SBC6502 - 43 - LED board 2.

By Administrator at October 16, 2020 14:29
Filed Under: SBC6502

Tak - a je tu LED doska verzie 2 pre SBC6502, ktorá má na sebe 24 LED (reálne je ich 25 - aj s prednou indikačnou LED). Ovládanie je urobené všetkými 3 portami čipu 8255A, čiže sú obsadené všetky bity a teda je možné pekne krásne jednotlivo ovládať každú z týchto 24x LED. Použité červené LED sú tzv. supersvietivé (Super Hell), na plný jas im stačí dodať prúd 2mA. V tomto zapojení ani nejdem na túto hodnotu, naozaj svietivosť  je viac ako dostatočná.


 

Schéma zapojenia - SBC6502 - LED board 2:


 

Čo dodať k zapojeniu ?

Nič zložitého, v zapojení sa neskrýva žiadna záludnosť, doska používa jediné napájanie a to 5V. Sú použité 3 čipy 74HCT245 (alebo 74LS245), ktoré slúžia ako oddeľovač pre porty obvodu 8255A a zároveň tu slúžia tiež ako "výkonová časť". No, odber LED je naozaj nepatrný (jedná sa o hodnotu cca 1.5mA na jednu LED) a teda aj záťaž je minimálna, ale pre čip 8255A by to bez nich (74HCT245) nebolo to pravé orechové. Použitie DIP switchov pre možné totálne oddelenie od portov obvodu 8255A je u mňa už asi úplná samozrejmosť - ale nie je to nutnosť, ak ich nechcete - použite na ich mieste skratovacie prepojky.

Použité kondenzátory 47uF by v zapojení stačili o desatinovej hodnote, ale týchto mám ich doma 100, pardon, teraz už iba 98 ...Smile

Napájanie (5V) ide z konektoru J5, dátové vodiče z 8255A idú z konektoru J4, t.j. porty A, B a C.

Zapojenie modrej LED (indikácia napájania) je experimentálne - po zapnutí chvíľu svieti silnejším jasom a potom príde k poklesu jasu až do vypnutia. Takže či to použijete tiež je iba na Vašom rozhodnutí.

 

Teraz sa pozrieme na to ako sú zapojené LED v tomto zapojení priamo na doske (v akom poradí):


Na fotografii sú na doske osadené čipy 74LS245.

 

Mne vyhovovalo takéto zapojenie výstupov jednotlivých portov, môžete si ale na svojej doske zvoliť iné, vlastné. Pretože jednotlivé porty sa ovládajú samostatne tak mi bolo jedno ako to zapojím, pretože ovládanie bude aj tak dané programovým vybavením. Akurát je dobré dodržať nejakú filozofiu - ja som sa rozhodol pre uvedené zapojenie LED v poradí ako je to na obrázku, čiže ak to otočíme o 90 stupňov doľava tak sa na všetkých portoch napravo nachádza najnižší bit. Poradie portov je CAB (zprava doľava), pretože port A som chcel mať v strede. Zase môžete zmeniť ich poradie tak ako bude Vám vyhovovať.

______________________


Ukážka ako na programové vybavenie, nastavíme všetky porty ako výstupné:

- PA - adresa portu A

- PB - adresa portu B

- PC - adresa portu C

 

Do data riadkov zadáme:

- ako prvé čo pôjde na porty v poradí B, A, C to potom ide v tom poradí na jednotlivé porty, D potom obsahuje číslo ktoré je použité na časovaciu slučku - buď priamo od 0 až 255 alebo sa použije v programe tak že sa vynásobí nejakou konštantou.


Možný príklad ako riešiť jednoduché ovládanie portov na LED board 2:

 

2 REM
3 REM chip 8255, Port A = PA
4 REM chip 8255, Port B = PB
5 REM chip 8255, PORT C = PC
6 REM Command register = CR
7 REM
9 PA=32768:PB=32769:PC=32770:CR=32771
10 POKE CR,128:REM A,B,C=OUT
100 REM
110 RESTORE
120 FOR F=0 TO 3
130 READ B,A,C,D
135 ? B,A,C,D
140 POKE PB,B:POKE PA,A:POKE PC,C:FOR G=0 TO D:NEXT G
150 NEXT F
160 END
199 REM DATA B,A,C,D=wait
200 DATA 0,0,0,2000
210 DATA 255,255,255,10000
220 DATA 0,0,0,15000
230 DATA 129,129,129,20000

 

V riadku č.140 je teda možné dosiahnuť veľké spomalenie prepínania zobrazenia na portoch (ak treba - podľa potreby). Datové riadky potom môžu tvoriť ucelenú (a dlhú) grafickú zostavu - presne takú akú si sami navrhnete. Vlastná rýchlosť slučky wait stavu sa mení podľa toho akú skutočnú rýchlosť procesoru používame.

 

Pre "zdatnejších" - do jednoho riadku môžete zlúčiť 2 nasledujúce DATA riadky. Bude to fungovať, akurát prehľadnosť programu sa zmenší, ale zato sa skráti vlastný program, zhutní sa.

Zmažú sa riadky 210 a 230 a zmenia sa nasledovné riadky:


200 DATA 0,0,0,2000,255,255,255,10000
220 DATA 0,0,0,15000,129,129,129,20000

 

Poznámka:

Ak si trúfate a nestratíte sa, môžete do jednoho DATA riadku zlúčiť celkove 3 DATA riadky, vlezie to tam tiež, dokonca netreba ani použiť POKE 15,80, potom maximálna dĺžka riadku dosiahne hodnotu = 64, max. povolená hodnota je = 72, takže sa s prehľadom vojdeme.

Príklad max.dĺžky:

10000 DATA 255,255,255,10000,255,255,255,10000,255,255,255,10000

 

Rozhodoval som sa či pôjdem cestou použitia čipov na doske alebo či na dosku ovládania dám rovno 24 tranzistorov a k tomu ďalších 24 odporov do ich bázy, ale ako vidieť čipy pre nasadenie nakoniec zvíťazili. Jediná vec ktorú som kupoval na tento projekt (v domácich zásobách neboli) boli LED, ostatné súčiastky boli doma. Nejako sa mi do stavby s tranzistormi už nechcelo, nakoniec prvá skúšobná LED doska bola postavená na nich (ale len pre jeden port (port A), teda aj spotreba súčiastok tam bola tretinová.

No a to je všetko.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

MicroPrint - interface - Supra Corporation. Part 2.

By Administrator at October 05, 2020 19:20
Filed Under: Atari

Pri prechádzaní webu som narazil na dodatočné informácie o tomto zariadení pre tlač z 8bit počítačov Atari na paralelnú tlačiareň Centronics. To čo sa mi zdalo podivné, t.j. zapojenie vývodov 8kB PROM pamäte sa potvrdilo - procesor 8049 v tomto zapojení používa priestor 4kB a pritom v ďalšej časti má iný obsah 4kB. A zákonite sa dá predpokladať že pri takom využití PROM bude interface skutočne všestranný. Musím povedať že firma Supra Co. naozaj hardware a aj software postaviť a použiť vedela ...

 

 

Zapojenie som síce chcel pred časom prekresliť ale ako to už býva na webe som našiel už nakreslenú schému zapojenia ktorú nakreslil Zaxon/DIAL (pl) - a že je schéma už poriadne "bradatá" ste asi zistili tiež - a tak teda dúfam že aj takto nakreslená schéma postačuje - i keď je urobená asi priamo na počítači Atari a teda má zákonite nízke rozlíšenie (320 x 200) a vďaka tomu sa tam nedostalo všetko čo by tam nakreslené malo byť. Nasledujúci popis je ale vyčerpávajúci a je v ňom spomenuté všetko čo priamo v schéme popísané nie je.

Teraz si môžete prečítať komentár priamo od autora prekreslenia schémy:  

                  

                 Micro Print
                      -----------
 
Bill of materials needed for build microprint interface:

1 pcs) 8048 or 8049 microcontroller
1 pcs) 2764 EPROM
1 pcs) 3.58MHz Quartz Crystal or Ceramic resonator
1 pcs) 2N2222 transistor
2 pcs) 33pF ceramic capacitors
1 pcs) 1uF/10V electrolytic capacitor
1 pcs) 22uF/10V electrolytic capacitor
1 pcs) 100nF ceramic capacitor (or 33nF)
3 pcs) sockets for IC's (optional)
1 pcs) Centronics AMPHENOL connector
1 pcs) Atari SIO plug
1 pcs) Housing
1 pcs) 10 kohm resistor

Some additional info to the interface schematic:

- in the centronics AMPHENOL connector connect pins from 19 to 30 and connect
  it to the GND. The connector have numbers of each pin, so it should not be
  a problem with location of correct pins.
 
The same is about the Atari SIO plug, this is standard serial peripheral Atari plug.
 
Atari Serial Plug - view from connection side:

                       2             12
                        o o o o o o
                      o o o o o o o
                       1             13
 
 - to the pins 2 & 3 of microcontroller (MCU) connect 33pF capacitors
 
 - to the pin 4 of MCU connect a 1uF capacitor
 
 - the to the wires that deliver power to the MCU (+5V, GND) add the power
   filtering capacitors: 22uF and 100nF (or 33nF). Remember that capacitors
   are not present on the schematic.
  
 - the Quartz Crystal must be 3.58MHz (ceramic resonator is recommended)
 
 - The 2764 EPROM must be programmed with "MICPRINT.EPR" file. The EPROM
   can be also 27128 or 27256 type, but the content must be properly prepared.
   That means that the contents of the file must be replicated the appropriate
   number of times, or additional and unused address lines must remain connected
   to GND.
   
 - in the original version pin #2 of MCU is connected through 10kohm resistor
   to the +5V power rail.
  
The whole thing was created with Tadeusz's help (thank you!)

                                                    Zenon/DIAL
                                                    5.08.2000

(Tieto základné údaje pre článok som našiel na stránkach atariorg.pl)


Čo k schéme dodať ? Autori schémy vynechali niektoré "nepodstatné detaily" (teda pomocné odpory, filtračné kondenzátory), ale kto zariadenie vlastní tak si tam spomenuté súčiastky určite dohľadá. Na pine č.4 procesoru 8049 je pripojený 1uF kondenzátor voči zemi (je aj v schéme ale bez hodnoty súčiastky). V napájaní (+5V) je zapojený kondenzátor 22uF a 100nF (33nF) voči zemi - filtrácia napájania zariadenia (nezakreslené). X-tal zapojený na vývody 2 a 3 má hodnotu 3.58MHz (v schéme nie je uvedená jeho hodnota), na piny 2 a 3 sú ešte voči zemi pripojené kondenzátory 33pF (zakreslené, ale bez hodnoty súčiastok). Pin č.2 má tak isto na sebe "zavesený" 10kΩ odpor voči +5V (tiež nie je v schéme). No, toto by mal byť naozaj komplexný popis a teda je tu popísané všetko kde je a ako zapojené. Čip označený 74373 je reálne nízkopríkonový typ 74LS373, pamäť PROM (EPROM) je typu 27C64, ale toto si ale môžete sami skontrolovať v prvej časti popisu tohoto interface (odkaz naň je na konci tohoto článku). Tranzistor je typu 2N2222, ale môže byť použitý podľa mňa kľudne typ BC147, 2N3904 a podobne. Jeho pripojenie priamo bázou na pin č.37 považujem za "mierne" neštandartné zapojenie, čakal by som tam zaradený odpor, aspoň 2k2. (Je možné že procesor má priamo v sebe odpor zavesený voči +5V, pull up). Tak isto je zaujímavé že v texte sa tvrdí že je možné v zapojení tak isto použiť tiež mikroprocesor 8048 (ten vie priamo adresovať iba 1kB ROM) - toto ale asi bude platiť pre tú druhú verziu hardware a teda aj pre druhú povicu firmware.

 

Stojí za to spomenúť že poznám interfejsy s výstupom na Centronics, ale tam vždy beží procesor na podstatne rýchlejších hodinách (=6MHz), tu je to =3.58MHz - a beží to aj tak naozaj dobre.

 

Záverom ešte prikladám binárku pre pamäť Eprom (u mňa je zmenené označenie na MICPRINT.bin, pretože sa jedná o binárku a tomu tvaru s takouto koncovkou rozumejú všetky programátory čo poznám):

MICPRINT.bin (8,00 kb)

 

Použitá 8kB PROM (Eprom) obsahuje program 2x za sebou t.j. 2x 4KB, ale pozor - sú to 2 odlišné verzie programového vybavenia ! Keďže najvyššia adresa A12 je trvale v log.1 tak je jasné že tu konkrétne sa pracuje s hornými 4kB PROM (Eprom) pamäte. Predpokladám že ak sa uzemní pin č.2 tak beží iná verzia software kde je asi aj trošku iný hardware (asi len drobné zmeny na doske) a výrobca tak nemusel na sklade držať 2 verzie PROM (Eprom). Proste založí sa to do konkrétnej dosky a nastavenie najvyššieho bitu A12 zabezpečí že tam pobeží správne programové vybavenie. Jednoduché, účinné, zase raz niekto vedel čo robí.


Celý interface sa vlastne "nastokne" priamo na Centronics port ktorý je v tlačiarni, prívodný káblik nie je veľmi dlhý takže si treba rozmyslieť kde, čo a hlavne ako pripojíme. Tak isto treba počítať s tým že zariadenie je napájané zo SIO portu a teda príliš dlhé prívodné kábliky používaniu príliš nesvedčia, tobôž ak máte zoxidované kontakty v SIO konektore (a po tých rokoch si píšte že zoxidované sú !), potom budú problémy s napájaním MicroPrintu.

Takže na toto bacha !

___________________________________________________________

Prvá časť:
MicroPrint - interface - Supra Corporation.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

10_2020 Blog, Notes.

By Administrator at October 01, 2020 09:33
Filed Under: Blog

01.10.2020

Tak sa Markíze včera opýtali nášho premiéra či by nebolo lepšie chvíľu mlčať a až potom niečo nahlas povedať. Výsledok ? Urazil sa. Premiér je rád ak niekoho každý deň naserie - teraz to bolo ale presne naopak.

____________________________________________________________

05.10.2020

Schéma, popis zapojenia, obsah Eprom - interface pre pripojenie Centronics tlačiarne k Atari:
MicroPrint - interface - Supra Corporation. Part 2.

_____________________________________________________

11.10.2020

Do článku:

Meranie otáčok Atari 1050. Atari 1050 LED RPM stroboscope. RPM adjust.

som zapracoval upozornenie že priamo nie je možné priamo použiť stroboskopický kotúč nalepený výrobcom mechanik pre správne nastavenie =288 RPM/min.

_____________________________________________________

14.10.2020

Premiér by mal vášne a spory tlmiť, a nie ich eskalovať - lenže to náš "Matlock" z Trnavy zásadne nechápe - a zjavne nikdy nepochopí. Je pozoruhodné ako si podkopáva  vlastné vládnutie, na to fakt treba neobyčajný talent. A percentá utešene padajú a padajú ...

 

_____________________________________________________

16.10.2020

Druhá verzia LED dosky pre počítač SBC6502:

SBC6502 - 43 - LED board 2.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari 1050 - ICD US doubler. Part 9. Nezgar firmware for TANDON.

By Administrator at September 30, 2020 12:48
Filed Under: Atari

Na webových stránkach atariage.com je poriadne aktívny user s nickom nezgar, teraz "spáchal" upravenú Eprom pre disketovú jednotku Atari 1050 s mechanikou TANDON a ktorá má prevedenú úpravu na USdoubler. Venuje sa špeciálne disketovým jednotkám - a je to vidieť. Takéto drobné vylepšenia US doubleru sú zaujímavé a najzaujímavejšie na tom je to že sa objavujú až po toľkých rokoch od vydania tohoto firmware na trhu.

 

 

Citujem nezgara:


Toto je môj ROM s opravou v US doubleri - iba pre tých čo majú mechaniku Tandon. Po malom výskume sa ukázalo, že 1050 Turbo malo najrýchlejšie prekladanie „štandardnej rýchlosti SIO“ na formátovanie v ED a DD. Je možné, že toto vkladanie DD je príliš rýchle na to, aby ho skutočný percom disk dokázal prečítať bez toho, aby natočil veľa otáčok, to som zatiaľ netestoval. Ale disky ED naformátované touto ROM a použité na sklade 1050 alebo na americkom Doubleri s 1x / štandardnou rýchlosťou SIO uvidia malé zvýšenie výkonu v režime 1xSIO / non-ultraspeed!
 


Zmeny:
 
- Vypočítané načasovanie kroku stopy, ktoré je rovnaké ako Speedy 1050 (pôvodná hodnota $ A0, moja hodnota 45 $ - s posunom 198 $)


- Sektorové prekladanie s vylepšenou hustotou nahradené sektorom z 1050 Turbo:

Originálny US doubler: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26

1050 Turbo ED: 9,18,7,16,25,5,14,23,3,12,21,1,10,19,8,17,26,6,15,24,4,13,22, 2,11,20
 

- Sektorové prekladanie formátu Double Density nahradené sektorom z 1050 Turbo:

Originálny US doubler: 18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

1050 Turbo DD: 9,18,7,16,25,5,14,23,3,12,21,1,10,19,8,17,26,6,15,24,4,13,22, 2,11,20 (o niečo rýchlejší ako Percom!)

USD ROM sektorové tabuľkové ofsety:


Single: 89C-8AD
Double: 8BF-8D0
Vylepšené: 8E2-8FB

Po nejakom testovaní ROM v Altirre som ho naprogramoval na 2732, zapojil 2x 6810 do jednej z mojich 6810 US doubler PCB, presunul JP1 / 3 na JP2 / 4 a disk zvýšil rýchlosť ! Už dlhšiu dobu som chcel US doubler ROM s týmito zmenami. Myslím, že na rade je upravená verzia pre mechanizmy WST, ktorá bude obsahovať tieto formátovacie preklady.

 

Obsah Eprom:

Nezgar-usdblr-Tandon-DDED-fast.bin (4,00 kb)

_______________

Môj malý dodatok:

- síce sa v texte stále spomína ROM, ale na konci sa už pekne bavíme o použití Eprom typu 2732, takže na túto drobnosť len upozorním (predsa len ROM by sa ťažšie zháňala ...)

- mechaník TANDON sa vyskytuje podstatne viac ako mechaník WST, takže určite sa to oplatí otestovať, osadenie mechanikami TANDON je naozaj všeobecne dostupnejšie

- tých Eprom obsahov pre US doubler nám nejako utešene pribúda ...

- priznám sa, zatiaľ som to netestoval, nemal som na to čas, ale čo bráni skúsiť to ?

___________________________________________________________

Part 1 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler.aspx


Part 2 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-2.aspx

 

Part 3 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-3.aspx

 

Part 4 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-4.aspx

 

Part 5 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-5.aspx

 

Part 6 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-6-Speed-stepping.aspx


Part 7 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-7-7x-firmware.aspx

 

Part 8 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-8-2x-firmware.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Fólie do klávesnice Atari rada XE.

By Administrator at September 24, 2020 11:11
Filed Under: Atari

Pretože existujú 2 druhy fólií do klávesnice pre počítač Atari rady XE tak sa na ne pozrieme niekoľkými fotografiami. Pozor, tieto fólie vzájomne nie sú zameniteľné a preto si najprv pozrite čo doma máte než si niečo objednáte ako náhradu aby ste potom neboli nemilo prekvapení že Vám to nesedí práve do Vášho stroja.


Prvá fólia je určená do klávesnice MITSUMI, jedná sa o jednovrstvovú fóliu. Na klávesnici, teda na jej spodnej strane "čudlíky" majú tvar obráteného písmena "" a teda priamo spínajú potrebný kontakt. Mimo iného býva priamo na fólii vyznačený názov. Občas je ponuka náhradnej fólie na eBay, túto som ale ako náhradu v ruke ešte nemal.


Druhý typ sa skladá z dvoch vzájomne preložených fólií, túto novú náhradu pôvodnej fólie vyrábajú v Poľsku a jedná sa o veľmi kvalitnú náhradu. Rozdiel vo vzhľade oproti predchádzajúcej fólii je zreteľný. Tu "čudlík" z klávesnice priamo pritláča vrchnú fóliu oproti spodnej a tak prichádza k želanému zopnutiu kontaktu. Tak isto sá dá zohnať na eBay.


Detailný záber na to ako je to riešené u dvojvrstvej fólie u druhého typu.

 

Takže ak máte problém s klávesnicou určite si skontrolujte aký typ klávesnice používate (najjednoduchšie je klávesnicu rozobrať) - až potom fóliu do nej objednávajte, nech sa následne môžete tešiť že sa Vám podarí počítač zase rozchodiť a teda naďalej bude prinášať dobrý pocit a uspokojenie.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

09_2020 Blog, Notes.

By Administrator at September 08, 2020 11:37
Filed Under: Blog

08.09.2020

Z Poľska pochádza nový interface na pripojenie IDE diske pre počítače Atari XE:

Interface IDE2ECI.

___________________________________________________

22.09.2020

V poslednej dobe mám naozaj ťažké srdce na služby firiem a aj na Slovenskú poštu.


Stránky kupsito.sk ponúkajú veci k Atari. Príma, objednal som si, zaplatil a ? Na stránke oznam že majú k dispozícii 4ks, za 2 dni už len 3ks (potešil som sa - ubudlo vďaka mojej objednávke ...), ježkove oči, blbosť !. Po 5 dňoch keď som už vlastne čakal dodanie tovaru sa mi ozvali že vec na sklade nemajú a že nech si buď vyberiem niečo iné alebo pošlú do 14 dní peniaze naspäť. Takže 3 týždne držia na svojom účte moje peniaze a bežia im percentá a ja akurát hromžím. Mimochodom, po ich maile z ich stránky tovar zmizol, ďalšia vec čo mi mala byť podozrivá bolo to, že ten konkrétny tovar či ráno, či cez obed alebo večer pozeralo v jednom okamžiku neskutočne presne stále 8 ľudí. Náhoda ? Čerta starého ! Takže s uvedenou stránkou som nadobro skončil. Peniaze našťastie vrátili.

___

Poďme ďalej:

Iná firma. Tovar objednaný v nedeľu večer, v piatok poobede mi poslali z firmy mail že evidujú moju objednávku, za 10 minút prišiel ďalší že je to vo vybavovaní. Už som začal cez víkend mierne meniť farbu, ale v pondelok naobed (to bolo včera) zariadenie bolo dodané, platil som až pri dodávke. Takže ich nemenujem, vyfučal som.

Veď som vlastne celkom dobre dopadol.

___

Minulý týždeň v pondelok z Nitrianskeho Pravna poslaný ku mne balíček, išiel viac ako týždeň, vyzdvihol som si ho dnes ráno. Včera ráno (7.51) ho dostali na moju poštu, mne poslala pošta oznam do mailu večer o 20.00 ... dá sa tomu hovoriť služba zákazníkovi ? Veď to muselo mať priamo kompletné vyšetrenie na Covid + 5 dňovú izoláciu ! A k tomu to ešte asi absolvovalo aj okruh cez Ukrajinu.

Celá anabáza dodania balíku trvala 8 dní ...

(Keď mi poobede napíše atarista z Prahy že mi posiela list tak ho mám na druhý deň doobeda v schránke.)

Nezdá sa Vám to celé nejaké pošahané ?

__________________________________________________________

24.09.2020

Dnešná skúsenosť s poštou - odosielaný balík do Prahy. Ako všade, je tam tiketovací systém - ktorý mi síce lístok vydal ale naďalej ma spoľahlivo odignoroval až som sa nasral a išiel k okienku, bez ohlásenia. Na otázku ako je možné že už vybavili niekoľkých zákazníkov ktorí prišli po mne som dostal vysoko inteligentné poučenie že sa najprv musím pri vchode registrovať. Príslušnú dámu som slovne poslal do teplých krajov pretože tiket som držal v ruke a ona ho asi bez okuliarov nevidela - aj keď som jej ho strčil priamo pred nos. Potom sa už konečne veci pohli, nejaké ospravedlnenie som nezažil, naša pošta sa nikdy nemýli, vždy je na vine zákazník.

Čo sa týka ceny balíku do ČR - tak ak budem posielať 3 balíky tak sa určite oplatí to vybaviť vlastným autom bez kopy papierovania a iných blbostí ... a možno to bude aj lacnejšie. A ešte si užijem výlet.

Tá Slovenská pošta naozaj stojí za prd.

___________

Pretože existujú 2 rozdielne typy fólií do Atari XE klávesníc tak sa ne pozrieme v obrázkoch:
Fólie do klávesnice Atari rada XE.

(Toto som posielal v balíku, ďalšie fólie na predaj už nemám.)

____________________________________________________

30.09.2020

Náš parlament najradšej rieši interrupcie, Covid je mu akosi ukradnutý. Ako si inak vysvetliť 6 mesačnú pauzu v riešení Covidu ? Žeby cpali poslanci nos tam kam sa to v slušnej rodine naozaj nepatrí ? A tie vyhlásenia ktoré platia 24 hodín a potom stačí stretnutie s biskupmi a ...

__________

Nový obsah Eprom (2732) pre disketové jednotky Atari 1050 ktoré už majú na sebe prevedenú úpravu na US doubler:
Atari 1050 - ICD US doubler. Part 9. Nezgar firmware for TANDON.

 

____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Interface IDE2ECI.

By Administrator at September 08, 2020 11:35
Filed Under: Atari

 

 

Nový interface pre pripojenie disk cez IDE rozhranie - je určený pre počítače rady Atari XE. Na tomto projekte zapracovali v Poľsku, konkrétne atarista s nickom Kaz. Prenosové rýchlosti parádne, doštička interfejsu malá, na uvedenom odkaze zoznam súčiastok (+ brd pre dosku) + možnosť si dosku objednať. Celý pokec je samozrejme po poľsky.

 

Link na úplné podrobnosti o tomto zariadení:

Interface IDE2ECI

 

Pozrime si ešte testy čo sa týka rýchlosti čítania a zápisu:


 

Dúfam že som týmto odkazom aspoň niekomu nasadil chrobáka do hlavy ...

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

AMDEK AMDISK AMDC I, AMDC II, AMDC III - 3" floppy drive - motherboard. Part 2.

By Administrator at August 12, 2020 13:09
Filed Under: Atari

 

Už pri písaní prvej časti o 3" jednotke AMDEK II pre počítače Atari som skuhral na to, že nie sú dostupné žiadne fotografie vnútrajšku a teda nemáme predstavu o tom ako je to tam vovnútri zariadené. Síce k fotografiám vnútrajšku vlastného zariadenia som sa nedostal, ale fotografie motherboardu sa na webe objavili, našťastie.

 

Fotografie sú prevzaté zo serveru atariage.com - a my si môžeme pozrieť ako takáto základná doska pre použitie s Atari vyzerá:


Amdek 3" základná doska, kliknutím na obrázok dostanete jeho plné rozlíšenie.

autor foto: JR>

 

Amdek 3" základná doska, kliknutím na obrázok dostanete jeho plné rozlíšenie.
autor foto: JR>


A teraz skúsim iba na základe fotografií urobiť nejaký ten popis:


Takáto samostatná doska by vedela priamo fungovať aj s FD jednotkami 5.25" bez akejkoľvek zmeny firmware.

Základná doska (rovnaká pre AMDEK I a AMDEK II) je uložená v hornej časti dvojitej disketovej jednotky, je v tom priestore uložená priamo tak ako je vyfotená na hornom obrázku t.j. čipmi smerom k hornému krytu, napájanie je riešené tak že na dosku sa priamo už zo zdroja dostáva +5V a +12V, čiže vlastný zdroj nie je priamou súčasťou základnej dosky (pripája sa cez konektor na spodnej strane dosky). Doska je zhotovená s nepájivou maskou, kvalita základnej dosky je výborná, označenie použitých súčiastok vynikajúce - proste poctivá robota tej doby. Čo sa mimoriadne ráta - SIO konektory sú prišróbované, čiže tu nehrozí vytrhnutie z plošného spoja pri intenzívnom pripájaní a odpájani SIO kábliku. Na doske je označenie REV A čo naznačuje možnosť že tých revízií môže byť viacero. Čo je skutočne zaujímavé - je tu použitý procesor 6809, ten beží na 1MHz (clock). Síce je v zapojení použitý x-tal 4.00MHz (a vyzerá to tak, že je možné aj priamo osadiť x-tal 1MHz, ale tie sú - a aj boli - vždy skutočne o poznanie drahšie), ale použitý obvod pre sériovú komunikáciu 6850 je určený iba na komunikáciu na max. 1MHz (až jeho verzia označená 68B50 je na 2MHz), čiže spomenutá hodnota hodín pre procesor sa mení na istotu. Neviem ale vylúčiť že niektoré súčiastky - napríklad separátor dát a tak isto aj FDC kontrolér môže vyžadovať clock= 4.00MHz - i keď je to veľmi, veľmi málo pravdepodobné, proste bez schémy je to fakt ťažké.


- - - - - - - - - - -

Teraz popusťme uzdu fantázii:


Obvod sériového prenosu 6850 akceptuje clock mode ÷1, ÷16 a  ÷64. Ak máme 4.00MHz, najprv vydelíme :13 a následne :16 tak dostaneme rýchlosť =19.230Bd, čo je odchýlka cca 0.15% od presných 19.200Bd. Tak isto je možné že na doske skutočne chýba druhý x-tal, ktorý by bol práve pre rýchlosť 19.200Bd ... (dtto dostaneme pri 1MHz - mode ÷1 - ak delíme 52  - zase dostaneme =19.230Bd) -  čiže môžete si vybrať. Zvolený spôsob komunikácie cez uvedený čip asi bude ťažko prepínať na vyššie rýchlosti, leda ak 52:4=13, teda vedel by prepnúť na 4-násobnú rýchlosť - ale to sme asi už v ríši fantázie, skôr to bude trvale bežať na 19.200Bd.

(Koniec mudrovania ... Laughing)

- - - - - - - - - - -


Na doske sa nachádza tiež 1kB RAM (2x obvod 2114) čo je na tú dobu (rok 1982) celkom dosť. Je tu aj Eprom 2732 (4kB), ktorá má na sebe vyznačený prístupový čas 450ns (obsah Eprom je k dispozícii v prvej časti popisu). Použitý radič je typu FD1797, na doske je výstup pre pripojenie ďalších 2x FD jednotiek (5.25") ktoré dokáže radič tak isto obslúžiť, použitý priamy konektor má štandartných 34 pinov - výstup priamo zo zariadenia ide cez rovnaký 34 pin konektor. FDC radiču predchádza floppy disk data separátor 9216 (malý 8-pinový čip). Nachádza sa tu aj 3-pinový jumper s označením A a B, tu len odhadujem že s ním viete nastaviť bootovanie jednotky na konkrétnu mechaniku (internú), alebo slúži pre možnosť botovania z externej FD.

 

Na doske je celkove použitých 28 kusov IO, označenie čipov:

 U1 - 4069
 U2 - 74LS04
 U3 - 6850
 U4 - 1797
 U5 - 6809
 U6 - 74LS174
 U7 - 74LS00
 U8 - 74LS257
 U9 - 2732 Eprom, prístupová doba 450ns
U10 - 2114
U11 - 2114
U12 - 74367
U13 - 74LS32
U14 - 9216
U15 - 74LS138
U16 - 74LS161
U17 - 74367
U18 - 74LS139
U19 - 74LS04
U20 - 74LS163
U21 - 74LS04
U22 - 7406
U23 - 74LS00
U24 - 74LS195
U25 - 74LS122
U26 - 74LS377
U27 - 74LS74
U28 - 74LS08

 

Šikovná doska, zvláda tohto hodne (tiež je tu k dispozícii paralelný port pre tlačiareň). Čo sa týka kapacity diskiet a celkového popisu - tak to bolo popísané v prvej časti.


Záverečnou pikoškou je to že celková veľkosť 3" FD  mechaniky je v reáli väčšia ako je u 3.5" FD mechaniky - hlavne sa jedná o vlastnú výšku samotnej FD mechaniky.


Ak chcete vidieť double jednotku AMDEK II v prevádzke (základná doska je vo videu položená na vrch zariadenia) tu je link na vzácne video:

AMDEK II - 3" for Atari - in action

 

V každom prípade je (teda - bola) dvojitá 3" AMDEK II hodne zaujímavá disketová jednotka a je naozaj škoda že tak skoro zmizla z povrchu zemského.

 

P.S.:

Rozhodne by som takýto kúsok techniky chcel mať u seba doma, ale cena za ňu v dnešnej dobe by asi bola už poriadna pálka - a potom by nasledovala naháňačka 3" diskiet ... takže to asi bude z mojej strany len taký povzdych. Ešte len dodám, že AMDEK I bol v menšej kovovej krabičke s jednou FD mechanikou 3" špeciálne iba pre počítače Apple.

___________________________________________________________

Prvý, základný článok o jednotke AMDEK I a AMDEK II:
AMDEK AMDISK AMDCI, AMDCII 3" floppy drive.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Náhrada zdroja AC-5VX pre Fuji FinePix. Replacement AC-5VX power supply.

By Administrator at August 06, 2020 11:50
Filed Under: Non-Atari

Vlastním 2 staršie digitálne fotoaparáty Fuji FinePix S6500 a Fuji FinePix S9500, k tomu druhému som sa dostal len pred pár dňami. Pretože spôsob práce s nimi mi vyhovuje a dosť často potrebujem fotiť aj doma tak som si povedal že je načase si k nim zohnať zodpovedajúci napájací zdroj a teda ušetriť si neustálu výmenu dobíjateľných NiMH akumulátorov - i keď tie od Panasonicu (Eneloop) SONY majú naozaj veľmi malé samovybíjanie.

 

Originálny zdroj má označenie AC-5VX, má výstupné napätie 5V/DC/2A. Síce sa dá ešte v dnešnej dobe zohnať, ale cena sa pohybuje v rozmedzí niekde od 33 až 40.- Euro + poštovné. Tak som si povedal že prevetrám domáce zásoby spínaných zdrojov a pozriem sa či niečo zodpovedajúce uvedeným parametrom predsa len niekde nenájdem.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

A našiel som tento sieťový adaptér do firmy SONY:


Je malý, kompaktný, výstupné napätie je 5.2V/DC/2A. Rozmery sú: 87 x 50 x 28 mm.

 

Pôvodné určenie zdroja bol na napájanie zariadení PDA. Ešte k tomu výstupnému napätiu = 5.2V - vyhovuje aj pre napájanie počítača, povolený rozsah napätí na vstupe je 4.75÷5.25V, t.j. stále sme v povolenej hranici. Je zaujímavé že firma Fuji zvolila 5V zdroj na napájanie, pretože ak do fotoaparátu založíme 4x AA 1.5V článok (alkalický) tak digitálny fotoaparát pracuje s napätím =6V. Na druhú stranu - ak založíme 4x NiMH akumulátor (1.2V), tak zase sa bavíme o celkovom napájacom napätí =4.8V, to je ale zase hodne "tvrdé", teda akumulátory dokážu dodať celkom slušný prúd.


Tak isto som pohľadal či mám správny konektor do zdrojovej časti, Našiel som ho v nevyužitých konektoroch ktoré mi zostali po jednom prepínateľnom univerzálnom zdroji. Tu nebudem radiť aký konektor použiť, najlepšie je ho priamo vyskúšať, nejedná sa o nejaký neštandartný model, t.j. ak máte doma nejaký malý univerzálny zdroj s výmennými konektormi tak ho určite medzi nimi nájdete.


Zapojenie vývodov konektoru - stred +5V, obvod = Gnd.

 

Vonkajší priemer konektoru má Ø=4mm, vnútorný je = 1.5mm, dĺžka konektoru čo sa zasúva = 10mm. Ak máte možnosť ísť s dig. fotoaparátom do obchodu (GME a pod.) tak tam určite niečo po chvíli správne napasujete. Môj konektor má vyvedené na svojom konci 2 pevné nožičky a tak som si povedal že ho nebudem upravovať a na pripojenie som použil malú "čokoládku", je menšia ako tie čo sa dávajú priamo na plošný spoj s rozpätím 2.54mm, vývody sú pripájkované priamo na káblik a následne boli prekryté tepelne zmrštiteľnou bužírkou - nehrozí skrat.


Naprv skontrolujeme či máme správnu polaritu na výstupe konektoru - bez pripojeného fotoaprátu ! Po zapojení napájania môžeme nastaviť správny čas a dátum a začať digitálny fotoaparát používať - a je jasné že už nehrozí vybitie bateriek v nevhodnom okamžiku - Smile. Na druhú stranu - ak zdroj vypnete tak sa stratí nastavenie dátumu a času - toto ale platí iba v prípade že nemáte vložené batérie. Ak pripájate zdroj pri vypnutom fotoaparáte a vložených batériách tak o nastavenie svojich vlastných parametrov zariadenia neprídete, dtto platí ak odpájate zdroj pri vypnutom foťáku a sú vložené batérie. (Pod pripojením a odpojením zdroja rozumiem fyzické pripojenie a odpojenie konektoru napájania zo siete.) Keď sa fotoaparát sám vypne (2min. alebo 5min. nastavenie) a pritom je stále pripojený na tento zdroj tak samozrejme dátum a čas + nastavenie zostáva uchované. Pri "domácom" využívaní sa dá žiť aj celkom bez založených batérií anastavovania dátumu a času, tobôž ak následne vždy nastáva ihneď spracovanie fotografií po nafotení (nakoniec - ak nesedia údaje tak foťák na to sám upozorní). Zdroj bez problémov počas práce dokáže nabiť blesk a teda máme k dispozícii kompletné funkcie digitálneho fotoaparátu.


Použitý spôsob pripojenia konektoru (90º uhol) tu dokonale vyhovuje (rátam s použitím fotoaparátu na statíve), použitie čokoládky umožňuje namiesto konektoru pre digitálny fotoaparát pripojiť iný konektor ktorý napája trebárs malé Atari a podobne. Vtedy zase potrebujeme skontrolovať správne zapojenie polarity na inom konektore pre nové použitie zdroja - tak isto ak potom následne zase chceme pripojiť digitálny fotoaparát !

 

Čo dodať ? Všetko doma bolo k dispozícii, robota bola na pár minút a bolo hotovo ... a čo na úplný záver ?:


Vždy najpr premerať čo je na výstupnom konektore a to bez pripojeného zariadenia !

(Je to o hodne lacnejšie ako opačný postup ...)


Najlepšie pravidlo je používať vždy jeden konkrétny zdroj iba na jednu aplikáciu a mať ho správne označený (ak sa nerobí výmena - tak sa následne nerobia ani chyby).

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari - čriepky. Atari tidbits. 14.

By Administrator at August 01, 2020 08:20
Filed Under: Atari

Pikošky, zaujímavosti a informácie z oblasti 8-bitových Atari (niekedy je niektoré info aj trošku občas mimo "misu") o ktorých ste možno nevedeli, možno vedeli. Je to už 14-te pokračovanie týchto informácií.

 

___________________________________________________________


Začnem niečím skutočne "excelentným", odrbom ktorý som vydoloval na eBay:

 

Čo k tomu dodať ? Uvedený čip sa dá zohnať na webe tak za 1/40 uvedenej ceny. To srdiečko vpravo asi bude upozornenie na možnosť schytať infarkt ...Laughing

___________________________________________________________


 

Utrúsim pár slov aj o SIO konektore. Je to vec ktorá nám dodnes spôsobuje vrásky, pretože je to špeciálny konektor, teda aj samček aj samička, pričom dostatok konektorov ála samička je už celkom dobre vyriešený (a dostupný). Práve tento špeciálny a s ničím iným nekompatibilný konektor sa stal terčom kritiky jedného s najpovolanejších a tým je Joe Decuir (tvorca SIO protokolu). Práve použitím takto odlišnej súčiastky ktorá obmedzovala dostupnosť pripojenia periférií od iných výrobcov bola podľa neho vec ktorá tlačila predaje počítačov Atari smerom nadol. Zaujímavé zistenie a konštatovanie od niekoho kto bol priamo u zdroja. Je to ďalší kamienok do skladačky o tom čo vtedy ovplyvňovalo situáciu predajov na trhu.

__________________________________________________________

 

Pozrime si zase nejakú tú reklamu z rokov minulých ... uvádzam to preto, lebo v tej dobe sme o takýchto veciach ani nechyrovali a až s odstupom rokov vidíme ako sme u nás doháňali západ. Našťastie pre nás - než sme ho dohnali a predbehli - tak prišiel rok ´89.

 

Kopírka pre cartridge - 1/1985

 

1/1987 - tak tomu hovorím aj ja bonanza ... (v tej dobe).


Firmu Supra Corporation sme u nás poznali skôr ako výrobcu vynikajúcich modemov, ale ako vidieť začínali aj s iným portfóliom.

_____________________________________________________

 

Asi ste vedeli že Atari kedysi malo na trhu aj svoje kalkulačky:


1/1987

 

Ale tých kalkulátorov sa vyrábalo predsa len viacej typov ako jeden (inzerát presne o rok neskôr):


1/1988

_____________________________________________________

 

A teraz jedna zaujímavá vec - je nová, dostupná náhrada originálneho čipu POKEY:


Funguje ako pôvodný čip, dá sa prepnúť na stereomód (2x POKEY) a tak isto sa dá prepnúť na režim 4x POKEY ... obvod je momentálne dostupný na eBay (stačí vyhľadať podľa kľúčových slov na krabičke), ale pripravte sa na cenu ktorá je dosť vysoká (cca 60.- USD), prirátajte poštovné. Ako vidíte dodáva sa v naozaj slušivej krabičke. Jedná sa skutočne o naozaj zaujímavú alternatívu pôvodného čipu - pritom kompatibilita s pôvodným obvodom POKEY je 100%-ná.

______________________

Doplnené 02.08.2020 (link):

Dex sa vyjadril že údaje čo uvádzam nie sú presné, tak si prosím prečítajte najprv tento materiál než si niečo objednáte...

(Ďakujem dexovi za opravu.) (link):
Manual POKEY MAX

___________________________________________________________

 

Teraz sa pozrieme na značenie čipov použitých v počítačoch Atari:

 

 

http://www.atarihq.com/danb/AtariChips.shtml

Hlavná stránka:

http://atarihq.com/mainsite/

________________________________________________________________________________

 

 

Kde sa dajú uvedené čipy v dnešnej dobe zohnať ? Firma Best Electronics USA - bohužiaľ neposielajú mimo USA...

Zoznam dostupných súčiastok spolu s cenníkom:

http://www.best-electronics-ca.com/custom-i.htm

hlavná stránka:

http://www.best-electronics-ca.com/

_____________________________________________________

 

Príjemná správa - Atariteca zase funguje !, len používa nový názov domény (a nám stačí použiť prekladač zo španielčiny):

https://atariteca.net.pe/

 

ukážka:

Mňa práve najviac potešila dostupnosť hradvérových úprav.

 

A ako vidieť postupne sa to stále viac plní článkami.

___________________________________________________

 

Zaujímajú Vás externé príkazy pre Sparta DOS ?


 

http://www.mixinc.net/atari/download_a8/sdcom.htm

_________________________________ ________________________

 

Ako si postaviť procesor 6502 na obvodoch TTL ... :

http://www.baltissen.org/newhtm/ttl6502.htm

Určené pre maximálnych kluďasov ktorí disponujú veľkým prebytkom voľného času.

_________________________________________________________

 

Nejaké tie pdf súbory na čítanie (ohľadne Atari):

http://www.mixinc.net/atari/books/

__________________________________________________

 

Pozrime si tabuľku vyrábaných počítačov Atari spolu s dátumom začiatku predaja:

Item : Manufacturer: Date:
Atari 400 with Aftermarket Keyboard  Atari November 1979
Atari 800  Atari November 1979
Atari 400  Atari November 1979
Atari 1200XL  Atari 1982
Atari 800XL  Atari 1983
Atari 600XL  Atari June 1983
Atari 520 STFM                          Atari  1985
Atari 65XE                        Atari  1985
Atari 520ST (boxed) + Ext.hdd + software      Atari 1985
Atari 520 STM  Atari January 1985
Atari 1040 STE Atari 1986
Atari 520 STM  Atari September 1986
Atari Mega ST 2  Atari 1987
Atari ST Mega 1040 Tower Power  Atari 1988
Atari 520 STE  Atari 1989
Atari 1040STF  Atari 1989
Atari Portfolio                         Atari 1989
Atari Stacy 2  Atari December 1989
Atari TT030  Atari 1990
Atari Falcon  Atari 1990
Atari Mega/STE  Atari 1991

____________________________________________________

 

Ďalší "pekný" homemade monitor na predaj ... teraz na aukro.cz:

 

Je to zmenšený obrázok, ale aj na povrchu sa nachádzajú šróby čo ten zázrak držia pokope.

Predná strana vyzerá že je zo sololitu.

Nekúp to ...

___________________________________________________________

 

 

Viete čo je Atariduino ? (Atari na internete).

Atariduino 2.0

____________________________________________________

 

Máte problém s ND pre jednotku LDW Super 2000 ?

 

 

(Atari CA-2001 / LDW Super 2000 - opravná sada pre diskovú jednotku)

LDW Super 2000 ND

__________________________________________________________

 

Rozšírenie pamäte RAM, ako funguje port B (poľské stránky):

RAM_port B

 

___________________________________________________________

 

Úryvok z momentálnej ponuky na bazoši (telefón nahradený xxx):


(ATARI-800XE) Predám tento nález-legendárny klasický stolový počítač v slušnom stave aj s pôvodným príslušenstvom: orig.zdroj a kazetový rekordér, súčasťou je aj náhradný starý joystick na prísavky, očistený stav / Cena za celok 80euro, bez záruky=VOLAJTE-0911 xxx xxx-nie SMS-Analfabeti Neotravovať!

Meno:
    retro

Telefón:
    000... zobraz číslo

Lokalita:       

045 01 Košice-okolie

Skutočne otvorená náruč pre všetkých kupujúcich ...  Tongue out

____________________________________________________

 

A ešte jeden na Bazoši:

 

Niekedy sú tie baktérie fakt veľké ... a aj ťažké. Tongue out

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Prázdninový road trip 2020 - Brno, Radim Polášek a Atari.

By Administrator at July 31, 2020 08:30
Filed Under: Atari

Už dlhšiu dobu som si chcel osobne pokecať s Radimom, ale tie všelijaké obmedzenia (vyššia moc) čo sa v tomto roku nakopili našemu stretnutiu bránili, tak nakoniec včera sa to podarilo. Navštívil som ho doma, v Brne a posedeli sme sme spolu pár hodín - viac ako som plánoval (moja vina ...).


Vyrazil som včera ráno, za necelé dve hodiny som bol u neho, navigácia pracovala spoľahlivo. Parkovanie u neho pred domom naprosto bez problémov, zvonček fungoval tiež a tak sme sa za chvíľu videli. Jeden z dôvodov návštevy bol ten že som si niečo u neho objednal a chcel som to vyrovnať (a nakoniec som si aj tak ešte niečo zobral navyše).

 

Videl som veľmi pekne prerobený počítač Atari z všetkýmo možnými vymoženosťami, tak isto aj druhý počítač kde je zabudovaný interface pre flash kartu namiesto hdd. Pretože som sa prišiel porozprávať tak sme nepitvali jednotlivé počítače aby z toho boli fotografie, ale to sa snáď dá pochopiť že som k nemu nešiel na návštevu z nažhavenou a pripravenou sadou šróbovákov ...

 

Zabudovaný hdd (compact flash karta), SIO2PC, Sparta DOS, stereo, 8x OS a všeličo navyše

- naozaj prevedená pekná robota.

(Binárne prepínanie OS má tú výhodu že hmatom sa dá určiť ktorý OS je nastavený.)

 

No, vyhral sa s tým počítačom.

 

Niektoré Atari počítače som videl aj otvorené, Radim razí zásadu ak je niečo navyše nech je to samostatnej doske a žiadne pájkovanie vovnútri počítača. Dosky plošných spojov si navrhuje sám, vyzerá to potom vovnútri mašiny neskutočne dobre a je za tým aj poriadne skutočný kus práce. Tak som sa nad tým zasedel (zasnil) - a zapozeral tak, že som zabudol fotiť ... takže tu sorry, nemám žiadne foto, som len dosť z miery vyvedený atarista.


Potom si pozrel jeho pracovný "kutloch", no, je to pekná miestnosť a je vidieť že Radim naozaj nezaháľa. Aby ste nezávideli - tu som radšej schválne nefotil ... ešte teraz to mám pred očami. Radimov záber čo sa týka počítačov je širší ako môj a teda mimo iného má čerstvo postaveného Harlequina (kópia ZX Spectrum) - ako sám skonštatoval, osadené je všetko čo tam treba, len ešte nemal čas to spustiť - ako sa sám vyjadril ak to náhodou okamžite nenabehne tak zase strávi pár dní hľadaním chyby. Toto poznám osobne, čiže bez ďalšieho iba no comment. Tak isto pekná C64, ktorá má 100%-nú mikrospínačovú klávesnicu s krásnym chodom tlačítok.

 

Ale nejaké veci som u neho predsa len vyfotil:


3.5" FD jednotka, moderná verzia dosky Atari XF551 - motherboard je od Zaxona.

Mňa teší že Zaxon dosku robil podľa mojej schémy.


SDRIVE zabudovaný v mini krabičke od Radima, vytlačené na 3D tlačiarni -  je to naozaj maličké.


ZX Spectrum 128kB na tradičných čipoch (namiesto obvodu ULA), čistá práca, prevedenie je fakt pekné.

A tých čipov je na doske je naozaj hodne, cez 50.


No a ja som si odniesol domov tieto 2 doštičky pre RAM 2x 6810 čip (rozšírenie USdoubler) ...

(Minimálne ešte jeden US doubler chcem do jednej mojej Atari 1050 zapojiť.)


Potom už len nasledovala cesta domov, trošku som sa povozil, priama cesta z Brna do BA sa prerába, ale nakoniec som sa po chvíli dostal na diaľnicu. Za necelé 2 hodiny som bol doma, no problem. Dokonca aj blbci na cestách dnes asi mali pauzu takže cesta ďalej už nestála za nejakú zmienku.

 

Ďakujem Radimovi za výbornú kávu (mimo iného) a za príjemne strávený rozhovor.

Nech sa Ti ďalej darí a tak isto aj Tvojmu bastleniu !

___________________________________________________________

02.08.2020

Radim našťastie na moje volanie o pomoc s foto zareagoval a poslal mi fotky ktoré mi tu tak chýbali ... ďakujem !

 

foto: Radim Polášek


foto: Radim Polášek


foto: Radim Polášek


foto: Radim Polášek

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari - čriepky. Atari tidbits. 13.

By Administrator at July 13, 2020 16:05
Filed Under: Atari

Ďalšie prázdninové čítanie, teda dnes skôr obrázková prechádzka. O Atari, sem-tam už aj o inom - ale hlavne pohodové posedenie na vecami už "mierne" minulými ...

 

___________________________________________________________

 

Jedna z mnohých štúdií pre logo firmy Atari.

___________________________________________________________


Atari - a pán Jerzy Sobola, dve skutočne nerozlučne spjaté veci. Vďaka jeho súhlasu na zverejňovanie ním nakreslených schém (rok 2010) som sa rozhodol založiť svoju webovú stránku, jednoducho mu len chcem zložiť poklonu za to čo pre nás urobil (a stále robí). Vďaka ! Foto prevzaté z atariki.krap.pl
___________________________________________________________


Neviem, nejdem to hľadať, možno som to už uverejnil, ale aj tak - takáto batéria Atari 1050 sa len tak nevidí ...

Foto prevzaté z atariage.com

___________________________________________________________


Pre Atari bol k dispozícii celkom slušný sortiment toho čo sa dalo kúpiť.

___________________________________________________________

 

foto prevzaté z: atarihotels.com

(Na počudovanie - vzhľad by mal byť charakteristický pre našu značku. Laughing)

 

Neviem či ste zaregistrovali že v USA sa chystá (prebieha ?) výstavba siete Atari hotelov zameraných na videohernú kultúru. Tento vcelku zaujímavý biznis plán sa má vykonať za podpory spoločností GSD Group a True North Studio, prvý hotel otvorí svoje brány v meste Phoenix (štát Arizona).

Aj keď celý projekt je hodne skúpy na nejaké informácie, hotely budú ponúkať viacero virtuálnych ciest ako zaujať svojich hostí. Od VR cez AR až po klasické hranie sa na konzolách. Očakávania sú veľké, rozhodne ide o jedinečný projekt, ktorý môže zaplniť dieru na trhu ale rovnako má šancu aj zlomiť väz jeho iniciátorom. Prvý hotel by mal dokončený koncom roku 2020.
Pokiaľ bude startup úspešný a pokusný hotel v Arizone by to mal jasne ukázať, tak hlavný investor GSD Group následne plánuje vykonať výstavbu aj v ďalších mestách naprieč USA, ako Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose a Seattle.

Ako to už býva, objavili sa už prvé problémy s financovaním, tak uvidíme ako to dopadne. Prvotná informácia hovorí o tom že Atari by malo profitovať 5% z celkového príjmu.

Tak si počkajme či sa návrat do sveta herného priemyslu podarí, ale radšej by som odložil ružové okuliare ... koronavírus tomuto určite priať nebude.

____________________________________________________________


Sám počítač Atari XEGS (mal som tu uvedené chybné označenie ako Atari 65XE - aj majster tesár sa občas utne ..., ale už je to tu opravené) nevlastním, tak si aspoň pozrime ako vyzerá základná doska a aké je na nej rozloženie komponentov:

Myslím si že veci sú tu jasné a teda zdržím sa nejakého ďalšieho komentára.

___________________________________________________________

 

Ďalšie inšpirácie pre modderov:


Prerobená Atari 1050, pod ňou Atari XF551 vo verzii FD jednotky 3.5" a pod tým ešte Black box.

foto prevzaté z atariage.com

_____________________________________________________


Pre tých ktorí neradi zasahujú do predného panelu ale nechcú prísť o výhodu moddingov disketových jednotiek Atari XF551:


Menej invazívne, pritom stále funkčné. Nevýhoda ? Na prvý pohľad nevidíte v akej polohe je nastavený prepínač. (Ruku na srdce po krátkej dobe poväčšine používame napevno jednu polohu.) Čo tu môže byť problém ak neurobíme oddeliteľnú kabeláž - každý krát ak niečo robíme musíme odšróbovať aj prepínač - ak použijeme konektory tak to bude o poznanie pre nás príjemnejšie pri rozoberaní.

___________________________________________________________

 

Dobová reklama na 1050 Duplicator:

 

Dátum uverejnenia - 02/1986 ...

_____________________________________________________


Ďalšia úprava predného panelu Atari 1050 - úhľadné prevedenie, ale skúste

zistiť bez popisu na čo ktorý prepínač slúži ...

_____________________________________________________

 

Teraz opustíme Atari:


Takéto skrinky slúžia ako inšpirácia ako si urobiť dvojdisketovú jednotku(5.25")  svojpomocne

- akurát teda kde zohnať skrinku ...

_____________________________________________________


Dtto v prevedení pre 3.5" mechaniky.

_____________________________________________________

 

Neodolal som, toto tu má zaručene svoje miesto (nedávna ponuka na Bazoši):

 

Samodomo úprava televízoru Pluto s novou antislnečnou ochranou ...

(Vyzerá to na plech.)

Pritom Pluto je v slnečnej sústave najďalej ...Tongue out

(Kam sa hrabem s mojím 5" monitorom.)

Predstavte si, napriek tomu - nekúpil som to.
___________________________________________________________


A na záver ešte jeden pekný záber ...


No comment ...

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

07-08_2020 Blog, Notes.

By Administrator at July 01, 2020 17:34
Filed Under: Blog

01.07.2020

Sú tu prázdniny, učitelia oslavujú voľno (zjavne ho mali tento rok nedostatok ...), ale platy išli naplno. No, treba si vedieť vybrať povolanie. Ako už po niekoľkýkrát si cez prázdniny vyberiem aj ja voľno, nech mi prídu myšlienky aj na niečo iné. Ak dožijem tak sa stretneme po prázdninách ...

 

____________________________________________________________

13.07.2020

13-te prázdninové pokračovanie čriepkov:
Atari - čriepky. Atari tidbits. 13.

_____________________________________________________

31.07.2020

Výlet do Brna k Radimovi Poláškovi:
Prázdninový road trip 2020 - Brno, Radim Polášek a Atari.

_____________________________________________________

01.08.2020

Tak sme sa prehupli do druhého prázdninového mesiaca, zase nejaké tie drobné čriepky:
Atari - čriepky. Atari tidbits. 14.

 

____________________________________________________________

02.08.2020

Radim mi našťastie poslal foto o ktoré som ho požiadal a tak sú doplnené do článku z 31.07.2020

____________________________________________________________

06.08.2020

Náhrada originálneho napájacieho sieťového zdroja pre digitálne fotoaparáty Fuji FinePix S5600 a Fuji FinePix S9500:

Náhrada zdroja AC-5VX pre Fuji FinePix. Replacement AC-5VX power supply.

_____________________________________________________

12.08.2020

Ďalšie doplnkové informáciekdisketovej jednotke AMDEK II a III:
AMDEK AMDISK AMDC I, AMDC II, AMDC III - 3" floppy drive - motherboard. Part 2.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Vysokorýchlostný prenos dát. High speed transfer. Atari 600XL.

By Administrator at June 24, 2020 14:44
Filed Under: Atari

 

Ako si upraviť počítače Atari 800XL, Atari 800XE, 130XE na rýchly sériový prenos dát som už popísal - dnes sa pozrieme ako to isté dosiahnuť na počítači Atari 600XL. V prvom rade - tá úprava na vysoké rýchlosti dáva zmysel len vtedy ak máte rozšírenú RAM minimálne na 64kB čo sa dá považovať za najnižší štandard potrebnej RAM pamäte. Majiteľov Atari 600XL bude v našich radách (a končinách) asi pomenej, ale je to veľkostne a teda aj svojou priestorovou "skladnosťou" mimoriadne šikovný počítač.

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Čo si všimneme hneď - označenie kondenzátorov ktoré bude treba vybrať (spôsoby ako to dosiahnuť môžu byť rôzne - odpojiť, vyletovať, "vycvaknúť alebo vyštípať") je v tomto prípade iné ako na počítačoch Atari 800XL, Atari 800XE a Atari 130XE. Prečo to tak je - boh vie, zoberme to teda ako holý fakt s ktorým sa treba zmieriť. Poďme si pozrieť číselné označenie na časti schémy odkiaľ vedú tieto súčiastky priamo na obvod POKEY:


 

Z obrázku je zrejmé že sa potrebujeme zbaviť označených dvoch kondenzátorov - C89 a C90. Takže ich už teraz len na doske identifikovať a následne odstrániť. Otvoríme počítač a zameriame sa na oblasť ktorá sa nachádza tesne pred SIO konektorom - pri pohľade z prednej strany. Ak si pozrieme túto časť schémy tak je vidieť rozdiel v tom že Atari 600XL nepoužíva 100Ω odpory v ceste signálov Data_In a Data_Out tak ako to má ostatná rada počítačov XL a XE.


Jedná sa o týchto 8 súčiastok čo sú priamo pred SIO konektorom, vyzerajú ako diódy - ale

pozor, nie sú to diódy ale kondenzátory, klamú telom. V počítači je ešte mnou  dodatočne

zabudované tlačítko Reset (celkom vpravo hore).

 

Posledný obrázok už ukazuje miesto konkrétnej dvojice vyštípaných kondenzátorov (je to najjednoduchšie riešenie ako ich z dosky odstrániť) a pod nimi je už pekne vidieť aké bolo ich označenie. Ak ich vyštípeme - tak nie je potrebné vyberať von celú základnú dosku.

Nejaké označenie na foto považujem už za zbytočné, rozdiel oproti predchádzajúcej fotografii je jasný a ktoré sú vybraté súčiastky je definované tiež.

(Dá sa to urobiť priamo tak že netreba vôbec odpojiť prívody ku klávesnici, stačí klávesnicu len položiť nabok - práve takto som to urobil aj ja.)

 

Teraz si pozrime ukážku prenosu rýchlosťou 110598bit/sec., použitý je pôvodný operačný systém počítača Atari 600XL, zozadu je nastoknutý RAM modul pre 600XL od Ctirada (t.j. 320KB RAM Rambo, 192kB Compy Shop), použitý software na strane PC - RespeQt ver.5.2, netbook i-Buddie, nasadený je Lotharekov SIO2PC USB modul - tu máme v reáli ako dlho trvá načítanie diskety typu ED (Medium), t.j. 128kbyte dát:

 

 

Video

A600XL_Hispeed transfer.mp4 (7,77 mb)

 

Za túto malú cenu tejto úpravy dosiahneme oveľa vyššiu možnú sériovú prenosovú rýchlosť aj na tomto najmenšom prckovi z počítačov Atari - a za to táto drobná úprava myslím si naozaj stojí. A kopírovanie sa stáva naozajstnou zábavou, pretože trvá len zlomok pôvodného času - a čas je čím sme starší naozaj cennejší. (A stárneme všetci.)

___________________________________________________________

Popis ako na vysokorýchlostnú úpravu počítačov Atari 800XL, Atari 800XE a 130XE bol popísaný v tomto článku:
Vysokorýchlostný prenos dát. High speed transfer. Atari 800XL, Atari 800XE, 130XE.

 

Ctiradov modul 320XL pre Atari 600XL:

http://blog.3b2.sk/igi/post/08_2010-Blog-Notes.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari 1050 - ICD US doubler. Part 8. 2x firmware.

By Administrator at June 19, 2020 09:30
Filed Under: Atari

Atari 1050 - 2x firmware

 

Nie každý potrebuje mať "nadupaný" stroj so všetkými vymoženosťami, niekedy stačí mať k dispozícii niečo menšie - a teda aj jednoduchšie, čiže nevyžadujeme mať dostupnosť viacerých firmware ktoré nespočítame na prstoch jednej ruky. Dnešný popis sa bude týkať možnosti mať v jednotke upravenej na US doubler dostupný 2x firmware, teda je možné prepnúť na 100%-nú kompatibilitu s pôvodnou Atari 1050 a tak isto môžeme prepnúť jednotku do režimu US doubler. V naprosto drvivej väčšine práve toto zapojenie pokryje nami požadované potreby.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Zapojenie je veľmi jednoduché - vyžaduje použitie 8kB Eprom 2764 namiesto pôvodnej Eprom typu 2732 aby sme tam dostali miesto potrebné pre 2x 4kB obsah. Je to vcelku triviálne a nie je tam žiaden zádrhel ani tu nie sú nejaké nečakané nepríjemnosti. Znova platí že do týchto prerábok by mal ísť len ten čo vie čo treba robiť - teda napríklad mimo iného prepojky na základnej doske Atari 1050 musia byť nastavené na použitie pamäte Eprom (nie PROM !), viď schéma vlastnej jednotky.

 

Náhrada pôvodnej 4kB Eprom 2732 novou 8kB Eprom 2764.


Zapojenie má piny pôvodných 24 pinov zapojené presne 1:1 a to tak, že nová 28 pin pätička sa založí podľa obrázku. Medzi piny 27 a 2 sa vloží odpor 4k7, piny 26,27,28 a 1 sú navzájom prepojené. Odpor (miniatúrny) je uložený priamo vovnútri pätičky aby nezaberal zbytočne ďalšie miesto. Ak je pin č.2 v log.1 sú vybraté 4kB v hornom 8kB priestore, ak je v log.0 tak sú vybraté spodné 4kB z 8kB priestoru. To je všetko. Po skúsenostiach s doštičkou od Radima Poláška som na túto doštičku nedal kondenzátor M1 do napájania (dá sa pridať), cestičky sú krátke takže to chodí spoľahlivo aj bez neho (originál kapacita je už na základnej doske, teda nie ďaleko).

 

Nasleduje obsah ktorý bol vybratý ako najlepší firmware z mne dostupných:

- spodné 4kByte - firmware L (Atari)

- horné 4kByte - firmware US doubler SpeedStep

2xfirmware_L_USDSS.bin (8,00 kb)

 

Zvolený firmware pre A1050 je známy pod označením verzia L (t.j. funguje s radičom WD2793 a tak isto aj s WD2797 - ten ale musí mať pin č.25 vyhnutý von z pätičky aby fungoval). Zapojenie vyžaduje použitie 8kB Eprom (2764) aby sme tam dostali nám potrebné 2x 4kB obsahy. Druhý obsah je známy ako Atariage 1050 USDoubler with SpeedStep.

 

A teraz sa pozrime ako taká doštička pre 2x firmware môže vyzerať:


Súčiastok je skutočne minimum.

 

Zo spodnej strany je prepojení tak isto minimum.

 

Osadenie doštičky do základnej dosky. Ak niekoho zaujíma prečo na doske nie sú ostatné čipy - táto doska je kaput (dobré čipy sú odložené na ND) a mám ju práve na takéto účely, pretože potom nemusím vždy vyberať základnú dosku von aby som mohol niečo otestovať či sedí dobre na svojom miesto - toľko k tomu.


Pretože konektor na doštičke pre skratovanie (teda vlastne je to jumper) je osadený o jednu

pozíciu vyššie tak jeho vývody nezavadzajú x-talu 4MHz osadenému na základnej doske

(idú pekne nad ním).

 

Eprom napálená  a už označená.

 

Predný pohľad na konektor, pekne vidieť že zrážka s x-talom naozaj nehrozí.

(Je neporiadne zastrčený prívod v konektore ...)

 

Dtto, ale pohľad od SIO konektorov smerom dopredu.


Pre toto použitie nie je potrebné mať za každú cenu vyvedené tlačítko Reset, stačí vypnúť vlastnú jednotku, prepnúť na druhý požadovaný firmware a jednotku zase zapnúť. Fajnšmekri (teda ak chcú) si Reset môžu vyviesť na predný panel a prepínať firmware aj počas zapnutého napájania - samozrejme nie počas čítania, alebo zápisu na floppy. Jediná vec navyše ktorú ale vrelo odporúčam - je možnosť zabudovať si blokovanie režimu Write protect, pretože potom môžeme zapisovať aj na prelepené diskety, t.j. vieme používať aj druhú stranu diskety (flippie režim), takže toto je vec naozaj príjemná.

Obidve uvedené veci som už popísal, čiže ďalej to tu pitvať nebudem.


Celé sa to dá postaviť za niekoľko desiatok minút, väčšou robotou je vyviesť na predný panel prepínač režimu Write protect On/Off a zabudovať tam aj tlačítko Reset. Tu len pripomínam že prepínač režimu Write protect On/Off a aj tlačítko Reset je možné vyviesť aj na zadný panel (potom zase ale nevidíte na nastavenia prepínačov), niekto proste nemusí mať rád zásahy do predného panelu ... mne osobne zase vyslovene vadí ak sú ovládacie prepínače umiestnené na bokoch disketovej jednotky, nepovažujem to za dobré miesto - ale to je môj názor na ve - zase ak to tak máte urobené tak si to nastavenie na boku jednotky poväčšine viete bez problémov prečítať ... ja to zase radšej dávam priamo na predný panel, ale je to naozaj vecou vkusu.

___________________________________________________________

Doplňujúca poznámka:

Keď som už v tom fotení rozbehnutý, občas bývajú problémy ako pochopiť zapojenie (a hlavne nastavenie) dvojitého prepínača pre voľbu čísla disketovej jednotky Atari 1050. Tak sa na to pozrime, dúfam že teraz už je to naozaj prehľadné a jasné:

Voľba - Atari 1050 - drive 1

___________________________________________________________

Voľba - Atari 1050 - drive 2


___________________________________________________________

Voľba  - Atari 1050 - drive 3


___________________________________________________________

Voľba  - Atari 1050 - drive 4

 

P.S.:

Ak základnú dosku budete mať niekedy takto vybratú von, nezbudnite do prepínača nastriekať Kontox, Kontakt 40, Kontakt 60, Kontakt 61, Kontakt 701, Kontakt Gold 2000, Tuner 600, Cleaner 601 alebo niečo podobné na prečistenie kontaktov, oxidácia kontaktov je skutočne naozajstná sviňa a "odmení" sa Vám problémami vtedy kedy to najmenej očakávate (a potrebujete). Tak im predchádzajte.

___________________________________________________________

Part 1 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler.aspx


Part 2 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-2.aspx

 

Part 3 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-3.aspx

 

Part 4 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-4.aspx

 

Part 5 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-5.aspx

 

Part 6 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-6-Speed-stepping.asp


Part 7 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-7-7x-firmware.aspx


Part 9 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-9-Nezgar-firmware-for-TANDON.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari 1050 - ICD US doubler. Part 7. 7x firmware.

By Administrator at June 17, 2020 07:45
Filed Under: Atari

 

To by som asi nebol ja keby som si nevyrobil do jednej mojej jednotky Atari 1050 upravený firmware (teda presnejšie dal som si tam priamo 7x firmware) na všetky možné testovania. Tu som už upustil od dostupnosti jednotiek nad označením D4:, čiže jednotky s označením D5: a vyššie tu už nenájdete. Dnes to asi už bude mať málokto, takže nemyslím si že by to niekomu malo vadiť.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 
Pre plné využitie všetkých firmware treba aby disketová jednotka Atari 1050 mala v sebe už prevedenú úpravu na ICD US doubler (ak nemáte zabudovaný US doubler tak posledné štyri firmware - č.3, 4, 5 a 6 nebudú funkčné). Firmware č.3 som objavil len pred pár dňami v svojom domácom archíve a zaradil som ho tak isto do Eprom aby som ho mohol otestovať.


Takto potom môže vyzerať doštička s osadenou Eprom 27256:


Zľava: +5V, nezapojené, nasleduje bit 4, 2, 1.

 

Dtto.


Celý tento osadený nový"soklík" ide na miesto pôvodnej Eprom 2732.

 

Veľmi jednoduchá doštička.

 

Tu použitý prepínač má dostupných iba 7 polôh (je z nejakého starého SCSI zariadenia, tam č.7 vždy bol radič SCSI a teda tento konkrétny prepínač nastaviť vyššiu polohu ako je číslo 6  "nevie" -  tu to ale naozaj nevadí, máme aj tak k dispozícii spolu 7 polôh prepínača - teda  v rozsahu 0÷6. Pre normálne používanie budú určite stačiť polohy dve (jedna pôvodný firmware + druhá poloha bude niektorý US doubler), k tomu sa dostanem v niektorom z ďalších článkov. Pretože chcem niektoré veci vyskúšať a takto nemusím meniť jednotlivé malé Eprom medzi sebou ako na bežiacom páse ... to sa mi ráta.

Wink

 

Pretože využívam iba 7x 4kByte, t.j. iba 28kByte z celej hodnoty dostupných 32kByte, tak posledné 4kByte v pamäti Eprom sú voľné a tak som sem umiestnil popis -  je to prehľadné a jasné a ak stratíte popis aj tak sa nič strašného nedeje, prečítate si rozmiestnenie jednotlivých firmware priamo v binárke. (Len sa treba potom do nej pozrieť.)

 

A teraz ešte podrobnejšie:


Poloha 0 - Atari 1050 firmware verzia J, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.                 
                   /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), pôvodná jednotka/

Poloha 1 - Atari 1050 firmware verzia K, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.
                   /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), pôvodná jednotka/
 
Poloha 2 - Atari 1050 firmware verzia L, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.

                   /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), pôvodná jednotka)/

Poloha 3 -
firmware Atari 1050 US doubler verzia 0, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.
                   /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), Double (180kB)/

Poloha 4 - firmware Atari 1050 US doubler verzia 1, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.

            /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), Double (180kb)/

Poloha 5 - firmware
Atari 1050 US doubler verzia 2, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.

            /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), Double (180kb)/

            + aplikovaný patch

Poloha 6 - firmware
Atari 1050  US doubler verzia 2S, rozsah čísel jednotky D1÷D4, boot O.K.,

            použitý speed stepping

            /k dispozícii hustoty - Single (90kb), Medium (128kb), Double (180kb)/
                  
            + aplikovaný patch

Poloha 7 - blok 4kByte je nepoužitý, obsahuje iba stručný popis obsadených pozícií firmware

 

Nasleduje binárka s obsahom pre Eprom 2756 - teda 7x firmware pre disketovú jednotku Atari 1050:

7xfirmware_new.bin (32,00 kb)

 

Skúsenosti z prevádzky:

 

 

U firmware verzie J, K a L (poloha prepínača J - 0, K - 1 a L - 2) - tu nie sú žiadne novinky, správa sa to štandartne (mám v disketovke radič WD2793) a mám pocit že tieto dodávané firmware od Atari sú o niečo hlučnejšie ako firmware verzií pre US doubler. Verzia L spolupracuje s radičom WD2793 a aj s WD2797 - u druhého typu radiča pre správnu funkciu treba vyhnúť von z pätičky jeho pin č.25. U týchto troch verzií firmware máme k dispozícii iba štandartnú prenosovú rýchlosť 19.200Bd.

 

USD poloha 3 - US doubler 0 ktorý som práve našiel doma, funguje, pravdepodobne najstaršia verzia (všetky USD doubler verzie 3,4,5 pochádzajú z roku 1984).

 

Poloha 4 - US doubler 1 a 5 - US doubler 2 sú známe a doteraz dostupné verzie US doubleru. 4 - US doubler 1 beží na ňom napríklad načítanie diskety o cca 30% rýchlejšie (oproti polohám prepínača 3, 5, a 6), niekde som čítal že nie je bez chýb, zatiaľ som nič nenašiel čo by tomu nasvedčovalo - takže toto teraz neviem vyvrátiť a ani potvrdiť, doteraz som nepoužíval. Poznámka - 5-ka US doubler2 má v sebe aplikovaný patch, práve túto verziu som používal.

 

Posledná poloha 6 - US doubler2S obsahuje najnovšiu úpravu - Speed Stepping (rok 2020) - a je to naozaj cítiť. Presun hlavičky do východzej polohy (skok na track00) je skutočne bleskový a nezvyčajne tichý oproti pôvodným firmware (J, K a L - tak si hovorím prečo to neurobilo samotné ICD, inovácia ako hrom, mali by za málo roboty slušne financií ...).

 

Polohy 3, 4, 5 a 6 (teda všetky verzie US doubleru) používajú rýchlejšie vypnutie motorčeku otáčania diskety po čítaní a zápise, časy oproti verzi J, K a L na jeho vypnutie sú približne polovičné.

 

Ukážka:

 

 

Spomínaná poloha 6 - US doubler2S zo zrýchleným steppingom priamo v prevádzke, malá ukážka:

Video
USdoubler_speed_stepping.mp4 (8,71 mb)

(Boot master diskety BiboDos, pekne počuť ako sa automaticky prepne na rýchly prenos, nasleduje voľba fast, potom voľba sector copy a časť čítania diskety sektorovým kopírákom.)

 

A dokáže kopírovať ešte rýchlejšie:

Video

Master floppy US doubler_sector_copy.mp4 (7,11 mb)

(Ukážka z kopírovania (čítanie) Master diskety US doubler utility - pritom stále klasickým sektorovým kopírákom Sector copy 1.5)

 

Poznámka:

Obidve video ukážky používajú firmware US doubler2S (poloha prepínača - 6).

 

Na to že k rozšíreniu na US doubler potrebujete jednu naozaj maličkú 128-byte RAM a zmenu obsahu firmware je tá výsledná rýchlosť prenosu skutočne pôsobivá.


Disketová jednotka Atari 1050 zvýšenú rýchlosť krokovania hlavičky zvláda ľavou zadnou a zákonite si preto pokladám neodbytnú otázku prečo sa tvrdí že Tandon mechaniky sú pomalšie ako mechaniky WST (teda myslím tým rýchlosť krokovania motorčeku hlavičky - sám vlastním iba jednotky z mechanikami od firmy Tandon). Vo všeobecnosti panuje veľmi rozšírený názor že Tandon mechaniky používajú v jednotke pomalší krokový motorček pre posun hlavičky oproti mechanike WST (mechanika WST skutočne používa rýchlejší posun hlavičky oproti Tandonu - preto má aj vlastný "WST" firmware),


lenže práve tento najnovší firmware (6 - US doubler2S ) uvedený zažitý názor ukážkovo popiera.


Tak toto mi po tejto úprave firmware naozaj zostáva ako nevysvetliteľná a nevyriešená záhada a predchádzajúce riadky o nedostižnosti WST mechaník práve v oblasti rýchleho krokovania hlavičky dostávajú na frak a tak sa menia na obyčajný mýtus.


Všetky verzie pre US doubler s príslušným programovým vybavením komunikujú maximálnou rýchlosťou ktorá dosahuje hodnotu 54.000Bd.


Poznámka:

Disketová jednotka Atari 1050 prerobená na US doubler (RAM je zväčšená z pôvodnej hodnoty 256byte na 384byte) - ak sa prepne na pôvodný firmware (typ J,K,L) - sa potom správa ako neupravená jednotka (nijako vtedy nepoužíva zväčšenú RAM) a teda vtedy nepozná hustotu 180kByte. Prepnutie na tieto pôvodné firmware od Atari  môže byť zaujímavé vtedy ak nejaký disketový software presne sleduje prenosovú rýchlosť a skoky hlavičky na jednotlivé sektory (vtedy rýchlejšie krokovanie US doubleru môže spôsobiť že chránený software sa "sekne").


US doubler verzia doštičky RAM - autor Radim Polášek

Toto mám doma, na doske ešte nie je osadená Eprom.

 

Pri takomto počte dostupných firmware je dobré mať na prednom paneli vyvedený Reset. Potom môžeme medzi nimi prepínať aj pri zapnutom napájaní, je to potom skutočne pohodlné na ovládanie. Dnešný článok si nekladie za cieľ pokryť všetky možnosti, to ani nebolo cieľom, skôr som hľadal možnosť vyskúšať základné veci - a tam sa to chová výborne. A ak sa niečo časom objaví - budem informovať.

Napriek tomu - pretože málokto potrebuje mať v disketovej jednotke Atari 1050 k dispozícii toľko dostupného firmware - nabudúce bude článok kde bude k dispozícii iba 2x firmware - a bude to určite stačiť tiež.

 

Popis ako si urobiť "medzikus pre veľkú Eprom" s podrobným návodom na použitie Eprom typu 27256 spolu zo zapojením prepínača som popísal v tomto článku:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-8in1-8x-4kB-firmware-in-Eprom-27256.aspx

___________________________________________________________

Part 1 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler.aspx


Part 2 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-2.aspx

 

Part 3 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-3.aspx

 

Part 4 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-4.aspx

 

Part 5 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-5.aspx

 

Part 6 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-6-Speed-stepping.aspx

 

Part 8 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-8-2x-firmware.aspx


Part 9 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-9-Nezgar-firmware-for-TANDON.aspx

________________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari 1050 - ICD US doubler. Part 6. Speed stepping.

By Administrator at June 11, 2020 08:55
Filed Under: Atari

Zase sa dejú veci - teda okolo ICD US doubleru - na svedomí to majú chlapci z atariage.com ktorí prišli ako na to - nastalo zrýchlenie krokovania motorčeku hlavičky disketovej jednotky Atari 1050, časy sa podarilo stiahnuť na polovičnú hodnotu z pôvodnej. Aby bolo možné rozpoznať že sa jedná o zmenený súbor tak je tam pre istotu zmenený aj základný popis (len pár byte), aby sa pri otvorení binárky dalo na prvý pohľad poznať že sa jedná o verziu ktorá obsahuje speed stepping.


Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Je výborné že to niekdo v tej Epromke "vyšťúral", pretože nejaký základný popis ICD US doubleru, tedy myslím tým jeho firmware nie je dostupný a teda je to v dnešnej dobe prekvapujúce, ale potešilo. Je síce možné (ale málo pravdepodobné) že nemusí každá jednotka toto tempo stíhať, ale za pokus nasadiť si to do svojej disketovej jednotky Atari 1050 to rozhodne stojí. Celá vec pritom stojí na zmene obsahu jedného jediného bytu.

 

Vlastná, už upravená binárka pre Eprom 2732:

Atariage 1050 USDoubler with SpeedStep.BIN (4,00 kb)

(Jedná sa o US doubler ver.2 ktorý má v sebe aplikovaný patch + už zmenený byte)

 

Celý pokec na danú tému nájdete na stránkach atariage.com:

https://atariage.com/forums/topic/158768-atari-1050-roms/

 

No a teraz už nasledujú len doplnkové informácie ...

 

Teraz sa pozrieme na začiatočnú oblasť obsahu Eprom, začnem patchovanou verziou č.2, tu potom bude aplikovaná avizovaná zmena obsahu na adrese 198h:


US doubler ver.2 + patch

Obsah US doubler ver.2 + aplikovaný patch, toto tu ešte neobsahuje prevedenú zmenu na adrese 198h, tu je ešte stále obsah A0h. Tento výpis je uvedený len preto aby sa dalo ďalej porovnať čo je zmenené vo verzii ktorá už používa speed stepping. Túto binárku som doteraz používal najčastejšie na FD jednotke kde mám US doubler.

 

US doubler ver.2 + patch + speed stepping

Na tomto obrázku je pekne vidieť v prvom a v druhom riadku označenie tejto binárky (toto nemusí byť prevedené, ale je to dobré na rozpoznanie) a my vieme že je to už upravený ICD US doubler, ďalej je tu priamo vyznačený byte 198h ktorý už je zmenený z pôvodnej hodnoty A0h na novú hodnotu 45h. Toto je časť výpisu z vlastnej 4kbyte priloženej binárky s označením Atariage 1050 USDoubler with SpeedStep.bin

 

V budúcom článku bude popis 7x firmware pre disketovú jednotku Atari 1050 a aj nejaké tie praktické skúsenosti s US doublerom a k tomu aj nejaký drobný pokec.

____________________________________________________________

 

Ešte niečo ohľadne firmy ICD a aj US doubleru:


Zakladajúcimi partnermi firmy ICD boli Tom Harker a Mike Gustafson (1984), od prvého dňa sa spoločne zaviazali vyvíjať inovatívne produkty - a to sa im myslím si podarilo skutočne v miere vrchovatej. Firma zanikla v roku 2005. Názov firmy bol odvodený zo slov  "I Can't Decide". Firma sa postupne zlúčila s nám už známou firmou OSS (Optimized Systems Software) a vystupovali pod spoločným názvom ICD. V roku 1992 spoločnosť Atari Corp. zrušila všetku oficiálnu podporu pre svoje 8-bitové počítače a krátko na to urobila to isté aj firma ICD. V novembri 1993 spoločnosť FTE (Michael Hohman, Fine Tooned Engineering) kúpila práva na 8-bitový inventár ICD (za sumu rovnajúcu sa 50.000 USD).

Spoločnosť FTE vydala 5. novembra 1995 mierne aktualizovaný SpartaDos verzie 4.22 a po dvoch alebo troch rokoch zmizla spolu so všetkými položkami a právami, ktoré vlastní.

 

Ďalšie inovatívne výrobky firmy ICD tu ale spomínať nehodlám (bolo by to nosenie dreva do lesa) - nakoniec pozrite si katalóg firmy z prelomu rokov 1989/1990 (naozaj to bolo hodne široké portfólio):


ICD_Catalog_1990.pdf (9,65 mb)


Je zaujímavé že firma ICD pred rokmi zvýšenú rýchlosť pre US doubler na túto hodnotu nepoužila, zjavne boli konzervatívnejší (dôvody nie sú známe, ale minimálne ich tuším), doteraz používaná hodnota bola nastavená vzhľadom k tomu aby firmware bežal bez problémov na všetkých vtedy používaných disketových jednotkách Atari 1050.

Dtto sa týka aj použitej prenosovej rýchlosti - tá dosahuje hodnoty 54.000bit/sec, čo síce nedosahuje na presný trojnásobok pôvodnej rýchlosti, ale práve toto nastavenie rýchlosti neobmedzuje používanie v neupravených počítačoch, v disketových jednotkách tak isto netreba odstraňovať kondenzátory na vodičoch Data_in a Data_Out. Tu sa to naozaj javí ako správne rozhodnutie nekomplikovať používanie ICD US doubleru ďalšími hardvérovými zásahmi v prenosových cestách medzi FD jednotkou a počítačom (to by bolo reklamácií že niečo nebeží, takto sa tomu elegantne vyhli). A bezproblémovo mi to fičí na 2 disketových jednotkách s US doublerom, mám ho len v nich, takže či to beží naraz aj na viacerých jednotkách neviem potvrdiť (a ani vyvrátiť).


Sídlo spoločnosti ICD inc. bolo na tejto adrese:

ICD Inc., 828 Green Meadow Avenue, Rockford, Illinois 61107

Bolo to najvyššie poschodie vľavo od výťahovej šachty.

(zdroj foto: google maps)

 

P.S.: ešte donedávna z historických (a citových) dôvodov existovala informačná stránka, momentálne je ale nedostupná:

http://www.icd.com/atari/

___________________________________________________________

Part 1 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler.aspx


Part 2 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-2.aspx

 

Part 3 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-3.aspx

 

Part 4 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-4.aspx

 

Part 5 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-5.aspx


Part 7 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-7-7x-firmware.aspx

 

Part 8 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-8-2x-firmware.aspx


Part 9 - US doubler:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-1050-ICD-US-doubler-Part-9-Nezgar-firmware-for-TANDON.aspx

________________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

06_2020 Blog, Notes.

By Administrator at June 01, 2020 20:44
Filed Under: Blog

01.06.2020

Dnes v podvečer som pustil čistenie na disku môjho notebooku, chrústal, chrústal možno 20 minút, vyhodil 9GByte zbytočností (fakt dosť dlho som to nečistil) nechal som to miesto na disku uvoľniť a nasledoval reštart. Lenže po reštarte nahodil aktualizáciu, SSD poblikávalo a stále nič - je to ntb s Win7, 12GB RAM a procesor je i7 na 2.7GHz - aktualizácia bežala možno tak 1 a ¾ hodiny, SSD poblikávalo čiže tam aktivita bola, ale na displeji stále nič - teda mimo idiotskej hlášky  - čakajte prosím atď., už som chcel ťahať disk kde mám zálohu že budem obnovovať pomocou Acronisu. Vtip je v tom že mám natvrdo zakázané aktualizácie a to ešte než bola avizovaná posledná aktualizácia pred ukončením podpory pre Win7. Skúsil som to stopnúť a po reštarte obísť cez F8, Microsoft ale jasne povedal že figa borová a just nie !, ani reštart do Last good mi nepomohol, tak isto štart do núdzového režimu. Pekne krásne to stále skočilo na aktualizáciu a začala inštalácia ... laik žasne, odborník je v prdeli (pérdel tentoraz vynechám). Za tú dobu by som to mal nainštalované na čisto a nanovo asi aj zo všetkými možnými aktualizáciami, samotná inštalačka netrvá viac ako 8minút.

Na celej veci je mi akurát divné to, že sa tento proces spustil dnes poobede o cca 18.00, prečo to neblblo už pred pár týždňami. Naozaj nemám rád keď OS sa snaží so mnu vydrbať, považujem to za celkom lichotivé pomenovanie vzniknutej situácie.
Týmto na diaľku "zdravím" Microsoft ... citoslovce ktoré som vyslovil počas trvania tej aktualizácie sú tu na webe nepublikovateľné.

___________________________________________________________

02.06.2020

Do článku o vysokorýchlostných prenosoch v počítačoch (8-bit) Atari som pridal schému a miesta kde treba vyskratovať odpory R130 a R131 aj spolu s fotografiami. Mala by sa dosihanuť vyššia rýchlosť.

___________________________________________________________

11.06.2020

US doubler v Atari 1050 a Speed Stepping:
Atari 1050 - ICD US doubler. Part 6. Speed stepping.

Hodne zaujímavé zrýchlenie krokovania motorčeku hlavičky, teda to čo sa u mechaník Tandon doteraz považovalo za takmer nemožné.

____________________________________________________

17.06.2020

US doubler pre Atari 1050 v prevedení 7x firmware:
Atari 1050 - ICD US doubler. Part 7. 7x firmware.

Ak chcete testovať a skúšať tak toto je pre vás ako stvorené.

____________________________________________________

19.06.2020

US doubler pre Atari 1050 v prevedení 2x firmware:
Atari 1050 - ICD US doubler. Part 8. 2x firmware.

Toto riešenie je pre tých ktorí chcú mať k dispozícii US doubler a tak isto majú aj možnosť prepnúť sa do režimu pôvodnej jednotky Atari 1050.

 

___________________________________________________________

24.06.2020

Úprava počítača Atari 600XL na vysokorýchlostný sériový prenos dát:
Vysokorýchlostný prenos dát. High speed transfer. Atari 600XL.


___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Vysokorýchlostný prenos dát. High speed transfer. Atari 800XL, Atari 800XE, 130XE.

By Administrator at May 27, 2020 12:12
Filed Under: Atari

Každý majiteľ - (ak má možnosť - a skúsenosti) skúša "vytlačiť" zo svojho počítača maximum, to sa týka aj možnej vysokej prenosovej rýchlosti. Dnes sa pozriem na Lotharekov SIO2PC USB modul a potrebné úpravy pre zvýšenie prenosových rýchlostí na počítačoch Atari 800XL a Atari 130XE (dtto platí pre typy Atari 800XE a Atari 65XE). Dosiahnuté prenosové rýchlosti týmto úpravám naozaj prajú.


Len dodám že sa jedná o sériový prenos dát, ak máte k dispozícii zariadenie s paralelným prenosom dát (interný alebo externý HDD, Floppy od M.Geislera pod.) tak sa dosahujú ešte podstatne vyššie rýchlosti, ale to nie je cieľom dnešného článku, tu sa zaoberám výhradne sériovým prenosom dát.


SIO2PC USB od Lothareka


Najprv odporúčam vyskúšať aké najvyššie prenosové rýchlosti dokážete "vymačkať" z Vášho počítača bez akýchkoľvek úprav v jeho vnútornostiach. Mne to bežalo stabilne niekde okolo 82.000 bit/sec. Tak isto ak si viete nainštalovať Highspeed SIO patch ktorý Vám do Vášho OS nainštaluje vysokorýchlostné rutiny je vec naozaj dobrá a tu aj potrebná.

Ale pekne po poriadku, aj na neupravovanej mašine musíte bežať na minimum aspoň 57.600bit/sec, to je základ. Ak je na počítači nainštalovaný OS s aplikovanými Highspeed SIO rutinami (čiže je už nutná výmena Eprom s OS) a stále ešte nie je žiadna iná úprava v jeho vnútrajšku tak som sa dostal na 98796 bit/sec a bežalo to stabilne, samého ma to prekvapilo kam to vyliezlo aj bez akýchkoľvek iných úprav. Na druhej strane bol použitý netbook i-Buddie + software RespeQt ver.5.2 (Win7 Ultimate, 32bit).

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Požadované úpravy nie sú zložité, z počítača vlastne treba odstrániť iba 2 kondenzátory ktoré sú pripojené na piny SIO portu a to na Data_In a Data_Out. Visia na obvode POKEY na pinoch č.24 a č.28. Jedná sa o kondenzátory s číslovaním C77 a C78 (číslovanie týchto konkrétnych súčiastok je rovnaké tak pre Atari 800XL ako aj pre Atari 130XE).

____________________________________________________________

Úprava potrebná pre počítač Atari 800XL:

 

Atari 800XL.


Mierne mätúci môže byť vzhľad týchto kondenzátorov, pretože navonok vyzerajú ako odpory.

Na obrázku vľavo sa nachádza SIO port (pre ľahšie zorientovanie).


Atari 800XL.

Kondenzátory som vyštípal, pretože pre prevádzku nie sú potrebné. Slúžili len ako filter pri prenose dát a zároveň obmedzovali maximálnu možnú prenosovú rýchlosť, takže ak sa ich zbavíte funkčnosť počítača neohrozíte, skôr naopak. Výhodou vyštípnutia je to, že netreba kompletne vybrať základnú dosku z jej uloženia. Označenie súčiastok je dobre vidieť takže by nemalo prísť k omylu že sa vycvakne niečo iného čo tam naďalej ešte stále treba ...

 

Tongue out

____________________________________________________________


Úprava potrebná pre počítač Atari 130XE (800XE, 65XE):


Atari 130XE.

Vľavo je zase SIO konektor, mám tam zabudované niektoré doplnky (Reset, 2x OS, zväčšená RAM.) Tak tu tie kondenzátory ktoré majú rovnaké označenie príliš vidieť nie je. Nevadí, viem kde sa nachádzajú - a zase sa podobajú svojím vonkajším vzhľadom na odpory. Nasleduje obrázok kde sú už kondenzátory odstránené.


Atari 130XE.

Na tomto obrázku sú kondenzátory C77 a C78 už vyštípané. Zase nie je potrebné vyberať von základnú dosku. Je možné že to chvíľku na obrázku budete hľadať, ale určite to miesto kde boli nakoniec nájdete.Nápoveda - hľadajte v strede obrázku a potom mierne doprava.

 

____________________________________________________________


P.S.: tieto 2 obrázky + text som pridal do článku 28.05.2020

 

Nesnažil som sa vytuniť to za každú cenu na doraz a preto mi to beží na tu uvedených rýchlostiach, mám pocit že mi to stačí, na tých 127000bit/sec (alebo 125000) som síce nedosiahol, ale na tu uvedených rýchlostiach vo videu mi to beží maximálne stabilne - a to je myslím si najdôležitejšie. Cez SIO2PC s obvodom MAX232 mi to pod týmto odsekom na nižšie uvedené rýchlosti nebeží (neprebehne prenos - je to preň príliš rýchle), len to tu spomeniem aby som na to nezabudol, tam mi to ide na 57.600 bit/sec. Pretože to pre SIO2PC podľa mňa bohate postačuje tak tu som už nepátral po možnostiach či sa to ešte dá zrýchliť.

 

Nižšie uvedené 2 rýchlosti prenosu sú otestované v nasledovnom zapojení - 2x disketová jednotka Atari 1050 (obidve majú úpravu na Speedy 1050) zapojené v sérii a na ich konci je zavesený modul SIO2PC USB od Lothareka. Prívodné SIO kábliky - 2x 30.5cm (2x 1 feet). Rýchlosť 98796bit/sec funguje naprosto bez problémov, vyššia rýchlosť 110598bit/sec ide občas s miernym zaseknutím (pauzou), t.j. príde k opakovaniu bloku, ale takisto funguje bez problémov, prenos pritom nekončí chybou, zbehne vždy bezchybne.


Pripojený je počítač Atari 130XE s 320kB RAM s Hispeed rutinami v OS od Hiassa. Testoval som to s aj neupraveným počítačom Atari 600XL (iba zväčšená RAM), pôvodný OS a nevyštípané kapacity a dostal som sa na 82.000bit/sec, čo je tak isto pôsobivé. 

 

 

Uvedená úprava sa samozrejme dá použiť aj pre zariadenia:

SIO2SD, SDRIVE, SDRIVE Max, SIO2IDE, SIO2BT

a čo ja viem ešte akých periférií.


Čo je zaujímavé je to, že sa zrýchlenie nepridržiava presne násobkov základnej rýchlosti 19200Bd a teda je to mierne odlišné (hlavne smerom k vyšším rýchlostiam):

3x 19200Bd =   57600bit/sec

5x 19200Bd =   96000bit/sec reálne   98796bit/sec

6x 19200Bd = 115200bit/sec reálne 110598bit/sec

____________________________________________________________

A teraz poďme na ukážky:


Transfer = 98796bit/sec

Video

SCOPY20_98796_bit_sec.mp4 (4,16 mb)


Transfer = 110598bit/sec

(Tu vo videu v tejto rýchlosti je to chvíľkové "zaváhanie" pri prenose postrehnuteľné.)

Video

SCOPY_110598bit_sec.mp4 (7,71 mb)

 

Záverom sa ospravedlňujem za kvalitu videa - mobil som držal v ruke, takže kvalita nie je príliš dobrá, obsahová stránka je rozhodne zaujímavejšia ako kvalitatívna. Kopírovaná bola disketa o kapacite 128kByte (Medium, alebo inak povedané Enhanced hustota.) Je možné že bude treba nastaviť vyššiu hlasitosť pri prehrávaní videa (nemávam nastavenú veľkú hlasitosť pri kopírovaní, uši sú len jedny ... teda mám ich iba jeden pár, tak ich šetrím).

Dosiahnuté prenosové rýchlosti sú skutočne výrazným posunom k lepšiemu pre rýchlejšie nahrávanie a ukladanie dát.

___________________________________________________________

Poznámka (01.06.2020):

Je pravdepodobné že by pomohlo vyskratovať 100Ω odpory ktoré sú v ceste od SIO konektoru (Data_In a Data-Out), ktoré môžu mať vplyv na dosiahnutie maximálnej rýchlosti. Osobne som to zatiaľ neskúšal - a asi ani nebudem.

______________________

02.06.2020:

Doplnená časť schémy počítačov Atari 800XL, Atari 800XE kde sa robia potrebné úpravy:

 

červená - odstránené kondenzátory

modrá - možné skratovanie odporov

 

Odpory R130 a R131 majú rovnaké označenie v Atari 800XL a tak isto aj v Atari 130XE, 800XE a 65XE.

 

Miesto potrebnej úpravy v počítači Atari 800XL.

 

Miesto potrebnej úpravy v počítači Atari 130XE, 800XE.

(Počítač 65XE nevlastním.)

____________________________________________________

Popis ako na vysokrýchlostnú úpravu počítača Atari 600XL:
Vysokorýchlostný prenos dát. High speed transfer. Atari 600XL.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 42. Benchmark test.

By Administrator at May 21, 2020 19:09
Filed Under: SBC6502

 

Pri dnešnom prechádzaní webu som naďabil na ďalšie benchmarkové testy - a ako vždy v Basicu. To ale nie je prekvapujúce, väčšina userov pracovala (a pracuje pod Basicom) a teda tieto testy im ukazujú ako sú výkonné 8-bity práve v tomto jazyku na konkrétnom type. A teda zase som testoval SBC6502 aby som videl kam tento strojček zapadne ...

A zapadol celkom slušne.

____________________________________________________________

O   P   R   A   V   A   :

 

(alebo čo môže spôsobiť jeden skryte umiestnený tzv. "utopený" a pritom zle prepnutý jumper ...)

V tomto článku sa mi podarila skutočná "bota", pretože omylom som meral benchmarky na x-tale 1.8432MHz namiesto na 4.00MHz, teraz v článku sú už údaje opravené na správne hodnoty - toto sa mi fakt nepodarilo, takže veľké sorry z mojej strany za túto chybu ! (Údaje v článku boli opravené 14.07.2020)

____________________________________________________________

 

Tak sa pozrime stránku odkiaľ mám benchmarkový test:

http://oldcomputer.info/8bit/benchmarks/index.htm


test č.1 - tu sú použité slučky For - Next a nejaké to počítanie:

10 S=0
20 FOR N=1 TO 100
30 A=N
40 FOR I=1 TO 10
50 A=SQR(A)
60 NEXT I
70 FOR I=1 TO 10
80 A=A*A
90 NEXT I
100 S=S+A
110 NEXT N
120 PRINT ABS(1010-S/5)
130 END

  

Výsledok SBC6502 (4MHz):

10.07secs

(Oprava, mal som tu nesprávne uvedený vyše dvojnásobný čas: cez 21secs)

______________________

test č.2 - Print v slučkách:

10 FOR I=1 TO 200
20 PRINT "ABCDEFGHIJKLMNOP"
30 PRINT I
40 NEXT I


Výsledok SBC6502 (4MHz):

0.79secs

(Oprava, nesprávne tu bol uvedený čas: 1.235secs)


Tento test nie je smerodatný, SBC6502 "tlačí" výsledok do sériového portu rýchlosťou 115.200Bd a teda výsledok sa "netlačí" do skutočnej videoRAM vo vlastnom počítači.

_________________________________________________________

 

 

Nakoniec pridávam ešte jeden test z tejto stránky:


http://www.retroprogramming.com/2010/01/8-bit-home-computer-benchmarks.html

 

Vlastný test:

 

10 LET W=500:DIM F(W):LET P=1:LET A=3
20 LET F(P)=A:LET P=P+1:IF P>W THEN STOP
30 LET A=A+2:LET X=1
40 LET S=A/F(X):IF S=INT(S) THEN 30
50 LET X=X+1:IF X<P AND F(X)*F(X)<=A THEN 40
60 GOTO 20

 
Výsledok SBC6502 (4MHz):

48.66secs

(Oprava, nesprávne tu bolo uvedený čas: 104secs)

 

Poznámka:

Vo vlastnom článku v odpovediach sú uvedené namerané výsledky aj iných počítačov.

P.S.: To Jirka - teraz sa ukázalo že som to "nemučil"  na 4.00Mhz, ale na 1.8432MHz ... (14.07.2020)

____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post :

SIO2-Asus Eee 1005HA. SIO2USB.

By Administrator at May 20, 2020 13:56
Filed Under: Atari

S jedlom rastie chuť. Po mojich peripetiách s prenosnými hardiskami som radšej zohnal ešte jeden netbook - Asus Eee 1005HA. Tiež bol za babku a rozhodol som sa okamžite že ho zoberiem. Za menšie peniaze to už určite nezoženiem. Zase malá mrška ktorá síce nemá výkonu na rozdávanie ale ako emulátor pre disky Atari postačuje až-až a tak isto na ňom v pohode beží Hyperterminál - a spokojne obidve veci naraz.

 

 

Procesor je typu Atom N280, 1 jadro, 2 thready (procesor beží na 1.66GHz), priamo k dispozícii zase bola iba 1GByte RAM, OS Windows 7 Professional 32 bit (tak to je sila na takomto stroji), bol tam dokonca aj Office 2007 a kopec iných zbytočností. Office letel von prvý (teda dal som urobiť odinštalovanie, s 1GB RAM to bežalo cez 20 minút ...), to nemáte šancu na takomto stroji udržiavať a ešte aj používať, ale to mi naozaj nevadilo. Obsadenie RAM po spustení bolo presne tých 1GB, nasledovala výmena za 2GB modul RAM. Bonus navyše - pretože Win7 sú 32-bitové, tak bežia veci ktoré na 64-bit systéme už nefungujú. Čo ma mierne prekvapilo je to že základná doska nekopíruje spodnú stranu netbooku, ale sleduje hornú, ak odkrytujete kryt na RAM tak prvý okamžik si myslíte že je základná doska nejako pokrútená a teda je "narvaná" na svoje miesto. Je to taká obrátená "poľská" logika, ale keď to vidíte naživo tak to rýchlo pochopíte.

 

 

Našťastie je to len prvý pocit, s takýmto sklonom základnej dosky som sa osobne stretol po prvý krát. Po zmene veľkosti RAM netbook skutočne viditeľne a aj citeľne ožil. Zase som rad zaradom postupne vyhodil nepotrebný software, zakázal procesy čo netreba a výsledok ? Nakoniec voľných 1012kByte RAM (oprava - teraz už mám voľných 1220kByte). Tá profi verzia proste žerie RAM naozaj výraznejšie. Ale teraz to už konečne žije. Len si stále hovorím ako to niekto reálne používal na niečo (teda maily, surfovanie na webe a pod. pri 1GB RAM), ráno ste sa zobudili, zapli to, dali si raňajky, vypili kávu, potom vybavili telefóny a po príchode k netbooku ste mohli skonštatovať: "Aj tak sa to nedá používať !" a spokojne ste to zase vypli. (Alebo nasledoval iný scénár kedy prišlo aj na podstatne tvrdšie slová.) Osobne si takýto strojček viem predstaviť v tej dobe iba ako inteligentný zápisník - teda maximálne na tom používať Notepad (na napísanie "holého" článku to stačí aj dnes). Môžem len skonštatovať - práve vďaka uvedenému "podmotorovaniu" sa tieto stroje zachovali vo výbornom stave pretože to v podstate nikto nepoužíval - teraz sa to mimoriadne hodí. Odinštalácia nepotrebného software prebehla bez najmenších chýb a problémov - akurát bola časovo hodne náročná (najprv som urobil kompletnú zálohu, pre istotu). S každým odinštalovaným kusom zbytočného software sa mašinka začala postupne  zrýchľovať a tak isto samozrejme aj jej booting. Na tomto stroji je tiež vidieť že sa používal o niečo viac ako už spomenutý i-Buddie, ale nie je to nič odstraš

 

Záťaž ? Pohybuje sa niekde do 25% výkonu procesoru (max. hodnota) pri aktívnom prenose na jednom USB porte. To je dobré, stále to hravo stačí na nasadenie pre ktorý ho plánujem. Daňou za vyššiu záťaž procesoru je použitie o niečo pomalšej RAM, beží na 533MHz čo je o 133MHz menej ako u i-Buddie netbooku.

 

Osadený HDD má veľkosť 160GByte, čo je stále viac ako postačujúce. Zase som nainštaloval USB driver pre Prolific USB↔RS232 (také mám USB to RS232 čipy), išlo to okamžite na prvý pokus. Prolific je naozaj výborný čip.

 

Displej ? Klasika pre triedu netbook - 10,1" - obrazovka WSVGA s podsvietením LED (1024 x 600), pre daný účel zase tak akurát.

 

Niektoré veci ma ale potrápili, BIOS síce pre zálohovanie a štart z USB nastavíte na Removable unit, lenže to nič neriešilo. Tu sa to objaví ako druhý HDD a teda treba nastaviť boot na druhý disk. Zaujímavé, ale potom to fungovalo. Čiže najprv kompletná záloha disku a až potom som začal odstavovať jednotlivé veci - istota je istota. Veľkosť zálohy je cca 3x väčšia ako u Win 7 starter kitu (Win 7 profi sú predsa len výrazne väčšie).

BIOS je podstatne zložitejší ako u i-Buddie a je tu k dispozícii viacej záložiek, mimo iného je tam zabudovaný aj test RAM. Do BIOSu sa ide cez F2, v ňom sa nastavuje aj boot (teda z ktorého zariadenia). Čiže mie je žiadne F12 k dispozícii (netbook je starší ako i-Buddie).

 

Klávesnica je o poznanie horšia ako u i-Buddie netbooku, má tendenciu v strede mať tvar ála "mierne ohnutý luk", pri písaní sa tiež viditeľne prehýba (cca 1÷2mm) - i keď musím uznať že pre dané použitie to vyhovuje aj tak,možno by pomohlo po otvorení použiť obojstrannú samolepiacu fóliu. Rozmery sú pritom výrazne menšie ako u i-Buddie, ten vyzerá že je na šírku a tak isto aj na hĺbku o cca 4cm väčší - čo je celkom dosť výrazný rozdiel.


Rozmery: 262mm(W) x 178mm(D) x 25.9mm~ 36.5mm(H), posledný údaj sa priebežne mení pretože s prednej strany je netbook tenší ako v jeho zadnej časti.

 

Prieduch chladenia procesoru je výrazne malý, t.j. oteplenie vzduchu vo výstupe von zo zariadenia je už citeľné, ventilátor je v prevádzke o niečo hlučnejší, ale aj napriek tomu stále dosť tichý na trvalé používanie. Prehrievanie som pri spolupráci cez program RespeQT s počítačom Atari nezaznamenal (dtto aj v režime Hyperterminalu), oteplenie pri trvalej prevádzke nie je nijako výrazné. 


Napájací konektor je typu "diblík" niečo podobné bolo kedysi použité na Siemens C-35 mobilnom telefóne, ale predsa len tento je o niečo robustnejší, podľa mňa je ale stále náchylný na zlomenie a jeho miniaturizácia akosi nie je celkom dobré riešenie (teda niečo také na tomto mieste nerád vidím), ale pri normálnej opatrnosti pri používaní sa aj toto dá zvládnuť - len treba na to myslieť a byť opatrný - je to celkom veľké mínus na ktoré by som rád upozornil. Ak to bude mať niekde "napevno" svoje miesto tak by to nemuselo vadiť. Ak to ale chcete na prenášanie - tak pozor, toto by mohol byť veľký problém, jedno zakopnutie do napájacej kabeláže a Vy zháňate nový konektor ...  

 

 

 

Výborne je riešené napájanie, teda myslím tým výdrž na batériu - 10½ hodiny, je tam veľmi veľa šetriacich režimov. Použitý napájací zdroj používa dvojpólový konektor do 230V a teda sa s ním dobre manipuluje, výrazne lepšie ako zo zdrojmi ktoré majú  trojvodičové verzie, zdroj dodáva 19V/DC/2.1A.

 

Po nahratí potrebných vecí teraz dokáže komunikovať (115.200Bd Hyperterminál, 57.600Bd Atari (zatiaľ som vyššie neskúšal):

 

- SIO2PC (samodomo) spolu s Atari, komunikácia cez AspeQt

- USBRS232 (samodomo) spolu s SBC6502, komunikácia cez Hyperterminál

- SIO2PC (samodomo) spolu s Atari, komunikácia cez RespeQt

 

Poznámka:

Lotharekov interface som priamo odobral (teda driver) pretože som si uvedomil že ho tu nebudem používať, preto som aj tu v popise urobil zmenu. (ak treba dá sa tam nanovo nahrať.) Toto má behať hlavne ako Hyperterminál a sem-tam aj ako SIO2PC.

 

Záverom - na daný účel to funguje, ale niektoré veci sú na ňom naozaj Eee, mimo iného napríklad totálne lesklý povrch kde je vidieť aj to čo netreba, leštiacu handričku si k nemu proste pribaľte ako základnú výbavu a basta. Je to malé, krpaté, nežerie to veľa elektriky a hlavne - funguje to s SBC6502 a aj s Atari.

Čo by som chcel za tie peniaze ...

Cena? Ešte o 10.- Euro menej ako za i-Buddie.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Software RespeQt 5.2

By Administrator at May 17, 2020 10:00
Filed Under: Atari

Useri ktorí využívajú zariadenie SIO2PC a podobné typy komunikujú s Atari cez PC z programovým vybavením známym pod názvom RespeQt. V marci bola vydaná nová stabilná verzia 5.2. Najnovším prírastkom je funkcia automatického opätovného pripojenia SIO. Vylepšená bola aj kompatibilita so Super Archiverom. Predchodcom bol starší sotware AspeQt, terajší RespeQT pokračuje v ďalšom vývoji a teda máme tu výsledok.


 

Binárne súbory systému Windows:


Pre Windows 32 bit:

https://github.com/RespeQt/RespeQt/releases/download/r5.2/RespeQt-r5.2-32bits.zip

 

Pre Windows: 64 bit:

https://github.com/RespeQt/RespeQt/releases/download/r5.2/RespeQt-r5.2-64bit

 

Ako vidieť, tieto verzie sú určené konkrétne iba pre Windows, len to pripomínam, Linuxové verzie sa určite objavia tak isto. 

Nuž, je stále dobré že je k dispozícii aj 32 bitová verzia na staršie netbooky a notebooky a čo ja viem aké PC ktoré máte doma k dispozícii a ktoré je zbytočné skúšať rozbehať na 64bit verziu OS. Tí čo majú 64bit OS majú k dispozícii tak isto svoju verziu. Tak si to rozbaľte, vytiahnite ikonu na plochu:


 

a - priamo spustite (RespeQt nevyžaduje inštaláciu) a skúšajte ... (treba ešte nastaviť sériový port a typ komunikácie).

 

Poznámka: Táto časť je už určená pre menej znalých ...  jedná sa o simulátor disketových jednotiek počítača Atari a - je free.

 

 

Napríklad u mňa funguje toto konkrétne nastavenie:

(nastavuje sa cez Nastavenie a Možnosti)

 

 

Nájdite COM porty, zvoľte dostupný port ktorý sa zjaví po zapojení SIO2PC (alebo podobného zariadenia), následne zvoľte Handshake metódu, je tam viacero možností, ak nastavíte správne - tak dole v okne nabehne info o tom že je zariadenie pripravené.

 

Najčastejšie je po nastavení správneho COM portu metóda Handshake = RI


Pre znalých je celá táto časť nastavenia veľmi jednoduchá.

___________________________________________________________

07.07.2020

Doplnok - nová verzia RespeQt 5.3:


Windows 32bit:

https://github.com/RespeQt/RespeQt/releases/download/r5.3/RespeQt-r5.3-32bits.zip

 

Windows 64bit:

https://github.com/RespeQt/RespeQt/releases/download/r5.3/RespeQt-r5.3-64bits.zip

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

2x FD - dual power supply Atari 1050 (XF551).

By Administrator at May 09, 2020 07:40
Filed Under: Atari

"Covid-19" - homemade dual - 2x in 1 power supply - Atari 1050 (XF551):

 

 

Postavil som 5" LCD monitor, počas jeho dokončenia som si uvedomil že by (konečne !) nebolo od veci urobiť si zdvojený (duálny) zdroj pre napájanie disketových jednotiek (vovnútri sú dva oddelené zdroje poskytujúce 9V/AC/3.33A). Toto umožňuje napájať FD jednotky ktoré dodnes používajú pôvodné napájanie. Nad takýmto zdvojeným zdrojom som už uvažoval naozaj hodne dlho (akurát som  nevedel zohnať také transformátory čo by sa mi na stavbu pozdávali) a teraz po finálnom dokončení 5" LCD monitoru nastal čas na jeho realizáciu - a to v súlade s veľkosťou použitého LCD monitoru. Takto sa dajú priamo napájať dve samostatné disketové jednotky typu Atari 1050 alebo Atari XF551 - alebo ich vzájomná kombinácia. Koronavírus mi dobrovoľne, nedobrovoľne dal dostatok času na riešenie takýchto veci. Použitý materiál ? Tak ako vždy - cuprextit. A výsledok ? Ten sa mi celkom pozdáva, pretože vďaka tomu zo stola zmizli niektoré napájacie káble čo v konečnom výsledku s radosťou kvitujem.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

 

Pozrime sa na zadnú stranu takto vytvoreného "kombajnu" ktorý zahŕňa 5" LCD monitor a pod ním spomínaný zdvojený zdroj. O 90º zahnuté koncovky pre napájanie 230V momentálne doma nemám k dispozícii, potom by to bolo na celkovú hĺbku ešte o poznanie kratšie. Aj na to príde, časom tie zahnuté koncovky určite zoženiem. Prívodný káblik (biely) pre 230V, teda jeho konektor je nádherne krátky. Napravo sú výstupné "čokoládky" pre 2x 9V/AC pre napájanie disketových jednotiek (ešte nie sú pripojené kábliky).

 

Koncepcia zdroja spĺňa nasledovné veci:

 

01 - každý zdroj má svoj samostatný vypínač pre FD jednotku, toto na originálnych zdrojoch chýba (tiež je to výborné pre jednotku Atari XF551 ktorá má svoj vypínač umiestnený na zadnej strane a teda nie je dobre prístupný, takto XF-ka môže byť na svojej zadnej strane trvale zapnutá)

02 - predný panel je zámerne zošikmený pre lepšie ovládanie vypínačov, kolmý mi nevyhovuje, takto bude k nim lepší prístup (počíta sa z umiestnením za počítačom + hore na ňom bude malý 5" LCD monitor)

03 - zdroje 2x 9V/AC/3.33A sú medzi sebou galvanicky oddelené, pozor, je to potrebné !

04 - v skrinke je použitý priechodzí konektor pre 230V, z neho je potom možné napájať následne trebárs spomínaný 5" LCD monitor

         (prívod pre napájanie LCD monitoru iba prechádza, t.j. zdoje pre FD nemusia byť zapnuté aby fungoval počítač a monitor)

05 - na zadnej strane zdroja je vyvedený výstup pre 2x 9V/AC/3.3A pre napájanie 2 disketových jednotiek

06 - skrinka má vyriešené pasívne chladenie zdrojov (má otvor pre vstup vzduchu vpredu zospodu a tak isto je výstup chladenia na zadnej stene)

07 - vypínače majú pre lepší prehľad zabudovanú LED na indikáciu zapnutého stavu

08 - každý transformátor má vlastnú poistku v primárnom okruhu

09 - zdroj je koncipovaný tak aby mimo iného vydržal fyzickú záťaž navrch položeného 5" LCD monitoru

10 - je možné zdroje používať aj na iné účely, buď samostatne, alebo je možné zapojiť obidva zdroje aj do série (teda potom výstup = 18V/AC/3.33A)

11 - rozmery zdroja sú dané tým, že je určený ako "podložka" priamo pre 5" LCD monitor, takže som ho prispôsobil veľkosti LCD monitoru, inak sa dá urobiť menší (tak na šírku ako aj na dĺžku), vo výsledku je to teraz cca 182x 141x 51mm, nie je v tom započítaná výška nožičiek zdroja (tie majú vlastnú výšku cca 12mm)

12 - tento dvojitý zdroj sa dá tiež používať aj samostatne pre napájanie disketoviek - a to aj bez 5" LCD monitoru


 Pozrime si schému zapojenia duálneho zdroja s indikáciou zapnutia:

 

 

Použité transformátory majú vynikajúce vzájomné oddelenie vinutí (primár voči sekundáru), takže stačilo v zapojení použiť iba jednopólový spínač. Trafáky sú ploché, dá sa tak dosiahnuť malá stavebná výška. Na funčnosť LED by stačila aj jedna dióda na usmernenie, ale mal som doma staršie (malé, použité) diódové mostíky - tak tam išli. Svit LED umiestnených priamo vo vypínači je vysoký, použitý 22kΩ odpor je dobrým kompromisom pre ich svietivosť, proste nemám rád aby večer indikácia zapnutia svietila po dome ako nejaké laserové ukazovátko. Na kondenzátore je DC napätie tesne nad hranicou 16V, prúd ktorý cez LED tečie je cca 0.72mA, to nie je naozaj veľká hodnota. Ak bude niekomu ich svit primalý, tak potom stačí odpor 22kΩ zmeniť na menšiu hodnotu - 18kΩ alebo 15kΩ. Kto chce si to môže zapojiť aj bez tých dodatočných LED a teda potom ušetrí ešte aj tých pár súčiastok okolo bez straty funkčnosti. Vedľajším efektom použitia kondenzátoru po usmernení a napájaní LED cez veľký odpor je po vypnutí transformátoru postupné "zhasínanie" LED ktoré trvá niekoľko sekúnd. Ak v zapojení vôbec nepoužijete kondenzátor tak odpor 22kΩ znížte na hodnotu 10kΩ.
Zapojenie je skutočne jednoduché, nie je tam veľa vecí čo by sa mohli pokaziť - i keď ruku na srdce - existujú "odborníci" ktorí stihnú potento...ť aj niečo takéto. Tongue out

 

Použité transformátory (sú už popísané v tomto staršom článku):

Nový zdroj 9V/AC/3A - Atari 1050, Atari XF551- New power supply 9V/AC/3A.

(Ja som sa k nim dostal za výbornú cenu 5.- Euro za kus.)

 

Realizované v tejto podobe:

 

Vľavo okruh 1, napravo okruh číslo 2.

 

Transformátory sú dostatočne dimenzované a hlavne - tieto zaručene nevrčia ! - na rozdiel od originálnych zdrojov. Na ľavej strane (zospodu) je vidieť medzera ktorou sa do zdroja dostáva vzduch na chladenie, prechádza celou jednotkou a potom vychádza zadnou stenou na jej hornej strane, chladenie je plne pasívne. Vrchná časť fotografie - tade idú len silové rozvody 230V. Spodná časť - tam zase idú iba nízkonapäťové rozvody. Obidva rozvody napájania sú takto od seba dôkladne oddelené. Na vrchnej strane je žltozelený ochranný vodič ktorý ide na vrchný kryt, celá skrinka je skutočne dôkladne uzemnená, teda aj jej povrch, toto je hodne dôležité dodržať kvôli bezpečnosti pred náhodným dotykom.

Ešte to treba zakrytovať. Vrchný kryt je priamo položený na 7 distančných stĺpikoch, tie potom nesú nielen vlastný kryt (uchytenie je aj na bokoch, tak isto 7 šróbov) ale aj váhu na vrch položeného 5" LCD monitoru. Výsledné rozmery by mohli byť ešte menšie, ale moje rozmery zdroja boli dané tým, že to má slúžiť aj ako podložka pod 5" monitorom a preto to zákonite sleduje jeho vonkajšie rozmery (nech to trošku aj vyzerá že to k sebe pasuje). Stredný vývod čokoládky (teda č.3, je jedno z ktorej strany) je nepoužitý, funkčné sú vždy 2 krajné vývody - a to zľava a aj sprava.

 

Tu na fotografii je 5" LCD monitor už posadený na duálnom zdroji. Záber zadnej strany monitoru a duálneho zdroja ukazuje ako sú zapojené výstupy (kabeláž) zdrojov 1 a 2 pre disketové jednotky. Použil som skrátené kábliky na dĺžku cca 90 cm (cca 3 feet), naprosto by tu vyhovovala skrátená dĺžka 25cm (pri použití v zostave na fotografii). Dlhšie kábliky sú na použitie predsa len univerzálnejšie, krátke napájacie kábliky sú zase vhodnejšie pri použití "kombajnu" ako celku pre sektorovú kopírovaciu stanicu pretože potom sa kábliky zbytočne "neplandajú" kade - tade. Vidieť že zadná stena spodného dielu je výškovo nižšia, pretože po nasadení krytu (vrchný diel) sa nad ňou nachádzajú vetracie otvory (sú naozaj účinné).

 

Zostava v prevádzke, LCD 5" monitor + sú zapnuté obidva zdroje pre disketové jednotky. Indikačné LED-ky vo vypínačoch svietia dostatočne. Tak isto prístup k vypínačom na duálnom zdroji je dobrý, teraz vidieť prečo som nezvolil kolmé riešenie predného panelu (bol by horší prístup na ovládanie vypínačov, duálny zdroj sa nachádza za počítačom). Tak isto vidieť že duálny zdroj nespôsobuje zhoršenie obrazu a tak isto nepreniká brum 50Hz do audio zosilňovača, toto je naozaj dôležité aby obraz a tak isto zvuk nebol ničím rušený.

 

Celá už zostavená "veža" v prevádzke, na prepojenie FD jednotiek medzi sebou a smerom na počítač sú použité krátke, iba 1-stopé SIO káble (dĺžka 30.5cm), tu stačia (mám ich dosť). Použil som na prepojenie medzi počítačom a prvou FD jednotkou aj káblik SIO s dĺžkou 3 stopy bezo zmeny parametrov (takto máme možnosť postaviť FD jednotky ďalej od počítača a monitoru), druhý káblik medzi jednotkami stále zostal krátky, tam väčšiu dĺžku kábliku medzi FD jednotkami uloženými priamo na sebe naozaj netreba. Je to len riešenie toho aby sa SIO kábliky "neplandali" za FD jednotkami a teda nezaberali na stole zbytočne miesto.

 

Nasleduje video kde je táto "ministrojovňa" v prevádzke, pripojené sú 2 disketové jednotky Atari 1050, každá má v sebe prevedenú úpravu na SPEEDY 1050, je to taká špecializovaná kopírovacia zostava, zvláda kopírovať aj chránené diskety voči kopírovaniu. Počas kopírovania diskety z drivu 1 do pamäte počítača jednotka drivu 2 prevádza formátovanie diskety (pekný multitasking - bodaj by nie, keď spolupracujú 3 počítače, z toho 2 sa nachádzajú v disketovkách) čím sa významne skracuje celkový čas kopírovania (z celkovej doby kopírovania môžeme odrátať čas potrebný na formátovanie diskety). V spodnej FD jednotke je už pripravená dopredu založená čistá disketa na ktorú sa ide kopírovať. (Odkaz pre pavta - keďže rýchly prenos na Atari ešte nevidel a je to tu už pekných pár rokov, pritom sa rozplýva na hardvérovom, dôsledne "mimotelovom" riešení rýchleho prenosu na C64 /tam sa to asi inak riešiť nedá/, tak nech v svojich článkoch informuje presnejšie, pritom nevie ani o US doubleri, no, no ... písať menej tendenčne by rozhodne prospelo.)

Kto to niekedy videl naživo - spolupráca disketových jednotiek ktoré majú zabudovanú SPEEDY 1050 pri sektorovom kopírovaní pomocou software HSSCOPY (kopíruje aj chránené diskety) - tak to je skutočne "frkot na plné pecky" ! Toto mať k dispozícii v našich končinách koncom 80-tych rokov (v Nemecku, teda vtedajšia SRN - tam to vtedy mali), to by vtedy bola iná káva ...

Možno stavbou takýchto doplnkov inšpirujem niekoho k vlastnej tvorbe niečoho podobného a možno aj v podstatne lepšej výslednej kvalite ako sú moje riešenia.

Uvedený dvojnásobný napájací zdroj je pri prevádzke len skutočne vlažný, tak akurát aby ste rozoznali že sa používa. Vďačí za to kvalitným transformátorom (použité kvalitné plechy a majú aj správne nadimenzované vinutia). Bohužiaľ toto v dnešnej dobe nie je až taká samozrejmosť, preto sa často stretávame v nasadení s vrelými transformátormi kde nie je dodržaná buď jedna vlastnosť - alebo druhá - alebo pekne blbnnú naraz obidve spomínané veci ... 

 

Poznámka: - Vo videu sa kopíruje kompletná systémová disketa pre SPEEDY 1050, celý proces načítania kopírovanej diskety do RAM + naformátovanie spodnej diskety a následné nakopírovanie obsahu z RAM na ňu trvá presne 35 sekúnd (21. až 56. sekunda záznamu).

Video

2xSPEEDY 1050_new PS_5LCD.mp4 (11,99 mb)

 

A je tu vidieť že som už konečne dal červené plexisklo pred displej na vrchnej FD jednotke, s tým som si tiež dal načas ... z domu totiž táto jednotka nikdy nešla a doma že to nemalo kryt mi až tak veľmi nevadilo.


Počítajme koľko by bolo treba priviesť napájacích káblov (230V) na spustenie uvedeného zapojenia ak nemáte k dispozícii takúto "strojovňu":


- napájanie monitoru (káblik 1)

- napájanie počítača (káblik 2)

- napájanie disketovej jednotky č.1 (káblik 3)

- napájanie disketovej jednotky č.2 (káblik 4)

 

Uvedené zapojenie (mimo iného) dokáže znížiť počet potrebných 230V prípojok pri prevádzke iba na jednu jedinú, namiesto 4 kusov doteraz potrebných, toto je už naozaj sakramentsky úsporné riešenie napájania !

Menej kabeláže zároveň znamená aj menej bordelíku (citujem vnučku) na stole.

A ušetrené miesto pri taktomto riešení je tak isto citeľné.


Dodatočná poznámka:

Celkom na začiatku stavby som uvažoval tak že aj sem zabudujem malý ventilátor (počítal som s ním zase iba tak - z recesie). Miesto na to tam bolo (pravý zadný roh kde som nakoniec vyviedol napájanie pre disketové jednotky). Vďaka ventilátoru by sa dala celá zdrojová jednotka znížiť minimálne o celých 12mm. Už pri stavbe (keď už bola postavená zdrojová časť na univerzálke) som ale zistil že trafáky nehrejú a teda že bude stačiť pasívne chladenie. Aj napriek tomu že sa nevyvíja ktovieaké teplo som prúdenie vzduchu na chladenie skutočne nezanedbal. Momentálna konečná celková výška aká je k dispozícii mi vyhovuje, pretože zdroj je mierne "utopený" vzadu za počítačom a teda musí byť dobre dostupný, hlavne jeho vypínače na prednom paneli - preto som to nechal pri stavbe tak ako to teraz je. A použité nožičky celý zdroj ešte "postrčili" o 12mm vyššie, pritom zdvojený zdroj stále netrčí nad počítač, ale ani nie je utopený.

(Tak nejako som si to predstavoval pred stavbou, podarilo sa.)

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

5" LCD TFT monitor ver.2, part 2.

By Administrator at May 02, 2020 19:30
Filed Under: Atari

"Covid-19" - homemade kryt pre homemade LCD 5" monitor:

 

 

Dostávam sa k môjmu výrobku z roku 2014 - 5" LCD monitor ... doteraz bol bez riadneho krytu (bola tam len náhrada, taký kryt v tvare "Π"). Fungoval - ale stále bola nejaká iná robota a hlavne - súrnejšia. Teraz počas dobrovoľne núteného pobytu na jednom mieste konečne prišiel čas dokončiť po tých rokoch aj toto zariadenie do finálnej podoby. (Načase.) Síce to už bolo aj predtým funkčné, ale stále nedokončené.

 

Celý 5" LCD monitor a teda aj jeho kryt je zhotovený z jednoho materiálu, použitý je 1.5mm cuprextit, vovnútri vrchnej časti sú zabudované pomocné prepážky z toho istého materiálu aby bola zabezpečená dostatočná pevnosť a tuhosť, to sa aj podarilo. Pevnosť je dostatočná až tak že keby by som plánoval na monitor, teda na jeho hornú časť umiestniť rúčku na prenášanie tak to s prehľadom bude fungovať. Pretože som vždy chcel mať urobený malý monitor aby sa odlišoval od toho čo sa bežne vidí tak je vo vnútri tiež ventilátor a tak isto je tam aj zdroj 5V/DC/2.5A pre počítač (to je viac ako slušná rezerva ak rozširujete alebo už máte rozšírený počítač). Tak isto je zabudovaný zdroj 12V/DC/1.5A (tam je reálna záťaž niekde okolo 0.6A - LCD monitor + ženie to aj osadené audio - mono, max. 1.9W, zďaleka sa nevyužíva na tento výkon + ventilátor). Takto sa podarilo zredukovať potrebnú kabeláž na vzájomné pripojenie počítača a monitoru. Je to monitor k počítaču ktorý slúži výlučne na kopírovanie diskiet, sú na ňom trvale pripojené 2 disketové jednotky), na displeji väčšinu času beží sektorový kopírák a na to je veľkosť 5" LCD monitoru ako stvorená. Keďže táto časť splnila moje podmienky (a už dlho mi to slúžilo aj s jednoduchým náhradným vrchným krytom, ten ale vôbec neriešil predný kryt pred LCD displej) tak po dlhom, dlhom čase bolo načase to definitívne doriešiť a zakrytovať. Cieľom dnešného článku nie je vytvoriť podrobný návod ako na to, skôr má slúžiť ako inšpirácia  kedy si uvedomíme čo všetko sa dá urobiť aj z netradičných (a pritom dostupných materiálov). Možno to nie je dokonalé, ani si to nekládlo za cieľ, skôr je podstatné - celý projekt bol od začiatku urobený z recesie a teraz som to len dokončil - aby som niečo robil keď sa momentálne von neoplatí chodiť.
A ako to už býva, teraz by som už celú zdrojovú časť koncipoval inak - mám k dispozícii iné súčiastky a aj iné DC/DC meniče ako pred niekoľkými rokmi. Použité riešenie je dané vtedajšou domácou "šuplíkovou" základňou v danom okamžiku stavby, miesta v skrinke je pritom dosť. Teraz mám v zásobe aj extravagantnejšie riešenie monitoru tejto veľkosti - akurát nemám k dispozícii druhý 5" LCD displej. Smile (Že som vtedy nekúpil 2 kusy ... teraz tento typ už nezoženiem.)


Smile


Vychádzal som z toho čo bolo doma k dispozícii, teda cuprextit, náradie

- a chuť to konečne dorobiť.

 

Asi tak tie najdôležitejšie veci použité pri stavbe krytu, teda mimo cuprexitu.

Jednotlivé kusy cuprextitu strihané ručnými nožnicami, žiadne CNC ...

 

No a ešte trafopájka + cín a nesmiem

zabudnúť na Epoxy.

 

Síce bola možnosť predĺžiť bočnice tak, že by priamo vytvorili prekryt nad LCD displejom, ale to mi pripadalo naozaj fádne, chcel som is urobiť niečo odlišné. Rozhodol som sa vybudovať ála "slnečný prekryt" a urobiť bočnice tak aby vyčnievali nad vrch a aj do strán. Išiel som na to tak že vnútorné bočnice som urobil kratšie asi o 5mm aby nekryli úplne celý bok (tu som počítal s tým že predný kryt pre LCD sa bude pájkovať z vnútornej strany, nakoniec som to ale urobil presne naopak Laughing - človek mieni a reál mení ...), aj tak to celé prekryje "slnečný kryt". Tu na tejto ľavej strane bočnice som mal trošku obavy či sa dostatočne presne trafím vyrezaním otvoru do cuprextitu pre vstupy audio + video, ale ako vidieť zadarilo sa na prvýkrát. (Potešilo.)


Na hornej vnútornej strane krytu je použitý zdvojený cuprextit aby ak sa niekedy rozhodnem bolo možné nainštalovať držiak, teda tzv. "ručičku" na prenášanie. Síce teraz to tam nehodlám robiť, nejaké prenášanie asi veľmi nehrozí, ale ak bude treba, tak je to pripravené aj na túto alternatívu. Potom už len stačí vyvŕtať do horného krytu 2x 4mm otvor na potrebných miestach a osadiť rúčku pre prenosy.

 

Správnu a rovnakú medzeru "slnečného krytu" na bokoch a na vrchu som dosiahol tak, že som vlepil pod vrchný "Π" kryt staré výkonové tranzistory v plaste s kovovým kolektorom. Robí to nadvihnutie o 4mm čo je presne to čo som potreboval. Tranzistory som prilepil sekundovým lepidlom, nasledovalo osadenie "slnečného krytu", tak isto som to lepil sekundovým lepidlom priamo na tie tranzistory Potom som vnútro medzi stenami zalepil hutnejším lepidlom (Pattix), po jeho zaschnutí som mohol zozadu už celú medzeru vyliať Epoxy. Po jeho zatuhnutí som mal celok ktorý drží pospolu akoby bol z jedného celku odjakživa.


Celý vrchný kryt (tak isto aj slnečný kryt) je urobený ako vzájomne galvanicky prepojený (použitý hrubší medený drôt ktorý je poriadne pripájkovaný na kryt po celej svojej dĺžke) a je uzemnený priamo na zemniacu svorku napájacieho zdroja.

Tieto veci v žiadnom prípade netreba podceňovať - chránite okolie a aj seba !


(Inak povedané - platí že všetky časti monitoru sú vzájomne vodivo prepojené voči zemi.)

 

Potom som doma našiel niečo čo sa dalo použiť ako podstavec pre celý monitor, predsa len sa lepšie pozerá ma monitor ak ho máme postavený kolmo smerom k naším očiam, t.j. mierne naklonený pod uhlom. Na spodnú stranu monitoru som vyrobil z cuprextitu U profil a nalepil som ho na spodok monitoru (bráni nežiadúcemu pootočeniu držiaku). Do monitoru som vyvŕtal otvor Ø 4mm a z vnútornej strany je osadená matička 4mm na širokej podložke aby sa prenášala záťaž na túto podložku (ešte je tam pod podložkou ďalší kus cuprextitu, tie sily čo to drží netreba podceňovať). Výstup 5V zdroja pre počítač zo spodnej strany bol zasunutý o cca 3mm smerom dovnútra, čiže menej "vyčuhuje" a pritom stále nie je problém do neho zasunúť potrebný konektor (na obrázku vpravo hore). Pôvodné pracovné 4 nožičky z 2x zlepenej gumy boli konečne nahradené finálnymi nožičkami z plastu, v ktorých je vlepená plsť.

 

 

 

 

Nainštalovaný podstavec pre monitor na svojom finálnom mieste.

(Pritom to nie je finálna verzia. Laughing)


Takto potom stojí monitor na novom podstavci. Je to stabilné a nejaví to žiadnu snahu prevrátiť sa. Napravo na spodnej strane predného krytu je urobený otvor pre osadenie 3mm zelenej LED pre indikáciu napájania (ešte tu nie je osadená, bude to až po finálnom nastriekaní krytu farbou). A vlastná plocha pre displej ? - výrez pre neho bol vyznačený na cuprextit, potom bol po obvode vyvŕtaný malým vrtákom, potom väčším vrtákom "odfrézovaný" a následne spracovaný do výslednej finálnej podoby malým plochým pilníkom (viď použité náradie), všetko ručná práca od A po Z. Fakt mal som obavy ako sa mi podarí dodržať kolmosť stien a vôbec priamok takto veľkého otvoru, ale zadarilo sa, na kompletne ručnú robotu to vo výsledku nie je zlé.


Pôvodne mala byť strana osadená Cu z vnútornej strany a vpredu teda by nebolo Cu, medzera tam na to je vytvorená, ale potom si povedal - nech to má taký industriálny vzhľad, nakoniec je to hlavne pre mňa (a aj tak to ešte nemá finálnu podobu, treba to ešte prebrúsiť a nastriekať farbou). 


 

Predný kryt som urobil nasledovne:

 

Priamo na LCD displej som položil kus vystrihnutého papieru (aby sa tam zmestil), priložil som predný kryt a následne som ho slabo "pribodol" na niekoľkých miestach cínom, bola snaha aby som ani náhodou neprehrial LCD displej - ak sa to robí s prestávkami tak problém nehrozí. Potom som celú hornú časť dal nabok a následne som už poriadne prepájkoval bočnice medzi sebou.

No, urobil som zmenu za pochodu, pretože by som podstatne ťažšie dosiahol správnu kolmosť prednej steny voči LCD displeju (ak by som to pripájkoval z druhej strany podľa pôvodného plánu - vtedy by ale nemohol byť pri pájkovaní priložený LCD displej, čiže ťažko by som trafil presné miesta bodov pájkovania) - a bolo rozhodnuté ako predný kryt nakoniec vyriešim (teda jeho uchytenie), zvolil som cestu menšieho odporu a využil som možnosť konečnej väčšej presnosti pri osadení.

______________________

 

O deň neskôr som skúsil urobiť iný, druhý podstavec pre monitor - je zhotovený celý z cuprextitu - zase raz recesia v priamom prenose. Keď je  z neho urobená celá skrinka pre monitor - tak prečo nie aj podstavec ? Podstavec je potrebný z jednoho dôvodu - ak pozeráte kolmo na LCD tak dostanete najlepší obraz.

 

V tomto stave to bolo 29.03.2020

 

Stojí to stabilne, žiadna snaha o prevrátenie. Ak sa podstavec odstráni tak potom monitor stojí na svojich vlastných nožičkách. Nasledovala ešte úprava rohov kde sa pájkovalo. Pomohlo trochu Epoxy - aby nebolo vidieť cínované spoje. Následne ešte bolo treba vrchný kryt streknúť farbou a ochranným lakom. Zatiaľ som použil štýl "Nightmare", stále som ešte nevybral farbu ktorá by mi vyhovovala namiesto to čo vidíte. Takto mi to teraz pripomína monitory od firmy ESCOM zo začiatku 90-tych rokov ktoré boli celé v tejto farbe. Článok som napísal presne pred mesiacom, ale až teraz som robil povrchovú úpravu. No, teraz mám pre tento monitor k dispozícii celé 2 podstavce Laughing.

 

 

A záverom malé, obligátne video:

Video:

LCD5_in_action.mp4 (4,47 mb)

Takže toto je terajší stav. Ešte na tom zapracujem ... a popritom ma napadla ďalšia vec ktorá sa dá doma urobiť tak isto z cuprextitu, nad tým som vlastne už meditoval podstatne dlhšie (iba v hlave, nemal som k tomu dlho k dispozícii vhodné transformátory), ale až toto ma správne "nakoplo" - ale o tom zase niekedy inokedy - a v inom článku.

___________________________________________________________

Odkaz na predchádzajúcu časť stavby 5" monitoru ktorú som urobil už pred pár rokmi:

5" LCD TFT monitor ver.2.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

05_2020 Blog, Notes.

By Administrator at May 02, 2020 19:26
Filed Under: Blog

02.05.2020

Máj, lásky čas. Ako kedy a kde. Spomeňte si 4 roky nazad, veľké porozumenie medzi Dankom Bugárom. Hrkútali si ako hrdličky - a kde sú tie ich vzťahy dnes ? ... Teraz je zase v parlamente všetko super, ale trhlinky vidíme už dnes. Vydržať, heslo ktoré je univerzálne nielen na Covid-19, ale aj na politiku.

__________

Covid-19 verzia - konečne kompletne dohotovený 5" LCD monitor, teda snáď už jeho finálna verzia:
5" LCD TFT monitor ver.2, part 2.

Jednoduchý dočasný kryt mi tam fungoval hodne dlho, ale teraz bol čas na dokončenie.

 

____________________________________________________________

09.05.2020

Covid-19 verzia dvojitého (double) napájacieho zdroja pre disketové jednotky typu Atari 1050 a Atari XF551, urobený je tak aby rozmermi rozumne "sedel" pod 5" LCD monitorom:

2x FD - dual power supply Atari 1050 (XF551). 

__________

Na oldcompe som rozvíril debatu do ktorej už radšej neprispievam. Napriek tomu je tam pamätná veta, pochádza od priaznivca Z80, ktorú si doma zarámujem a zavesím nad posteľ (a danú tému už ďalej pitvať nebudem, ani tu u seba):


______________

 

____________________________________________________________

17.05.2020

RespeQt - simulátor disketových jednotiek Atari na PC:
Software RespeQt 5.2

_____________________________________________________

20.05.2020

Druhý netbook vhodný na piplačky s Atari a s Hyperterminal programom:
SIO2-Asus Eee 1005HA. SIO2USB.

_____________________________________________________

21.05.2020

Ďalší benchmarkový test 8bitových strojov:
SBC6502 - 42. Benchmark test.

_____________________________________________________

25.05.2020

V článkoch o netbookoch i-Buddie a Asus Eee 1005HA som urobil mierne úpravy textov vyplývajúce už z používania týchto zariadení.

____________________________________________________________

27.05.2020

Čoraz rýchlejšie ... Atari a vysokorýchlostný prenos:
Vysokorýchlostný prenos dát. High speed transfer.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SIO2-i-Buddie. SIO2USB.

By Administrator at April 28, 2020 13:08
Filed Under: Atari

Pred pár dňami som "nevydržal" a kúpil som 10" netbook i-Buddie Y10S1, vcelku málo rozšírený typ (aspoň v našich končinách). Procesor Atom N450 (1.66GHz, RAM 1Gbyte), použitý OS Win7 Ultimate (32bit), v podstate sa rozhodne nejedná o žiaden zázrak. Možno by som o neho dodnes ani nezakopol, lenže - bol za babku (aj zo zdrojom, aj s čistým OS), tak som nezaváhal ani na sekundu a kúpil som ho - hovorí sa tomu príležitostná kúpa.

Priznám sa že osobne som nikdy celkom nerozumel tejto triede "netbook", načo to vôbec vzniklo pretože to vždy malo málo RAM, pomalý procesor a vždy to bolo pri nasadení pomalé, teda aj pri používaní iba trebárs na písanie v notepade. Ale ako sa ukazuje na jedno nasadenie je to dobré a postačí na to aj výkon.


(Preto aj prosím berte zvolený názov článku s miernym nadhľadom, ďakujem. Laughing)

 

Už dlho som chcel mať niečo ako špeciálku na AspeQT + Lotharekov prevodník SIOUSB pre malé Atari - a nielen pre toto použitie. Priznám sa že ešte milší by mi bol netbook s displejom 8.9" ale taký som v čase zháňania netbooku nezohnal - teda myslím za rozumnú cenu. Síce uvedené prepojenia mám už dávno rozbehané (a využívané) na mojom pracovnom notebooku, ale teraz na to mám aj konkrétnu "jednúčelovku".


 

Priniesol som si teda netbook domov a ako úplne prvú vec som v ňom vymenil pôvodnú RAM ktorá mala 1GB za 2GB modul. Celkom nechápem prečo Intel dovolil predávať Atomy iba s 1GB RAM ak si tam môžete dať dvojnásobok, ale budiž - je to ich obchodná politika, urobil som si to sám. Je mi jasné že na dnešok to nemá výkonu na rozdávanie, ale ak sa to upriami na túto konkrétnu vec tak to naprosto stačí a zvláda to ľavou zadnou. Procesor Atom N450 je jednojadrový, používa 2 thready, cache má veľkosť 512kByte. Vlastná RAM reálne beží na takte 667MHz, t.j. vyhovejú aj typy určené pre 800MHz. Netbook je v perfektnom stave, rozhodne nevyzerá na to že by sa dlhodobo používal - všetko je úplne čisté a vyzerá to tak že aj totálne nepoužívané. Tipujem že to majiteľ dostal, vyskúšal - a odložil v krabici niekde do úzadia, pretože to bolo na denné používanie pomalé. V dnešnej dobe by to asi nebolo dobré ani na surfovanie po webe, to si treba priznať. Klávesnica je veľmi slušná, k dispozícii je nainštalovaný čistý OS (to že je priamo k dispozícii ušetrilo neuveriteľne veľa času pri oživovaní netbooku), len som z neho vyhodil všetko čo netreba (nadbytočný doplnkový software, čo síce tiež trvalo nejaký čas, ale odisnštalovanie zbehlo bez problémov), niektoré služby som zase zakázal (WiFi, Defender, sieťovka), reštartol som to a - nábeh OS trvá 29 sekúnd (bez antivíru), to je slušná hodnota na disk s 5400 otáčkami. To že to nie je chránené mi nevadí, pretože táto mašina bude komunikovať s okolím iba cez USB kľúč alebo cez SD kartu ktoré sa nahrávajú na notebooku kde antivírový program je (mám pocit že v atr súboroch sajrajt čo ohrozí ntb akosi nie je dostupný, našťastie). Je to zase raz niečo za niečo. Počas úprav programového vybavenia som sa nestretol s nijakým problémom ktorý by ma pribrzdil pri riešení potrebných nastavení, čo sa mi samosebou hodne pozdávalo. Netbook má k dispozícii 3x USB porty, čo je v tejto kategórii klasika.

 

Jedna drobnosť:

BIOS a jeho nabiehanie, respektíve oznam na displeji blikne možno tak na 1/10 sekundy a je fuč, čiže niečo rozumne v tom čase prečítať z displeja akosi nejde - ani keby ste sa pokrájali. Našťastie je to klasika F2 - BIOS, F12 - nastavenie botovacieho zariadenia. Aspoň v tomto je to omnoho rýchlejšie ako dnešné PC ... Zmenu veľkosti RAM zaregistruje sám, netreba to extra zapisovať do BIOSu.

 

 

32 bit OS umožňuje spúšťať aj programy ktoré už na 64 bitoch nefungujú (alebo bolo treba mať nainštalovaný WinXP), zase na niektoré programy je to také malé a pritom veľké + navyše.


Skoro by som zabudol - rozlíšenie 10" displeja (presne je to 10.1", WSVGA,) je na dnešnú dobu už slabých 1024 x 600. Použitý grafický čip je Intel GMA 3150 (Graphic Media Accelerator), tu na určené použitie je to tak akurát, bez problémov zobrazuje AspeQt (používam staršiu verziu), RespeQt 5.2, tak isto aj Hyperterminál. Priamo sú spomínané programy otvorené na celé okno (okná nepresahujú rozmer rozlíšenia displeja čo je výbroné), netreba teda robiť žiadne posúvanie, pre mňa aj v tomto na daný účel použitia naprosto vyhovuje. Jas displeja sa dá nastavovať naozaj pohodlne a v širokom rozsahu, až v tak širokom že ma to prekvapilo (pozitívne).

 

Použitý HDD má slušnú veľkosť = 250GByte, pre veci na malé Atari je tam miesta viac ako dosť, tak isto aj na iné využitie, nemyslím si že je šanca to niekedy zaplniť. Pretože odozva mi pripadá dostatočne rýchla tak som upustil od výmeny HDD za SSD disk, síce by to bolo zodpovedajúce dnešnej dobe, ale ukazuje sa že tu ho nasadiť zatiaľ naozaj nebude potrebné. (Jedine ak by som trval na znížení príkonu celého netbooku.)

Nič ďalšie do prevádzky netbooku nebolo potrebné investovať.

Použitý zdroj dodáva 19V/max.2.1A, tak isto je malých rozmerov.

 

Momentálne po zväčšení RAM a vyčistení od zbytočných programov a zakázaní niektorých služieb je dostupná voľná RAM = 1.5 Gbyte, pre uvedené použitie by naprosto postačovala aj pôvodná RAM 1GByte, ale keďže 2GB moduly doma mám (a nevyužité) tak som nezaváhal a RAM som zväčšil, predsa len je to o niečo viac ako mal pôvodný stroj, väčšiu RAM ako 2GByte tam aj tak už "nenarvete", teda - síce 4GB modul tam zastrčíte ale hardvérové obmedzenie ovládania RAM zoberie z neho aj tak iba 2GB, takže totoskúšať naozaj nemá zmysel. Toto je ale v tomto prípade skôr o dobrom pocite (teda osadenie 2GB RAM) ako o nutnosti pri tomto nasadení netbooku do používania.

 

Ešte som urobil plnú zálohu ntb (čert nikdy nespí) na malý HDD - a ešte aj na ďalší HDD (pomocou zálohovacieho programu Acronis). Takto nebudem musieť zháňať akékoľvek drivery na jeho fungovanie pretože teraz tam už všetko potrebné je. A ak to raz z akýchkoľvek dôvodov spadne - len nahrám naspäť zálohu, cca za 5 minút to zase bude plne funkčné.

 

 

Takže zatiaľ i-Buddie dokáže komunikovať cez USB:


- SIO2USB (Lotharek) spolu s Atari, komunikácia cez AspeQt

- SIO2PC (samodomo) spolu s Atari, komunikácia cez AspeQt

- USBRS232 (samodomo) spolu s SBC6502, komunikácia cez Hyperterminál

- SIO2USB (Lotharek) spolu s Atari, komunikácia cez RespeQt

- SIO2PC (samodomo) spolu s Atari, komunikácia cez RespeQt

 

Potrebné drivre (3x) pre USB čipy sú už nahraté do netbooku, všetko fičí a funguje tak ako treba. To je príjemné, pretože tam mám teraz tieto pripojenia aktívne ak tam pripojím správne interfejsy.

 

Najprv som chcel uverejniť aké je zaťaženie pri použití pre Atari, ale nakoniec som to otestoval na USBRS232 kde ide SBC6502 cez Hyperterminál na rýchlosti 115.200Bd, pri Atari je teda logické že záťaž bude určite iba nižšia. Posielal som 30kB dlhý Basic program, záťaž procesoru (Atom) sa pohybovala medzi hodnotami 12÷20%, vyššie nevystúpila, teda je k dispozícii ešte naozaj hodne veľká rezerva. Na druhú stranu - treba si uvedomiť že Atom beží na frekvencii hodín cca 930x vyššej ako Atari ... (Atom 1.66GHz verzus Atari 1.79MHz.)


Po nahratí potrebných vecí teraz dokáže komunikovať (115.200Bd Hyperterminál, 81.200Bd Atari (zatiaľ som vyššie rýchlosti neskúšal), počítač Atari nie je nijako upravovaný, t.j. ešte nie sú z neho vyhodené 1nF kondenzátory zavesené na Data In a Data Out čipu POKEY, potom by prenosová rýchlosť mohla ešte narásť až na hodnotu niekde cez 100.000Bd. Pri tejto príležitosti pripomínam, že disketová jednotka Atari 1050 s úpravou SPEEDY 1050 beží na 78.000Bd, kopírovanie dosahuje hodnoty až niekde okolo 90.000Bd - a to tak isto bez úprav počítača (testované na Atari 600XL, prerobený na 64kB RAM + 256kB RAM od Ctirada, tento modul je zozadu "zavesený" na PBI).


Po odskúšaní a po dôkladnom testovaní môžem skonštatovať že pri tomto nasadení netbook (teda myslím tým jeho chladenie) nikdy nebeží na plné pecky, ventilátor trvale beží iba na nízke otáčky, hlučnosť pri prevádzke je minimálna (ani raz za celú dobu komunikácie s Atari neprešiel na vyššie otáčky), posluchovo je takáto prevádzka veľmi príjemná. To že regulácia otáčok funguje som si otestoval pri zipovaní a rozzipovaní veľkých súborov, vtedy už pridal otáčky, najvyššia teplota dosahuje niečo okolo 38 stupňov na ľavej strane kde sú indikačné diódy, čiže zase nič strašného. Batéria drží, nechal som ho bežať z nej 2 hodiny a stále tam ešte bolo dosť šťavy na ďalšiu prevádzku, odhadujem že nakoniec by to 2 a ½ hodiny a možno ešte aj o niečo viac zvládlo. (Sú typy netbookov ktoré dosahujú úplne iné cifry, ale od tejto mašinky to nečakám, pozrel som si najprv recenzie, hlavne to pobeží zo sieťového zdroja.)

Nie je to síce bohvieako veľa ale čo viac by som od toho mal očakávať ?


Ukážka funkčnosti daného riešenia - prenos programu Copymate 4.3 cez software AspeQt, prvá časť nahrávania beží na 19.200Bd, potom to už ide na 56.000Bd, ako vidieť beží to - no problem. Laughing

Prenos ide cez SIO2USB zariadenie od Lothareka.


Video

SIO2-i-Buddie.mp4 (4,80 mb)

 

Myslím si že nejaké siahodlhé uverejňovanie videí a záťaže procesoru nie je potrebné uverejňovať. Ak máte Atom s čistou inštaláciou OS, bez akýchkoľvek zbytočností a viete odstaviť služby ktoré pri takomto použití netreba tak dostanete malého a šikovného pomocníka pre Vaše potreby. A fyzická úspora miesta u mňa hrala tiež veľkú rolu. A možnosť priamo spúšťať 32-bit aplikácie ktoré na 64-bit mašine už nerozchodíte je už len taký príjemný bonus navyše.  

A cena ? Bola nižšia ako za SDRIVE-Max a podstatne nižšia ako za SIO2SD.


Na vytvorenie záloh je to super, raz darmo disketové jednotky sú na citeľnom ústupe (a je s tým aj robota ich udržať v prevádzkyschopnom stave), začínajú miznúť a toto je jedno z možných riešení ako si poradiť.  Takýto naozaj hodne lacný (ak sa ho podarí lacno zohnať) netbook je na takéto veci ako stvorený, teda ak máte k dispozícii SIO2PC alebo SIO2USB. Ak viete čo potrebujete a viete aj presne definovať na čo to potrebujete tak môžete trafiť na taký typ ktorý Vám bude na daný účel vyhovovať a splní Vaše predstavy a nároky na dané využitie. A nezaberá príliš veľa miesta, pritom z dnešného hľadiska sa skutočne nejedná o nejaký rýchlik, na Internet + Java + antivír to už skutočne vhodné nie je.

 

P.S.: Dnes som sa pozrel na bazos.sk a čo tam bolo ? Predávajú dva netbooky s displejom veľkosti 8.9" ...

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari Speedy 1050 fičúrky, features.

By Administrator at April 21, 2020 13:00
Filed Under: Atari

Zaujímavé vecičky okolo Atari Speedy 1050 - to čo som síce doteraz na túto tému nepopísal, ale považujem to natoľko zaujímavé že sa oplatí to zmieniť. Popíšem niektoré veci aby ste videli že sú skutočne interesantné a stoja za spomenutie. Usúdil som že niekoľko videí na danú tému bude to najlepšie na ukážku - lepšie ako nejaké siahodlhé vysvetľovanie. Aby som vedel niektoré veci vyskúšať tak som si zabudoval do rozšírenia SPEEDY 1050 Eprom o veľkosti 64kB (typ 27512, t.j. využívam priestor 4x 16kB) a teda mám k dispozícii 4x firmware - verziu 1.2, 1.4, a 2x HSSCOPY z verziami SPEEDY. A môžem zase testovať podľa svojich predstáv. Tu na tejto jednotke som nevyviedol von Reset tlačítko, pretože zmeny firmware neprevádzam niekoľkokrát denne takže zatiaľ to nevidím ako nedostatok že to tam nie je.

 

 

Podrobnejšie:

 

Speedy 1 - SPEEDY v.1.2 + BiboDOS v Eprom, boot sa musí robiť z diskety

Speedy 2 - SPEEDY v.1.4 + BiboDOS v Eprom, boot zabudovaného nastane BiboDosu pri

                otvorených dvierkach disketovej jednotky

Speedy 3 - SPEEDY v.1.4 + HSSCOPY (vysokorýchlostná sektorová kopírka - aj na chránené

                diskety) boot kopírky nastane pri otvorených dvierkach disketovej jednotky

Speedy 4 - SPEEDY v.1.5 + HSSCOPY (vysokorýchlostná sektorová kopírka - aj na chránené

                diskety) boot kopírky nastane pri otvorených dvierkach disketovej jednotky


 

Rozloženie ? Vždy je v priestore druhých 8kB vlastná SPEEDY 1050 a v prvých 8kB  je potom buď BiboDos, alebo sektorová kopírka HSSCOPY.

 

Prepínače na prvý pohľad možno vyzerajú zložito na ovládanie, ale je to naozajna používanie vec jednoduchá:


Prvý zľava - zapína a vypína režim Write protect, poväčšine je v polohe Write protect = Off

druhý zľava - prepína medzi Slow režimom (správa sa ako pôvodná Atari 1050) a Fast (= Speedy 1050), trvale býva prepnutý do režimu Fast

prepínač napravo dole - prepína medzi verziami 1.2 a 1.4 a v závislosti na bočnom prepínači v strede napravo určuje či sa nahrá BiboDOS alebo HSSCOPY

prepínač vpravo v strede - horná poloha - Speedy + BiboDOS, dolná poloha SPEEDY + HSSCOPY (vľavo SPEEDY V.1.4 + HSSCOPY, napravo SPEEDY V.1.5 + HSSCOPY, štandartne je prepínač v strede na pravom boku prepnutý nahor a dolný prepínač úplne napravo na verziu 1.4.


Najprv si pozrime ako prebieha boot ak je BiboDos nahratý kompletne na diskete, čiže sa jedná o vec totálne štandartnú (teda až na tú Speedy rýchlosť, ktorá robí túto disketovku naozaj pekelne rýchlym zariadením voči pôvodnej neupravenej jednotke = 4 násobný nárast výkonu (78.000Bd), pri kopírovaní to vylezie na ešte vyššiu hodnotu pri použití HSSCOPY  (90.000Bd):

Video

SPEEDY BiboDOS in floppy.mp4 (3,01 mb)

Na diskete (double, 180kB) zostáva voľných 665 sektorov.

___________________________________________________________

Teraz nasleduje BiboDOS (Speedy v.1.2), tu sú na diskete systémové súbory o veľkosti 2x 1 sektorov, zbytok sa "naťahuje" z Eprom Speedy:

Video

SPEEDY BiboDOS in Eprom.mp4 (4,17 mb)

Na diskete (double, 180kB) zostáva voľných 705 sektorov.

V tej dobe (polovica 80-tych rokov, teda skôr to boli 3/4) to bola naozaj vec neskutočná, zaujímavá a to ušetrené miesto (jedná sa o 40 sektorov) bolo vlastne celých 10kB miesta na diskete - to bolo naozaj dosť.

___________________________________________________________

Ak máte BiboDOS v.1.4 (tiež ide z Eprom) tak je voľných k dispozícii 707 sektorov:

Video

BiboDOS in Eprom v_1_4.mp4 (4,25 mb)

Disketa je už naformátovaná, neobsahuje žiadne DOS súbory. Tu booting prebieha totálne kompletne iba z Eprom - ak sú otvorené dvierka FD jednotky (ozve sa jedno dlhé "pípnutie"). Najprv stlačím na začiatku nový boot = Reset + Option. Následne sú zatvorené dvierka s vloženou disketou, nasleduje Dir aby zbehol výpis obsahu diskety. Zvolená hustota zápisu bola tak isto = 180kB (double).

___________________________________________________________

Vysokorýchlostná sektorová kopírka (rýchlosť = 90.000Bd), ako som už spomenul na začiatku dokáže okopírovať aj chránené tituly ktoré používajú rozličné ochrany proti kopírovaniu. Toto dnes už nie je až tak dôležité, výborná je vysoká rýchlosť pri jej používaní. Nahratie prebehne doslova za pár sekúnd, stačí Reset počítača a otvorené dvierka FD jednotky:

Video

HSSCOPY in action1.mp4 (15,39 mb)

Pri tomto videu som použil počítač ktorý nemá dobrý obraz, takže za kvalitu sa ospravedlňujem, len prevetrávam zásoby počítačov, ono keď to dlhšie stojí tak kondenzátory vysychajú ... Kopírovanou disketou je BiboDos Master disk, zapnutá je iba jedna jednotka. Pretože sa menia počítače tak je občas iná dostupná hodnota RAM ktorá sa objavuje na displeji - len toľko na vysvetlenie.

 

Spodná jednotka Atari 1050 obsahuje US doubler s 8x firmware.

Displej svieti tak jasne že mi odrazom vytvoril červenú dúhu na obrázku.

___________________________________________________________

Fičúrky SPEEDY 1050 (v.1.4):

Pri použití software napr. AspeQT a kopírovaní z neho na disketu cez Speedy 1050 prichádza počas kopírovania zároveň k formátovaniu diskety, čiže následne neprichádza k časovému zdržaniu keď sa začína s formátovaním diskety až po jej celom skopírovaní do RAM - toto riešenie naozaj šetrí hodne času, je to pekná vecička. Nazvem to prvým "multitaskingom" na Atari na ktorý som narazil. No, celkom to nie je pravda (Atari 1050 má v sebe vlastný počítač) - ale znie to naozaj dobre ! A ešte lepšie to vyzerá priamo v praxi:

Video

C_Format.mp4 (12,04 mb)

_____________________

Ak kopírujete na disketu ktorá už bola predtým naformátovaná v rovnakej hustote (môže obsahovať aj nejaké údaje) ako je momentálne kopírovaná disketa - tak toto si SPEEDY 1050 najprv overí a ak je požadovaný typ formátu v poriadku - vypíše na displej _FE (Format Enable) a nespustí formátovanie diskety. Hodne zaujímavé.

Video

FE_S1050.mp4 (10,00 mb)

Čiže FD jednotka nebude formátovať disketu ak to nepovažuje za potrebné. No, toto je slušne inteligentné rozhodovanie, toto sa mi skutočne pozdáva.

_____________________

Ako sa ukazuje ešte stále aj po čase ma vie SPEEDY 1050 niektorými svojimi fičúrkami prekvapiť, verziu 1.2 som na to či vie tiež zároveň formátovať sneskúšal, to už nechám na niekoho iného, aj tak hlavne používam verziu 1.4. A asi mi dáte za pravdu že tie videá stoja za pozretie. K mojej prvej SPEEDY 1050 som sa dostal v roku 1992 (február/marec) a odvtedy ma to pri tom tak nejako stále drží dodnes ... a teraz mám nedobrovoľne na to viac času ako by som niekedy predpokladal.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

QUAD SECTOR COPY - 360kB.

By Administrator at April 17, 2020 14:58
Filed Under: Atari

 

Dnešným článkom sa vrátim k sektorovým kopírákom pre disketovú jednotku Atari XF551 a to k 360kB verzii. Dosť často majitelia XF551 žehrajú na to že nemajú k dispozícii poriadne sektorové kopíráky na DS/DD, v prvom článku na danú tému som už nejaké tie programy popísal a dnes to ešte doplním, naozaj sú sektorové kopíráky dostupné.

 

Odkaz na prvý článok:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-Sector-copy-programs-Single-Medium-Double-Quad-density.aspx

 

Ale poďme na dnešné veci:

 

COPY 2000 V.2.51Q


Voľba "C" umožňuje nahrať sektorový kopírák pre 720kB - teda ak máte 5.25" verziu 720kB FD jednotky, alebo 3.5" FD jednotku zo základnou doskou z Atari XF551. Funguje aj pre 360kB.


FAST-COPY


SECTOR-COPY QUAD


No, je tam toho na diskete viac, takže najlepšie je pozrieť si všetky sektorové kopíráky osobne, dúfam že tu si už vyberiete k Vašej spokojnosti.

Sector_COPIERS.ATR (130,02 kb)

Mám k tomu jednu pripomienku - z diskety mi nefunguje voľba J, možno je to dané tým že som to skúšal na Atari 1050 v režime Speedy.

Dnes som hodne stručný, ale k tomuto asi nie je čo viac dodať.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Oprava Atari Speedy 1050. Repair Atari Speedy 1050.

By Administrator at April 08, 2020 11:40
Filed Under: Atari

 

 

Pred časom (bolo to na jar minulého roku) som zohnal ďalšiu disketovú jednotku Atari 1050 do svojej zbierky, bol to výmenný obchod - niečo za niečo, jednoducho bezhotovostný platobný styk v praxi. Keď som ju priniesol domov tak som na ňu približne mesiac nemal čas, potom som ju konečne vybalil z tašky v ktorej som ju priniesol. A nasledovali prekvapenia, vtedy príjemné.

 

Pri prezeraní predného panelu kde na prvý pohľad bolo vidieť 5x LED som začal tušiť že tam možno bude v jednotke uložené viac ako by sa dalo na prvý okamžik očakávať a to čo mi majiteľ povedal (ten to ale už cca 15 rokov nezapínal). Vovnútri to pri miernom pohybe hrkalo, od majiteľa som mal informáciu že je roztrhnutá plochá remenička, to som ako problém nevidel, náhradnú remeničku doma mám. Po otvorení nasledovalo skutočné prekvápko - z pätičky procesoru bolo vypadnuté rozšírenie doštičky Speedy 1050, tie dve dodatočné (na prvý pohľad, bez zapnutia zariadenia) 5mm LED sú vlastne v skutočnosti mini 2x 5mm displeje zo spoločnou katódou a zobrazujú Track. Z uvedeného vyplýva že prvé tri LED zobrazujú hustotu založenej diskety. A remenička bola na svojom mieste ... nejako extra nebol dôvod ju kontrolovať. Nasadil som rozšírenie do pätičky pôvodného procesoru 6507. Zapol som jednotku a - naskočila a išla. Výborne, to ma naozaj potešilo.


Pretože mám disketových jednotiek viacero tak som ju potom zase spokojne odložil a nechal som ju v poličke odpočívať. Teraz po roku som ju zo skrinky vybral, že reku prevetrám ju, sformujú sa kondíky, jednoducho si zabehá. Nezabehala. Chyba lávky, nechcela naskočiť, jednotka sa síce zapla, roztočila sa ale to bolo všetko. Boot error stále dokola, niečo tam predsa len žilo, po jej vypnutí počítač zadrnčal a následne skočil do Basicu.


Prvá vec ktorú som si všimol po jej otvorení že sa dobre neotáča stredový tŕň. Nebudem zdržiavať, bolo toho viacero. Plochú remeničku som vymenil, v jednotke bola nejaká nepôvodná, rozmerovo na šírku síce v poriadku, ale jej materiál bol z gumy, po jej zložení sa ukázalo že je výrazne kratšia ako je originál remenička, toto by mohlo robiť problémy. Fajn, ako prvé som vymenil remeničku - jej výmena je vec naozaj jednoduchá - tú som si zobral z pokazenej mechaniky (podrobnejšie o nej ďalej), tá bola dobrá a dá sa ďalej používať, ani som nemusel nasadiť novú náhradnú remeničku, tá zostáva v zásobe.

 

Otáčky som nanovo nastavil, sú O.K., skontrolované pomocou môjho už pred časom uverejneného špecializovaného zariadenia:


Atari 1050 stroboscope


Ale aj tak to nechcelo načítať disketu (nebootovalo), problém pretrvával. Vrazil som tam inú, kompletnú dobrú mechaniku - a ajhľa, všetko fičalo ! Takže bolo treba vyskúšať aj niečo iné. Mám jednu FD mechaniku pre Atari 1050 ktorá má dobrú vrchnú časť, pričom spodná časť nie je je v poriadku (univerzálna čítacia a zapisovacia hlavička je k.o.), mám ju na náhradné diely. A u pôvodnej mechaniky kde je Speedy 1050 nie je podľa všetkého dobrý vrch (žeby niečo bolo vylágrované,ložisko ? - vyzerá to na problematický stredový tŕň, jeho premazanie nepomohlo) pričom spodná časť je v poriadku (po výmene remeničky za takú aká tam patrí). Pred rokom som to pustil na 15 minút a neprejavilo sa to, až teraz.Takže som skúsil niečo z tých 2x FD jednotiek funkčne pozliepať. Ešte dodám že obidve mechaniky sú Tandon.


Výsledok ?

 

Použil som vrchný diel FD mechaniky zo zlej disketovky (určenej na ND) a nechal dobrý spodok z pôvodnej mechaniky. Kábliky liezli všade kde sa len dalo keď som tie veci medzi sebou prehadzoval. Bah, bola to síce celkom slušná prplačka (bolo treba aj trošku cvikať a následne spájkovať), mal by som na tú prerábku frflať, ale vo výsledku som dostal funkčnú mechaniku, teda z dvoch blbých mi vznikla jedna dobrá, to ide, nie ? Potom som zase pomocou stroboskopu skontroloval otáčky (=288/rpm). Teraz už jednotka čítala a zapisovala tak ako treba. Ešteže mám k dispozícii jeden kus FD mechaniky pre 1050-ku na náhradné diely.

 

Príma, nasledoval ešte posledný krok ktorý sa zrazu objavil - na mini displejoch nesvietili segmenty B, zaujímavé, prejavilo sa to naraz na obidvoch displejoch, po prinesení jednotky domov predtým fungovali. Po kontrole dosky Speedy 1050 som našiel 2 odlomené prívody smerom k displeju, napájkoval som ich (skontroloval som kde je ktorý segment, teda na ktorej sedemsegmentovke, vývody na displeji nejdú cez konektor ale napriamo sú tam pripájkované), dal som naspäť dosku Speedy 1050 do pätičky procesoru po čipe 6507 a celé som to poskladal.

 

Zapol som to a ... všetko funguje tak ako má.


Ten mini displej je fakt cool. A ja som rád že som dal dohromady mašinu kde sa to tak nejako všetko počas jedného roku pozbieralo a pokazilo, raz darmo - disketovky sú moje srdcovky. A keď sa oprava podarí, pritom sa jednalo o 4 veci (remenička, výmena vrchného dielu, 2x problém na displeji) takže som spokojný.


Záverom dve video ukážky ako disketová jednotka Atari 1050 - s úpravou Speedy 1050 mini display funguje po uvedených opravách:

Video:

Speedy 1050 mini display1.mp4 (10,59 mb)

Video:

Speedy 1050 mini display2.mp4 (5,81 mb)


Teraz pri nútenej nedobrovoľnej domácej separácii je čas robiť aj takéto veci, ak by som to zistil predtým - asi by som to odložil a povedal si - urobím to inokedy, mám tých Atari 1050 viacero. Teraz na to bol čas a vedel som sa dokopať to doriešiť a dotiahnuť do konca.
 

Smile

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Open 6810 Doubler PCB (for 1050 US Doubler Upgrade)

By Administrator at April 05, 2020 11:44
Filed Under: Atari

 

Dnes sa pozriem za veľkú mláku do USA kde sa useri s nickom Nezgar + Kludgy inšpirovali vzorom od Radima Poláška a urobili vlastnú PCB pre US Doubler 1050. Prevedenie PCB je naozaj veľmi kvalitné, takže s osádzaním medzikusov a pätičiek by nemal nastať žiaden problém - teda ak osadíme súčiastky v poradí - najprv medzikusy a až potom pätičky.


Všetky fotografie v tomto článku pochádzajú zo zdroja:

atariage.com


Asi bude nosením dreva do lesa, ale pripomeniem - uvedená úprava vyžaduje zameniť obsah Eprom (alebo PROM), za nový US doubler firmware. Treba vybrať z pätičky pôvodnú RAM (čip 6810) a na jej miesto osadiť túto novú PCB. Následne treba do 2 pätičiek na tejto novej PCB osadiť 2x čip 6810. Jeden čip máme automaticky - ten čo sa vybral zo základnej dosky, druhý treba pohľadať, sú dostupné napríklad na eBay.

 

 

Tu už len pripomeniem že je potrebné dávať veľký pozor na celkovú "stavebnú výšku", pretože priestor pod disketovou mechanikou je obmedzený a tak isto treba rátať s tým že po obidvoch stranách doštičky sa nachádzajú ďalšie čipy. 2x merať a až potom zapájkovať  ! Viac je lepšie ako menej - v tomto prípade určite.


 

Prečo som to zdôraznil je výborne vidieť na tomto obrázku.


Uvedená úprava zabezpečí že vďaka novému firmware a zväčšenej RAM máme k dispozícii aj hustotu 180kB na jednu stranu diskety, ak používama SpartaDOS, MyDOS tak využívame aj zväčšenú prenosovú rýchlosť na cca 54.00Bd. Je k dispozícii aj sektorový kopírák, kde je možné ukladať zo "skosením - skew", potom každá disketa takto uložená je načítaná zo zvýšenou rýchlosťou.

 

Jedná sa o najjednoduchšiu a najlacnejšiu konverziu disketovej jednotky Atari 1050 na hustotu 180kB, je to spoľahlivé a naozaj dostupné.

 

Poznámka:

Uvedená konverzia sa síce dá urobiť aj priamo predrátkovaním obidvoch čipov priamo medzi sebou a následným vložením do pôvodnej pätičky. Tak to bude fungovať tiež, ale riešenie s takouto prídavnou doštičkou je omnoho elegantnejšie (netreba vyhnúť nožičky na čipoch a nepájkujeme priamo na vývodoch čipov oproti predchádzajúcej vete). Síce to potom priamo v prevádzke nikto nevidí, ale ten pocit že je to tam urobené naozaj kvalitne Vám už skutočne nikto nezoberie.

__________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch - je to môj pohľad na niektoré veci, dúfam že na mojich stránkach nájdete aj to čo hľadáte ...