Tichý 12V ventilátor. Silent 12V fan.

By Administrator at April 03, 2020 14:12
Filed Under: Non-Atari

 

Po čase som na možnom štarte ventilátoru a jeho následnom prechode do "tichého módu" ešte zapracoval a urobil som ho o niečo sofistikovanejší a teda je to timer ktorý používa časovač 7555, ktorý okamžite po pripojení na napätie 12V tranzistorom BD139 skratuje ZD (Zenerova dióda) a pustí na ventilátor plné napájanie. Po cca 30 sekundách sa tranzistor zatvorí a ventilátor potom už trvale beží na nižšom napájaní ktoré je dané hodnotou použitej ZD (12V mínus hodnota napätia ZD). Uvedený spôsob "bootovania" ventilátoru zabezpečí jeho bezpečné roztočenie ktoré by pri nižšom napájacom napätí nemuselo byť za každých okolností zaručené. Takáto úprava sa síce nehodí na všetky možné veci, ale pre mnoho zapojení vyhovie práve pre výsledný stíšený chod zariadenia.

 

Timer pre spustenie ventilátoru na plné napätie na dobu 30 sekúnd

a potom nasleduje pokles na trvale nižšie otáčky:

verzia 1 - základná, pevný čas, niekedy je vhodnejšie

pin č.4 obvodu 7555 namiesto na +12V prepojiť na pin č.2.

(Treba vyskúšať.)

 

verzia 2 - vylepšené, vybíjanie kapacity M1 (pin2) cez

diódu 1N4148, možnosť zmeny dĺžky času

 

Toto zapojenie (verzia 1 a 2) zabezpečí roztočenie ventilátoru aj keď je už starší a teda nemusí pri zapnutí ventilátoru priamo na nižšie napätie prísť k jeho roztočeniu, tu máme zaručený rozbeh čo sa určité hodí (počas tých 30 sekúnd je ho pri plných otáčkach počuť, následne sa potom stíši jeho chod až na hranicu počuteľnosti). Po vypnutí napájania sa jav bude nanovo opakovať. Tlačítko je dobré použiť pri stavbe, pretože zapojenie vieme otestovať aj bez vypínania, stačí ho stlačiť a začne nanovo odpočet 30 sekúnd (teda tlačítko nie je podmienkou pri stavbe). Použitie tantalového kondenzátoru je vhodné na mieste časovacieho kondenzátoru, ak tam dáte obyčajný elektrolytický kondenzátor tak sa nemusí dať presne zopakovať nastavená doba (elektrolytický kondenzátor má o poznanie väčší zvodový prúd). Zapojenie používa CMOS verziu timeru 555, ale len s drobnou odchýlkou v dobe časovania beží priamo bez úprav aj pri použití čipu NE555 (ten má ale o poznanie väčší vlastný odber - 20mA oproti cca 0.3mA u typu CMOS 7555) - pri tomto použití vlastný odber časovacieho čipu ale nie je rozhodujúci. Tranzistor BD139 nevyžaduje chladenie pretože pracuje iba v spínacom režime. Uvedené zapojenie zvládne pracovať s ventilátormi s odberom do cca 0.4A, táto hodnota je skôr daná celkovou zaťažiteľnosťou ZD ako tranzistoru (tomu sa chladič dá pridať vždy). Úbytok napätia na tranzistore sa pohybuje medzi 0.3 až 0.5V, preto ventilátor na začiatku beží fakticky na plné napätie 12V.


Pri ZD = 5.6V je na ventilátore U = 6.4V

pri ZD = 5.1V je na ventilátore U = 6.9V

pri ZD = 3.9V je na ventilátore U = 8.1V

 

Uvedené typy ZD sú na záťaž = 5W, čiže nesnažte sa použiť

Zenerovu diódu na menšiu, iba 1 Watt záťaž !

 

Zapojenie na univerzálke, verzia 1.


Pri obidvoch takýchto hodnotách (ZD = 5.1, alebo = 5.6V) beží 12V ventilátor s ložiskami MagLev (u mňa použitý typ ventilátoru má rozmery 40x 40x 20mm) mimoriadne ticho a jeho schopnosť zabezpečiť prúdenie vzduchu vovnútri zariadenia je stále viac ako dostatočná. Ventilátor počas prevádzy prestaneme vímať, pretože zo zariadenia ide iba tichý šum.

Po vyskúšaní už môžem len odporučiť prvú verziu dodatočne dovybaviť diódou 1N4148 (tak ako je to verzii 2), vďaka nej je možné okamžite zariadenie po vypnutí nanovo zapnúť (alebo skúsiť zapojiť pin č.4 obvodu namiesto na +12V na pin č.2). Inak verzia 1 potrebuje po vypnutí na reštart niekoľko sekúnd (sčasti je to dané aj spínaným DC zdrojom ktorý dodáva napätie ešte chvíľu po vypnutí sieťového vypínača). Tak isto je možné zvoliť inú dobu časovania, mne vyhovuje tu uvedená doba, sluchom pri zapnutí máme potvrdené roztočenie ventilátoru na plné otáčky a po nastavenej dobe príde k jeho stíšeniu kedy ho v prevádzke prestaneme vnímať.

(Podľa doštičky je vidieť že sa to celé ešte dá o kus zmenšiť, pre moju potrebu to ale nebolo nutné.)

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

4/5/2020 8:43:18 AM #

trackback

04_2020 Blog, Notes.

04_2020 Blog, Notes.

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy vo viacerých denníkoch - až som pred rokmi nakoniec zakotvil v jednom denníku kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry - som už na dôchodku