Atari XF551 firmware - patch ROM ver.7.7.

By Administrator at November 27, 2017 13:30
Filed Under: Atari

 

Poznáte meno Bob Woolley ? Ak áno - príma pokračujem, ak nie ani nečítajte ďalej ... Tento maník a počítačový velikán ktorý sa venuje (a venoval) Atari  už pred časom vymyslel úpravu najnovšieho firmware (teda myslím tým úpravu poslednej známej verzie 7.7) pre disketovú jednotku Atari XF551.

 

Tento patch verzie 7.7 firmware rieši problémy zo zlým načítaním hustoty novozaloženej diskety počas práce bez akýchkoľvek ďalších potrebných úprav disketovej mechaniky. Firmware správne funguje na počítačoch PAL aj NTSC.

 

Úpravu som našiel, vyhrabal a zmenil som podľa uvedeného tých celých neskutočných 23 byte v pôvodnom súbore firmware verzie 7.7 a následne som to do Eprom nanovo aj napálil. Výmena je jednoduchá, XF-ka má Epromku v pätičke - takže netreba žiadne hardvérové úpravy - teda ak nepočítam do toho výmenu Eprom. Funguje to, takže kto si to chce vyskúšať na svojej disketovej jednotke stačí napáliť Eprom typu 2764 a môžete skúšať či Vám to pomôže. Rieši to problémy s načítaním hustoty po výmene diskety a je to neporovnateľne lepšie ako to bolo doteraz. Disketová jednotka síce dlhšie rozmýšľa (ale je to naozaj iba kratučká odmlka) než sa znova rozbehne ak bola vymenená disketa - a  chytí sa v správnej hustote - a to je to pravé orechové čo očakávame a čo doteraz bez tohoto patchu bolo len zbožným prianím. Jediným prejavom navyše je občas hláška "boot error" a už nasleduje správny boot, tento prejav pri prepínaní hustoty sprevádza aj OS Hyper-XF, je to dané skladbou rutiny pre sledovanie hustoty. Po tých dlhých rokoch je to naozaj poriadna zmena, teda ak nepočítam OS Hyper XF ktorý na to má pomocnú fintu pomocou zabudovania dodatočného pomocného mikrospínača - ale to som už odbočil mimo rámec tohoto článku.

 

Ja len registrujem že takto už máme k dispozícii 4x rôzny firmware pre disketovú jednotku Atari XF551, je to prekvapujúce, dlllllllhokánsky nebolo nikde nič (iba pôvodný firmware 7.7 - ten ale neriešil problémy načítania správnej hustoty po výmene diskety počas chodu zariadenia - to dokázal riešiť až OS Hyper XF) čiže boli k dispozícii iba dve možnosti aký operačný systém v disketovke použiť a tu zrazu bum-prásk ! a sú tu v podstate za sebou ďalšie dve dostupné verzie firmware - je to veľmi zaujímavý skok v ich dostupnom množstve. (Nespomínam už existujúci rozdielny firmware pre NTSC a PAL počítače pred verziou 7.7, tam to bolo ešte komplikovanejšie.) Nás môže len a len tešiť že je konečne z čoho vyberať ak chceme testovať a skúšať čo sa dá z disketovej jednotky Atari XF551 ešte "vymačkať". Tá jednotka bola dosť dlho neprávom a aj právom zatracovaná a teraz sa to dá zmeniť k lepšiemu, takže tí čo sú jej majiteľmi konečne majú naozaj pádny dôvod k takej malej "oslave". A pre tých ktorí nechcú robiť úpravy v jednotke XF551 (potrebný mikrospínač pre Hyper-XF) je toto riešenie skutočne pravým požehnaním, ten rozdiel pri používaní je naozaj obrovský.

 

Nasleduje upravený firmware (použitý patch) pre disketovú jednotku Atari XF551 ver 7.7:
(použitá Eprom 2764 - "ťukanda" tejto zmeny - Igi):

ROMXF551_Ver7_7 + patch.bin (8,00 kb)

 

Poznámka:

Vlastný firmware "sedí" v spodných 4kB použitej Eprom 2764, priestor horných 4kB Eprom je nepoužitý. Modderi sem zvyčajne pridávajú OS Hyper-XF a prepínaním najvyššieho bitu pamäte Eprom potom majú možnosť voľby medzi týmito dvomi OS.

 

A na záver - trebárs takto potom môžu vyzerať jednotky Atari XF551 s nejakými tými zabudovanými "fičúrkami":


Horná jednotka má  v sebe zabudovaný 2x OS - patchovaný firmware verzie 7.7 + sa dá prepnúť na Hyper XF, druhá jednotka obsahuje 3x OS - poľský TURBO, je tu zase patchovaná verzia firmware 7.7 a zase Hyper XF od Stefana Dorndorfa. Obidve jednotky majú možnosť vypnutia ochrany Write protect, sú prerobené na obojstranné (majú nový snímač otáčok) a obidve jednotky obsahujú tiež DC/DC meniče (používajú sa stále pôvodné zdroje 9V/AC/3A). Je tu k dispozícii indikácia power LED (zelená). Prvá jednotka má navyše vpredu vyvedený aj Reset  - je označený písmenom R, vľavo od páčky. Poriadne označenie prepínačov považujem za veľmi dôležité - Vy si síce môžete pamätať čo je kde a ako to funguje, ale ak si za to sadne niekto cudzí tak je bez označenia beznádejne stratený a stáva sa z neho bádateľ  - a potom existujú iba dve možnosti. Prvá pravdepodobnejšia je tá že to vzdá a končí, alebo druhá že je tak šikovný že na to sám príde. Ak je dobré označenie tak uvedený predchádzajúci scénár sa stáva bezpredmetným.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari XF551 - density indicator.

By Administrator at November 17, 2017 12:12
Filed Under: Atari

 

Zase som sa po dlhšom čase vŕtal v Atari disketovkách a tak som "znovu objavil Ameriku" - teda jednoduché zapojenie ako indikovať hustotu založenej diskety. Práve takáto indikácia na disketovej jednotke Atari XF551 dosť dlho skutočne chýbala - takto sa teraz dá bez problémov orientovať v tom s akou disketou pracujete. Zapojenie bez najmenších problémov rozpoznáva Single (90kB), Medium (128kB) a Double (180kB) hustotu. Pri pozornom študovaní schémy si môžete všimnúť že piny 35 a 36 procesoru 8050 (8040) na základnej doske disketovej jednotky Atari XF551 sú akoby tzv. nezapojené (nc) a teda na prvý pohľad to vyzerá tak že tieto piny naozaj nie sú nijako využité. Nie je to pravda, pretože pri originálnej ROM pre Atari XF551 sa práve na týchto pinoch objavujú logické signály, ktoré nám povedia (mimo Quad density) akú hustotu má práve založená disketa.

 

Takže čo som nameral pri testovaní:

Procesor 8050 (8040):

pin 36                  pin 35                  Density:

port 2.5               port 2.4

log.1                     log.0             Single Side/Single Density (90kB)

log.1                     log.1             Single Side/Medium Density (128kB) /Enhanced

log.0                     log.1             Single Side/Double Density (180kB)

log.0                     log.1             Double Side/Double Density (360kB)

 

Bohužiaľ toto zapojenie density indicator-u nevie rozpoznať rozdiel medzi SS/DD (180kB) a ak je založená disketa = DS/DD (Quad, 360kB), stále tvrdí že je to iba Double formát (180kB). Toto je síce čiastočná pravda (stále máme na stranu 180kB, ale tu by sme potrebovali niečím overiť že je to 2x 180kB ...  Síce nejaké tie pokecy tvrdia že vtedy je naraz na pinoch 35 a 36 procesoru 8050 (8040) log.0, ale mne sa to pri mojom meraní nepotvrdilo - testoval som to pomocou BiboDOSu. (A ak to takto funguje v BiboDOSe tak to asi bude fungovať aj inde - myslím tým indikáciu DS/DD aj v iných DOSoch. Doplním - je to záležitosť firmware XF551.) Síce je možné využiť signál ak sa zapisuje na druhú stranu diskety ale stále to nerieši problém zobrazenia založenej DS/DD (Quad) diskety. Ak by fungovalo že na vstupe je vtedy 2x log.0 tak by stačilo pridať ďalšiu LED (napríklad modrú) a fungovalo by to aj extra pre 360kB formát (LED by sa potom analogicky pripojila na pin 15 (Y0) čipu 74LS138 spolu s ostatnými LED diódami). No, keby bolo keby, bolo by to naozaj fajn ... ale bohužiaľ to tak nie je. Aj napriek tomu to uverejňujem, pretože je to skutočne maximálne jednoduchá pomôcka na zobrazenie hustoty založenej diskety (a to aj pri už spomínanej nedokonalosti pre zobrazenie Quad hustoty). Ak niekto prišiel na fintu mäkké "fň", teda ako správne zobraziť aj Quad density, neváhajte a napíšte ! Potešilo by to nielen mňa, ale asi aj iných ataristov.


U p o z o r n e n i e :


Uvedené zapojenie vyžaduje použitie iba pôvodnej originálnej ROM (EPROM) v disketovej jednotke Atari XF551 ! (Jedná sa o poslednú verziu v.7.7) Zapojenie nefunguje napríklad s Hyper XF OS, pretože tam sa pin 35 mikroprocesoru používa na to že poskytuje procesoru informáciu o tom či je založená disketa (mikrospínač tam pin 35 spína voči zemi).

 

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Celé zapojenie vyžaduje pre túto indikáciu iba jeden čip (74LS138) a nejaké to ďalšie bižu okolo (odpor 3k3, kondenzátor M1 a 3x rozdielne farebné LED - žltá, zelená a červená). Tak isto je možné tieto stavy dekódovať trebárs aj čipom 74LS139 - ale vtedy už treba použiť iné zapojenie, nech mi tu čítajúci ataristi odpustia, ale všetky možné iné zapojenia ako to riešiť aj inak tu kresliť nechcem, s radosťou to prenechám na starosť niekomu inému. Nepovažujem za potrebné kresliť celú dosku motherboardu Atari XF551 a preto je tu nakreslená iba tá jej časť kde sa pripájajú nové potrebné prívody - myslím si že sa v tom dá aj tak bez problémov vyznať.


 

Ak sa pozriete na zapojenie doplnku (ohraničené oranžovou farbou) - vyžaduje pripojenie tejto indikácie iba 4 prívody: +5V, zem a piny 35 a 36 zo základnej dosky (tieto nové prívody sú označené hnedou farbou). V zapojení sú použité supersvietivé LED na prúd 2mA, ich svit pri použitom odpore 3k3 je viac ako dostatočný (kľudne stačí použiť aj 6k8 odpor). Ak použijete normálne LED na prúd = 20mA tak vtedy treba použiť spoločný odpor = 270Ω. Pretože v konkrétnom okamžiku vždy svieti iba jedna z použitých LED postačuje použitie iba jedného spoločného odporu. Po tých rokoch ma aj tak nejako "mierne" prekvapuje že toto zapojenie nikto doteraz nezrealizoval, osobne nepoznám že by takúto schému na indikáciu hustoty založenej diskety v disketovej jednotke Atari XF551 niekto niekedy už publikoval (a nakreslil, viete o niekom ? - je možné že som niekde niečo prehliadol - nie som vševedúci - ak to po niekom náhodne dupľujem tak potom sorry, sorry, sorry (stačí ...) ale teraz nie som si toho vedomý). A tak teda pri študovaní schém a vŕtaní sa v disketovke a čo ja viem v čom ešte možnom objavujem takto nanovo už na začiatku spomínanú "Ameriku". (Na druhú stranu - veď to celé z nej aj odtiaľ pochádza ...) 

 

Zapojenie samozrejme nerieši problém zo správnym prepínaním hustoty po zmene diskety v jednotke - ale o tom ešte bude nasledujúci článok - teda aj keď nemáme k dispozícii OS Hyper-XF a aj tak chceme kopírovať disketu s inou hustotou (normálne príde k "zamrznutiu" sektorového kopíráku ak je hustota založenej diskety iná ako prvej diskety na ktorej máme sektorový kopírák a my tým pádom máme pocit že beznádejne končíme) a aj napriek tomu dokážeme nakoniec disketu správne načítať a skopírovať  - trebárs s pomocou veľmi známeho programu Sector Copy 1.5. Áno viem, už som to niekde písal, ale opakovanie je v tomto prípade matkou múdrosti a ak k tomu pridám mierne upravený najnovší a pritom pôvodný firmware pre disketovú jednotku Atari XF551 - rozhodne to stojí za prečítanie a ak to chcete vyskúšať stačí si napáliť upravenú Eprom 2764 - tak toto bude obsahom budúceho článku na mojich stránkach. Táto upravená verzia firmware by si mala lepšie vedieť poradiť zo zmenami hustoty založených diskiet počas práce ako pôvodný originál. Táto mierne upravená ROM (EPROM) tak isto funguje bez problémov s tu v tomto článku uverejneným indikátorom hustoty založenej diskety.

Takže - uvidíme sa zase v ďalšom novom článku. Bye, pekný zvyšok dňa, Igi.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Dataset XC12 - TURBO 2000 - other version.

By Administrator at November 06, 2017 19:40
Filed Under: Atari

 Iná úprava datasetu XC 12 pre spoluprácu zo

 

systémom SUPER TURBO (kompatibilné s T-2000).

 

J.Pecher

 

 

Keď sa už vŕtam v datasetoch (myšlienkovo), tak je tu ešte jedna možná úprava datasetu XC12 pre TURBO 2000 a aj pre jeho nadstavbu SUPER TURBO. Celé riešenie je zase úplne iné, mení sa dosť súčiastok priamo v datasete a tak isto ešte pár súčiastok pribudne. Síce mi to pripadá celkom zložité, ale zase kto rád experimentuje tak tu si príde na svoje. Je tu pekne vidieť ako sa dá rovnaký výsledok dosiahnuť aj úplne iným myšlienkovým pochodom. Buďme radi že sa takíto ľudia vyskytujú ...

 

Nasleduje link na túto úpravu:

http://jpecher.sweb.cz/turbo/t3.htm

Tí ktorí chcú na danú tému na tomto linku vedieť viac - máte tu link na všetok materiál na uvedenom webe:

http://jpecher.sweb.cz/turbo.htm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pretože sem chodia aj "inostránci", tak je tu link na anglickú verziu tejto úpravy:

http://turgen.sourceforge.net/docs/Turbo2000_Upgrade.pdf


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nuž - túto úpravu som nestaval (ani tie predchádzajúce), kedysi som vystačil s úpravou od J.Richtera a fičalo mi to s vybratými dvierkami v pohode niekde nad 5000Bd (vyššie som nešiel, tu to bolo výborne spoľahlivé) a potom už som vlastnil disketovku a tak dlhá éra TURBA u mňa skončila ...

Takže tí čo datasety udržiavajú pri živote môžu experimentovať ak ešte takú vec ako TURBO u seba ešte nemajú. Držím palce.

A ja už nemám nič ďalšieho k téme úpravy datasetov, takže to tu bez ďalších dlhých rečí aj uzavriem.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Dataset Atari XC12 - SUPER TURBO - ver.Čmuchař 2.

By Administrator at November 04, 2017 13:30
Filed Under: Atari

Jednoduchá úprava datasetu XC 12 pre spoluprácu zo

 

systémom SUPER TURBO (kompatibilné s T-2000).

 

Čmuchař ver.2.

 

 

Táto verzia nevyžaduje žiadne nastavovanie - a je aj určite viac rozšírená ako verzia 1 uverejnená v predchádzajúcom článku.  Princíp zostáva rovnaký, pomocou Command linky sa vypína frekvenčná časť pre pôvodný záznam a "preklenutím" tejto časti sa stane priechodným z A do B pre Turbo signál. Na rozdiel od predchádzajúcej verzie ktorá zvláda TURBO 2000, toto zapojenie patrí do tzv. SUPER TURBO, teda môžeme dosiahnuť aj podstatne vyššie prenosové rýchlosti ako má štandartné TURBO 2000. Je to ešte premyslenejšie ako prvá verzia tohoto autora. Proste ešte si sadol a dotiahol to k dokonalosti. Riešenie je podstatne jednoduchšie ako pôvodný prídavný hardvér pre TURBO 2000 od Jiŕího Richtera. Je to iba skonštatovanie stavu, JR odviedol parádnu robotu a vtedy to vyriešil tak, že to bolo kopírovateľné a reprodukovateľné vo veľkom - čo bol základ pre budúci úspech rozšírenia TURBO 2000, za čo mu patrí vďaka. A ruku na srdce - nebyť existencie TURBO 2000 a TOS 4.1 tak by sme asi na Atari zanevreli - práve pre pôvodný, pomalý a nespoľahlivý záznam dát na kazetu.


(Najlepšie výsledky pre maximálnu rýchlosť som dosiahol ak sa vybrali dvierka, pretože tie majú uchytenie pri zatvorení iba na pravej strane a teda "stáčajú" založenú kazetu. Po vybratí dvierok a nastavení hlavy dobrý magnetofón bez najmenších problémob dosahuje maximálnu prenosovú rýchlosť. Ak neveríte, vyskúšajte !)


Tak isto ako v predchádzajúcom prípade je potrebné doviesť do magnetofónu XC12 signál Command zo SIO portu - buď extra vodičom, alebo cez vodič Audio signálu - úpravu ako na to je popísaná v predchádzajúcom článku.

 

Samozrejme naďalej platí potrebná úprava pre záznamový prúd, tu citujem časť z predchádzajúceho článku:

Pre dobrú súčinnosť TURBA zo standartom je potrebné tak isto ešte odobrať keramický kondenzátor pripojený paralelne k signálovej hlave (biely a červený vodič), týmto je rozšírená jej kmitočtová pracovná charakteristika a ďalej je potrebné zvýšiť záznamovú úroveň výmenou sériového odporu (pripojeného na červený vodič hlavy) za odpor 3k3.

(Poznámka: Tu v tejto verzii sa nakoniec ale používa odpor o hodnote 3k9.)

 

A už len pridám pár postrehov ku vlastnej schéme, náhrada a označenie použitých súčiastok popisovaného rozšírenia:


- tranzistor T4 - typ KF517 (MPSA42, MPSA56)

- tranzistor T5 - typ KC508 (BC547, BC548)

- dióda D5 - typ 1N4148


Týchto pár súčiastok sa zapojí do schémy na svoje miesto a môžete si užívať pri dobrom nastavení hlavy aj maximálnu prenosovú rýchlosť = 6411Bd. No, to je už naozaj hodne vysoká prenosová rýchlosť - ale to chce už aj naozaj slušne nastavenú mechaniku datasetu. Bez nejakých mechanických prestavovačiek (pritom počítam s tým že po motorickej stránke je všetko O.K. a remenička nie je vyťahaná) by to ale malo bežať niekde na hranici cca 3500Bd - čo je tiež viac ako slušné. Napriek tomu je skutočne dobré ak si nastavíte hlavu kazeťáku tak aby bol skutočne kolmá = najvyšší rozsah prenášaných frekvencií. Pretože tu sa dá predpokladať že sa v tom bude vŕtať iba ten kto tomu naozaj rozumie nebudem nejako zabŕdať do podrobností, ten kto do toho ide vie čo má robiť.

Nuž ja už tieto veci nestaviam, kazeťák už chvalabohu roky nemám, ale ako sa pozerám po webe - je ešte stále dosť ľudí, ktorí majú doma nejaké tie kazety a logicky ak zoženú mgtf k Atari nevyhnutne potrebujú zase v ňom mať TURBO. A o tom to vlastne je ...

_____________________________________________________

Prvá časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Dataset-Atari-XC12-TURBO-verCmuchar-1.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post

11_2017 Blog, Notes.

By Administrator at November 01, 2017 09:25
Filed Under: Blog

 01.11.2017

Dnes si pripomenieme TURBO 2000 a aj to že sa elektronika v magnetofóne Atari XC12 dá riešiť aj úplne inak ako je pôvodný hardvér od J.Richtera:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Dataset-Atari-XC12-TURBO-verCmuchar-1.aspx

_____________________________________________________

04.11.2017

Druhá časť - verzia 2 - SUPER TURBO XC12 - autor ten istý, dataset XC12 tiež:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Dataset-Atari-XC12-TURBO-verCmuchar-2.aspx

_____________________________________________________

06.11.2017

TURBO 2000 - zase iné riešenie pre úpravu datasetu Atari XC12:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Dataset-XC12-TURBO-2000-other-version.aspx

_____________________________________________________

17.11.2017

Drobná fičúrka - ako zobraziť hustotu založenej diskety v jednotke Atari XF551:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-density-indicator.aspx

_____________________________________________________

27.11.2017

Upravený firmware pre Atari XF551:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-firmware-patch-ROM-ver77.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Dataset Atari XC12 - TURBO - ver.Čmuchař 1.

By Administrator at November 01, 2017 09:10
Filed Under: Atari

Jednoduchá úprava datasetu XC 12 pre spoluprácu

 

zo systémom UNIVERSAL TURBO (T-2000).

 


Čmuchař ver.1.

 

 

Materiál pochádza z časopisu ATOM, bližšie označenie čísla nemám, pretože sa mi dostala do rúk akurát táto konkrétna stránka (ATOM 22/214) - a aj to v dosť zlom stave (našťastie zle bola čitateľná iba textová časť)  - preto som prepísal text autora článku. Autorom uvedeného zapojenia je František Čmuchař. Zapojenie sa vyznačuje tým, že používa skutočne iba minimum pridaných súčiastok (4 !), jedna súčiastka sa mení, teda prístup k riešeniu využitia na TURBO je zásadne odlišný ako pôvodné originálne zapojenie TURBA od Jiřího Richtera.

 

Idem priamo na text od autora:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Pre rozšírenie systému rýchleho nahrávania TURBO Jiŕího Richtera sa mi osvedčila veľmi jednoduchá a nenáročná úprava firemného magnetofónu s ktorou je možné dosiahnuť pomerne vysokú prenosovú rýchlosť (až 6411 Bd).

 

Popis zapojenia:

Celá úprava spočíva v tom že sa vradí elektronický spínač medzi výstup tvarovacieho zosilňovača (vývod 8 IO) a bázu koncového tranzistoru, jeho zopnutím je premostený kmitočtovo - číslicový prevodník (obvody využívané štandartným systémom prenosu dát). Spínač, tvorený tranzistorom T je aktivovaný signálom COMMAND (log.0) pomocou neho je tiež zablokovaný prevodník (uzemnením vývodu 12 IO cez diódu D). Delič tvorený rezistormi R1 a R2 prednastavuje pracovný bod koncového tranzistoru, k tomuto sa využíva jednosmerná zložka signálu z tvarovača.

 

Konštrukčné prevedenie:

Vzhľadom k malému množstvu použitých súčiastoksú tieto umiestnené priamo do voľného priestoru na doske plošného spoja obvodov magnetofónu. Signál COMMAND ktorý nie je do neupraveného magnetofónu zavedený, je možné priviesť pomocou zvláštneho vodiča (proste pridáte ešte jeden vodič - moja pozn.) zo svorky číslo 7 sériového konektoru mikropočítača (je nakreslený v Užívateľskom popise počítača) (jedná sa SIO konektor - moja pozn.).

K tomuto je tiež možné použiť vodiče signálu AUDIO OUT (svorka 11 sériového konektoru), ktorý je ptom potrebné v konektore prepojiť na svorku 7 (COMMAND) a keramickým kondenzátorom M1 spojiť priamo v púzdre konektoru zo svorkou 11. Rovnakou kapacitou je nahradený elektrolytický kondenzátor 4.7uF na výstupe zosilňovača AUDIO,  z jeho zápornej elektródy je je vedený po červenom vodiči signál AUDIO OUT.

 

Pre dobrú súčinnosť TURBA zo standartom je potrebné tak isto ešte odobrať keramický kondenzátor pripojený paralelne k signálovej hlave (biely a červený vodič), týmto je rozšírená jej kmitočtová pracovná charakteristika a ďalej je potrebné zvýšiť záznamovú úroveň výmenou sériového odporu (pripojeného na červený vodič hlavy) za odpor 3K3.

 

Nastavenie:

Vzhľadom k rozdielnosti parametrov aktívnych prvkov v datasetoch je potrebné zistiť veľkosť odporov R1 a R2. Odpory sú nahradené trimrom 10k, ktorý je postupne nastavený tak  aby dataset pracoval s maximálnou prenosovou rýchlosťou. Po nastavení je trimer nahradený pevnými odpormi. (Tak isto tam môže zostať nastavený odporový trimer - moja pozn.) K nastaveniu teda nie je potrebný žiaden merací prístroj. Nastavovanie je prevedené priamo na počítači v spolupráciu najlepšie s programom UNIVERSAL TURBO COPY, ktorým sa vygenerujú na kazetu niekoľkokrát ľubovoľné data v rôznych rýchlostiach. Pri spätnom čítaní je potom nastavovaný trimer.

 

Použité súčiastky (v zátvorke možná náhrada - moja pozn.):

tranzistor T - KF517             (BC557)

dióda D - KA261                  (1N4148)

odpory R1 a R2 - zistiť podľa návodu

odpor 3K3 (výmena odporu na hlavičke - moja pozn.)

 

Vlastná schéma pre TURBO - dataset XC12:

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Keď sa na to pozerám autor sa skutočne poriadne zamyslel ako na to a našiel jednoduché, geniálne riešenie - jedná sa o najjednoduchšie dostupné TURBO čo je k dispozícii. Takéto riešenie preto len tak nenájdete. Je zaujímavé že o tomto konkrétnom riešení sa v dnešnej dobe ani poriadne nevie, buď je to dané tým že vznik úpravy bol už neskorší, alebo sa v reále o tom príliš nevedelo - pritom sa maximálne využíva to čo je už v magnetofóne k dispozícii. V každom prípade by bola škoda aby to zapadlo prachom.

On ten časopis ATOM mal vôbec zaujímavé veci k Atari (hlavne programové veci) ... je jasné že materiál je už starší, ale zase to čo ponúka stojí za zverejnenie aj dnes.

No ale poďme naspäť do reality - neplatí ani jedna mnou uvedená možnosť, autor nakoniec vytvoril ďalšiu, lepšiu verziu ktorá už nepotrebuje pre oživenie žiadne nastavovanie - táto verzia bude uverejnená v nasledujúcom článku.

_____________________________________________________

Druhá časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Dataset-Atari-XC12-TURBO-verCmuchar-2.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: