SBC6809 - step1 - extended board 6809 - miniboard 68B50. Part-7.

By Administrator at May 30, 2021 12:27
Filed Under: SBC8085-NCB85

Pretože som sa rozhodol rozšíriť SBC6809 o extended board a pri dodržaní zásady že nechcem priamo zasahovať do základnej dosky musím si pomôcť jednoduchou pomocnou doštičkou ktorá sa bude zasúvať na miesto pôvodného čipu 68B50. Potrebujem totiž "potiahnuť" jeden vývod z tohoto čipu na novú extended dosku - toto neviem obísť a tak nasleduje táto konštrukcia.

 

Jumpre nastavené už do polohy pre prácu s extended board.

Tiež je zapojený vývod ktorý ide na Y2 čipu MMU.

 

Snažil som sa to previesť tak aby bolo možné SBC6809 naďalej používať tak v pôvodnom stave ako aj s nasunutou extended doskou, na prepínanie do požadovaného stavu slúžia 3 pomocné jumpre. 

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Schéma 68B50 miniboardu (obrázku je už osadená na svojom mieste, v pôvodnej pätičke 68B50):


 

Časť tohoto textu sa už nachádza v predchádzajúcom článku:

Pre toto riešenie som sa rozhodol mimo iného aj z dôvodu že som mal jeden čip 6850 ktorý sa nedal osadiť do pätičky, mal ulomenú časť jednej nožičky (čip som dostal už v tejto "podobe", ale bolo by škoda ho nevyužiť - a pritom je stále funkčný) a tak dostal svoj vlastný "motherboard". A tým pádom aj problém s nožičkou bol vyriešený. Na doštičke sú ešte umiestnené 3 prepínateľné jumpre. Ak sú prepnuté do pozície ako na obrázku tak je to úplne normály čip 68B50 s vývodmi presne 1:1. Po prepnutí do opačnej polohy jeto riešené tak že stačí na výber čipu iba CS (negovaný), t.j. treba potom na ovládanie iba jeden jediný vývod, netreba teda riešiť celé 3 prívody na samotný výber čipu, tie dovtedajšie vývody potom majú na sebe už zabezpečenú trvalú log.1. Toto zapojenie je určené pre ďalšie rozšírenie možností, tiež je schovaný zospodu na doske vývod CS2 (negovaný) ako externý vývod (používa sa káblik). Myslím si že tu už viac ukážu zábery ako nejaký ďalší text.

 

Postavené - klasicky na univerzálke doštičke, vývod ktorý musí ísť na MMU je umiestnený zospodu a teda spojenie je rozoberateľné - a ak nechcem používať rozširujúcu dosku stačí všetky 3 jumpre prepnúť do druhej polohy (doprava, ak sa riadime fotkou)) a je z toho normálna, pôvodná 6850 a SBC6809 potom pracuje plne v pôvodnej zostave. Jediná poznámka k tejto úprave - zväčší sa vlastná stavebná výška a preto prívody na extended dosku musia byť použité o niečo vyššie (s tým som ale počítal), nespôsobuje to žiaden problém vo funkcii samotného SBC6809.


Nasadený káblik na ext.vývod CS2.

 

Takéto zapojenie mi umožní postupne previesť pripojenie ďalších +8kB RAM (t.j. potom je k dispozícii 40kB), tak isto viem pripojiť aj čip 8255A, čiže budú k dispozícii tiež 3x 8-bitové porty (ešte je tam aj jedna rezerva pre ďalšie pripojenie nejakej periférie + 4 voľné výstupy na MMU). Na ovládanie pamäťových rozsahov a chip selectu potrebných čipov sa síce dal použiť 2x čip 74LS138, ale rozhodol som sa že "nasadím" vlastnú MMU (Memory Management Unit), ktorú tvorí iba jeden čip 74188 (keď už mám k tomu postavený programátor, tak prečo nie ...). O tom ale bude ďalšie pokračovanie.


Dnešný článok je prípravou pre použitie rozšírenej dosky, všetky ostatné prepojenia idú cez konektor rozšírenia, ktorý sa nachádza priamo na základnej doske SBC6809.


V ďalšej časti bude zapojenie samotnej MMU a jeho prepojenie na tento postavený miniboard 68B50 + popis obsahu samotnej MMU, teda dáta potrebné na napálenie do vlastnej  PROM 74188 a následné oživenie tejto časti aby sa dalo pokračovať v rozširovaní SBC6809 o ďalšie časti.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari + Commodore software on same side of a floppy.

By Administrator at May 27, 2021 07:11
Filed Under: Atari

Dnešný titulok už napovedá o čo sa jedná. Pripravený software pre Atari a aj Commodore  - ale všetko je na tej istej strane diskety, čiže netreba disketu otáčať a po jej založení do disketovej jednotky je možné software priamo nabootovať na konkrétnom stroji (A alebo C.)  Ako je to možné ?

 

Najprv si pripomeňme, že existujú diskety (označujú sa ako "flippie"), kde je na jednej strane software pre Commodore a na druhej strane pre Atari (alebo naopak, podľa toho ktorý priaznivec ktorej značky to práve číta). Založíme disketu, prevedieme boot na type počítača ktorý máme a beží to na našom počítači.


Ukážka flippie diskety:


zdroj: atariage.com, autor:Idelsarte

 

Tu je to jasné, jedna strana pre jeden typ, druhá stran pre druhý, nič sa s  ničím nebije, úspora je tak isto jasná, stačí jedna disketa a distribúcia pritom beží pre 2 typy. Obidva počítače zdieľajú fyzický formát diskety 5.25" a 48 TPI, čiže toto je rovnaké.

 

Ale ako je to u na začiatku spomenutej diskety kde je všetko na jednej strane ? Je to vôbec možné aby to priamo bootovalo do 2 rozličných systémov bez toho aby bolo treba na strane počítača prevádzať nejaké "psie kusy" ? Áno, ide to a v ďalšom to trošku popíšem.


zdroj: atariage.com, autor: Fred_M


zdroj: atariage.com, autor: Fred_M

 

Základ je v tom, kde jednotlivé počítače ukladajú svoje dáta: Commodore začína na stope 18 a teda ak začneme ukladať od 18-ky smerom nahor (k 35-ke) tak sa sa údaje s Atari neprekryjú. Atari začína na stope 0, voľné je to potom pre použitie po stopu 17. Ak sa pohybujeme v uvedených medziach tak je možné mať naraz na diskete programové vybavenie pre obidva počítače a je možné priamo nabootovať z diskety. 

Samotný voľný rozsah je dosť malý a preto sa napríklad dala využiť oblasť nad stopou 35 pre Atari.

Výhody ? Je jednoduchšie mať všetko na jednej strane, pretože stačí disketa ktorá má overenú jednu stranu (treba pripomenúť že vtedy sa vyrábali tzv. jednostranné diskety, druhá strana (funkčnosť) takejto diskety sa neoverovala), je to lacnejšie. A tvorba diskety bola 2x rýchlejšia, čo tiež nebolo zanedbateľné. Pri prípadnom použití kvalitnej diskety mohla byť na druhej strane umiestnená ďalšia dávka programového vybavenia.

Nevýhody ? Vhodné pre kratšie programové vybavenie - aby sa to zmestilo všetko na jednu stranu diskety.

Akonáhle ceny diskiet išli nadol tak sa opodstatnenie vytrácalo, pre flippie disky mohli byť už aj dlhé programy, pretože bola k dispozícii celá strana diskety pre konkrétny typ počítača.

Celý článok je vlastne len pripomenutím ako sa kedysi (1985) uberali cesty vývoja programového vybavenia a šetrilo sa miesto kde sa len dalo. Osobne mi nie je známe že by sa u nás vtedy niečo podobné fyzicky objavilo a že by to niekto používal. Ako zaujímavosť aj po tých rokoch to určite stojí za to pripomenúť.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6809 - Power supply protected board. Part-6.

By Administrator at May 14, 2021 07:00
Filed Under: SBC8085-NCB85

 

Plne tranzistorová verzia ochrannej dosky pre SBC6809. Poskytuje ochranu pred pripojením napätia väčšieho napätia >5V a chráni aj proti prepólovaniu napätia na svojom vstupe a tiež má vypínač čo mi na tejto SBC6809 dosť chýbalo. Doska ochrany je riešená ako tzv. priechodzia - na jednej strane sa pripojí napájanie zo zdroja 5V a na druhej strane sa potom pripojí napájanie do SBC6809. Táto doštička je len doplnková, nie je nutnou podmienkou pre fungovanie SBC.


Tak isto sa dá použiť pre počítač Micro UK101 - len ak to postavíme preň tak netreba riešiť zapojenie null modemového kábliku, pretože pre Micro UK101 ho netreba. 

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Pozrime si samotné zapojenie ochrannej dosky:

 

 

Funkcia:


Najprv stavy ktoré sú po pripojení správneho napätia =5V:

 

- pri vypnutom vypínači svieti LED na červeno, kľudový stav, indikuje že je na vstupe napätie

- po zapnutí spínača sa rozsvieti LED na zeleno, na výstupe je potrebných 5V pre dosku SBC6809

 

Ak pripojíme na vstup napätie väčšie ako 5V (trebárs 9, alebo 12V, maximálne do 20V, zo správnou polaritou):

 

- pri vypnutom vypínači svieti červená LED, pritom sa ozýva prerušovane v rytme 1Hz sirénka, tento stav indikuje že máme na vstupe prepätie (nemáme zapnutý spínač, takže prepätie zatiaľ nemôže na výstupe z dosky spôsobiť ďalší problém)

 

- ak aj napriek tomu zopnete spínač tak zareaguje ochrana proti prepätiu (2x paralelne zapojené ZD, je splnená podmienka že na vstupe dosky je viac ako 5.6V) a tým pádom príde k prepáleniu poistky, potom už nebude svietiť žiadna LED


Ak na vstup pripojíme napätia opačnej polarity v rozsahu 3÷20V - tak vďaka ochrannej funkcii diódy D1 tiež príde k prepáleniu poistky, zase nesvieti žiadna LED

 

Na doske je priamo postavený aj tzv. null modemový káblik aby nebolo potrebné používať jeho dlhú originálnu verziu, t.j. do tejto dosky ochrán sa priamo pripojí prevodník USB↔RS232 a výstup z dosky ide rovno na konektor RS232 na doske SBC6809. (Miesta na doske bolo dosť, treba to využiť.)

 

Kľudový stav, na vstupe je potrebných 5V.

Predný kryt len kryje to čo nemusí byť pri používaní videiť.

 

Pracovný stav, na výstupe dosky je 5V, SBC6809 zapnutý.

 

Celkový odber zariadenia = 5V/7mA, normálny pracovný stav. Zapojenie sa síce dá zrealizovať aj na integrovaných obvodoch, ale kontrast použitia celotranzistorového riešenia voči samotnej dosky SBC sa mi priam ponúkal a funkčnosť je výborná, nakoniec rozhodol väčší povolený napäťový rozsah pri použití tranzistorov. Prvotné úvahy boli o nasadení čipu NE555, sú dve verzie -  normálna 555-ka a jej CMOS verzia. Prvá verzia ide do 18V, vlastný odber je 20mA, čo je celkom dosť. CMOS verzia "žerie" iba 0.3mA čo je potešujúce - ale zase chodí iba do 15V. A preto som skončil na starých dobrých samostatných tranzistoroch. (A odolnosť voči pripojeniu napájania až do 20V tiež nie je na zahodenie.) V zapojení sú nasadené tranzistory ktoré už boli použité, t.j. ktoré boli kedysi vypájkované. Mám tam konkrétne použité typy 3x KC508 a 1x 2N2222, t.j. jedná sa o tranzistory ktoré sú v kovovom púzdre (je jedno na ktorom mieste a v akom poradí sa použijú). T1 slúži pre zhasnutie červenej LED po zapnutí spínača (ak máme našich potrebných 5V). Použitie tranzistorov T2÷T4 nie je podmienkou, ale vďaka nim sa ozýva sirénka prerušovane, čo je rozhodne výraznejšia signalizácia ako trvalý tón. Ak ich v zapojení nepoužijete (zapojenie sa tým výrazne zjednoduší) tak sa sirénka pripojí priamo paralelne priamo na odpor 1k (pri T4), potom pri prepätí bude znieť trvalý tón. Tranzistory tu plnia iba pomocné funkcie, základné zapojenie proti prepätiu a ochrana proti prepólovaniu je zabezpečená Zenerovými diódami a diódou orientovanou v závernom smere. Ochrana proti prepólovaniu je riešená Schottkyho diódou, tá na zariadení povolí pri prepólovaní napätie ísť niekde do hodnoty -0.25V, čo je podstatne menej ako je hodnota -0.7V u diódy 1N4007 ktorá slúži ako ochrana a nachádza sa už priamo na doske SBC6809. Použitá duálna LED zo spoločnou katódou svieti dostatočne aj pri hodnote odporu 1k a napájaní 5V. Použitá piezo sirénka funguje v rozsahu 3÷16V, ale kmitá teda je ju počuť už od 0.5V na jej vstupe.

 

Pohľad na zadnú stranu, vľavo null modemová verzia kratučkého kábliku.

 

 Dtto. Vstup pre USB↔RS232 je vľavo dole. Výstup 5V z dosky ochrán je cez

"čokoládku" ktorá umožňuje pripojiť potrebný krátky káblik pre napájanie 5V

dosky SBC6809.

 

Pohľad do "útrob" dosky ochrán. Nie je tam nič zvláštne,

zapojené je to celé na univerzálke.

 

Spínač na doske zároveň funguje aj ako studený štart SBC6809 (úplné odpojenie napájania) - reset na motherboarde totiž prevádza iba teplý štart zo zachovaním nahratého programu. Občas to naozaj môže vadiť ak nedostaneme počítač do východzieho stavu a vyťahovať zdroj zo zásuvky potom naozaj nebude to pravé orechové.

 

Dôvodov pre stavbu tejto ochrannej dosky bolo viacero, ale asi ten najhlavnejší - mám doma spústu spínaných zdrojov, tak na 5V a ešte viac na 12V, pritom všetky používajú rovnaký výstupný a teda aj vstupný konektor. Napríklad u SBC6502 je to jednoduché, tam idem zo zdroja 12V - tam žiaden prúser nehrozí. Tu sa ale jedného dňa môžem zabudnúť a ... je jasné čo by sa stalo ak by som pripojil SBC6809 namiesto na 5V na 12V zdroj - teraz to buď začne prerušovane pískať, alebo ak by som nechal spínač zopnutý tak akurát budem musieť ísť hľadať novú poistku. Stále mám pocit že takto je to citeľne lacnejšie, v najhoršom prípade - samotná poistka toľko ako čipy v SBC určite nestojí. Celkové riešenie je určené pre napájanie zo zdroja 5V s maximálnym odberom do cca 1A, reálna spotreba SBC6809 je pritom necelá 1/5 tejto uvedenej hodnoty. Pre použitie zo zdrojom ktorý dodá viac prúdu by som už riešil vypínanie cez tyristor, ktorý s väčším prúdom nemá problém, tu je to ale zbytočné.

Pre istotu som ale na zdroje a konektory nalepil samolepky s označením použitej voltáže, síce to tak isto všetko nevyrieši, ale je to lepšie ako nič.

 

Pohľad z druhej strany. Zľava na poistku, ZD pre sirénku a vlastná sirénka.

Na doske je aj jumper ktorý ak sa rozpojí tak je možné merať vlastný odber SBC.

(Tam sa potom pripojí merací prístroj, pridané, nie je to v schéme.)

 

Vpravo dole prívod pre USB↔RS232, nad tým výstup cez null modem do vstupu SBC6809, teda nemusím používať externý null modemový káblik. Pre mňa je to prínosom. Toto riešenie tak isto mení ťažisko celého SBC6809 takže celá zostava už nejaví tendencie preklápať sa smerom dozadu čo s radosťou kvitujem. Pozorný čitateľ si iste všimol neobvyklú úpravu - samostatnú doštičku pre čip 68B50 (teda je tam konkrétne kvalitný čip 6850 z nefunkčnej dosky Atari ST kde reálne fičal na 8MHz). Tento čip mal ulomenú časť jednej nožičky (čip som dostal už v tejto "podobe", ale bolo by škoda ho nevyužiť - a pritom je stále funkčný) a tak dostal svoj vlastný "motherboard". A tým pádom aj problém s nožičkou je takto vyriešený. Na doštičke sú ešte umiestnené 3 prepínateľné jumpre. Ak sú prepnuté do pozície ako na obrázku tak je to úplne normály čip 68B50 s vývodmi presne 1:1. Po prepnutí do opačnej polohy jeto riešené tak že stačí na výber čipu iba CS (negovaný), t.j. treba na to iba jeden jediný vývod, netreba teda riešiť 3 vývody na výber čipu, tie 2 potom majú na sebe už zabezpečenú trvalú log.1. Je to určené pre ďalšie rozšírenie možností, tiež je schovaný zospodu na doske vývod CS (negovaný) ako externý vývod, ale teraz to tu už nebudem ďalej rozoberať, ešte sa k tomu niekedy dostanem. Zatiaľ sa možnosť prepojenia jumperov na druhú stranu nevyužíva. Proste toto je momentálne v tomto okamžiku už urobená "práca naviac" pre perspektívne úpravy.


 

Výhodou je že zapojenie nevyžaduje absolútne žiaden zásah do dosky SCB6809, dokáže ochrániť proti prepólovaniu a prepätiu na svojom vstupe a teda tým aj chrániť zariadenie ktoré treba napájať. Riešenie je sendvičové, jednotlivé dosky sa vlastne iba pripájajú postupne k vlastnému motherboardu SB6809. Najspodnejšia doska je čistý cuprextit, vodivá strana je otočená smerom nadol. Chráni pri položení vlastného SBC kdekoľvek na stôla a nehrozí skrat. A ešte k doske ochrán - je tu viacero vecí na jednej doštičke, dokáže to náš SBC chrániť a tak isto vo výsledku aj zmenšiť potrebnú kabeláž pre komunikáciu s PC. Nie je to síce žiadne svetoborné dielo, ale funguje dobre a plní to čo som od toho očakával. Pritom na doštičke je stále dostatok voľného miesta - teda ak by ma napadlo niekedy tam ešte niečo dorobiť.

(Kábliky prívodu napájania a nullmodemového kábliku ktoré idú z doštičky ochrán som zatiaľ nechal dlhšie ako treba, skrátiť sa dajú vždy, naopak by to už bol trošku problém ...)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

SBC6502 - 50 - PROM 74188 - najnovší (new) program v.1.04g

By Administrator at May 09, 2021 06:44
Filed Under: SBC6502

 

Stále si musím pripomínať že úpravu programového vybavenia pre programátor 74188 už nebudem prevádzať - človek mieni, život mení. Napaľoval som jednu PROM 74188 a (konečne !) sa objavila jedna chyba - nešiel napáliť jeden jediný bitík. Nepomohlo ani nové spustenie programu, dĺžka PGM pulzu =17ms proste bola krátka pre túto konkrétnu PROM, odolávala zmene obsahu v tomto smere naozaj bohatiersky. Pomohlo až dodatočné predĺženie programovacieho pulzu na novú hodnotu a to hodne vysokú =50msec. Toto som si ako autor programu pre tento prípad upravil naozaj jednoducho, ale nebolo by to asi jednoduché pre normálneho usera - a to už bolo len krok od toho aby som prekopal doterajší program ešte viac k obrazu svojmu a pridal tam (mimo iného ) aj možnosť zmeny dĺžky PGM pulzu. A vďaka tejto úprave mám naďalej čisté konto napálených PROM - ani jedna doteraz nebola taká že by mi nešla nakoniec správne napáliť, naozaj je to celkom slušná úspešnosť - 100%.

 

 

Len dodám že všetky PROM 74188 čo používam a teda čo som kedy s týmto programátorom napaľoval sú iba z produkcie firmy TESLA. A toto bol prvý kus (po cca 50-tich), kde sa objavil problém. PROM 74188 od iného výrobcu nemám k dispozícii.

 

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu ktorá vznikne

zničením PROM pri nesprávnom použití programátoru !

 

 

Zmeny oproti verzii V.1.04e:


- "medzistupňová" verzia 1.04f zostáva neverejná, postupne som ale v nej prevádzal úpravy ktoré sú už aplikované do uverejnenej verzie 1.04g  

 

- pri spustení sa objavuje logo SBC6502, nasleduje aj úprava vzhľadu hlavného menu, nakoniec som sa vrátil k pôvodnému konzervatívnemu vzhľadu, ďalej sa zvýšila celková "blbyvzdornosť" programu pri jeho ovládaní

 

- našiel som bug pri manuálnom vstupe dát v dec tvare, ak sa zadali chybné vstupné údaje a vypísala sa chyba, prejavila sa tak že podprogram po načítaní 32byte dát obsahu budúcej PROM neukončil načítanie dát z klávesnice, ale pokračovalo sa v čítaní dát ďalej. Problém bol v použití rovnakej premennej ktorá bola volaná aj iným podprogramom, t.j. prišlo k prepísaniu pôvodne nastavenej hodnoty ktorá čítala potrebný počet bytov. Chyba je už v programe odstránená.

 

- všetky údaje pre konkrétnu verziu podľa rýchlosti taktu x-talu sa nachádzajú na začiatku programu už iba v 3 riadkoch 10021004, t.j. tu sú sústredené všetky potrebné hodnoty pre konkrétnu danú verziu, nie je to "rozťahané" po celom programe, pričom platí:


  U -  konštanta pre prepočet rýchlosti ktorá platí pre hodnotu dĺžku pulzu =1msec,

       (platí vždy pre konkrétny použitý x-tal), využíva sa pri voľbe (L)

DV - konštanta, ktorá prepočítava všetky čakacie programové slučky (okrem vlastného PGM pulzu),

       ktoré sa nachádzajú sa v programových riadkoch 2000÷2100, (zase platí pre konkrétny použitý

       x-tal)

PP - premenná, ktorá nastavuje štandartne dĺžku PGM pulzu na 17ms (vzorec: PP=17*U)

       (platí vždy pre konkrétny použitý x-tal)

LG - premenná, (new PGM pulse) ktorá určuje dĺžku PGM pulzu pre druhé kolo programovania, je to

       výsledok PP=PP*LG, t.j. ak je LG=2 potom je dĺžka dvojnásobná, ak je LG=1.5, tak v druhom

       kole bude výsledný PGM pulz 1.5x dlhší atď. (štandartná hodnota je nastavená na = 1.5, mala

       by sa pohybovať medzi číslom 1÷2, krok je povolený v desatinách, toto sú všetky povolené

       hodnoty pre LG: 1, 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2  - žiadne iné hodnoty nie sú

       akceptované ! /kontroluje sa to/

       Ak je LG=1 tak potom je dĺžka PGM pulzu v druhom kole totožná s prvým kolom, nepredlžuje sa !

 

Skúsenejší si môžu východiskové nastavenie parametrov nastaviť sami:

(uvedené príklady platia pre x-tal = 4.000MHz)


    príklad nastavenia priamo v programe 1:

   17msec pulz, PGM pulz pre druhé kolo =1.5 násobok 17msec, t.j. =25.5msec

   1002 U=2.53:DV=5:PP=17*U:LG=1.5:Z$="ver.1.04g
   (toto je štandartné nastavenie programu verzie 1.04g)


   príklad nastavenia priamo v programe 2:

  15msec pulz, PGM pulz pre druhé kolo =1.4 násobok 15msec, t.j. =21msec

  1002 U=2.53:DV=5:PP=15*U:LG=1.4:Z$="ver.1.04g


   príklad nastavenia priamo v programe 3:

  10msec pulz, PGM pulz pre druhé kolo =2 násobok 10msec, t.j. =20msec

  1002 U=2.53:DV=5:PP=10*U:LG=2:Z$="ver.1.04g

     

- do hlavného menu pribudla nová položka (L), tu je možné manuálne zmeniť vlastnú dĺžku programovacieho pulzu v rozmedzí 1-100ms, pozor, táto zmena je funkčná v programe až do jeho nového spustenia, po novom spustení programu (príkazom RUN) sa vždy nastaví východzia hodnota daná uloženými údajmi v riadku 1002, údaj o dĺžke nastaveného pulzu sa zobrazuje v hlavnom menu (práve toto pokrýva tú možnosť ak niektorá PROM 74188 nejde bezchybne naprogramovať pomocou krátkeho PGM pulzu), datasheet definuje dĺžku PGM pulzu na hodnotu  v rozmedzí 1÷20ms

 

- ďalšia zmena nastáva pri programovaní, t.j. ak nezbehne bezchybne prvé kolo naprogramovania tak sa dĺžka programovacieho pulzu automaticky predlžuje na hodnotu rovnú 1.5 násobku pôvodne nastavenej hodnoty, potom sa spustí druhé kolo naprogramovania PROM. Ak nezbehne bezchybne napálenie ani po tomto predĺžení programovacieho pulzu v druhom kole programovania tak je PROM vyhodnotená ako zlá (toto zostalo tak ako doteraz) a program sa ukončí


- pribudla možnosť priamo v riadku 1002 si zadefinovať o aký násobok pôvodnej hodnoty PGM pulzu sa predĺži v druhom kole programovania samotný PGM pulz (premenná LG). Toto som nezaradil do menu, pretože s týmto by mal manipulovať len ten čo vie čo robí. Násobok hodnoty je uložený priamo v programe, t.j. po novom reštarte programu nastavená hodnota sa nemení. Výsledná hodnota nastavenia PGM pulzu pre druhé kolo programovania sa zobrazuje priamo v menu. Ak zadáme správne číslo v povolenom rozsahu zobrazí sa programové menu a môžeme pokračovať.

 

- ujednotená chybová hláška, doteraz boli samostatné hlášky pre dec a hex vstup a tiež pre vlastnú dĺžku PGM pulzu, teraz už toto spracováva iba jedna rutina, predtým toto bola daň za snahu o samostatné modulové riešenia na začiatku tvorby programu (platilo to ešte vo verzii 1.04f)

 

- oneskorovacie slučky (tie mimo PGM pulzu) v programe boli tak isto ujednotené, ich ovládanie sa teraz už prevádza len cez jednu premennú (DV)

 

- hidden voľba (I) - zrýchlený vstup do Backdoor helperu, umiestnenie (I) v menu bolo presunuté teraz vpravo nahor

 

- pridaná nová, ďalšia hidden voľba (G), umiestnenie (G) je vpravo hore pod voľbou (I), voľba zobrazí v menu číselné hodnoty: U, DV, PP a LG 

   Túto voľbu je možné vyvolať kedykoľvek z menu, výpis potom v menu zostáva aktívny až do nového príkazu RUN, neovplyvňuje žiadne parametre vlastného programu (pridané do programu 18.05.2021)

 

Zobrazené obsahy U, DV, PP, LG priamo v menu po stlačení (G)

 

- pridaná kontrola nastavenia konštanty LG pre prepočet dĺžky druhého PGM pulzu, kontroluje či je použitý rozsah hodnôt od 12 v rozostupe desatinných čísel v tomto rozsahu (iné údaje tu nie je možné použiť, spôsobia že program končí svoju činnosť a upozorní na chybu, viď vlastný popis LG, pridané do programu 18.05.2021)

 
- informácie o nastavenej dĺžke PGM pulzu + predĺžený PGM pulz pre druhé kolo sa zobrazujú priamo v menu programu


- vďaka všetkým možným úpravám sa dĺžka programu pohybuje okolo cca 19.818 byte (x-tal = 4.000MHz), miesta je pritom stále dosť pretože sa ukladá tokenizovane, program reálne v pamäti SBC6502 zaberá o cca 4.5kByte miesta menej

 


Použitie nastavenia hodnoty väčšej ako 20msec. je už na Vašom zvážení a Vašom riziku !

(Program na toto upozorní), nastavená hodnota 17msec. vyhovuje vo väčšine prípadov.

(napríklad: nastavíme trvale novú hodnotu =20msec, zapíšeme PP=20*U)

 

Tu je už len paradoxom väčšie použité číslo na naprogramovanie (t.j. dlhší PGM pulz), pretože ak obsah nebude v poriadku do pulzu =20msec tak máte tri možnosti:

 

a. - PROM vyhodiť

b. - predsa len skúsiť predĺžiť PGM pulz, pretože ak to neskúsite zostáva už iba možnosť a. (...)

c. - ak použijete programovací pulz dlhší ako 10ms tak v druhom kole (teda - ak nastavíme PG=2) už zaručene idete nad limit 20ms, čiže celé je to potom taká malá hlava XXII priamo v praxi (mne to obsah PROM nepokazilo ani pri PGM pulze =50msec a zachránilo PROM pre jej ďalšie použitie, zbehlo to potom priamo bez chýb už v prvom kole)

Ak natrafíte na PROM 74188 ktorá z interných príčin čipu odoláva správnemu naprogramovaniu aj pri nastavenom 20msec pulze tak nejaký veľkú možnosť výberu nemáte, len naozaj skúsiť pulz predĺžiť (možnosť b.), pritom určite je problém priamo v PROM a nie v samotnom programátore.

 

P.S.: tieto fotky vznikli vďaka mojim vnúčatám,

ktoré "vylepšovalli" čo sa dalo (a na čo mali dosah).

WinkLaughingTongue out

 

Nejaké tie printscreeny programu:

 

Obrazovka po stlačení (L) - zmena dĺžky programovacieho pulzu.

 

Zmena dĺžky programovacieho pulzu na hodnotu =25msec spolu s upozornením

na prekročenie dĺžky pulzu oproti údajom v datasheete .

 

Ukážka prvého programovacieho kola (PGM pulz nastavený na 25msec).

Nasimulovaná chyba programovania - aby sa spustilo 2 kolo.

 

Druhé kolo, PGM pulz automaticky = 1.5 násobok 25ms, t.j. =37.5msec.

Nasimulovaná chyba programovania.


Takto vyzerá bitová analýza ak je zlý obsah PROM, nepríde k jej správnemu naprogramovaniu 

(nasimulované) a tým pádom príde k ukončeniu programu.

 

Takže som zase sedel u programu nejaký čas, samého ma prekvapuje kam sa to postupne uberá, ale tie pridané funkcie sú skutočne dobre použiteľné. A postupne to pekne krásne utešene bobtná a bobtná a priberá na dĺžke. No a čo na záver ? Odporúčam používať túto najnovšiu verziu programového vybavenia. Pomaly začínam chápať prečo TESLA považuje číslo 90% správne napálených čipov za dobré a 10% čipov za odpad pri normálnom napaľovaní za prijateľné, proste rozptyl pri výrobe sa prejavuje tým, že niektoré PROM 74188 potrebujú o poriadny kus väčší napäťový a prúdový "šťuchanec" do svojej štruktúry aby prepálili nami požadovanú prepojku. Záverom len skonštatujem - ešteže sa napokon štatistika prejavila - i keď omnoho neskôr ako som čakal (a v podstatne menšej miere), ale nakoniec aj toto sa dalo zvládnuť. (Už mi to začínalo byť naozaj divné, že mne neblbne ani jedna PROMka, teraz som už spokojný.)Laughing

 

Program - verzia 1.04g je pre x-tal:
1.8432MHz
2.4576MHz
4.0000MHz
4.5000MHz
5.0000MHz

version 1.04g.zip (33,01 kb)

____________________________________________________________

Posledné, najnovšie programové vybavenie - verzia 1.09 je uverejnené v tomto článku:


http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-56-PROM-74188-last-best-program-v109-lite.aspx


V článku /na jeho konci/ sú uverejnené všetky vydané verzie programového vybavenia pre programátor PROM 74188.

____________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

05_2021 Blog, Notes.

By Administrator at May 01, 2021 17:56
Filed Under: Blog

01.05.2021

Kúpili sme z Ruska vakcíny, potom sa dozvieme že sme ich včas nezaplatili. Nakoniec zaplatili, ale Rusi nám peniaze vrátili. Teraz vieme že peniaze im musíme nakoniec zaplatiť - tak či tak, aj keby sme ich vrátili. Mrdník v priamom prenose. To naozaj už nie je nikto aby dal po nose tomu kto klame ? A ten náš ... sa ešte hrdo ohlási že zmluvu nečítal. Tomu sa dá uveriť, pretože u neho už ani normálne jednanie nečakám.

Vakcíny pre -násťročných, bezva systém, ktorý usúdi že podľa rodného čísla 05 atď. usúdi že sa niekto narodil v roku 1905 a nie 2005 a teda je automaticky okamžite zaradený na očkovanie. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí že chybu neurobilo, že sa zobák hovorkyni nezavarí ...

Chystaná 25%-ná daň, už viem kde bol minister financií na konzultácie. V Budapešti ...

___________________________________________________________

03.05.2021

Tak bývalý premiér a terajší minister financií chystá hodiť na Slovensko ďalšiu atómovku. Samozrejme zase si to máme zaplatiť sami. Len si hovorím kedy má čas vymýšľať tie nápady, nechcem použiť jadrnejší slovník. Asi nemá zmysluplnú pracovnú náplň, vždy robí to čo nemá a nevenuje sa tomu čomu sa má.

Len som zvedavý koľko takýchto "atómoviek" od uvedeného exota dokážeme na Slovensku absorbovať, ešte má na to celé 3 roky a zdá sa že ten čas chce využiť na to aby sme na neho nezabudli. Myslím si že na neho nezabudneme aj keby už prestal okamžite ... a v úplne iných súvislostiach ako si dotyčný myslí.

Citujem:"Niektorí si nedovidia na špičku nosa a žijú si svoj egotrip." Sedí to, super, ale na autora týchto slov ktorý je nešťastnou zhodou okolností ministrom financií.

Teraz sa to inak nedá !

(Piotr Kakiet)

 

V poslednej dobe som sa venoval dvom veciam:


- ďalšej úprave programového vybavenia pre programátor 74188 na SBC6502. Ukázalo sa že je v programe jeden bug (ovplyvňuje len zadávanie v dec tvare - ak urobíme chybu tak sa program zacyklil, už opravené) a ukázalo sa že by bolo dobré ak by bolo možné podľa potreby meniť dĺžku programového pulzu. Už s tým finišujem, niektoré veci sa mi v programe podarilo zase zmenšiť a zvýšiť konečnú blbyvzdornosť programu.


- postavil som si malú dosku pod SBC6809 do ktorej sa najprv pripája napájanie +5V a až z nej to ide na dosku SBC - je tam urobená ochrana proti prepätiu, vo vypnutom stave mimo iného dokáže pípaním oznámiť že bolo pripojené nesprávne napájacie napätie. Je tam indikácia napájania, vypnuté - svieti červená, zapnuté = svieti zelená. Tak isto je tam ochrana pevnou poistkou ktorá sa prepáli ak dosiahne napätie po zapnutí hodnotu 5.5V a viac, čiže malo by to vcelku dosť vydržať. Indikáciu som postavil na tranzistorovom riešení, súčiastky sú doma a asi by som ich inak nevyužil, vcelku pekný kontrast proti mikroprocesorom. Aj zdroj 1Hz sa dá postaviť na 555-ke, ale tu som ho urobil s multivibrátorom s 2 tranzistormi, proste je to inakšie ako sa dnes robí, stačia na to naozaj nevyužité staré domáce zásoby. V zapojení sú použité 4 tranzistory (malé kovové púzdra, 3x KC508 a 1x 2N2222, všetky tranzistory boli už kedysi použité, t.j. boli vyspájkované). Síce mám doma tranzistory KF508 ale tie by akosi zbytočne zaberali dosť miesta pretože sú rozmerovo podstatne väčšie. Indikácia prepätia je urobená malou piezo sirénkou, píska to od vstupného napätia 5.3V vyššie, vstup zvláda vstupné napätie až do 20V, ochrana proti opačnej polarite je pomocou diódy paralelne k napájaniu, pred ňou je spomínaná poistka, čiže ak pripojíme nesprávnu polaritu poistka sa tak isto preruší. Ha, aby som nezabudol, pretože na doske bolo dosť miesta tak som tam tiež umiestnil mini null modem zapojenie kábliku - nech už netreba ďalšiu dodatočnú kabeláž. All Ine One.

___________________________________________________________

05.05.2021

Tak Matovič zase nesklamal, zase ide do konfrontácie. Jemu skutočne nie je dané fungovať ako normálny človek, na to naozaj nemá. Zase na druhú stranu to perfektne potláča akékoľvek otázky na tému Sputnik.

___________________________________________________________

06.05.2021

Daňovú reformu nazvať "Veľký tresk" može nazvať len jeden človek na tejto planéte. Bude dobre ... no, nejako si nemôžem pomôcť ale chcelo by to dať ho vyšetriť lekárom, odborným, ešte lepšie by bolo konzílium.

___________________________________________________________

09.05.2021

Najnovšia verzia programového vybavenia pre programátor PROM 74188 - verzia 1.04g, odporúčam použiť túto najnovšiu verziu:
SBC6502 - 50 - PROM 74188 - najnovší (new) program v.1.04g

(Teda - pokiaľ nenájdem nejaký zásadný bug v programe ... zatiaľ o ňom neviem.)

___________________________________________________________

13.05.2021

Problémy s naším super turbo tata olajňákom pokračujú - čo sa aj dalo čakať. Všetko vie, každého ministra nahradí, bez neho ani krok ! To že je to už od začiatku trápne pri jeho povahe o neho ani nezavadí. Tak si zase počkáme čo zase vyvedie. A určite sa dočkáme, bohužiaľ.

__________

Dnes pár slov o inom. O jazde autom, ak sa sa na Vás zozadu prilepí "kliešť". Cestujete si veselo autom, keď tu zrazu v spätnom zrkadle vidíte ako sa za Vami rúti auto, odhadom tak 130-kou, dostane sa pomaly na Vašu úroveň, spomalí - a zaradí sa za Vás. Pekne natesno, maximálne tak 5m odstup, najlepšie ešte menej, 2m je to pravé orechové. Zrazu mu 90-ka stačí. A odteraz sa spokojne "vlečie" za Vami, šetrí pár deci - asi aby mu zostalo na poldeci. A takto je zrazu ochotný ísť aj desiatky kilometrov. Pridám plyn, okamžite sa prispôsobí a dotiahne sa. Uberiem, na 80-ku, spokojne sa za mnou vlečie naďalej. Uvedené manévre zopakujem niekoľkokrát za sebou, nerozhodí ho to, stále je prilepený ako kliešť. Len si hovorím že ak v 90-ke budem musieť dupnúť na brzdu tak ho mám v kufri a ani nezistí čo sa stalo. Pomáha jediné, vyradiť rýchlosť a keď klesne pod 70-ku tak to väčšinou "kliešť" po chvíli vzdá. Zase naberie svoju 130-ku a sviští ďalej a hľadá ďalšiu "obeť" na ktorú sa nanovo prilepí. Ja si zase spokojne pridám na pôvodnú rýchlosť - a za pol minúty na mne visí ďalší, obdobný  "kliešť". Neviem, moja skúsenosť je taká že takto sa chová väčšina vodičov z DS, pravdepodobne ich to učia už na autoškole. Je to pri každej jazde v tomto priestore. Inde som tento jav tak hromadne doteraz nezaregistroval.

Takže bacha na "kliešte", nie sú len v tráve ! Len si musíte sami vybrať ktoré sú viac otravné. Na tých na ceste spray nepomáha.

___________________________________________________________

14.05.2021

Jednoduchá ochranná (pomocná) doštička určená pre SBC6809, dá  sa použiť aj pre iné typy malých SBC ktoré nemajú veľký odber:
SBC6809 - Power supply protected board. Part-6.

____________________________________________________

27.05.2021

Programové vybavenie pre obidva druhy počítačov na jednej strane diskety:
Atari + Commodore software on same side of a floppy.

_________

P.S.:

ALZA má v lete Vianoce, tak sa pridám aj ja:

 

___________________________________________________________

28.05.2021

Minister financií Igor Matovič tvrdí, že by sa rád zaočkoval Sputnikom V, ale bude sa musieť dať zaočkovať inou vakcínou, keďže ruskú neuznávajú všetky krajiny, čo mu ako ministrovi sťažuje cestovanie. Kedy sa dá zaočkovať proti koronavírusu, zatiaľ nevie.

A čo tí ostatní ktorí tiež potrebujú cestovať a ponúkal im iba Sputnik? Zase - čo slovo to perla (i keď o takéto perly naozaj nestojím) ... už mu nepomáha ani mačací šampón.

___________________________________________________________

30.05.2021

Príprava prvého kroku pre nasadenie rozširujúcej dosky - extended board 6809:
SBC6809 - step1 - extended board 6809 - miniboard 68B50. Part-7.

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: