The Micro UK101 - COMPUKIT UK101, 4MHz, transfer speed=38.400Bd. Part-4.

By Administrator at March 22, 2021 07:30
Filed Under: SBC8085-NCB85

Po zvýšení taktu hodín procesoru na 4MHz nasledovalo rozhodnutie že by bolo dobré skúsiť tiež zdvihnúť vlastnú prenosovú rýchlosť na novú hodnotu = 38.400Bd. Riešenie som urobil zase také aby sa nemusel na doske Micro UK101 robiť žiaden zásah, t.j. na základnej doske sa nerobí žiadna prerábka a nemusí sa naťahovať na doske ani jeden jediný pomocný drátik - jednoducho chcem aby doska bola celkom pôvodná, zadanie som dodržal.

Dôvod úpravy ?

Pretože napríklad SBC6502 spokojne "fičí" na 115.200Bd (+ je aktívny handshaking) tak dostupných "iba" 19.200Bd na UK101 mi potom pri práci s ním pripadá zúfale pomalé, občas to síce nemusí vadiť, ale skúste dať do takejto mašiny 16kByte dlhý program - a to sa ešte nepoužíva žiaden handshaking ... no, takže táto úprava je aspoň malou náplasťou na nízku prenosovú rýchlosť.

 

Micro UK101 s už osadenou novou doštičkou ktorá sa zasunie namiesto

pôvodného čipu U7 (74LS163).

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Je to samostatná doštička ktorá sa iba zasunie na pôvodné miesto čipu 74LS163 (tento čip ide z dosky von). Doštička obsahuje 2x aktívne súčiatky, 2x kondenzátory, 1x 16-pinovú pätičku, 1x 8-pinovú pätičku a 1x odpor. Je tam umiestnený TTL oscilátor =1.8432MHz a delička :3 (toto delenie zabezpečuje čip 74LS90). Výstupná frekvencia z deličky 74LS90 je potom 1.8432MHz/3 = 614.400kHz, t.j. táto hodnota vstupuje do čipu 68B50 kde sa ešte interne delí 16-timi. Potom platí nasledovné - 614.400kHz/16 = 38.400Bd - a toto práve my potrebujeme na zdvihnutie prenosovej rýchlosti na dvojnásobok pôvodnej hodnoty. Doštička je na výšku posadená o niečo vyššie ako "dummy" čip, len som to chcel odskúšať a teda väčšia výška tohoto modulu  mi nevadí - nechcel som aby spodná strana doštičky "sedela" na čipoch nachádzajúcich sa pod ňou. Zase na druhú stranu - čakal som že to bude fungovať bez najmenších problémov, takže žiadne prekvápko tu nebolo akosi v pláne (a ani sa nekonalo). Oscilátor a aj delička majú vlastné kondenzátory 0.1uF na vývodoch napájania, rozhodne zvyšujú stabilitu zapojenia, na takýchto veciach v zapojeniach nešetrím.
(Ak by som takto rozmýšľal hneď od začiatku tak by som vôbec nemusel zháňať obvod 74LS163 do zapojenia - po bitke je ale každý generál. Faktom je to, že o pretaktovaní a následne ešte aj o zväčšení prenosovej rýchlosti som začal uvažovať po ukončení kompletnej stavby a následom oživení Micro UK101.)


"New chip U7"

Schéma doštičky ktorá sa založí namiesto U7.

 

A takto vyzerá protoboard "new chip U7" v reáli,

celé zapojenie je urobené na univerzálke:

 

 

Prepojky doštička - pôvodný čip sú na doštičke "zapustené" tak, aby neprečnievali von, tým sa zväčšila stavebná výška. Vďaka tomu je dosť priestoru pod doštičkou pre založené čipy - a tak isto je možné zo spodnej strany doštičky bezproblémovo pripojiť drátiky na potrebné prepojenie oscilátoru a deličky + prepojenie na potrebné vývody smerom nadol.


Všetko drátkovanie na doštičke je celé prevedené zo spodnej strany univerzálky.

(Je to dobre skryté pred zvedavými zrakmi ...)

Doštička je testovacia, t.j. rozmery doštičky by sa dali ešte o kus zmenšiť.

 

Odpor 4k7 (3k3) slúži len ošetrenie vstupu hradla NAND čipu 74LS00, aby tam bol nejaký rozumný logický stav na vstupe, kľudne je možné pin č.12 namiesto do log.1 pripojiť priamo na zem, vtedy tento odpor v zapojení môžeme ušetriť. Pretože na doštičke je voľné miesto tak som tam ten odpor dal. Na pine č.11 je výstup 614.400kHz ktorý vstupuje do čipu 68B50 a "vyrobí" novú, nám potrebnú dvojnásobnú prenosovú rýchlosť.

 

Sem na toto miesto sa osadzuje nová doštička "new chip U7"

 

Už osadené na svojom novom mieste.

 

Chodilo to okamžite na "prvú dobrú", len zase bolo treba nanovo nastaviť v Hypertermináli parametre prenosu, teraz na hodnotu =38.400bit/sec., 8bit, no parity, no handshake.

 

 

A ešte bolo treba nastaviť toto:

 

___________________________________________________________


Pre niekoho toto "len" dvojnásobné zrýchlenie prenosu dát nemusí dávať zmysel, ja považujem za celkom super že to sviští na dvojnásobku pôvodnej rýchlosti, treba nanovo pripomenúť že tu nepoužívame "handshake" režim, t.j. pokúšať sa dostať na ešte vyššiu prenosovú rýchlosť mi už nedáva veľký zmysel, pretože potom už budeme musieť "brzdiť" prenos umelo - veľkými vloženými pauzami čo je ale kontraproduktívne. Pritom, dalo by sa to - stačilo by zmeniť deliaci pomer čipu 74LS90 - ak by sa nastavilo delenie :2 tak by sme dostali prenosovú rýchlosť 57.600Bd. Samozrejme, toto by si už vyžiadalo zmenu zapojenia deličky čipu 74LS90. (1.8432MHz/2=921.600kHz, toto sa interne ešte v čipe 68B50 delí :16, teda potom by sme mali 921.600kHz/16= 57.600Bd)


Kto chce môže si to vyskúšať.

___________________________________________________________


Ak by sa objavovali chyby v prenose (hlavne je to možné najmä pri nahrávaní dodatočných riadkov do už existujúceho programu v Micro UK101) odporúčam nastaviť Line delay najprv na hodnotu 175msec, možno sa ukáže že bude potrebné ísť v nastavení aj na vyššiu hodnotu. Táto hodnota môže závisieť aj od vlastnej rýchlosti použitého počítača a teda od jeho rýchlosti odozvy, tu sa asi nevyhnete malému experimentovaniu (a samozrejme to tiež závisí aj od konkrétneho typu použitého USB↔RS232 prevodníku). Riešim to tak že zadám podstatne vyššiu hodnotu, nahrám program a následne zopakujem jeho nahrávanie do neho samého, t.j začnú sa nanovo prepisovať už existujúce riadky. Ak sa neobjaví pri prenose chyba (to vidíme priamo na obrazovke Hyperterminálu) tak hodnotu Line delay znížim (napríklad podľa vzorca Line delay = Line delay-20) a postup zopakujem. Ak nájdem hodnotu kedy už prichádza k chybám pri prenose tak túto hodnotu zvýšim naspäť (pridám +20). Ak potom prenosy zbiehajú bezchybne tak to mám už dobre nastavené. Len proste dávam Micro UK101 dostatočný čas na spracovanie jednoho prijatého riadku programu, aby to dokázal v sebe "prežuť" a pripraviť sa na ďalšie prijímané data. Originálny UK101 posielal pri prenose vždy na konci riadku 10x nulový byte, ktorý zaručoval že bol čas na spracovanie riadku, toto tu odpadá a preto je treba zaviesť umelé oneskorovanie. Ak sa to správne nastaví tak Micro UK101 pracuje fantasticky,


Budem konkrétnejší - prenos programu do Micro UK101 bude fungovať aj pri podstatne menšej hodnote čísla uloženého v Line delay, problém nastáva až v okamžiku ak chceme prepisovať v programe niektoré časti dodatočnými riadkami zvonku. Preto je hodnota v Line delay nastavená tak vysoko že vyhovuje bezproblémovému prenosu dát do Micro UK101 v obidvoch prípadoch za každých okolností. To že tu nie je hardvérové riešenie toku dát naozaj treba brať do úvahy, hlavne pri vyššej prenosovej rýchlosti, ale ak to dobre nastavíte tak potom to už fičí bez najmenších problémov.

 

Zase je to veľmi jednoduché riešenie, ak to z akýchkoľvek dôvodov už nechceme alebo nepotrebujeme, zase stačí doštičku vybrať z Micro UK101 a zasunieme naspäť na svoje miesto odložený čip 74LS163 (U7). Dtto riešenie platí aj opačným smerom. Výmena je záležitosťou iba niekoľkých sekúnd. Je veľmi pravdepodobné že tento protoboard v budúcnosti nahradím niečm iným, buď menším, alebo to bude väčšia doštička kde to bude integrované do celku ako takého. Teraz išlo hlavne o to skúsiť či vôbec má zmysel pokúšať sa zdvihnúť vlastnú prenosovú rýchlosť na dvojnásobok pôvodnej hodnoty - a zmysel to rozhodne má. (Káblik USB ↔ RS232 pri rýchlosti komunikácie 38.400Bd môže mať dĺžku niekoľko metrov bez nejakých obmedzení, dtto platí pre RS232 ↔ RS232.)

 

 

Dtto pri pohľade z opačnej strany.

 

Záverom:

Pôvodná prenosová rýchlosť počítača UK101 bola 300Bd, čo skutočne nie je veľa (dtto takto "rýchlo" ukladal a čítal na magnetofóne napríklad aj počítač ZX-81). 64-násobné zrýchlenie na hodnotu =19.200Bd je už celkom slušné. No a 128-násobné zrýchlenie prenosovej rýchlosti na novú hodnotu 38.400Bd je zákonite ešte lepšia hodnota. Ešte pripomeniem že sa tých 38.400Bd  dá dosiahnuť aj úplne inou cestou - ale o tom zase nabudúce ...

 

Zapojenie nerieši ďalšie možné zvyšovanie taktu procesoru, takt hodín =4MHz mám aj na doske SBC6502 a zatiaľ mi pretaktovanie na túto hodnotu postačuje. Z mojej strany bola snaha dostať na túto doštičku aj časť čo robí pretaktovanie na 4MHz (teda dostať tam aj túto prepojku) - lenže rozostup uloženia pinov čipu 74LS74 a 74LS163 nie je na doske urobený v rastri násobkov 2.54mm (alebo inak - vlastný rozostup čipov na doske nie je týmto násobkom) takže z riešenia typu AllInOne na jednej jedinej doštičke zatiaľ vzišlo. No, ako hovorím - hotovej zakúpenej doske netreba hľadieť na jej zuby ... nakoniec som z tej dosky dostal celkom slušné zrýchlenie (na dvojnásobok pôvodného taktu procesoru) a dtto sa týka zrýchlenia komunikácie (tá je teraz tiež na dvojnásobnej hodnote oproti pôvodnej). Na tohoto "drobčeka" sú tie urýchlenia slušné.

Ďalšou výhodou je to že tak pretaktovanie ako aj zmena prenosovej rýchlosti sa môžu urobiť osve, t.j. samostatne, nie sú na seba viazané. Zvýšenie prenosovej rýchlosti má zmysel len vtedy ak použijeme minimálnu rýchlosť procesoru =2MHz (a viac).


SealedSealed
Sealed

 

Čo bolo veľmi povzbudzujúce že všetko čo sa týkalo Micro UK101 išlo okamžite na prvý pokus, teda vlastná stavba Micro UK101, potom použitie "dummy" čipu U8 a tak isto okamžite "šlapala" aj následná náhrada čipu U7 novou doštičkou. Absolútne žiadne zádrhely, všetko fungovalo hneď (a funguje) tak ako treba. Po naozaj jednom ťažkom februárovom týždni "ála blbec" kde nič nešlo a nefungovalo tak ako treba mi táto celá práca okolo Micro UK101 pripadala mimoriadne príjemná - proste bola to naozajstná oddychovka (našťastie.) Takže k tejto mašinke mám od úplného začiatku čo som si ju postavil skutočne dobrý vzťah.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 49 - PROM 74188 - last program v.1.04e

By Administrator at March 20, 2021 10:28
Filed Under: SBC6502

V programe som ešte urobil nejaké ďalšie zmeny a dostal som to do finálnej podoby programu v.1.04e:

 

SBC6502 + doska programátoru PROM 74188.

 

 

Pozrime si prevedené zmeny v programe verzia 1.04e (oproti verzii 1.04):

 

a. - pri problémovej PROM je na konci programovania po dvojnásobnej verifikácii ešte navyše spustená bitová analýza a program sa ukončí hláškou že je v programátore chybná PROM /po tejto hláške je PROM-ku možné naozaj hodiť do koša .../, táto bitová analýza nie je zobrazená vo video manuáli, pretože ma napadlo zaradiť ju do programu až teraz a teda je až v tejto verzii


b. - do bitového analyzéru som pridal porovnanie jednotlivých byte - teraz pribudli vo výstupe zobrazenia porovnania celkove 3 možné znamienka

         = (rovná sa)

         < (je menšie)

         > (je väčšie)

       vo verzii 1.04 sa obsahy byte v PROM porovnávali na zhodu (=) alebo ak bol tak sa zobrazil ich rozdiel (<>)


c. - bitová analýza je doplnená ešte aj o výpis počtu správne a nesprávne napálených bytov, ak je štandartne napálená PROM v poriadku tak sa bitová analýza nespúšťa - ak je všetko O.K. tak nie je už čo bitovo analyzovať /kontrola byte to byte samozrejme zbieha/, sedí to ?, sedí, tak pokračuj a vráť sa do Menu


d. - program je prepísaný do menšieho počtu riadkov a niektoré veci som interne zjednodušil, toto bola celkom fuška, väčšia ako som čakal (skúste robiť po 3 mesiacoch zmeny v programe, či si ešte budete pamätať všetky potrebné súvislosti), zase som to riešil ako "frajer" iba cez výpisy programu v Notepade, bol to naozaj celkom "zaberák"


e. - vyriešil som aj správny zápis textu Igi´s backdoor helper v programe, síce toto je nepodstatné, ale keď sa v tom už vŕtam ...

 f. - výsledná programová verzia 1.04e sa vďaka uvedeným veciam nakoniec skrátila vo výsledku o niekoľko sto byte a to aj napriek niekoľkým pridaným veciam navyše

 

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu ktorá vznikne

zničením PROM pri nesprávnom použití programátoru !


Program - verzia 1.04e je pre x-tal:
1.8432MHz
2.4576MHz
4.0000MHz
4.5000MHz
5.0000MHz

version 1.04e.zip (29,82 kb)

_________________________________________________________________________________

V uvedenom odkaze sú uverejnené všetky vydané verzie programového vybavenia pre programátor PROM 74188:

SBC6502 - 66 - PROM 74188 - všetky verzie programu, all program version.

_____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

The Micro UK101 - COMPUKIT UK101 interfacing. Part-3.

By Administrator at March 18, 2021 11:30
Filed Under: SBC8085-NCB85

Dočasná kapotáž Micro UK101, výborne chráni vlastný počítač. Na hornú

 dosku je možné umiestniť ďalší doplnkový hardware.

 

Základné rozšírenia hardware pre originálny počítač UK101. Mnohé veci z materiálu môžu byť inšpiráciou pre stavbu nejakého vlastného rozšírenia pre počítač Micro UK101.

Pozor, vlastný materiál (zazipovaný) má 83.5MByte veľkosť !

InterfacingCompukit.zip


Nuž, dnes som naozaj mimoriadne stručný, ale materiálu na študovanie je tu naozaj dosť a dosť ...

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

The Micro UK101 - SBC COMPUKIT UK101 - overclocking 4MHz. Part-2.

By Administrator at March 15, 2021 09:35
Filed Under: SBC8085-NCB85

"Dummy" U8 chip už na svojom mieste, vďaka nemu je MICRO UK 101

pretaktovaný na 4MHz clock. Na obrázku je vidieť procesor 65C02.

 

Ako to už býva - ak sa podarí rozbehať SBC tak po čase príde chuť ho skúsiť pretaktovať na vyššiu hodnotu. Micro UK101 štandartne beží na kmitočte x-talu =1MHz alebo sa dá prepnúť aj na 2MHz, je to zabezpečené priamo na základnej doske, takto to funguje bez najmenších problémov. Nedalo mi a rozmýšľal som ako ho skúsiť pretaktovať na 4MHz a to čo najjednoduchšie a dokonca tak, aby sa na základnej doske nemusela robiť vôbec žiadna prerábka a nemusel sa naťahovať na doske ani jeden jediný pomocný drátik. Procesor 65C02 čo mám osadený v doske je priamo určený na takt 4MHz čiže tu problém s výslednou rýchlosťou celého Micro UK101 určite nebude. A podarilo sa, rýchlejší beh programov je naozaj citeľný a proti pôvodnému taktu UK101 =1MHz taktu neporovnateľný (teda dá sa to vyjadriť exaktne - je to presne 4x rýchlejšie, to už výsledný efekt skutočne vyzerá ohromne). Akurát som tu s realizáciou uvedeného overclockingu nečakal tak dlho ako pri SBC6502 ...Laughing

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Zapojenie na vlastné pretaktovanie Micro UK101 (akurát musíme mať k dispozícii na osadenie do základnej dosky dostatočne rýchly procesor) je naozaj triviálne, jedinou základnou podmienkou je to že vlastné čipy na doštičke musia byť osadené v pätičkách. Vyberie sa potom zo svojej pätičky čip 74LS74 (U8) a následne tam vložíme na jeho miesto moju novú "dummy" U8 chip doštičku. Tá je skutočne extrémne jednoduchá a má na sebe aplikovanú iba jednu jedinú prepojku, ostatné piny na nej zostávajú nezapojené (nc). Pri tomto pretaktovaní sme nakoniec vo výsledku ešte ušetrili na doske Micro UK101 jeden aktívny čip (74LS74) a dostávame sa na hodnotu nasadených 10 čipov na celej doske pri zvýšenom takte na 4MHz, to sa dá, nie ?

 

Zapojenie pre overclocking na hodnotu =4MHz:

(má 14 pinov - tak ako pôvodný čip 74LS74)

"Dummy" U8 chip, prepojka spája piny 2 a 3.

 

Schéma zapojenia vývodov na doštičke. Náklady na prerábku sú v podstate minimálne. Výhodou je tiež to, že na tomto "dummy čipe" sa vlastne nemá čo pokaziť, pretože je totálne pasívny. Foot in mouth  (I keď medzi nami - nájdu sa "experti" čo by pohnojili aj toto ...)

 

"Dummy" U8 chip na svojom mieste, prepojka na doske je zapojená na takt 2MHz.

 Pozor, pri použití - "dummy" U8 chipu v Micro UK101 musí byť

jumper J4 zapojený v polohe 2-3 !

(Nachádza sa hneď napravo vedľa "dummy" čipu /čierny jumper/.)

  

Poznámka:

Tento overclocking na hodnotu =4MHz nemení vlastnú sériovú komunikačnú prenosovú rýchlosť, tá stále zostáva na pôvodnej hodnote =19.200Bd - je to daň za jednoduchosť riešenia pretaktovania, teraz je vďaka tomu už Micro UK101 na ozajstných "steroidoch". (Procesor v Micro UK101 momentálne teraz beží rovnakou rýchlosťou ako na doske môjho ďalšieho počítača - SBC6502.) Štandartný procesor NMOS 6502, 6502C môže bežať na 1MHz alebo 2MHz, pretaktovanie smerom nahor nad túto hranicu mu už ale príliš nesvedčí a je málo pravdepodobné že by procesor bežal na 4MHz, nakoniec tieto procesory majú aj omnoho väčší odber ako typ 65C02 (použitá technológia CMOS). Ale ako som už napísal CMOS verzia 65C02 s označením P4 s pretaktovaním problém nemá, procesor beží rýchlosťou na ktorú je jeho verzia P4 (4MHz) určená.

 

Pretaktovaný Micro UK101 na 4MHz.

 

Trošku som sa pohral zo vzhľadom "dummy" doštičky, nech vložená do základnej dosky aj trošku vyzerá a nech to trošku aj "splynie s okolím". Urobil som na "dummy" doštičke zárez tak ako je na čipoch rady 74LSxx, aby bola jasná orientácia doštičky pri jej založení na miesto pôvodného čipu 74LS74 (U8) a neprišlo k založeniu nežiadúcou stranou.


Na fotografii je vidieť tenký drátik ktorý prepája

piny č.2 a č.3 na tejto "dummy" doštičke.


Hotová  "dummy" U8 chip doštička pripravená na nasadenie,

označenie naznačuje prevádzkovú rýchlosť procesoru.

 

Čo si budeme hovoriť, práca s takouto jednotkou ktorý beží na takte =4MHz je rozhodne príjemná a je aj o poznanie svižnejšia ako na nižších hodnotách rýchlosti procesoru. Znovu pripomeniem - táto úprava na pretaktovanie nevyžaduje žiaden priamy zásah do základnej dosky - to je príjemné a ak trváme na pôvodnej rýchlosti stačí  túto "dummy" doštičku vybrať a vložiť naspäť pôvodný čip 74LS74 a máme zase dosku v pôvodnom stave. Takáto prerábka do pôvodného stavu trvá iba niekoľko sekúnd (akurát musíme vedieť kde sme si medzitým pôvodný čip 74LS74 odložili, pretože na prerábku do pôvodného stavu je to vec potom naozaj zásadná Tongue out). Samozrejme to isté platí aj opačným smerom, teda ak chceme pretaktovať Micro UK101. Je to jednoduché, netreba žiadnu prerábku priamo na doske, je to pohodlné na pretaktovanie - s výsledkom som spokojný.

 

Je ešte potrebné nastaviť parametre prenosu v Hypertermináli, hlavne nastaviť oneskorenie Line delay - treba skúšať hodnoty okolo 100msec. a vyššie (oneskorenie 1 znaku nastaviť na 1ms), "hráme" sa tu z hodnotami tak dlho až sa nám nakoniec Micro UK101 odmení perfektnou stabilitou prenosu dát. K tomuto sa vrátim ešte podrobnejšie v ďalšej časti, nemáme tu žiadne hardvérové riadenie toku dát a tak teda musíme Micro UK101 dať čas na spracovanie dát z jedného riadku (je to dané aj rýchlosťou procesoru v PC, takže tu sa laborovaniu nevyhnete).

___________________________________________________________


Záverom tu predkladám ďalší Basic-ový program, je určený pre dlhý (a plný) test RAM:

(testuje sa každá pamäťová bunka (rozsah adries =1280÷32767) na hodnotu 0÷255 (dec))

 

10 ? CHR$(12):? "Micro UK101 "
11 ? "1.25-32kB RAM MEMORY TEST 1"
16 ? "         Igi(c)2021"
20 ? " Address:"
30 FOR F=1280 TO 32767:? F
40 FOR X=0 TO 255:POKE F,X:IF PEEK(F)<>X THEN 100
50 NEXT X:NEXT F:GOTO 150
100 ? "Problem at address - data":? F, PEEK(F):END
150 ? "Complete !"

 

 

 
Nevýhodou tohoto testu je to že sa hneď po zápise okamžite testuje a porovnáva obsah bunky, čiže test nemusí objaviť problém s udržaním správneho obsahu v RAM na dlhšiu dobu. Test trvá skoro 4 hodiny /takt =4MHz/, presne sú to 3h 31min.


Dodatok:

Ak program zásadne skrátime, dokážeme testovať poriadne zväčšený rozsah RAM - a to rozsah  958d ÷ 32767d, t.j. do testu pribudne ďalších 322 byte:

 

1 ? CHR$(12)"Micro UK101,1-32kB,MEMTEST 1,Igi(c)2021"
2? " Address:":FOR F=958 TO 32767:? F:FOR X=0 TO 255:POKE F,X
3 IF PEEK(F)<>X THEN ?"Problem at add.-data":? F, PEEK(F):END
4 NEXT:NEXT:? "Complete !"

 

Po absolútnom "oholení" programu od všetkého je rozsah testovanžch adries ešte väčší:


2 ?"Address:":FOR F=895 TO 32767:? F:FOR X=0 TO 255:POKE F,X
3 IF PEEK(F)<>X THEN ?"Problem:":? F, PEEK(F):END
4 NEXT:NEXT:? "Complete !"

_________________________________________________

 
Túto nevýhodu odstraňuje druhý test, kde sa najprv zapíše 0 do všetkých testovaných RAM adries a až potom sa testuje a porovnáva na tento obsah. Následne sa zapíše 1 a znovu sa testuje. Zapíše sa 2 atď. až nakoniec 255. Tento test  je pomalší ako predchádzajúci test (viac ako 4h5m - zase hodnota platí pre takt =4MHz). Rozsah testovaných buniek RAM je 1280d-32767d.


10 PRINT CHR$(12): PRINT " Micro UK101"
11 PRINT "1.25-32kB RAM MEMORY TEST 2"
16 PRINT "         Igi(c)2021":PRINT "Test"
20 PRINT "data:    (W)rite (R)ead  result:"
25 FOR F=0 TO 255:IF F<10 THEN PRINT " ";
26 IF F<100 THEN PRINT " ";
30 PRINT F;:PRINT TAB(10)"W";:FOR G=1280 TO 32767
40 POKE G,F:NEXT G:PRINT TAB (18)"R";
50 FOR G=1280 TO 32767:IF PEEK (G)<>F THEN 77
55 NEXT G:PRINT TAB(26)"O.K.":NEXT F:PRINT "Good !":GOTO 90
77 PRINT "Problem at adress - data":PRINT G,F,PEEK(G)
90 END

 

Použitá prenosová rýchlosť je v oboch prípadoch už vyššia =38.400Bd - ako sa k nej dopracovať je už

obsahom nasledujúceho článku.


Kurzor v programe vždy sleduje práve tú funkciu ktorá sa vykonáva, t.j. či sa práve zapisujú alebo čítajú data do všetkých testovaných buniek RAM počítača Micro UK101.

 

Dodatok:

Každý zápis sa dá skrátiť, takže potom uvedený program môže vyzerať aj takto:

10 PRINT CHR$(12)"MICRO UK101,1.25-32kB RAM MEMTEST 2,Igi(c)2021"
12 PRINT "data:    (W)rite (R)ead  result:"
25 FOR F=0 TO 255:IF F<10 THEN PRINT " ";
26 IF F<100 THEN PRINT " ";
30 PRINT F;:PRINT TAB(10)"W";:FOR G=1280 TO 32767
40 POKE G,F:NEXT :PRINT TAB (18)"R";
50 FOR G=1280 TO 32767:IF PEEK (G)<>F THEN 77
55 NEXT:PRINT TAB(26)"O.K.":NEXT:PRINT "Good !":END
77 PRINT "Problem at adress - data":PRINT G,F,PEEK(G)

(test trvá 3h54m)

 

Po vyhodení všetkých zbytočností je aj tu rozsah adries už 1024d-32767d:

1 PRINT "data:    (W)rite (R)ead  test:"
2 FOR F=0 TO 255:IF F<10 THEN PRINT " ";
3 IF F<100 THEN PRINT " ";
4 PRINT F;:PRINT TAB(10)"W";
5 FOR G=1024 TO 32767:POKE G,F:NEXT :PRINT TAB (18)"R";
6 FOR G=1024 TO 32767:IF PEEK (G)<>F THEN PRINT "!"G,F,PEEK(G):END
7 NEXT:PRINT TAB(27)"OK":NEXT:PRINT "OK"

_________________________________________________


Zhodnotím to z hľadiska rýchlosti spracovania:


Pri 1MHz takte hodín trvá test cca 16 hodín.

Pri 2MHz takte hodín trvá test cca  8 hodín.

Pri 4MHz takte hodín trvá test cca  4 hodiny.

 

Analogicky sa zrýchlia akékoľvek programy, nemáte pocit že zvyšovanie rýchlosti, teda overclocking sa oplatí ?

A aby som nezabudol -  procesor 65C02 na 4MHz - doska má celkový odber nádherných 93.5mA zo zdroja 5V, z toho samotná LED si berie z tejto hodnoty "svojich" 8mA.

_____________________________________

Najrýchlejší a naozaj základný test RAM:

 

10 PRINT CHR$(12):W=1280:Q=1.25
11 PRINT " Micro UK101, TINY speedy test"
12 PRINT "RAM range: 1.25-32kB(c)Igi 2021":PRINT
20 PRINT Q;:PRINT"-";:PRINT Q+0.25;:PRINT"kB - OK"
25 FOR F=W TO W+255:POKE F,85:IF PEEK(F)<>85 THEN 50
33 POKE F,170:IF PEEK(F)<>170 THEN 50
39 NEXT:Q=Q+0.25:W=W+256:IF W>32767 THEN 55
45 GOTO 20
50 PRINT "  Problem at adress - data":PRINT F,PEEK(F):END
55 PRINT "  O.K. - complete !"

Celý tento test zbehne za 2min a 18sec. (4MHz clock), testujú sa bitovo 0 a 1 posunuté voči sebe, v každom prípade ak je RAM v poriadku tak by mal zbiehať bez najmenších problémov.


Tiež sa ešte dá predchádzajúci program zmenšiť, rozsah testovaných adries sa zvýši na 1024d-32767d:

10 W=1024:Q=1
20 PRINT Q;:PRINT"-";:PRINT Q+0.25;:PRINT"kB-OK"
25 FOR F=W TO W+255:POKE F,85:IF PEEK(F)<>85 THEN 50
33 POKE F,170:IF PEEK(F)<>170 THEN 50
39 NEXT:Q=Q+0.25:W=W+256:IF W>32767 THEN 55
45 GOTO 20
50 PRINT "Problem:":PRINT F,PEEK(F):END
55 PRINT "O.K."

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari - čriepky. Atari tidbits. 15.

By Administrator at March 13, 2021 12:40
Filed Under: Atari

15-pokračovanie o veciach týkajúcich sa Atari (sem - tam aj odrobinky z inej oblasti). Čo sa zadarilo, čo sa nepodarilo alebo čo iného som ešte našiel na webe.

 

____________________________________________________________

 

Neviem či ste zaregistrovali, ale objavujú sa fake čipy procesoru 65C02 dovezené z Číny. Veľmi často sa jedná o zbrúsený povrch čipu a potom nové, dodatočné vypálenie označenia laserom. Veľmi často sa jedná nie o CMOS verziu tohoto čipu, ale o staršiu NMOS verziu, teda reálne je to iba preznačená stará dobrá 6502. Lenže - má vyššiu spotrebu, fičí možno tak do 2MHz a neobsahuje inštrukčnú sadu 65C02. Takže pozor na to odkiaľ máte čipy !

 

Jedna rada čo sa objavila a je falošná, má označenie:

 

R65C02P4

11450-13
MEXICO
0815 S11468-4

 

Takéto procesory mám doma ja a na rozdiel od spomínaného:

 

táto séria sú zaručene pravé 65C02-ky.

 

Podobné "problémy" sú aj s 20MHz verziou procesoru Z80 - na počudovanie tak isto dovezených z Číny. Sú to tiež len "preznačkované" staré dobré 4MHz verzie tohoto procesoru, ktoré nemajú šancu splniť to čo by ste podľa ich názvu očakávali. Takže bacha, treba zháňať na overených zdrojoch !

____________________________________________________________

 

SIO2SD

Emulátor disketovej mechaniky na báze Arduino pre 8-bitové počítače Atari. Toto zariadenie založné na Arduine emuluje disketovú jednotku Atari 1050 a pripája sa k pôvodnému 8-bitovému počítaču Atari. Program je kompatibilný s väčšinou dosiek Arduino.


Obrázok prevzatý z odkazu.


Maximálny počet emulovaných diskiet je 100. Firmvér podporuje iba 90k a 130k obrazy diskov (atr). Je to malé, ľahko prenosné, len bude asi obtiažne sa preklikať tak na 50-tu voľbu ...

Všetky podrobnosti s obrázkami, foto doštičky a 3d krytom sú v odkaze.

Link:

https://github.com/c0pperdragon/SIO2SD

_____________________________________________________

 

Ak máte počítač Atari a v ňom máte pamäťové čipy DRAM výrobcu Micron Technology Inc. ktoré majú označenie MT4264-20 spozornite. Tieto DRAM sú považované za mimoriadne nespoľahlivé a kazové. Takže ak sa niečo také nachádza aj na Vašom počítači zháňajte si náhradu čím skôr nech Vás porucha nezaskočí nepripravených. Nikto sa už nezmieňuje či je problém v technológii výroby čipu (vlastný substrát pre polovodič, alebo púzdrenie, menej kvalitný materiál) takže síce nevieme kde je pes zakopaný, ale výsledok je známy - mimoriadne veľká poruchovosť. Pritom čipy nie sú nejako rýchle, prístupová doba je 200ns. (Vyrábali sa s odstupňovaním až do rýchlosti prístupu 100ns.)

 

_____________________________________________________

 

V súvislosti zo stavbou SBC Micro UK101 mi napadla jedna vec a to s použitím červenej LED ako indikáciu napájania:

 

- nie je to práve farba ktorú by som dával ja ako indikáciu zapnutia zariadenia (aj som dal zelenú)

- lenže napríklad Atari všetky tzv. power LED iba červenej farby ...

- vysvetlenie je veľmi jednoduché, vtedy sa LED inej ako červenej farby ešte nevyrábali, alebo lepšie povedané iná farba LED nebola komerčne dostupná

____________________________________________________________

 

Aj takto môže vyzerať "kufrík" s Atari:

 

Obrázok prevzatý z odkazu.

Link na celý materiál:

https://hackaday.com/2020/12/30/alien-inspired-cyberdeck-packs-vintage-atari-800xl/

_____________________________________________________

 

Rozmiestnenie obsahu v pamäti Eprom typu 27256 pre počítač XEGS:

 

32KB ROM offsets:

$0000-$1FFF - 8 KB Missile Command

$2000-$3FFF - 8 KB BASIC

$4000-$7FFF - 16 KB Operating System

________________________________________________________________________________

 

Ako si priamo v jazyku Basic vypísať do súboru obsah EPROM vlastného OS:

 

10 OPEN #1,8,0,"D:OSIMG.ROM"
20 POKE 54017,125
30 A=12*4096:L=4095:GOSUB 500
40 A=5*4096:L=2047:GOSUB 500
50 A=13*4096+2048:L=8192+2047:GOSUB 500
60 CLOSE #1:POKE 54017,253:END
500 FOR D=A TO A+L:PUT #1,PEEK(D):NEXT D
510 RETURN

 

Ako si vypísať obsah ROM-BASIC:

 

 

Poznámka:

V riadku 30 treba zmeniť označenie disketovej jednotky z D2 buď na "D: atď.,  alebo na "D1: atď., pretože Basic nie je bohvieako rýchly tak zápis na disketu nejaký ten čas trvá, takže treba čakať až sa disketovka zastaví. Zase na druhú stranu - je to ten najjednoduchší spôsob ako si vypísať obsah OS.

____________________________________________________________

 

6502 MPU:  
      MOS Technology MCS6502A or equivalent (most NTSC 400/800 machines)
      Atari SALLY (late NTSC 400/800, all PAL 400/800, and all XL/XE)

 

CPU CLOCK RATE:
      1.7897725MHz (NTSC machines)
      1.7734470MHz (PAL/SECAM machines)


FRAME REFRESH RATE:
      59.94Hz (NTSC machines)
      49.86Hz (PAL/SECAM machines)

MACHINE CYCLES per FRAME:
      29859 (NTSC machines) (1.7897725MHz / 59.94Hz)
      35568 (PAL/SECAM machines) (1.7734470MHz / 49.86Hz)

SCAN LINES per FRAME
      262 (NTSC machines)
      312 (PAL/SECAM machines)

MACHINE CYCLES per SCAN LINE
      114        (NTSC machines: 29859 cycles/frame / 262 lines/frame;
             PAL/SECAM machines: 35568 cycles/frame / 312 lines/frame)

____________________________________________________________


Atari 400/800 hardware designers:
Jay G. Miner - Project Chief Engineer, original concepts
Joseph C. Decuir - Original concepts, overall system design, ANTIC design
Larry Kaplan - Contributed to original concepts by Miner/Decuir
Steven T. Mayer - Overall system design
Ronald E. Milner - Overall system design
John Vurich - Atari (Consumer) Manager of Product Planning
Francois Michel - ANTIC logic design
George McLeod - CTIA and GTIA logic design
Douglas G. Neubauer - POKEY logic design (also wrote Star Raiders)
Scott Shiffman - System integration
Alan Miller - RAM selection, serial protocol, device communications
Howard Bornstein - System monitor/resident firmware
Michael Albaugh - Lobbied Miner/Decuir for upper/lower case character set
                               and display list interrupts; consulted on SIO issues
Mark Shieu - POKEY chip design
Steve Stone - POKEY layout design
Steve Smith - Technician for ANTIC and GTIA
Delwin Pearson - Technician for POKEY
Kevin P. McKinsey - 800 case lead designer
Hugh M. Lee - 800 case designer
Jeffery O. Nelson - 400 case lead designer
Douglas A. Hard - 400 case designer

Atari 1200XL hardware designers:
Mark Lutvak - Project leader (Director of Product Marketing)
Ajay Chopra - Product Specification lead author
Dave Sovey - Product Specification
Larry Plummer - Product Specification (Director of Engineering)
Regan Cheng - Case design

Atari 600XL/800XL hardware designers (Atari New York Laboratory):
Gregg Squires  - Project Manager (Manager of Hardware Engineering)
Robert (Bob) Card - Principal Engineer
Steven Ray - Critical Electronics Layout Designer
Joel Moskowitz - Mechanical Engineer
Philippe des Rioux - Project engineer
Glenn Boles - Project engineer
Risa Rosenberg - Secretary to Gregg Squires

Atari 800XL/65XE/130XE/XEgs/800XE hardware designers:
Richard C. Pasco - FREDDIE logic design
Jose A. Valdes - 800XL/65XE/130XE/XEgs/800XE development engineer
Ira Velinsky - 65XE/130XE/XEgs/800XE industrial design (case design)
____________________________________________________________

 

400/800 OS
   Rev.A
      David Crane         - OS design & programming
      Alan Miller         - OS design & programming
                            (also wrote: Basketball)
      Larry Kaplan        - OS design & programming
                            (also wrote: Video Easel, Super Breakout)
      R. Bob Whitehead    - OS programming
      Harry B. Stewart    - OS design (Neoteric consultant)
                            (also implemented: Atari PILOT)
      Gary Palmer         - Worked on the I/O portion
      Ian Shepard         - Developed the disk drive functions

   Rev.B
      Michael P. Mahar    - Fix several problems
      R. Scott Scheiman   - Fix several problems

XL OS
   Rev.A

      Harry B. Stewart    - External Reference Specification
                            (Neoteric consultant)
      Lane Winner         - ?
      R. Scott Scheiman   - Handler Loader
      Y. M. (Amy) Chen    - Relocating Loader; International Character Set
      Mike W. Colburn     - Self Test
      Richard K. Nordin   - ?

   Rev.B
      R. Scott Scheiman   - Fix several problems

   Rev.1
      R. Scott Scheiman   - Support for PBI and on-board BASIC
      Richard K. Nordin   - Support for PBI and on-board BASIC
      Y. M. (Amy) Chen    - Support for PBI and on-board BASIC

   Rev.2
      R. Scott Scheiman   - Fix several problems
      Richard K. Nordin   - Bring closer to Coding Standard (object unchanged)

   Rev.3

      ?                   - Self Test updated; Fix one problem

   Rev.4
      ?                   - Support for detachable keyboard and on-board game

   Rev.3B
      ?                   - Arabic character set and right-to-left text entry

_____________________________________________________________

 

Atari File formats for entire disks/tapes/cartridges:


.ATP - Atari Protected Disk Image Format.  An open disk format suitable for
          storing copy protected disks (similar to the APE .PRO format).

.ATR - Image format invented by Nick Kennedy, for his SIO2PC project.
          Very similar to .XFD but with an added 16 byte header.
          This is the most common image format, used with most 8-bit Atari
          emulators running on other computer platforms.

.ATX - Image format invented by Jorge Cwik, for VAPI project. Goal of Vapi is
          the preservation of Atari software in its original unmodified form,
          including custom format or copy protection.
     
.BIN - Same as .ROM

.CAR - Cartridge ROM image format invented for the Atari800 emulator. Format
          includes information about cartridge type.  Contains the 'CART'
          signature at the beginning of the file.

.CAS - Cassette image format invented by Ernest R. Schreurs, for his
          Digital Cassette Image system (includes CAS2SIO, WAV2CAS, and

          CAS2WAV MS-DOS utilities.
      
.DCM - Image format invented by Bob Puff for his Disk Communicator 3.2 utility.
          Intended for use on native Atari hardware.  A compressed data format.

.DD  -  Early filename extension used with double density disk images for use
          with the Xformer emulators.  Replaced by the .XFD extension.

.DI  -  Image format invented by Kolja Koischwitz & Christian Krueger for
          800XL DJ, their 1050/XF551 disk drive emulator for the Atari
          ST/TT/Falcon.

.IPF -  Interchangeable Preservation Format invented by the Software
          Preservation Society (SPS).  A platform agnostic format that is

          extremely low-level, representing the information as it would have

          been read by a drive head.  Images are created on a modern computer

          using the KryoFlux USB-based floppy controller.

.PRO -  Proprietary image format invented by Steven Tucker, for his
          APE ProSystem.

 

.ROM - ROM dump file, raw with no header information.  Typically a cartridge
          memory dump, but also used for an operating system memory dump.

.SCP -  Image format invented by ICD, for SpartaDOS.  Used with the external
          SpartaDOS command SCOPY, distributed with SpartaDOS 3.2.  Used when
          working with native Atari hardware.  A compressed data format.

.SD  -  Early filename extension used with single density disk images for use
          with the Xformer emulators. Replaced by the .XFD extension.

.XFD - "Xformer Floppy Disk" image format invented by Emulators, Inc. for the
          Xformer emulators (ST, PC).  Known earlier, before support for arbitrary

          disk sizes was added, as .SD or .DD depending on the density of the

          imaged disk.  The format consists simply of a raw sector dump of a disk. 

          Used with ST Xformer, PC Xformer, and  Xformer 2000 emulators.
____________________________________________________________


Hodne zaujímavé stránky s programovým vybavením pre malé Atari:

https://atari.fox-1.nl/

_______________________________________________________________________________

 

Matthew Ratcliff

A zase niečo od autora - by Matthew Ratcliff:

Quick directory

____________________________________________________________

 

Tak toto je ozajstný "masaker". Vedeli ste že v Poľsku prerábali Atari magnetofóny pre použitie na počítačoch Commodore ?


 

 

No a toto  je posledná vec v tomto dnešnom 15-tom pokračovaní.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Home office s deťmi... po roku.

By Administrator at March 08, 2021 08:02
Filed Under: Non-Atari

Home office s deťmi... po roku.


(Krátky pokec na tému práca s domu - ak máte malé deti. Napísal môj syn Tomáš.)

 


Keď nás poslali na home office v marci minulého roku tak to malo trvať pár týždňov z dôvodu prerábky našej budovy kde pracujem. Nuž, pritrafila sa "koronička" a ostalo to nejako permanentne ... Pozrel som si na internete rady ako sa zabaviť keď je človek stále doma. Akurát som nikde nenašiel informácie čo urobiť keď sú tam zároveň s Vami aj malé deti. Proste tie rady boli nepoužiteľné. Dieťa ktoré má tri roky nemôže sedieť celý deň pred labkovou patrolou (netflix, hbo, amazon ...). Nieto ešte keď sú dve. Ako mu vysvetlíte že potrebujete na chviľu kľud a ticho aby ste sa mohli sústrediť aspoň na jednu hlúpu minútu. Prípadne aby ste dokončili conf call bez toho že sa všetci kolegovia (a Váš šéf) dozvie co Vaše "dítko" úspešne namaľovalo na stenu kým ste boli k nemu chrbtom. Iste, dieťa si Vás vypočuje a s anjelskym výrazom Vás ubezpečí že rozumelo a vykoná inštrukcie. Pche... taká naivita Vás rýchlo opustí. Poteším Vás, nejedná sa o graduálnu stratu dôvery... proste Vám to oklepú instantne o hlavu. Takže, ako na to. Budem porovnávať stav prvý týždeň a teraz po roku.


Bod 1:
Dajte si do obývačky rodinnú fotku kde ste všetci. Aby ste si pospomínali aká ste harmonická rodina a koľko dobrých spomienok spolu máte. Prvé hojdanie na ihrisku, prvá jazda na odrážadle... príkladov je dosť.
Po roku: Tu fotku dajte na záchod. Do predizby, do peňaženky, nad pracovný monitor... hergot, dajte to na balkón!


Bod 2:
Keď počujete krik v domácnosti tak to neznamená že hrozí ublíženie na zdraví. Normálka. To skutočné nebezpečensto je ale ticho. Vtedy treba byť ostražitý a začať vyzvedať čomu sa deti venujú!
Po roku: Už ani neviem čo je to ticho, asi to ani nerozoznám keď to nastane.


Bod 3:
Budem si dávať pozor na to čo hovorím. Jadrné vyjadrovanie má svoje miesto aj opodstatnenie. Kopec príležitostí poskytujú udalosti v práci, prípadne najnovšie správy čo sa dejú v našom štáte alebo sa Vaše dieťa rozhodlo zahájiť kariéru gymnastu skákanim po hlave z gauča. Stačí byť ostražitý na jazyk pokým nepôjdu do škôlky. Tam ich to rovesníci isto radi naučia.
Po roku: Tresnutie do steny rozdeľujúcu vstupnú halu a kuchyňu pomáha ale stena pomaly povoľuje. Keď to bude takto pokračovať tak tam vznikne výdajné okienko. A slovná výbava deti sa i tak rapídne zlepšuje. Osobne to kladiem za vinu labkovej patrole. Hnus velebnosti ten dabing, hnus!


Bod 4:
Kazdá vlna hnevu časom sa rozvoľní a opadne.
Po roku: Hádam sa mi ujde sanitka keď z toho bude infarkt ...


Bod 5:
Nebudem piť alkohol... teda večer si určite dám. Ale až keď deti zaspia, samozrejme ako liečivý prostriedok na pocuchané nervy.
Po roku: Zasyčím si s plechovkou predtým než dám deti spať aby som mal silu ich dať spať. Potom budem pokracovať.


Bod 6:
Vyhýbať sa kúskom Lega na podlahe po celom byte.
Po roku: Tesať do mramoru !!!!!! Keď toto celé skončí, idem k ortopédovi.


Bod 7:
Skutočný mier vychádza zvnútra. Ked dosiahnem vnútornu rovnováhu tak budem schopný akceptovať chaos ktorý sa odohráva v mojej bezprostrednej blízkosti.
Po roku: Myšlienkam na moje vnútorné ja sa venujem ked vynášam smeti, prípadne varím, periem, skladám pradlo.


Bod 8:

Nebudem neustále riešiť neporiadok. S malými deťmi sa to nedá. To by predsa nedávalo zmysel, prirovnal by som to upratovaniu snehu z chodníka počas metelice. Keď toto celé skončí tak sa kúpi nový koberec, gauč, vymaľuje sa, prípadne sa presťahujeme do väčšieho bytu.

Po roku: Presťahujeme sa do nového bytu ...


Bod 9:
Deti idú spať večer unavené, bez modrín a škrabancov po tvári ktoré mohli vzniknúť pri prípadnej hádke o hračku.
Po roku: Spí to a dýcha? To stačí...

_____________________________
No, pretože ja viem že je to milujúci tatino a vnúčence ho zbožňujú - takže je všetko v najlepšom - neporiadku - Laughing .

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

The Micro UK101 - SBC COMPUKIT UK101 /32kB RAM. Part-1.

By Administrator at March 07, 2021 09:30
Filed Under: SBC8085-NCB85

Micro UK101

 

Pred cca 3 týždňami som si objednal z eBay základnú dosku pre SBC počítač Micro UK101. Síce mi prišiel oznam že bude dodaná asi tak za 3 týždne, ale dorazila (v poriadku) asi tak po týždni. Pekne zabalená v bublinkovej fólii a bola priložená aj schéma, ktorá je mierne upravená oproti originálu na stránkach Searle Granta. Vďaka priloženej schéme bolo osadenie súčiastkami brnkačka. Včera som si večer o pol ôsmej (05.03.2021) k tomu sadol, hotovo bolo asi tak za 3 hodiny - v tom počítam aj dosť pracné hľadanie niektorých súčiastok po šuplíkoch (viem že to mám, ale kde to len môže byť založené ? - to je večná otázka pri stavbe čohokoľvek). Ak sa Vás táto otázka netýka - šťastný to človek ...

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Toto bola prvá "srdcovka" z malých SBC počítačov, ktorú som chcel už dávno postaviť, ale akosi mi to vyšlo tak že najprv som postavil SBC6502 - človek mieni, život mení. (Asi zavážila možnosť ísť na SBC6502 už od začiatku na vyšších hodnotách prenosovej rýchlosti.) Pri nedávnom prehľadávaní webu som čírou zhodou okolností natrafil na túto dosku - a už som neodolal:


 

Pekná, čistá doska. Súčiastky doma boli k dispozícii, jedinú vec čo som zháňal bol čip 74LS163, ten sa v domácich zásobách nevyskytoval ani náhodou. Nakoniec som ho veľmi rýchlo zohnal, skôr ako dorazila doštička. Základné rozmery sú neveľké - 100 x 86mm. Čipov na doske je spolu 11, čo je ešte o jeden viac ako má moja SBC6502 spolu s už pripojeným čipom 8255A čo je vcelku paradox. Na dosku je možné osadiť tak RAM v úzkom púzdre, alebo aj vo verzii širokého púzdra, t.j. klasiku - toto je tu vyriešené mimoriadne šikovne. Osadil som tam pätičky tak, že je možné použiť obidva druhy RAM pamätí (samosebou - nie naraz ... Wink) - niekedy v budúcnosti sa to môže hodiť, dajú sa tu testovať obidva druhy RAM. Pretože úzku 28-pinovú pätičku nemám tak som osadil dve 14-pinové za sebou, je to celkom dobré riešenie.

 

Už kompletne osadená doska - mimo čipov. Nad nápisom Design by ... je umiestnená RAM, takéto zapojenie pätičky umožňuje použiť v doske tak úzku alebo širokú RAM. Vo veľkej pätičke je vidieť osadenú 1uF keramiku. Tak isto vidieť že vo veľkej pätičke je "zrušená" jedna prepážka aby neprekážala osadeniu kapacity na svoje miesto. Osadený Cannon je 9-pinový ( "samička" /female/) pre priame pripojenie RS232.

 

Ako vidieť na doske je možné preswitchovať procesor pomocou prepojky (J4) na rýchlosť 1MHz alebo 2MHz. Základný takt hodín pritom beží na 4MHz a delí sa na uvedené nižšie hodnoty dvomi deličkami :2 za sebou ktoré sa nachádzajú v jednom čipe 74LS74.

 

Celkom vľavo - je odstránená jedna prepážka v 40-pinovej pätičke.

 

Pri stavbe som použil pomocné plastové distančné stĺpiky ktoré chránia súčiastky keď potrebujem otočiť dosku pri montáži "hore nohami". Výborne sa mi to osvedčilo už pri mnohých doskách ktoré som osadzoval. Jednoduchá pomôcka, ale naozaj maximálne účinná.

 

Niektoré súčiastky sú osadené už dosť na tesno (ak sa použijú precízne pätičky),

ale išlo ich osadiť do dosky bez nejakých problémov.

 

Ako som už spomenul, večer o pol jedenástej bolo hotovo, vďaka nepájivej maske sa s doskou robilo mimoriadne dobre, ešte som následne dosku umyl v technickom liehu a na noc nechal vysušiť, skúšanie som nechal na ďalší deň ... aj vyspať sa treba.

 

 

Čo dodať k vlastnej stavbe ?


V podstate žiadne záludnosti až na na nejaké tie drobotiny a urobené vlastné úpravy:


- ak som chcel pri stavbe použiť precízne pätičky tak som musel v 40-pinovej precíznej pätičke odstrániť jednu prepážku, pretože práve tam je umiestnený kondenzátor C5=0.1uF čo by naozaj prekážalo, ale úprava pätičky sa dala hravo zvládnuť (alebo treba použiť štandartné pätičky, tie zase ja nerád používam vo svojich zariadeniach) - komu to nevadí môže osadiť kondenzátor zo spodnej strany dosky a teda potom netreba robiť úpravu pätičky (menej elegantné riešenie, nechcel som ho použiť), tak isto je možné "natvrdo" osadiť čipy bez pätičiek - toto ale neodporúčam, výmena niektorého čipu je potom o kus zložitejšia - a nie je potom možné skúsiť ďalšie veci (popísané neskôr v ďalších častiach)

 

- pri použití precíznych pätičiek vzniká "mierny" problém s osadením vlastného x-talu, musia sa mu mierne vytvarovať prívody, inak sa na svoje miesto fyzicky nevojde (reálne to vyhnutie prívodov je potrebné o tak cca 1÷1.5mm - ak osadzujeme priamo čipy bez precíznych pätičiek uvedený problém nevzniká, tak isto to platí pri použití štandartných pätičiek):


 

Osadený x-tal na svojom mieste s už mierne ohnutými prívodmi.

 

- dovnútra tejto 40-pinovej pätičky som osadil namiesto C5 (pôvodná hodnota = 0.1uF) keramiku 1uF, je tam uložená "naležato", vo filtrácii napájania je väčšia hodnota použitej kapacity vítaná

 

- tak isto kondenzátor C10 (pôvodná hodnota = 0.1uF) ktorý je určený pre čip MAX232, tiež som tam osadil keramiku 1uF, nevadí ak je tu použitá väčšia kapacita ako predpísaná

 

- odpory R2 a R3 ktoré majú originálne hodnotu 680Ω, tieto som nahradil hodnotou 1kΩ, oscilátor aj s týmito odpormi zaručene nabieha taktiež

 

- použité keramiky vo filtrácii napájania sú modré a žlté, tu mi už "dobiehajú" ich domáce zásoby a tak išlo do dosky to čo som doma našiel

 

- kondenzátor pre Reset (C18) je rozmermi o niečo väčší ako by tu stačilo, teda myslím tým jeho veľkosť, šuplík "vydal" na použitie tantal 10uF/35V, preto je "mierne obéznejší" ako by mu prináležalo, ale miesta na jeho osadenie je tam dosť (ale funguje)

 

- kapacity pre obvod MAX232 (teda C1 ÷ C4) som použil síce tiež tantalové, majú oproti pôvodnému zapojeniu väčšiu kapacitu = 2.2uF, t.j o niečo viac ako je predpísané, tiež s nimi nič nepokazím, sem môžu ísť kapacity až do hodnoty 10uF (na tomto mieste tak isto platí že osadená väčšia kapacita je lepšia)

 

- v zapojení indikácie napájania som nepoužil červenú LED, (červená by mala indikovať nežiadúci stav, nie napájanie) ale zelenú LED, použitý typ je 20mA LED


Dnes ráno (písané večer 06.03.2021) som dosku osadil všetkými potrebnými čipmi, napálil som obsah do Eprom typu 27C256 (32kByte), naswitchoval som (J4) procesor priamo na vyššiu hodnotu, t.j. =2MHz, pripojil dosku na zdroj 5V/DC/0.8A, zelená LED sa rozsvietila (to som skontroloval ešte včera bez osadených čipov či je všade napätie tam kde treba), dym sa nikde k mojej plnej spokojnosti nezjavil a tak som v Hypertermináli nastavil prenosovú rýchlosť (19.200 Bd, 8 bit, no parity, no handshake) a pripojil káblik USB ↔ RS232 priamo na RS232 konektor na doske Micro UK101 (pozor, tu sa na pripojenie nepoužíva null-modemový káblik !).

 

 

Následne som na doske stlačil Reset a ...

objavila sa úvodná hláška (príjemná chvíľka):


V úvodnej hláške je vidieť že dostupnej RAM je o niečo menej ako u SBC6502.


Chvíľu ešte trvalo správne nastavenie parametrov prenosu aby sa nestrácali (a nemenili) prenášané znaky (tu máme potrebné nastavenie režimu na no handshake, takže niektoré veci pri prenose treba umelo spomaliť aby sa stíhali preniesť údaje) a potom už len skutočná pohoda, pohodička. Basic je Microsoft Basic - v podstate je to to isté ako je použitý v SBC6502, čiže žiadne zložitosti, to teší, vyzerá že minimálne 95% vecí zo spomínaného SBC pobeží priamo bez najmenších problémov aj na Micro UK101. Maximálny počet znakov v programovom riadku je rovnaký ako u SBC6502, t.j. 72 znakov. Počet znakov v riadku sa volí príkazom POKE 15,X kde X=počet znakov v riadku. Maximálny počet znakov v riadku =80, ak chceme urobiť zápis nad túto hodnotu tak musíme takýto zápis mať už rozdelený minimálne do dvoch programových riadkov.

Tu použitý Basic (1979) je o 2 roky mladší ako Basic (1977) na SBC6502.


Nastavenie Hyperterminálu pre spoluprácu s Micro UK101:

(číslo použitého COM portu je závislé od Vášho počítača,

určuje ho použitý prevodník USB ↔ RS232)

 

 

Aby všetko bežalo tak ako treba, to že je možné v Hypertermináli nastaviť tieto oneskorenia pri prenose je vec zásadná (treba nastaviť - ak sa neopoužíva handshake),  mne sa zatiaľ osvedčilo toto nastavenie kedy neprichádza ku skomoleniu dát pri prenose, platí to pre 2MHz clock ! :

 

Ak by bol problém tak treba zväčšiť oneskorenie Line delay z 35msec aj na

podstatne vyššiu hodnotu, napríklad až na 150msec, jednoducho treba nájsť

nastavenie kedy už neprichádza ku skomoleniu dát pri prenose.

 

Testujem to tak, že nejaký už nahratý program prepisujem nanovo zase ním samým a nesmie sa objaviť chyba pri novom zápise. Je vidieť že riadenie toku dát tu naozaj chýba a toto umelé spomaľovanie rýchlosti prenosu dát fakt je hodne, hodne obmedzujúce. Na druhú stranu terajších prenosových 19.200Bd je 64x rýchlejších ako pôvodných 300Bd ... a to je významne lepšia hodnota (a pritom stále je to 6x pomalšie oproti 115.200Bd u SBC6502).

 

Nasleduje jednoduchý (skrátený test na obsah 0, 85, 170 a 255 (dec)) Basic-ový program na otestovanie RAM, voľná RAM je posunutá smerom vyššie (cca 256 byte) ako je to u SBC6502 a teda môžeme testovať RAM od adresy 1280(dec) po adresu 32767(dec), t.j. testovaných je od 1.25÷32kB RAM (veď aj ten vlastný testovací program sa musí do SBC niekde nahrať):


11 ? CHR$(12):? "       TINY test RAM 1.25-32kB"
12 ? "             Igi (c) 2021":W=1280:Q=1.25
13 ? "         SBC UK101-32kB RAM": ?
20 ? "     RAM range:";:? Q;:?"-";:? Q+0.25;:?"kB"
25 FOR F=W TO W+255
30 POKE F,0:IF PEEK(F)<>0 THEN 50
31 POKE F,255:IF PEEK(F)<>255 THEN 50
32 POKE F,85:IF PEEK(F)<>85 THEN 50
33 POKE F,170:IF PEEK(F)<>170 THEN 50
39 NEXT F:Q=Q+0.25:W=W+256:IF W>32767 THEN 55
45 GOTO 20
50 ? "Problem at adress - data":? F,PEEK(F):END
55 ? "O.K. - complete !"

 

Program sa dá podstatne urýchliť (2x) vynechaním riadkov 30 a 31, pretože jednotlivé bity v jednom byte budú aj tak otestované nulou a aj jednotkou - nakoniec je to len jednoduchý základný test, rozhodne by mal zbehnúť bez problémov, potom by malo byť všetko s použitou RAM v poriadku.

 

Ako to vyzerá v reáli keď počítač beží na 2MHz (testujú sa pamäťové bunky RAM na 0, 85, 170 a 255) ?

video:

UK101_test RAM.mp4 (4,13 mb)

 

Tento program testuje voľne dostupnú RAM na všetky možné hodnoty obsahu byte:

 

10 ? CHR$(12):S=1280:W=S:Q=1.25:? "Full tested 1.25kb-32kB RAM"
12 ? "UK 101 - (c) Igi 2021"
20 ?"Test RAM range: ";:? Q;:?"-";:? Q+0.25;:?"kB"
25 FOR F=W TO W+255:FOR X=0 TO 255:POKE F,X:IF PEEK(F)<>X THEN 50
35 NEXT:NEXT:Q=Q+0.25:S=S+256:W=S:IF S>32767 THEN 55
45 GOTO 20
50 ? "Problem at adress - data":? F,PEEK(F):END
55 ? "Complete !"

(Program zbehne za 3h28min - pri takte procesoru = 4.00MHz)

 _______________________

 

Čo teší je to že Micro UK101 je naozaj malá doska a teda počítač je ľahko prenosný. Dosahuje 1/2 veľkosti mojej dosky SBC6502 (na tej mám navyše umiestnené obvody indikácie Tx a Rx, Reset pomocou 555-ky, je tu tiež osadený čip 8255A, prídavné konektory + spínaný DC/DC menič 12V/DC/5V/DC, tak isto aj vypínač počítača. Zákonite na doske kde netreba drátkovať prepoje je možné čipy uložiť bližšie k sebe - je to poznať. Micro UK101 je skutočne príjemná mašinka a teším sa že si na nej všeličo otestujem. A dá sa ľahko prenášať. S takýmto malým počítačom sa dá zažiť spústa zábavy, hlavne ak viete čo a ako.


Ešte sa vrátim k niektorým veciam:


SBC Micro UK101 nabehol na prvý pokus, nenastalo žiadne hľadanie kde je chyba, to vždy náramne po stavbe poteší

- doštička je tak malá že pripojený káblik s konektorom pre RS232 svojou váhou prevažuje dosku na zadnú stranu ak ju nemám položenú na dostatočne veľkej podložke

- komunikačná rýchlosť prenosu 19.200Bd mi pripadá na dnešné časy pomalá - i keď pôvodných 300Bd bola neskutočne malá hodnota

- asi by som mal pouvažovať o prepäťovej ochrane (obyčajná 5W ZD na 5.6V pripojená paralelne v závernom smere na napájanie), predsa len sa omylom môže pripojiť zdroj o vyššom napätí - tu by asi bolo dobré dať ju priamo na dosku namiesto pôvodnej diódy 1N4xxx

- tlačítko Reset by som videl radšej na prednej strane kde by bolo lepšie prístupné

- na zadnej strane chýba vypínač napájania, je to síce drobnosť - možno blbina, ale mne to na tomto SBC počítači naozaj chýba, mimo iného je to ešte aj dobrá ochrana (ak pripojíte zlé napätie v napájaní a máte pritom vypnutý vypínač = záchrana čipov v zariadení)

- trošku to bude zložitejšie na realizáciu ak by som na toto chcel pripojiť čip 8255A, ale dá sa to, možno sa niekedy k tomu "nakrknem", to že tu nie k dispozícii extended BUS zbernica je škoda, naozaj škoda, pretože rozšírenie o nejakú perifériu sa tým hodne zkomplikovalo, ale tu mám už v merku iný SBC ktorý tento nedostatok nemá a extended BUS zbernicu má na základnej doske

- som si vedomý že tieto veci sú daňou za hotovú dosku, takže nezostáva nič iné ako to zobrať do úvahy a riešiť si to po svojom

 

Čo dodať - pretože mám osadený procesor 65C02 ktorý priamo funguje na 4MHz (a ide pretaktovať aj na viac), tak uvažujem nad tým ako sa dostať na doske na túto hodnotu. Jednoduchá možnosť by bola drátikom na stredný vývod J1 dodať 4MHz (napríklad z pinu 3 čipu 74LS74) a máme mašinu s podstatne väčším výkonom, akurát nechcem na doske robiť takéto prepoje. Vlastná prenosová rýchlosť (19.200Bd) sa takýmto overclockingom nezmení. A ten výkon by bolo už naozaj pri používaní cítiť. Ďalšou možnosťou je priamo na procesor dodať externý clock trebárs aj =6MHz, procesor to zvláda (otestované na SBC6502) a to už je poriadny "frkot" (toto by si ale už vyžadovalo prídavnú, externú doštičku), tých možností je naozaj viacero. Rozhodne ešte niečo v tomto smere skúsim.

 

Priznám sa, že týmto jednoduchým SBC som už celkom dávnejšie prišiel na chuť, bavia ma - i keď toto skonštatovanie asi nie je žiadna novinka. Hotová doštička stavbu počítača Micro UK101 významným spôsobom zjednodušuje, hlavne ak máte doma všetky potrebné súčiastky (teda skoro, chýbal mi iba už spomenutý čip 74LS163). A počet čipov je 11, čo je o jeden čip nad mojou "internou" hranicou pre naozaj jednoduchý SBC ktorý je aj výborne funkčný. A prišiel som nakoniec na to ako sa dostať na moju magickú hranicu 10 čipov na doske - stačí čítať budúci článok na túto tému.

____________________________________________________

Záverom prikladám odkazy na stránky k danej téme:

 

Obsah Eprom (27C256):

MicroUK101.bin (32,00 kb)


Nová schéma dodávaná k tejto konkrétnej doske (tu som opravil dnes, t.j. 08.03.2021 chyby ktoré v uvedenej schéme boli):

Micro UK101 _schema_error_corection.pdf (1 021,79 kb)


Vlastný zdroj - autorom je Searl Grant:

http://searle.x10host.com/uk101/uk101.html

 

manuál k monitoru:


CEGMON.pdf (3,41 mb)

 

Kto chce vedieť viac o pôvodnom počítači UK101:

https://en.wikipedia.org/wiki/Compukit_UK101

 

manuál k pôvodnému počítaču UK101:


UK_101 manual.pdf (3,16 mb)

________________

Ďalšie odkazy:

http://www.gkc.org.uk/martin/software/index.html

http://www.compukit.org/Compukit.org
http://uk101.sourceforge.net/docs/index.html

http://osi.marks-lab.com/

http://www.6502.org/users/sjgray/projects/microuk101/index.html

__________

Môj prvý článok na danú tému (vyšiel pred 10 rokmi):
Compukit 101, new version MicroUK101.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

The HP Palmtop Paper Vol.3 Bonus Issue #2, 1994.

By Administrator at March 03, 2021 10:20
Filed Under: SBC8085-NCB85

Posledná vec čo som našiel na danú tému vo svojom archíve:


PC CARD REVIEW:


 

The HP Palmtop Paper Vol.3 Bonus Issue #2, 1994.pdf (13,75 mb)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

03_2021 Blog, Notes.

By Administrator at March 01, 2021 08:38
Filed Under: Blog

01.03.2021

Hups ! - a je tu marec. A to aj s opatreniami vlády ktoré nie a nie nejako presnejšie konkretizovať čo a ako. Načo, veď chaos v oznámeniach je jasným smerovaním tejto vlády už od začiatku jej činnosti. No, máme čo máme a vkráda sa mi jedna otázka - dvaja Slováci ako premiéri vlády a sme spoločne na čele rebríčka kde nechce byť nikto na svete, to sme to teda dopracovali. Včera som bol na vychádzke s vnučkami, vonku samí mladí, tak tridsiatnici - a ani jeden nemal rúško. Takáto devalvácia hodnôt a prezieranie opatrení sa hneď tak nevidí. Ktože svojím pôsobením takto potento..l vedomie a hodnoty strážiť si svoje zdravie ? Stále len chripôčka a mladších sa to netýka ?

_______________

Ďalšie číslo časopisu:

The HP Palmtop Paper MAR/APR 1992.

_____________

A niečo na odľahčenie - aj takto môže vyzerať "diaľkové" ovládanie ...


_______________

Tak sme postúpili na vyšší level. Matelko kúpil Sputnik bez súhlasu vlády. To už fakt si môže rozhadzovať milióny ako zo svojho ? (Nie sú to jeho peniaze, ani nemá na to súhlas. 100 miliónov už stáli jeho AG testy, tiež ich neplatí zo svojho.) To rokovanie s vedcami bol zase len pláštik na nehanebné vybavovanie vecí všetkým za chrbtom. Veľmi sa divím, že vôbec s ním ešte niekto chce o niečom rokovať.

21. storočie, začiatok tretej dekády a máme na čele premíéra ktorý naozaj stojí za ...

Je mi ľúto že zabŕdam do politiky, ale tie sprostosti treba už komentovať.

___________________________________________________________

03.03.2021

Posledný časopis na danú tému ktorý som našiel vo svojom archíve:
The HP Palmtop Paper Vol.3 Bonus Issue #2, 1994.

____________________________________________________

07.03.2021

Ďalší SBC počítač ktorý som si postavil a teda je už v mojej zbierke malých mašiniek:
The Micro UK101 - SBC COMPUKIT UK101 /32kB RAM. Part-1.

 

Micro UK101

____________________________________________________

10.03.2021

Dnes som na root.cz zaregistroval článok od autora M.Tauchmana ohľadne datového rekordéru XC12 pre Atari. Tvrdenie že XC12 dokáže pretáčať pásku iba ak je z počítača zapnutý motor mi mierne nadvihlo mandle. Stačí si pozrieť schému a je vidieť že je tam kontakt ktorý spína bez ohľadu na to či je zopnutý tranzistor príkazom z počítača.  No, načo si niečo overovať - takže bacha na takéto články ktoré tvrdia niečo bez toho aby si overili skutočný stav.

Najpravdepodobnejšie je ten pérový kontakt v jeho mgtf zlomený - a túto chybu konkrétneho kusu vydáva za vlastnosť zariadenia ...

Odpoveď autora článku - mal by som byť ústretovejší. On za to neberie honorár.

Vážení, ja beriem za za písanie honorár ? Ale to som odbočil.  No, zase raz z mojej strany zbytočný komentár pod tým článkom.

___________

Ľudové príslovie hovorí:

"Lenivá huba, hotové nešťastie."

S tým sa dá len súhlasiť.

Ale čo s tým ak "huba trvale predbieha rozum ?"

To je potom vždy a permanentne hotová katastrofa v priamom prenose, že pán premiér ?

___________________________________________________________

13.03.2021

Ďalšie pokračovanie čriepkov o Atari:
Atari - čriepky. Atari tidbits. 15.

____________________________________________________

15.03.2021

Micro UK101 - overclocking procesoru 65C02 na hodnotu =4MHz:
The Micro UK101 - SBC COMPUKIT UK101 - overclocking 4MHz. Part-2.

 

___________________________________________________________

18.03.2021

Niektoré (možné) hardvérové rozšírenia počítača UK101:

The Micro UK101 - COMPUKIT UK101 interfacing. Part-3.

____________________________________________________

19.03.2021

Ešte sa vátim k tomu ak "huba predbieha rozum", jeden príklad z praxe ako to potom môže vyzerať v normálnom živote:

 

Pred mnohými rokmi nastúpila do firmy nová hlavná účtovníčka, veľmi rýchlo sme zistili že asi je protekčná, pretože od roboty ruky odkladala tak často že si to všimol každý, proste rodený manažér priamo v praxi  - robota je iba pre druhých. Jedného dňa na našej chodbe maliari natierali zárubne novým náterom, farba bola taká istá ako pôvodná, vlastne len prekryla ošúchaný starý náter. Uvedená "dáma" prišla na našu chodbu, postavila sa do dverí IT oddelenia a chcela sa oprieť. "Moment, je to natreté !" zvolal som a chytil som rukou jej lem jej sukne, bol som príliš ďaleko na to aby som ju dokázal chytiť za pás. "Čo si to dovoľujete !" zvreskla, "ON ma chytil za sukňu !" a už bol cirkus na chodbe ako vyšitý. Ešte som jej stihol povedať: "Milá moja, vôbec nie ste môj typ", čím som situáciu ešte vygradoval do vyššieho levelu. Po tomto som si povedal že ju o tú zárubňu predsa len nechám oprieť sa, zaslúži si to piksla jedna. A na moje potešenie sa aj oprela. V tom posvätnom hneve na mňa (naskákali je až červené škrny na tvári) jednoducho prestala vnímať okolie. Po pár sekundách vyrazila za riaditeľom kde sa išla vyžalovať a požadovala moje exemplárne potrestanie. Maliar sa pozrel na mňa, významne si zavrtel rukou opretou o svoj spánok a začal nanovo natierať tú stranu zárubne ktorú "dáma" utešene (a naozaj vzorne) zotrela. Asi by som mal dodať že tá jej sukňa mala dĺžku asi tak do polovice lýtka. Posedela u riaditeľa asi tak zo 20 minút než to zdesenie (alebo potešenie ?) zo seba dostala (vyberte si, ja neviem ktoré to bolo), sekretárka mi už avizovala aby som bol poruke a teda pripravil sa na návštevu riaditeľa.

Lenže - potom sa to samo vyriešilo. Uvedená ťapa sa zdvihla z kresla a zanechala priamo v ňom nezmazateľnú stopu tmavohnedej farby - pekne o šírke zárubne. Sukňa (svetlej farby) na jednej strane od farby po celej dĺžke a blúzka na zadnej bočnej strane to schytala tak asi na 25cm dĺžky. Proste poťah riaditeľovho kresla v pérdeli, mimo iného. A všimol si to aj on pri jej odchode z miestnosti - najprv to čo schytalo kreslo a potom si všimol aj jej pozadie. Zaujímavé, k riaditeľovi ma potom už nikto nepredvolal.

Po chvíli prišla ku mne dolu a :"Potrebovala by som riedidlo ...". Moja odpoveď: "No, ja nemám čas, asi budete musieť poň poslať do obchodu niektorú účtovníčku ...". Prdlajs, mal som celé balenie v skrini, ale takejto ....... ho nedám ! Prešla hodina, pracovníčka jej oddelenia konečne priniesla riedidlo, medzitým farba na oblečení nádherne zaschla. A ona hybaj si to čistiť na našom oddelení. "Tak to nie, tu je smradu aj tak už dosť", vyhnal som ju na jej oddelenie na druhom poschodí.

V tej sukni a blúzke som ju už v práci nevidel. Nakoniec skončila ešte v skúšobnej dobe. Nová čo za ňu nastúpila vedela čo značí byť hlavná účtovníčka a pracovne sme nemali najmenší problém. (Zárubne sme odvtedy nenatierali, takže ktohovie ? ... Laughing)

No, za tie roky bolo všelijakých zážitkov naozaj dosť.

___________________________________________________________

20.03.2021

Najnovšia verzia programového vybavenia pre programátor PROM 74188 na SBC6502:
SBC6502 - 49 - PROM 74188 - last program v.1.04e

____________________________________________________

22.03.2021

Zdvojnásobenie prenosovej rýchlosti na Micro UK101:
The Micro UK101 - COMPUKIT UK101, 4MHz, transfer speed=38.400Bd. Part-4.

____________________________________________________

28.03.2021

Politika:

Neverending story - reštart no2. Načo bol ten celý cirkus, keď pošuk zostáva a odvoláva čo povedal a nedodržuje čo povedal ? Len som zvedavý nakoľko toto trojtýždňové blbnutie Pellému nanovo zdvihne percentá. Škoda že s tým vyhlásením nepočkali na 1.apríla, to by sme už dovtedy nejako vydržali - a aspoň by bola sranda. Takto je jasné len to že 3 týždne neriešili pandémiu a riešili iba vlastné krky.

Vraj: "Bude dobre ..." (Dobre asi už bolo.)

Treba vyčkať do ďalšej IM tlačovky, ten sa nezmení, nemá na to.

Ak je toto považované za štátnický čin - tak je to hnus velebnosti, ďalší komentár si už odpustím.

___________________________________________________________

30.03.2021

Tak nám Plg.IM dokázal blokovať aj celosvetový obchod, dnes podal demisiu (konečne !) a vyzerá to tak že vďaka demisii sa podarilo tiež (konečne !) uvoľniť loď v Suezskom prieplave. To sú mi teda súvislosti ... Tongue out

Akurát si hovorím že človek ktorý necháva financie na starosti manželke pretože sa v tom nevyzná, sa ide teraz starať o peniaze celého štátu. Kvalifikácia na túto funkciu skutočne ako hrom. Nakoniec si určite spomeniete na jeho predstavu rozdeľovania peňazí z EÚ - podľa straníckej príslušnosti. Žeby mu mala manželka vypomáhať ? (Jej schopnosti investovať sú všeobecne známe.) Čo dodať: "Boh ochraňuj Slovensko !" - i keď do kostola nechodím. (Možno práve preto pýtal odpustenie - už dopredu.) No, zase sa máme na čo tešiť.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

The HP Palmtop Paper MAR/APR 1992.

By Administrator at March 01, 2021 08:35
Filed Under: SBC8085-NCB85

Ďalšia vecička z archívu -The HP Palmtop Paper MAR/APR 1992.

 

The HP Palmtop Paper MAR_APR 1992.pdf (15,64 mb)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: