SBC6502 - 22 - software-Basic-programs. Odporový delič - Resistance divider.

By Administrator at March 28, 2019 20:00
Filed Under: SBC6502

Odporový delič - Resistance divider.


Programové vybavenie ktoré nám má uľahčiť rozhodovanie či to riešiť takto, alebo radšej na danom mieste použijeme odpor a Zenerovu diódu - to sa hodí ak treba celkom presne dodržať potrebné výstupné napätie a aj treba dodať väčší prúd. Jedná sa ďalší malý program ktorý sa občas pri navrhovaní niektorých zapojení môže viac ako hodiť - teda ak je k dispozícii.

Jedná sa tu o výpočet tzv. jednoduchého (v zapojení sú iba 2 odpory) nezaťaženého odporového deliča, občas sa to naozaj hodí.

Základný vzorec pre výpočet výstupného napätia na odpore R2:

 

 

Vzorec poskytuje len tento jeden údaj, lenže občas je potreba o tom deliči vedieť čo najviac informácií a tak som si napísal verziu výpočtu k obrazu svojmu, kde je tých výstupných informácií na displeji k dispozícii o poznanie viac.

Tu prikladám obrázok ktorý je určený k priloženému programu, vypočet je platný pre DC/AC vstupné napätie, jediná zmena je je že AC tečie prúd obidvomi smermi cez odpory, pritom pri DC tečie iba jedným smerom.

 


Ale ako to už v živote býva, občas potrebujeme aj ďalšie údaje, ako je napríklad priečny prúd týmto deličom, celková záťaž, jednotlivá záťaž na odporoch. A tak som je tu malý program pre SBC6502, na tom krpcovi sa fakt dobre skúšajú všetky možné veci. A potom že takéto SBC mašiny nemá zmysel držať pri živote, má ! Program nie je určený na výuku ako bol napísaný, hlavným cieľom bola funkčnosť programu.

Tu je jasne vidieť že aj ja si postupne osvojujem tento Basic, pretože sa mi podarilo skrátiť zápisy v ktorých sa vypisuje premenná s textom v jednom riadku (keď je text pred ňou a aj za ňou). Hja, budem sedieť u SBC častejšie ... Laughing

Tento program poskytuje všetky potrebné údaje aby sme vedeli navrhnúť odporový delič a teda aj vedeli aj záťažové pomery, t.j. aby sme nedali na delič odpor na zaťaženie 0.5W ak tam treba odpor trebárs na 2W.

Program počíta prúd v mA a príkon v miliwattoch, ja s tým problém nemám, kto potrebuje zmenu na A a Watty tak nech si urobí príslušnú úpravu. Výpis na obrazovku bude potom I=I/1000 a P=P/1000 (treba takto nastaviť výpis v programe už na A a W, čiže prepisovali by sa riadky 41 až 43).


41 ? " R1+R2="U*I/1000;"watts"
42 ? " R1="C*I/1000;"watts"
43 ? " R2="D*I/1000;"watts"

 

Ak do výpočtu zadáte ktorýkoľvek vstupný údaj =0 (či už napätie, alebo R1, R2) príde k ukončeniu programu.


Program:


01 REM Igi(c)2019
02 ? CHR$(12):REM CLS
04 ? " U=input in Volts"
05 ? " R1,R2 input in kiloOhm"
06 ? " Example:  4M7=4700,M47=470,47k=47,4k7=4.7"
07 ? " 470 Ohm=0.47,47 Ohm=0.047, 4.7 Ohm=0.0047"
10 CLEAR
12 ? " __________________________________"
15 ? " Resistance R1+ R2 divider":? :REM A=R1, B=R2
16 ? " U=";:INPUT U:IF U=0 THEN 95
18 ? " R1=";:INPUT A:IF A=0 THEN 95
19 ? " R2=";:INPUT B: IF B=0 THEN 95
20 ? " ________________"
21 ? " U="U;"Volts"
22 ? " R1="A;"kOhms"
23 ? " R2="B;"kOhms"
25 R=A+B: REM R=R1+R2
30 I=U/R:? " I="I;"mA":REM current
35 ? " UR1="A*I;"V":? " UR2="B*I;"V"
36 C=A*I:D=B*I:REM C=U1(res. R1), D=U2(res. R2)
40 ? " Total power:"
41 ? " R1+R2="U*I;"miliwatts"
42 ? " R1="C*I;"miliwatts"
43 ? " R2="D*I;"miliwatts"
90 GOTO 10: REM new start program
95 ?: ? " Input=0=End program":END

Program je urobený tak že sa dá bez najmenších problémov preniesť aj na iné známe typy 8 bitových počítačov (mimo riadku č.2 ktorý je špecifický pre SBC6502 kde sa ním nahradzuje príkaz CLS ktorý SBC6502 nemá a funguje vyslovene pre pripojenie cez Hyperterminal):

resistance divider.txt (838,00 bytes)

 

A teraz si už poďme pozrieť ako to vyzerá v terminálovom okne:

 

Začiatok programu.


Výpočet pre: U=12V, R1=1k, R2=1k.


Výpočet pre: U=20V, R1=3k3, R2=1k2.

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/SBC6502-0-UvodIntroduction.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari XF551 - doplnkové informácie. Atari XF551 - additional information.

By Administrator at March 26, 2019 17:17
Filed Under: Atari

 

O  doplnkových informáciách pre Atari 1050 som sa už zmienil, tak tu teraz mám na rade disketovú jednotku Atari XF551. Pokúsim sa tu podať viacero informácií o ktorých ste možne vedeli a možno aj nevedeli.

 

Viete že:

 

- jednotka Atari XF551 bola nasledovníkom jednotky Atari 1050, jej design zodpovedal už rade počítačov Atari XE, bola poslednou disketovou mechanikou Atari vyrobenou pre radu Atari 400/800, XL/XE osobných počítačov. Jednotka bola kompatibilná so všetkými predchádzajúcimi diskovými formátmi Atari. Pohon mohol byť nastavený na číslo 1 ÷ 4 konfiguráciou prepínačov dip na zadnej strane jednotky. XF551 bola dodávaná s Atari DOS 2.5, ktorý sa defacto stal neoficiálnym štandardom používaným väčšinou komunity Atari, mal k nej byť dodávaný DOS XE ale v čase vyjdenia jednotky do predaja na trh ešte nebol dostupný. Až neskôr vydalo Atari DOS XE, ktorý skutočne využíval schopnosti Atari XF551, t.j. rýchlosť a ukladanie na celú disketu. Atari DOS XE povolil podadresáre, skriptovanie a mnoho ďalších výkonných funkcií, ale napriek tomu sa neuchytil (jeho formát nebol kompatibilný s DOS 2.5 - to bol pravdepodobne najväčší kameň úrazu spolu s neskorým uvedením software na trh). Medzitým ho predbehli produkty tretích strán - ICD SpartaDOS, BiboDOS, MyDOS, ktoré tento problém nemali a boli priamo kompatibilné s DOS 2.5.

 

- kľúčovým konštruktérom modelu XF551 bol Jose A.Valdes z Atari (pracoval vo firme v období október 1979 až august 1989).

 
- použitý procesor 8050 (alebo 8040, ten nemá internú ROM): "HMOS single-component 8-bit microcontroller, 4kB internal rom, 256bytedata memory"

 

- počiatočné správy priamo od fy Atari a aj niektoré médiá v recenziách nesprávne označili že v jednotke sa nachádza procesor 6507 (v skutočnosti je tam použitý mikroprocesor  8040, alebo 8050). Len tak medzi rečou - 6507 28 pinové púzdro, 8040 (8050) má púzdro 40 pinové. Je fakt zaujímavé ak niekto napísal recenziu a tvrdí že porušil záruku aby sa o tom v jednotke sám presvedčil čo je naozaj vovnútri (a zjavne to aj tak asi otvorené nemal), je niečo neskutočné ako niekto obkecáva neobkecateľné ..., nakoniec pozrite si to sami, niečo takého v recenzii len tak neuvidíte:


https://www.atarimagazines.com/v7n2/XF551.html

 

Ukážka:

 

Skôr by som to videl v tomto prípade "na botu" autora článku, teda že si pomýlil radič WD1772 s procesorom 6507 (obidve púzdra majú zhodne 28 pinov), ale aj tak je des že niekto taký urobí recenziu, toto by sa fakt nemalo stávať. Takéto "kiksy" dôveryhodnosť naozaj nikomu nedodajú !

 

- DOS XE v XF551 manuáli nesprávne označuje oscilátor hodnotou 18.3333MHz (správne je táto hodnota = 8.333MHz), zase sa niekto "uklikol"

 

- vnútorným osadením jednotky, teda podrobnosťami o jej čipoch sa tu nebudem nejako zásadne zaoberať, už som to predtým popísal v iných článkoch, nakoniec si to viete pozrieť v samotnej schéme zapojenia.

 

- jednotka XF551 je rozmerovo kratšia, ale zase je o niečo širšia, v prevádzke je podstatne tichšia (tichší posun hlavičky) ako pri prevádzkovaní jednotky Atari 1050

 


- je hodne zaujímavé že na prednej strane jednotky nie je osadený žiaden indikátor zapnutia jednotky, je to naozaj dosť nezvyčajné. Buď sa na to v prebehu vývoja zabudlo, alebo je to nová  "TT" (Tramiel Technology) v praxi - úspora za každú cenu. Obchádza sa to potom rozličnými homemade úpravami, pretože inak neviete či je FD jednotka zapnutá alebo vypnutá - vypínač zariadenia sa nachádza na zadnej strane jednotky a teda nemáme priamo k dispozícii žiadnu informáciu o jej stave. Žeby sa podarilo uviesť kurvítko do praxe ?


Ako na to svojpomocne:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Double-LED-Atari-XF551.aspx

 

- založenie diskety do XF551 nespôsobí žiadnu aktivitu disku (na rozdiel od A1050, kde sa po založení diskety okamžite skáče hlavičkou na nultú stopu a prečíta sa správna hustota). Nových majiteľov práve toto poväčšine vydesilo a mysleli si že majú XF-ku pokazenú (pretože to porovnávajú s A1050).

 

- XF551 jednotka môže zapisovať na obidve strany diskety (má 2 hlavičky), zvláda priamo 4 režimy hustoty:

  Single    - 90kb jednostranne

  Medium - 128kb jednostranne

  Double   - 180kb jednostranne

  Quad      - 360kB obojstranne (tento režim nepozná žiadna iná Atari FD jednotka)

 

Prvé 3 režimy boli spätne plne kompatibilné s Atari 1050 (treba si pripomenúť že režim 3 Double A1050 zvládala až po hardvérovej úprave, režim 4 Quad pre ňu neexistuje, pretože mala iba jednu hlavičku = možný zápis iba na jednu stranu diskety).

 

keď napríklad naformátujete obojstranný disk s dvojitou hustotou pomocou programu SpartaDOS, MY DOS - všetko sa zapíše na 1 stranu disku vrátane celého adresára disku. Akonáhle má disk viac ako 180kB dát uložených na ňom, potom sa zapíše aj 2 strana disku. Výhodou je, že si môžete prečítať všetky adresáre a všetky súbory (ich veľkosť) uložené na 1 strane na ľubovoľnej jednostrannej jednotke s rovnakou hustotou, napríklad ak v A1050 máte zabudovaný US Doubler 1050.

 

 

- pretože táto jednotka sa vyrábala už za éry "Tramiel", tak je bohužiaľ dosť vidieť na motherboarde (základnej doske) že sa na použitom materiáli naozaj výrazne šetrilo - a to až tak že je použitá jednostranná doska s veľkým množstvom prepojok a materiál dosky nie je cuprextit ale je to nejaký tvrdený papier (rozhodne to nie je laminát), ktorý zďaleka nemá takú výdrž ako kvalitný cuprextit, stačí si porovnať kvalitu tejto dosky s doskou použitou v jednotke Atari 1050. Problém by možno nebol až taký vypuklý, ale prejavuje sa to práve na konštrukcii pripojenia prívodných SIO konektorov. Tam sú použité veľmi tenké, priamo vlasové spoje a viklaním konektorov pri zasúvaní kabeláže a jej následnom vyťahovaní ľahko môže prísť k prerušeniu spojov. Poväčšine stačí nanovo vývody konektorov prepájkovať a je po probléme, zmizne studený spoj. Tu hodne pomáha konektory prišróbovať voči základnej doske, vtedy je namáhanie podstatne menšie (neprejavuje sa potom zďaleka tak silno viklanie). Na fórach sa problém rieši buď radikálne (výmena celej dosky napríklad za novú verziu tejto dosky ála Dropcheck, ktorá je podstatne, podstatne kvalitnejšia celým svojím prevedením), alebo sa odporúča nechať SIO káblik zastrčený natrvalo v disketovej jednotke - vtedy neprichádza k takému intenzívnemu namáhaniu spoja konektor - doska plošného spoja.

 

Jedna z viacerých možných variánt novej základnej dosky ála Dropcheck.

(Používa pôvodný chladič pre LM7805 a LM7812.)

http://www.bitsofthepast.com/

Sú dostupné aj novšie kompaktnejšie verzie dosky:

 

 

Tak isto sa používali základné dosky zo zlým označením použitých súčiastok (zdvojené názvy súčiastok) a tiež napríklad boli dosky kde boli zlé spoje pre vypínač (tie následne vo výrobe preškrabali a prepojili správne káblikmi). A potom to hodili do obehu. Niektoré série ale boli vydané bez týchto vyslovených chýb, zatiaľ som videl iba pár takýchto kúskov.

 

Toto je originál doska z výroby - a ktorá bola v predaji.

Perlička:

označenie On - Off je na motherboarde  prehodené, ON je smerom

k stredu dosky, Off je na kraji dosky.


- prvá sa používala FD mechanika Mitsumi, tá vedela čítať aj druhú stranu (obrátenú - občas sa to nazýva flippie, alebo flippies) diskety ktorá bola naformátovaná v jednotke Atari 1050, vedela aj zapisovať na takúto disketu. Táto jednotka teda vedela priamo bezproblémovo čítať a zapisovať na obojstranne nahraté diskety z jednotky A1050 čo sa skutočne hodilo (ak bol vyradený snímač Write protect alebo ak bolo urobené "vykusnutie" na boku diskety aj na druhej strane).

 

- neskôr nastúpila mechanika Chinon, tá s takouto disketou (naformátovaná opačná strana v A1050) robiť absolútne nič nevedela, výrobca tvrdil že to je O.K, pretože si neprepíšete ani náhodou data - zase raz hovadina sa povýšila na výbornú charakterovú vlastnosť, ale veď to vlastne poznáme aj teraz. Ak urobíte náhradu druhého indexačného otvoru tak funguje už ako Mitsumi v predchádzajúcom odstavci.

 

- ak chcete používať obidve strany diskety priamo tak ako v A1050 nezostáva nič iné ako si "samodomo" (homemade) urobiť náhradu druhého indexačného otvoru (týka sa Mitsumi aj Chinon) a povoliť zápis na druhú stranu diskety bez potreby vykusnutia Write protect otvoru - tu treba pridať prepínač Write protect On/Off, potom obidva predchádzajúce odstavce môžete odignorovať.

 

- používajú sa štandartné PC mechaniky 5.25" 360kB DS/DD, takže v prípade ak sa FD mechanika pokazí je ju možné priamo nahradiť PC mechanikou, len pozor, nemusí priamo sedieť pripojenie kabeláže ! = potrebné hardvérové úpravy,FD mechaniky sú dlhšie a teda je tam aj menej miesta.

 

- mechaniku Chinon som neskúšal či dokáže v XF551 naformátovať na 360KB originálnu HD disketu, Mitsumi FD mechanika to pritom dokáže bez najmenších problémov. Tu pozor, pretože takéto diskety ak dáte majiteľovi Atari 1050 tak ju dokáže použiť len ako podložku na kávu (alebo na pivo) pretože tá si s HD disketou skutočne ani len "nevrzne". Takže s používaním HD diskiet skutočne opatrne ! - radšej používajte pôvodné diskety s kapacitou 360kB, HD diskety majú vyšší záznamový prúd (ktorý tu nedostanú - používajú iný druh magnetického materiálu ktorý má vyššiu koercivitu ) a teda spoľahlivosť záznamu môže byť poriadne ohrozená. Takže tento odstavec radšej berte len ako zaujímavú pikošku než ako to že to budete reálne používať. Inak povedané - ak máte doma HD diskety a máte možnosť ich zameniť za DD diskety - neváhajte !

 

- keďže je použitá PC mechanika tým je aj dané to, že FD jednotka otáča disketou rýchlosťou 300 rpm/min, teda presne robí 5 otáčok za sekundu (je to štandartná rýchlosť otáčok pre PC mechaniky 360kB). Výhodou je to že otáčky diskety sú riadené presne x-talom a teda na rozdiel od A1050 ich nijako nenastavujeme, je to dané = máme menej roboty, otáčky netreba nastavovať. Tým nám ale vzniká rozdiel v rýchlosti otáčania oproti A1050 kde to činí 288 rpm/min, kde to teda robí 4.8/ot min. Tento rozdiel v rýchlosti otáčania je presne 4%, čo je v Atari XF551 kompenzované zvýšením kmitočtu oscilátoru procesoru práve o tie 4% a teda nemáme tu 8MHz hodiny ale 8.333MHz. V tom problém nie je, problémom je v dnešnej dobe sa k takémuto oscilátoru dostať. Rieši sa to rozlične, napríklad sa zoberie kmitočet 33MHz a delí sa :4, lenže to potom vyjde = 8.25MHz, čo je presne 1% pod potrebnou hodnotou, alebo inak povedané beží to o celých 83kHz nižšie než treba - a to už problémom je, je to pre niektoré veci príliš veľká odchýlka. Asi najlepšie dostupným riešením je použiť x-tal = 16.666MHz, s ním urobiť oscilátor a použiť následne deličku :2, akurát potrebujete navyše 2 čipy, jeden na oscilátor a druhý pre deličku - ale je to najspoľahlivejšia náhrada originálneho oscilátoru, máme presne = 8.333MHz ako treba. Dá sa to riešiť aj x-talom 33.333MHz v oscilátore a potom sa použije delička :4, tu je odchýlka podstatne nižšia ako v prvom spomínanom prípade, tu to bude = 8.33325MHz. Tu sa už potom skôr prejavuje presnosť vlastného oscilátoru, ale rozhodne je to tak isto zanedbateľná odchýlka od požadovanej frekvencie. Čiže voľne preložené - dá sa to na náš účel priamo použiť.

 

foto prevzaté z atari.org.pl

 

- viete že v Atari XF551 sa používal nielen radič WD1772 ale používal sa aj radič WD1770 ? - používal sa iba v neskôr vyrobených jednotkách. Osobne som sa s tým fyzicky nestretol, všetky jednotky čo som kedy mal v rukách používali WD1772 (a bolo to tak aj vytlačené na motherboarde). A v prípade ak WD1772 nemáte, spoľahlivo ho nahradí práve WD1770 (podľa mne dostupných informácií "ohne probleme" vo verzii 5.25", o funkčnosti 3.5" verzie nič neviem - doplnené 13.07.2019 - ak použijeme 3.5" floppy jednotku a nasadíme OS Hyper XF tak to s WD1770 nebude fungovať, treba tam už potom nasadiť WD1772) - je to bez zmeny firmware - a to je naozaj dobrá správa. Aby bolo jasné že sa nejedná o žart pozrime sa na to na 2 fotografiách:


foto prevzaté z atariage.com

______________

Doplnená poznámka (13.07.2019):

- ak použijeme 3.5" floppy jednotku a nasadíme OS Hyper XF tak to s WD1770 nebude fungovať, treba tam už potom skutočne nasadiť  radič WD1772, pri 5.25" 360kB jednotke problém nebude

- tak isto je problém aj pri pôvodnom OS v.7.7 pri použití 3.5" FD jednotky

A prečo teda Atari použilo WD1770 ?

Dôvod je jasný, radič WD1770 stojí iba 1/3 ceny radiča WD1772 ... takže cieľom bolo zníženie nákladov, o 3.5" jednotke nasadenej do XF551 sa neuvažovalo.

___________

Ďalšia poznámka 05.03.2020:


User Manterola , použitý radič WD1770:

Pri používaní diskiet MyDOS 360K 5.25" -pri čítaní a zavádzaní systému nastali problémy s čítaním a zavádzaním, iné boli prečítané správne.

____________


- veľkým problémom bolo aj to že pri pôvodnom neupravenom firmware jednotky FD mechanika nevedela prečítať novo vloženú disketu ktorá mala inú hustotu ako prvotne založená disketa. Aj keď občas sa niečo načítalo, nikdy ste nemali istotu či Vám to nezmrví dáta pri ukladaní na zle rozpoznanú hustotu novej diskety. Parádny problém, ale zase sa tvrdilo že tak to mám byť a je to v poriadku. Pekne to vyriešil už pred časom úplne nový OS pre túto jednotku - autorom je  S. Dorndorf, OS je známy pod názvom Hyper-XF (tu bol potrebný mimo nového firmware aj hardvérový zásah - vyžadoval pridať mikrospínač, vďaka ktorému jednotka vedela že bola založená nová disketa, pracovalo to na dvojnásobnej rýchlosti). Neskôr to vyriešil čiste softvérovou úpravou pôvodného firmware ver. 7.7. Bob Woolley a chodí to tak isto naozaj pekne.


- najnovšia známa verzia firmware verzie 7.7 (a teda aj jej neopatchovaná verzia - síce tá funguje zo známou chybou rozpoznávania hustoty) je vhodná pre počítače s NTSC systémom a aj s PAL systémom, predchádzajúce verzie sa museli rozlišovať obsahom firmware pre NTSC a PAL, čiže tu zase máme o jeden problém menej (našťastie).


Práve preto rozhodne odporúčam tomu kto nechce robiť žiadne úpravy jednotky XF551 zmenu na opatchovaný firmware ver.7.7 - je to potom úplne iná jednotka ! (A pritom zmena v OS činí púhych 23 byte ...)

 

- kto sa "prekúsal" v tomto článku až sem - chcem povedať že napriek všetkému spomenutému Atari XF551 nie je zlá disketová jednotka - hlavne ak viete kde sa nachádzajú problémy a viete ako si s nimi poradiť a ako ich odstrániť. Poznám pár ľudí čo ju vlastnia a nevymenili by ju za nič na svete. V dnešnej dobe to už aj tak nie je až tak dôležité, pretože máme náhrady disketových jednotiek a teda celé to tak nejako ustúpilo do pozadia. Dnes je to proste už len pre skalných fanúšikov disketových jednotiek a majú radi atmosféru zvuku nahrávanej diskety (dtto sa týka maníkov ktorí radi nahrávajú v režime Turbo 2000 z magnetónu).

____________________________________________________________

Doplnok:

Pri disketovej jednotke Atari XF551 je dobré konektor napájania do jednotky vždy zasúvať pri vypnutom zdroji. Na rozdiel od Atari 1050 má dosť nešťastne tvarovaný vstup tak že je celkom pravdepodobné že sa podarí vyvolať skrat ...

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 09 - ZOZ Elektronika Martin 1989. Zborník prednášok.

By Administrator at March 25, 2019 12:30
Filed Under: Atari

 

Hodne zaujímavý zborník, je tam rozšírenie RAM 320kB pre počítače Atari 800XLF - to sa naozaj hodí. Akurát by som tam dal smerom na DRAM (A8) pekne krásne 33Ω odpor tak ako sa patrí. Je tu aj pekný popis QMEGu verzie 3. Samozrejme to tu nebudem vypisovať postupne, prečítajte si to celé v kľude sami. Len si všimnite dátum - keď to končilo tak v Prahe na Letnej bola veľká demonštrácia, dosť to poznačilo celý seminár - namiesto pozerania na obrazovku s programami sme si púšťali správy. Ale našli sme si čas aj na to prečo sme prišli - presadzovali sa aj iné systémy záznamu, ale popri systéme Turbo 2000 to nejako nemalo nárok sa uchytiť - hlavne ak sa už v tej dobe za tie nové riešenia požadovali financie (zase nie všetci, nech z tejto akcie niekomu neublížim) ... no, bola to taká doba. A po príchode domov sme všetci mali iné starosti ako Atárko.

ZOZ Elektronika Martin 1989.pdf (7,69 mb)

 

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 08 - Atari spravodaj Cítov 9/10.

By Administrator at March 22, 2019 11:00
Filed Under: Atari

Síce mám len toto jedno číslo, ale kde všade tie spravodaje vychádzali ... naozaj tie Atari počítače boli rozšírené po celej republike. Smutné je to, že z tejto lokality tohot viac nemám.


 

Atari spravodaj Cítov 9_10.pdf (2,52 mb)


Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Forever 2019.

By Administrator at March 17, 2019 07:50
Filed Under: Atari

 

20-ty ročník akcie - stručný a krátky komentár z niekoľko hodinovej návštevy tejto akcie. Foto som si odpustil, pretože som stretol zase veľa známych a radšej som sa venoval rozhovorom s nimi ako pobiehaniu od stola ku stolu. Jedná sa len o stručné zhrnutie toho čo sa priamo týkalo iba mojej osoby a najbližšieho okolia kde som sa pohyboval.

Ale poďme pekne zaradom.

Ráno 7.00 volebná miestnosť, za chvíľu som už vonku, naložil som veci, pumpa, 7.25 sadám do auta a smer Horná Súča. V Bratislave nám pekne pršalo - a vydržalo to celou cestou až po Drietomú. Cesta normálna, celkom málo áut a tak som si dal tempomat a celú cestu som išiel niekde okolo 110 za hodinu, na mieste akcie som bol presne za 1 a 1/2 hodiny, bolo 9.00.

Catering fungoval (káva bodla), to zase potešilo, niketorí sa práve odobrali spať a niektorí sa práve zobudili. Čo ma potešilo - zase po roku som sa stretol s Romanom Fulekom, otočili sme sa spolu ešte po veci do auta a keď sme sa vrátili do sálytak už bol za stolom aj xi. Prišiel Marek Chorvát, Goldy, následne sa objavili Radim Polášek a Martin Lukášek, ataristi z Olomouca a kopec ďalších známych.

Xi priniesol dve disketové jednotky ktoré treba pozrieť čo im chýba, jedna je XF551 a druhá LDW 2000. Prvú poznám ako svoje boty, druhú som mal naposledy v rukách v roku 1989 ... Vybalil som si veci a aha ! z pájkovačky som priniesol iba jednu časť, rúčka zostala doma (nachystaná na stole, hneď som vedel kde su nachystal a už nevložil do kufríku). No, aj som zabudol zahrešiť ... Ešteže hneď vedľa nás sedel Goldy ktorý mi svoju pájkovačku ochotne zapožičal. V XF-ke.je odídený vypínač, to tu namieste nevyriešim, XF-ka ide ku mne domov, LDW 2000 nemá zdroj takže si to beriem domov a skúsim to rozbehať tam. Čo ma mierne šokovalo bola základná doska Atari XF551 - žiadne chyby na nej, nie sú tam zdvojené označenia súčiastok, žiadne preškrabnutie plošného spoja, správne prepojenie typu procesoru - aspoň som mal na čo vyvaľovať oči. Goldy si na mňa nachystal špeciálnu pomstu - priniesol mi XC12-ku bez prívodného SIO kábliku, má to zabudované Turbo2000. No, to mám asi za to že nepríliš lichotivo píšem o kazeťákoch k Atari. Sealed Ale inak je to celkom zachovaný vrak.

Roman Fulek mi priniesol svoju krásnu robotu - urobil doštičku pre Quarter Meg rozšírenie počítača Atari 800XL na 256kb, t.j. vymeníte všetkých 8 čipov 4164 DRAM za 8x 41256 DRAM a máte 64kB + 192kB Ramdisk v režime Rambo XL (popísal som to v samostatnom článku - dajte si vyhľadaľ Quarter). Ďakujem ! Opakovane sme sa venovali vývoju novej základnej dosky pre Atari XF551 kde budú prevedené zásadné zmeny v napájaní a pridané fičúrky. Tak isto je vo vývoji aj verzia pre 3.5 FD mechaniku.

Obed, nasledovalo vŕtanie sa v Atari XF551, zase káva a o 14.30 sadám do auta a odchádzam na cestu, ktorá ma ešte viedla dosť mimo domova a ešte som si následne v aute dosť dlho posedel. Čiže po slovensky povedané akciu som opustil pred jej súťažnou časťou a aj v tomto čase (v nedeľu) ešte akcia trvá, výsledky budú uverejnené priamo na webovej stránke Foreveru.

Tento rok ľudí bolo hodne, naozaj hodne a poobede sála praskala vo švíkoch. Neduh z problémovým ubytovaním tvrdohlavo pretrváva, ľudia hľadajú ubytovanie mimo (trebárs v Trenčíne a okolí). Niekde je systémová chyba, ako som sa dozvedel z neoficiálnych kruhov tento rok naozaj hodne ľudí (viem presné číslo) prišlo o objednaný nocľah. To že si nocľach objednal aj nejaký zájazd je vec pekná, ale tak isto organizátor by mohol oznámiť že nevie zaručiť čo by zaručiť mal.

Problém s hlasite pustenou hudbou pretrváva, kvalita hudobnej produkcie je miestami desivá. Prebudené, orezané, ale tak to už na Foreveri býva, zvykajte si - aj na problémy s ubytovaním. Zameranie tohtoročnej akcie je myslím si jasné z úvodného obrázku. Akciu ako vždy viedol spíker Wotnau - s veľkým prehľadom. Priznám sa že program som až tak nesledoval pretože som vedel že sa dlho nezdržím a teda som chcel vybaviť čo najviac vecí.

Na akcii je množstvo ľudí, kopec známych a s tými má zmysel sa stretnúť a porozprávať - pre mňa je toto rozhodujúce a tie ostatné veci popri tom nejako zvyknem prežiť - pravdepodobne to takto cíti aj zúčastnená väčšina.    

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 07 - spravodaj AK Bratislava 04/1989.

By Administrator at March 14, 2019 09:30
Filed Under: Atari

Bratislava AK - v minulom príspevku som si povzdychol že BA toho veľa na papier nedodala. Aj napriek tomu som ešte niečo "vyškrabal" v archíve. Že by to bolo tým že som si konečne našiel čas preliezť všetky podklady čo mám ?  Pripomína mi to stav kedy beriete do ruky manuál - keď všetko ostatné zlyhá ... Smile


AK Bratislava 04_1989.pdf (7,33 mb)


Teraz si dám s článkami pauzu - zajtra začína Forever, síce tam idem až v sobotu ráno, ale treba sa pripraviť.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 06 - spravodaj AK Bratislava 03/1989.

By Administrator at March 11, 2019 10:00
Filed Under: Atari

 

Tak došlo aj na Bratislavu ... kľud, BA toho moc na papier nedodala. Aj napriek tomu sa niečo v mojom archíve našlo. Sám som občas prekvapený čo nachádzam v dobre odložených veciach. Hmm, už je to 30 rokov staré, fakt ten čas letí, vtedajší tridsiatnici oslavujú 60. Len ta kvalita podkladu ..., je neuveriteľné ako bol materiál tlačený na takom papieri čo skutočne nepoznal pravé uhly, stránky vytočené (teda ich obsah kľudne aj o 5 stupňov do strany, celkom slušná robota ako z toho dostať ako-tak slušný vzhľad výstupu. Niekedy je to fakt fuška. A rozhodne sa to netýka len tohoto spravodaja ...


AK Bratislava 03_89.pdf (5,53 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 05 - Atari 800XL - návod k obsluhe.

By Administrator at March 08, 2019 09:40
Filed Under: Atari

Návod k obsluhe Atari 800XL, je zaujímavé ako sa na stránkach točí text do jednej alebo druhej strany, niet nad "dokonalú" tlač ... som rád že sa mi to aspoň trochu podarilo vyrovnať.


Navod_k_obsluhe_A800XL.pdf (2,31 mb)


Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 04 - Atari XC12 datenrecorder.

By Administrator at March 05, 2019 09:15
Filed Under: Atari

Užívateľská príručka pre datový magnetofón Atari XC12 (v nemčine):


XC12_manual_d.pdf (965,61 kb)

 

Anglická verzia užívateľskej príručky spolu s jej českou verziou bola už dávnejšie uverejnená na tomto odkaze:

XC-12 manual.

Takže je dostupná v 3 jazykoch, niečo si už z toho vyberiete.

Obdivujem ĺudí ktorí sa dodnes venujú týmto datovým mgtf (baktra), ja na to nervy nemám ...

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 03 - Das Atari XE Handbuch.

By Administrator at March 03, 2019 20:43
Filed Under: Atari

Táto príručka mierne vybočuje z ostatných materiálov, ale niekomu sa predsa len môže hodiť aj takáto vec.


Das Atari XE Handbuch.pdf (9,25 mb)


Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

03_2019 Blog, Notes.

By Administrator at March 02, 2019 09:47
Filed Under: Blog

02.03.2019

Koncom tohoto mesiaca (teda presne 23.3.) začnem už 10-ty rok písania blogu.

Sakra, to ten čas letí !

___________

Objavil som jednu knihu pre Atari Portfolio:

Atari Portfolio Handheld Computer

__________

Za 2 týždne tu máme ďalší Forever, ak mi to vyjde rozhodne v sobotu chcem aspoň na otočku ísť.

__________

Dnes som čítal na jednom nemenovanom fóre o Atari (za oceánom):

- autor sa pýta ako zväčšiť pamäť na Atari 600XL (má tam 16kB RAM)

- jedna z odpovedí - daj si tam 4MB RAM

Niekedy sú tie rady fakt na nezaplatenie, doslovne. Teší ma toto potvrdenie že blbci nie sú len u nás.

Fakt by ma zaujímalo načo treba 4MB RAM, žeby to bolo minimum na prevádzkovanie ?

___________________________________________________________

03.03.2019

Ďalšia literatúra:

Igiho knižnica 03 - Das Atari XE Handbuch.

____________________________________________________

05.03.2019

Užívateľská príručka pre datarekordér Atari XC12:
Igiho knižnica 04 - Atari XC12 datenrecorder.

 

___________________________________________________________

08.03.2019

Návod k obsluhe - v českom jazyku:
Igiho knižnica 05 - Atari 800XL - návod k obsluhe.

 

___________________________________________________________

11.03.2019

Ďalší drobný diel z archívu:
Igiho knižnica 06 - spravodaj AK Bratislava 03/1989.

____________________________________________________

14.03.2019

Pokračujem:
Igiho knižnica 07 - spravodaj AK Bratislava 04/1989.

_________

Zajtra začína Forever, takže články trošku nabok, skenovanie odkladám na budúci týždeň, treba sa pripraviť. Mám už dohodnuté v sobotu nejaké stretnutia na akcii, tak sám som zvedavý čo a ako. Zase idem len v sobotu, po nepríjemnej skúsenosti v roku 2016 ani neskúšam zháňať nocľah.

__________________________________________________________

17.03.2019

Krátka reportáž zo včerajšej návštevy 20-teho ročníka akcie Forever:
Forever 2019.

___________________________________________________

22.03.2019

A zase nejaké to čítanie na tému Atari:
Igiho knižnica 08 - Atari spravodaj Cítov 9/10.

____________________________________________________

25.03.2019

Pekné okrúhle výročie sa slávi tento rok od tejto akcie, je na čo spomínať:
Igiho knižnica 09 - ZOZ Elektronika Martin 1989. Zborník prednášok.

____________________________________________________

26.03.2019

Doplnkové informácie odisketovej jednotke Atari XF551:
Atari XF551 - doplnkové informácie. Atari XF551 - additional information.

 

______________________________________________________________________________

28.03.2019

Ako môže vyzerať výpočet pre odporový delič ak sa urobí podrobnejší program (pre SBC6502):
22 - software-Basic-programs. Odporový delič - Resistance divider.

____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari Portfolio Handheld Computer.

By Administrator at March 02, 2019 09:19
Filed Under: ATARI Portfolio

Do tejto rubriky som naozaj už neprispel niekoľko rokov. Som rád že to teraz aspoň trošku môžem napraviť týmto príspevkom. Krásna príručka s podrobnými vysvetleniami, čo si človek môže viac priať ? - akurát mať tú mašinku k tomu k dispozícii.


 

Ptetože môj redakčný systém nezvláda priamo do seba uložiť 28MByte pdf súbor, tak to mám uložené v zipe, ale to by naozaj nemalo vadiť:

 

 

 

Atari Portfolio Handheld Computer

 

V tejto knižke je priložená aj táto príloha:

 

 

 

PORTFOLIO OWNERŚ MANUAL ADDENDUM.pdf (624,65 kb)

__________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

 

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch - som už na dôchodku, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy vo viacerých denníkoch - až som pred rokmi nakoniec zakotvil v jednom denníku kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.