SBC6502 - 10 - software.

By Administrator at June 29, 2016 05:46
Filed Under: SBC6502

 

Keď už máme postavený mikropočítač, tak by sa patrilo mať k nemu aj nejaké vlastné programové vybavenie, postupne sem budem nejaké tie "programové drobotiny" dopĺňať (tu uvedené mini programy fungujú bezo zmeny vo všetkých verziách SBC6502). No a najjednoduchšie sa veci píšu v Basicu - aj keď rýchlosť nie je najväčšia, ak Vám nevyhovuje - tak potom choďte na strojový kód - tam je to vykonávanie predsa len o poznanie rýchlejšie.

 

Výpisy dávam tak,  že sa bez problémov cez Hyperterminál nakopírujú do SBC6502 a následne spustia príkazom RUN.

(V zásade sa jedná o čiste textové súbory.)

 

Pripomeňme si nasledovné - Basic príkazy ktoré sú k dispozícii pre SBC6502:


ROM BASIC - details of what has been included/excluded

INCLUDED TOKENS

END, FOR, NEXT, DATA, INPUT, DIM, READ, LET, GOTO, RUN, IF, RESTORE, GOSUB, RETURN, REM, STOP, ON, NULL, WAIT, DEF, POKE, PRINT, CONT, LIST,CLEAR, NEW, TAB(, TO, FN, SPC(, THEN, NOT, STEP, SGN, INT, ABS, USR, FRE, POS, SQR, RND, LOG, EXP, COS, SIN, TAN, ATN, PEEK, LEN, STR$, VAL, ASC, CHR$, LEFT$, RIGHT$, MID$

+, -, *, /, ^, AND, OR, >, +, <


_________
UNPROGRAMMED TOKENS

LOAD, SAVE

___________________________________________________________

Stopnutie počas behu programu sa robí pomocou  CONTROL+C,  spôsobí to potom:

"BREAK IN LINE XXXX"

(v prerušenom programe pokračujeme ďalej bez problémov ak použijeme príkaz CONT + Enter)

____________________________________________________

Poznámka:

Príkaz PRINT CHR$(12), ktorý tu v programoch robí "zmazanie" obrazovky funguje pod programom Hyperterminal, preto tento príkaz nemusí korektne fungovať pod inými terminálovými programami ! Toto platí aj pre niektoré iné CHR$, takže znova upozorňujem - programy som testoval pod Hyperterminálom !

 

Jednoduchý trik ako dosiahnuť 80 znakov riadku:

(ak máme nastavených trebárs 72 znakov v riadku) - bez potreby reštartu SBC6502 stačí zadať príkaz POKE 15,80 - alebo priamo zadať tento príkaz do prvého riadku Vášho programu - po spustení programu sa potom zobrazenie nastaví na 80 znakov v riadku.

___________________________________________________________

 

Všetky tu uvedené programy fungujú v základnej, teda už v 7 čipovej verzii SBC6502 (x-tal SBC6502 = 1.8432 MHz) a samozrejme aj na neskôr rozšírených verziách.

 

Program č.1 - výpočet 2 paralelne zapojených odporov, tak isto je to zároveň výpočet pre 2 do série zapojené kondenzátory:

 PRG1_2xPR_2xSC_bas.txt (615,00 bytes)

 

____________________________________________________________

Program č.2 - výpočet dvoch sériove zapojených odporov, tak isto je to zároveň aj výpočet pre 2 paralelne zapojené kondenzátory:

PRG2_2xSR_2xPC_bas.txt (604,00 bytes)

 

 

Tieto dva programy som si napísal z dlhej chvíle, niečím som postavený SBC6502 predsa len potreboval otestovať ...

____________________________________________________

Program č.3 - Logoutov retrobenchmarkový test, pôvodný zdroj: Retrobenchmark test

Program som mierne upravil pre SBC6502 - nevyžaduje napríklad zápis pre premenné v tvare LET= atď., dokonca ho práve zápis bez LET urýchľuje o pár percent v tomto programe (je to cca 8%) - a to je už merateľné, čiže občas len treba skúšať čo SBC6502 pri výpočte dokáže urýchliť. Je to síce len drobnosť, ale výsledkom je vcelku významné zrýchlenie spracovania dát.

PRG3_Retrobenchmark_test_bas.txt (293,00 bytes)

 

Dosiahnutý čas tohoto testu (x-tal =1.8432MHz) = 36 sec pre W=250


Dosiahnutý čas testu (x-tal=6.00MHz) = 11.30 sec. pre W=250


V prípade ak zachováme pôvodnú štruktúru LET = atď. sa výsledný čas predĺži na cca 39 sekúnd. Skúšal som nastaviť hodnotu až na W=6000, ale to už potom "spapá" skoro kompletne celú dostupnú 32kB RAM. Čas pre vykonanie sa potom predĺži tesne nad 1 hodinu. Maximálna možná použitá hodnota W=7500 kedy už zostáva voľných iba niečo nad 1800 byte RAM. Čas ktorý program potrebuje na vykonanie potom už dosahuje na hodnotu 1h23m52s ...

 

Dosiahnutý čas tohoto testu (x-tal =1.8432MHz) = 1h23m52sec pre W=7500


Dosiahnutý čas testu (x-tal=6.00MHz) =  25m27sec. pre W=7500

 

Kto chce nech si testuje aj takéto hodnoty, ale funguje to aj pri takomto čísle !

(07.10.2019 - doplnené hodnoty testu pri x-tal =6.00MHz)

____________________________________________________________

Programové vybavenie pre rozširujúcu LED dosku:

Pozor, program je urobený na takt hodín =1.8432MHz !

(pri rýchlejšom takte sa urýchli zmena zobrazenia na LED)


Program č.4 -Basic program - efekt "KNIGHT RIDER":

PRG4_Knight_rider_bas.txt (1,30 kb)

(adresy čipu 8255 sú nastavené pre SBC6502 s verziou 32kB RAM, v REM riadku je už pripravené aj nastavenie pre 40kB a 46kB RAM verziu)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Program č.5 - Basic program rozšírené LED DEMO SHOW (obsahuje 9 rozličných  efektov):

PRG5_LED_demo_show_bas.txt (5,00 kb)

(adresy čipu 8255 sú nastavené pre SBC6502 s verziou 32kB RAM, v REM riadku je už pripravené aj nastavenie pre 40kB a 46kB RAM verziu)

___________________________________________________________

TESTY RAM

Pozor, prvý 1kB RAM sa netestuje - v ňom sa nachádzajú pracovné adresy  SBC6502 + je tam umiestnený aj náš testovací Basic-ový program !

 

Program č.6 - jednoduchý RAM MEMORY TEST pre verziu 32kB RAM, testuje sa tu každá pamäťová bunka RAM v rozsahu 1024-32767(dec), postupne sa testujú na obsah 0h, 55h, AAh, FFh.

PRG6a_Memory_test32kB_bas.txt (537,00 bytes)

Tento program postupne vypisuje práve testované 1kB bloky RAM.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Upravená verzia toho istého (len trošku lepšia otimalizácia - ale nárast rýchlosti je fakt merateľný):

PRG6a1_Memory_test.txt (489,00 bytes)

Testuje sa každá pamäťová bunka RAM v rozsahu 1024-32767 (dec), postupne sa testuje na obsah 0h, 55h, AAh, FFh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tento program robí kompletný test RAM v rozsahu 1024-32767 (dec) na všetky obsahy buniek v plnom rozsahu 0h-FFh, pozor, trvá to fakt dlho ... (je to Basic), vypisuje sa každá testovaná bunka:

PRG6a2_Memory_test31kB_bas_full.txt (435,00 bytes)

dá sa aj takto:

PRG6a2_Long Memory_test bas_full.txt (412,00 bytes)

Rýchlosť ? Otestuje kompletne - 4kByte RAM za hodinu ... a zase na druhú stranu ak to pobeží tak dlho a zbehne to bez chyby tak máte naozaj 100%-ne zaručene funkčnú SBC6502-ku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nasleduje najrýchlejší Basic-ový testovací program pamäte - riešené ako podprogram, najprv sa plnia všetky bunky jedným obsahom a potom sa hneď tento obsah zase na jeden záťah testuje. Jednoznačne najrýchlejší program.


PRG6a3_Memory_test31kB_bas.txt (433,00 bytes)

Testuje sa každá pamäťová bunka RAM v rozsahu 1024-32767 (dec), postupne sa testujú bunky RAM na obsah (hexa) 0h, 55h, AAh, FFh,  dekadicky je to potom 0d, 85d, 170d, 255d.

______________________________________________________________________________

Program  - jednoduchý MEMORY TEST pre verziu 40kB RAM:

PRG6b_Memory_test40kB_bas.txt (537,00 bytes)

Testuje sa každá pamäťová bunka RAM v rozsahu 1024-40959 (dec), postupne sa testuje na obsah 0h, 55h, AAh, FFh.

____________________________________________________

Program - jednoduchý MEMORY TEST pre verziu 46kB RAM:

PRG6c_Memory_test46kB_bas.txt (539,00 bytes)

Testuje sa každá pamäťová bunka RAM v rozsahu 1024-47103 (dec), postupne sa testuje na obsah 0h, 55h, AAh, FFh.

_____________________________________________________________________________

Program č.7 - ASCII MANDELBROTova množina - 32kB RAM - základná verzia:

PRG7a_Mandelbrot_ASCII_bas.txt (392,00 bytes)Poznámka: program sa dá "zraziť" do menšieho počtu riadkov, potom ale prestáva byť prehľadným, ponúkam jedno z možných riešení:

"Stlačená" verzia:

PRG7b_Mandelbrot_ASCII_bas.txt (342,00 bytes)

Pozor, do prvého riadku treba zaradiť príkaz POKE 15,80 t.j. nastaviť  80 znakov na riadok.

_____________

Ďalšia ASCII verzia Mandelbrotovej množiny:

10 ? CHR$(12):POKE 15,80:MAXITER=20
20 LET C$=" .,'~!^:;[/<&?oxOX#  "
30 FOR Y=-39 TO 39 STEP 2
40 FOR X=-39 TO 39
50 CREAL=X/20
70 CIMAG=Y/20
80 ZREAL = CREAL
90 ZIMAG = CIMAG
95 COUNT = 1
100 ZM = ZREAL*ZREAL
105 ZN = ZIMAG*ZIMAG
107 ZL = ZM+ZN
110 IF ZL>4 THEN GOTO 170
120 ZT=ZM-ZN+CREAL
130 ZIMAG=ZREAL*ZIMAG*2+CIMAG
140 ZREAL=ZT
150 COUNT=COUNT+1
160 IF COUNT<MAXITER THEN GOTO 100
170 PRINT MID$(C$,1+COUNT,1);
180 NEXT X
185 PRINT ""
190 NEXT Y
200 END

_________________________________________________________

Program č.8 - Basic CREATIVE COMPUTER - 32kB RAM:

(oddychovka)

PRG8_Creative_computer_bas.txt (3,38 kb)

 

_________________________________________________________

Programč.9 - LUNAR LANDING SIMULATION - 32kB RAM

(Program som upravil na rozlíšenie 80 znakov v riadku a pre SBC6502 terminálové zobrazenie)


 

PRG9_LEM1_bas.txt (2,96 kb)

 

 

__________________________________________________________

Program č.10 - konverzia údajov medzi Celsiom, Fahrenheitom a Kelvinom navzájom:

 

PRG_10_temperature_conversion_bas.txt (1,59 kb)

Občas treba prekonvertovať teplotu do inej sústavy, takže vtedy sa tento program hodí, navyše bez problémov funguje aj v iných Basicoch.

_________________________________________________________

Program č.11- test RAM:

Jednoduchý krátky test RAM, orezané všetko čo sa len dá, automaticky rozpozná verziu s 46kB, 40kB alebo 32kB RAM. Dôvod prečo sú všetky zbytočnosti orezané je ten, že celý program sa musí zmestiť do prvého kB pamäte (preto sa testuje až druhý kB RAM a vyššie):

Quick_memory_test_32kB_46kB_bas.txt (552,00 bytes)

Testuje sa každá pamäťová bunka RAM (mimo prvého kB), postupne sa testuje na obsah 0h, 55h, AAh, FFh.

Poznámka:

Na riadok č.15 by sa program nemal dostať v žiadnom prípade, preto je ho možné vypustiť.

__________________________________________________________

Program č.12 - zase tester RAM:

Ďalší veľmi jednoduchý krátky test RAM ktorý som napísal, doslova je to tu "ohlodané na kosť", aby bol program čo najkratší. Testujú sa bunky RAM na hodnoty 85 a 170, t.j. binárne sa testujú bity 01010101 a 10101010. Vďaka minimalizácii veľkosti programu je testovaný rozsah RAM skutočne veľký - 656÷32767 (dec). Program si sám vypočíta prvý voľný byte pamäte na testovanie, je uložený v premennej A. Výhodou je slušná rýchlosť programu, nevýhoda ? - nemusia sa zachytiť všetky problémy s RAM - ale na prvotné otestovanie to naozaj postačuje.

 

1 A=32780-FRE(0):FOR F=A TO 32767:PRINT F
3 POKE F,85:IF PEEK(F)<>85 THEN 6
4 POKE F,170:IF PEEK(F)<>170 THEN 6
5 NEXT:END
6 PRINT "Problem":PRINT F, PEEK(F)

___________________________________________________

Program č.13 - veľmi jednoduchý tester kontrolného súčtu obsahu Eprom 27128 pre SBC6502, čo je obsah OS od Searle Granta:

Pretože tu nemáme k dispozícii Save a Load a ani Get a Put tak som urobil veľmi jednoduchý tester obsahu Eprom pre OS SBC6502, síce pri tomto riešení sa môžu v istých prípadoch "nepodarené" bitíky maskovať /prekryť/ a chyba sa neprejaví, ale je to málo pravdepodobné. Je to proste najjednoduchšia pomôcka na kontrolu, hlavne ak nič iné nie je v danom okamžiku poruke. Kontrolná suma sa robí vždy po 1kB, t.j. pekne vždy po 1/16 kapacity OS. Takto sa dá skontrolovať čo potrebujeme bez toho aby sme museli vyberať Eprom z pätičky.

Pôvodne som chcel všetko uložiť do DATA riadkov a potom spusiť kontrolu t.j. teda mať to tak ako by to malo byť, ale ukázalo sa že 32kB RAM je na to naozaj príliš malá - po prvý krát sa ukázalo že 32kB RAM SBC6502 na niečo nestačí  Tongue out a tak som nakoniec použil toto riešenie.

 

Listing programu:

600 ? CHR$(12);
610 ? SPC(2)"Simple SBC6502 OS checksum"
620 ? SPC(4)"original Grant Searle OS"
630 ? SPC(12)"Igi 2016":?
640 ? " kb:    test range:    chksum:"
660 FOR G=1 TO 16:READ A,B,C,D:GOSUB 810:NEXT G
670 END
690 REM A=num.kB,B-start addr.,C-end,D-checksum
700 DATA 1,49152,50175,132540
702 DATA 2,50176,51199,133737
704 DATA 3,51200,52223,129893
706 DATA 4,52224,53247,136578
708 DATA 5,53248,54271,138394
710 DATA 6,54272,55295,135629
712 DATA 7,55296,56319,133096
714 DATA 8,56320,57343,154493
716 DATA 9,57344,58367,261120
718 DATA 10,58368,59391,261120
720 DATA 11,59392,60415,261120
722 DATA 12,60416,61439,261120
724 DATA 13,61440,62463,261120
726 DATA 14,62464,63487,261120
728 DATA 15,63488,64511,261120
730 DATA 16,64512,65535,242797
800 ? "Bad checksum !":RETURN
810 IF A<10 THEN ?" ";
820 ? A"  "B"-"C" ";
830 Q=0:FOR F=B TO C:Q=Q+PEEK(F):NEXT F
840 IF Q=D THEN ? " Passed":RETURN
850 ? " Bad checksum !":RETURN

Checksum SBC6502 ROM.txt (964,00 bytes)


Časom som sem doplnil aj časy behu programu OS checksum pre:

x-tal 1.8432MHz: 44.4sec

x-tal 2.4576MHz: 33.3sec

x-tal 4.0000MHz: 20.6sec

x-tal 4.9152MHz: 16.6sec

 

Poznámka:

Pri tejto príležitosti som natrafil na zaujímavú chybu.

Ak máte program napríklad :

10 FOR F=1 TO 3:READ A: ? A:NEXT

15 END

20 Data 1,2,3

Tak program zahlási chybu v riadku 10, pričom chyba je reálne v riadku č.20 - zápis ma byť správne 20 DATA 1,2,3 ...

__________________________________________________________

 

Viete ako na to ? - teda ak máte počítač s Win7 /32 alebo 64bit/ a potrebujete mať k dispozícii aj Hyperterminál, ktorý už nie je súčasťou Win7 ?

Je to celkom jednoduché, stačí ak si z počítača kde je nainštalovaný Hyperterminál (typicky sa jedná o počítač s WinXP), adresár je typicky tu:

(pričom platí že v ceste namiesto tu použitého slova tester potom treba zadať konkrétne prihlasovacie meno)

Tu potom stiahnete nasledovné súbory a následne si ich prekopírujete na svoj počítač do samostatného adresára, jedná sa o tieto súbory:


hypertrm.dll
hticons.dll
hypertrm.exe
hypertrm.hlp
hypertrm.chm

 

Následne spustíte súbor hypertrm.exe - je to funkčné vrátane ikôn a tiež aj nápovedy.

___________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

__________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari RAMROM tester.

By Administrator at June 09, 2016 20:00
Filed Under: Atari

 

Neviem či ste niekedy čakali takýto široký rozsah záberu zariadení od firmy Atari, ale zjavne sa ešte skrývajú v niektorých časopisoch niektoré doteraz neobjavené zákutia, kde sa nachádzajú takéto rozličné poklady - ATARI RAMROM TESTER. Viac údajov na danú tému som síce nezískal (ale hodne sa dá z dostupného vyčítať, zase na druhú stranu - je tu foto, popis, manuál - nebude to so mnou také zlé, nie ?) proste stojí za to si toto zariadenie pár obrázkami a pár riadkami pripomenúť. Nakoniec aj schéma je dostupná s viac ako dostatočným popisom. Nechal som celé stránky, pritom sú tam popísané aj iné projekty, ale tie dnes jednoducho odignorujeme.

Ešte musím upozorniť na to, že to nie je tester pre Atari 2600 a ani pre radu 8bit Atari počítačov - je to určené pre videohry a arkádové automaty.

 

Rok uverejnenia je 1978 (tssssssss ...) , takže možnosti testovania odopovedajú vtedajšej súčiastkovej základni. Teda väčšie RAM a ROM sa na tom nedali testovať.


Dnes to asi už nikto stavať nebude, ale ani to nie je cieľom článku, skôr ide ako vždy o pochopenie čo a ako sa vtedy robilo. Proste pre nás "starých vrtákov" ako stvorené na čítanie. A zase sa niečomu aj po tých rokoch dá priučiť.


 

 

No a nasledujú vlastné pdf súbory:

atari ramrom note.pdf (213,84 kb)

MemTester.pdf (3,17 mb)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

06_2016 Blog, Notes.

By Administrator at June 05, 2016 11:35
Filed Under: Blog

05.06.2016

Už dlhšiu dobu som zháňal za rozumnú cenu trafo 9V/AC/3A - hodí sa mimo iného ako zdroj pre disketové jednotky Atari 1050, Atari XF 551. To čo som našiel bolo dosť drahé, takže som čakal či časom niečo rozumného neobjavím a nakoniec som sa predsa len dočkal:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Novy-zdroj-9VAC3A-Atari-1050-Atari-XF551-New-power-supply-9VAC3A.aspx

_________

Týždeň som bol na dovolenke, takže som iba odpovedal na maily, v poslednej dobe sa nejako tí ataristi "rozmnožili". Príma, len nestíham odpovedať. (Bodlo by viac voľna ...)

_____________________________________________________

09.06.2016

V roku 1978 sa objavila zase jedna vec od Atari RAMROM tester:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-RAMROM-tester.aspx

_____________________________________________________

20.06.2016

Dal som si "pár" dní voľno od blogu a od mailov, dnes zisťujem že som bol mimo 11 dní (občas treba vybavovať a a riešiť aj iné veci) nejako sa mi tej pošty nakopilo, takže idem vybavovať a odpovedať. Na druhú stranu - zase som si od toho celkom slušne oddýchol. Občas aj to treba. Ha, ozval sa mi majiteľ plotteru Iwatsu vyššej verzie z druhej strany Európy (západnej) - vraj u mňa našiel info, ktoré nie je nikde inde na webe. Taký mail poteší.

_____________________________________________________

24.06.2016

Tak nám tante Merkel a oncle Holland ukázali kam tou svojou politikou ťahajú Európu, Cameron končí. Nemali by skončiť aj tante + oncle ? ...

____________________________________________________________

27.06.2016


Počuli ste už názov "Osembitové poblúznenie ?"


Celkom dobré čítanie o začiatkoch osembitov v našich končinách, niektoré články sa síce "ťažšie čítajú" pre zjavný problém komunikácie oslovenej osoby s okolím, ale s tým sa dá žiť, uvádzam link na downloady originálnych pdf súborov, bacha - má to 274 a 299 strán, takže si na to vyhraďte nejaký ten čas na čítanie ... :

"Osembitové poblúznenie" - časť č.1 - 274 strán

"Osembitové poblúznenie" - časť  č.2 - 299 strán

_____________________________________________________

29.06.2016

Programové "basic"ovské prkotiny pre SBC 6502, pre všetky verzie:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-10-software.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Nový zdroj 9V/AC/3A - Atari 1050, Atari XF551- New power supply 9V/AC/3A.

By Administrator at June 05, 2016 11:30
Filed Under: Atari

Jeden dosť veľký problém je ak Vám odíde trafo pre disketové jednotky (konkrétne typ Atari 1050 alebo Atari XF551 - používajú rovnaký typ napájania, preto sa ich zdroje dajú vzájomne zameniť bez najmenších problémov). Síce treba len 9V striedavých (AC), ale zase treba dosť veľký prúd -mal by byť dimenzovaný na 3A. U nás sa to dosť blbo zháňa.


Hlavný problém je v tom že originálne trafáky vo veľkej väčšine "drnčia" - nemajú poriadne utiahnuté vinutia, niekedy nepomáha ani celkové zaliatie transformátoru nejakou nevodivou gebuzinou - asi najlepšie je použiť Epoxy. Ak si ale nevyvediete von tepelnú poistku a tá sa z nejakých (???) dôvodov zohreje na svoju maximálne povolenú teplotu a rozpojí sa v nej kontakt - tak máme po vtákoch, buď trafo vyhodíme, alebo prácne zase zo zaliatej hmoty vydolujeme tepelnú poistku a nahradíme ju inou. A samozrejme je tu ešte stále tá možnosť že pri kúpe zariadenia nám pôvodný majiteľ povie že napájacie trafo proste už nemá, blbé - ale tak isto nič nezvyčajné.


Nakoniec som tie trafá zohnal - v našich končinách a za naozaj slušnú cenu. (Kde na ne som popísal na fóre oldcomp.cz v sekcii Atari hardware). Výroba - Švajčiari, trafo je kompletne zaliate, t.j. v žiadnom prípade nevrčí ako sme zvyknutí u originálu. A výsledné rozmery transformátoru sú viac ako príjemné.

 

 

Na nasledujúcom obrázku je vidieť ako sa zapojiť primár a aj sekundár. Primár u nás zapojíme na 230V - takže tu to netreba ďalej riešiť. Poďme na sekundár. Ten síce dáva 2x 9V/AC/1.66A - ale pri kvalitne vinutých trafákoch sa dajú vinutia prepojiť paralelne - potom máme 9V/AC/3.33A čo je pre nás to pravé orechové.

 

Všetky možné kombinácie vstupno - výstupných zapojení.

Rozmery: 57x 35x 68mm


Ja sa už len prihováram za to, aby nový zdroj mal na sebe mimo poistky aj vypínač a vyriešenú indikáciu zapnutia (LED). Toto nie je nič zložité a vždy je dobré ak sa zariadenie dá vypnúť zo siete aj inak ako vytiahnutím vidlice ...

 

Jednoduchý indikátor zapnutia On/Off, ktorý používa supersvietivú LED:

(ukázalo sa že stačí použiť odpor =22k)

 

 

Na zdroj 9V/AC je pripojený Graetzov mostík (4 pinové DIL púzdro, 0.5A typ), kapacita (47÷100uF) spôsobuje pri vypnutí malý "dobeh", teda svieti ešte chvíľu po vypnutí (je to dané veľkosťou kapacity). Vďaka supersvietivej LED je príkon nepatrný, je možné použiť 3mm alebo 5mm typ LED. Cieľom indikácie je upozornenie že je zdroj zapnutý a teda netreba aby nám LED vypaľovala sietnicu v oku, jas LED je takto dostatočný na nami požadovanú funkciu.

Indikácia sa dá urobiť aj pomocou jednej usmerňovacej diódy na výstupe zo zdroja 9V/AC, ale mne sa to takto pozdáva viac. A ten Graetz je k dostaniu naozaj z babku.

 

Poznámka:

Ak máte disketovú jednotku prerobenú na spínané zdroje, tak potom stačí aj jedno sekundárne vinutie na napájanie.

Čo to výsledku potom značí ?

Že potom jedno tu uvedené trafo dokáže napájať z dvoch oddelených vinutí 2 disketové jednotky.


Toto je typická ukážka že ak niečo neviete dlhšie zohnať tak zrazu príde deň keď sa Vám zadarí a v rámci uvedeného dňa vyriešite problém s ktorým sa potýkate dlhšiu dobu. Áno dalo by sa zohnať niečo iné, ale toto je presne to čo sa mi "šiklo". 

Vlastné zapojenie zdroja som síce nenakreslil, ale technicky zdatní jedinci to nepotrebujú a ostatným to asi bude jedno, takže vo výsledku nové trafo = menej zabratého miesta, menej káblov, proste menej bordelu pri zapájaní. Rozhodne to stojí za zamyslenie. A za použitie - Váš pracovný stôl sa Vám poďakuje (a manželka tak isto).

 

Ešte aby bola k dispozícii nejaká slušná krabička ...

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: