USBprog - Part10. Obsahy-contents PROM 74287, 74S287, 74571, 74S571.

By Administrator at May 01, 2023 17:10
Filed Under: SBC8085-NCB85

 

Modul pre uvedené typy PROM - určený pre programátor USBprog.


Programov pre uvedené typy pamätí nie je k dispozícii až tak veľa, ale keďže programátor na ne existuje tak nechcem ani na ne zabudnúť. Nakoniec sa ale ukazuje že to s počtom dostupných obsahov nie je až také zlé ... akurát treba dobre hľadať.


Najprv tu dám odkaz na články s dostupnými obsahmi menšej PROM 74188, ktorú vie uvedený modul naprogramovať tiež:

SBC6502 - part37 obsahy PROM 74188, 1.časť - dekodéry pre LED sedemsegmentovky

SBC6502 - part38 obsahy PROM 74188, 2.časť - rôzne aplikácie v zariadeniach

_____________________________________________________________

No a poďme na obsahy väčších PROM:


Program č.1  pre SAPI-1:

"ROM SEP" E6 PROM MH74S287

:020000040000FA
:20000000F0F0F1F0F0F0F1F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1F2F0F0F1F2F0F0F0F0F0F0F0F0D8
:20002000F0F0F0F3F0F0F0F3F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0F4F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B2
:20004000F0F5F0F0F0F5F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F6F0F0F0F6F0F0F0F0F0F0F0F0F0F08A
:20006000F0F0F0F7F0F0F9F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F068
:20008000F0F0FFF0F0F0F0F0F9F9F9F9F9F9F9F9F0F0F0F0F0F0FBFAFAFAFAFAFAFAFAFAA4
:2000A000F0F0F0F0F0F0F0FFFBFBFBFBFBFBFBFBF0F0F0F0F0F0FFF0FCFCFCFCFCFCFCFC6A
:2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0FDFDFDFDFDFDFDFDF0F0F0F0F0F0F0F0FEFEFEFEFEFEFEFE48
:2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0FFFFFFFFFFFFFFFFF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F808
:00000001F

(program prevzatý z: sapi.cz)

ROM SEP E6.hex (644,00 bytes)
_____________________________________________________________

 

Program č.2 pre SAPI-1:

"ROM VS" E98 MH74S571

:020000040000FA
:20000000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB80
:20002000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB60
:20004000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB40
:20006000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB20
:20008000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB00
:2000A000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBE0
:2000C000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBC0
:2000E000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBA0
:20010000F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0F0F0F0F0F0F094
:20012000F0F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7F7F7F7F7F7F7F75E
:20014000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7BF
:20016000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F79F
:20018000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F77F
:2001A000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F75F
:2001C000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F73F
:2001E000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F71F
:00000001FF

(program prevzatý z: sapi.cz)

ROM VS E98.hex (1,23 kb)

_____________________________________________________________

 

Program č.3 pre SAPI-1:
"PRO HS" E117 MH74S571

:020000040000FA
:20000000FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8B6
:20002000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8C0
:20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F278
:20006000F2F2F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F322
:20008000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCB6
:2000A000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCC0
:2000C000F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F2F2F2F2F2F2F2F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F694
:2000E000F6F6F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F722
:20010000FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8B5
:20012000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8BF
:20014000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F277
:20016000F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F23F
:20018000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCB5
:2001A000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCBF
:2001C000F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F2F2F2F2F2F2F2F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F693
:2001E000F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F63F
:00000001FF

(program prevzatý z: sapi.cz)

PRO HS E177.hex (1,23 kb)
_____________________________________________________________

 

 

 

Program č.4 až program č.10:

určené pre PROM 74S287

(zoznam prevzatý z kutilovo.cz)

_________________________________________________________________________________

 

SORD M.5 MEMORY MODULE 64KBF:

(http://m5.arigato.cz/en_64kbf.html)

Program č.11:


IO7    - 64KBF-1 Customer Circuit
    - the same for the second prototype as the LZR version
    Listing PROM 74S287

A4     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
A3     0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
A2     0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
A1     0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
A8A7A6A5+-------------------------------+
0 0 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 0 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 0 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 0 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 1 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 1 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 1 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
0 1 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 0 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 0 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 0 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 E F F 1 E F|
1 0 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 1 0 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 1 0 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 1 1 0 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
1 1 1 1 |F 5 F 5 F 1 F 1 F 9 F F F 1 F F|
    +-------------------------------+


Program č.12:

IO8    - Custom Circuit 64KBF - 2B
    - the second prototype
    Listing PROM 74S287

A4     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
A3     0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
A2     0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
A1     0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
A8A7A6A5+-------------------------------+
0 0 0 0 |E D E B E E E E F E E E E E E E|
0 0 0 1 |E D E E E E E E E E E E F F F F|
0 0 1 0 |E E E E E E E E E F F E E E E E|
0 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F|
0 1 0 0 |E D E B E E E E F E E E E E E E|
0 1 0 1 |E D E E E E E E E E E E F F F F|
0 1 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E|
0 1 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F|
1 0 0 0 |E B E 7 E E E E F E E E E E E E|
1 0 0 1 |E E E E E E E E E E E E F F F F|
1 0 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E|
1 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F|
1 1 0 0 |E B E E E E E E F E E E E E E E|
1 1 0 1 |E E E E E E E E E E E E F F F F|
1 1 1 0 |E E E E E E E E F F E E E E E E|
1 1 1 1 |F E E E E E E E F F F F F F F F|
    +-------------------------------+

 


Program č.13

IO8    - Custom Circuit 64KBF - 2C
    - LZR version
    Listing PROM 74S287

A4     0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
A3     0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
A2     0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
A1     0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
A8A7A6A5+-------------------------------+
0 0 0 0 |F D F B E E E E F E E E E E E E|
0 0 0 1 |E D E E E E E E E D E F E E E E|
0 0 1 0 |E E E E E E E E E D E B E E E E|
0 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F|
0 1 0 0 |F D F B E E E E F E E E E E E E|
0 1 0 1 |E D E E E E E E E D E F E E E E|
0 1 1 0 |E E E E E E E E E D E B E E E E|
0 1 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F|
1 0 0 0 |F B F 7 E E E E F E E E E E E E|
1 0 0 1 |E E E E E E E E E F E F E E E E|
1 0 1 0 |E E E E E E E E E B E 7 E E E E|
1 0 1 1 |F E F E E E E E F F F F F F F F|
1 1 0 0 |F B E E E E E E F E E E E E E E|
1 1 0 1 |E E E E E E E E E F E E E E E E|
1 1 1 0 |E E E E E E E E E B E E E E E E|
1 1 1 1 |F E E E E E E E F F F F F F F F|
    +-------------------------------+

_____________________________________________________________


Program č.14 až program č.16:

určené pre PROM 74S571

(zoznam prevzatý z kutilovo.cz)

_____________________________________________________________

 

Program č.17 a č.18:

The Acorn System 1 Monitor:

(http://oddys.plus.com/acorn/Acorn%20System%20Software/System%201%20Monitor/monitor.html)

The System 1 Monitor is contained in two fusible link PROM's (74S571):

MonitorH.bin (512,00 bytes)

MonitorL.bin (512,00 bytes)

______________________________________________________

 

02.05.2023

Program č.19:

obsah PROM 74S287 D1A (A1) (INTELHEX)

:20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3B0
:20002000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F400
:20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F370
:20006000F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4B0
:20008000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F330
:2000A000F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F560
:2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0
:2000E000F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F5F5F5F5F5F5F5F5F4F4F4F4F4F4F4F428
:00000001FF

(program prevzatý z: sapi.cz)

74S287_D1A_A1_1.hex (627,00 bytes)


Program č.20:
iná verzia:

obsah PROM 74s287 D1A (A1) (INTELHEX)

:20000000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0E0
:20002000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0F0F0F0F0F0A2
:20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0A0
:20006000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F350
:20008000F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9F9A0
:2000A000F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0
:2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F020
:2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0F0F3F3F3F3D6
:00000001FF

(program prevzatý z: sapi.cz)

PROM 74S287_D1A_A1_2.hex (627,00 bytes)

____________________________

Počítač SAPI-1 – AND-1Z/89


Program č.21:

D1 PROM 74S287

:20000000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1C0
:20002000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1A0
:20004000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F180
:20006000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F061
:20008000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F140
:2000A000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F120
:2000C000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F100
:2000E000F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F8D9
:00000001FF

(prevzaté z: https://www.8bity.cz/)

SAPI AND-1Z D1.hex (627,00 bytes)

 

Program č.22:

D24 PROM 74S287

:20000000F8F8F8F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F8F0F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B0
:20002000F8F8F8F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F098
:20004000F0F0F0F0F8F8F8F8F8FCFCFCF0F0F0F0F0F0F0F8F8F0F8F0FCF8F8F8F0F0F0F018
:20006000F0F0F0F0F8F8F8F8FCFCFCFCF0F0F0F0F0F0F0F8F8F0FAF0F8F8F8F8F0F0F0F0F6
:20008000FCFDFDFDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5FDF5FDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F591
:2000A000FCFDFDFDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5FDF5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F579
:2000C000F5F4F4F4FCFCFCFCFCF8F8F8F0F0F0F0F4F4F4FCFCF0FCF0F8FCFCFCF0F0F0F05F
:2000E000F5F4F4F4FCFCFCFCF8F8F8F8F0F0F0F0F4F4F4FCFCF0FEF0FCFCFCFCF0F0F0F03D
:00000001FF

(prevzaté z: https://www.8bity.cz/)

SAPI AND-1Z D24.hex (627,00 bytes)

 

Program č.23:

D35 PROM74S571

:20000000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD40
:20002000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F1FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD5A
:20004000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD00
:20006000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFBFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD14
:20008000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDC0
:2000A000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFDD2
:2000C000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD80
:2000E000FDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFD7A
:20010000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD3F
:20012000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F1FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD59
:20014000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFF
:20016000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFBFDFDFDFDF9F8FDFDFDFD13
:20018000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDBF
:2001A000FDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF9F9F9F9FDFDFDFDF8F9FDFDFDFDFDFDF9F8FDFDFDFDD1
:2001C000FDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFDFD7F
:2001E000FDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF9FDF9FDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFDFDFDF8FDFDFDFDFD79
:00000001FF

(prevzaté z: https://www.8bity.cz/)

SAPI AND-1Z D35.hex (1,21 kb)

______________________________________________________

 

06.05.2023

Program č.24:

PROM 74S287 pre PMD85.3:

PMD85-3 Memory Address Decoder 74S287.bin (256,00 bytes)

Má na starosť výber RAM/ROM.

__________________________

 

Program č.25: PMD85, PROM 74S287

5,25" disketová jednotka pre Consul 2717 (Zbrojováček)

C2717 FDC5 Read Data Separator 74S287.bin (256,00 bytes)

Obidva tieto programy (24 a 25) poskytol rombor, ďakujem !

_____________________________________________________________

 

Tak toto je "závar" PROM pamätí - a to v jednom počítači ...

Programy č.26 až č.74:

Obsahy PROM pamätí MH74S571 - počítač Consul 2715:

Doska displeja, klávesnica:
603.001 - 603.004 - Generátor pomocných funkcií
603.101 - 603.116 - Generátor znakov
603.117 - ?

Doska procesoru:
603.118 - 603.132 - Mikroinstrukčný radič
603.133 - 603.142 - Dekodér riadiacich signálov
603.143 - 603.144 - Násobička

Doska styk s perifériami (FDD, USART):
2x 603.005 - Dekodér MFM

spolu 49 obsahov PROM 74S571, binárne súbory

49xPROM74S571_CONSUL2715.zip (13,07 kb)

___________________________________________________

14.01.2024

Programy č.75:

PBI PROM externý dekodér D5xxh - !CCTL. Atari 800XL.


Obsah PROM 74S287:

 

Binárka pre napálenie obsahu do PROM pamäte:

74S287_decoder_burner_atari.bin (256,00 bytes)

___________________________________________________

11.06.2024

Programy č.76 až č.78:

Počítač FK-1.

(prevzaté z sapi.cz)

čip E6 PROM MH74S287:

:020000040000FA
:20000000F0F0F1F0F0F0F1F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F1F2F0F0F1F2F0F0F0F0F0F0F0F0D8
:20002000F0F0F0F3F0F0F0F3F0F0F0F0F0F0F0F0F0F4F0F0F0F4F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0B2
:20004000F0F5F0F0F0F5F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F6F0F0F0F6F0F0F0F0F0F0F0F0F0F08A
:20006000F0F0F0F7F0F0F9F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F8F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F068
:20008000F0F0FFF0F0F0F0F0F9F9F9F9F9F9F9F9F0F0F0F0F0F0FBFAFAFAFAFAFAFAFAFAA4
:2000A000F0F0F0F0F0F0F0FFFBFBFBFBFBFBFBFBF0F0F0F0F0F0FFF0FCFCFCFCFCFCFCFC6A
:2000C000F0F0F0F0F0F0F0F0FDFDFDFDFDFDFDFDF0F0F0F0F0F0F0F0FEFEFEFEFEFEFEFE48
:2000E000F0F0F0F0F0F0F0F0FFFFFFFFFFFFFFFFF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F808
:00000001FFčip E98 MH74S571:

:020000040000FA
:20000000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB80
:20002000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB60
:20004000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB40
:20006000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB20
:20008000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB00
:2000A000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBE0
:2000C000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBC0
:2000E000FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBA0
:20010000F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F0F0F0F0F0F0F094
:20012000F0F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1F3F3F3F3F3F3F3F3F3F7F7F7F7F7F7F7F75E
:20014000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7BF
:20016000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F79F
:20018000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F77F
:2001A000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F75F
:2001C000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F73F
:2001E000F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F71F
:00000001FF


čip E117 MH74S571"

:020000040000FA
:20000000FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8B6
:20002000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8C0
:20004000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F278
:20006000F2F2F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F322
:20008000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCB6
:2000A000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCC0
:2000C000F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F2F2F2F2F2F2F2F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F694
:2000E000F6F6F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F722
:20010000FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAF8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8B5
:20012000F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8F8BF
:20014000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F277
:20016000F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F23F
:20018000FEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFEFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCB5
:2001A000FCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCBF
:2001C000F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F4F2F2F2F2F2F2F2F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F693
:2001E000F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F6F63F
:00000001FF

FK-1

__________________________________________________________

 

Ďalšie časti:

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part1.

USBprog - Eprom+ Prom programmer. Shield 2732. Part2.

USBprog - Eprom+ Prom programmer. Tabuľka Eprom pamätí. Part3.

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part4. Prepínač Vpp. Vpp selector.

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part5. Eprom 2732B ... pffffffff ...

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part6. Shield for 8748-8749.

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part7. Shield for 74188,74S287,74S571.

USBprog - programmer. Part8. Obsahy-contents 8048,8049,8748,8749.

USBprog - Part9. HW patch for shield for 8748H-8749H.

USBprog - Part11. Bipolárne PROM - zapojenie vývodov.

USBprog - Part12. Čítanie (read) procesorov 8048 + 8049.

_____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: