Atari XE Video Game System - XEGS.

By Administrator at September 27, 2015 18:11
Filed Under: Atari

 

Stáva sa aj v lepších rodinách - na tento počítač ATARI XEGS som nejako zabudol. Síce čo sa týka vnútorností je to klasický počítač rady ATARI XE (preto sa tu nebudem zmieňovať o technických parametroch = sú zhodné), len je upravený design, klávesnica je oddeliteľná a používa konektor o nižšom počte vývodov. Neviem o tom že by by pre tento počítač existovala samostatná schéma, ale to naozaj v tomto prípade nie je problém (odlišnosť je samozrejme vo veľkosti ROM). Proste dnes len upozorňujem na ďalšiu časť výrobného portfólia firmy Atari vtedajšej doby.

 

 

Celé zameranie počítača aj s jeho výbavou je smerované na zábavu = hranie hier. Pribalený joystick a svetelná pištoľ sú príjemným bonusom. Atari XEGS sa vyrábal v rozmedzí rokov 1987 až 1992, potom už končila podpora 8-bitových systémov. Dodávala sa s hrou Bug Hunt na cartridgi a tak isto sa dodávala na cartridgi aj hra Fligh Simulator II.

Týmto to ešte nekončilo, súčasťou dodávky je aj hra Missile Command, tá ale bola súčasťou systému, bola zabudovaná do ROM pamäte operačného systému. Toto samozrejme vyžadovalo rozšírenie ROM pamäte. Ako vždy potrebujete ešte zakúpiť minimálne magnetofón na kazety s hrami, alebo lepšie priamo disketovú jednotku, proste klasika.


 

Pri "pitve" klávesnice na Vás vykukne pridaný prevodník, ktorý prevádza klasickú Atari klávesnicu na nižší počet vývodov. Pretože túto potvorku nevlastním, vychádzam z môjho názoru že sa presunula jedna časť elektroniky klávesnice bližšie priamo ku klapkám a tak sa ušetrilo pár potrebných prívodov a vlastne sa nič nemuselo meniť - teda hardvérovo.

 

Teraz sa pozrieme na rozmiestnenie dôležitých ovládacích a pomocných prvkov priamo na počítači.

 

 

Vypínač je umiestnený vľavo. Celkom vpravo dole sa presunuli pomocné tlačítka v poradí zľava doprava - Start, Select, Option a Reset.  Vzhľadom k tomu že je klávesnica oddelene umiestnenie Reset tlačítka nespôsobuje problém.

 

 

 

Obidva joystickové konektory zostali na pravej strane. Na pôvodnom mieste zostal napájací konektor. Cartridge konektor sa posunul vľabo a nastalo aj jeho pootočenie voči vodorovnej osi. Na pravú stranu celkom hore sa presunul modulátor a priamy videovýstup. Celkom vpravo dole sa presunuli pomocné tlačítka v poradí zľava doprava - Start, Select, Option a Reset.  Vzhľadom k tomu že je klávesnica oddelene umiestnenie Reset tlačítka nespôsobuje problém.

 

A teraz sa pozrieme priamo na obrázok základnej dosky:

 

 

 

Záverom nasleduje manuál pre počítač Atari XEGS:

Atari_XEGS_Manual.pdf (5,13 mb)

 

Napriek tomu že sa vyrábal v slušnom počte, v našich končinách ho vidieť len ojedinele (Forever, Atariáda), čiže je dosť vzácny.

Cena v roku 1987 = 199.- USD

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari stereo 2_2.

By Administrator at September 18, 2015 17:45
Filed Under: Atari

ATARI STEREO


 

 

 

Malé Atárko a stereo zvuk ? Áno je to možné, len si to vyžaduje hardvérovú úpravu, ako na to je na priložených linkoch. Toto zapojenie vymysleli a realizovali nasledovní:

 

STEREO by C.P.U. (2006) , Robert Petružela (Bob!k) & Radek Štěrba (Raster),

 

čiže je to už v našich končinách dostupné nejakú dobu, je to vec ktorá pozdvihla kvalitu prehrávania zvukov a tónov na Atari niekde inde. Raster už pár rokov bohužiaľ nie je medzi nami, Bob!k našťastie áno.

 

Ak máte iba neupravené Atari zvuk ide len mono, takže na obrázku to môže vyzerať takto (je zábavné sa snažiť popísať zvukový vnem iba obrázkom ,hi !):

 

Raz darmo - ak to prerobíte a zrazu máte namiesto 4 generátorov zvuku, alebo frekvencie, alebo tónu  - vyberte si ...  dvojnásobný počet (8) zvukových generátorov tak to je už naozaj počuť. 2 kanály každý zo 4 hlasmi ... Samosebou musí byť na to urobený aj software, ktorý tie dva obvody POKEY namiesto jedného pôvodného vie ovládať.


Čo to značí? - že musíte mať k dispozícii 2x obvod POKEY ... no a ako vyzerá stereo je vcelku jasné:

 

 

 

Medzi nami - je to naozaj zásah do zariadenia (na zadnej stene treba vyviesť 2x cinch konektor) a aby fungovalo stereo, tak musíte to mať pripojené na stereo zosilňovač, takže veci okolo počítača utešene narastajú ... ale zase ak máte doma aspoň 2 počítače, tak ten druhý si môžete prerobiť bez výčitiek, nakoniec je tam prepínač, ktorý z toho dokáže urobiť pôvodný POKEY obvod, t.j. mono. Zase by mal ísť do toho len ten čo si verí, že výsledok bude zodpovedať vynaloženej námahe. Zbytočne sprzniť chodiacu mašinu naozaj nemá zmysel, potom si to rašej dajte urobiť nejakému fachmanovi.

Link na pôvodnú originálnu stránku, kde je všetko step by step naozaj dopodrobna vysvetlené:

http://raster.infos.cz/atari/hw/stereo/stereo.htm

anglická verzia tejto stránky:

http://raster.infos.cz/atari/hw/stereo/stereoen.htm


Schéma stereo úpravy:

 

Zoznam potrebných súčiastok:

ATARI_POKEY_SLOT ... obojstranné kolíky DIL40 (2 x 20pin)
POKEY_LEFT ... pätica DIL40
POKEY_RIGHT ... pätice DIL40
2x chip ATARI POKEY
SW1 ... prepínač 2 póly a 2 polohy
C1,C2,C7,C8 ... 470nF
C3,C4,C5 ... 10uF
C6 ... 100nF
C9 ... 47nF
R1 ... 10K
R2 ... 1K
R3,R4 ... 5K6
R5,R6 ... 2K2
R7,R8 ... 100K
R9 ... 33K
R10,R11,R12 ... 47K
R13 ... 56K
U1 ... 74LS00
U2 ... LM358

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari stereo 1_2.

By Administrator at September 14, 2015 20:00
Filed Under: Atari

 

ATARI STEREO


Malé Atárko a stereo zvuk ? Áno je to možné.

 

Prvú verziu stereo  zvuku pre malé Atari vymyslel Chuck Steinmann a malo prezývku "Gumby". Ako to už býva, rok vzniku nepatrí medzi najmladšie, jedná sa o rok 1989 ... Odvtedy sa ale niektoré veci zmenili, niečo sa podarilo vylepšiť a tak teraz máme k dispozícii verziu stereo zvuku, ktorý je naozaj dobrý a je len škoda že to tak nebolo už priamo v základe návrhu počítača. Dnes sa ale budem venovať iba tej prvej verzii - Gumby. Jedná sa o hardvérový zásah do počítača a teda potrebujete na konci pripojiť stero zosilňovač. Samozrejme nie všetko je urobené na na stereo, takže treba zachovať kľud a pitný režim ... Tu si o tom môžete prečítať zopár riadkov. Bez bitky sa priznám že osobne neznášam tieto tzv. ASCII návody, kde je niekoľko strán textu namiesto schémy. Ak by bola tá schéma bolo by to jasné ako facka. Lenže vtedy internet ešte nebol a tak šírenie obrázkov nebolo také jednoduché, tobôž ak neboli ustálené a hlavne rozšírené obrázkové formáty - a ich prehliadače. Iný podklad nie je v súčasnosti k dispozícii o tejto verzii a tak mi nezostáva nič iné ako zobrať do milosti aj takýto "návod". Boh s Vami ...

 

Ako sa dostať k programovému vybaveniu ? Zadajte text, ktorý je na prvom obrázku ... Gumby stereo player.


      

ATARI 8-BIT IN STEREO 8-BIT IN STEREO ---------------------
A great gadget is the stereo upgrade from Chuck Steinman. The
following text describes how to build a second POKEY chip inside your
Atari 8-bitter. I've been told that POKEY chips aren't very expensive in
the USA so I think I'll try to get some. Wouldn't it be great to have four
channels stereo sound? Software? Well, first take a look at side two of
this disk and unpack the GUMBY file. I hope some hardware freaks will
soon develop an 'easy to install' version of this useful gadget so
everybody can have it without being familiar with electronics. Then it
would also be more fun to write some software for it. ------------------------------
POKEY STEREO UPGRADE by C. Steinman (GEnie User: DataQue.1) Information file for adding stereo to an Atari 8-bit compute using two
pokey chips.
Note: Installation of this modification will void any warrenty you may
have on your computer. Chuck Steinman, DataQue Software, or GEnie
telecommunication service cannot be held responsible for the installation
of this upgrade or any incidental orconcequential damage to any
equipment or persons using this upgrade or any variation of it. In other
words.... you are on your own. This is upgrade version #1. It will only provide stereo output for software
written specifically for this upgrade.
It will not software written specifically for this upgrade.
It will not produce stereo output for existing software.
Also, the keyclick will NOT be fed into the stereo outputs, as it does not
originate from POKEY. Parts Needed ------------ 1) Second Atari POKEY Chip a) BEST CO12294 $5.00 b) B&C ComputerVisions C2294 $3.50 2) 74LS14/74HCT14 Inverter a) BEST (74LS14) CO16541 $0.30 b) Jameco (74HCT14) 74HCT14 $0.29 3) 1000 Ohm, 1/4 Watt Metal Film 2-5% Tolerance a) Jameco (10 lot) R1.0K $0.50 for 10 b) Radio Shack (2 lot) Dont know P# or $ 4) Two RCA style phono jacks a) Radio Shack, Jameco or other electronics outlet 5) Two 0.01 (or close) 16V (or more) bypass capacitors. Jameco DC.01, $0.10 each 6) Two short (6-12" each) sections of shielded audio cable. 7) A standard dual RCA to RCA patch cable. 8) Optionally two 50k single turn trimmer pots. Jameco 63P50K $0.89 each
Hardware -------- 1) Inverter Information a) Bend up all pins of the inverter except for pins 7 and 14. b) Cut off the narrow part of the pins which were bent up. c) Install the inverter over top of the existing 74LS14 (or another 74LS
 part if more convenient on the motherboard. Make sure that the new
chip has its locator notch/dot on the same end as the chip below it. d) Solder pins 7 and 14 of the inverter to the same pins of the lower IC. e) Run a small wire (wire wrap type works best) from pin-1 of the inverter
to pin-13 of the CPU. The CPU is part number CO14806 on the XL/XE
series. f) On the old POKEY there is a 3k pullup resistor connected between pin
31 and Vcc. You will need to unsolder this resistor and remove it. g) Run a small wire from pin-2 of the inverter to pin-3 of the inverter,
and then on to POKEY pin-31. Note, you can use the pad where
the resistor was just removed. Be sure to get the correct one.
2) POKEY Information a) Bend up all pins on the new POKEY which are marked with a minus
 on the diagram. This includes POKEY pins: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 3, 14, 15, 16, 18,
 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 and 29. b) Cut off the narrow part of each pin bent up. c) Tin each lead which was NOT bent up. This includes pins 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. These
pins are marked in the diagram as *,>>, or <<. d) Now, bend up the pins indicated by the >> and << symbols. Do NOT
cut these pins short. e) Place the new POKEY on top of the old POKEY in a piggy-back style. f) Solder the unbent pins of the new POKEY to the old POKEY. If your
original POKEY was in a socket, then it is easier to connect the two
if it is removed. Make sure no excess solder flows down the pins to
the narrow part of the OLD POKEY.
Reinsert both POKEYs into the original socket.
g) Solder the 1k resistor from pin 37 to Vcc. The most convenient
location to pick up Vcc is where the 3k resistor was removed earlier. h) Solder a wire from pin-31 of the new POKEY to pin-4 of the inverter. i) Mount the two RCA jacks on the rear of the case, preferably in an
area close to the POKEYs
 j) Solder a bypass capacitor to each of the center conductors of the
RCA jacks.
k)
*With the trim-pot knob facing you, pin 1 should be to the left side.
Solder a wire from this pin on each trimmer, to a ground trace on
the motherboard. l)
* Connect the free end of the bypass capacitor to the center pin of
the trimmer (one capacitor to each trimmer).
m)
*Connect the shields of the audio cables to the provided solder
plugs on each RCA connector, and the center conductor of the
free terminal of each trimmer. n) Connect the center conductor of the free end of the audio cable
which is connected to the left RCA jack/trimmer/cap to pin-37 of
the OLD POKEY.
p) Connect the center conductor of the free end of the audio cable
which is connected to the right RCA jack/trimmer/cap to pin-37
of the NEW POKEY.
q) The shield of the audio cable on the POKEY end, should be cut
and taped (or heat shrinked) so that it does not touch anything. r) Run a 18-20 AWG wire from the ground lug of the RCA jacks to
the wide ground area on the motherboard. This normally makes
contact with the shield box that covers the motherboard. s) You will now be able to connect the two RCA cables to an AUX
(or Tape) level input of a stereo or boom box.
 t)
*I would suggest centering the trimmers in their travel, and
adjusting them as needed to get the best clarity. You may want
to glue the trimmers to the back of the cabinet to keep them from
moving around.
* NOTE: On my system the POKEY outputs worked fine without the
trimmers. So I just connected the bypass capacitor on each RCA
jack to the apropriate audio cable center conductor. This was
driving an AUX 350mV input of a Pioneer SPEC-1 preamplifier.

 

C) POKEY Registers:
     
I will only elaborate on registers used to produce sound in the stereo
upgrade. All registers which were in the original POKEY will appear in
the second POKEY 16 bytes higher in memory.
The extra UART, key scanner, and pot scanner could be used for all
kinds of neat projects. Addr. Name R/W Function ------ ------ --- -------- $D200 AUDF1 W Audio Channel #1 Frequency (Divide F/n) $D201 AUDC1 W Audio Channel #1 Control (Vol/Distort) $D202 AUDF2 W Audio Channel #2 Frequency (Divide F/n)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Digital Storage Oscilloscope Kit DSO-062 ,part3.

By Administrator at September 12, 2015 08:50
Filed Under: Non-Atari

Poznámky k osciloskopu DSO062 a vlastná stavba zariadenia:

 


Všetky potrebné podklady sa dajú nájsť na tejto stránke:

http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e062KC.php

(Ale najdôležitejšie sú priamo ďalej v texte.)


Znova zdôrazňujem, treba mať pevnú ruku, dobrú pájkovačku, neodporúčam stavebnicu začiatočníkom, predáva sa to aj zostavené, je to podstatne ľahšia voľba a výsledok je skutočne zaručený - na rozdiel od stavebnice kde to fakt závisí už iba od Vašej skutočnosti ... Smile

 

Poznámka: Všetko je fotené mobilom ...

 

Prišli mi 2 igelitové sáčky (2x stavebnica a 2x priložený papier, robil som to aj kolegovi z práce). Napriek tomuto baleniu "chudobného muža" Laughing obidva balíčky obsahovali kompletne všetko potrebné na stavbu.

 

Postupne som išiel podľa tohoto návodu - nie preto že by sa to nedalo aj na preskáčku, ale zase som si ušetril problémy ak by som tie veci zapájkoval v  nesprávnom poradí. Takže dodržujte postup, pretože potom by ste niektoré veci skutočne nemuseli vedieť zapájkovať - proste by už na to nebolo miesto !


Návod na stavbu:

ETEC203 Project Documentation_Draft.pdf (3,08 mb)


Je tam zopár vecí čo môžu spôsobiť problémy - pripájkovanie elektrolytických kondenzátorov, niektoré majú jednu stranu zapojenú na väčšiu plochu (zem) a tak treba miesto pájkovania dôsledne zohriať. Hlavne sa neponáhľajte, elektrolyty 5 sekúnd pájkovania vydržia.


Než začnete stavať mám jednu dobrú radu - ak máte k dispozícii ozajstnú osciloskopickú sondu hneď na začiatku si zožeňte BNC konektor do plošného spoja, aby ste ho nemuseli zamieňať za dodávaný konektor cinch ! Firma síce dodáva aj potrebný medzikus cinch → BNC, ale nevyzerá to bohvieako dobre (pritom je to samo sebou zaručene funkčné), pretože to vo výsledku zbytočne predlžuje konektor na ľavej strane, je to potom zaujímavé keď nám celá takáto zostava trčí z ľavého boku zariadenia a vzbuduje to potom dojem že ste riešili pripojenie osciloskopickej sondy až po funuse. A skúste ten medzikus tu zohnať a pritom za rozumný peniaz. Zabudnite ... radšej si zožeňte ten BNC konektor, je dostupný a sonda tiež nestojí nejakú horibilnú sumu (najlacnejšie sondy sú tak okolo 10.- €uro, bohate postačujú). Ja sondu navyše doma mám, takže ani toto som nemusel riešiť nákupom.

Download ďalších podkladov :

062C_oscilloscope_quick reference.pdf (1,22 mb)

Operating Instructions_062C.pdf (1,87 mb)

PartList_062C.pdf (78,29 kb)

Troubleshooting_062C.pdf (3,25 mb)


Praktické veci:


Oplatilo sa mi nastaviť pájkovačku pri osadzovaní na 305 stupňov, bolo to tak akurát pre túto robotu. Použitý cín s obsahom SN63 a PB37, alebo inak FLUX4300. Cín 60 na 40 je na túto robotu úplne naprd, takže sa mu vyhnite veľkým oblúkom !

Niektoré veci stoja za zmienku:


Ak osadíte elektrolyty bude dosť málo miesta na spájkovanie vývodov prepínačov, ich kostry sú z plechu, horšie sa to pájkuje. V každom prípade treba použiť pájkovačku s tenkým hrotom ! (Iný na túto robotu nie je vhodný.) Pripájkované súčiastky potom zastrihneme, teda ich vývody čo najbližšie k plošnému spoju. Prečo ? - lebo dlhšie vývody z druhej strany by už mohli zasahovať do osadenia LCD displeja a to by potom mohlo urobiť "paseku". Zase raz len pekne podľa návodu a dodržovať poradie osádzania súčiastok.


Osadenie obvodu 7805:


 

- najprv sa pomocou najdlhšieho (jediného) šróbu prišróbuje chladič na na dosku, závity smerujú smerom dovnútra rebier chladiča
- potom sa ohnú prívody 7805-ky, osadí sa do dosky, pritiahne sa matičkou
- vývody sa pripájkujú a nadbytočná dĺžka vývodov sa tiež odstrihne
, ja som na miesto skratovacej prepojky TP5 osadil jumper (moje riešenie), len bacha pri jeho použití zo strany spojov musíte prebytočnú dĺžku odstrihnúť, pretože potom by to zasahovalo priamo na čipy na LCD displeji !

- možno by stálo za úvahu osadiť namiesto 7805 jeho spínanú verziu, rapídne by potom klesol odber (hlavne ak chceme používať batériové napájanie), hodnota odberu by klesla skoro o polovicu, otázkou asi je ako by sa prejavilo rušenie - zase napájanie priamo zo spínaného zdroja 12V nerobí najmenšie problémy a neprejavuje sa na displeji žiadnymi nepriaznivými prejavmi, myslím že to rozhodne stojí za to vyskúšať !


 

Prepínače:

Prepínače - vždy treba pájkovať len jeden vývod (step by step) na jednom prepínači, potom nasleduje ďalší vývod na druhom prepínači a potom zase nasleduje tretí atď. Pre istotu treba aby medzi jednotlivými pájkovaniami na prepínačoch nasledovala pauza aspoň cca 15 sekúnd (dajte tomu čas na vychladnutie, aby ste vnútornú štruktúru prepínača neprehriali - jeho vnútro je z plastu) a znova nasleduje kolotoč ďalších vývodov. Tie prepínače sú skutočne "prťavé" a ak ich prehrejete (ten plast v ich vnútrajšku) tak to celé potom stojí za h...o, preto opatrne, asi by sa tu takéto miniprepínače celkom blbo zháňali, nakoniec - nie som na žiadnej súťaži ako rýchlo to "poserkám", ale či to bude vo výsledku funkčné - takže piánko a nakoniec to aj bolo všetko funkčné a v poriadku. Tu naozaj platí "pomaly ďalej zájdeš".


Tu je to ešte stále osadené pôvodným vstupným konektorom cinch ... moja blbosť ...

 

Tu je vidieť použitý JUMPER (červená farba), tu je už vyhodený pôvodný konektor

a je osadený BNC konektor ktorý už priamo "pasuje" na osciloskopickú sondu.

 

Prepojka TP5:
Ja som na miesto skratovacej prepojky TP5 osadil jumper (moje riešenie), len bacha - pri jeho použití musíte zo strany spojov prebytočnú dĺžku obidvoch nožičiek odstrihnúť, pretože potom by to zasahovalo priamo na čipy na LCD displeji ! Umiestnenie prepojky  je vyznačené na záverečnej fotografii tejto 3.časti.

Klávesnica:
Vývody pre mikrospínače je dobré narovnať, aby mikrospínače priamo svojou zadnou plochou dosadli na plošný spoj, potom už "neuhnú". Vždy som dvojicu protiľahlých nožičiek trochu vyhol, aby tam mikrospínač pri pájkovaní zase sám "držal". Znovu - žiadne preteky, nemá zmysel nožičky prehriať, takže pekne vždy je pripájkovaný mikrospínač za protiľahlé nožičky a nasledoval ďalší kus. Po osadení všetkých 9 mikrospínačov som zase pôvodne zahnuté nožičky narovnal a tiež som ich pripájkoval. Pozor, nie je tam veľa miesta hlavne pri elektrolytických kondenzátoroch !
(Takto sú nožičky mikrospínačov všetky narovnané po pripájkovaní a ak by ich niekedy bolo treba vymeniť ide to potom omnoho ľahšie ako keby boli ich prívody zahnuté.) 


 

Klobúčiky ktoré nakoniec nasadíme na mikrospínače - v žiadnom prípade klobúčiky na mikrospínače nelepte ! Potrebujú vôľu - aj do strán a tak by ste si ich lepením urobili medvediu službu. Proste ich len voľne na mikrospínače nasaďte, po poskladaní pochopíte že Vám neradím zle.

 


Displej:
Nasleduje vlastný displej - môj postup:

Nemal som žiadne problémy, osadil som najprv horné kontakty 2x 2 piny a pripájkoval som ich na hlavný plošný spoj, dlhšie vývody smerujú smerom k displeju, ak by bolo totiž treba displej viac vysunúť tak toto je to pravé orechové. Potom som osadil dlhý konektor pre displej zase priamo do základne dosky a kompletne som ho pripájkoval. Mne sa oplatilo potom mierne nadzvihnúť plastové podložky, pretože ten LCD displej má plošák mierne skrútený (bolo to pri obidvoch kusoch stavebnice !) a tak by nakoniec displej z prednej strany nebol vždy v potrebnej rovnakej výške. Ak má niekto pocit že tu iba kecám, postavte to, osaďte to a pochopíte o čom to tu teraz točím. Nasadí sa horný kryt a dostaňte displej (ten samozrejme trocha vyčnieva) do vodorovných hodnôt v ose X aj Y. Potom kryt odložte a pripájkujte displej na svoje konečné miesto. Kontrolujte si to občas pred kompletným záverečným pripájkovaním priložením horného krytu - aby Vám to nakoniec skutočne lícovalo.


 

Je dobré zo strany tlačítok použiť cca 5mm širokú čiernu pásku a prekryť na displeji miesto kde svietia LED-ky (podsvietenie displeja), pretože potom na pravej strane displeja je aj pod predným zeleným krytom vidieť svetlo aj tam kde to naozaj nie je potrebné (pôsobí to rušivo). Je to síce len drobné vylepšenie ale stojí za tú prácu. Na obrázku pod týmto textom je vidieť kde presvitá LED-kové podsvietenie. Na displeji je ešte stále ochranná fólia.


 

No a takto to vyzerá po prelepení čiernou izolačnou páskou.

 

Oživenie:
Jumper TP5 slúži na prvotné zapnutie - najprv má byť rozpojený (zmeriame či na jeho jednej strane máme vytúžených +5V) a teraz pripojíte napájanie - v rozsahu 9 až 12V tak na jeho vývode musíte namerať +5V, potom jumper môžete skratovať a celé zariadenie dostane "šťavu". Je pravdepodobné, že bude ešte trimrom treba nastaviť správny kontrast displeja, ale to je už maličkosť.

 

 

Prvý osciloskop čo som staval bol hotový za cca asi 90 minút, žiadne ponáhľanie, hlavne som sa snažil všetko poriadne zapájkovať a dával som si čas na vychladnutie vývodov súčiastok. Pripojil som napájanie, nabehlo +5V, skratol som jumper TP5 prepojkou a pripojil som napájanie. Rozsvietil sa displej, len na ňom nič nebolo vidieť. Klasika, nič sa nedeje, pomocou trimru na doske zo strany súčiastok treba nastaviť správny kontrast a ... hotovo ! Jedna vec čo je zle urobená, je popis na prednom paneli, znamienka + a - sú podľa mňa prehodené, ak uberám časovú základňu tak treba stláčať +, ak pridávam čas časovej základne tak treba stláčať -, možno je ale chyba medzi stoličkou a osciloskopom - teda že to nie celkom dobre chápem ja, ale ako to pochopíte Vy je na Vás.  Tongue out

 

Dodatok:
Síce to zatiaľ nepotrebujem, ale osadil som aj konektor pre pripojenie na RS232 (na obrázku je už osadený), ak by som niekedy potreboval robiť printscreeny displeja. Konektor nie je súčasťou stavebnice, takže ten si musíte obstarať sami. Ale je dobré osadiť ho naraz pri skladaní stavebnice.

 

Osadený konektor pre RS 232.


A aby mi nebolo málo, staval som za 2 dni ešte jeden kus ...:

Čas stavby druhého kusu odhadujem približne na rovnako. Len pripomeniem že som pre istotu na druhom kuse (robil som to aj na prvom), pripojil ohmmeter (digi merák) a meral som či nemám skrat na vstupe 7805 voči zemi. Na prvom kuse mi to na okamžik píplo (akože skrat než sa nabije kondenzátor 470uF) a bolo ticho. Ten druhý kus mi dal zabrať, mierne som zozelenal, pretože to pípnutie trvalo dobrých 10 sekúnd a až potom stíchlo, sviňa jedna - ten kondenzátor mal tak veľký zvodový prúd ! Už som za tých 10 sekúnd rozmýšľal kdeže mám ten skrat ... a čo s tým. Nakoniec (pretože som tam tiež dal jumper na pozíciu TP5) som to riskol a pripojil na zdroj, na výstupe +5V ako vyšitých, takže nasledovala skratovacia prepojka a aj druhý kus fachčí ako hodinky. Len pre istotu som zariadenie nechal 2 hodiny zapnuté a zvodový prúd je už v norme, teraz už pri meraní multimetrom iba pekne krátko pípne a je ticho. Uff ...
Takže aj druhý kus išiel na prvú šupu, takže môžem potvrdiť že je to reprodukovateľné.
Doba stavby - rozdiel oproti prvému kusu možno tak 5 minút (teda kratší čas).

Jedno dôležité upozornenie:

Na mieste vstupného obvodu je v stavebnici použitý cinch konektor, ktorý ma mierne povedané dosť dráždil, vôbec som si neskontroloval že sa tam priamo dá použiť BNC konektor (sic!) a tak som po pár dňoch nakoniec vyhodil cinch konektor a "narval" som tam vytúžený BNC konektor. Vyzerá to lepšie, je to kvalitnejšie, osciloskopickú sondu mám, niet o čom viac rozmýšľať. Takže kto má sondu a chce to používať s ňou - dajte si tam rovno BNC konektor a ušetríte si neskoršiu výmenu.
(Robil som tú výmenu na obidvoch kusoch, takže kto sa chce poučiť na mojej blbosti môže si tú robotu ušetriť ...) Našťastie tá výmena nie je vôbec zložitá.

 

 

 

A nasleduje jedno naozaj drobné upozornenie.

Dúfam že nevadí že nechcem robiť doslový preklad návodu, je tu aj vstavaný pomocný generátor 500Hz TTL úroveň, prosím preštudujte manuál, je niekoľko dostupných režimov a generátor ide iba v jednom z režimov, takže občas treba čítať aj manuál. Laughing


 
Použité napájanie je 9V, otestované aj na 12V, tak isto funguje bez problémov. Pretože funkčnosť je zaručená už pri 9V tak to nepreháňajme a v konečnom dôsledku zariadeniu dajme to čo mu stačí, teda tých 9V.

 

Ešte jeden väčší obrázok, kde je vidieť umiestnenie niektorých dôležitých prvkov na základnej doske. Červená šipka označuje kde som osadil jumper JP1 namiesto predpísanej pevnej prepojky, umožňuje to otestovať či správne funguje 5V napájanie a až potom po osadení jumpra následne pripojíte 5V do celej dosky. Ja som to pri oživovaní  druhej dosky vysoko ocenil. Prečo, to som už napísal pri oživovaní. Tu si môžete všimnúť že na vstupnom napájacom konektore je napísané že môžete použiť na napájanie aj 12V/AC - nuž síce je tam dióda a usmerňovač ale napätie na vstupnom kondenzátore by malo potom až niekde okolo 20V/DC čo je už podľa mňa naozaj príliš veľa a teda neviem čo by to porobilo zo zariadením. Držme sa radšej napájania maximálne do 12V/DC a nebudú žiadne problémy ...


 S 12V/DC to mám už tak isto dlhodobo otestované, osciloskop funguje bez najmenších problémov. (dodatok 05.04.2018)

 

Ak ste niekde urobili chybu a celé to nefunguje - máte v popise na stránke výrobcu aj kde čo a ako merať a ako tiež zistiť chybu, nuž ja som pri obidvoch zariadeniach túto možnosť nevyužil a priznám sa že mi to vôbec a vonkoncom nechýba a nevadí - a dúfam že to nebude inak ani u Vás.Prajem pevnú ruku a v konečnom dôsledku fungujúce zariadenie !

 

Na úplný záver ešte raz pripomínam výsledné rozmery zariadenia:

hĺbka = 25mm

výška = 65 mm

šírka = 104mm

___________________________________________________________

Pokračovanie, 1.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062.aspx

Pokračovanie, 2.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062-part2.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Digital Storage Oscilloscope Kit DSO-062 ,part2.

By Administrator at September 07, 2015 17:30
Filed Under: Non-Atari

Keď si ideme niečo postaviť tak je dobré vedieť čo to obsahuje a čo nás pri stavbe asi čaká. Preto sa budem dnes venovať zapojeniu digitálneho osciloskopu DSO-062. Pozrieme sa na jednotlivé bloky schémy a budeme sa snažiť pochopiť funkčné celky. Pokúsil som sa to nejako rozdeliť a vyšlo mi to na 11 blokov, síce je to dosť, ale zase je to dúfam celkom zrozumiteľné.

 

 

Čím začať ak nie napájacím zdrojom, je to absolútna klasika s čipom 7805, iste sa dá použiť aj niečo spínané, ale mohlo by to kolidovať frekvenčne s A/D prevodníkom, takže klasika je tu namieste, spotreba je nízka - menej ako 150mA, malý priložený chladič priamo zo stavebnice to naozaj v pohode uchladí. Dióda D3 slúži ako ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia. Ak ste borci a volíte iné napájanie (teda nepoužijete vstupný napájací konektor) a úbytok na dióde sa Vám nepozdáva môžete priviesť napájanie priamo na konektor J3, len si potom nesmiete pomýliť polaritu ...


 

Pre činnosť osciloskopu treba ešte napätia +9V a -9V, kladná vetva je k dispozícii "zadarmo" priamo z napájacieho napätia 9V, záporná vetva -9V sa získava spínaným meničom, kde zdroj pulzov vytváta priamo mikroprocesor. Priamo v schéme máte zakreslené napätia, aké tam majú byť.

 

 

Analógové rozšírenie, v zariadení sa používa operačný zosilňovač TL084.

 

 

Priamo na doske je konektor, ktorým je možné preprogramovať použitý procesor najnovším dostupným firmware.

 

 

Expanzný port - tu môžeme pripojiť buď USB pripojenie /treba objednať od výrobcu), alebo proste RS232 pripojenie (napr. použiť obvod MAX232 s jeho bižutériou). Pri RS232 je to klasika, Rx, Tx, Gnd a +5V.


 

Rozloženie klávesnice a jej vývodov, klávesnica používa 9 mikrospínačov.

 

 

Nasleduje zapojenie vývodov displeja (rozlíšenie 128 x 64 bodov).

 

 

AD prevodník používa osvedčený čip TLC5510.

V zátvorke šedou farbou je vyznačené kam analógový signál postupuje na ďalší obrázok.


 

Trošku nelogicky začínam druhou časťou analógového vstupu,

kde sa určuje vertikálna pozícia signálu na LCD displeji.


 

A máme tu priamo prvú, vstupnú časť, spolu s prepínačmi funkcií.

 

 

No a posledná časť, srdce celého zariadenia  ATmega64, ktorý "tepe" na 20MHz.

 

Poznámka: "DNI - Do Not Install".

Nuž na dnes stačí, zase bude chvíľa na "strávenie" informácií.

___________________________________________________________

Pokračovanie, 1.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062.aspx

Pokračovanie, 3.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062-part3.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Digital Storage Oscilloscope Kit DSO-062.

By Administrator at September 04, 2015 14:20
Filed Under: Non-Atari

Digital Storage Oscilloscope Kit DSO-062


Šikovná vecička, veľkosť vyhovujúca a tak isto je možné urobiť napájanie 9V z batérie = prenosný prístroj. V materiáloch sa objavuje údaj, že to bez problémov znesie aj napájacie napätie až 12V - to už potom to napájanie naozaj môže byť rozličné. V napájaní je zaradená ochranná dióda, ktorá chráni celé zariadenie proti prepólovaniu napájacieho zdroja. Na mnoho vecí tento malý digitálny osciloskop vystačí, na niektoré už určite stačiť nebude. Ja ho potrebujem práve preto, že rozsah stačí a potrebujem prenosnú verziu. Je to vec pre toho kto má rád "hračičky", na veľa vecí to fakt stačí, ale treba si uvedomiť že to má aj nejaké konečné rozlíšenie a maximálnu hodnotu frekvencie ktorú vie zobraziť, takže nerátajte s tým že to bude konkurovať 100MHz osciloskopu ...Smile

 

 

Rozhodne  je jeho rozsah do 1MHz už zaujímavý. Výrobca síce poskytuje aj vyššie verzie, ale je to samozrejme aj za inú cenu. Už som videl viacero malých digi osciloskopov, ale ich rozsah sa pohyboval tak v akustickom pásme. (Aby sme sa rozumeli, myslím tým osciloskop celý kompletne v jednočipe, amatérske verzie.) Vstupná impedancia je klasika, 1MOhm, len pozor na maximálne povolené vstupné napätie = 50V!

(Na vstupe sú samozrejme použité ochranné diódy a zo sondou 1:10 je to potom do 500V)

 

Celé to poháňa procesor ATmega64AU taktovaný na frekvencii 20MHz, použitý externý AD prevodník je typ TLC5510. Použitý displej má rozlíšenie 128x64 bodov.


K stavebnici digitálneho osciloskopu je dodávaný podrobný stavebný návod, takže by sa to malo dať postaviť bez problému (objednával som 2ks, aj pre kamaráta, utešovali sme sa, že z dvoch stavebníc by sme aspoň jeden funkčný kus mali postaviť bez problémov ...Wink

(Jeden osciloskop je už postavený a funguje (hneď na prvý pokus) ... na druhý som si ešte nenašiel čas.)


Nevýhoda:

je to stavebnica, takže nejaké tie (a naozaj slušné) znalosti spájkovania sa vyžadujú, na druhej strane všetky SMD prvky sú už na doske osadené, takže ostáva osadiť naozaj len tie väčšie prvky a teda sú to samozrejme na osadenie predsa len ľahšie prvky. Nie všetko je popísané absolútne presne a sú k dispozícii rozličné verzie základnej dosky, ktoré sa v detailoch líšia. Začiatočníkovi toto kúpiť ako stavebnicu rozhodne neodporúčam, súčiastky sú "prťavé", každý už takú jemnú robotu nezvládne - potom je podstatne rozumnejšie zháňať kompletne osadený hotový kit - tiež sa predáva.


Tu na Slovensku túto stavebnicu digitálneho osciloskopu dodáva napríklad firma:


http://elektromodely.com/


Cena ? bola rovných 36.- Euro (v čase môjho nákupu)

(Je tu ešte aj ďalší dodávateľ, určite ho nájdete ak si dáte do vyhľadávača text "Stavebnica digitálneho osciloskopu", ale už za inú cenu - 49.- Euro ...)


Po pozornom prečítaní sa objavia ďalšie featurky:


- možnosť merania frekvencie - funguje až nad hranicu 5MHz, do cca 5.2Mhz
- zabudovaný testovací generátor 500Hz - TTL
- ukladanie obrázkov do pamäte (až 6)
- možnosť vyslať po sériovej linke kópiu obrazovky (print screen) do počítača (Prenos je síce len na rýchlosti 38.400Bd, ale zase 1kByte preniesť netrvá tak dlho)
  (na interface stačí použiť obvod MAX 232, zase nič zložitého, firma dodáva priamo aj prevodník RS232 na USB, ten nepotrebujem)
- potrebné záporné napájacie napätie pre OZ sa vyrába jednoduchým meničom (k činnosti tohoto malého osciloskopu treba nasledovné napätia: +9V, -9V a +5V, je to preto že operačné zosilňovače potrebujú pre svoju prácu tých ±9V, 5V potrebuje procesor a displej) v reáli je v napájaní zaradená ešte ochranná dióda proti prepólovaniu a tak potom je tam cca +8.3V, -7.2V a +5V)
- je použitý podsvietený displej = lepšia čitateľnosť = ale zase vďaka tomu je väčší odber
- rozmery: 110mm X 65mm X 25mm


Výrobcom stavebnice 1MHz digitálneho osciloskopu je firma:

http://www.jyetech.com

 

Nabudúce už budú poznatky z vlastnej stavby a teda aj "omáčky" okolo celého zariadenia.

_______________________________________________________________________________

A poďme na špecifikácie a obsah dodávaného balíčka:

This is small DIY DSO Kit from JYE Tech  PN: 06204KP ( with all SMD Parts mounted)

Kit includes:
- All parts, excluding power adapter
- Operating instructions
- Panel package
 
Features:
Max sample rate - 5M/s (AUTO mode),8 bits
Sample memory depth - 256 bytes
Analog bandwidth - 1MHz
Vertical sensitivity - 100mV/Div - 5V/Div
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance - 1MO
Max input voltage - 50Vpp
DC/AC coupling
Horizontal - 2µs/Div - 10m(minute)/Div
Auto, normal and single trig modes
Rising/falling edge trigger
External trig available
Trig level adjustable with indicator
Hold/run feature
Save up to 6 captures to EEPROM and retain after power down
Retrieve and display saved captures
Transfer its screen to PC as bitmap file via serial connection
Built-in 500Hz/5Vpp test signal
Frequency counter (only for TTL level input signal)
9 DC power supply
Dimension: 110mm X 65mm X 25mm (without case)

On top of all the features with existing versions the new models brought in the following improvements:

Vertical sensitivity indicator added
Couple setting indicator added. Screen display is now complete and helpful in situations where waveform captures need to be storaged for later analysis.
Auto switch between Oscilloscope Mode and Frequency Meter Mode
Wider measurement range for the frequency meter - up to 10MHz comparing to < 5MHz in existing models
LCD contrast adjustable by trimmer - easily accommodate LCDs from different manufacturers
Footprints provided for user analog extend/experiments - users can quickly build their own analog
circuits (amplifiers, filters, oscillators, etc) using two redundant on-board opamps.
Removed conflict between LCD and buttons found in old version
Removed conflict between LCD mounting pins and 7805 heatsink found in old version
Test signal terminal relocated to the left side for quick connection
Precise voltage reference provided for accurate analog measurement
M64 programming header pinout changed to popular STK200 compatible
Alternative power supply connector, LCD trimmer, and M64 programming header were relocated to the bottom edge of board, where back panel has an opening for easy access.
More clear marks and better labeled

___________________________________________________________

Pokračovanie, 2.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062-part2.aspx

Pokračovanie, 3.časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062-part3.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

09_2015 Blog, Notes.

By Administrator at September 02, 2015 08:41
Filed Under: Blog

02.09.2015

Dnes je pekný deň, samotný Searle Grant mi odpísal, našiel som mu chybku v schéme SBC počítača postaveného na procesore 6502. Ozval sa za pár hodín, napísal mi ako k tomu došlo, nič sa nedeje, ale hreje to na srdci že si našiel čas a vysvetlil ako sa to stalo. Chybka je už v schéme opravená.

Klobúk dolu, naozaj nemusel vysvetľovať ...

Má tam u seba naozaj pekné vecičky ... , ale nakoniec presvedčte sa sami, tí ktorí majú radi SBC počítače založené na rozličných procesoroch si tu "pošmáknu":


http://searle.hostei.com/grant/

______________

 

___________________________________________________________

04.09.2015

Už som sem dal miniseriál o LEDscope zariadeniach, dnes to bude niečo čo má predsa len o niekoľko stupňov lepšie rozlíšenie a podstatne väčší kmitočtový rozsah, je to proste osciloskop z LCD displejom - a aj tak to bude maličké a prenosné.

Radi si niečo sami postavíte ? A čo tak stavebnica malého digitálneho osciloskopu do 1MHz ? Ako na to ? Takto:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062.aspx

(Dnes to budú len podklady, aby ste sa "rozkukali" a či si na to vôbec trúfnete.)

___________________________________________________________

07.09.2015

Nasleduje druhá časť stavby osciloskopu - teda schéma zapojenia (občas dobré vedieť do čoho ideme, nie ?):

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062-part2.aspx

____________________________________________________

12.09.2015

Vlastná stavba osciloskopu a poznámky k jeho stavbe:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Digital-Storage-Oscilloscope-Kit-DSO-062-part3.aspx

_____________________________________________________

14.09.2015

Stereo a Atari ?

Ukážeme si dve verzie stereozvuku na malé Atari, teda prvú verziu a potom jednu z tých "vymakaných":

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-stereo-1_2.aspx

_____________________________________________________

18.09.2015

Druhá časť článku o stereozvuku - autori tejto verzie sterea sú Bob!k a Raster:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-stereo-2_2.aspx

_____________________________________________________

 

____________________________________________________________

25.09.2015

Pri preliezaní Internetu som našiel stránky časopisu Elektor ročníky 1979-1985. Síce je to "Italiano", ale schémam sa dá porozumieť aj tak. Kto má čas, pozrite si:

http://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Elektor/

A je tam toho viac - kto je zameraný na rádioamatérstvo:

http://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/

_____________________________________________________

27.09.2015

Ako to už býva - radšej vyhovorím sa na vek. Atari XEGS som proste doteraz vynechal, stalo sa. Len stručne - je to normálne 8 bit Atari XE v novom obale a je k tomu priložených pár zaujímavých doplnkov. Teda teraz sa to snažím dohoniť a a napraviť a je tu pár riadkov o Atari XEGS:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XE-Video-Game-System-XEGS.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: