SBC6502 - 52 - PROM 74188 - best program v.1.07.(lite version)

By Administrator at October 30, 2021 08:35
Filed Under: SBC6502

 

Minule som tu k programovému vybaveniu pre programátor napísal že sa možno (teraz je to už realita) pokúsim program upraviť na rozsahovo ešte menšiu verziu. Nakoniec som sa predsa pustil do tejto úpravy programu pre programátor PROM 74188. Počas tých mesiacov som si vyjasnil čo všetko by program mal ešte vedieť a tak isto čo už v sebe nevyhnutne mať nemusí. Táto verzia urobila program kompaktnejším a teda vo výsledku aj kratším. Samozrejme, určite je možné ešte nejaké tie byte ušetriť.


Úvodná obrazovka verzie 1.07

(x-tal =4.000MHz)

 

Menu verzie 1.07

 

  Verzia 1.07 "lite" zo dňa 30.10.2021:

-
ukázalo sa že dosiahnutá úspora veľkosti programu je naozaj zásadná, zmeny sú natoľko veľké že má už označenie vlastnej verzie

- predchádzajúca verzia (1.06) v poradí bola skutočne iba pracovná (interná), tá nie je a ani nebude uvoľnená, v nej som si len načrtol a vyskúšal niektoré možnosti vyradenia
už nepotrebných častí programu

- verzia (1.07) v sebe neobsahuje možnosť reprogramovania PROM, táto časť je tu z programu odstránená, je pre normálne používanie (nie každý totiž využíva a potrebuje možnosť reprogramovania, štandartne asi málokto). Postupne som si tu uvedomil že niekedy menej môže byť vo výsledku viac - a toho som sa pri tvorbe tejto verzie držal.

- program absolvoval skutočne drastickú diétu (čo sa týka veľkosti, preto aj nesie označenie "lite"), je oproti doteraz dostupnej verzii 1.05b menší ešte o ďalších niekoľko tisíc byte
- ak sa to spočíta tak oproti základnej verzii 1.04 kde bola dĺžka programu síce vo vtedy neuvoľnenej testovacej verzii už viac ako 21kbyte, teraz má program dĺžku menšiu o cca 11 kByte a vďaka tomu sa mimo iného citeľne skrátila doba jeho nahrávania. Uvedené číslo dĺžky programu patrí pre použitý x-tal = 4.000MHz, ak je použitý iný x-tal môže sa dĺžka programu mierne líšiť pretože sú použité iné konštanty v premenných a program potom môže mať dĺžku rozdielnu o niekoľko byte. 

 
- zavedená zdokonalená kontrola pre premennú LG či sa jej hodnota nachádza v povolenom rozsahu jej možnej hodnoty (povolený rozsah premennej LG môže byť 1, 1.1, atď., 1.92 - t.j. iba celé desatinné hodnoty, nie je možné zadať v riadku 1000 hodnotu napríklad LG=1.55, ak niekto neverí - zadajte tam túto hodnotu a napíšte RUN).

Kto napriek všetkému sa rozhodne že chce túto kontrolu úplne vyradiť (vhodné pre toho kto nemá v úmysle niekedy prestavovať prednastavenú hodnotu premennej LG=1.5 a ďalej tým ušetriť na celkovej dĺžke programu) - stačí zmazať modro vyznačenú časť riadkov v programe verzie 1.07 (platí to pre všetky použité x-taly):

 

 

- omnoho viac a dôslednejšie sa tu používa volanie podprogramov (t.j. príkaz GOSUB, niektoré sekvencie programu boli prepísané a zaradené do podprogramov)

 
- v programe prišlo k prečíslovaniu celej skupiny riadkov (presunuli sa celé bloky programu na nové miesto) a preto pozor, už nesedí číslovanie riadkov oproti starším verziám programového vybavenia

 

- základné premenné U, DV, a PP (tak isto aj LG, tam sa ale hodnota nemení, viď ďalší popis) ktoré sa menia podľa použitej rýchlosti x-talu, boli presunuté do riadku 1000 (riadok 1002 v ktorom boli doteraz umiestnené už neexistuje)


- zásadne je prepracovaná obrazovka zobrazenia vlastného menu, použitá vylepšená grafická úprava vlastného menu, z mojej strany je to pokus o rozdelenie niektorých častí do samostatných celkov, v menu sa stále zobrazuje spustená verzia programu. Položka (L) sa zobrazuje v samostatnom chlieviku, pomocou tejto voľby je možné zmeniť dĺžku programovacieho pulzu, automaticky sa PGM pulz v druhom kole predlžuje na 1.5x násobok nastavenej novej hodnoty. Prevedená zmena nastavenia dĺžky PGM pulzu z menu programu platí tak ako doteraz - iba do nového štartu programu. Samozrejme, ak v riadku 1000 definujeme LG na inú hodnotu tak bude trvale platiť jej novo nastavená hodnota.

 

- zmenený vzhľad chlieviku výpisu názvu súboru pre Data riadky + kontrola valid or no valid Data


- prepracovaná (zrýchlená) reakcia na hlášku Wrong Input


- úplne zmenená časť pri zadávaní znaku v hexa tvare (v menu voľba (H)), použitá je zásadne vylepšená (a kratšia) rutina pre preklad do dec tvaru (konečne tu využívam stringovú funkciu VAL), iba tu som ušetril niekoľko stovák byte dĺžky programu (nevýhoda - plná kontrola zadaných vstupných údajov je tu zložitejšia, chvíľu mi trvalo než som prišiel ako na to mám v programe ísť, zase pomohlo rozmýšľanie jedného dňa tesne pred spaním)

- v programe je k dispozícii už len jedna analýza porovnania obsahov dát a vlastnej PROM (doteraz boli dve s iným grafickým riešením, tá prvá len informovala že je nejaký problém v konkrétnom byte bez bližšieho udania aká hodnota tam má byť a aká sa načítala, nechal som iba tú druhú, bitovú podrobnú (stav pred touto verziou iba kopíroval stav ktorý vznikol postupným rozširovaním možností).


- po naprogramovaní PROM zostane program v obrazovke bitovej analýzy tejto PROM  a do menu sa vráti až po tlačení klávesy, t.j okamžite vidieť či vlastné naprogramovanie zbehlo bez závad, doteraz to po napálení a správnej verifikácii samé zbehlo do menu. Tu vychádzam z toho že sa predpokladá kusové napaľovanie PROM, nie sériová výroba. Ale toto v dnešnej dobe asi nehrozí.

Stále pritom platí (tak ako doteraz) že ak nezbehne správne prvé kolo programovania tak automaticky nasleduje druhé kolo už s 1.5x násobnou dĺžkou pôvodne nastavenej dĺžky programovacie pulzu (PGM), ak ani potom (t.j. po druhom kole napaľovania) nebude platná verifikácia obsahu PROM voči Data riadkom tak potom je PROM považovaná za chybnú. Ak zbehne správne verifikácia v druhom kole programovania (t.j. po predĺžení napaľovacieho impulzu) - takáto PROM bude stále považovaná za bezchybne napálenú a teda za plne funkčnú.


- pri tejto verzii programu som si uvedomil že je možné mať k dispozícii aj zvukové upozornenie. Ak sa na PC zapne zvuk (v úvode programu pribudla na to hláška) program má v sebe zabudovaný veľmi jednoduchý zvukový prejav pomocou príkazu CHR$(7). Síce to nie je nič extra, ale stále je to lepšie ako nič (1x "cinknutie" = drobné upozornenie, cinknutie 3x za sebou = chybová hláška). Koho by to pri práci otravovalo - stačí stiahnuť, alebo si úplne vypnúť zvuk.

 
- nezaručujem že v programe stále ešte nezostali nejaké zbytky teraz už mŕtveho kódu programu, ale snažil som sa ako sa dalo. (Zvyčajne sa programové riadky postupne "nabaľujú" pri základnej vlastnej tvorbe programu, tu som išiel cestou reverzie a odpájal som a mazal riadky v programe ktoré už netreba, alebo som to nahradil celkom inou sekvenciou.) A že toho išlo von naozaj dosť ...

 
- program nie je vhodný na samovoľné úpravy, pretože nemá v sebe REM riadky ktoré by zdokumentovali v ktorej časti programu sa práve nachádzate (vďaka tomu je ale o poznanie kratší), stále sa ale jedná o plnohodnotný program pre naprogramovanie PROM 74188

______________________________________

 

 

Pre štandartné programovanie PROM 74188 používam túto verziu - vlastnosťami mi vyhovuje a správa sa predpisovo, takže PROM-ky napaľuje bez najmenších problémov. (Na reprogramovanie ak je treba používam stále dostupnú verziu 1.05b.) Vždy keď som sám seba presvedčil že práve vtedy vydaná verzia je naozaj už verziou poslednou tak som zase na niečo nového prišiel a upravovalo sa ... a celé programové vybavenie mi postupne utešene bobtnalo - až som si povedal dosť ! a začal som ísť cestou opačnou (upravovať som začal niekedy začiatkom septembra, testy postupne jeden po druhom bežali vo verzii 1.06).

 

Verzia (1.07) je určená hlavne pre tých ktorý reprogramovanie PROM nepoužívajú a nepotrebujú a teda to že táto možnosť tu nie je k dispozícii im nijako nebude chýbať. Priznám sa že vŕtať sa v úpravách v programovom vybavení ma bavilo (a sám sa zase naučil ďalším veciam). Dúfam že to mimo mňa niekto ocení. A keď nie - tak isto dobre, prežujem to (a prežijem).


Želám príjemné chvíle pri programovaní PROM 74188 - akurát na mňa nehrešte ak si pripravíte chybné Data ... programátor ich bezchybne napáli (teda dôsledne - a to aj s tým že zachová Vaše chyby). Ďakujem všetkým ktorí túto anabázu vývoja programového vybavenia sledovali (za tento rok som vydal naozaj hodne verzií) a vydržali to so mnou až do dnešného dňa.

 

Program - verzia 1.07 je pre x-tal:
1.8432MHz
2.4576MHz
4.0000MHz
4.5000MHz
5.0000MHz

version 1.07.zip (21,60 kb)

___________________________________________________________

Posledné, najnovšie programové vybavenie - verzia 1.09 je uverejnené v tomto článku:


http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-56-PROM-74188-last-best-program-v109-lite.aspx


V článku /na jeho konci/ sú uverejnené všetky vydané verzie programového vybavenia pre programátor PROM 74188.

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02.

By Administrator at October 27, 2021 11:35
Filed Under: Non-Atari

 

Ako to v živote býva - stal som sa zhodou okolností majiteľom programátoru od firmy ELNEC - a to konkrétne typu PREPROM-02. Cena bola pre mňa prijateľná - a práve toto mi vyriešilo problém s napaľovaním starších Eprom typu 2716 a 2732 ktoré sú problematické ak je použitý programátor typu TL866


Jediný problém - vyžaduje to mať k dispozícii počítač od PC XT tak po 486-ku, hlavne vybavený paralelným portom. Toto našťastie splnené mám (určite nie som sám, my čo sa vŕtame v starších strojoch určite nejaké tie PC mašiny doma máme), základné programové vybavenie beží po DOS-om a teda môžem veselo pracovať. Síce existuje aj vybavenie pre Win, ale s tým som sa zatiaľ nebabral - najrýchlejší stroj čo je doma mám momentálne 486 DX2 66MHz, potom už mám len stroje príliš rýchle - a tie sú zase bez potrebného paralelného portu. I keď - pod windows je práca s programátorom určite prehľadnejšia a teda príjemnejšia. Možno aj tu ešte niečo týmto smerom urobím.

Uvedený programátor sa stále /pri troche šťastia/ dá zohnať napríklad na bazoši (sk, cz) za rozumnú cenu.

 

Je škoda že tu nie je podrobný výpis napájacieho napätia pri programovaní spolu s uvedenou dĺžkou programovacieho pulzu a veľkosťou programovacieho napätia (táto položka zostala zachovaná) - tak ako je to pri staršom programe pre programátor PREPROM-01, osobne mám najradšej čím viac informácií, nakoniec - takéhoto podrobného spôsobu informovania sa drží aj novší programátor TL866.

 

Ešte sa vrátim k tomu prečo moderný programátor TL866 "nevládze" napáliť staršie typy Eprom - jeho max. výstupné napätie je cca 18V a to pre Eprom s potrebným 21V programovacím pulzom akosi už nie je to pravé orechové. Dtto platí aj pre ešte staršie Eprom pamäte kde je potrebný PGM pulz o väčšom napätí a to 25V. Práve toto programátor PREPROM-02 hravo zvláda.


 

Programátor je dodávaný v úhľadnej (na moje prekvapenie - je dosť veľká) plastovej krabici ktorá má ešte na sebe ďalší tvrdý papierový obal s fotografiou vlastného výrobku (úvodné foto).

Vovnútri krabice sa mimo vlastného programátoru nachádza napájací zdroj 12V/0.4A - ako býva obyčajom u firmy ELNEC - mínus pól zdroja je vyvedený na strednom vývode, takže bacha na to, nezamieňať s tzv. "normálnym zdrojom" kde má stredný vývod na sebe + polaritu).


 

Programátor má v sebe zabudovanú ochranu proti prepólovaniu takže tu napriek všetkému problém nehrozí - akurát nebude fungovať. Ešte upozorním na to, že originálne dodávaný napájací zdroj nedodáva stabilizované napätie, na zdroji som naprázdno nameral na jeho výstupe až 23.66V/DC čo je skutočne hodne vysoké číslo, manuál hovorí o tom že je tu možné tiež použiť napájanie 12V - napr. 10x NiCd akumulátormi a podobne.


Ako som zistil, mal by tu dobre fungovať na napájanie 15V/DC/1A spínaný zdroj (s upraveným výstupom na opačnú polaritu), poprípade ak máte zdroj čo dodá väčší prúd tak sa dá použiť tiež, platí tu väčší je lepší. Súvisí to s tým, že potom tento zdroj stačí aj na to ak je pripojený programátor PROM pamätí (modul 008), orginálny pôvodný zdroj už v tomto prípade nemusí za všetkých okolností stačiť. (Upozorňuje na to aj fa Elnec na svojich stránkach.)

 

Priložená je aj disketa zo starším programovým vybavením pre použitie pod DOS-om. Ako bonus som od pôvodného majiteľa dostal ešte navyše modul 048, ktorý umožňuje programovanie obvodov rady 8748 a 8749. Tak isto je tu priložený aj káblik pre pripojenie programátoru na paralelný port. Káblik už priamo obsahuje dodatočné 100Ω odpory spomenuté priamo v manuáli.


Modul 048 pre programovanie mikroprocesorov rady 8748 a 8749.


Vlastný programátor.

 

Aby som nezabudol, v krabici je priložený manuál a tak isto aj stručný manuál pre vlastný modul 048. Materiály som naskenoval a prikladám ich:

Manual PREPROM-02.pdf (4,22 mb)

PREPROM - modul 048.pdf (216,69 kb)

(Tu osobne mám dosť veľkú výhradu k podloženiu vlastného textu v týchto návodoch modrou farbou. Modrá je síce dobrá, ako hovorí jeden volebný program, ale našťastie tento slogan nikto iný reálne vo svojich manuáloch asi nepoužíva ...)

 

Vlastné programové vybavenie pre prácu pod DOS-om a tiež verzia pre Win je stále dostupné na stránkach firmy ELNEC v časti o už nepodporovaných programátoroch. Doposiaľ som pri krátkom hľadaní na webe našiel 4 verzie programového vybavenia pre prácu pod DOS-om (vydané postupne v rokoch 1993, 1994, 1996 a 2003) a jednu verziu pre Win NT/2000/XP (rok vydania 2008),  tá beží aj na Win7/32/64bit (táto verzia je najkomfortnejšia), podmienkou je samozrejme mať na počítači k dispozícii paralelný port pre tlačiareň - staršie PC a staršie ntb (vzácnejšie) tejto podmienke vyhovujú.

DOS-ová verzia programového vybavenia z roku 2003 štartuje na 486 DX2-66MHz (Globalyst 510) presne 130 sekúnd ... /tu už zjavne 486-ka stráca dych, jeho HDD tak isto nepatrí medzi rýchliky/ takže spustiť to a ísť si urobiť kávu je určite ten správny postup. Je to dané aj tým že tento program je už určený pre viacero druhov programátorov (JetProg, LabProg+, LabProg-48LV, SmartProg, T51prog, 51&AVprog, PIKprog+, PIKprog, SEEprog, PREPROM-02) a pri svojom štarte automaticky preskenuje ktorý programátor je k nemu pripojený. Po vlastnom naštartovaní programu už ostatné úkony zbiehajú vždy rýchlo a bez problémov. /Tu sa zjavne počíta že je k dispozícii minimálne stroj s procesorom aspoň PIII-500MHz, teda iná kategória ako 486-ky, stále sa bavím o verzii programu rok 2003./ Staršie DOS-ové verzie reagujú bleskovo, spustenie programu je u nich rýchle (rok ´93,´94 a ´96) aj na spomenutej 486-ke, sú podstatne menej náročné čo sa týka programového vybavenia - sú určené priamo a iba pre PREPROM-02.

Vyskúšal som všetky verzie programového vybavenia čo mám k dispozícii od najstaršej k najnovšej (DOS verzie) - ani v jednom programe som nenašiel problém a program nikde nezaváhal.

Takže ak občas natrafíte na predaj takéhoto niečoho môže to byť pre Vás zaujímavé - a to z rozličných dôvodov. A aby som nezabudol, v tomto nákupe bol aj kus nostalgie, prvý programátor pre Eprom 2716 27512 som si postavil sám (viď predchádzajúce riadky, vtedy boli programátory Eprom pamätí pekelne drahé), mazačku som vtedy kupoval v Elnecu, v roku ´93 som bol osobne vybavovať niektoré veci aj u nich vo firme. Kdeže to už je ...


Pri prechádzaní webovými stránkami som objavil fotografiu kópie PREPROM-02 (môj kus má ešte stále originálne blendovanie farbou), ukazuje sa že sa nejedná zvnútra o žiadne "orezávatko", obsahuje ak som dobre počítal 37 čipov !. A vďaka tomu po čase už začínam celkom chápať vysokú cenu za ktorú sa predával.

 

Kópia PREPROM-02, vľavo rozložené, napravo dosky nasunuté na seba.


A toto je pravdepodobne originál.

____________________________________________________________

Druhá časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programator-PREPROM-02-Programmer-PREPROM-02-Part-2.aspx

Tretia časť:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Programator-PREPROM-02-Programmer-PREPROM-02-Part-3-Ine-PC.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 35 - ZAK Praha 1988 - príloha VIII. Komentovaný výpis OS.

By Administrator at October 19, 2021 17:25
Filed Under: Atari

 

Táto príloha obsahuje komentovaný výpis ROM operačného systému počítača Atari 800XL - autorom je Ing. Jan Kodera. V tej dobe bol neskutočný hlad po takýchto dôležitých informáciách, internet zatiaľ nehrozil a tak takéto príručky sa vyvažovali cenou zlata. Je obdivuhodné že sa ZAK-u Praha darilo pomocou svojich členov darilo už vtedy pokrývať ešte pre nás biele miesta počítačov Atari

Rozsah prílohy: 101 strán.

ZAK Praha 1988 príloha VIII.pdf (6,86 mb)

Príjemné čítanie.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica - poznámky3.

By Administrator at October 15, 2021 08:58
Filed Under: Atari

Rozhodol som sa po dlhšom pokračovať v uverejňovaní toho čo mám vo svojej knižnici. Ako som už avizoval Olomoucké spravodaje tu nebudú, čísla čo som vlastnil som poslal ako poďakovanie dex-ovi za zápožičku jeho zdrojov Atari spravodajov. Síce som to už raz spomenul, ale ako sa hovorí - opakovanie je matkou múdrosti, takže kto tie Olomoucké spravodaje chce (sú kvalitné), pripomínam link kde sú dostupné:


Spravodaje atari-klub-olomouc

 

Do mojej zbierky pribudli fyzicky ďalšie 2 materiály, síce som ich už pred časom uverejnil, ale toto sú priamo originály v písomnej podobe, tieto kúsky si v mojej zbierke cením:

 

 

Po zbežnej kontrole domácich zdrojov knižnice musím zase skonštatovať známy fakt že niektoré čísla spravodajov naďalej pokračujú v zažltnutí stránok a čitateľnosť a teda ich degradácia sa významným spôsobom naďalej zvyšuje. Rozhodujúcim faktorom je použitie nekvalitného papieru pri výrobe niektorých spravodajov. Jasné, cena vtedy bola dôležitá, ale aby po 33 rokoch nastala tak silná degradácia podkladového materálu ... fakt "kvalitný" papier.

 

Dnes som dostal veľmi zaujímavý mail, ak to vyjde tak bude jeden spravodaj spracovaný na naozaj najvyššej úrovni, síce už bol uverejnený ale bolo by výborné ho mať k dispozícii v najvyššej kvalite. (Už sa na tom pracuje.)

Doplnok o 11.00:

Zmena je prevedená a tak ZAK Praha príloha VII z roku 1988 prerušenie pri vertikálnom zatemnení je dostupná v novej kvalite:

 

Igiho knižnica 34 - ZAK Praha 1988 - príloha VII. Prerušenie pri vertikálnom zatemnení.

Paráda !!!

 

Sadám si znova ku skeneru a začínam ďalší kolotoč skenovania, úprav a finišovania výsledku do pdf súborov.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 34 - ZAK Praha 1988 - príloha VII. Prerušenie pri vertikálnom zatemnení.

By Administrator at October 12, 2021 11:20
Filed Under: Atari

 

Táto príloha sa zaoberá prerušením pri vertikálnom zatemnení.

Vidieť že vtedy bol pražský Atari klub naozaj hodne silný (pripomeniem, mal cca 6500 členov), odrazilo sa to na veľkom počte vydaných príručiek. V tom období a za bývalého režimu - niečo nevídané. A stále aj po tých rokoch je to dobré čítanie ...  A čo je obzvlášť potešujúce - v týchto prílohách nebolo potrebné odviesť "potrebné penzum" o činnosti Zväzarmu. Nakoniec, akcie Zväzarmu boli poväčšinou schôdze - pamätá si niekto že by sa tam niekedy niečo zásadné vyriešilo ? Je dobré že sa v tej dobe dalo niektorým šikovným jedincom zrealizovať aspoň v týchto Atari spravodajoch a ich prílohách. Čo všetko bolo treba vtedy prekonať na to aby sa dostalo do obehu nové číslo spravodaju si dnes už len ťažko vieme predstaviť. (Samozrejme toto sa týka všetkých v tej dobe vydávaných spravodajov po celej republike.)

 

P.S.:

Dnes ráno (15.10.) som dostal hodne zaujímavý mail - autor Jiří Šutera - ktorý urobil niečo dosť prekvapivé - celé toto číslo spravodaja spracoval nanovo, citujem:

 

Ahoj Igore,

zaznamenal jsem tvé uveřejnění dalšího zpravodaje. Na tento jsem shodou okolností před asi rokem (možná je to dýl) narazil, když jsem něco zkoušel s VBI. Vzhledem k tomu, že jsem si chtěl některé příklady kódu zkusit, ale čitelnost originálu nebyla dobrá, rozhodl jsem se alespoň basicovské prográmky přepsat a opravit. A když už jsem udělal tohle, řekl jsem si, že ten zpravodaj předělám celý :-D

Tím pádem se dají přímo z textu vykopírovat (a např. do emulátoru přímo vložit) ty vzorové prográmky apod.

(A pak jsem si taky - jako relax - pohrál i s tím, že jsem ručně zvektoroval i logo Svazarmu, i samotného Atari klubu Praha a dokonce i ručně vytvořené nápisy na obálce :-D) … tedy - celou tu přílohu mám jako „čisté soudobé dílo" v PDF - přikládám.

Hezký den, Jirka.


Jirko, vďaka za nás všetkých, fantastická robota ! Ešte sa patrí dodať že si to prerobil pre vlastnú potrebu, ale bola by veľká škoda keby sa takto spracovaný materiál iba založil v jeho archíve.

Rozsah: 56 strán.

Nuž nezostávalo mi nič iné len tu z článku vyraziť pôvodný sken a nahradiť ho týmto novým (a o poznanie lepším):


ZAK Praha 1988 príloha_VII.pdf (5,03 mb)

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Prvý elektromobil v rodine ... Land Rover.

By Administrator at October 09, 2021 09:00
Filed Under: Non-Atari

Tak už máme aj my elektromobil. A dostal som ho zadarmo, od suseda na chalupe. Poznáme sa roky a vzájomne si pomáhame pri prácach. Jeho vnučky už podrástli a tak sa už do autíčka nezmestia, takže už nejakú dobu stálo odstavené. Stretli sme sa a ponúkol mi to nech sa na to pozriem že akumulátor je už určite v háji a čo iné nefunguje tak to je vo hviezdach. Cena ? Za ďakujem, hodne lacný nákup.


Pozrel som sa na to, origo akumulátor je gelový 12V/7.2Ah, zapojil nabíjanie podľa návodu, išlo celú noc, ráno moje vnučky nažhavené sadli do autíčka a ... po 5 minútach bolo po jazde. Nebola šťava. No to bolo žiaľu ...

Našťastie som v zásobách vyhrabal starší gelový 10Ah akumulátor, trvale ho mám nabitý, používam ho pri el. zdviháku na auto a podobne. Akumulátor 10Ah je už rozmerovo väčší t.j. nezmestí sa na pôvodné miesto pod sedadlo a tak teda bol dočasne prichytený gumovým lankom priamo na podlahe, prepojil som ho na dlhšie kábliky, prívody zablendované tak aby ani náhodou detičky neprišli do kontaktu s 12V (istota je istota). Ako sa ukázalo ostatné na autíčku bolo v poriadku. Mladšia si potom dôležito dala nohy práve naň a vnúčence tak znovu vyrazili na "veľkú" cestu asi o 15 minút neskôr po tej prvej krátkej jazde elektromobilom. Bolože to radosti ! Cestou z kopca menšia vykrikovala: "Spomaľ !", poprípade "Stoj !". Kráčal som za nimi, staršia sa otočila a zdvihnutým palcom mi niekoľkokrát dala najavo aké je fajn mať vlastné autíčko. Po asi 1.5km jazde sme sa spokojne vrátili na chalupu. Autíčko s plným nákladom 2 slečien zvláda aj celkom slušné stúpanie bez nejakých viditeľných problémov. A akumulátor bol stále ešte celkom slušne nabitý, pravdepodobne by to vládalo na jedno nabitie takúto cestu zvládnuť aj 2x.

 

Potom som dal som nabíjať pôvodný aku na sofistikovanej nabíjačke Velleman pre gelové akumulátory prúdom 1A, bol som zvedavý čo nabíjačka ukáže:

Velleman-K8012-Intelligent-Lead-Accid-Battery-Charger.aspx

 

Keď som skontroloval pôvodný akumulátor po pár hodinách - keď už začal klesať nabíjací prúd z 1A na 430mA tak zrazu to začalo kolísať a nakoniec poskočilo na hodnotu  490mA a tam okolo tejto hodnoty to už zostalo trvale (viac ako 2 hodiny, potom som ho odpojil). Proste akumulátor je skutočne v háji (už je fyzicky v GME v správnom koši na odpad). Originálna nabíjačka je iba jednoduchý zdroj ktorý "rve" hodnotu prúdu bez ohľadu na to či  je aku už nabitý alebo ešte nie. Dodáva trvale prúd niečo cez 1A a to skutočne akumulátoru nemôže prospievať - tobôž ak je už nabitý.

 
Zohnal som nový gelový akumulátor rovnakých rozmerov (teda zmestí sa na pôvodné miesto) ale s jednou významnou zmenou - má o 20% vyššiu kapacitu - 12V/9Ah, už je na svojom mieste, bez problémov ho majú v GME.


Pritom som sa elektromobilu pozrel bližšie na zúbky (teda vlastne pod sedadlo) a išiel som si pozrieť elektriku. Budem stručný - vyhodil som prepojenie od výrobcu, bolo chybne zapojené, ochranná prúdová tepelná poistka bol zapojená do prívodu nabíjačky, takže to prepájal skutočne niekto kto nevedel čo robí. Akumulátor mal ešte origo zaliate prívody na zem a +12V takže zaručene tá blbosť bola urobená ešte vo fabrike. Konektor pre nabíjanie je sofistikovanejší, ak sa pripojí tak sa autíčko samo vypne. Ak sa vyberie - autíčko sa môže používať, jednoduchá a účinná ochrana. Odstránil som ochrannú diódu v sérii s výstupom z nabíjačky na akumulátor. Namiesto diódy som zaradil poistku (výmennú) 2.5A cez ktorú teraz prúdi šťava z nabíjačky do akumulátoru. Teraz do konektoru nabíjania pripájam iba spomenutú nabíjačku Velleman (tá má vlastnú ochranu proti prepólovaniu aku), pôvodnú nabíjačku som radšej vyhodil. A mám záruku že akumulátor bude nabitý tak ako treba a nemusím si vôbec robiť starosti s tým že sa niekedy prebije, to už naozaj nehrozí. A ešte si teraz môžem zvoliť pomalé nabíjanie (0.3A), alebo rýchlejšie (1A).


Má to 2 motory na zadné kolesá, vyžadovalo to trošku nanovo nastaviť vôľu pre volant (po chvíli sa to podarilo), má to aj diaľkové ovládanie - bezva vec keď s tým prekvapíte deti a auto sa dá samé na dvore do pohybu. Vstavané rádio, možnosť pripojenia USB kľúča - prehráva mp3. Čiže, všetko funguje tak ako má, vyriešené dobré a správne nabíjanie akumulátoru - no a tá výsledná radosť a spokojnosť - to treba vidieť na vlastné oči. Výhodou je že to nepotrebuje veľkú garáž ...

 

Doplnené:

Po výmene akumulátoru za nový - hodinová jazda na dĺžku tak cca 3km, potom jazdenie po trávniku na futbalovom ihrisku a záverečné strmé stúpanie k chalupe - autíčko vyšlo aj s detičkami naprosto bez najmenších problémov.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, rate post:

Igiho knižnica 33 - Mikromonitor 64 a MD-DOS.

By Administrator at October 08, 2021 07:30
Filed Under: Atari

Operačný systém MDDOS vznikol zo snahy vytvoriť jeden operačný systém, ktorý by dokázal obslúžiť čo najviac periférnych zariadení bez potreby nahrávať samostatný program.

 

Mikromonitor 64 a MD-DOS.pdf (3,54 mb)

Príjemné čítanie.


Poznámka:

Je škoda že označenie portov joysticku nie je vždy jasné, je to len drobná vec inak naozaj pekne urobenej príručky.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

10_2021 Blog, Notes.

By Administrator at October 01, 2021 16:03
Filed Under: Blog

Ani som sa nenazdal a je tu október. Plány veľké, čas málo. Tak uvidím.

___________________________________________________________

08.10.2021

Po dlhej, dlhej dobe zase niečo do Atari knižnice:
Igiho knižnica 33 - Mikromonitor 64 a MD-DOS.

____________________________________________________

09.10.2021

Aj my doma sme naskočili na vlnu elektromobilov:
Prvý elektromobil v rodine ... Land Rover.

____________________________________________________

12.10.2021

Zase niečo z mojej Atari knižnice:
Igiho knižnica 34 - ZAK Praha 1988 - príloha VII.

_________

Dnes som zaregistroval na bazoši predaj 14" profi monitoru SONY zo vstupmi pre s-video, SCART atď. Parádna mašina, cena ? 90 .- Euro. Síce som sa mohol ozvať, ale už by som to nemal kde dať, za 2 hodiny to už bolo preč. Všimol som si na nálepke príkon 75W ... čo je už naozaj dosť. Budem ekologický a tak som to nechal plávať, novému majiteľovi želám dlhú bezproblémovú prevádzku. Je bezva že sa objavujú na predaj aj takéto kusy techniky.

___________________________________________________________

15.10.2021

Nejaké tie poznámky k pokračovaniu uverejňovania Igiho knižnice:
Igiho knižnica - poznámky3.

____________________________________________________

19.10.2021

Igiho knižnica, ďalšie pokračovanie oskenovaných spravodajov:
Igiho knižnica 35 - ZAK Praha 1988 - príloha VIII. Komentovaný výpis OS.

____________________________________________________

25.10.2021

Síce je možné že tento vtip som už uverejnil, ale aj tak stojí za to ...

_____________________________

Je to už približne 30 rokov kedy skončil činnosť Atari klub Petržalka na Kopčianskej ulici, síce sa ešte presťahoval do neďalekej škôlky, ale to už bolo naozaj len také "dožívanie". Nízku prízemnú, vcelku nenápadnú budovu tmavozelenej farby na tom mieste v tvare L potom po krátkom čase zbúrali a odvtedy je tam otvorená trávnatá plocha. Je to v tesnej blízkosti obchodu TESCO (cez ulicu na druhej strane ) a cez ulicu na druhej strane je železničná stanica v Petržalke. Stretávalo sa tam 1x týždenne cca 70 ľudí (ak sa po tých rokoch nemýlim dňom "D" bol utorok), čo na jednu miestnosť bolo naozaj dosť. 8biťáci stále niečo riešili, STčkári stáli obďaleč (bolo ich iba zopár) a ani si nespomínam žeby niekto z nich vlastné ST na stretnutie nosieval. Double deck mašiny kopírovali pásky tak že sa z nich pomaly dymilo - či sa to niekomu páči alebo nie bolo to najrýchlejšie kopírovanie, zmenil to až nástup TURBO 2000. Dosť bolo spomienok.

Tak si už len pripomeňme to miesto:

 

 

Pohľad od železničnej stanice a obchodu TESCO. Foto: Google maps

Tu stála tmavozelená budova.

____________________________________________________

27.10.2021

Poznáte programátor PREPROM-02 ?:
Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02.

____________________________________________________

30.10.2021

"Lite" verzia programového vybavenia pre programátor 74188:
SBC6502 - 52 - PROM 74188 - best program v.1.07.(lite)

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: