 0÷1Fh na jednej dvojitej sedemsegmentovke) a čo ja viem na čo ešte. Pamäte PROM 74188 sa stále dajú zohnať, pritom nie sú drahé a sem tam sa niečo objaví čo sa do nich naozaj oplatí naprogramovať.


Pred tými rokmi v našich končinách toto bola jediná možnosť ako sa pokúsiť nahradiť vtedy nedostupné GAL čipy (teda jasne - kombinačná logika nedosahuje možností GAL čipu, ale aj tak sa s tým dalo dosť urobiť - ak niekto vedel čo a ako). Lenže - najprv ste museli PROM 74188 zohnať. A následne si aj postaviť programátor, bez neho to akosi nedávalo zmysel, že áno. Celé to bolo plne v rámci vtedy veľmi zaužívaného (a využívaného) hesla USVS - Urob Si Všetko Sám. (Ešte aj výskumné ústavy si stavali vlastné programátory, pretože oficiálny programátor sa buď nedal kúpiť, alebo jeho cena dosahovala výšky nákupu vtedajšieho osobného automobilu -a to ešte nehovorím o dodacej dobe). Toto bolo pravdepodobne najväčším problémom pre nasadenie týchto PROM pamätí v praxi, inak by boli ešte viac používané. Výhodná je krátka prístupová doba, ktorá je 2x až 3x kratšia ako má štandartná 150nS EPROM.


Pre neznalých - PROM 74188 je jednorázovo programovateľná pamäť, t.j. ak napríklad pri "dlapaní" na ručnom programátore sa pomýlite pri programovaní jedného jediného bitu, tak pokus musíte zopakovať - ale už iba s druhou PROM, pretože tá prvá je už vhodná iba na vyhodenie ... a vtedajšia cena PROM 74188 bola všetko iné - len nie ľudová. Obsah prázdnej PROM 74188 obsahuje samé nuly, programuje sa hodnota bitu=1, nuly sa neprogramujú. Raz zapísaná hodnota bitu =1 sa už nedá prepísať na nulu !

 

Definoval som moje požiadavky na programátor PROM 74188:


č. 1 - aby táto doska fungovala (aj keď za cenu istých obmedzení - pre SBC6502 nie je

         k dispozícii príkaz Load a Save) priamo v SBC6502 Erika0

         (funguje ale aj s iným počítačom, kde toto obmedzenie nie je)

č. 2 - programátor (jeho doska) sa bude priamo nasadzovať na SBC6502 Erika0

č. 3 - možnosť totálneho odpojenia dosky programátoru od SBC6502 Erika0, teda príde

         k odpojeniu napájania (vypínač +5V a +12V) a tiež všetkých 3 portov 8255A aj pri

         nasadenej doske programátoru (vtedy treba použiť DIP spínače)

č. 4 - v zapojení nebudú použité žiadne exotické obvody

č. 5 - pripojenie bude realizované cez čip 8255A, teda cez jeho tri 8-bitové brány

         (toto riešenie umožňuje tento hardware pripojiť aj k inému počítaču ktorý má v sebe

      k dispozícii čip 8255A teda je tu možnosť práce programátoru aj s iným počítačom)

č. 6 - príkazy sú realizované priamo pomocou BASICu príkazmi POKE a PEEK

         (programové vybavenie sa dá použiť s každým počítačom ktorý má k dispozícii čip

      8255A, len bude potrebná skutočne mierna zmena programového vybavenia)

č. 7 - dôsledné oddelenie čipu 8255A od programovaného čipu 74188

č. 8 - pripojenie a odpájanie napätia čipu 74188 pomocou DIP relátka (Full verzia)

č. 9 - indikácia základných stavov pomocou LED (Full verzia)

č.10 - vytvoriť Full a Light verzie, teda plnú verziu a aj "osekanú" verziu

         ((nakoniec existujú 3 verzie - 2x Full (switch or not switch) a 1x Light))

č.11 - pre spomenuté 3 verzie verzie použiť iba jedno programové vybavenie

         (žiadne úpravy programu pre funkčnosť vo všetkých verziách)

č.12 - pre programátor stačia 2 dostupné napätia +5V a +12V, z 12V sa priamo odvodí

          aj potrebný zdroj +10.5V

č.13 - vyhnúť sa chybám v doteraz uverejnených zapojeniach zdroja 10.5V pre

            programovanie čipu 74188
č.14 - nech celé programovanie PROM "odmaká" počítač, teda jeho programové vybavenie

          (dosiahne sa podstatné zníženie možnosti chyby oproti ručnému "dlapaniu")

 

 

Takto to vyzeralo na úplnom začiatku, tu ešte ani nebol na doske pripravený konektor J5.

Vľavo osadený konektor J4. Na ďalšom obrázku je už mimo iného J5 osadený.


Vpravo osadený konektor J5. Zatiaľ len návrh kde čo bude

na doske umiestnené.

 

Tu je základné rozmiestnenie na doske programátoru, potom už len postupne pribúdali ďalšie a ďalšie súčiastky, v základnom prevedení sú tak isto použité 3 kusy DIP prepínačov ktoré umožňujú totálne odpojenie dosky programátoru od všetkých troch portov čipu 8255A bez toho aby bolo potrebné dosku programátoru vyberať z motherboardu SBC6502. Toto bola jedna z mojich požiadaviek, nakoniec ak som vybral DIP spínače z pätičiek tak som mohol pokojne merať na pätičkách či dostávam z portov potrebnú odozvu. (Celkom sa mi to pri oživovaní programátoru hodilo.) Jediná vec s ktorou sa treba zmieriť je to, že všetky DIP prepínače majú číslovanie v rozmedzí 1÷8, pritom ale robíme s bitmi 0÷7, s tým sa dá žiť, hlavne ak o tom "probléme" vieme. Proste pri základným meraniach pri oživovaní a testoch musíme vedieť na vývodoch prepínačov mierne rotovať zároveň s bitmi a číslami na DIP-och v hlave ...Laughing 

 

Nakoniec - urobil som aj odľahčenú (t.j. v súčiastkach mierne osekanú a teda vo výsledku aj o niečo lacnejšiu) verziu Light ktorá je bez DIP prepínačov a funguje tak isto dobre, tu sú použité DIP spínače naozaj len ako možnosť úplného odpojenia portov 8255A od programátoru. Či to chcete mať takto aj vo verzii Full je len a len na Vás, tie DIPy môžete spokojne vynechať - a na doske bude potom viac voľného miesta. Ich použitie bolo naozaj moje rozhodnutie. Ak sa DIP spínače nepoužijú tak sa využité miesto na doske programátoru podstatne zmenší a zaberie to menej miesta, opakujem, je to vaša voľba ako na to.

 

Jediná vec ktorú som celkom dobre nezvládol - zapojenie vývodov na konektore J4 - aby mi to sedelo kde treba - musel som prekrížiť na doske prívody k DIP spínačom. Prekríženie je preto aj nakreslené v schéme, ale nie je to nič hrozného, miesto na takéto prekríženie vodičov tam je - a vlastne je tam naozaj dosť miesta.

 

 

Tu je už tých súčiastok na doske programátoru osadených o niečo viac. 


Na všetkých fotografiách je verzia programátoru Full 1,

t.j. je použitá maximálna výbava.

 

Programátor existuje v spomínaných 3 verziách - Full (2 verzie - s DIP a bez DIP) alebo Light. Už z názvu vyplýva že verzia Full má v sebe niečo navyše oproti Light - a to komfortnejšie vybavenie. Popíšem to podrobnejšie - je tu úplné odpájanie napájania PROM 74188 pomocou kontaktu DIP relé. DIP relé spína za 3ms, alebo preložené do slovenčiny spína už za 3 tisíciny sekundy, túto rýchlosť ale tu v zapojení nevyužívam. Výhodou DIP relé je aj naprosto tichá prevádzka, nie je počuť žiadne "cvakanie", čo je podľa mňa veľké +. Ďalej je tu k dispozícii indikácia pomocou LED, tak isto je možné zasunutú dosku totálne odpojiť (teda tri 8-bitové porty čipu 8255A od dosky programátoru) pomocou DIP spínačov. Full verzia (obidve) umožňuje po naprogramovaní jednoho bitu úplne vypínať napájanie programovaného čipu PROM 74188 (odporúčané výrobcom - slúži na zotavenie čipu po programovom pulze), toto sa ale fakticky nikde na webe v publikovaných zapojeniach nepoužíva, tu to mám vyriešené a programové vybavenie to naplno používa.

 

 

Kompletne osadený programátor PROM 74188 - verzia FULL 1.

 

Funkcia LED na doske programátoru:


Zelená LED  (x1) - indikácia napájania dosky programátoru

Modré LED  (x2)  - indikácia - čip 74188 je pod napätím (dané dostupnosťou púzdier 2x2 pre LED)

Červená LED (x1)  - indikácia programovacieho pulzu (zvýšenie Ucc z 5V na 10.5V)

 

Verzia Light neobsahuje relé a takisto nemá v sebe žiadnu LED indikáciu, tak isto sú tam vynechané DIP spínače - čiže je to taký skutočný programátor pre "chudého muža", je možné ho postupne dovybaviť do Full verzie typu 1 alebo 2 a to iba pri drobných zmenách v zapojení (pripojí sa port B bit7 a malá úprava zapojenia vývodov na čipe 74LS00 + pribudne zapojenie relé), ostatné veci a teda rozdiely je dobre vidieť na schémach zapojení v Full a Light verziách. Ja rozhodne odporúčam stavať niektorú z Full verzií, tie výhody sú pre mňa úplne jasné, ale niekto nerád investuje navyše ak má pocit že to nie je potrebné.

 

Vlastný počítač SBC6502 teraz beží na frekvencii =4MHz - mám urobené a pripravené programové vybavenie aj pre iné hodnoty, zmena niektorých hodnôt je potrebná iba v niekoľkých riadkoch programu (konkrétne v piatich).

 

Všetky verzie Full aj Light používajú rovnaké programové vybavenie bez potreby ďalších úprav pre konkrétny typ, akurát vo verzii Light musíte vždy ručne zapínať a vypínať napájanie pre programátor - to je jediné obmedzenie pre Light verziu, nefunguje tam "automatika" - nie je tam totiž k dispozícii.

 

 

No a teraz k vlastnému zapojeniu:

 

Programátor obsahuje 3 integrované obvody (toto platí pre všetky verzie - Full aj Light) - 74LS00, 7417 (tiež sa dá použiť aj obvod 74LS17) a 74LS245 (alebo tu nasaďte 74HCT245). Presne za ZIF pätičkou (je to pätička s nulovou prítlačnou silou) v strede na obrázku sa nachádza 12V DIP relé (odpor cievky = 1000Ω, ochranná dióda cievky je už integrovaná priamo v relé). Jeho schopnosť spínať prúd 0.5A je tak akurát, maximálny prúd cez kontakt sa očakáva 450mA. Relé spína priamo výstup 5V na napájanie čipu PROM, 10.5V programovací pulz tiež prechádza cez zopnuté relé). Výhodou je to že pri vypnutí relé je prúd podstatne menší, pretože vypíname iba 5V napájanie, t.j. riziko opaľovania kontaktu relé v tomto zapojení je skutočne minimálne.

 

Čip 8255A nám dáva k dispozícii tri 8-portové brány (sú využité kompletne všetky 3 porty a na nich aj všetky bity), v programátore som ich použil nasledovne:

 

Výstup:

port A - bity 0,1,2,3,4 - vývody PROM 74188 adries A,B,C,D,E

          bit 5 - ovládanie CS(neg.) PROM

          bit 6 - ovládanie prog.pulzu z 5V/10.5V/5V

          bit 7 - ovládanie relé na On/Off pre pin 16 (Ucc) PROM 74188

          ovládanie sa prevádza pomocu príkazu POKE


Výstup:

port B - bity  0,1,2,3,4,5,6,7

          ovládanie tranzistorov T1÷T8, ktoré spínajú výstupy portu B do 0 pri programovaní

          pamäť PROM 74188 sa programuje postupne v rámci bytu vždy iba jednotliv po bitoch,

          vždy je zopnutý v jednom okamžiku iba jeden bit (teda v log.1), v jednom momente spína

         _iba jeden tranzistor BS170, ovládanie sa prevádza pomocu príkazu POKE

Vstup:

port C - bity  0,1,2,3,4,5,6,7

         čítanie obsahu PROM, čítanie obsahu PROM po naprogramovaní

         ovládanie sa prevádza pomocu príkazu PEEK

 

Už je načase zverejniť schémy - ako som už písal existujú tri verzie:


Full 1 - kompletná výbava

Full 2 - jediný rozdiel oproti Full 1 - nie je v zapojení použitý 3x DIP switch

Light - počet potrebných súčiastok je okresaný na minimum

          (nepoužíva DIP switche, nepoužíva sa žiadna indikácia pomocou LED, nepoužíva sa relé)

 

Programátor PROM 74188 - zapojenie Full 1 verzie - v nízkom rozlíšení:

 

 

Programátor PROM 74188 - zapojenie Full verzie 1 - v plnom rozlíšení:

prom74188programmer_full_hires.PNG (70,91 kb)

_________________________________________________________________

 

Programátor PROM 74188 - zapojenie Full 2 verzie bez použitia 3x DIP switch - v nízkom rozlíšení:

 

 

Programátor PROM 74188 - zapojenie Full 2 verzie (no DIP switch) v plnom rozlíšení:

prom74188programmer_full_hires_no_switch.PNG (67,19 kb)

_________________________________________________________________


Programátor PROM 74188 - zapojenie Light verzie - v nízkom rozlíšení:


 

Programátor PROM 74188 - zapojenie Light verzie - v plnom rozlíšení:

prom74188programmer_light_hires.PNG (58,75 kb)

_________________________________________________________________

 

 

Do ZIF pätičky som navŕtal malú dierku (nie hlboko !) a dal som tam kvapku bielej farby - je to označenie pinu č.1, teda PROM 74188 sa zakladá do pätičky rovnakým kľúčom tak ako sú osadené všetky ostatné použité čipy na doske. Páčka je umiestnená napravo, inak by mi na doske zavadzala (bol by k nej zlý prístup) - a tiež som nechcel aby páčka v dolnej polohe vyčnievala svojím obrysom mimo vlastnej dosky programátoru, to by mi vadilo tak isto (napríklad pri preprave, ľahko by sa ňou potom o niečo zavadilo). Rozloženie súčiastok (a teda aj použitá dĺžka prívodov) nie je nejako kritické, pretože rýchlosť programu v jazyku BASIC  v SBC6502 dovoľuje rýchlosť zmeny stavov na portoch čipu 8255A niekde tesne pod hranicou 1msec (pri x-tale 4.00MHz) a teda na prívodoch má čas sa všetko ustáliť. Dá sa to postaviť aj podstatne menšie, ale ja som si na to vyhradil celú Euro doštičku 100x 160mm, pretože takto teraz to mám ako jeden z možných modulov ktorý sa dá priamo "nasadiť" na SBC6502 Erika0. Napravo celkom dolu (na ďalšom obrázku) je vidieť 8ks tranzistorov BS170 - ich výhoda je tá že netreba pri nich použiť predradné odpory na ich vstupoch. Na druhú stranu - pre ich náchylnosť na prerazenie statickou elektrinou som ich vstupy radšej natrvalo "prizemnil" 100k odpormi, je to istejšie (tým som výhodu nepoužitia odporov na vstupoch tranzistorov vo výsledku dá sa povedať zase celkom úspešne eliminoval Laughing). Ale zase už nehrozí prieraz, takže ... niečo za niečo.

Záťaž vstupov je teraz minimálna a ochrana pred statickou elektrinou funguje. Nakoniec, kde sa dalo som v zapojení použil združené odporové polia (siete), šetrí to počet potrebných vývodov (a teda aj výsledných prepojení na univerzálnej doske), naozaj užitočná vec. Wink  

 

 

Na tomto obrázku vpravo tesne za DIP prepínačom je vidieť 8x 100k odporové pole ("čierny vankúšik") pre tranzistory BS170, ako som už spomenul zaberá to menej miesta. Vpravo DIP spínač pre port B (pod ním priamo sú tranzistory BS170 a ide sa už priamo na pätičku ZIF), v strede DIP spínač  pre port A (z neho sa ide na čip 7407) a naľavo DIP spínač pre port C (ten berie údaje cez čip 74xx245) - toto rozmiestnenie sa mi ukázalo ako najlepšie.

 

Ešte sa vrátim k napájaniu, už som to popisoval, privedené napájanie je cez konektor J5, na dosku priamo ide cez vypínač +5V a +12V (teraz oceňujem že som kedysi pri stavbe SBC6502 od začiatku trval na napájaní 12V/DC, teraz sa mi to pre programátor naozaj hodí, vytrvalosť v tomto smere sa nakoniec vyplatila).


 

Pozorný čitateľ si iste všimol že na doske mám celkom dosť nasadených jumperov - tie však slúžili výlučne na pripojenie a odpojenie jednotlivých častí pri ich skúšaní a testovaní, keď som to potom celé prepájal a oživoval do chodiaceho celku. Robil som celé zapojenie z hlavy a jednotlivé celky som oživoval postupne. V schéme je už všetko nakreslené tak ako je to aj zapojené v reáli. Takže prosím, ešte raz -  jumpre mi poslúžili iba pri vlastnom oživovaní a testovaní vyvíjaného zapojenia, teraz ich už naozaj ignorujte a nehľadajte ich zapojenie niekde v schéme - nie sú tam zakreslené, nie sú totiž už v žiadnom prípade potrebné, ďakujem !


Tak isto sa priamo na prednej strane nachádzajú 2 menšie konektory - tie sú tak isto nevyužité, časom má byť na nich iba fyzicky zavesený predný kryt, neslúžia na nič iného. Toľko na vysvetlenie.

 

Výkonový tranzistor BD140 som umiestnil na chladič. Ten by stačil síce aj menší (alebo žiadny, tiež to bude fungovať, viď text ďalej), ale použitý bol k dispozícii a na doštičku sa dal umiestniť (na "ležato") tak že nikde neprečnieva a teda nezvýšil konečnú stavebnú výšku, tým pádom bolo rozhodnuté o jeho nasadení. Pritom použitie chladiča nie je bezpodmienečne nutné - ak je všetko O.K. tranzistor v tomto zapojení bezpečne "chodí" iba v spínacom režime, ale ak by bola založená do pätičky naozaj nejaká hodne blbá t.j. pokazená PROM (a to sa nedá nikdy dopredu vylúčiť) - tak bez chladiča by asi nasledovala jeho deštrukcia a bola by potrebná výmena. Umiestnenie a zapojenie výkonového tranzistoru BD140 je vyriešené tak, že je ho možné vymeniť priamo a to bez akéhokoľvek pájkovania. Stačí iba dať preč šrób ktorý drží tranzistor v chladiči a tranzistor je možné priamo vytiahnuť z jeho pätičky. Trošku som sa "zapotil" pri tvorbe spínača 10.5V zdroja, tranzistory BC546 majú u mňa menšie odpory v báze ako v zapojení v AR (teraz sú tam odpory = 2k2). Moje použité BC546 majú h21e=380, ak máte doma tranzistory s rovnakou alebo vyššou hodnotou - použite ich. Dtto sa týka tranzistoru BD140, na jeho zatvorenie som zvolil odpor = 1k2. Asi je to aj dané tým že používam obvod 74LS00 a nie 7400 - ten predsa len dodá väčší prúd (ale má väčší odber). Odpor v kolektore tranzistoru BC546 má hodnotu 360Ω (sériovo zapojené dva odpory 180Ω), pravdepodobne by tu na tomto mieste vyhovel v zapojení aj odpor 390Ω (toto som ale neskúšal). K dióde 1N4148 v zapojení sa síce ešte vyjadrím - tu len dopredu naznačím že v skutočnosti v zapojení nie je potrebná. Len po postavení som ju už nevyberal a tak tam zostala - a preto je nakreslená aj v schéme.

Prečo som v zapojení použil práve tranzistory BC546 ? - lebo ich mám doma - a dosť. Na ich mieste sa dajú použiť tak isto známe tranzistory typu 2N3904 (v našich končinách tiež veľmi rozšírené typy KC507 509, BC547, BC548 a i.). Dôležité je aby použité tranzistory mali povolený kolektorový prúd minimálne 100mA, čo všetky spomínané typy s prehľadom zvládajú.


Poznámka:

Kondenzátor 1uF pre časovanie oneskorenia je keramický (t.j. nepolarizovaný), na tomto mieste neodporúčam použiť elektrolytický kondenzátor (má väčší zvodový prúd). Kondenzátor uvedeného typu je bezproblémovo možné kúpiť, teda nie je dôvod ho nahradiť iným typom.


Všetko pri stavbe bolo odsledované na dvojkanálovom digitálnom osciloskope s priamou možnosťou odčítania dĺžky generovaných pulzov. Jasnačka, dá sa to postaviť aj bez neho (meranie reálnej dĺžky pulzu na osciloskope je ale naozaj veľmi príjemná vec), výrazne mi pomáhali pri oživovaní zabudované LED-ky (Full verzia), stačilo pri testovaní spomaliť rýchlosť zápisu a pekne som na LED-kách videl či sa deje na výstupoch to čo treba a čo očakávam. Rozfázovanie (pomalé) mi veľmi pomáhalo pri písaní programu. Potom stačilo upraviť rýchlosti slučiek a programovacieho pulzu podľa teoretických výpočtov a už som len jemne dolaďoval na presnejšie hodnoty. Celkom som sa trafil, teoretická hodnota ktorú som naozaj len odhadol sa odlišovala o menej ako 8% od praktickej, takže tu som len nastavil správnu hodnotu a bolo to. Toto už ale bola tá naozaj najpríjemnejšia časť dolaďovania celého programu.

 

Tu je vidieť 1uF kondenzátor (keramická väčšia "kvapka" modrej farby hneď vedľa tranzistoru) na obrázku vľavo dole.

 

Ďalšia perlička - s ktorou som ale nerátal, ale keď sa "zadarí" ... - indikácia (červená LED) programovacieho napätia (pulzu) pre jednoduchosť zapojenia (použitý vlastný nápad) používa na vstupe 5.1V zenerovu diódu (ZD) aby svietila až pri napätí na čipe =10.5V. Osadil som tam supersvietivú LED, lenže - akurát voľba tejto supersvietivej potvory spôsobila že sa aj pri napätí na vstupe =5V zbytkovým záverným prúdom zenerovej diódy už celkom intenzívne rozsvecovala (toto som fakt nečakal, možno to robila táto konkrétna ZD, život niekedy prináša nečakané prekvapenia), čiže to bolo ako indikácia nepoužiteľné. Na potlačenie zbytkového prúdu ZD som musel k tejto červenej LED dať paralelne zapojený odpor 1k (môže byť aj =1k2), potom už nesvietila vtedy kedy nemala. Takže bacha na supersvietivé LED v tomto zapojení, tu môžu nemilo prekvapiť. Našťastie stačil na vyrešenie problému jediný pridaný odpor - a nemusel som "dolovať" dotyčnú ZD von z dosky a tak isto aj spomínanú LED. Potom sa to už správalo tak ako som potreboval (a ako som čakal od samého začiatku). Zase na druhú stranu - toto bol jediný problém ktorý sa mi pri stavbe programátoru v oblasti hardware vyskytol - s tým sa naozaj dá žiť. Len pripomínam že som to staval z hlavy a nákres zapojenia som urobil až po zapojení a oživení celého programátoru na univerzálnej doštičke.

 

Červene je zakrúžkovaný pridaný odpor 1k - pri použití supersvietivej LED. Ak použijete 20mA štandartnú červenú LED tento odpor sa nezapája a odpor 4k7 v sérii s červenou LED sa zmeni na hodnotu 470Ω. Ak by som na tomto mieste použil normálnu, klasickú 20mA červenú LED tak by som nič nemusel riešiť - ale aspoň o tom už viem - a teraz už aj Vy. Takže zo "supersvietivkami" občas opatrne, priamo v schéme je už táto oprava zakreslená.

 

Vytvorenie potrebného zdroja 10.5V - je napájaný z 12V - je riešený dvomi diódami 1N4007 (1A typ) zapojenými v sérii, je zaujímavé že majú presne 0.75V úbytok na jednom kuse, teda na ich výstupe je presne požadovaných 10.5V pre programátor. Ako ich predzáťaž som zvolil odpor 1k2 voči zemi, ten možno nie je ani potrebný, ale jeden odpor v zapojení navyše ma už naozaj nezabil a nemám pocit že by som tým nejako nadmerne zvýšil zložitosť celého zapojenia. Tým mi odpadlo zapojenie s odporom a 11V ZD, čo som kvitoval s povďakom, pretože práve toto mi na zapojení zdroja 10.5V v AR (Amatérske Rádio) vyslovene vadilo a bolo mi jasné že ak to tak nechám tak sa budem pri programovaní pohybovať v ríši divov a nie v exaktnom prostredí. (Ešte sa v popise k tomu čo sa mi nepáči na pôvodnom zapojení zdroja 10.5V z časopisu AR vrátim - a to v záverečnej 4.časti).


 

Ďalšia úprava sa týka použitia Schottky diódy na mieste automatického prepínača 5V na 10.5V a naopak, je to také moje drobné vylepšenie jednej veci na programátore. Na tomto mieste sa často používa dióda 1N4xxx, z uvedeného vyplýva že dá na čip PROM 74188 napájanie = iba 4.25V čo je už hodne málo. Ak použijete odporový delič medzi napájaním a zemou (data výstupy) tak ako je zapojený v časopisoch AR - počítajme, deľte 4.25V/2 a 2.125V na log.1 je už akosi primálo, preto som zapojenie s odporovými deličmi nepoužil. Zase na druhú stranu, Schottky dáva 4.85V na napájaní čipu PROM 74188, to je už naozaj výrazne menší rozdiel v úbytku na dióde oproti typu 1N400x - a práve preto som ju použil v mojom programátore.

 

Čo sa týka hardware - to je asi tak to najdôležitejšie. Keďže sa všetko podarilo postaviť bez nejakých problémov, programátor je hotový - a tak som mohol pokračovať už vo vytváraní vlastného programového vybavenia.

 

V druhej časti bude popis programového vybavenia - alebo inak povedané - manuál - nech sa môžete zoznámiť s tým čo program dokáže.

___________________________________________________

Priama možnosť skočiť do ďalších častí:

SBC6502 - 34 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 2-4.

SBC6502 - 35 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 3-4.

SBC6502 - 36 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 4-4.

____________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

___________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

12/17/2019 4:49:10 PM #

trackback

Directory SBC6502

Directory SBC6502

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch - som už na dôchodku, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy vo viacerých denníkoch - až som pred rokmi nakoniec zakotvil v jednom denníku kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.