Prahové napätia logických úrovní. Logic Threshold Voltage Levels.

By Administrator at April 28, 2011 10:26
Filed Under: Non-Atari

 

Na stránkach:

http://www.interfacebus.com/voltage_threshold.html je krásna tabuľka s napäťovými úrovňami jednotlivých typov integrovaných obvodov, pretože je to fakt dobre spracované tak to stojí za zverejnenie. Ak potrebujete ísť ešte do podrobností navštívte priamo ich stránku.

_______________________________________________________________________________

Description of TTL, ECL and CMOS Glue Logic Families:


Device Families:

TTL (74xx)                     True TTL   
74L                                  Low power  
74S                                 Schottky   
74H                                 High speed
74LS                                Low power - Schottky               
74AS                               Advanced - Schottky        
74ALS                             Advanced - Low power - Schottky               
74F(AST)                       Fast - (Advanced - Schottky)       
74C                                  CMOS...................check Vcc levels    
74HC (U)                        High speed - CMOS (Unbuffered output)       
74HCT                             High speed - CMOS - TTL inputs           
74AHC                            Advanced - High speed - CMOS               
74AHCT                          Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs  
74FCT (-A)                     Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74FCT (-T, -AT)             Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74AC                               Advanced - CMOS                            
74ACT                             Advanced - CMOS - TTL inputs              
74FACT                           AC, ACT (Q) series                     
74ACQ                            Advanced - CMOS - Quiet outputs                
74ACTQ                          Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs

   Bus Driver Families

74ABT                             Advanced - BiCMOS - Technology                
74ABTE                           ABT - Enhanced Transceiver Logic               
74ABTH                           Advanced - BiCMOS - Technology - bus Hold  
74BCT                              BiCMOS - TTL inputs                       
74BTL                               Backplane - Transceiver - Logic            
74GTL                               Gunning - Transceiver - Logic              
74GTLP                            GTL Plus                               

   Low Voltage Families

74ALB                             Advanced - Low Voltage - BiCMOS                
74LV (U)                          Low - Voltage (Unbuffered output)          
74LVC (R) (U)                 LV - CMOS (damping Resistor)(Unbuffered output)
74LVCH                            Low - Voltage - CMOS - bus Hold                
74ALVC                            Advanced - Low - Voltage - CMOS                
74LVT (R) (U)                 LV - TTL  (damping Resistor(Unbuffered output) 
74LVTZ                             Low - Voltage - TTL - High Impedance power-up  
74ALVC (R)                     ALV - CMOS (bus Hold) (damping Resistor)   
74ALVCH                         Advanced - Low - Voltage - CMOS - bus Hold 
74LCX                               LV - CMOS (operates with 3v & 5v supplies) 
74VCX                              LV - CMOS (operates with 1.8v & 3.6v supplies

4000                                 True CMOS (non-TTL levels)             

  ECL Device Families:

MEC I                                8nS*               
MEC II                              2nS*                   
MEC III                            (16XX)  1nS*  .......* = Rise & Fall Times 
101xx                               100 series 10K ECL, 3.5nS*             
102xx                               200 series 10K ECL, 2.5nS*             
108xx                               800 series 10K ECL, voltage compensated, 3.5nS*
10Hxxx                            10K - High speed, voltage compensated, 1.8nS*
10Exxx                             10K - ECLinPS, voltage compensated, 800pS* 
100xxx                            100K, temperature compensated                  
100Hxxx                          100K - High speed, temperature compensated 
100Exxx                          100K - ECLinPS, temp, voltage comp., 800pS*

 


____________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Data transfer ATARI Portfolio - PC.

By Administrator at April 26, 2011 01:35
Filed Under: ATARI Portfolio


APF = Atari Portfolio


Na prepojenie Atari Portfolia spolu s PC pomocou paralelného rozhrania je potrebný káblik. Môžete ho kúpiť, ale môžete si ho urobiť aj sami. Potrebujete na to dva konektory Cannon 25 M (samček) a viacžilový káblik. Zapojenie využíva 6 žíl, na každej strane je konkrétny pin pripojený na rovnaké číslo pinu na druhej strane (2-2, 3-3, 11-11, 12-12, 13-13, 18-18).


Znovu zdôrazňujem - na prenos dát potrebujete mať k dispozícii paralelné rozhranie a to najlepšie typu SPP, s novšími typmi rozhrania to asi nebude pracovať, preto v BIOS-e nastavte štandartný paralelný port !


 

Domáca výroba kábliku pre prenos dát:

 


A dokončený káblik:

 

 

pin:    význam:         

  2  data z PC do APF
  3  hodiny z PC do APF
11  ?
12  hodiny z APF do PC
13  data z APF do PC
18  zemAtari Portfolio - ďalej len APF, má v niektorých aplikáciách zabudovaný prístup priamo do setupu ATARI stlačením a podržaním klávesy S, kde z menu môžeme vyvolať FILE_TRANSFER, kde potom volíme jednu z troch funkcií:


TRANSMIT - vysielanie - poslať súbor do druhého PC, buď zadáme názov súboru, alebo medzerníkom zobrazíme obsah aktuálneho adresára a vyberieme konkrétny súbor, potvrdíme klávesou Enter.

WAITING_FOR_CONNECTION - čakáme na spojenie s PC


RECEIVE - stiahnutie súboru z vášho počítača, zase treba napísať cestu, po stlačení Enter potvrdíme, po stlačení Enter môže začať prenos


SERVER - toto používame len vtedy ak chceme ovládanie riešiť pomocou PC

Ak chceme použiť v APF TRANSMIT, alebo RECEIVE, musíme na PC použiť program FT.COM s nastavením SERVER (FT.COM SERVER). Z toho vyplýva, že jeden z pripojených počítačov musí byť pripojený ako SERVER.

Na PC môžeme použiť program FT.COM, alebo jeho rozvinutejšiu verziu FTMENU11.COM.

FT.COM ponúka 4 funkcie, tri sú rovnaké ako na APF, LIST umožňuje zobraziť obsah aktuálneho, alebo zadaného adresára v APF.

FTMENU11.COM zase dáva viacej informácií a dáva ich v oknách, preto je možné vybrať na prenos aj viacero súborov. APF musí byť vtedy nastavený ako SERVER.

Rýchlosť prenosu dát je nízka, cca 0.5KB za sekundu, je to tým že prenos je dvojbitový, ale zase ak nepotrebujeme často prenášať údaje nie je to také zlé a pri našich mašinkách už tá rýchlosť rolu až tak zásadnú veľmi nehrá.

___________________________________________________________

Stručný popis komunikácie s programom FTMENU11:

(síce to vyzerá že je to zložité, ale fakt je to tak len na prvý pohľad, otestoval som to, až potom som to popísal)

 

- pripojíme prepojovací kábel medzi APF a PC (notebook)

- na strane PC, ktoré má nastavený SPP paralelný port, spustíme boot

  DOS disketu na ktorej máme nahratý program FTMENU11.EXE a aj

  program, ktorý chceme preniesť do APF (ATARI Port Folio)

- spustíme na A:FTMENU11.EXE

- vyberieme program na prenos (alebo viacero programov)

- potom stlačíme ESCape, ponúkne sa možnosť prenosu dát do APF,

  alebo ukončenie programu (toto nás ale teraz nezaujíma)

- zatiaľ nestlačíme vysielanie (Transmit), tu počkáme

- zapneme APF, ak máme založenú pamäťovú kartu tak sa na ňu prepneme

  (napríklad a:  +Enter)

- stlačíme znak ATARI + S (Setup ) a prejdeme na položku File transfer

  a potvrdíme ju Enter-om

- ako ďalšiu vec nastavíme položku Server a potvrdíme Enter

- na PC teraz potvrdíme Transmit

- po chvíli začne prenos dát  - na strane PC bude nápis Transmitting,

  na strane APF bude zase vypísaný Receiving

- prenos je dosť pomalý,  cca 500 Byte za sekundu, takže buďte trpezliví ....

- na konci máme na pamäťovej karte a: požadovaný súbor (súbory)


Download FTMENU11.COM:

ft02m11.zip (38,03 kb)

Výhodou je to, že pomocou FTMENU11 môžete naraz označiť viacero programov a tak uskutočniť prenos "v jednej dávke".

___________________________________________________________

Program  FT.COM nepoužívam, pretože dokáže naraz preniesť iba jeden program, ale je voľne dostupný, tak som ho sem tiež dal:

Download FT.COM:

ft01.zip (8,04 kb)

____________________________________________________

Ďalšia schéma prepojenia:

Priznám sa že tu mi to neprijde celkom prehľadné ktorý pin je pripojený na ktorý (pritom stále platí prepojenie 13-13, 12-12, 18-18, 3-3, 2-2) pritom sa jedná o 5-vodičové zapojenie, na rozdiel od 6-vodičového popísaného v úvode článku, nepoužívasa tu vodič 11-11. Toto som neodskúšal, nakoniec - dorobiť jeden vodič ak by bolo treba nie je až taká veľká námaha. Wink

Ale aj tak si myslím že je to chodivé tak isto.

____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Zdroj 5V/2A. Power supply 5V/2A.

By Administrator at April 21, 2011 07:48
Filed Under: Atari


Momentálne som postavil klasický napájací zdroj pre testy s ATARI - 5V/2A, nejedná sa o spínaný zdroj, je použitý klasický lineárny stabilizátor. Má aj ručičkové meracie prístroje, chladenie je nútené, malým ventilátorom. Ventilátor beží na svoje polovičné napájacie napätie a tak je veľmi tichý, prietok vzduchu je pritom viac ako dostatočný - otestované. Toto sa asi oplatí vysvetliť, používam v tomto projekte 24V/DC ventilátor, beží už od napätia 7V, takže tých 12÷13V (občas naprázdno až 14V) ktoré sú k dispozícii po usmernení AC napätia mu na jeho rozbehnutie a následný tichý chod s rezervou postačuje a vďaka nižšiemu napätiu beží úplne potichu, ložisko má fluidné, fakt ho nie je za chodu počuť. Pri záťaži "zlezie" vstupné napätie pred stabilizátorom na hodnotu cca 10.5±.11V/DC. Za kvalitu fotografií sa ospravedlňujem, bol to malý kompakt ktorý som mal v tom okamžiku k dispozícii a teda že s ním ako-tak zaostriť bolo skutočne umenie. Nejaké ďalšie úpravy pre tento zdroj nechystám, možno ešte príde k prestriekaniu farbou aby to vyzeralo trošku viac k svetu, momentálne je to proste ešte len polotovar - ale už teraz slúžiaci svojmu účelu - pri stavbe a oživovaní 5V zariadení.

 

Upozornenie:

Stavba a zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 


Pohľad na odkrytovaný zdroj.


Prečo práve takýto zdroj ?


K dispozícii doma boli už zmieňované "šuplíkové zásoby" a tak isto som mal doma dosť cuprextitu ... a bol k dispozícii aj stabilizátor na 5V/2A, tak isto som mal voľné meráky na prúd  a napätie. Síce by bolo lepšie keby použitý voltmeter bol na rozsah 10V a ampérmeter bol na 2A, ale to už by som naozaj asi chcel priveľa. Rozmery prednej základne každého z meracích prístrojov sú 40x 40mm. Základná vec ktorú som si povedal - že nebudem nič kupovať - jednoducho som vymietol všetky priečinky kde mám nejaké to "haraburdie" odložené na horšie časy. Pri oživovaní potrebujem niečo hodne stabilného, odolného a mám k dispozícii aj informáciu o odbere a tak isto vďaka tomu viem či je v poriadku aj výstupné napätie zdroja. Zdroj sa dá použiť aj pre iné zariadenie ako Atari, pretože má na sebe výstupné svorky na ktoré pripojím aj inú potrebnú kabeláž (akurát pri zmene výstupnej kabeláže treba vždy kontrolovať polaritu než na to niečo pripojíte!). Ak je všetko O.K., spokojne zariadenie už môžem používať trebárs aj zo spínaným zdrojom. Použité nútené chladenie som si vyskúšal v tomto zdroji preto, že mám v pláne postaviť niečo čo práve nútené chladenie bude vyžadovať (univerzálny napájací zdroj 0÷30V/DC/1A) a tak to bola dobrá škola, vlastne som si otestoval čo môžem čakať pri vývoji svojho zariadenia, bez núteného chladenia by tu bolo potrebné použiť podstatne väčší chladič (mal som k dispozícii len ten menší použitý chladič - teda je to vlastne z núdze cnosť) a tým by aj rapídne narástli výsledné rozmery popisovaného zdroja. Nakoniec som ešte na zadný panel zabudoval aj vypínač. To sa naozaj hodí, pretože takto nemusím ustavične zdroj dávať do zásuvky a po skončení práce z nej zase vyťahovať. Indikáciu zapnutia zdroja LED-kou som vynechal, pretože pri zapnutí ručička voltmetra vystrelí na hodnotu 5V, to ako indikáciu že je zdroj zapnutý mojim potrebám stačí. Zase ak by bolo treba - na tom prednom paneli by sa miesto na 3mm zelenú LED určite našlo.

 

A poďme na použité zapojenie:

 

Zapojenie zdroja je úplná klasika, nič svetoborné, namiesto štandartného LM7805 je použitá jeho výkonnejšia verzia LM78S05, ktorá dovoľuje odoberať pri 5V na výstupe celé 2A. To je už hodne, zatiaľ nemám nič čo by "papalo" tak veľký prúd, ale samozrejme som to nakoniec ešte otestoval pripojením 2x 6.8Ω odporov paralelne na výstup tohtoto zdroja, odpory sú na zaťaženie 10W, čiže záťaž zdroja bola cca 1.5A. (Zase raz - tieto odpory som mal doma okamžite k dispozícii a na záťažový test celkom dobre poslúžili.) Nechal som to bežať asi tak hodinu, všetko bolo O.K., nič v zdroji sa neprehrievalo, ale pozor - výkonové odpory celkom slušne hrejú ! - nenechávajte ich voľne položené ! Najlepšie ak ich zavesíte  "do vzduchu". Obidva kondenzátory 100nF sú umiestnené priamo na vývodoch stabilizátoru, čím bližšie k jeho púzdru tým je to lepšie (zabraňujú osciláciám, alebo slovensky povedané kmitaniu stabilizátoru).

Zapojenie je natoľko jednoduché že nemá význam robiť plošný spoj - je to celé zapojené na univerzálke doske. Pretože robíme už s väčším prúdom nezabudnite dobre dimenzovať cestičky na plošáku (použite napr. hrubší vodič), celé pocínovanie výkonovej trasy určite nie je na zahodenie. Použitá dióda D3 slúži ako ochrana ak je na vstupnom konektore počítača pridaná veľká kapacita. (Počítač vypnete, na jeho konektore ale je stále nabitá spomínaná kapacita, vypnete zdroj - vstupné kapacity sa vybijú, ale kapacita na konektore ostáva stále nabitá - toto sa stabilizátoru vonkoncom nepozdáva, dióda D3 zariadi že sa aj táto kapacita vybije, rozdiel medzi vstupom a výstupom vďaka nej potom nepresiahne 0.65V čo už stabilizátor s prehľadom zvláda.) Vstupný sieťový filter som do schémy nezakreslil, toto je fakt individuálne a zdroj dobre pracuje aj vtedy ak tam ten sieťový filter nie je, čiže kreslím len to čo je nevyhnutné a čo priamo funguje aj bez pridaných vecí. Použitý sieťový filter je vykuchaný zo staršieho počítačového zdroja ktorý ako celok to už mal za sebou.Pohľad do vnútorností zdroja, na foto to nevidieť, ale vstup vzduchu do zariadenia je na na spodnej strane priamo pod meracími prístrojmi, je tam cca 2cm široká medzera po celej šírke. Dostatočný prietok vzduchu je tiež zabezpečený tak že sú použité vysoké gumové nožičky - majú asi 1cm. Použitý ventilátor má rozmery 40x 40x 20mm a je to typ na 24V/DC.Takto je zabezpečené, že vzduch prúdi priamo na rebrá chladiča stabilizátora a postupuje cez celý zdroj smerom k ventilátoru. Chladič na diódy je taký čo som zohnal, príde tam nakoniec taký čo nebude až tak veľký a prestup vzduchu bude ešte lepší. Ako som už spomínal - zdroj sa bezpečne uchladí a vôbec neprichádza k zohriatiu transformátora a ani chladiča stabilizátora. Aj pri použití zobrazeného chladiča usmerňovača vzduch bez problémov prúdi cez vrchnú časť krabičky - nie je to vidieť, ale je tam nad tým chladičom (čistý hliník) ešte asi 1cm miesta a tak ten vzduch tam prúdi fakt bez problémov. Bol by som to mal jednoduchšie ak by som v zdroji použil samostatné diódy v usmerňovači a nie Graetzov mostík (z neho aj tak používam len polovicu) ... no robil som s tým čo bolo doma k dispozícii. Tu by celkom bodlo ak by tam boli 2x Schottky diódy - taký 3A typ a na napätie 60÷100V. Zdvihne to napätie na filtračných kondenzátoroch minimálne o 1V (to sa hodí - kvôli zvlneniu pri väčšom odbere) a teplo sa potom viac vyžaruje namiesto na výkonových diódach na chladiči stabilizátoru. Tu je tých možností ako to urobiť naozaj viacero, ale kto ide niečo podobného niekedy stavať určite tiež použije súčiastky typu "čo dom dal", nemá zmysel do toho zháňať supermoderné súčiastky.Tu je trošku vidieť v prednej dolnej časti medzeru na vstup vzduchu. Na pravej strane vedľa transformátora je vidieť sieťový filter. Proste úplná klasika, ale aj poriadne odrušená. Chladič je z nejakej starej PC dosky kde boli MSI čipy, jeho rozmery mi vyhovovali - a tak som ho v tomto projekte použil.Ešte jedno foto.Zadná časť - sieťová časť, je tam sieť. filter, ventilátor má dostatočný odstup od transformátoru aby k nemu bez problémov mohol prúdiť vzduch. Pod sieťovou časťou je ešte ochranná nevodivá podložka ako ochrana. Matičky pre uchytenie vonkajších šróbov (teda držia vonkajšie bočné panely) sú priamo nacínované na plošný spoj. Pretože je krabička vodivá je použité dôkladné zemnenie všetkých jej častí (život je len jeden - na rozdiel od počítačových hier). Poistka pre vstup 230V/AC (vľavo od modrej čokoládky) do zariadenia používa plastový kryt, ktorý na obrázku nie je nasadený - ešte pri fotení som sa v tom vŕtal.Takže jedna univerzálna doštička, kopa cuprextitu, nejaké súčiastky čo som mal doma a máme celkom slušný zdroj na testovanie. A zo zárukou že sa sám bez problémov uchladí aj pri najvyššom odbere. Síce štandartne už používam iba spínané zdroje, ale hlavne pri oživovaní sa zíde ak je k dispozícii na to aj takáto "potvorka". A vďaka vypínaču to nemusíme stále dávať do elektriny a zase následne zo zásuvky vyberať. Blbina, ale poteší.Vôbec nič som na stavbu zdroja nemusel kupovať, len som mierne prevetral svoje domáce zásoby. Považujem za výhodné ak viem skontrolovať aké napätie je k dispozícii a tak isto aký je momentálny odber pripojeného zariadenia - občas sa to fakt môže hodiť. Pri uvedenom maximálnom odbere by sa stabilizátor na tak malom chladiči určite sám o sebe neuchladil a tak teda vypomohla ďalšia šuplíková zásoba - 24V/DC MagLev ventilátor. Vďaka aktívnemu chladeniu sa mohli aj výrazne zmenšiť celkové rozmery zdroja. Teraz je to O.K., bolo by možné ešte riešiť spustenie ventilátora až po zvýšení teploty chladiča - ale tým by sa to celé už mierne komplikovalo. Áno dá sa to, potom by som to riešil tak že po zahriatí sa spustí ventilátor a do vypnutia už pobeží trvale. Síce na to treba len jeden operačný zosiňovač, jeden termistor a jedno relátko s dvomi spínacími kontaktami, ale to už tu teraz nebudem pitvať, toto nie je cieľom dnešného článku. Ďalšou a neznedbateľnou výhodou tohoto zdroja je to že sa dá ľahko opraviť - nepoužíva žiadne ťažko zohnateľné súčiastky a dá sa tak isto aj ľahko rozobrať, akurát tých šróbikov je požehnane.  Doska plošného spoja má vstup 230V/AC cez čokoládky a tak isto cez čokoládky na plošnom spoji je riešený aj aj výstup, čiže aj pri stavbe sa to dalo otestovať, pretože všetko je priamo iba na jednej doske (aj chladič), čiže pripojíte dosku do šťavy a už máte na výstupe 5V. Pri teste to bez prídavného chladenia ventilátorom zvládalo tak odber do 0.9A, to sa ešte dala udržať ruka na chladiči.

 

Pfff, na takto jednoduchý zdroj som toho už napísal až-až, takže už končím - proste prišiel deň keď ma nejako začali svrbieť prsty (a chcel som mať doma samostaný 5V zdroj na všetky možné účely a hlavne aby sa z neho dal ťahať prúd do 2A) a potreboval som chytiť do ruky pájkovačku - výsledok práve vidíte.

_______________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

04_2011 Blog, Notes.

By Administrator at April 19, 2011 16:32
Filed Under: Blog

Dlhá odmlka, nebolo o čom ...

ATARI

20.04.2011

 

Smutná správa - akcia zrušená, vraj malý záujem. Škoda, ale zdá sa že Atari na Slovensku nejakú párty neuživí, ešte k tomu ak krátko predtým bol Forever. Žeby zlé načasovanie ? No nič, noisákom držím palce aby to doriešili k spokojnosti ataristov.

_______________________________________________________________________________

Momentálne som postavil klasický napájací zdroj pre testy s ATARI - 5V/2A, nie je to spínaný zdroj. Má aj ručkové meracie prístroje, chladenie je nútené malým ventilátorom.

_______________________________________________________________________________

Ako zisťujem niektoré zdroje podkladov o ATARI postupne vysychajú - stránky prestávajú fungovať a tak podkladov je menej a menej. Tento trend asi bude pokračovať, čo sa dá robiť.

_______________________________________________________________________________

Ako ďalšiu vec chystám vybrať zo základnej dosky pôvodný operačný systém a nahradiť ho pätičkou a "natrepať" tam 8 operačných systémov do dvoch Epromiek 27512. Prečo práve 8 OS a prečo práve 27512 ? Chcem len vyskúšať čo ktorý OS dokáže, normálne skutočne stačí pôvodný OS a QMEG (teda aspoň mne to doposiaľ vždy stačilo) a 27512-ky mám v šuplíku a mám ich dostatok. Prerábka nebude dlho trvať, ale otestovanie jednotlivých OS je dlhodobá záležitosť a teda tu si netrúfam radiť čo sa komu bude hodiť. Ak je tam pätička potom môžete testovať a ak sa OS "nehodí do krámu" tak ho jednoducho nebudete používať. Ja si to tiež chcem dať len na jeden počítač, nevidím zmysel dávať si to na všetky.

________________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

ATARI 65XE - 320KB RAM.

By Administrator at April 19, 2011 01:04
Filed Under: Atari

ATARI 65XE - 320KB RAM.


Toto je len pár riadkov práve na typ ATARI 65XE. Tento typ nevlastním, preto len takto stručná informácia. Nič nie je občas jednoduché a tak prerábka ATARI 65XE  na 320KB RAM je o niečo zložitejšia ako je to u ATARI 800XE.

Info: prerábka je len pre skúsenejších, aby ste si nezničili počítač !Pretože tu nie sú dve rady pre pamäte je potrebné napájkovať nové RAM 41256 na pôvodné pamäte, pričom sa vyhne pin 15 a tie sa potom navzájom prepoja medzi sebou a potom spolu s MMU. Tak isto obvod GAL CO25953-20 je potrebné umiestniť priamo na základnú dosku, najlepšie sa priamo napájkuje (iba pin 16 +5V a pin 8 - Gnd), ostatné nožičky sa vyhnú nahor a priamo sa potom prepájajú s ostatnými súčiastkami, to isté sa týka aj multiplexoru. Ako sami vidíte, je tam toho "drátovania" podstatne viac - aj práce je viacej, ale ak budete postupovať pekne bod za bodom dielo by sa malo podariť. GAL CO25953-20 je ten horný obvod obložený bužírkou, druhý obvod pod ním je multiplexor (74LS158, alebo 74LS157).S najväčšou pravdepodobnosťou  je možné nahradiť multiplexor typu LS za obvod 74HC157, alebo 74HC158 - zatiaľ som to netestoval.Na nasledujúcej stránke je úprava ATARI 65XE, tu je pekne vidieť že tu je len jedna rada pamätí a preto sa musia pripájať  nové pamäte ako druhá vrstva na pôvodné - tzv. "piggy back" riešenie, z nižšie uvedenej  stránky sú prevzaté aj obidva obrázky prerábky ATARI 65XE na 320KB - link (polish):

http://www.arsoft.netstrefa.pl/ares.htm

____________________________________________________________________

Na uvedenom linku nie je priamy popis rozšírenia, sú tam len obrázky a tak teda

pridávam popis priamo od autora - Scotta Petersona:

(Ja už len dodám že obvod 74LS158 môžeme smelo nahradiť obvodom 74LS157, interne v RAM čipoch bude adresovanie iné, ale na funkciu to vplyv mať nebude.)


The 65XE 130XE/320K Upgrade!

by Scott Peterson


I have written the following documentation in such a manner that you can use it to help you keep track of your progress as you assemble this memory enhancement. Simply place a check in the space provided as you proceed. This

will allow you to readily follow your progress, and pick back up where you left off if you should have to stop.

Once you have finished this upgrade you will then have in your possession an Atari 65XE with 320K of total ram. This is broken down into chunks of 64K of standard ram, and 265K of page mapped ram. This upgrade is 100% compatible with the previous 130XE/320K upgrade and therefore will run all programs that the earlier enhancement ran.


Disclaimer:


The Author nor this BBS claim any responsibility for any type of damages incurred by do this modification


The equipment you will need is:


A: A medium sized Phillips head screwdriver.


B: A very small jeweler's screwdriver with flat blade.


C: Soldering wick (recommend Chem-Wik .100 inch size), or vacuum desoldering

pump.

D: Soldering station (like Weller model WTCP), or LOW wattage soldering pencil of the 15-25 watt variety.


E: Small pair of needle-nosed pliers.


F: #30 gauge wire (Jameco #130 BE)


G: Wire stripping tool for #30 gauge wire ("Clip and Strip" Jameco #CAS-130).


H: Heat shrink tubing or black electrical tape (tubing preferred).


I. Small pair of wire snippers.


J: Optional: Small carpet sample or blanket.


The parts you will need are:


A: Z1-------> 74LS158


B: Z2-------> CO25953 (Custom chip by Atari)


C: Z3-Z10---> 256K Ram chips #41256-150 (8 required)


D: R1,R2----> 33 ohm 1/4 watt resistors (2 required)


And here we go.................


1.___Place carpet sample or small blanket on a clean, uncluttered workspace that is well lighted.


2.___Situate all tools and parts on one side of your workspace.


3.___OPTIONAL: Get a fresh cup of coffee!


4.___Place 65XE face down on carpet. Remove all screws holding cabinet together. Turn unit over. Remove top of cabinet and lay it in a safe place.


5.___Gently pull upward with fingertips on mylar extending from keyboard and remove it from its connector. Place this keyboard assembly with the top of the cabinet. Place screws in a small container so they won't be misplaced.


6.___Take needle-nosed pliers and turn all twist tabs on metal shield so it may be easily removed. Remove all screws from outer edges of PC Board and then place screws in your container, and the top and bottom shields along with the bottom of the cabinet should be placed with the rest of the 65xe cabinet.


7.___Place all ICs in front of you and proceed with the following:


a.___Bend up pin number 15 on all 8 of the 41256 rams. Then snip off the thin part of the leg so all you have left of pin 15 is the "stub" or fat portion. Do this on all 8 rams.


b.___Bend up all pins with the exception of 8 and 16 on the 74LS158. Leave the legs on 8 and 16 long, and snip the thin part off all other pins on this chip.


c.___Bend up all pins with the exception of 8 and 16 on the CO25953. Leave the legs on 8 and 16 long, and snip the thin part off all other pins on this chip.


d.___Take both 33 ohm resistors and snip the leads so their is 1/4 of an inch of lead left on either end of each of these resistors.


e.___Place these chips to one side, and position the 65XE motherboard in front of you. Locate IC numbers U9 through U16. You will find them running along the left side of the motherboard. Take a piece of tape or a small black

magic marker and place a small mark next to the IC that is labeled U12. You see the wisdom of doing so later on in this documentation.

8.___Proceed to piggy-back ICs Z3 thru Z10 inclusive on top of ICs U8 thru U15 inclusive. Please take your time and be sure that each chip is facing the same direction as the integrated circuit below it. Do a good job soldering so not only will this upgrade work well but also will be pleasing to the eyes when you show it off to your admiring friends!


9.___Cut 7 small pieces of #30 gauge wire, and use these to connect all 8 of the pin 15s of the piggy-backed rams.


10.___Gently turn the 65Xe motherboard over exposing the underside to your trusty soldering iron. Cut 7 more small pieces of #30 gauge wire and then proceed to jumper all the pin 1s of the rams. Cut another piece of #30 gauge

wire approximately one foot long and solder it to pin one also and then run it through a convenient hole in the motherboard. Turn the motherboard back up with parts side once again smiling up at you.

11.___Grasp the 74LS158 and proceed to piggy-back it on top of an IC on the motherboard labeled U24 which you will find at the front right of your computer. Make sure it is facing the same direction as the chip you are placing it on top of and proceed to solder pin 1 of the 74LS158 to pin one of U24. Next solder pin 16 of the 74LS158 to pin 16 of U24.


12.___Grasp the CO25953 IC and proceed to piggy-back this gem on top of U2. U2 can be found approximately in the dead center of your 65XE motherboard. Again, please make sure both chips are facing the same direction.  Remember, a slow, sure job is often-time the fastest job overall! Proceed the solder pin 1 of the CO25953 to pin 1 of U2. Next, solder pin 16 of CO25953 to pin 16 of U2.


13.___Grasp one of those 33 ohm resistors you have previously trimmed and solder one end to pin 15 of Z3. Z3 you ask? Why that is the chip which has been piggy-backed on top of U12. U12---you know that one! that's the chip

we so wisely marked before we started!

14.___Cut a short piece of wire and attach it to the free end of the resistor you just connected to Z3 pin 15. Run the other end of this wire to the CO25953 pin 10.


15.___Grasp the other 33 ohm resistor and solder it to the 74LS158 pin 4 (this is one of the ones you have previously piggy-backed.) Now take the long piece of wire you had previously connected to all of the pin 1s of the rams

and solder this to the free of your resistor.

16.___Now take the metal bottom and place the motherboard back into this protective housing.


17.___At the front of your computer on the lefthand side you will find R108. Desolder the end of this resistor closest to the front end of the computer. Solder a short wire to the new free end of this resistor, put heat shrink on the connection, and connect the wire to pin 11 of the CO25953.


18.___Our next chore is to locate U6 which can be found near the center of the front end of the motherboard. Please be careful as the traces on this pc board are very delicate and will not be able to tolerate much abuse. Gently

desolder pins 23 and 24 of U6. The best way to do this is take your solder wick, place it against the leg to be desoldered,and heat it until you see the solder beginning to flow into the wick. Turn the motherboard over and make sure all the solder is off of the pin on this side also. Repeat this step with pin 24 also. Then take a small, flat-bladed jeweler's screwdriver and use it to push the pins back and forth a bit. This will free up the pins andallow you to remove them easily and not tear the living daylights out of the board! Turn the motherboard back with the parts side up, and use that same jeweler's screwdriver to pry pins 23 and 24 of U6 out of the board. Leave them extended in horizontal direction, snip the thin part of the leg off, thus leaving the fat parts of these 2 legs for you to connect to later.

19.___Cut a small piece of wire, and strip either end. Connect one side of this wire to the land where pin 23 of U6 used to be. Fasten the other end of this wire to CO25953 pin 1.


20.___Cut a small piece of wire, and strip either end. Connect one side of this wire to the land where pin 24 of U6 used to be. Fasten the other end of this wire to CO25953 pin 2.


21.___OPTIONAL!:Get your second cup of coffee.


22.___Cut a short piece of wire, strip both ends, and connect one side to the 74LS158 pin 1, and the other side to U17 pin 30.


23.___Cut a short piece of wire, strip both ends, and connect one side to the 74LS158 pin 2, and the other side to U23 pin 15.


24.___Cut another short piece of wire, strip both ends, and connect one side of this wire to the 74LS158 pin 3, and the other end goes to U23 pin 16.


25.___Cut another short piece of wire, strip both ends, and connect one side to the 74LS158 pin 15, and the other end to pin 8 of the same chip.(74LS158)


26.___Cut yet another short piece of wire, strip both ends, and connect end of the wire to CO25953 pin 6, and the other end to U6 pin 35.


27.___Cut another short piece of wire, strip both ends once again, and connect one side to CO25953 pin 7, and the other end to pin 8 of the same chip. (CO25953)


28.___Cut another short piece of wire, strip both ends once again, and connect one side to CO25953 pin 9, and the other to U17 pin 26.


29.___Connect one end of this wire to CO25953 pin 12, and the other side to U6 pin 23.


30.___Cut a short piece of wire, strip both ends, and connect one side to CO25953 pin 13, and the other end goes to U6 pin 24.


31.___Cut a short piece of wire, strip both ends, and connect one end to CO25953 pin 14, and the other end goes to the same chip pin 16.(CO25953)


32.___Cut yet another short piece of wire, strip both ends, and connect one end to CO25953 pin 15, and the other end goes to U6 pin 5.


33.___Cut another short piece of wire, connect one end to CO25953 pin 3, and the other end goes to U23 pin 12.


34.___Cut another short piece of wire, strip both ends, connect one end to CO25953 pin 4, and the other end goes to U23 pin 13.


35.___Cut one final piece of wire strip both ends, connect one side to CO25953 pin 5, and the other end goes to U23 pin 14.


36.___Check all your wiring, and rearrange it to be pleasing to the eye as well as functional.


37.___Get your SpartaDos 3.2 that has the RD.COM file on it, say a prayer and load 'er up! If it boots you probably are ok! If not, don't panic, simply go back through section step by step, you will find it is probably some little error or oversight.


38.___While you have your computer open it would be a good idea to solder thejoystick jacks, the monitor, I/O and power supply ports also. It may save you a bit of aggravation later on!


39.___Reassemble your upgraded computer by placing the top metal cover back over the motherboard. Turn all twist tabs and then insert the appropriate screws. Gently plug the keyboard back in, position it in its slots in the

cabinets, and then place the cabinet top on. Turn over and insert all screws. While you have it out, why not use a bit of cleaner on it to make it sharp! If you don't have SpartaDos, then Run, don't walk to your favorite computer store and get it!

For you programming types, here are the control numbers for location 54017 (PORTB).


________________________________________

Bank #     Control #   Hex #

________________________________________
Bank   1 ------>131----->83
Bank   2 ------>135----->87
Bank   3 ------>139----->8B
Bank   4 ------>143----->8F
Bank   5 ------>163----->A3
Bank   6 ------>167----->A7
Bank   7 ------>171----->AB
Bank   8 ------>175----->AF
Bank   9 ------>195----->C3
Bank 10 ------>199----->C7
Bank 11 ------>203----->CB
Bank 12 ------>207----->CF
Bank 13 ------>227----->E3<--|130XE
Bank 14 ------>231----->E7<--|130XE
Bank 15 ------>235----->EB<--|130XE
Bank 16 ------>239----->EF<--|130XE

________________________________________

It is recommended to use SpartaDos 3.2, but you can also use MYDOS 4.1 or higher, and also Topdos 1.5 and higher with the 320k series of upgrades.


Enjoy your 320K 65XE!


Scott Peterson

______________

A zase toto je na dnešok všetko, majte sa, kto sa do tej úpravy pustí želám pevnú ruku pri pájkovaní a dobrý výsledok na konci práce..

_______________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

ATARI 800XE - 320KB RAM.

By Administrator at April 07, 2011 22:30
Filed Under: Atari

ATARI 800XE - 320KB RAM.Pred časom (8/2010) mi prišli GAL obvody CO25953-20 z USA a stále som si nenašiel čas prerobiť ATARI 800XE na plnokrvný  počítač 320XE, t.j. rozšírenie pamäte z 64KB na 320KB. Tak toto je už teraz minulosťou ...

___________________________________________________________________________________


Dnes nadišiel čas konečne dohnať niektoré staré resty, takže poďme na to ! Obvod C025953-20 je MMU (memory management unit) pre rozšírenie 800XE na 130XE. Ešte pár vecí a dokážeme rozšíriť pamäť na celkom slušnú hodnotu. Dnes je tu veľa obrázkov - viac obrázkov ako roboty, ale aby bolo pekne vidieť, krok za krokom čo sa robí na základnej doske. Výhodou tohoto zapojenia je to, že nikde netreba prerušovať plošný spoj a tak aj výsledný vzhľad úpravy je dobrý a nevznikajú žiadne nepekné škrabance na základnej doske. Niekedy sa dá obvod GAL zohnať z inak zlého ATARI 130XE, treba skúsiť. Uvedené zapojenie rozšírenia RAM nepoužíva čip U35.

 

Tu to trošku rozvediem čo uvedené zapojenie poskytuje:

 

- 320kB RAM pamäte typ RAMBO (64kB + 256kB RAMdisk)

- 192kb RAM pamäte typu Compy Shop (64kB + 128kB RAMdisk)

 

Netreba k tomu žiaden prepínač, Compy Shop rozšírenie pre QMEG aj tak pracuje s maximálne 192kB RAM. Je to dobré zapojenie ktoré je naozaj "chodivé".


Ako vždy upozorňujem na to že zásah do počítača

je na vlastné riziko majiteľa počítača !


Schéma zapojenia:

 

___________________________________________________

Na rozšírenie potom potrebujeme zohnať nasledovné veci:

(väčšina vecí sú tzv. "šuplíkové zásoby")


- 10ks 16-pin precízna pätička

-   8ks RAM typu 41256 (120-150nS)

-   1ks GAL typ CO25953

-   9ks blokovací kondenzátor 0.1uF

-   1ks IO 74LS157 alebo 74LS158, v mojom prípade 74LS157

-   1ks malý kus univerzálnej doštičky

___________________________

Na vysvetlenie:

Nerád používam štandartné pätičky, obvody z nich po čase "začínajú vyliezať", v precíznej pätičke som sa s týmto javom ešte nestretol. Kto chce ušetriť použite klasické pätičky, len sa potom nedivte ak Vám začnú šváby vyliezať z dosky ...

______________________________________________________________________________

Podmienkou na túto prerábku je taká základná doska v počítači, ktorá nie je určená na 4x obvody 4464, čo sú niektoré dosky v modeloch 130XE:

(2x4464 = 64KB = základná pamäť, ďalších 2x4464 = prídavných 64KB = spolu 128KB RAM.)

Tento typ teraz nebudem rozoberať, potrebujeme základnú dosku ktorá má na sebe miesto pre 16ks pamäťových obvodov.

______________________________________________________________________________

Ak si otvoríte počítač a máte tam tento typ dosky - máte napoly vyhraté, toto je to pravé "orechové" na prerábku:Mám doma 2 kusy ATARI 800XE, ktoré majú na sebe 8 čipov 4164 (= 64KB) a majú na sebe miesto pre ďalších 8 čipov typu 4164, t.j. ak osadím GAL a pamäte typu 4164 mám už potom priamo k dispozícii plnokrvný ATARI 130XE, ale to mi teraz nestačí. Dnes jeden tento počítač začnem prerábať na verziu s rozšírenou pamäťou o veľkosť  256KB a to je už oproti 130XE poriadny rozdiel. Vtip je v tom, že na mieste tých druhých 8 čipov nedáme čipy 4164 ale osadíme ich pamäťami 4x väčšími - teda osadíme typ 41256 (spolu 256KB RAM), dodáme ešte nejaký potrebný hardware, použijeme pár prepojok a dostaneme sa na celkovú veľkosť RAM=320KB.V prvom rade na mieste integrovaného obvodu U34 vypájkujeme z jeho miesta 3 ks odporov ktoré tam slúžia aby počítač bežal s púhymi 64kB RAM, tým si uvoľníme miesto na pätičku ktorú tam potom osadíme (U34 je v strede obrázku). Treba použiť slušnú pájkovačku a odsávačku na uvoľnenie miesta pre obvod U34.Potom na toto miesto vložíme 16 pinovú precíznu pätičku, pozor vkladáme ju z ľavej strany ! Napravo nám musia ostať ešte dva voľné neosadené piny viď obrázok.

 

Do pätičky opatrne osadíme IO CO25953-20 (alebo jeho napálený ekvivalent), prihneme najprv nožičky na šírku pätičky a až potom osadíme. Na skúšku počítač zapneme - ozve sa známe zavrčanie - hľadá disketovú mechaniku a nabehne BASIC - dobrá práca, základ funguje ! Náš počítač už používa základnú pamäť cez túto nami osadenú novú MMU jednotku a pretože beží = všetko je v poriadku.

 

Tie tri vypájkované odpory z miesta pätičky U34 môžeme spokojne zahodiť, už ich viac nebudeme potrebovať.Zase nastúpi pájkovačka a odsávačka, vyčistíme prekovenia na miestach čipov U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33. Tak isto uvoľníme od cínu prekovenia na miestach kde prídu blokovacie kondenzátory C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120 - hodnota blokovacích kondenzátorov je rovnaká, = 0.1uF.Dosku dôkladne očistíme, a začneme pájkovať pätičky, pekne všetky vývody - pekne rad za radom. Ak už máme osadené pätičky následne otočíme svoju pozornosť na osadenie blokovacích kondenzátorov. Prispôsobíme ich rozteč vývodov tak, aby sme bez problému kondenzátory osadili, výsledok je na obrázku pod týmto textom. Na tomto obrázku si všimnite obvod TC4050 - horná tretina obrázku na pravej strane. Na tento obvod pripájkujem precíznu pätičku, 1:1, pretože ešte neviem ako budem riešiť v tomto okamžiku prichytenie nového IO, ktorý bude ešte potrebný pre rozšírenie pamäte. Samozrejme dá sa to urobiť aj bez tejto pätičky, je to len a len na Vás.Dosku zase dôkladne očistíme, ideálne je zadnú stranu potom umyť technickým liehom, počkať aspoň hodinku než lieh dokonale uschne a zase počítač otestujeme. Funguje ? O.K, ideme ďalej  ...


Ak máme doma k dispozícii pamäte 8x 4164, po ich zasunutí do pätičky máme okamžite k dispozícii plnokrvnú Atari 130XE, tu potom proste končíme a máme hotovo - máme celých 128kB RAM (64kB + 64kB RAMdisk).

Komu to stačí nepotrebuje ďalej pokračovať v čítaní článku, máte Atari 130XE a ste spokojní, na dnes to tu pre Vás stačí.

___________________________

Tí ktorí chcú mať k dispozícii ďalších celých 256KB RAM (teda celkove 320KBRAM) pokračujú v ďalšom čítaní článku:

 

Zo spodnej strany káblikom prepojíme medzi sebou pin č.1 na všetkých ôsmich pätičkách, je to aj na obrázku zapojenia úpravy. Teraz osadím precíznu 16-ku pätičku na obvod TC4050, v skutočnosti z tejto pätičky potrebujem len +5V a zem, ostatné prívody na pomocnej doštičke sú nepoužité.Takto vyzerá základná doska po tých pár úpravách:Celkom vľavo hore na konektore napájania je vidieť pridaná ochranná Zenerova dióda na napätie 5.6V, zvolil som 5W výkonový typ, ochrana pred špičkami zo zdroja je veľmi dôležitá, hlavne ak máte v počítači obvod FREDDIE ktorý je na špičky a prepätie mimoriadne háklivý. (FREDDIE - na foto celkovej dosky - ten celkom vľavo dolu, veľký 40 pinový obvod.)


                                                                    

                          FREDDIE


Na záver ešte test s pripojeným SIO2SD, bootujem, všetko funguje, počítač je stále v dobrej kondícii a je pripravený na ďalšie úpravy. Na dnes stačí, keď vyjde čas zase budem pokračovať.


Lenže - pár dní na to teraz určite nebudem mať čas, idem mimo domu.

__________________________________________________________________________________

31.03.2011 - 07.04.2011:

Medzičasom som absolvoval 4 dni mimo domu a tak sa práca načas zastavila. Na obvod TC4050 som osadil precíznu 16-ku pätičku a použil som aj pomocnú doštičku: (Nie je potrebná, to je len pre moje experimenty, mám na nej multiplexor 74LS157, alebo 74LS158, podľa toho čo sa zoženie. 74LS157 je dostupné, 74LS158 je obvod momentálne skoro nezohnateľný).Takto nejako potom vyzerá pomocná doštička osadená na TC4050, za obvodom je osadený posledný blokovací kondenzátor 0.1uF (vzhľad a veľkosť dosky riešte podľa svojich možností a budúcich potrieb):Osadíme čipy pamäte 8x 41256, rýchlosť 150nS (postačuje), sú to moje "šuplíkové zásoby" pamätí DRAM.


 


V konečnom dôsledku je tu zapojenie podľa schémy, pretože zapojenie s prepínačom (malo byť pre  RAMBO - Compy shop - obidva pre 256KB) nepracovalo tak ako som očakával. Proste riaďte sa iba čistým textom a ignorujte prepínač v obrázkoch, slúži už na inú úlohu.

 Ešte jeden záber, tu je už zapojený vývod na GTIA obvod, pin č.30, chýba pripojiť pin 1 na všetkých obvodoch 41256 cez odpor 33Ω, ešte nie je na pomocnej doštičke:Tu je už odpor na svojom mieste, prívod na pin 1 som vyriešil vyvŕtaním dierky 1mm do základnej dosky a odtiaľ ide už priamo na pin 1 všetkých obvodov 41256.Ešte jeden záber:Všetko skontrolované, prepískané a aj tak potvora nefungovala - takže postupne som musel všetko nanovo dôsledne skontrolovať, hmm, našiel som studený spoj, pri pritlačení pri meraní to bolo O.K., preto mi to aj chvíľu trvalo než som na problém prišiel. A že vraj precízna pätička ..., potom to už bolo jednoduché - takže som to prepájkoval a problém bol zažehnaný - ale trvalo mi dosť dlho než som ten studený spoj  našiel, stáva sa to, takže bacha na studené spoje!

____________________________________________________________

Posledná informácia - prerobený počítač má pri 5V odber 0.78A, t.j. príkon=3.9W

Teraz už nasledujú príjemnejšie okamžiky:

Tu je tá vec čo ma poplietla, Compy Shop ukazuje 312kB, v skutočnosti ale pracuje O.K. zo 192kB RAM, preto som zo zapojenia nakoniec vyhodil ten prepínač RAMBO - Compy Shop a ide to teraz bez prepínača. Práve preto tu ten obrázok nechám aby bolo jasné ako som sám seba "odrbal". Stáva sa ... proste prepínanie bitu 5 a 7 na multiplexore nestačí a teda nie je možné iba prepínačom prepínať medzi RAMBO a Compy Shop aby sme stále mali 320kb, nie je to tragédia teraz je možné byť trvale v režime RAMBO 320kB a po prepnutí do režimu Compy Shop to bude 192kB.


Toto ma pomýlilo ...


Software na otestovanie je pekne videť na displeji, ešte nie je vidieť

všetky banky, to až na ďalšom obrázku.Výsledok testu:Nasleduje klasika - demo test rozšírenej pamäte:pokračujem ...No a na dnes posledný obrázok.Som spokojný rozšírenie funguje a ide to bez problémov. Ako som už písal pozorne skontrolujte všetky cínované spoje, dá sa tým ušetriť hodne času ...

Rozšírenie pamäte typu RAMBO je veľmi rozšírené, omnoho viac ako Compy Shop, takže toto zapojenie v podstate v našich končinách vyhovie všetkým možným požiadavkám bez akýchkoľvek problémov a pritom nič netreba ručne prepínať =  nemusíte myslieť na to žeby ste su niečo zle preplia teda nie je dobré nastavenie RAM.

___________________________________________________________

Moja konečná úprava zapojenia 320kB RAM zapojenia (nie je vždy nevyhnutná, ale môže odstrániť niektoré trable):

 

Pridaná kapacita M1 na multiplexor 74LS157 a pridané pull up odpory na PB5 a PB6.

Prevedené prídavné zmeny sú vyznačené modrou farbou.


Toto môže pomôcť ak sa vyskytnú neočakávané chyby pri používaní Ramdisku.

___________________________________________________________

Ak máte chuť si niekdo okolo toho čosi naštudovať ...

10.04.2011 - linky na iné úpravy rozšírenia:

Link na prerobenie 65XE na 320KB, (polish):

ftp://ftp.pigwa.net/stuff/mirror/www.atari.cuprum.com.pl/256kb.htm

http://www.serious-dial.atari.pl/zzone/pserious.htmlN

http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=3834

Atari Age forum:

http://www.atariage.com/forums/topic/138299-ram-upgrade-options/

http://www.atariage.com/forums/topic/102355-320k-130-xe-who-can-upgrade/

http://www.atariage.com/forums/topic/109128-130xe-64x4-drams/

http://www.atariage.com/forums/topic/178885-ram-320xe/

_______________________________________________________________________________

25.01.2012

Nakoniec som robil ešte úpravu kde som obvod 74LS157 umiestnil inak, a ešte nejaké drobotiny - linky na články:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Upravy-na-kompe-ATARI-800-XE-modification.aspx

http://blog.3b2.sk/igi/post/Upravy-na-kompe-ATARI-800-XE-modification-2.aspx

_______________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

8"LCD monitor PL8006 for ATARI.

By Administrator at April 07, 2011 10:35
Filed Under: Atari

Postavil som si 5" LCD monitor, príma ak to potrebujem na skúšanie. Ak chcem robiť niečo poriadne, tak treba väčší monitor, rozumne tak veľkosť asi 8".Otázkou je aký monitor ? Na Foreveri som sa sa na túto tému bavil s krupkajom, problém je v tom že neviete či kúpite dobrý monitor, teda či bude s ATARI dobre zobrazovať a teda kúpa by nemusela nič vyriešiť.  Problémom je aj to že potrebujeme pomer strán 4:3, čo dnes už tiež nie je samozrejmosťou, normálne teraz máme samé pomery strán 16:9 a to teda zjavne na ATARI nie je to pravé orechové. Tak som si povedal že skúsim nájsť niečo použiteľné a nie drahé. Výsledok tejto akcie predkladám.


Hľadal som na tomto linku:

 

http://dx.com

 

Pekne zaradom, pretože som hľadal 8" monitor a rozmer obrazu 4:3. Najprv som našiel niečo za skoro 110.- USD, ale po chvíli som našiel pod SKU 55245 8" LCD monitor aj zo vstavaným televízorom a ďalšími finesami za cenu cca 72.80 USD, teda  cena = 50.92 Eu pri súčasnom kurze. Objednal som to 25.3.2011, prišlo to z Hong Kongu v stredu  6.4. (možno skôr, pretože som teraz 4 dni nebol doma). Rýchlosť príma, poplatky za poštu už sú v cene, takže cena je koncová - zase plus. Spokojný som aj s farbou, pretože tá sa síce nedala vybrať, ale poslali mi čierne prevedenie čo mi vyhovuje. Zdroj dodávajú s EÚ vidlicou, takže netreba nič zháňať - zapojíte a zariadenie pracuje. Síce je priložený aj manuál, ale menu je natoľko prehľadné, že som ho ani nečítal.

Nebudem už o tom priveľa písať, zobrazenie na ATARI v režime monitora je dobré, dokonca sa dá dobre pozerať aj na 800XE a 130XE kde je väčšinou problém zo slušným zobrazením. Rozhodne to považujem za dobrú kúpu a nie sú to vyhodené peniaze. Ak nebudem chcieť monitor používať na ATARI, tak ho môžem cez VGA vstup pripojiť na PC a použiť ako monitor 800x600/60Hz.

Ideme na technické údaje:

Rozmery: 19,5 cm x 18.2 cm x 2,7 cm (7,68 x 7,17 x 1,06 inch)
Hmotnosť: 532 g
(18.77 oz)

- Prenosné zariadenie a štýlový dizajn spolu zo skladacím stojanom
- Vysoko kvalitný 8 palcový TFT LCD displej: 800x600 s vysokým rozlíšením
- Príjem TV programov
- Systém príjmu: PAL + SECAM-D / K I B / G
- rozsah kanálov: 47 ~ 870MHz
- TV / Video / YPbPr / VGA automatické prepínanie režimu monitora
- Podpora VGA vstupu umožňuje premeniť TV na monitor pre počítač:

  (640x480/60Hz, 800x600/60Hz a 1024x768/60Hz - tento režim zobrazuje výrez 

  v okne 800x600)
- Plne funkčné diaľkové ovládanie, anglicky alebo čínsky v OSD menu
- Zabudované reproduktory
- Obrázok je možné obrátiť vo vodorovnom aj zvislom smere pre rôzne inštalácie
- Video vstup: 1Vp-pCVBS
- Oblasť sledovania, rozmery : 162x 121.5 mm
- Jas: 200cd/m2
- Kontrastný pomer: 400:1
- Doba odozvy: 12ms

- OSD menu, jazyk: angličtina, španielčina, ruština / arabčina / čínsky


Ja ešte pridám že pribalený sieťový zdroj je dimenzovaný na 12V/DC/0.4A. V základných údajoch je potom aj spotreba uvádzaná na hodnote 0.4A. Samozrejme sa mi to nezdalo, tak som to odmeral, v plnej prevádzke je odber 0.28A. Z toho vyplýva podsvietenie je LED, trubica by mala vyššiu spotrebu. Pri 5" LCD s trubicou je odber 0.37A a rozmer obrazu je menší. (Je to ten 5"LCD z GM.)

Ešte dodatok, príkon zariadenia:

5" LCD - odber pri 12V je 0.37A  =4.44W

8" LCD - odber pri 12V je 0.278A=3.36W)

Aby bolo jasné na porovnanie dávam tento 5" LCD monitor:

5" LCD monitor

No a pokračujem ďalej:- Balíček obsahuje:
- 1 * 8 "Monitor TV
- 1 * Diaľkové ovládanie (napájané 2 * batérie AAA, nie sú v dodávke)
- 1 * VGA kábel pre prenos signálu
- 1 * MMI prevod do kábla YPbPr
- 1 * napájací adaptér do auta
- 1 * AC 240V napájací adaptér (EÚ vidlica)
- 1 * anglický a čínsky manuál

_______________________________________________________________________________

Pretože som si chcel odskúšať monitor tak som na ATARI 800XE, ktoré bolo prerobené na 320KB spustil nejaké testy, video časť počítača zatiaľ nebola prerobená aby bolo kvalitnejšie zobrazenie. Tak tu som ešte nechal ochrannú fóliu pre displejom, preto sa to leskne a pekne je hore vidieť objektív fotoaparátu ...Klasický test zvuku:a teraz ako vyzerá DOS:Je vidieť trošku moaré, ale to je dané interferenciou s fotoaparátom, náznak stĺpcov je daný spôsobom zobrazovania na ATARI XE počítačoch. S monitorom som spokojný, zobrazenie písmen je v takej veľkosti že sa dá pohodlne pracovať, obraz je dosť veľký, spotreba na rozumnej úrovni. Celkom zaujímavá cena a vlastnosti sú dobré.

_______________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: