SBC6502 - 34 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 2-4.

By Administrator at December 20, 2019 08:58
Filed Under: SBC6502

PROM BURNER 74188 - obrazový manuál:

  

 Len chcem upozorniť na to že programové vybavenie sa zatiaľ stále vyvíja a objavilo sa niekoľko postupných verzií programového vybavenia a preto sa veci v detailoch môžu líšiť.


 

No a teraz už idem k používaniu vlastného programu:

 

Úvodná obrazovka hneď po spustení programu, už je aktivovaný čip 8255A,

teraz už môžeme zapnúť napájanie programátoru.


Pri zapnutí programátoru vždy dbajte na to aby nebola vložená PROM 74188 v programátore !!!


Ak budeme pracovať len s voľbou (D) alebo (H)  - vôbec nie je potrebné zapnúť napájanie programátoru.

(V obidvoch prípadoch len ručne vkladáme data a príde k vygenerovaniu  DATA riadkov.)

 

Vlastné menu, všimnite si že teraz DATA riadky v programe obsahujú samé nuly (0),

čiže v programe nie je prítomné nič na napálenie, nakoniec - vypíše sa to na displej.

 

Tu som už nahral nejaký obsah do Data riadkov, čiže tu už máme "živé"

Data, program na to reaguje a upozorní na to.


Zvolená možnosť (D), vkladáme vždy kompletne celých 32 byte, všetky údaje sa vypisujú (aj zadávajú) v dec tvare, na začiatku zadáme názov. Maximálna dĺžka názvu pre DATA je 40 znakov, po prekročení dĺžky na to program upozorní a ponúkne možnosť napísania nového názvu. Toto obmedzenie dĺžky názvu na túto hodnotu som si určil sám, myslím si že 40 znakov na popis dát by malo stačiť.

 

Pokračujeme vo vkladaní dát (tu je uvedený príklad) na dané adresy

PROM až nakoniec prídeme na posledný byte č.31 (dec).


Tu už program hneď vygeneruje výsledné DATA riadky. Do vlastného tela programu potom vkladáme riadky 90009005 (tak ako je to popísané na displeji). Vyrátané jednoduché CRC sa tak isto prenáša, pri spätnom nahratí do SBC6502 je vždy nanovo vypočítané a kontrolované s uloženou hodnotu CRC - ak nesedí = koniec programu (síce je to krajná možnosť pretože to značí že je niekde naozaj problém, ale kontroluje sa to, štandartne to samozrejme zbieha bez najmenších problémov).

Ak je všetko O.K. - program sa po vygenerovaní DATA riadkov ukončí a cez CAPTURE môžeme DATA nahrať buď do programu, alebo si ich odložíme pre neskoršie použitie. Výhodou je to že k tomu už ukladáme aj názov týchto dát, dá sa v tom potom naozaj ľahko orientovať.

 

Teraz ideme ukladať data - voľba (H) z inými vstupnými údajmi - teraz sú všetky údaje v hexa tvare. Niekedy sú údaje na vkladanie dostupné len v tomto tvare (a my ich nemusíme prácne prepisovať do (dec) tvaru, program pri tejto voľbe to urobí za Vás. Tak isto zase ukladáme celých 32 byte (0÷1Fh).


Možná dĺžka názvu sa nemení, adresa a data sú ale teraz zadávané v hexa tvare.


Po kompletnom načítaní údajov z klávesnice sú zase vygenerované Data riadky, tie sú vždy v (dec) tvare. Program sa ukončí a my môžeme cez CAPTURE vlastné DATA riadky buď niekde odložiť alebo ich nahrajeme priamo do programu.


Tu pomocou voľby (R) sa pokúšame načítať obsah PROM, ak je PROM aktívna (naprogramovaná) tak sú vygenerované DATA riadky s príslušným obsahom dát, čiže ak je živý obsah - vzniknú DATA riadky s následným ukončením programu. Ak je PROM čistá, nepoužitá, program nás na to upozorní a nevytvorí zbytočne DATA riadky obsahujúce samé nuly a vráti sa naspäť do menu.


Táto voľba (T) nerobí nič iného - len kontroluje či máme k dispozícii čistú, nepoužitú PROM. Čistá PROM (obsah = samé nuly). Nič viac nič menej. Po požadovanej informácii sa program vráti do menu. Ak je založená "živá" PROM program zase na to upozorní (tu by nebolo dobré do nej niečo zapisovať).


Voľbu (V)  verifikáciu vynechávam, pretože k verifikácii prichádza tak isto vždy po napálení. Tak isto ak si nahráme potrebné DATA riadky tak ich vieme verifikovať zo založenou PROM (kontrola obsahu PROM = DATA). Podmienkou pre verifikáciu je založená PROM a k tomu nahraté príslušné DATA riadky zo žiadaným obsahom.

 

Ale poďme späť na voľnu (W) - zápis. Tu je viacero možností. Najprv vždy je skontrolovaná PROM či je čistá (t.j. musí obsahovať samé nuly), ak je teda PROM O.K. ide sa v programe ďalej.

 

Program si sám skontroluje či ste nezaložili aktívnu (t.j. naprogramovanú)  PROM, ak áno nedovolí pokračovať. Nedovolí tiež pokračovať ak je PROM čistá a nemáte v DATA riadkoch už uložené "živé" údaje (náš prípad na obrazovke). Vráti nás do menu. Možno sa to zdá zbytočné, ale naozaj je to treba skontrolovať.

 

Ak máme čistú PROM a tak isto máme živé DATA, program sa už len opýta - idete ďalej ?

N - nás vráti do menu, Y - začne vlastné napaľovanie.

 

Tu je už vidieť priebeh napaľovania, postupne sa napaľujú bity 0 až 7 v jednotlivých byte, časové slučky sú zvolené tak aby sa PROM 74188 po programových pulzoch neprehriala, takže chvíľku to napaľovanie predsa len trvá. Ale to pohodlie oproti ručnému "dlapaniu" na jednoduchom programátore je naozaj neporovnateľné ...

 

No a na záver - ak máme dobrú PROM a napálenie zbehlo v poriadku, tiež zbehla aj jej verifikácia - tak uvidíte túto hlášku. Po pár sekundách zmizne a vráti nás naspäť do menu. Že táto hláška po chvíli zmizne nie je na závadu, pretože ak PROM nie je v poriadku program sa ukončí, čiže vždy rozpoznáte či to zbehlo aj keby ste práve odišli z miestnosti. PC neznamená skratku pre Personal Computer ale adresu portu C (podrobnejšie priamo v programe). Ak uvedený spôsob nevyhovuje, stačí si príslušne upraviť programové vybavenie.

 

Takto to pracuje ak je všetko O.K.

___________________________________________________________

No a tu by sa mohlo skončiť, lenže život občas môže priniesť aj nepríjemné prekvapenia - napálenie sa nemusí podariť, pritom zbehol kompletný celý cyklus zápisu 32byte - čo teraz ? Programové vybavenie na to pamätá, cyklus ešte 1x nanovo zopakuje.

 
Ukážka čo sa stane ak napálime PROM a nezbehne v poriadku verifikácia:


Ukážka čo sa stane ak napálime PROM a nezbehne verifikácia, príde k zopakovaniu napaľovania s ďalšou následnou verifikáciou (tá je na poslednom obrázku). Vypisuje sa rozdiel na danej adrese toho čo je v počítači a čo je v PROM. Ak pri druhom pokuse napaľovanie zbehne a následne zbehne bez chyby aj verifikácia je PROM považovaná za dobrú (potvrdí to aj oznam na obrazovke) a program sa vráti do menu. Ak nezbehne verifikácia tak sa dostávame k poslednému obrázku.

 

Ak nezbehne ani po druhom pokuse o napálenie správne verifikácia - PROM pamäť je vyhlásená za vadnú a program končí. Je to síce výnimočný stav, ale je dobré pripomenúť že ovládací program počíta aj s takouto alternatívou.

(Síce toto tam mám, ale zatiaľ som sa reálne k tejto hláške nedostal - nechýba mi, túto konkrétnu chybu "simulujem" len vybratím PROM z pätičky).

___________________________________________________________


Doplnková informácia - ako vkladať DATA riadky do programu:

 

Ešte sa raz vrátim k tomu ako si zaznamenať obsah toho s čím sa robí v HyperTermináli, je to funkcia Capture - toto nám umožní si zaznamenať aj Data riadky ktoré program vygeneruje. Už som spomínal že SBC6502 a jeho BASIC nemá implementované príkazy LOAD a SAVE, tak tento "nedostatok" musím nejako obísť. Ako ? Takto ...

 

Pred spustením funkcie z MENU programu, napríklad D alebo H,

tak isto R spustíme záznam do txt súboru cez CAPTURE.


Zvolíme adresár kde sa bude zapisovať a meno vytváraného súboru.

Používanú cestu kde sa vytvorí txt súbor vidíte na samotnom obrázku.

(Moja voľba.)


Ak zbehne nami požadovaný záznam tak ho následne môžeme stopnúť, otvoríme (napríklad v Notepade) nami vytvorený .txt súbor a môžeme DATA riadky priamo skopírovať do nášho programu - alebo si záznam odložíte pre neskoršie použitie. DATA riadky obsahujú názov - čiže nie je problém neskôr vedieť k čomu sa DATA riadky vzťahujú.


Ak DATA riadky chceme vložiť do programu - v textovom súbore (zo záznamu Capture) označíme požadované REM riadky a pomocou CTRL+C si ich zapamätáme a následne pomocou Paste to Host vložíme priamo do programu. Presne takto isto môžeme aj nahrať celé programové vybavenie jedným ťahom. Tento zložitejší spôsob vkladania DATA riadkov je daný tým že SBC6502 nemá v BASICu implementované príkazy LOAD a SAVE, tak som to musel nejako obísť.

____________________

Pdf verzia tohoto "manuálu":


SBC6502 PROM 74188 programmer_manual.pdf (883,66 kb)


No a to je asi tak všetko.

___________________________________________________

V tretej časti bude vlastný program.

Priama možnosť skočiť do ďalšej časti:

SBC6502 - 33 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 1-4.

SBC6502 - 35 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 3-4.

SBC6502 - 36 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 4-4.

____________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Directory-SBC6502.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

12/20/2019 9:12:59 AM #

trackback

Directory SBC6502

Directory SBC6502

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: