Igiho knižnica 32 - Atari 130XE CZ technický popis.

By Administrator at October 30, 2020 09:20
Filed Under: Atari

Atari 130XE


Niekedy sa sám divím čo všetko mám odložené v svojom archíve - a niekedy aj skutočne dobre založené. Táto príručka má síce nie celkom dobre čitateľnú schému (chce to trochu úsilia na rozlúštenie) - ale tú nájdete v absolútnom poriadku v Sams príručke. V samotnom texte je dosť preklepov a písací stroj mal zanesené niektoré znaky, proste zodpovedá to dobe vzniku tak sa prispôsobme. Táto príručka pravdepodobne slúžila v opravovni počítačov, v tom bol jej účel. Takže kto sa rád vŕta v počítači si príde na svoje:


Atari 130XE CZ technický popis.pdf (13,23 mb)


Odstrojená doska Atari 130XE (rEVERz), 4 čipová verzia DRAM


Link na Sams príručku:

Sams Computer Facts Atari 130XE

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari 800XL 320kB RAM circuit. (2 version).

By Administrator at October 28, 2020 18:00
Filed Under: Atari

Pretože som tu už mal rozšírenia pamäte, nemal by som zabudnúť na úplnú klasiku,

t.j. rozšírenie ATARI 800XL na 320KB RAM,

teraz je to verzia č.2.

 


Včera som prezeral v mojom archíve jednu zložku ktorú som už naozaj dávno nevybral - a našiel som tam 2 veci čo stoja za uverejnenie. Teraz teda prvá vec konkrétne moja dávna (30 rokov stará ... tak rok 1989÷90) schéma pre rozšírenie RAM na 320kB v počítači Atari 800XL. Táto schéma som si myslel že je už dávno stratená, ale ako vidieť dobre odložené veci po pár (pffffff ...) rokoch predsa len nejako vylezú naspäť na zemský povrch. Našťastie.

 

 

Naskenoval som pôvodný pracovný nákres - a tu je. Zaujímavé je riešenie ako správne "vydekódovať" v správny okamžik spustenie SELF TEST-u pomocou čipu 74LS138. Jediná vec - je tu potrebný hardvérový zásah, treba prerušiť priamu cestu signálu PB7 (PIO 6520) na pin č.6 MMU a "pustiť" ho cez správe spomenutý čip. Zaujímavé je aj riešenie získania ostatných potrebných signálov pomocou čipu 74LS139. Tak isto je potrebné ku každému čipu dať pre napájanie blokovací kondenzátor 0.1uF. Harvérový nadšenec sa v schéme určite vyzná, ostatní si radšej na to zavolajte niekoho kto tomu rozumie ...

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Schéma zapojenia v nízkom rozlíšení:


Kto chce vidieť schému v lepšom rozlíšení:

Atari 800XL 256kB RAM_.PNG (265,00 kb)
_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 43 - LED board 2.

By Administrator at October 16, 2020 14:29
Filed Under: SBC6502


Tak - a je tu LED doska verzie 2 pre SBC6502, ktorá má na sebe 24 LED (reálne je ich 25 - aj s prednou indikačnou LED). Ovládanie je urobené všetkými 3 portami čipu 8255A, čiže sú obsadené všetky bity a teda je možné pekne krásne jednotlivo ovládať každú z týchto 24x LED. Použité červené LED sú tzv. supersvietivé (Super Hell), na plný jas im stačí dodať prúd 2mA. V tomto zapojení ani nejdem na túto hodnotu, naozaj svietivosť  je viac ako dostatočná.


 

Schéma zapojenia - SBC6502 - LED board 2:


 

Čo dodať k zapojeniu ?

Nič zložitého, v zapojení sa neskrýva žiadna záludnosť, doska používa jediné napájanie a to 5V. Sú použité 3x čipy 74HCT245 (alebo 74LS245), ktoré slúžia ako oddeľovač pre porty obvodu 8255A a zároveň tu slúžia tiež ako "výkonová časť". Odber LED je naozaj nepatrný (jedná sa o hodnotu necelých 1.5mA na jednu LED) a teda aj záťaž je minimálna, ale pre čip 8255A by to bez nich (a obvodu 74HCT245) nebolo to pravé orechové. Použitie DIP switchov pre možné totálne oddelenie od portov obvodu 8255A je u mňa už asi úplná samozrejmosť - ale nie je to nutnosť, ak ich nechcete - použite na ich mieste skratovacie prepojky.

Použité kondenzátory 47uF by v zapojení stačili o desatinovej hodnote, ale týchto mám ich doma 100, pardon, teraz už iba 98 ...Smile

Napájanie (5V) ide z konektoru J5, dátové vodiče z 8255A idú z konektoru J4, t.j. porty A, B a C.

Zapojenie modrej LED (indikácia napájania) je experimentálne - po zapnutí chvíľu svieti silnejším jasom a potom príde k poklesu jasu až do vypnutia. Takže či to použijete tiež je iba na Vašom rozhodnutí.

 

Teraz sa pozrieme na to ako sú zapojené LED v tomto zapojení priamo na doske (v akom poradí):


Na fotografii sú na doske osadené čipy 74LS245.

 

Mne vyhovovalo takéto zapojenie výstupov jednotlivých portov, môžete si ale na svojej doske zvoliť iné, vlastné. Pretože jednotlivé porty sa ovládajú samostatne tak mi bolo jedno ako to zapojím, ovládanie bude aj tak dané vlastným programovým vybavením. Akurát je dobré dodržať nejakú filozofiu - ja som sa rozhodol pre uvedené zapojenie LED v poradí ako je to na obrázku, čiže ak to otočíme o 90 stupňov doľava tak sa na všetkých portoch napravo nachádza najnižší bit. Poradie portov je C A B (zprava doľava), pretože port A som chcel mať v strede. Zase môžete zmeniť ich poradie tak ako bude Vám vyhovovať. Akurát pri programovaní portov treba pamätať ako ide Vaše poradie portov na doske.

______________________


Ukážka ako na programové vybavenie, nastavíme všetky porty ako výstupné:

- PA - adresa portu A

- PB - adresa portu B

- PC - adresa portu C

 

Do data riadkov zadáme:

- ako prvé čo pôjde na porty v poradí B, A, C to potom ide v tom poradí na jednotlivé porty, D potom obsahuje číslo ktoré je použité na časovaciu slučku - buď priamo od 0 až 255 alebo sa použije v programe tak že sa vynásobí nejakou konštantou.


Možný príklad ako riešiť jednoduché ovládanie portov na LED board 2:

 

2 REM
3 REM chip 8255, Port A = PA
4 REM chip 8255, Port B = PB
5 REM chip 8255, PORT C = PC
6 REM Command register = CR
7 REM
9 PA=32768:PB=32769:PC=32770:CR=32771
10 POKE CR,128:REM A,B,C=OUT
100 REM
110 RESTORE
120 FOR F=0 TO 3
130 READ B,A,C,D
135 ? B,A,C,D
140 POKE PB,B:POKE PA,A:POKE PC,C:FOR G=0 TO D:NEXT G
150 NEXT F
160 END
199 REM DATA B,A,C,D=wait
200 DATA 0,0,0,2000
210 DATA 255,255,255,10000
220 DATA 0,0,0,15000
230 DATA 129,129,129,20000

 

V riadku č.140 je teda možné dosiahnuť veľké spomalenie prepínania zobrazenia na portoch (ak treba - podľa potreby). Datové riadky potom môžu tvoriť ucelenú (a dlhú) grafickú zostavu - presne takú akú si sami navrhnete. Vlastná rýchlosť slučky wait stavu sa mení podľa toho akú skutočnú rýchlosť procesoru používame.

 

Pre "zdatnejších" - do jednoho riadku môžete zlúčiť dva nasledujúce DATA riadky. Bude to fungovať, akurát prehľadnosť programu sa zmenší, ale zato sa skráti vlastný program, zhutní sa.

Zmažú sa riadky 210 a 230 a zmenia sa nasledovné riadky:


200 DATA 0,0,0,2000,255,255,255,10000
220 DATA 0,0,0,15000,129,129,129,20000

 

Poznámka:

Ak si trúfate a nestratíte sa, môžete do jednoho DATA riadku zlúčiť napríklad 3x DATA riadky, vlezie to tam tiež, dokonca netreba ani použiť POKE 15,80, potom maximálna dĺžka riadku dosiahne hodnotu = 64, max. povolená hodnota je = 72, takže sa s prehľadom vojdeme.

Príklad max.dĺžky:

10000 DATA 255,255,255,10000,255,255,255,10000,255,255,255,10000

 

Rozhodoval som sa či pôjdem cestou použitia čipov na doske alebo či na dosku ovládania dám rovno 24 tranzistorov a k tomu ďalších 24 odporov do ich bázy, ale ako vidieť čipy pre nasadenie nakoniec zvíťazili (odporom na výstupe som sa aj tak nevyhol). Jediná vec ktorú som kupoval na tento projekt (v domácich zásobách neboli) boli LED, ostatné súčiastky boli doma. Nejako sa mi do stavby s tranzistormi už nechcelo, nakoniec prvá skúšobná LED doska bola postavená na nich (ale len pre jeden port (port A), teda aj spotreba súčiastok tam bola iba tretinová.

No a to je asi tak všetko.

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

MicroPrint - interface - Supra Corporation. Part 2.

By Administrator at October 05, 2020 19:20
Filed Under: Atari

Pri prechádzaní webu som narazil na dodatočné informácie o tomto zariadení pre tlač z 8bit počítačov Atari na paralelnú tlačiareň Centronics. To čo sa mi zdalo podivné, t.j. zapojenie vývodov 8kB PROM pamäte sa potvrdilo - procesor 8049 v tomto zapojení používa priestor 4kB a pritom v ďalšej časti má iný obsah 4kB. A zákonite sa dá predpokladať že pri takom využití PROM bude interface skutočne všestranný. Musím povedať že firma Supra Co. naozaj hardware a aj software postaviť a použiť vedela ...

 

 

Zapojenie som síce chcel pred časom prekresliť ale ako to už býva na webe som našiel už nakreslenú schému zapojenia ktorú nakreslil Zaxon/DIAL (pl) - a že je schéma už poriadne "bradatá" ste asi zistili tiež - a tak teda dúfam že aj takto nakreslená schéma postačuje - i keď je urobená asi priamo na počítači Atari a teda má zákonite nízke rozlíšenie (320 x 200) a vďaka tomu sa tam nedostalo všetko čo by tam nakreslené malo byť. Nasledujúci popis je ale vyčerpávajúci a je v ňom spomenuté všetko čo priamo v schéme popísané nie je.

Teraz si môžete prečítať komentár priamo od autora prekreslenia schémy:  

                  

                 Micro Print
                      -----------
 
Bill of materials needed for build microprint interface:

1 pcs) 8048 or 8049 microcontroller
1 pcs) 2764 EPROM
1 pcs) 3.58MHz Quartz Crystal or Ceramic resonator
1 pcs) 2N2222 transistor
2 pcs) 33pF ceramic capacitors
1 pcs) 1uF/10V electrolytic capacitor
1 pcs) 22uF/10V electrolytic capacitor
1 pcs) 100nF ceramic capacitor (or 33nF)
3 pcs) sockets for IC's (optional)
1 pcs) Centronics AMPHENOL connector
1 pcs) Atari SIO plug
1 pcs) Housing
1 pcs) 10 kohm resistor

Some additional info to the interface schematic:

- in the centronics AMPHENOL connector connect pins from 19 to 30 and connect
  it to the GND. The connector have numbers of each pin, so it should not be
  a problem with location of correct pins.
 
The same is about the Atari SIO plug, this is standard serial peripheral Atari plug.
 
Atari Serial Plug - view from connection side:

                       2             12
                        o o o o o o
                      o o o o o o o
                       1             13
 
 - to the pins 2 & 3 of microcontroller (MCU) connect 33pF capacitors
 
 - to the pin 4 of MCU connect a 1uF capacitor
 
 - the to the wires that deliver power to the MCU (+5V, GND) add the power
   filtering capacitors: 22uF and 100nF (or 33nF). Remember that capacitors
   are not present on the schematic.
  
 - the Quartz Crystal must be 3.58MHz (ceramic resonator is recommended)
 
 - The 2764 EPROM must be programmed with "MICPRINT.EPR" file. The EPROM
   can be also 27128 or 27256 type, but the content must be properly prepared.
   That means that the contents of the file must be replicated the appropriate
   number of times, or additional and unused address lines must remain connected
   to GND.
   
 - in the original version pin #2 of MCU is connected through 10kohm resistor
   to the +5V power rail.
  
The whole thing was created with Tadeusz's help (thank you!)

                                                    Zenon/DIAL
                                                    5.08.2000

(Tieto základné údaje pre článok som našiel na stránkach atariorg.pl)


Čo k schéme dodať ? Autori schémy vynechali niektoré "nepodstatné detaily" (teda pomocné odpory, filtračné kondenzátory), ale kto zariadenie vlastní tak si tam spomenuté súčiastky určite dohľadá. Na pine č.4 procesoru 8049 je pripojený 1uF kondenzátor voči zemi (je aj v schéme ale bez hodnoty súčiastky). V napájaní (+5V) je zapojený kondenzátor 22uF a 100nF (33nF) voči zemi - filtrácia napájania zariadenia (nezakreslené). X-tal zapojený na vývody 2 a 3 má hodnotu 3.58MHz (v schéme nie je uvedená jeho hodnota), na piny 2 a 3 sú ešte voči zemi pripojené kondenzátory 33pF (zakreslené, ale bez hodnoty súčiastok). Pin č.2 má tak isto na sebe "zavesený" 10kΩ odpor voči +5V (tiež nie je v schéme). No, toto by mal byť naozaj komplexný popis a teda je tu popísané všetko kde je a ako zapojené. Čip označený 74373 je reálne nízkopríkonový typ 74LS373, pamäť PROM (EPROM) je typu 27C64, ale toto si ale môžete sami skontrolovať v prvej časti popisu tohoto interface (odkaz naň je na konci tohoto článku). Tranzistor je typu 2N2222, ale môže byť použitý podľa mňa kľudne typ BC147, 2N3904 a podobne. Jeho pripojenie priamo bázou na pin č.37 považujem za "mierne" neštandartné zapojenie, čakal by som tam zaradený odpor, aspoň 2k2. (Je možné že procesor má priamo v sebe odpor zavesený voči +5V, pull up). Tak isto je zaujímavé že v texte sa tvrdí že je možné v zapojení tak isto použiť tiež mikroprocesor 8048 (ten vie priamo adresovať iba 1kB ROM) - toto ale asi bude platiť pre tú druhú verziu hardware a teda aj pre druhú povicu firmware.

 

Stojí za to spomenúť že poznám interfejsy s výstupom na Centronics, ale tam vždy beží procesor na podstatne rýchlejších hodinách (=6MHz), tu je to =3.58MHz - a beží to aj tak naozaj dobre.

 

Záverom ešte prikladám binárku pre pamäť Eprom (u mňa je zmenené označenie na MICPRINT.bin, pretože sa jedná o binárku a tomu tvaru s takouto koncovkou rozumejú všetky programátory čo poznám):

MICPRINT.bin (8,00 kb)

 

Použitá 8kB PROM (Eprom) obsahuje program 2x za sebou t.j. 2x 4KB, ale pozor - sú to 2 odlišné verzie programového vybavenia ! Keďže najvyššia adresa A12 je trvale v log.1 tak je jasné že tu konkrétne sa pracuje s hornými 4kB PROM (Eprom) pamäte. Predpokladám že ak sa uzemní pin č.2 tak beží iná verzia software kde je asi aj trošku iný hardware (asi len drobné zmeny na doske) a výrobca tak nemusel na sklade držať 2 verzie PROM (Eprom). Proste založí sa to do konkrétnej dosky a nastavenie najvyššieho bitu A12 zabezpečí že tam pobeží správne programové vybavenie. Jednoduché, účinné, zase raz niekto vedel čo robí.


Celý interface sa vlastne "nastokne" priamo na Centronics port ktorý je v tlačiarni, prívodný káblik nie je veľmi dlhý takže si treba rozmyslieť kde, čo a hlavne ako pripojíme. Tak isto treba počítať s tým že zariadenie je napájané zo SIO portu a teda príliš dlhé prívodné kábliky používaniu príliš nesvedčia, tobôž ak máte zoxidované kontakty v SIO konektore (a po tých rokoch si píšte že zoxidované sú !), potom budú problémy s napájaním MicroPrintu.

Takže na toto bacha !

___________________________________________________________

Prvá časť:
MicroPrint - interface - Supra Corporation.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

10_2020 Blog, Notes.

By Administrator at October 01, 2020 09:33
Filed Under: Blog

01.10.2020

Tak sa Markíze včera opýtali nášho premiéra či by nebolo lepšie chvíľu mlčať a až potom niečo nahlas povedať. Výsledok ? Urazil sa. Premiér je rád ak niekoho každý deň naserie - teraz to bolo ale presne naopak. Tak mu treba. Jeho ego je úžasné, schopnosti nulové.

____________________________________________________________

05.10.2020

Schéma, popis zapojenia, obsah Eprom - interface pre pripojenie Centronics tlačiarne k Atari:
MicroPrint - interface - Supra Corporation. Part 2.

_____________________________________________________

11.10.2020

Do článku:

Meranie otáčok Atari 1050. Atari 1050 LED RPM stroboscope. RPM adjust.

som zapracoval upozornenie že priamo nie je možné priamo použiť stroboskopický kotúč nalepený výrobcom mechanik pre správne nastavenie =288 RPM/min.

_____________________________________________________

14.10.2020

Premiér by mal vášne a spory tlmiť, a nie ich eskalovať - lenže to náš "Matlock" z Trnavy zásadne nechápe - a zjavne nikdy nepochopí. Je pozoruhodné ako si podkopáva vlastné vládnutie, na to fakt treba neobyčajný talent. A percentá utešene padajú a padajú ...

_____________________________________________________

16.10.2020

Druhá verzia LED dosky pre počítač SBC6502:

SBC6502 - 43 - LED board 2.

____________________________________________________________

28.10.2020

Robil som doma poriadok, hrabal som sa v mojom archíve - a niečo som vyhrabal ..., iné zapojenie rozšírenia RAM na 320kB pre počítač Atari 800XL
Atari 800XL 320kB RAM circuit. (2 version).

_____________________________________________________

30.10.2020

Ďalšia vec z môjho archívu:
Igiho knižnica 32 - Atari 130XE CZ technický popis.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: