TURBO 2000 - modifikácia pre vyššie rýchlosti. Mod for speed. Atari XC12.

By Administrator at April 29, 2019 16:40
Filed Under: Atari

 

Človek mieni, maily menia. Nejako som špeciálne nespomínal že ak chceme použiť originálne zapojenie TURBO 2000 na nové, vyššie rýchlosti je potrebné meniť aj niečo iného. Našťastie nie je toho veľa, ale aj tak treba vedieť do čoho ideme. Uvedená modifikácia bez problémov atakuje s kvalitnou páskou bez nejakých viditeľných problémov hranicu rýchlosti 6000Bd. (Len tu bacha, nastaviť kolmosť hlavy voči páske je mimoriadne dôležité, šróbik na jej nastavenie je dobre dostupný.) Uvedená modifikácia je aplikovaná na asi najrozšírenejšom magnetofóne Atari XC12. Zapojenie originálu TURBO 2000 bolo uverejnené v predchádzajúcom článku na tomto webe.

 

Upozornenie:

Zásahy a stavba  zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Tak sa teraz najprv pozrime ako to vyzerá pri originálnom zapojení najčastejšie používaného magnetofónu Atari XC12:


 

Ako vidieť neuverejňujem celú schému (fakt netreba), pretože zásah sa týka iba dvoch na obrázku vyznačených súčiastok (na prvom obrázku sú uvedené pôvodné hodnoty), to naozaj nie je veľa. Celá zmena sa prevádza výlučne v oblasti zmeny hodnôt súčiastok ktoré majú na starosti veľkosť záznamového prúdu a určujú aj najvyšší možný prenesený kmitočet.

 

No a teraz poďme na už modifikované, t.j. upravené zapojenie s už novými hodnotami súčiastok:

 

 

Zmena odporu R6 z hodnoty 10kΩ na 3.3kΩ spôsobí zväčšenie úrovne záznamového prúdu na 3-násobok pôvodnej hodnoty (používa sa na tomto mieste aj odpor o hodnote 3.9kΩ), mne to fachčilo bez problémov s hodnotou uvedenou na obrázku.


Ďalšou možnosťou je paralelne k pôvodnému odporu 10kΩ pripojiť odpor 5.6kΩ (potom sa výslednou hodnotu dostávame do stredu medzi 3.3kΩ až 3.9kΩ).


Zmena kondenzátoru C4 z 4n7 na hodnotu 47pF posúva možnosť ukladať (a aj následne prečítať) cez univerzálnu hlavičku vyššie kmitočty - t.j. robí to to čo potrebujeme. Tak isto je možné túto kapacitu (47pF) aj úplne vynechať - rozhodne v zapojení nesmie zostať pôvodný kondenzátor 4n7 !

Modder tak isto môže vyskúšať pripojenú hodnotu kondenzátoru o kapacite napríklad 1nF.

 


Kto chce, môže skúšať tieto hodnoty zmeniť.

 

 

Nuž skúšať sa dá, aj to, aj iné, ak použijete uvedené hodnoty pôjde to celkom dobre tak isto. Ja týmto odpovedám na mail ako "vyšróbovať" rýchlosti na vyššiu hodnotu a pritom aby bol záznam (a prehrávanie tak isto) naďalej spoľahlivý. Uvedené moje zistenia a zapojenie je samozrejme už hodne dlho "bradaté" a pritom magnetofónmi sa už skutočne hodne dlho nejako podrobnejšie nezaoberám. Priznám sa že magnetofón Atari XC12 síce zase doma mám znova, ale ani náhodou ho nehodlám do zostavy nanovo pripojiť - na poličke je mu viac ako dobre. (Pre istotu už nemám doma ani jednu kazetu, čo považujem za celkom slušné konečné riešenie.)  Laughing


Modderom prajem úspech pri prestavbe (naozaj to nie je nič zložitého), úprava sa skutočne vyplatí. Len nanovo pripomínam že je dobré používať skutočne dobré pásky, mať čistú hlavičku ma mgtf a dodržať kolmosť hlavičky voči kazete - a potom si môžete užívať tú zvýšenú rýchlosť.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 18 - ZAK Praha 1987 príloha II TURBO 2000.

By Administrator at April 28, 2019 07:30
Filed Under: Atari

Legendárna príloha ZAK Praha z roku 1987 - TURBO 2000. Autorom tohoto zlepšováku pre záznam a čítanie pre magnetofón je autor Jiří Richter. Práve tento materiál spôsobil obrovskú zmenu pri používaní magnetofónu v súvislosti s 8bit Atari. Obrovský nárast rýchlosti nahrávania a prehrávania - a už aj fakticky veľmi spoľahlivý záznam namiesto pôvodného nám všetkým dodal chuť počítač skutočne rozumne používať a to aj vtedy ak ste neboli majiteľom disketovej jednotky. Jasné, príloha vyšla počas roku 1987, ale moje rozhodnutie je že prílohy čo má dám až na záver vecí z daného roku, tak to berte prosím na vedomie, ďakujem.


ZAK Praha 1987 príloha II TURBO 2000.pdf (1,79 mb)

 

Ja už len dodám že je dobré na mieste diódy D5 použiť dve diódy v sérii za sebou (nie iba  jednu ako na obrázku) a ušetrí Vám to kopu starostí. Nakoniec je to spomenuté tak isto aj v samotnom texte materiálu. Tak isto neskôr boli vyvinuté nové verzie zapojenia, ale toto je to prvé uverejnené a bez problémov mi chodilo aj na podstatne vyššie rýchlosti (po malom hardvérovom zásahu - v ďalšom bude uverejnený potrebný popis úpravy). Zase len pripomínam, že ak ste si vybrali dvierka magnetofónu a potom nastavili univerzálnu hlavičku na najkolmejšiu polohu voči páske tak sa dala docieliť veľmi spoľahlivá funkcia celého zariadenia. Dvierka totiž majú "zobáčik" na to aby zostali zatvorené - ale majú ho iba iba na jednej strane. To spôsobuje že kazeta vo dvierkach je trvale mierne stáčaná na jednu stranu a to má za následok že kazeta nie je uložená kolmo voči hlavičke - a je zarobené na problémy. Vybrať dvierka je skutočne najmenší problém - a hlavne je to vratné riešenie - ak si dvierka chcete vrátiť naspäť. Vyskúšajte si to a uvidíte ten dramatický rozdiel v spoľahlivosti čo to prinesie !


Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 17 - ZAK Praha 1987_06.

By Administrator at April 26, 2019 12:28
Filed Under: Atari

Číslo ZAK Praha 06/1987. Z obsahu: Basic alebo Pascal ?, tipy & triky - pomôcky pri programovaní, užívateľské programy Debug+, kazetový operačný systém, Atari 800XL a 320kB RAM, interface pre pripojenie tlačiarne Consul 2111-03 k Atari, Centronics realizovaný cez joystickové porty, pripojenie magnetofónu a systém TURBO 2000, listáreň.

 


ZAK Praha 1987_06.pdf (7,48 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 16 - ZAK Praha 1987_05.

By Administrator at April 24, 2019 17:00
Filed Under: Atari

05/1987 ZAK Praha spravodaj - aritmetické funkcie na Atari, jazyk Inglish, 3x disketová jednotka, otázky a odpovede, sort v Basicu, debug monitor, kútik techniky - nastavenie magnetofónu, nahrávanie a prehrávanie bez orig.magnetofónu, pripojenie diaľnopisu a ďalšie drobnosti.ZAK Praha 1987_05.pdf (5,81 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 15 - ZAK Praha 1987_04.

By Administrator at April 22, 2019 09:00
Filed Under: Atari

Štvrté číslo ZAKu Praha 1987. Poďme na niektoré veci z jeho obsahu - pole reťazcov v Atari Basicu, práca s reťazcami, označenie súborov na disketách, ovládanie disketovej jednotky pomocou kanálových operácií XIO, využitie logických funkcií v Turbo Basicu, ako odkladať obrázky, jednoduchý Ramdisk pre Atari 800XL (XE), ako si urobiť svetelné pero, Atari 600XL s RAM o veľkosti 64kB, zapojenie Atari 800XL a 130XE na video vstup televízneho prijímača.


ZAK Praha 1987_04.pdf (4,06 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 14 - ZAK Praha 1987_03.

By Administrator at April 19, 2019 08:30
Filed Under: Atari

Tretie číslo ZAKu Praha - ako si doma vyrobiť joystick, domáca výroba interface pre magnetofón, čo robiť ak máte v počítači problémový Basic verzie B, ako si pripojiť ČB televízor ako monitor a veľa ďalšieho. Tu je už vidieť že úpravy vecí k obrazu svojmu konečne dostávajú "zelenú" - a to sme vtedy všetci dychtivo sledovali aby sme si vedeli počítač prispôsobiť pre svoje potreby. Nakoniec - vtedy sa všetko muselo urobiť "na kolene" pretože zo začiatku tých potrebných informácií ako si čo urobiť bolo zúfalo málo a každá maličkosť pre vylepšenie bola v komunite ataristov obrovsky kvitovaná.ZAK Praha 1987_03.pdf (3,62 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 13 - ZAK Praha 1987_02.

By Administrator at April 17, 2019 15:20
Filed Under: Atari

Druhé číslo nultého ročníku  - test rozšírenej RAM popis Paddle a podobne. Celý ročník prenasleduje jedna vec - nie je v spravodaji obsah. Napriek tomu poteším - v čísle 1988_01 je uverejnený obsah všetkých 6 čísel z roku 1987, takže len treba chvíľu počkať až to uverejním.ZAK Praha 1987_02.pdf (3,72 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 12 - ZAK Praha 1987_01.

By Administrator at April 15, 2019 11:17
Filed Under: Atari

Prvý, mne dostupný spravodaj ZAK Praha (skratka pre Zpravodaj Atari Klubu Praha) Už som to spomínal, zo začiatku je tam dosť vecí zo Zväzarmu (všetko muselo byť podchytené a organizované), ale to sa postupne pekne neskôr v jednotlivých číslach začalo strácať a jednoznačne prevážila technická stránka veci, našťastie. Ale rozumiem tomu, inak sa to v tej dobe vydávať nedalo (aspoň v Prahe, tam to bolo príliš na očiach a na druhú stranu - v tej dobe bol na nasadenie v celom národnom hospodárstve nesmierne pretláčaný a preferovaný "gumák"). A treba zobrať do úvahy aj ďalšie veci - obrovské množstvo nových členov a teda s tým potrebné súvisiace organizačné pokyny a ich najľahšia distribúcia - prostredníctvom spravodaja.

 

 

Toto číslo obsahuje prvé, základné informácie a teda je určené hlavne úplným začiatočníkom v danej oblasti.


ZAK Praha 1987_01.pdf (3,03 mb)

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica - Prohlášení bývalých představitelů Atari klubu Praha.

By Administrator at April 12, 2019 07:00
Filed Under: Atari

 

Prohlášení bývalých představitelů Atari klubu Praha

 

Veškeré materiály Atari klubu Praha, které jsou na tomto webu publikovány, jsou opětovně vydávány se souhlasem JUDr. Jana Hlaváčka, který coby člen výboru 472. ZO Svazarmu - Atari klubu Praha, jež vznikla v rámci OV Svazarmu Praha 10 v r. 1986, přišel s nápadem na vydávání vlastního publikačního prostředku označeného Zpravodaj Atari klubu Praha.

 

Z historických důvodů je vhodné na tomto místě vzpomenout jména některých z těch, kteří se zasloužili v polovině 90. let minulého století o „šíření druhé gramotnosti“ v Československu, jak ono „počítačové šílenství“ šířené v té době kdysi kdosi trefně pojmenoval. Mezi první organizátory a členy výboru AK Praha patřili zejm.: Václav Dostál (první předseda), Ing. Oldřich Hanuš, František Tvrdek, Ing. Václav Friedrich, Ing. Stanislav Borský, Dr. Jan Hlaváček, Ing. Zdeněk Lazar, CSc., Miloš Bayer, RNDr. Jan Bok, CSc. a další.

 

Dr. Hlaváček se stal šéfredaktorem a vedoucím redakční rady, též autorem bezpočtu statí a také organizátorem vydávaných příloh Zpravodaje (samostatných publikací), takže před úřady ve skutečnosti nesl odpovědnost za vydávání těchto publikačních prostředků. Jeho zástupcem byl po většinu doby Ing. Stanislav Borský. Ačkoliv vydávání časopisu bylo v té době zaštítěno vydavatelským souhlasem OV Svazarmu Praha 4 (event. č. OVTEI 86 042), všechny výrobní náklady na vydávání byly mezi roky 1986 – 1990 hrazeny výhradně z členských příspěvků AK Praha (bez jakékoliv dotace). Zpravodaje byly členům AK Praha poskytovány zdarma. S obdobnými kluby v ČSSR byly bezúplatně vyměňovány za podobné časopisy a knihy. Autorské honoráře a odměna šéfredaktorovi nebyly vypláceny.

 

Po roce 1989 založil Dr. Hlaváček kvůli další legální možnosti vydávat Zpravodaj Atari klubu Praha vydavatelství RINGO a posléze Le-RINGO. Veškeré publikační výstupy byly vydávány oficiálně, o čemž mj. svědčí i fakt, že podle tehdy platného zákona byly všem vyjmenovaným knihovnám v ČR odevzdávány tzv. povinné výtisky.

 

Společenské změny v r. 1989 mj. vedly k zániku svazarmovských organizací. Postupem času zákonitě zanikl i Atari klub Praha, byť sdružení zájemců o výpočetní techniku Atari nějaký čas přežívalo v různých formách. Bohužel, pseudo-podnikatelské aktivity některých lidí, kteří po roce 1989 vycítili příležitost ke snadnému zbohatnutí, se mj. projevily i v tom, že v následujících letech byly dříve vydané výtisky i přílohy Zpravodaje Atari klubu Praha odcizeny, překopírovány a nelegálně vydávány a prodávány novým zájemcům o počítače Atari. Stejně tak vznikly i nelegální „půjčovny“ produktů (zejm. software) původně vytvořených v Atari klubu Praha. Zcela výjimečně došlo ke zcela legálnímu přechodu některých schopných členů AK Praha do sdružení, ze kterých vnikly prosperující firmy. Příkladem za všechny nechť slouží firma JRC (Jiří Richter byl autor zrychleného nahrávání software do počítačů Atari 800).

 

Právě z těchto důvodů upozorňujeme, že k veškerým materiálům Atari klubu Praha nadále existují autorská práva podle platných právních předpisů. Je zakázáno jejich nedovolené přebírání a publikování a především využívání ke komerčním účelům. Rovněž není dovolená žádná úprava děl v celku ani v jeho částech. 

 

JUDr. Jan Hlaváček, Ing. Stanislav Borský, Praha, 16. 3. 2019.   

 

Môj doplnok k prehláseniu:

Pretože som súhlasil s uverejnením daného prehlásenia - tak som dostal povolenie od JUDr. Jana Hlaváčka na zverejňovanie materiálov Atari klubu Praha - za čo sa mu chcem aj touto cestou poďakovať.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica - informácie ZAK Praha, AK Tlmače a AK Olomouc.

By Administrator at April 08, 2019 10:55
Filed Under: Atari

V posledných dňoch (a teda skôr týždňoch) bolo veľa vecí ktoré sa udiali, niečo mi vyšlo, niečo nie - o tom bude dnešný článok. Ako iste viete v CALPe pred časom zmizli články zo ZAKu Praha.

_______________

ZAK Praha


Obrátil som sa preto tam a skúsil som získať povolenie pre uvoľnenie materiálov naspäť v priestore CALPu. No, toto sa ukázalo ako nie celkom riešiteľné a myslel som si že už nebude možná nejaká cesta na to aby sa tieto materiály znova objavili na webe, tak som sa nakoniec spýtal či by som ich nemohol uverejniť u seba. A ako to už býva - po pár dňoch - nakoniec sa medzi nami objavila čulá mailová komunikácia a na moje prekvapenie sa možnosť uverejnenia materiálov u mňa stala reálnou - tak to mi naozaj padla brada, s tým som naozaj veľmi nepočítal. Poslal som svoju predstavu a po niekoľkých dňoch vzájomnej komunikácie sme sa nakoniec dohodli na nasledovnom - ZAK Praha vydá prehlásenie ktoré bude uverejnené v samostatnom článku a tak isto bude u mňa v uverejnenom materiáli odkaz na toto prehlásenie. Takže toto bola ich podmienka a ja ju dodržím.

Komunikácia bežala na línii - JUDr. Jan Hlaváček.

Nuž iste pochopíte že je to zaujímavé, ZAK Praha majú v sebe hodnotné informácie, priznám sa že na začiatku ma to naozaj zaskočilo (teda tá možnosť uverejnenia u seba), materiály mám a pokúsim sa to postupne uverejňovať. Všetky materiály v knižnici uvádzam výhradne v podobe pdf súborov. 

Pevne dúfam že sa ku mne dostanú aj nejaké podrobnejšie veci ohľadne fungovania AK klubu Praha, v časoch najväčšej slávy mal 6500 členov - nie, nie je to chyba - to je naozaj obrovské číslo !

_______________

AK Tlmače


Po tejto "injekcii" som si povedal - prečo neskúsiť komunikáciu s Ing.Burjanivom, ktorý šéfoval AK klubu Tlmače tu na Slovensku, tento klub bol na našom uzemí najaktívnejší a vydal dosť spravodajov. Niečo som síce mal, asi zo tri veci, ale počas minulého roku sa ku mne dostalo ďalších pár materiálov z AK Tlmače - ale celkom smutnou cestou. Mimo toho - Ing.Burjaniva poznám osobne, stretávali sme sa pred rokmi, pracovne. Skúsil som na webe na neho nájsť mailový kontakt - a podarilo sa, ozval sa ešte v ten istý deň. A dostal som zvolenie na uverejnenie aj od neho. No, tak to mi naozaj "narástli krídla" (s jedlom rastie chuť - a RedBull v tom naozaj nebol) a povedal som si skúsim to aj smerom na AK Olomouc a poslal som tam tak isto mail.

_______________

AK Olomouc


Ale ako to už býva - hovorí sa - do tretice všetko najlepšie - tak to mi tentoraz nevyšlo. AK Olomouc má svoje predstavy o budúcom šírení svojich materiálov a teda nezostáva mi nič iné len dúfať že svoje materiály naozaj časom vydajú na svojich stránkach a ja uverejním na ne linky. Mám už pripravený a spracovaný aj spravodaj Olomouc 1990 7_8, ale ctím ich rozhodnutie (materiál doteraz nie je ani na stránkach CALPu) že to celé chcú mať pod svojím palcom. Mám od nich informáciu že majú k dispozícii všetky materiály čo AK Olomouc vydal. Aby to teda bolo jasné z mojej strany - mám skoro všetky Olomoucké spravodaje čo sú aj na CALPe, akurát sa už nezameriam na ich uverejnenie. No čo, škoda, ale priznám sa že trošku ma to mrzí.

_______________

 

Jasné, život tým nekončí a ideme ďalej, dúfam že Vás poteším materiálmi z prvých dvoch veľkých klubov ktoré mi dali súhlas na uverejnenie.

Pred krátkym časom som ani len nepomyslel že pôjdem u seba do tak veľkého projektu, ale dopadlo to tak ako dopadlo, sám som sa do toho namočil (tak nejako dosť náhodne ale hlavnou motiváciou bola snaha o zverejnenie materiálov) a popritom nepatrím medzi tých čo sa hneď vzdávajú. Splašil som si slušný skener s ktorým síce nerobím zázraky ale robí sa mi s ním naozaj dobre a dúfam že výsledok práce bude dobrý aj pre Vaše oči. Nehodlám tvrdiť že mám všetko, na to nemám ani kontakty, ani prostriedky - ale aj tak je toho dosť čo je k dispozícii.

(Preto som ani na začiatku Igiho knižnice nezakladal extra chlievik pre knižnicu pretože som si nemyslel že to bude nakoniec tak veľké - a teraz to už zase celé prerábať nebudem (a nechcem.))Laughing

Predpokladám (právom), že koho to zaujíma si aj tak stiahne pdf súbory k sebe a urobí si u seba vlastný chlievik pre tieto pdf a keď bude mať čas tak si ich v kľude prečíta. Som si vedomý že sa nejedná o nejaké zástupy (masu) ľudí, ale svoju čitateľskú obec to určite aj v dnešnej dobe má. A keď niekto občas dá najavo že ho to potešilo - tak to zase následne teší mňa.


Ešte mám k dispozícii aj spomínané a ešte nespracované podklady z článkov časopisu ATOM, len prosím o trpezlivosť pretože materiály treba postupne spracovávať a ako zisťujem "papá" to celkom slušne môj čas. A ja si musím vybrať - skenovať a spracovávať, alebo písať a robiť iné. Takže ak bude sem tam pauza, tak vedzte že mám skenovania (a následného spracovania) v tom danom okamžiku plné zuby ... Smile

Rozhodne si myslím že do Atariády 2020 (alebo inak povedané na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov) mám čo robiť.

 

Záverom by som chcel poďakovať dnes už nežijúcemu ataristovi Ing. Antonovi Sedláčekovi z Košíc, ktorý zhromaždil materiály z AK Tlmače a z časopisu ATOM a jeho manželke, ktorá mi tie materiály z jeho pozostalosti poskytla. (Vedela o našej vzájomnej komunikácii a následne sa potom obrátila sa na mňa.)

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 11 - AK Liberec Kniha her pro Atari 1987.

By Administrator at April 05, 2019 19:17
Filed Under: Atari

Tak tu máme aj aktivitu z Atari klubu Liberec, čo ale neviem ovplyvniť je predná strana - nesie známky "domácej tvorivosti", našťastie v knihe samotnej sa to už neprejavuje. Kniha bola zlepená neuveriteľne sopľavým lepidlom, ktoré zasahovalo až tak na vzdialenosť 3÷4 mm od vlastného textu na stránkach a zanechávalo nepríjemné hnedé škvrny na papieri po celej dĺžke kde bolo lepidlo. Vlastné rozoberanie jednotlivých stránok bola fakt skutočná "divočina", ale našťastie sa mi to podarilo. Termín vydania (1987) bol rukou napísaný na obale. PDF súbor je zazipovaný, pretože red.systém mi neumožňuje priamo uložiť viac ako 20MByte pdf súbor (zazipované to má niečo cez 18MByte.) Kniha je celkom rozsiahla, má 192 strán.


AK Liberec Kniha her pro Atari 1987.zip

Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Igiho knižnica 10 - AK ZOS Gottwaldov 1989_2.

By Administrator at April 02, 2019 16:42
Filed Under: Atari

Zpravodaj z mesta, ktoré už pod týmto názvom na mape nenájdete. Zase mám len tento jeden jediný kus k dispozícii  - čo je naozaj škoda. Napriek tomu, alebo presnejšie vďaka tomu ho samozrejme dávam k  dispozícii.


AK ZOS Gottwaldov 1989_2.pdf (4,06 mb)


Príjemné čítanie.

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

04_2019 Blog, Notes.

By Administrator at April 01, 2019 20:03
Filed Under: Blog

01.04.2019

Máme dnes pekný deň takže poďme na to čo sedí na dnešný deň:


Čaputová volá Ficovi:
"Vymenujem Vás za predsedu ústavneho súdu."
Fico sa nadšene pýta:
"Vážne?"
Čaputová:
"1.apríl !"

Muž hovorí žene:
"Bol som ti neverný ..."
Žena:
"Aj ja !"
Muž:
"1.apríl !"
Žena:
"13.október ..."
___________________________________________________________
02.04.2019
Ďalší Atari spravodaj:
____________________________________________________
05.04.2019
Ďalší materiál z archívu:
____________________________________________________
08.04.2019
Opravujem jednu Atari XF551, vymenený vypínač, toto sa podarilo, ale disketová jednotka sa správa neštandartne, presne ako na tomto odkaze:
Síce som chcel natočiť video, ale keďže sa jedná o ten istý problém tak som len to video prevzal. Keď dám FD mechaniku zo svojich zásob ide celá XF551 ako hodinky, čiže je jasné že problémom je FD mechanika.
_______________
Veci, ktoré sa vyvrbili a celkom zmenili môj náhľad a spracovanie niektorých materiálov čo mám k dispozícii:
_____________
Vtip ktorý bol vysoko aktuálny koncom 80-tych rokov kedy sme chceli dobehnúť a aj predbehnúť Západ ...


___________________________________________________________
12.04.2019
ZAK Praha:
_________
Bohužiaľ mi nezostal čas na tohtoročnú návštevu Atariády. Mrzí ma to, ale cestujem - a to na opačnú stranu ako akcia. Viem že idú chalani z BA, takže niečo sa predsa len dozviem. Túto stredu som bol v súkromnom 8-bitovom múzeu tu v BA, paráda. Tie počítače v jednej (pardón 2 miestnostiach) treba vidieť. Ani som si netrúfol to ani  približne spočítať koľko je tam exponátov. Nezostáva mi nič iného len tam niekedy ísť znova ...
___________________________________________________________
13.04.2019
Dnes som bol na návšteve u Ing.Burjaniva, Tlmače. Strávili sme pekné poobedie vo vzájomnom rozhovore a ja som sa dozvedel pár informácií o ktorých som doteraz nevedel a zaspomínali sme spoločne na za začiatky Atari klubu. Naozaj pohodová sobota (a na rozdiel od Atariády bolo príjemne teplo). Dohodli sme sa, ešte ho určite niekedy navštívim - máme dohodnuté nejaké veci.
___________________________________________________________
15.04.2019
ZAK Praha:
____________________________________________________
17.04.2019
ZAK Praha:
____________________________________________________
19.04.2019
_________
Ceny za 8bity a staré počítače Atari sa na bazos.sk definívne zbláznili, kto nakúpil predtým neprehlúpil, terajšie ceny prevyšujú pôvodnú nákupnú cenu za nový (iná otázka je kto je ochotný tú požadovanú cenu zaplatiť):

____________________

Je tam aj Atari 130XE za cenu 130.-, ak pôjdeme dôsledne podľa čísel, obávam sa čo by sa požadovalo za Atari 600XL ...

___________________________________________________________

20.04.2019

Ešte som si spomenul na jeden pekný ...:

Špičková firma, majiteľ firmy si zavolá najlepšieho pracovníka, von na parkovisko.

Postavia sa pred majiteľove superauto zo všetkými mysliteľnými vymoženosťami.

Majiteľ sa pýta: "Vidíš to ?"

Zamestnanec: "Áno, paráda !"

Majiteľ: "Ak budeš celý rok makať ako divý, tak si kúpim ešte lepšie auto !"

____________________________________________________________

22.04.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 15 - ZAK Praha 1987_04.

_____________________________________________________

24.04.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 16 - ZAK Praha 1987_05.

 

Piotr Kakiet

____________________________________________________

26.04.2019

ZAK Praha:
Igiho knižnica 17 - ZAK Praha 1987_06.

____________________________________________________

28.04.2019

ZAK Praha:

Igiho knižnica 18 - ZAK Praha 1987 príloha II TURBO 2000.

 

Tento mesiac si už asi dám pauzu, pokračujem až na budúci mesiac.

___________________________________________________________

29.04.2019

Ako si upraviť magnetofón Atari XC12  ktorý má už v sebe zabudovaný interface TURBO 2000 aby zvládal aj vyššie rýchlosti:

TURBO 2000 - modifikácia pre vyššie rýchlosti. Mod for speed. Atari XC12.

A už bude konečne pauza ...

___________________________________________________________
Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: