Spomienka na SAPI-1.

By Administrator at October 25, 2010 23:06
Filed Under: Non-Atari

My čo si už toho viac pamätáme ako treba si dnes pripomenieme jeden počítačSAPI 1. Pretože je to už dlhých 26 rokov od chvíle keď sa mi podarilo túto vecičku rozbehnúť na mojom vtedajšom pracovisku. Pre mňa je dôležitý tým, že tam som si po prvýkrát siahol na počítač a mal tak možnosť si vyskúšať čo to dokáže a čo dokážem ja. Pamätníci modrých Amatérskych rádií č.1 a 2 z roku 1983 vedia čo dalo za prácu v tej dobe sa dostať k akýmkoľvek integrovaným obvodom a tak kompletný počítač bol jeden veľký nesplnený sen.

Ešte sa patrí pripomenúť že tvorcom hardware bol Ing. Eduard Smutný.

 

 

Našťastie v práci kde som vtedy pracoval bola dobrá konštelácia hviezd a aj nadriadený k tomu mal priaznivý postoj. Nasledoval postup – školenie (november 1983) v Ostrave na SAPI 1, kde súčasťou školenia bola aj osadená procesorová doska JPR-1 – príma základ na stavbu celeho počítača ! Potom nastalo zháňanie ostatných častí. Medzitým mi v Ostrave napálili Epromky – 2x 2716 Intel – s príslušným komentárom „Panečku jo, INTEL ...!

 

Doska JPR-1

 

Šéfovi sa podarilo zohnať neosadené dosky video časti a základnú prepojovaciu dosku – tiež neosadenú. Medzitým som postavil napájací zdroj, potom klávesnicu – membránovú – presne vyzerala tak ako v AR, postup výroby je dopodrobna popísaný v AR. Ako monitor slúžil upravený televízor Pluto. Osadil som video kartu AND-1 a svete div sa – SAPI sa okamžite rozbehlo (leto 1984). Tak to bol silný zážitok, celý komplet som rozbiehal podľa podkladov z Amatérskeho rádia, ostatne nič iné vtedy ani nebolo k dispozícii.

 

Doska AND-1

 

Fajn, problém bol v tom že som mal k dispozícii len 1kB RAM, tak sa stavala doska RAM 4x6116 (bolo to na univerzálke) , t.j. spolu 8kB – tie som ešte delil na 2x4kB RAM z jednoduchého dôvodu. 4kB boli pracovné a druhé 4KB slúžili ako záloha (bolo to zálohované baterkou) – tam som odkladal vytvorený program. Nemal som k dispozícii nijaký iný spôsob ako odkladať program a tak som to vyriešil nasledovne:

Po zapnutí SAPI som skočil do monitora, kde som zadal move  a tak som preniesol zo zálohy veci do pracovnej RAM a spustil ... proste asi cca 20 sekúnd roboty. Tak som sa vcelku elegantne vyhol tomu ako odkladať program. Keď mi to náhodou celé vypadlo, tak sa ťukal do klávesnice program dlhý skoro 4 kB ... a práve zálohovaná RAM tento problém odstránila.

Membránová klávesnica sa ukázala ako krajne nepohodlná na písanie dlhších textov

(programov):

 

 

Preto som po pár dňoch vyrobil klávesnicu kontaktnú, ktorá fungovala bezvadne po celú dobu používania počítača. Potom ešte nasledovala doska , ktorá rozpoznávala že sa ide prijímať fotografia, multiplex pre snímač otáčok a päťmiestne obojsmerné elektronické počítadlo. (jeseň 1984) Ešte som urobil dosku na programátor Eprom, tiež ešte v roku 1984, fungovalo to, napálil som cez neho cca 50 Epromiek.

 

 

Prečo som vlastne staval SAPI ?

V práci sme prijímali fotografie TASR na profesionálny magnetofón Nagra Kudelski a keď sme potrebovali fotografiu „vytiahnuť", nikto nevedel kde presne na páske konkrétna fotografia leží. Tu nastúpilo SAPI – pridal sa snímač smeru otáčania, elektronické počítadlo – 5 miestne, multiplexoval som to do SAPI a zrazu bolo jasné odkiaľ pokiaľ  je na páske fotografia. Pricíp vysielania fotografií v tej dobe bol veľmi podobný tomu aký sa používa pri faxovaní meteo správ. Bohužiaľ nemám ani fotografie a z počítača sa nič nezachovalo. Procesorovú dosku som mal doma odloženú – mala v.č.:00048, ale aj tá vzala za svoje pri minuloročnom domácom upratovaní ... čo som zistil až dodatočne a tým že som ju niekomu sľúbil som sa dostal do dosť nepríjemnej situácie ... našťastie Honza mal pochopenie, vďaka.

Takto nejako vyzerala aj moja robota, tiež som zohnal podobnú skrinku:

 

Celkový vzhľad SAPI-1:

 

Hlavne si spomínam na to že 90% času pri stavbe som strávil zháňaním súčiastok, boli to neskutočné problémy pri niektorých súčiastkach, ale keď som to zapol a nabehlo Ready ... kto si niečo staval tak vie čo je to za pocit. SAPI 1 sa už potom ďalej neupravovalo, slúžilo v tej podobe po celú dobu čo sa používalo, jednoducho bolo to funkčné a tak sa zmeny nerobili. Výhodou boli kvalitné FRB konektory, inak by celý počítač nestál za nič, takto naozaj fungoval a nevznikali problémy. Mimo procesorovej dosky to bolo osadené LS obvodmi a tak sa to prejavilo aj na spotrebe, teplote celého zariadenia a aj na spoľahlivosti.

Počítač dobre a v pohode fungoval 5 rokov, potom prišli nové časy ...

_______________________________________________________________________________

17.08.2011 som doplnil tento článok o 2 súbory MicroBasicu pre SAPI 1, sú to 2 súbory do Eprom 2716-ky:

MBASIC1.002 (2,00 kb)

MBASIC2.002 (2,00 kb)

___________________________________________________________________

18.07.2011 som naskenoval manuál k k Helpu - je to programové vybavenie, má veľkosť 1kB, leží od adresy 1000H, tam sa aj spúšťa. Vlastný program nemám, kópia manuálu pochádza tak z roku 1985 čiže je to "vodičková" kópia a tak som rád že je to ešte vôbec dnes čitateľné.

Help.pdf (3,68 mb)

__________________________________________________________________

18.07.2011:

Ešte pekné odkazy na SAPI (cz linky):

http://www.oldcomputers.wz.cz/pocitace/JPR-1/JPR-1.html

http://www.sapi.cz/sapi/sapi.php


Pretože je tých vyrobených dosiek okola SAPI hafo a hafo, tak tu je nejaký malý zoznam toho čo bolo na svete k dispozícii a že teda u nás vtedy SAPI naozaj nahrádzalo inú nedostupnú výpočtovú a riadiacu techniku vo veľkom rozsahu:


Zloženie základných zostáv:

ZPS-1:

JZS-1 -jednotka zdroja a zbernice

ZDR-1 -vstavaný zdroj

ARB-1- vstavaná zbernica  

SPN-1- systémový napájací panel periférií

JPR-1- doska procesora + porty

ANK-1- abecedne číslicová klávesnica

REM-1- doska pamätí RAM a EPROM

AND-1- doska alfanumerického displeja

TVK-1- televízny konvertor s káblom

DSM-1- doska sériového modemu

ZJS-1- zobrazovacia jednotka 5A

MKP-1- magnetická pásková kazetová pamäť

PDK-1- predlžovacia doska

BDK-1- univerzálna doska


ZPS-2:

JZS-1A -základná jednotka systému SAPI -zásuvný rám s predným panelom 8 A

ZDR-1A - zdroj počítača

ARB-1- zbernica počítača + 8 pozícií pre karty

SPN-1 - systémový panel

JPR-1- doska procesora 8080 ZPS 1-2

RAM-1 -dynamická RAM 16-48kb

REM-1 - doska RAM a EPROM pamätí

AND-1 - doska grafického displeja 40x24

DSM-1- doska sériového modemu

 

ZPS-3:

ZDR 1A - zdroj

RPD 1- radič diskov 2x 8″ alebo 2x 5,25″

JPR 1A - doska procesora 8080 pre CP/M

RAM 1A - dynamická RAM 48kb (adr.0-4000)

AND 1A - doska alfanumerického displeja

DSM-1 - doska sériového modemu

ARB 1- zbernica počítača

SPN 1- systémový napájací panel periférií

 

Ďalšie používané dosky a komponenty počítača :

JPR-1Z -doska procesora  Z80

RAM-1Z - doska dynamickej pamäte 64 kB

AND-1Z - doska alfanumerického displeja 24×64

RMD-1-ramdisk 256 kB

FDC-1 - radič diskov 4×8″ alebo 5,25″

EPR-1- programátor Eprom 2708,2716

DSG-1- doska semigrafického displeja  640×480

RKM-1- doska riadenia krokových motorov

DAC-8 - D/A prevodník 8 bit

ADC-8 - A/D prevodník 8 bit

RTC-1- doska reálneho času

CRM-1- záložná pamäť RAM 4kB

IBS-1-jednotné binárne galv. oddelenie vstupov

OBS-1-jednotné binárne galv. oddelenie výstupov

IOB-1-jednotné binárne galv. oddelenie vstupov/výstupov

ADC-1-A/D prevodník s termostatom

ARS-1-jednotka prepínania analogových vstupov

BA-1-jednotka zosilňovača zbernice

ALD-1-doska alfanumerického displeja

MADK-1- doska klávesnice + zobraz.

BSC-1- komunikačná karta

ITP-1-doska riadenia termotlačiarne

PROM-1-programátor PROM

KPI-1-16 galv.oddelenie vstupov zo signálom

KPO-1- 8 galv.oddelení výstupov 3A zo signálom

Y-28 - galv. oddelenie zdroja (pre Z-163)

W-36 - grafický displej čb 456×280

X-30 - oddelenie riadiacej stanice RADOM

X-40- hlásenie výpadku napájacieho napätia

X-41- deska usmerňovačov (pre Y-28)

X-42- reléový multiplex (pre Z151-2)

X-44- komunikačné prúdové slučky

X-49- reálny čas -CHP-3000 (ZN)

X-52- prevodník TTL-V24 (pre Z154)

X53- prevodník TTL - optokom. (pre Z159)

Z-160 - zbernica TOB (15 pozícií)

Z-133 - systémová obslužná jednotka

Z-135 - riadenie siete RADOM

Z-137- 4X analógové vstupy galv. odd.

Z-138 - Zálohová jednotka dátum/čas

Z-139 - analog. - frekvenčný prevodník

Z-140 - D/A prevodníky

Z-141- binárne vstupy

Z-142 - binárne iniciatívne vstupy

Z-143 - kanál IOB zbernice

Z-144 - budič IOB zbernice

Z-149 - interface EPS Consul

Z-150 - výkonné binárne výstupy

Z-151 -A/D prevodník s multipl. 10 bit.

Z-152 - A/D prevodník s multipl.12 bit.

Z-153 - generátor reálneho času

Z-154 - ser.asynchrónna komunikácia QASAD

Z-157 - interface membránovej klávesnice

Z-159 - optická komunikácia 2Mbit

Z-161- pamäť RAM/1kB, EPROM /16kB

Z-162 - pamäť EPROM 32 kb

Z-163 - A/D prevodníky galv.odd.

Z-165 - ovládač tlačiarne GAMACENTRUM

BCR-1- snímač čiarového kódu

DGD-1- doska grafického displeja 320×240

ROM-1-ROM modul 32kb

INM-1-interface pre myš

AND-1B - doska semigraf.displeja

AND-1A - dtto pre ZPS -3 (adr.0E800H)

DRV-1- doska reálnych výstupov (8)

DOV-1- doska optoizol.vstupov (8)

DSP-1- doska sériového prenosu

DSE-1- doska simulátora a programátora EPROM

DPS-1- doska prístrojovej zbernice (IMS2)

DPP1-deska paralelných portov

JMD-1- ?

JPN-1-jednotka zdroja a I0B zbernice

RMP-1- radič magnetickej pásky IZOT

UDR-1- univerzálna doska riadenia

ZDP-1- základná doska prepojení (JPN)

W-31- systémová konzola CHP-3000

BSS-1-bezkontaktná snímacia stanica

JPD-1-jednotka pružného disku

Z-171-A/D prevodník 16 bit.

Z-173 -A/D výstupy

Z-174 - RAM 16 kB zálohovaná

Z-164 - interface termotlačiarne TP20

Z-168 - rozdeľovač pre krok.motory do BA

Z-170 - interface krokových motorov

X-65 - prevodník pre 8ks  PT 100 (Z151-2)

MPS-1 - ?

BDK-1- doska zákaznických aplikácií

BGD-1- doska farebného displeja

DS-24 - doska ovládánia signál.panelu

DPM-1- doska paralelných mostíkov

DPC-1- doska paralelných časovačov

DNK-1-doska nadradenej komunikácie

DPK-1-doska podriadenej komunikácie

DSK-1-doska sériových kanálov

DPB-1- doska prepojenia zberníc

DRC-1- doska reálneho času

DPB-1- doska pripojenia budičov

DAP 128 - systém prenosu informácií

DPK-1- diaľnopisný konvertor

FDC- radič pružných diskov

IOB-1-V/V zbernica

IST-1C -32 vstupov

IBT-1C -32 vstupov

ISO-1C-16 vstupov

IBO-1C-16 vstupov

JVV-1C- jednotka + zdroj a 10 pozícií

OBT-1C-32 vstupov (MHB 4099)

OST-1C-32 výstupov

OBV-1C-16 výstupov 24V/0,1A

OHV-1C-16 výstupov

OHR-1C- 8 reléových výstupov

OBR-1C- 8 reléových výstupov

PDK-1- predlžovacia doska

RDV-1C - riadiaca doska zbernice VVB-1C

SIM-1C - doska simul. zbernice (do JVV-1C)

UDP-1- univerzálna doska prevodníkov R/fr

VVS-1- systém vstupov /výstupov

VVB-1C- zbernica jednotky JVV-1C

LAN-1- doska prepojenia do siete

___________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

12/8/2018 7:36:07 PM #

trackback

Directory Non-Atari.

Directory Non-Atari.

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: