SBC6502 - 35 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 3-4.

By Administrator at December 23, 2019 09:50
Filed Under: SBC6502

PROM 74188 burner - vlastný program:

 

 

Ak je spustený program v SBC6502 a až potom zapneme dosku programátoru (tak by sa to patrilo), tak nás vítajú na prednej strane dve rozsvietené zelené LED - jedna na základnej doske počítača SBC6502 a druhá na vlastnom programátore. Čip 8255A je už vďaka programu správne inicializovaný a teda je v stave kedy sa s ním dá komunikovať a zároveň blokuje 10.5V na napájaní PROM a pätička PROM 74188 je bez napájania (Full verzia).

     

 

Ak sa však príliš ponáhľame a najprv zapneme napájanie programátoru tak sa objaví toto ... nič strašné sa síce nestane - teda ak tam náhodou nemáme už založenú PROM 74188.  Ak je všetko v poriadku po spustení programu (inicializuje sa 8255A-ka) na hornej doske zhasne červená a dve modré LED a na doskách nám potom následne svietia iba zelené LED (viď prvý obrázok).

- - -

(Uvedené by sa nestalo ak by som použil v zapojení namiesto čipu 7417 čip 7416 - ale to by znamenalo mimo iného aj zmenu programového vybavenia pretože by výstupy na porte A museli byť negované - a mimo iného - čip 7416 som doma pri stavbe programátoru nemal. Možno časom urobím program aj pre použitie tohoto čipu - potom by bola potrebná malá zmena v zapojení programátoru, teda musel by som urobiť zmenu aj v schéme. A program pre čip 7417 by nefungoval pre zapojenie s čipom 7416 - a naopak. Nebudem to tu teraz ďalej pitvať, ak sa odhodlám  použiť v zapojení čip 7416 tak to bude niekedy neskôr, pretože budem musieť na to upraviť program.)

- - -

Program je napísaný tak, že je možné ľahko modifikovať pre rôzne hodnoty použitých x-talov pre procesor, stačí len meniť dĺžku niektorých wait stavov a nastaviť správnu dĺžku programovacieho pulzu. Program bol napísaný pre 32kB RAM verziu, pričom momentálne využíva adresy 31000÷31031 (dec) pre uloženie 32byte RAM a adresy 32032÷32039 (dec) pre rozloženie jedného bytu na jednotlivé bity (teda zaberá ďalších 8byte). (Je možné preložiť tieto použité adresy aj na iné miesto, tieto adresy sú uložené v premenných a teda zmena je veľmi jednoduchá, zadal som si ich takto na začiatku písania programu.) Tak isto priamo v programe sú uvedené najdôležitejšie adresy pre ovládanie samotného čipu 8255A. Miesta v RAM som mal dosť a teda nemusel som skrbliť s miestom kde to umiestnim. 


Dôležité adresy (dec) čipu 8255A použité v SBC6502 Erika0:


adr.32768 - port A

adr.32769 - port B

adr.32770 - port C

adr.32771 - CWR register


Celé programové vybavenie bolo napísané v jazyku OSI 6502 BASIC VERSION 1.0 REV 3.2 (c) 1977 BY MICROSOFT CO. Kontrolný súčet, teda CRC použité v programe je to najjednoduchšie aké existuje - je to iba jednoduchý súčet obsahu všetkých 32byte (dekadicky). CRC je po spustení programu vždy nanovo počítané z DATA riadkov a kontroluje sa priamo voči CRC ktoré je súčasťou DATA riadkov. Ak to porovnanie z akýchkoľvek dôvodov nesedí = koniec programu. Pretože použitý BASIC cez HyperTerminál nevie skočiť na začiatok obrazovky ak je už popísaná textom tak ma to nútilo písať program čistejšie, pretože táto koncepcia naozaj neumožňuje robiť nejaké nezmyselné odskoky smerom naspäť v terminálovom okne. Nehodlám tu robiť podrobný popis programovacieho pulzu, to si pozrite v datasheete (bude uverejnený v poslednej, záverečnej 4. časti), tu je to v programe zabezpečené tak ako treba, nakoniec pozrite si to na konci tohoto článku - sú priložené dumpscreeny z osciloskopu.

 

PROM 74188 musí byť pre programovanie tzv. "čistá" t.j. musí obsahovať samé nuly aby sa dalo pokračovať, ak je v nej už niečo zapísané tak na to program upozorní (vždy sa to pred programovaním skontroluje) a nedovolí previesť  zápis. Program najprv napaľuje všetky byte postupne pekne jednotlivo bit po bite tak ako predpisuje datasheet (ak je obsahom na potrebnom mieste hodnota =0 tak programovací pulz je obídený, 0 sa neprogramuje), potom nasleduje verifikácia PROM - ak z akýchkoľvek dôvodov nie je verifikácia v poriadku, zopakuje sa celý postup napálenia ešte 1x a nanovo sa verifikuje. Ak ani potom nie je v PROM 74188 požadovaný obsah - program vyhlási PROM 74188 za zlú a ukončí sa. Oteplenie čipu vďaka wait stavom je úplne zanedbateľné, je to niekde okolo 40°C, merané bezdotykovým teplomerom.

Z uvedeného vyplýva jedna vec - čím viac bitov v PROM obsahuje 0 tak tým rýchlejšie sa PROM naprogramuje. Tak isto je výhodné ak nepoužité výstupy stále nadalej obsahujú 0 - potom je totiž možné obsah na týchto miestach zmeniť neskôr na nami potrebné hodnoty (ak by sa ukázalo že ešte potrebujeme niečo zmeniť, ak sú voľné výstupy nie je to problém).


Charakteristické pre tento typ pamäte je špeciálne programovanie, programuje sa bit po bite v rámci bytu, nie naraz celý byte. Najprv na začiatku som uvažoval že si rozložím 32byte pekne hneď pred napálením najprv do postupnosti 256byte (32byte x 8bit) kde to bude pekne už zoradené bit po bite a potom už len budem jednotlivé bity po jednom bite hnať cez programátor - lenže raz večer tesne pred spaním ma napadlo že bude stačiť ak budem postupne rozkladať len jeden jediný byte (čas čo to spotrebuje aj tak treba na zotavenie PROM) a tento jeden byte naprogramujem a až potom pôjdem na rozklad ďalšieho byte, takže v tom nebude žiaden problém. A u toho som aj zostal, funguje to dobre a bez najmenších problémov. A na rozklad jedného byte na jednotlivé bity mi stačí púhych 8byte ... (aj keď tu potrebná RAM naozaj nehrá rolu, tu máme k dispozícii 31kByte RAM, 1kb zaberajú systémové veci).

Pozostatkom pôvodnej koncepcie je použitie adries (31000d a vyššie, tu som počítal že budem potrebovať 256 byte), ale pretože RAM je dostatok tak som už adresy v programe nezmenil.

___________________________________________________________


V programe oproti uverejnenému mauálu v predchádzajúcej časti nastala jedna jediná, drobná zmena.


Do programu pribudla nová premenná ID=32, síce sa v programe momentálne nepoužíva, ale ak by som sa ešte niekedy rozhodol v programe (a tak isto aj v hardware) vŕtať tak ju tam mám teraz ako zadné vrátka (potom by som ju už nerád dopĺňal). Pretože túto premennú som do programu pridal až včera, nie je zahrnutá v manuáli a teda nie je ani v zobrazení manuálu. Na uverejnené programové vybavenie nijako nevplýva (len sa zmenilo označenie verzie programu z 1.00  na 1.01), preto nepovažujem za potrebné prerábať manuál. Ďakujem za pochopenie.

 

Táto premenná pribudla do riadku 9000 a teda je aj  priradená

k záznamu v DATA riadkoch.

___________________________________________________________

Celý program som kompletne na nečisto napísal najprv v Notepade, rozhodne sa mi tam píše lepšie ako v okne HyperTerminálu. Jediná nevýhoda - ak tam (teda v Notepade) náhodou neúmyselne zdvojíte číslo riadku - tak to dá poriadne zabrať než nájdete chybu, program v SBC6502 poctivo prepíše riadok z rovnakým číslom obsahom iného riadku s tým istým číslom ... to sa mi stalo niekoľkokrát a problém sa hľadal naozaj dosť blbo. Ako vždy keď píšem program ak je jedna časť odskúšaná - a funguje, tak už tam ak sa dá zbytočne nesiaham (a neprepisujem). Preto môže byť že niektoré veci sa zdajú príliš komplikované, ale tak ako to je teraz tak to funguje. V rámci svojich možností som sa pokúsil priamo vložiť do REM riadkov v programe vysvetlivky ktoré informujú o tom čo sa v programe práve deje (vďaka popisu program celkom slušne "nabobtnal"), niekde nájdete REM riadky kde je možné ich odblokovaním spustiť podrobnejší výpis (hodí sa ak sú trable - toto je ale už vo verzii 1.02 zrušené - pozn. 08.01.2020), tu priamo v texte nejaké ďalšie vysvetľovanie považujem už iba za zabíjanie času. Dlhšie časové rezervy (čakacie slučky FOR-NEXT, programové riadky 2010 ÷ 2100) použité v programe slúžia výlučne na zotavenie PROM čipu po programovacích pulzoch (ak to programujete "ručne" tak čakacie slučky netreba, pretože ruky sú v konečnom výsledku výrazne pomalšie ako počítač ...).

 

Pretože program spoľahlivo funguje, tak momentálne to nevyzerá na to že by po verzii programu 1.01 nasledovala nejaká verzia 1.02 ... ak áno, asi to len budú kozmetické úpravy, ktoré nemajú vplyv na funkciu programu.

(Poznámka 08.01.2020 - došlo na tie kozmetické úpravy ...  je tu ver.1.02, manuál sa nemení, je stále platný pre všetky verzie.)

(Program som začal písať 19.11., kompletne bol dokončený za necelý mesiac.)

 

Poznámka:

Ak na stránkach nájdete novšiu verziu programového vybavenia - prosím použite novšiu verziu, určite má v sebe viacero zmien ktoré vedú k lepšiemu využitiu použitého programového vybavenia.

 ____________________________________________________________

 

Program bol vyskúšaný a otestovaný pre 4 rozličné rýchlosti procesoru - a to 1.8432MHz, 2.4576MHz, 4.00MHz a 5.00MHz. Aby sa nemuselo špekulovať čo a ako a kde treba  previesť zmeny - uverejňujem 4x kompletný program a to vždy pre konkrétnu rýchlosť procesoru.

 

Pritom rozdielne riadky v programoch - sú to tieto riadky, je ich iba 5:


2010 - čakacia slučka, prispôsobené rýchlosti procesoru
2050
- čakacia slučka, prispôsobené rýchlosti procesoru
2100
- čakacia slučka, prispôsobené rýchlosti procesoru
3750
- programovací pulz (jeho dĺžka), prispôsobené rýchlosti procesoru
8763
- dátum vzniku, verzia programu, použitá rýchlosť procesoru

 

No a teraz vlastné programové vybavenie - napísané v jazyku Microsoft BASIC, momentálne je dostupná verzia 1.02 zo dňa 08.01.2020:

 

Program pre rýchlosť procesoru 6502 = 1.8432MHz:

74188 programmer 1_8432MHz_v102.txt (11,84 kb)


Program pre rýchlosť procesoru 6502 = 2.4576MHz:

74188 programmer 2_4576MHz_v102.txt (11,84 kb)


Program pre rýchlosť procesoru 65C02 = 4.00MHz:

74188 programmer 4_0000MHz_v102.txt (11,85 kb)

 

Program pre rýchlosť procesoru 65C02 = 5.00MHz:

74188 programmer 5_0000MHz_v102.txt (11,84 kb)


Jedná sa o čisto textové súbory.

 

Toto programové vybavenie je funkčné výhradne zo zapojením programátoru uvedeným na tejto stránke:
SBC6502-33-Programator-PROM-74188-PROM-74188-programmer-Part-1-4.

 

 

Poznámka:

Ak v programe nájdem niečo čo sa dá vylepšiť tak sem dám upravenú verziu, t.j. prepíšem programy (súbory) zlepšeným obsahom.

_____________________________________________________


Nasleduje ukážka napaľovania PROM 74188 na tomto programátore:

PROM 74188 BURNER.mp4 (12,92 mb)  video


(Celkový pohľad na nasadený programátor na SBC6502 Erika0, potom už nasleduje ukážka napaľovania, po napálení nasleduje krátka pauza, potom ešte nakrátko bliknú modré LED - vtedy prebehne čítanie, t.j. prebehne verifikácia obsahu PROM. Na spodnej doske - SBC6502, prebieha intenzívna komunikácia - červená LED = TX - posielajú sa priebežne údaje na HyperTerminál = zobrazenie informácií. )

_____________________________________________________


Teraz sa môžeme pozrieť ako vyzerajú programovacie pulzy pri rozličných rýchlostiach procesoru

na doske SBC6502 pri sledovaní na digitálnom osciloskope:

 

Priebeh programovacieho pulzu pre x-tal=1.8432MHz. Presná dĺžka programovacieho pulzu je daná opakovaním v slučke FOR-NEXT v riadku 3750, čiže nie vždy je to úplne presne 17msec, ale odchýlka nie je nejaká zásadná (programovací pulz môže mať podľa datasheetu použitú dĺžku v rozmedzí 1÷20msec - a tam sa s prehľadom nachádzam). Moje rozhodnutie bolo že programovací pulz bude mať dĺžku 17msec. Snažil som sa označiť všetky dôležité body na snímku tak aby to bol zrozumiteľné, dúfam že sa to podarilo. Na obrázku je pekne vidieť ako najprv CS ide do log.1, následne nabieha napájancie napätie z 5V na 10.5V, CS ide do log.0, vtedy prebieha vlastný programovací pulz, potom zase CS do log.1, zhadzuje sa 10.5V na 5V a CS ide zase do log.0.

Poznámka:

Označenie CS (Chip Select) je negované, môj editor textu v BlogEngine nedokáže negáciu priamo vypísať do textu, v obrázkoch je to uvedené správne.

 

Priebeh programovacieho pulzu pre x-tal=2.4576MHz. Ako sa zvyšuje rýchlosť procesoru tak sa zákonite začína zmenšovať šírka pulzu pre CS, táto šírka zostáva bez nejakého nastavovania dostatočne široká aj pre 5.00MHz. Hodne pomohlo zníženie odporu v báze tranzistoru BC546 na hodnotu = 2k2, vďaka tomu to stíha aj nabíjať aj vybíjať kapacitu 1uF vo vhodnom a nám potrebnom čase.

 

Priebeh programovacieho pulzu pre x-tal=4.00MHz. Dĺžka pulzu má byť v rozmedzí 1÷20msec, zmenou hodnoty premennej F (0 až naša hodnota) v uvedenom riadku je možné ju meniť, ja som si stanovil =17msec, teda meniť to - na to nemám dôvod. Tak ako to je - tak to funguje na jednotku.

 

Priebeh programovacieho pulzu pre x-tal=5.00MHz. Presná dĺžka programovacieho pulzu je daná opakovaním v slučke FOR-NEXT v riadku 3750. Je jasné že ako sa procesor zrýchľuje tak sa zvyšuje číslo v slučke FOR-NEXT aby sa dosiahlo požadovaných 17msec.

_________________________________________________________

04.01.2021

Verzia programu V.1.03 ktorá umožňuje preprogramovať aj nepoužité výstupy na už predtým naprogramovanej PROM 74188:
SBC6502 - 45 - PROM 74188 - program v.1.03.

Už existuje novšia verzia, viď odkaz nižšie.

___________________________________________________

21.02.2021

Najnovšia verzia programu:
SBC6502 - 48 - PROM 74188 - program v.1.04 - + adresy programu.

___________________________________________________

V štvrtej časti bude popis vlastnej stavby spolu s "perličkami".

Priama možnosť skočiť do ďalšej časti:

SBC6502 - 33 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 1-4.
SBC6502 - 34 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 2-4.

SBC6502 - 36 - Programátor PROM 74188. PROM 74188 programmer. Part 4-4.

____________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

___________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

12/23/2019 9:56:44 AM #

trackback

Directory SBC6502

Directory SBC6502

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch - som už na dôchodku, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy vo viacerých denníkoch - až som pred rokmi nakoniec zakotvil v jednom denníku kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.