Atari 1050E - rozširujúca doska, expanding board - part2.

By Administrator at June 29, 2019 13:31
Filed Under: Atari

 

Tak sa zdá že po dosť dlhom čakaní sme sa dočkali - Atari 1050E ide do finále. Majitelia disketových jednotiek Atari 1050 sa konečne dočkajú novej rozširujúcej dosky do svojho stroja. Na Lotharekových stránkach je informácia o tom že to ide do sveta ešte počas mesiaca júla. Autorom je Candle. Cenovo toto zariadenie vychádza na necelých 40.- Euro, len nezabudnite pripočítať + 15.- Euro za poštovné ... 

 

Základný popis som už podal v prvej časti - kto chce čítajte tu:

Atari 1050E - rozširujúca doska, expanding board.

 

Použitie track-bufferu je vec výborná, šetrí tak mechaniku jednotky a tak isto aj vlastnú disketu, eliminujú sa zbytočné pohyby po jej povrchu. Momentálne nie sú informácie o dostupnosti možnosti vlastného naládovania firmware do zariadenia (je flashovací). No uvidíme. Tak isto zatiaľ nie je informácia o tom či dokáže simulovať "pravú Atari 1050", teda aby pracovala aj s chránenými programami. Ale toto všetko sa asi v krátko čase dozvieme. Neviem či som to spomenul, 1050E pridáva aj Double hustotu, teda na jednu stranu diskety uložíme rovných 180kB dát. Rýchlosť prenosu dát je rovná 3-násobku pôvodnej rýchlosti.


Poďme sa pozrieť čo treba urobiť pre inštaláciu zariadenia (nečaká Vás žiadne spájkovanie):


- otvoríme disketovú jednotku Atari 1050

- odpojíme floppy mechaniku (poznačte si najprv zapojenie kabeláže !!!)

- vyberieme z pätičky čip Eprom alebo PROM

- vyberieme z pätičky čip procesor 6507

- vyberieme z pätičky čip RAM 6810

- vložíme do prázdnej pätičky v 1050E pôvodný procesor 6507

- následne doštičku 1050E vložíme do pätičky kde bol doteraz procesor 6507

  (pozor na správnu orientáciu pri nasadení !!!) 

- zapojíme naspäť floppy mechaniku (+ jej kabeláž)

- poskladáme a zatvoríme

- môžeme testovať


Potom to bude vovnútri vyzerať takto:

 

Foto: Prevzaté zo stránok Lothareka.

 

Prevedenie je čisté, úhľadné, flashovanie firmware sa bude robiť pravdepodobne cez ICSP konektor, čiže nebude to asi priamo možné cez nejaký software na diskete jednotky, ale to je v tomto okamžiku len môj odhad, tak isto neskôr uvidíme čo bude a ako.

 

Teraz poďme na Lotharekove stránky kde je mimo iného aj krátka inštruktáž (3 fotografie ako si 1050E nainštalovať):

Atari 1050E

_____________________________________________________

Doplnok:

Kto hľadá nájde, ešte dnes som našiel ďalšie informácie:


- obsluha formátov SD, ED a DD
- high speed (US - SIO index 6)
- možnosť aktualizácie cez zabudovaný flasher cez SIO

A som u konektoru ktorý ma miatol a kde som to zle odhadol, ten je určený na možné pripojenie LCD displeja na báze HD44780 (použitý napríklad v SIO2SD).

Tak isto sa dá použiť časť pamäte na ROM disk, ktorý môže obsahovať užívateľské programy, tie si tam môže dať sám užívateľ.

Ak som tomu dobre porozumel na Turbo režim treba mať zabudované rozšírenie RAM (odporúčané U1MB), čiže riešenie kúp jedno a aby to išlo naplno musíš kúpiť ešte toto ..., takýto trend ma ale vôbec neteší. Čiže ak máte napr. SpartaDOS tak sa samo prepne na Turbo.

____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 24 - Rugg/Feldman benchmarks.

By Administrator at June 26, 2019 17:50
Filed Under: SBC6502

 

A zase som u benchmarkov, neviem, neviem, nejako sa mi stále pletú pod nohami ...Smile. Napriek tomu že som už nejaké benchmarky uverejnil tak sem pridám ďalšie, nakoniec väčšina z nás má rada predstavu o tom ako naše staré mašinky bežia - teda ako sú rýchle, alebo pomalé - podľa toho ako to vnímame.

 

 

 

Poďme na vec:


Uverejnené benchmarkové testy a aj tabuľka rýchlosti vykonávania testov sú prevzaté z Wikipedie, tabuľka z mojej strany bola iba doplnená o údaje ktoré som nameral na SBC6502 (úplne na spodku tabuľky). Príjemné je zistenie, že si SBC6502 v uvedenej "konkurencii" vedie naozaj slušne, čo ma teší. Ak je osadený v SBC6502 procesor 14809 od Atari (čo je vlastne procesor 6502C s pridaným pinom HALT) tak časy sú úplne identické - čiže nevidel som dôvod písať rovnaké časy do ďalšieho riadku tabuľky. Jediný rozdiel je v spotrebe týchto procesorov, kde je výrazne nižší príkon ak je použitý procesor 65C02, proste staršia NMOS technológia proti novšej CMOS nemá v odbere šancu. Možno sa ešte oplatí pripomenúť že SBC6502 používa 8kByte verziu jazyku Microsoft Basic z roku 1977.

Pretože niektoré časy sú skutočne krátke tak vtedy najlepším riešením merania času je zväčšiť meraciu slučku na 10-násobok, potom po stopnutí sa čas jednoducho vydelí :10 a ste dostatočne presní v určení doby trvania jednotlivého testu, tu sa to hlavne týkalo konkrétne testu č.1.

 

Testy číslo 1 až 7 vznikli v roku 1977, test číslo 8 pochádza z neskoršieho obdobia.


_____________________________________________________
Benchmark 1:


300 PRINT "START"
400 FOR K=1 TO 1000
500 NEXT K
700 PRINT "END"
800 END


Slučky FOR-NEXT sú jednou z najzákladnejších konštrukcií v jazyku BASIC a ak je výkon týchto slučiek pomalý, je tiež veľmi pravdepodobné, že akýkoľvek program bežiaci v tomto BASICu bude tiež pomalý. Známym príkladom je Atari Basic , ktorý mal v sebe niekoľko problémov, ktoré výrazne spomaľovali výkonnosť slučiek FOR-NEXT - a mimochodom základné programy v Atari Basicu sú výrazne pomalé.

_____________________________________________________

Benchmark 2:

300 PRINT "START"
400 K=0
500 K=K+1
600 IF K<1000 THEN 500
700 PRINT "END"
800 END


Tento test vykonáva rovnaké operácie ako test č.1, ale používa sa explicitný test a skok namiesto použitia vstavaného FOR-NEXT. Všeobecne platí že tento program beží podstatne pomalšie ako test č.1, pretože väčšina Basic-ov tlačí adresu FOR cez zásobník, potom je NEXT relatívne rýchly, zatiaľ čo použitie GOTO vyžaduje aby interpreter prezeral program pre zodpovedajúce číslo riadku (tu je to 500). Niektoré verzie programu Basic optimalizovali GOTO pomocou explicitných štítkov (labels) alebo posúvaním cieľov GOTO v zásobníku aby ich vykonávali ako NEXT. Turbo Basic XL urobil oboje a vďaka tomu bežal omnoho rýchlejšie ako akýkoľvek podobný BASIC.

_____________________________________________________

Benchmark 3:

300 PRINT "START"
400 K=0
500 K=K+1
510 LET A=K/K*K+K-K
600 IF K<1000 THEN 500
700 PRINT "END"
800 END


Test č. 3 je rozšírením testu č.2, tentoraz pridaním základnej matematiky a variabilného prístupu. Porovnaním času na spustenie testov č.2 a č.3 je možné získať predstavu o matematickej knižnici daného BASIC-u.

_____________________________________________________

Benchmark 4:

300 PRINT "START"
400 K=0
500 K=K+1
510 LET A=K/2*3+4-5
600 IF K<1000 THEN 500
700 PRINT "END"
800 END


Rovnaké ako č.3 test č.4 okrem toho, že konštanta K je nahradená číselnými premennými. To si vyžaduje, aby interpreter konvertoval hodnoty z ich textovej reprezentácie do svojho interného úložného formátu, čo si vyžaduje určitý čas. Určitú predstavu o výkonnosti tejto funkcie konverzie možno určiť porovnaním tohoto času s benchmarkom č.3.

_____________________________________________________

Benchmark 5:

300 PRINT "START"
400 K=0
500 K=K+1
510 LET A=K/2*3+4-5
520 GOSUB 820
600 IF K<1000 THEN 500
700 PRINT "END"
800 END
820 RETURNTest č.5 zavádza volanie podprogramu. Dlhé programy v skorých verziách BASICu by značne využívali podprogramy, a preto bola dôležitá efektivita volacieho mechanizmu. V závislosti od spôsobu, akým systém fungoval, môže návratnosť vyrovnávať umiestnenie volajúceho účastníka spôsobom podobným NEXT, a tak bežať veľmi rýchlo.

_____________________________________________________

Benchmark 6:

300 PRINT "START"
400 K=0
430 DIM M(5)
500 K=K+1
510 LET A=K/2*3+4-5
520 GOSUB 820
530 FOR L=1 TO 5
540 NEXT L
600 IF K<1000 THEN 500
700 PRINT "END"
800 END
820 RETURNTest č.6 definuje malé pole na začiatku a pridáva ďalšiu slučku FOR-NEXT vnútri hlavnej slučky. To má malý vplyv na kód, ale používa sa na nastavenie základnej línie pre test č.7.

_____________________________________________________

Benchmark 7:

300 PRINT"START"
400 K=0
430 DIM M(5)
500 K=K+1
510 LET A=K/2*3+4-5
520 GOSUB 820
530 FOR L=1 TO 5
535 M(L)=A
540 NEXT L
600 IF K<1000 THEN 500
700 PRINT"END"
800 END
820 RETURNTu sa priradí hodnota každému elementu poľa zakaždým, keď sa ide cez slučku. Porovnanie času potrebného na spustenie č.7 až č.6 indikuje účinnosť prístupu poľa.

_____________________________________________________

Benchmark 8:

300 PRINT"S"
400 K=0
500 K=K+1
530 A=K^2
540 B=LOG(K)
550 C=SIN(K)
600 IF K<1000 THEN GOTO 500
700 PRINT"E"
800 END


Test č. 8 bol pridaný od PCW (podrobnejšie popísané v pôvodnom zdroji), vykonáva sa niekoľko transcendentých funkcií, aby sa otestoval ich výkon.

_____________________________________________________

Nasleduje porovnávacia tabuľka časov vykonania jednotlivých testov (časy sú v sec.):

 

System CPU Basic Test 1 Test2 Test3  Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8
IBM 5100     4,50 21,10 57,40 54,50 59,00 88,20 174,90 201,60
BBC Micro 6502 (2MHz) BBC 0,80 3,10 8,10 8,70 9,00 13,90 21,10 49,90
Atari 800XL 6502 (1.79MHz) Atari 2,20 7,30 19,70 24,10 26,30 40,30 60,10 424,00
Commodore 64 6510 (1MHz) MS 1,20 9,30 17,60 19,50 21,00 29,50 47,50 119,30
Sinclair ZX80 Z80 (3.25 MHz) Sinclair 1,50 4,70 9,20 9,00 12,70 25,90 39,20  
Sinclair Spectrum Z80 (3.5 MHz) Sinclair 4,40 8,20 20,00 19,20 23,10 53,40 77,60 239,10
Apple II 6502 (1MHz) Integer 1,30 3,10 7,20 7,20 8,80 18,50 28,00  
Apple II 6502 (1MHz) Applesoft 1,30 8,50 16,00 17,80 19,10 28,60 44,80 55,50
Altair 8800 8080 (1MHz) Altair 4.0 1,90 7,50 20,60 20,90 22,10 38,80 57,00 67,80
Altair 8800/TDL
Z80 (2MHz) Zapple 1,70 9,50 20,60 21,70 23,70 36,70 52,40  
Compucolor 8001 8080 (2MHz) Compucolor 8k 2,10 13,10 27,00 29,00 31,30 47,50 67,80  
SWTCP 6800 6800 (0.898MHz) SWT 8k 1,40 9,00 16,80 18,10 20,00 31,00 45,20 53,70
SWTCP 6800 6800 (0.898MHz) Altair 680 14,90 24,70 96,10 105,30 109,80 174,10 204,50  
Altair 680 6800 (0.5MHz) Altair 680 1.1 2,60 16,40 30,90 33,70 36,60 56,00 81,90 96,90


 

Kompletný, pôvodný originálny článok na túto tému najdete na wikipedii:

Rugg/Feldman benchmarks

 

(v pôvodnom zdroji niektoré údaje neboli vyplnené, iné stroje tam neboli uvedené, takže ma prosím nebombardujte upozorneniami na to aký ktorý počítač som v tabuľke zabudol uverejniť  ...)

__________________________________________________________

01.10.2019

Pre SBC6502 som vytvoril extra tabuľku s dosiahnutými výkonmi podľa taktu hodín:

 

 

P   a   r   á   d   a    !!!

_____________________________________________________

27.06.2019

Ten doplňujúci údaj od Jirku pre Atari je fakt tragický ..., našťastie je k dispozícii v článku spomenutý Turbo Basic XL, ktorý je skutočne svojím výkonom niekde inde. Pretože nepatrí do základného vybavenia počítača tak údaje o jeho rýchlosti nie sú zaradené v tomto článku. (Sám odkedy sa objavil vždy výhradne používam TB.) Na druhú stranu - sú aj iní výrobcovia počítačov ktorých Basic stojí tak isto za ..., pritom ich procesor je taktovaný na dvojnásobok taktu Atari.

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 30 - ZAK Praha 1988 príloha VI. MAC/65

By Administrator at June 24, 2019 10:15
Filed Under: Atari

Príloha číslo VI z roku 1988. Popisovaná vec pochádza z dielne firmy OSS, ktorá bola povestná svojimi veľmi kvalitnými produktami. Celý MAC/65 navrhol a kompletne vypracoval Stephen D.Lawrow, vlastný produkt sa dodával ako cartridge.

 

Obsah: MAC/65ZAK Praha 1988 príloha VI.pdf (6,81 mb)

 

Popis cartridge -zapojenie + obsah:

OSS cartridge

 

Poznámka:
Dnešný materiál do použiteľnej podoby kompletne "dotiahol" Pavel Pollák, takže tu som to len previedol do podoby pdf súboru bez ďalších mojich zásahov do digitálneho čistenia. A že teda tento materiál vyzeral hodne zle pred skenovaním ! Naozaj sa s tým "vyhral" a zachránil ho, pretože práve tento materiál bol mimoriadne silno postihnutý tzv. žlto - hnednutím popisovaným už v mojich poznámkach1 ku ZAKu.


Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 29 - ZAK Praha 1988 príloha V. Programovanie v assembleri pre počítače Atari.

By Administrator at June 18, 2019 14:39
Filed Under: Atari

Príloha číslo V z roku 1988. Dovolím si odcitovať prvú vetu tejto prílohy: BASIC je asi 200x pomalejší ako strojové programy. Teraz je myslím si jasné prečo je dobré používať niečo čo chod Vášho počítača znateľne urýchľuje.

 

Obsah: Programovanie v assembleri pre počítače Atari.ZAK Praha 1988 príloha V.pdf (14,30 mb)

 

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 28 - ZAK Praha 1988 príloha IV. Základy programovania mikroprocesoru 6502.

By Administrator at June 14, 2019 08:20
Filed Under: Atari

Tak táto príloha je "špeciálna". Ako tomu rozumieť ? Na obale rok 1987, vovnútri čísla rok vydania 1988. Nuž nečudujte sa že som to zaradil do roku 1988. Ak s tým má niekto problém - presuňte si to do roku 1987. Ja to vidím ako maličkosť, obsah prevažuje na číslom roku vydania. Laughing A zistiť čo bolo a ako po tých rokoch už nie je jednoduché a pamätníci to považujú za vec uzatvorenú a teda žiadne ďalšie informácie som už nezískal.

 

Obsah: Základy programovania mikroprocesoru 6502.

 

ZAK Praha 1988 príloha IV.pdf (9,71 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 27 - ZAK Praha 1988 príloha III. Mikroprocesory 65C02 a obvod R6520.

By Administrator at June 12, 2019 06:00
Filed Under: Atari

Tretia príloha roku 1988, ako vidíte prílohu č.II nemám - no ale čo nie je môže byť. Tak teda posunieme sa ďalej. Je celkom možné že príloha II je tá ktorá vyšla v roku 1988. Zase raz - obsah je podľa mňa dôležitejší ako reálne uvedené číslo materiálu.


Obsah: Mikroprocesory 65C02 a obvod R6520 (PIA).


ZAK Praha 1988 príloha III.pdf (2,26 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 23 - oprava. Repair.

By Administrator at June 07, 2019 20:08
Filed Under: SBC6502

 

Včerajší deň ma nepotešil, teda skôr večer - spustil som SBC6502 - a žiadna komunikácia s Hyperterminálom. Blbé, rád túto mašinku používam na všetko možné. A tým že ju často používam - a tiež prenášam tak prišlo k nevyhnutnému. Včera som tomu už večer dal pokoj, dnes ráno som si povedal že to tak nenechám, jednoducho je to srdcová záležitosť. Pre istotu som vymenil IC MAX232 cez ktorý prebieha RS232 komunikácia, to ale nepomohlo. Stlačenie RESET-u ukazovalo jasne že SBC6502 vysiela smerom von prihlasovaciu hlášku (potvrdila to aj Tx LED), teda von z dosky infomácia ide, obvod MAX232 je už vymenený - jasné, pozri sa najprv na konektor ...

 

Miesto chyby - jedná sa o pin č.5, Gnd.

 

Potom už nasledovala rutina daná skúsenosťami - skúsil som pritlačiť vývody z 9-pinového CANNON-u na základnej doske. Naskočila komunikácia ... pri pritlačení bolo počuť slabé puknutie. Nakoniec sa ukázalo že častým používaním vznikol studený spoj práve na vývode na ktorom je zem (Gnd). Čo s tým ? Už len prepájkovať konkrétny spoj na konektor, prepískané multimetrom a následne bol celý konektor zaliaty Epoxy pre spevnenie vývodov. Výsledok ? Všetko šlape na 100% tak ako to bolo predtým. Rozhodne je to teraz omnoho stabilnejšie. No čo už s tým, blbé rozhodnutie ako pripojiť vývody na konektor bolo na samom začiatku a tak teda po čase bola nevyhnutne potrebná oprava. (Stavba NM-iface cube prišla neskoro, ale zase je to dobré do budúcnosti.)

Dodatočná poznámka (28.02.2024): Odvtedy to šlape na jednotku doteraz.

 

Oprava fixuje konektor CANNON 9pin priehľadným Epoxy.

 

Dtto.


Iné riešenie zapojenia konektoru CANNON.

 

Ten konektor na prvých 3 obrázkoch je problematický (vtedy pri stavbe som použil šuplíkové zásoby, tu sa mi to ale napokon vo výsledku vymstilo), lepší by bol taký ktorý sa dá priamo prišróbovať (alebo napájkovať) na základnú dosku - je to ten ktorý je tu na poslednom obrázku. Taký už používam na ďalšom, pripravovanom projekte SBC počítača - rozhodne to zaručene drží lepšie na doske. Takže ak chcete mať o problém menej voľte radšej použitie tohoto konektoru. Problém nie je nejako vypuklý, skôr je to dané tým že počítač často mení svoje miesto - a neustále zasúvanie a vysúvanie konektorov robí časom svoje. Ak to má u Vás trvalé miesto na jednom fleku asi sa s týmto problémom nestretnete. Ale aj tak už len dodám - poučenie sa od druhého je lacnejšie a menej stresujúce ako keď sa s tým budete neskôr boriť tak isto ako ja. Mimochodom, výsledkom skúseností pri stavbe SBC6502 je aj to že v novom projekte použijem napájanie SBC priamo 5V zdrojom, odpadá DC/DC menič a teda mimo iného to dodatočne ušetrí miesto na motherboarde.

(Tam nepotrebujem mať 12V na doske, ale na tomto konkrétnom SBC6502 tých 12V budem ešte určite potrebovať.)

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 26 - ZAK Praha 1988 príloha I_2. Dôležité adresy systému.

By Administrator at June 06, 2019 06:50
Filed Under: Atari

Druhá príloha ročníku 1988, je doplnkom prvej časti. Popis je tak isto bez diakritiky. Obsahuje novšie doplňujúce informácie, rozsah materiálu je primerane menší. Táto príručka nadväzuje na na prvú prílohu - upresňuje rozdiely medzi staršou radou počítačov Atari a radou Atari XL/XE, tak isto sa snaží napraviť nepresnosti v prvej časti prílohy. 

 

Obsah: Atari 800XL Dôležité adresy systému a ich použitie pri programovaní v Basicu (2.časť)


ZAK Praha 1988 príloha I_2.pdf (2,89 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 25 - ZAK Praha 1988 príloha I_1. Dôležité adresy systému.

By Administrator at June 03, 2019 10:20
Filed Under: Atari

Tak tu máme prvú prílohu ročníku 1988, hodne zaujímavá príloha. Z dnešného pohľadu je zaujímavé že celý popis je bez diakritiky, vtedy vec naprosto normálna. Rozhodne sa jedná o prílohu ktorá je jednou z nazaujímavejších.

 

Obsah: Atari 800XL Dôležité adresy systému a ich použitie pri programovaní v Basicu (1.časť).

 

ZAK Praha 1988 príloha I_1.pdf (14,38 mb)

Poznámka:

Vďaka Pavlovi som uplatnil postup čistenia stránok už v tejto prílohe - jednalo sa o stránky č.95 ÷ 102, ktoré mali po naskenovaní neskutočne silný šedý podklad (vek materiálu sa už prejavuje). Dúfam, že výsledok po úprave metódou IRDC (Igiho Ručné Digitálne Čistenie) je aj tak dobre čitateľný.

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica - poznámky1.

By Administrator at June 02, 2019 07:30
Filed Under: Atari

Než budem pokračovať ďalej v uverejňovaní ďalších spravodajov a ich príloh by som rád napísal pár riadkov k tomu ako to robím a s akými problémami sa stretávam a potýkam:


- rozložím spravodaj na jednotlivé stránky (no problem, sú moje)

- naskenujem ich na formát A5 v rozlíšení 150dpi (farebná predná strana), na 300dpi vlastná

  strana obsahu (toto je už v čb), ukladám vo formáte tif (cca 4.3Mbyte strana)

- následne to pozriem v Adobe Photoshop, orežem, čiže pekne ručne jednu stránku po druhej

  (uložím to zase v tife)

- preženiem to cez IrfanView, ktorý potom z toho urobí png súbory z rozlíšením 800 x 1200

  (potom má stránka veľkosť cca 230 až 500kB)

- potom ešte jednotlivé strany preženiem cez bitmapový editor, metódou IRDC (Igiho Ručné

  Digitálne Čistenie), kde sa to snažím vyčistiť od všelijakých drop-outov a škrábancov

  (následne si takéto vyčistené png súbory pre jedno číslo v zipe aj odkladám)

- až potom vyrobím z jednotlivých strán výsledný pdf súbor, ktorý tak isto ide von v 300dpi

 

Niekedy to ide dobre (teda je to naozaj dosť prácne, ale stojí to za to) vyčistiť, niekedy to vzdávam a nechám stranu v pôvodnom stave pretože vyčistenie by bolo extrémne náročné. Nuž píšem to tu pre to, aby ste vedeli že je s tým dosť roboty a ak to vzdám tak to naozaj jednoducho prečistiť nejde. S OCR sa mi robiť nechce, pretože výsledok je mi dopredu jasný - niekomu sa nepodarí niečo prečítať a dostať to do počítača a tak teda nasledovala by reklamácia, na koho - je celkom vec predvídateľná. Sorry, ale toto fakt nepotrebujem - a rozhodne mi to nechýba.

 

Na niektorých číslach sa podpísala "ľudová tvorivosť", hlavne na prednej stránke, kde je hrubým fixom napísaný obsah čísla - tak toto mi na reštaurovanie dá zabrať asi najviac, aby som to digitálne odstránil (zase metódou IRDC, "výrobný postup" si nechám pre seba) a uviedol to tak do pôvodného stavu. Ale ako vždy, škoda veľa slov, idem na ukážku (a že takto "upravených" predných strán mám celkom dosť):


Miestna ľudová tvorba

"podpísaná"

na prednom obale.

 

Nevyzerá to takto lepšie ?

 

A pozrime si ako to občas vyzerá po skenovaní ak je už predloha vekom naozaj žlto-hnedo zafarbená  (toto už lepšie nespracujem ... - toto je už neskoršia, dodatočná poznámka - teda toto som si myslel v okamžiku písania tohoto článku, ale našťastie som sa mýlil):

 

 

Aj v nasledujúcom čísle bude pár stránok horšej kvality (dodatočná poznámka: nebudú, podarilo sa mi to opraviť), proste je tam použitý horší papier na niektoré stránky a nie vždy mám zdvojené všetky materiály - aj tak vždy vyberám a skenujem z toho lepšieho čo mám k dispozícii. Nakoniec - aj tak sa to dá bez väčších problémov prečítať, akurát vďaka šedému podkladu je potom výsledný súbor o poznanie väčší ako keď je podklad čisto biely. No ale čo s tým, varím z toho čo mám k dispozícii. Celý tento pokec smeruje len k tomu aby som vysvetlil prečo občas kvalita skenu je tak premenlivá že ma až samého zaráža aké sú rozdiely v kvalite v tom samom jednom čísle.


Toľko na vysvetlenie.

Momentálne spracovávam 4 prílohy z roku 1988, ktoré samozrejme budú onedlho uverejnené. Keď to robím takto v dávkach tak ma to baví viac ako keď sa snažím robiť jedno samostatné číslo.

___________________________________________________________

Ešte dnes som dostal od Pavla postup, jednoduchý, ale ako to býva - jednoducho som si na takýto postup ani nespomenul ... asi v tom už sedím príliš zažrato, naozaj to berie "strojový čas" celkom dokonale. Laughing

Igi,
keď sa stiahnu nízke hodnoty sivej na nulu (alebo aspoň blízo nuly), ostane podklad biely. Potom sa dajú vytiahnuť písmená do tmavej, až do čiernej. Pri príliš veľkom skoku trochu utrpia obrysy písmen, ale stále zostanú dobre čitateľné.
Pavel.

Moja poznámka:

Jednoduché, účinné a 100%-ne funkčné. Vďaka !!!

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Low cost Eprom programmer. (1986)

By Administrator at June 01, 2019 18:39
Filed Under: Non-Atari

Programátor pamätí Eprom typu 2716, 2732, 2732A, 2764,27128, 2758, 2516, 2532 - všetky CMOS verzie týchto pamätí a tak isto 2815/2816 EEPROM. Tak si pozrieme ešte jeden programátor Epromiek z dávnej doby. Materiál je celkom rozsiahly a súčiastok je požehnane - ale za naštudovanie poslúži celkom dobre. Zase sa jedná o zaujímavú koncepciu - pričom sa stále nepoužíva na priame ovládanie nejaký mikroprocesor s obslužným programom. Pre určenie typu Eprom sa používal tzv. personality modulem ktorý mal osobitný konektor a tento modul sa vkladal pri použití konkrétneho typu Eprom. Tak isto bolo možné robiť klon Eprom na inú Eprom, preto je aj celý programátor o niečo zložitejší už na prvý pohľad - čo je v priamo kontraste s názvom článku ... na druhej strane je to vyvážené celkom širokými možnosťami použitia spomínaného zariadenia.

 

Eprom3programmer.pdf (3,01 mb)

 

Tento programátor bol publikovaný v Radio Electronics 1986/10 a jeho druhá časť vyšla v čísle 1986/11. Tento programátor sa hodil na klonovanie už vytvorených Epromiek a teda výdatne dokázal šetriť čas. V dnešnej dobe to je už len zaujímavý prístup ako sa na to išlo pred 33 rokmi ...

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

06_2019 Blog, Notes.

By Administrator at June 01, 2019 09:28
Filed Under: Blog

01.06.2019

Nízkonákladový programátor Eprom - teda v ponímaní vtedajšej doby. A že tých súčiastok je tam "celkom požehnane". Pozrime si aké typy Eprom na ňom vieme naprogramovať:

2716, 2732, 2732A, 2764,27128, 2758, 2516, 2532 + všetky CMOS verzie týchto pamätí a tak isto 2815/2816 EEPROM
Low cost Eprom programmer. (1986)

_________

Dnes je MDD + všetkých nedorobených študentov, tak tí ktorých sa to týka - si to užite.

____________________________________________________________

Poznámky k spracovávaniu spravodajov:
Igiho knižnica - poznámky1.

_____________________________________________________

03.06.2019

Dostávam sa k prílohám spravodajov ročníku 1988:
Igiho knižnica 25 - ZAK Praha 1988 príloha I_1.

 

___________________________________________________________

06.06.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 26 - ZAK Praha 1988 príloha I_2.

_____________________________________________________

07.06.2019

SBC6502 včera večer začal štrajkovať, nebežala komunikácia s Hyperterminálom, dnes nasledovala oprava:
SBC6502 - 23 - oprava. Repair.

_____________________________________________________

12.06.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 27 - ZAK Praha 1988 príloha III.

_____________________________________________________

14.06.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 28 - ZAK Praha 1988 príloha IV.

 

_______________________________________________________________________________

18.06.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 29 - ZAK Praha 1988 príloha V.

_____________________________________________________

22.06.2019

Chytré telefóny, chytré hodinky, chytré oblečenie, chytré autá... len tí ľudia sú čím ďalej viac hlúpejší.

To vlhké, dusné počasie je vidieť na stave šoférov. Toľko bláznivín na ceste sa len tak nevidí. Nebudem zabiehať do podrobností, asi si to každý sám užil na vlastnej koži. Niektorých to prejde, "trvale pripečení" - tak tým to to už zostane. Teraz si predstavte 18-ročných, ktorým naša drahá (doslovne) vláda dovolí vyraziť na cesty v kamiónoch. Kamión čo váži 20 ton (a aj viac). Na tachometri najazdených 2000km, sebavedomie až do oblakov a - skúsenosti žiadne. A to tu ešte nemáme zimu. Máme sa na čo tešiť.

Život je ako hra.

End of game.

____________________________________________________________

24.06.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 30 - ZAK Praha 1988 príloha VI.

_____________________________________________________

26.06.2019

A ešte som objavil nejaké benchmarkové testy, tak sem s nimi !:
SBC6502 - 24 - Rugg/Feldman benchmarks.

_____________________________________________________

29.06.2019

Tak máme dostupné (konečne !) niečo nového pre Atari 1050:
Atari 1050E - rozširujúca doska, expanding board - part2.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: