Zener diode tester - type 1 =max.90V, type 2=max.45V

By Administrator at April 27, 2016 17:20
Filed Under: Non-Atari

Už sa vám stalo že máte doma viacero Zenerových diód (v skratke ZD) a neviete ktorá je na aké ZD napätie ? Síce na obale býva označenie, ale ak je v sklenom púzdre tak sa to zle číta a väčšinou sa Vám to po čase podarí rozmazať a potom už zostáva len možnosť pripojiť ju na stabilizovaný zdroj, nastaviť minimálny prúd a dúfať že sa zmestíte rozsahom zdroja do hodnoty meraného zenerovho napätia. A môžete sa modliť a potichu dúfať že na výstupe zdroja nie je použitá tak veľká výstuoná kapacita že Vám dokáže v okamžiku Zenerovu díódu poslať do večných lovíšť ... väčšinou to potom urobí z polovodiča celkom plnohodnotný vodič. (Ale to asi nechceme, že.)  Tí šikovnejší vedia a predradia si tam nejaký odpor, ale zase meniť každú chvíľu odpor aby sme mali potrebný priečny prúd - bŕŕŕ, zase nič šikovné pre denné meranie. Vlastný merač používa dvojicu oddelených malých transformátorov, teda je jasné že je určený na postavenie niekde na stôl v domácich podmienkach. Tento tester slúži na rýchle orientačné zmeranie ZD aby ste vedeli či sa hodí práve pre Vaše konkrétne využitie.

 

Upozornenie:

Zásahy a stavba  zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Dnes popíšem dve varianty merača Zenerových diód ktoré som postavil,

čiže zase dve zapojenie ála Igi - prvá varianta merača meria do

zenerovho napätia ZD= 90V,

druhá varianta  meria do polovičnej hodnoty, teda Uzd=max.45V.


 


Už som dlhšie rozmýšľal ako si postaviť niečo jednoduché a hlavne z domácich zásob. Takže sa v obchode kupovala naozaj iba univerzálka doska, ostatné veci boli z doteraz nepoužitých domácich zásob (diódy, vlastný merák, trafáky a kondenzátory, 9V stabilizátor). Použité su 2 transformátory, ktoré dodávajú tzv. "mäkké" napätie, pretože sú určené na malý výkon. V praxi to znamená že na ich výstupe je podstatne vyššie napätie "naprázdno" ako zodpovedá štítkovým údajom. Toto sa mi práve maximálne hodí. 9V/AC pri minimálnom odbere dáva po usmernení na kapacite 1000uF (presnejšie je tam 2x 470uF/35V, stačí tam ae iba jeden, spotreba je naozaj malá) napätie vyše 20V, teda 9V stabilizátor pracuje v požadovanom rozmedzí potrebného vstupného napätia a na jeho výstupe máme potrebných 9V pre DMM. Je použitá výkonnejšia verzia stabilizátoru, ktorý sa tu ale pri odbere =1mA vlastne len fláka. Proste čo dom dal, to som tam dal  a funguje to tak isto a dobre. V prípade ak by ste nemali na výstupe stabilizátoru hodnotu +9V tak je dobré použiť tzv. predzáťaž, vtedy je dobré použiť napríklad odpor 3k3 zavesený na výstupe stabilizátoru a jeho druhú stranu pripojiť na zem. Priečny prúd na výstupe bude aj naprázdno = 2.72mA a potom by sa už stabilizátor určite mal "umravniť". Síce je toto málo pravdepodobné, ale občas aj stabilizátor má zaujímavého výrobcu a takto si môžeme ušetriť zdĺhavé hľadanie problému s ktorým by sme ani vo sne nepočítali.

 

Ešte upozorním:

Uverejnené zapojenia na meranie ZD vyžadujú vždy dva oddelené zdroje napätia, ktoré nesmú mať spoločnú zem ! Ak tie zeme navzájom spojíte väčšinou to odnesie práve DMM tým že sa odpáli. Preto sa dôsledne riaďte schémou - v konečnom výsledku to naozaj vyjde lacnejšie.


Zapojenie testeru pre testovanie ZD do napätia = 90V:


 

Transformátor, ktorý vyrába potrebné  "vysoké napätie" používa diódový celovlnný násobič x2, na jeho výstupe je bez záťaže napätie tesne cez 112V (niekedy možno aj mierne o pár voltov viac) a samozrejme to tu mierne môže kolísať. Vzhľadom k tomu že trafo je na 24V je to celkom slušný rozdiel smerom nahor, ale zase teraz sa to tu hodí. Sami uznáte že to je už hodne - teda cez 110V, takže je zapojený dvojtranzistorový zdroj prúdu, ktorý dodáva trvalý prúd (aj do skratu) = 12.2mA, čo by mala byť bezpečná dotyková hodnota - je to 2x menej ako hovorí predpis (25mA). Výstupné napätie násobiča pri tejto záťaži klesne na úroveň niečo cez 94V. V konečnom dôsledku to značí že sme schopní merať ZD diódy a diódy v rozmedzí od 0V do 90V, čo je celkom slušný rozsah. Použitý prúd je zvolený ako kompromis medzi bezpečnosťou a schopnosťou transformátoru dodať potrebný prúd. Uvedený prúd zabezpečí že ZD už má na sebe potrebný úbytok a teda potom priamo zobrazí výsledné zenerovo napätie. Tranzistor NPN C3296 sa dá nahradiť tranzistorom s Uce=160V, v prípade 45V verzie stačí na tomto mieste aj tranzistor s Uce=100V. Pretože som chcel aby to naozaj bolo čo nejbezpečnejšie, tak zariadenie je zrealizované tak že používa dve tlačítka. Jedno je úplne vľavo, druhé úplne vpravo. Založíte ZD a až po stlačení obidvoch tlačidiel naraz (princíp ako u lisu) sa objaví napätie z násobiča na vlastnej meranej ZD. Akonáhle pustíte tlačítko tak napätie sa odpojí, čiže meriate iba krátky časový úsek čím zaručene nepreťažíte použité zapojenie (napriek tomu overené - zapojenie prežije aj trvalý priamy skrat na svorkách). Neviem, mne táto jednoduchá ochrana pripadá dostatočná, pritom sám obvod pre nastavenie konštatného prúdu zabezpečuje, že hodnota prúdu neprekročí spomínaných 12.2mA. Prúd je naschvál zvolený tak malý, pretože pri priamom skrate máme na chladiči tranzistora tepelnú stratu 100V*12.2mA=1.22W, preto je naozaj potrebné pre tranzistor použiť chladič. Otestoval som to tak, že som to nechal bežať 2 hodiny pri skrate na vstupných svorkách, prúd bol stále rovný 12.2mA, chladič bol iba mierne teplý, teda možno jeho teplota bola 40 stupňov, čiže vo výsledku je to naozaj blbuvzdorné.


Ďalším dôvodom pre použitie prúdového zdroja s nízkou hodnotou prúdu je aj to, že ak napríklad zapojíte malú 40V ZD v sklenom púzdre tak je na nej pri meraní dosiahnutá tepelná strata 40V x 12.2mA = 0.488W čo je už celkom dosť a preto som prúd už nezvyšoval.

Zmyslom merania má byť niečo namerať a nie to odpáliť, nie ?
 
Pri meraní je nastavený iba jeden rozsah - 0 až 200V, pomocou vstupného deliča - 999k a 1k vo výsledku zaťažujeme meranú ZD paralelným odporom meráku =1MOhm. Znamená to že napätie na ZD vieme odčítať s presnosťou na desatinu voltu čo je skutočne na tento účel postačujúce. Vlastný merák má vstupnú citlivosť =200mV, čo majú fakticky všetky dostupné LCD DMM.
 

A teraz k vlastnej stavbe:

Najprv som zapojil v násobiči kondenzátory 3x 470uF/100V, ale ako sa ukázalo, posledný stupeň mal výstupné napätie už nad touto hodnotou, preto som tam nakoniec použil kondenzátor 470uF/200V. Kondenzátory na 100V použité na prvom stupni stačia, pretože maximálne napätie na nich dosahuje cca 56V, čo je v pohode. Odpor 91k ktorý spúšťa zdroj prúdu je trvale zapojený a teda aj po vypnutí zariadenia spoľahlivo vybije náboj kondenzátoru 470uF/200V. Ale ako sa hovorí - čert nikdy nespí a preto je tam ešte aj tá spomínaná dvojtlačítková ochrana. Primitívne, ale účinné. Pri stavbe som si urobil jumper, ktorým som vedel odpojiť násobič, netreba aby ste pri bastlení dostali kopanec odniekiaľ kde to nečakáte, na druhej strane 470uF nabitých na 112V dá do skratu určite celkom slušnú "pecku" (neskúšal som), tak isto aj cez ruku to už je určite cítiť. Proste opatrnosť je tu na mieste. Pre ešte opatrnejších - dajte si ku kondenzátorom 470uF/100V paralelne odpory o hodnote cca 2M2, ktoré zabezpečia ich vybitie v každej situácii.

Je jasné, že pri použití odlišnej dvojice tranzistorov môže mať výsledný stabilizovaný prúd mierne odlišné hodnoty, ale v konečnom dôsledku to v tomto prípade nie je až také dôležité, pretože to zásadne neovplyvní meranie ZD. Použil som paralelne zapojené 2 odpory 100 Ohm aby som dosiahol potrebnú hodnotu 50 Ohm.

Nastavenie merača je veľmi jednoduché:

 

Krok 1 - zmeranie prúdu:

- dočasne skratujeme tlačítko (tlačítka)

- výsledný stabilizovaný prúd ľahko odmeriame prepnutím multimetra na meranie DC prúdu a pripojením meráku na výstupné svorky namiesto ZD
- zapneme zariadenie a prečítame priečny prúd

- vypneme zariadenie

- odstránime skrat tlačítka (tlačítiek)

- odpojíme multimeter


Krok 2 - nastavenie meracieho prístroja:

- dočasne skratujeme tlačítko (tlačítka)

- potom na meracie svorky pripojíme multimeter nastavený teraz na merací rozsah 200V
- zapneme zariadenie

- potom dostávame na výstupe testovacích svoriek trvale napätie. (Ja tam mám práve pre toto jumper ktorý vie skratovať dočasne tlačítka, práve pre toto konkrétne nastavovanie). Pomocou trimru na DMM teraz zosúladime údaj s pripojeným druhým voltmetrom (nastavíme rovnaký číselný údaj ako je na multimetri)

- vypneme zariadenie

- odstránime skrat tlačítka (tlačítiek)

- odpojíme multimeter


Sieťové napätie mierne kolíše, takže treba chvíľku čakať

a potom nastaviť rovnaký číselný údaj.

Na pripojených obrázkoch je vidieť, že napätie občas vylezie aj cez 114V.

Je to napätie na svorkách naprázdno, bez záťaže..

 Následne potom zrušíme skrat tlačítiek, hotovo !


Zapojenie môžete aj zmeniť a použiť zapojenie, ktoré dokáže merať ZD do napätia ZD=max.45V.


Ak nepoužijete násobič a teda idete cestou že použijete iba graetzov usmerňovač a za ním kondenzátor 470uF/100V tak na ňom dostanete napätie cca 56V, čiže potom by ste mali byť schopní merať ZD do hodnoty napätia cca 45V, niekomu postačí aj tento rozsah - tu už netreba dve tlačítka, stačí iba jedno - to napätie je v domácich podmienkach O.K. Priečny prúd cez ZD naďalej zostáva na hodnote 12.2mA. Tu je ešte potrebné zmeniť odpor 91k na hodnotu v rozsahu 56k÷47k - tu vyhovejú obidve uvedené hodnoty.

 

Nakoniec pozrite si upravenú schému merača ZD do hodnoty 45V:

 Na uvedenom zariadení môžete merať aj diódy - naprv prechod - Si =0.6V, Ge - 0.2V, Schottky diódy by som tu na tomto merať neriskoval, pretože ich záverné napätie sa pohybuje do 40÷60V (BAT85 a podobne) takže tu by sme si skôr urobili škodu ako úžitok (prišlo by k prierazu). Takže záver - v dnešnej dobe je to dobré mimo merania ZD ešte tak na radu diód 1N40011N4007. Ja to používam iba na tie Zenerky.


Rozbehal som to - a idem vyskúšať nejaké ZD čo mám aby som zistil ako sa to správa. Pred časom som nejaké ZD kúpil ako ochrany do počítačov, teda hodnota ZD=5.6V. Trošku to rozoberiem - používam to do starších 8 bitových počítačov, dávam ich paralelne na napájacie napätie, zapojené sú v závernom smere. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu napájacie napätie 5V zvýši na hodnotu viac ako 5.4V tak začne tiecť veľký prúd cez ZD a vlastne nastane nevratný jav zo ZD sa stane skrat. Preložené do slovenčiny z polovodiča sa stane plnohodnotný vodič. Laughing  Síce Zenerka je potom reálne v pérdeli, ale ochráni naše zariadenie pred prepätím. A práve preto potrebujem Zenerku na 5.6V. Pozerám, pozerám - na skle natlačené 5.1V. Toto nepotrebujem ! (ani som si také neobjednal - pomyslel som si), založím ZD, stlačím tlačítka a do čerta ZD=5.6V ! Takže zase sa raz potvrdilo že je dobré mať niečo čím si súčiastky viete sami skontrolovať a nespoliehať sa vždy iba na nápisy priamo na súčiastke. Tu je to zase kurvítko v praxi priamo od výrobcu - v obchode to ale mali v správnom boxe. Síce asi správne predpokladám že to v obchode nemerali ale založili podľa dodanej krabičky. Zase raz platí - ak chceš dôveruj, ale v praxi radšej pred použitím vždy meraj ...

Max. napätie môže chvíľami dosiahnuť aj vyššiu hodnotu, závisí od max. hodnoty sieť.napätia. Na tomto snímku je vidieť skratovaný jumper, tu sa pripoja potom tie dve tlačítka do série, pri skúške to bolo vyradené. Stabilizátor 9V nemá na sebe chladič, pretože požadovaný odber na jeho výstupe je tak malý že sa vôbec neohreje. Zato výkonový tranzistor C3296 je umiestnený na slušnom chladiči (na foto vľavo), pri skrate na výstupe je na ňom strata cez 1.2W.

 

Na snímku je na pravej strane medzi kondenzátormi videť zdvojovač napätia (6 diód).

 

Vpredu vpravo je stabilizátor prúdu, naľavo zdroj 9V.

 

Dtto, napravo v strede s označením SW - je pripojenie tlačítok,

pri nastavovaní je tam umiestnený skratovací jumper.

(Ten v schéme nie je zakreslený.)

 

Použité transformátorčeky, "čokoládka" využíva na 230V iba krajné vývody.

Použité sú 4 vývody - preto lebo je to dostatočne robustné, neviklá sa to.

 

Teraz ma už len čaká konečne to dať do nejakej slušnej krabičky (plastovej), potom nemusím riešiť uzemnenie a kade by tých 100V prebíjalo voči zemi a či aj nie cez moje ruky. A dať tie dve tlačítka pekne čo najďalej od seba aby ruky boli zamestnané pri meraní niečím iným ako kontaktom s vývodmi Zenerovej diódy ...

________________________________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Atari - HAPPY 1050 WARP SPEED.

By Administrator at April 19, 2016 18:48
Filed Under: Atari

 

Poznáte HAPPY 1050 rozšírenie ?

 

Doštička, ktorá sa vloží do disketovej jednotky Atari 1050 a urobí z Vášho zariadenia niečo, čo chytí druhý, či lepšie povedané tretí dych. Na prerábku nič zložitého, akurát ja odporúčam urobiť ešte niečo navyše čo v popise inštalácie nenájdete, ale na druhú stranu zase nebudete musieť otvárať počítač ak by Vám HAPPY 1050 rozšírenie odmietalo pracovať. No ale idem pekne po poriadku. Mám doma teraz už 3 disketové jednotky Atari 1050, v dvoch mám SPEEDY 1050 a teda tú tretiu teraz zakúpenú (ktorú som kúpil preto že mala vo veľmi dobrom stave plasty a vôbec som ju nechcel oživovať, pretože som myslel že je po smrti, phhhhhhh ... každý sa môže zmýliť), ktorú som dostal do použiteľného stavu akosi "nad plán" (mala proste byť iba na náhradné diely) a teda by sa patrilo aby tiež vedela double hustotu (180kB) a funovala v rýchlom režime. SPEEDY 1050 mám, takže som sa logicky obrátil na rozšírenie HAPPY 1050. Našiel som schému HAPPY V 3.0, aj binárku do EPROM (onedlho uverejním, má to aj Track displej), ale ako to už býva medzitým som natrafil na novšiu verziu HAPPY 1050, nemá síce v sebe Track displej, ale bez toho sa dá žiť. Kúpil som som si to už pred časom, doštička s rozšírením HAPPY 1050 mi ležala doma nevyužitá a hlavne nepoužitá a čakal na svoju príležitosť. Teraz teda nastal jej čas.

 

Priložené programové vybavenie na jednej diskete obsahuje software, ktorý dokáže zariadenie "prepnúť" na pôvodnú rýchlosť 19.200Bd, pretože niektoré programy sledujú či máte pripojenú originálnu jednotku. Čiže aj pre toto sa našlo adekvátne riešenie a nemusíte sa báť že niečo z obľúbených programov odmietne spolupracovať .

 

Na stránkach Stevena Tuckera som pri hľadaní niečo úplne iného natrafil a našiel novšie HAPPY 1050 rozšírenie, (ak sa tam na stránku pozriete - je tam toho viacej ...), po odložení adresy som sa k tomu na druhý deň vrátil a rovno som objednával:


http://www.atarimax.com/freeshippingsale/

 

alebo to nájdete tu (na tomto linku som si to objednal):

 

https://www.8bitclassics.com/atari-1050-happy-upgrade.html

 

No čo, cena necelých 40.- USD, to zas nie je tak veľa. Objednal som to. Po 2 týždňoch prišla zásielka, pekne zabalené, priložená systémová disketa, návod + link na jeho stránky, kde je podrobný inštalačný návod:

http://www.atarimax.com/happy/happy_install.pdf

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

 

Takto vyzerá vlastná doštička s rozšírením HAPPY 1050.

 

 

Po otvorení Atari 1050 a vybratí základnej dosky máme pred očami nasledovné:

Základná doska ešte s pôvodným procesorom 6507 a PROM pamäťou.

________________________________________________________________________________

Teraz to otočíme o 180°, čo bolo vpravo bude vľavo a naopak.

 

 

Zo základnej dosky vyberieme procesor 6507 a Eprom, alebo PROM pamäť.

Do soklu po procesore 6507 potom zasunieme vlastné rozšírenie HAPPY 1050.

Sokel procesoru 650728 pinov. Správna orientácia vkladanej dosky je vyznačená

priamo na rozširujúcej doske. Tu sa žiadne ďalšie úpravy nerobia.

 

 

Na snímke je vidieť správnu orientáciu dosky pri zasunutí na svoje miesto.

Dajte veľký pozor aby ste ju nasunuli správne na svoje miesto !

Ak sa pomýlite a posuniete vývody a následnete to zapnete tak máte

na 100% zaručenú "mŕtvolku" !

Proste 3x merajte, skontrolujte, ešte raz skontrolujte

a až potom zapnite !

 

 

Detailnejší pohľad.

_______________________________________________________________________________

 

Túto úpravu prevádzam ja, v návode od Stevena Tuckera nie je,

ale dôrazne ju odporúčam previesť!


 

Tento obrázok je detailnejší, na obrázku je dobre vidieť miesto kde tie kondenzátory boli pôvodne osadené

- prosím vycvaknite, vylomte alebo vyletujte nasledovné kondenzátory:

C56, C57, C58 a C61


Ak uvedené kondenzátory necháte v Atari 1050 na pôvodnom mieste je možné že Vám nebude dobre fungovať disketová jednotka v rýchlom (fast) režime s počítačmi rady XE (800XE, 130XE), v týchto počítačoch sú totiž pridané paralelné kondenzátory na Data In a Data Out. Ak ich vyberiete z Atari 1050 tak Vám bez problémov bude fungovať zrýchlený prenos dát aj na neupravovaných počítačoch !

 

Toto v originálnom návode od Stevena Tuckera nenájdete, preto chcem na to naozaj dôrazne upozorniť. Je to síce drobné vylepšenie ale rozhodne stojí za to. U mňa vyskúšané a otetsované na 2x ATARI 800XE (320kB RAM) a 1x ATARI 130XE (128kB RAM)  - rozšírenie HAPPY 1050 mi funguje bez najmenších problémov a bez akýchkoľvek úprav v počítačoch rady XE.

 

(Proste vyberiete tie spomínané kondenzátory a je po vtákoch.) Uvedenú úpravu prevádzam aj pri SPEEDY 1050, takže pre vyššie prenosové rýchlosti je univerzálnym riešením pre obidva typy zrýchleného prenosu dát na disketovej jednotke ATARI 1050 a aj pre radu XE kde potom už netreba robiť žiadne úpravy v počítačoch.


Tak isto to treba urobiť ak máte tých disketových jednotiek zapojených viacero (teda 2, alebo 3, dokonca 4, a to vo všetkých použitých disketových jednotkách), pretože potom by sa tie výsledné kapacity na zbernici sčítali a tak isto by nastali problémy pri vyšších prenosových rýchlostiach (teda pri 3 a 4x vyššej rýchlosti ako je pôvodná rýchlosť 19.200Bd). Pôvodná 19.200Bd ide aj bez úprav - ale to predsa nebolo naším cieľom. Netreba sa toho báť, je to naozaj drobný zásah - teda vybratie tých kondenzátorov.

______________________________________________________

 

 

Systémová disketa umožňuje prepínať na originálnu rýchlosť, má diagnostiku atď.

Základné HAPPY WARP SPEED MENU je na foto.

 

Dosiahnutá rýchlosť prenosu je niekde medzi 54.000Bd60.000Bd, čiže rozhodne zmena k lepšiemu. Ako bonus dostanete nasledovné - namiesto pôvodnej hustoty single (90kB) a medium (128kB) zrazu máte k dispozícii aj novú hustotu double - (180kB) na jednu stranu. A to je hodne zaujímavé. Ak si to dáte do upravenej disketovej jednotky kde viete vypnúť režim write protect - zrazu ide ukladať na obidve strany, teda máte na diskete celých 360kB miesta na záznam. Predtým bolo maximálne 128kB na disketu (pretože sa nedala použiť druhá strana), namiesto 128kB mať 360kB to je celkom slušný a pozorovateľný rozdiel. Priložená systémová disketa obsahuje aj sektorový kopírák, ktorý dokáže kopírovať aj diskety chránené proti kopírovaniu. Jeho výpis je síce mimoriadne úsporný a chudobný (žiadna grafika), ale zase ide ako čert. Dnes síce už vec celkom nezaujímavá, kedysi to bola vec nevídaná (aj SPEEDY 1050 vie kopírovať chránené programy).


Používam OS, kde mám priamo integrované rýchle disketové rutiny a teda okamžite je k dispozícii fast režim, čo je mimoriadne pohodlné. V dnešnej dobe nás asi nie je veľa, ale zase práca cez disketu je o niečom inom ako používať náhradné riešenia cez SD kartu. Takže čo použijete je na Vás.

 

Tu ešte chcem upozorniť:

-  nie je možné použiť sektorový kopírák SECTOR COPY 1.5,

    HAPPY 1050 s ním nespolupracuje !

   (načíta, zapíše ale po reboote neprečíta)

- ak použijete sektorový kopírák na origo diskete = všetko je O.K.

- tak isto môžete použiť US SECTOR COPY 1.4, s ním spolupracuje na 1-ku,

  ( tento program len nekopíruje chránené diskety )

  (tých je ale naozaj len málo, dajú sa spočítať na prstoch obidvoch rúk)

 

Záverom ešte nejaké to programové vybavenie:

Warp Speed DOS 7 (1985)(Happy Computers).atr (90,02 kb)

Happy Warp Backup 7.10 (1986)(Happy Computers)(Side A).atr (90,02 kb)

Happy Warp Backup 7.10 (1986)(Happy Computers)(Side B).atr (90,02 kb)

 

Celá úprava zaberie tak 10-15 minút, čo naozaj nie je veľa. Pred spomínanou úpravou na rozšírenie HAPPY 1050 si môžete dopredu chystať úpravu pre vypnutie write protect režimu čo sa bude vo výsledku mimoriadne hodiť (síce to zaberie viac času ale stojí to za to, namiesto 128kB miesta budete mať vo výsledku na diskete 2x 180kB). K danej téme je to všetko, ostatné si prečítate v inštalačnej príručke od Stevena Tuckera, link na ňu je uvedený na začiatku tohoto článku.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Oprava - mazačka Eprom - EREPROM-01. Part1.

By Administrator at April 19, 2016 17:23
Filed Under: Non-Atari

Tento víkend som zohnal veľmi lacno mazačku EREPROM-01. Funguje - akurát časovač bol v háji. Trubica svietila, akurát to "nečasovalo", svietila do blba po stlačení štartu. Svietila a  - jednoducho nevypína po nastavenom čase. (Blbý časovací kondenzátor = veľký zvod.) Dá sa to opraviť ? Dá, nič zložitého, pre istotu som menil obidva elektrolyty, jeden má kapacitu 470uF, druhý - časovací má kapacitu 1500uF. Takže sa bude "trošku rozoberať" aby sa dala previesť potrebná oprava. Síce už jednu takúto mazačku doma mám, ale má už poriadne "vybehanú" trubicu, pritom stále ju dokážem zapáliť a funguje. Popíšem ako sfunkčniť obidve mazačky - a nepotrebujete na to ani schému zapojenia (ktorú nemám ani ja).

 

Oprava číslo 1:


 

Nezabúdajte na to, že zariadenie je z roku 1993, teda už má naozaj nárok na výmenu elektrolytov. Ostatná elektronika v nej funguje bez najmenších problémov. Pri tejto príležitosti je dobré pripomenúť že napájanie beží z jednosmerných 12V/500mA nestabilizovaných. Prečo nestabilizovaných ? Nuž preto lebo inak sa nezapáli oblúk v trubici. Proste pri štarte je tam skoro 18V, po zapálení oblúku napätie krásne klesne na potrebných 12V. Takže neskúšajte to napájať 12V stabilizovaných - určite to nenabehne.

 

Ďalšia zvláštnosť je tá, že napájanie má v stredovom kolíku zem a na obvode +, teda pozor na polaritu použitého zdroja ! / Toto je "špecialita" firmy ELNEC./


 

Pre to aby sme sa dostali k doske elektroniky treba odšróbovať 4 šróby. Postupujeme opatrne aby sme nerozbili trubicu, ktorá je v podstate najdrahšou časťou celej mazačky. Tu je použitá 4W Ultra violet trubica s označením 4W/G4T5.


 

Kondenzátory potrebné na výmenu sú tie dlhé modré "fľaše". Naľavo 1500uF, napravo 470uF. Aby sme sa dostali na spodnú stranu plošného spoja treba ešte odšróbovať 4 distančné stĺpiky a odmontovať prichytenie napájacieho konektoru, čo sú zase dva šróbiky aj s matičkami. Ten napájací konektor sa potom dáva naspäť naozaj blbo, teda vlastne matičky na jeho prichytenie na pôvodné miesto, majte poruke zmagnetovaný malý šróbovák, rýchlo zistíte že ho budete na nasadenie matičiek naozaj potrebovať.

 

 

Tu už potom vymeníme kondenzátory za nové, dáme pozor na správnu polaritu, stačí ak kondenzátory budú na napätie 25V, tie čo som mal doma boli na vyššie napätie - 63V. Proste čo bolo doma, prispôsobil som to, miesto tam je. Následne som to zase poskladal, trimrom nastavil výsledný čas časovača na potrebných 15 minút /ak to dáte na 13 minút tiež sa nič nestane, malo by to stačiť na dobré vymazanie Eprom, ja tie 2 minúty dávam navyše pre dobrý pocit/.

 

 

A keď  je to skompletované tak to môžeme pustiť - funguje, časuje, po 15 minútach vypne. Síce by to mohlo už byť v elektronickom dôchodku, ale je v takej kondícii, že určite ešte pekných pár rokov poslúži svojmu účelu. Táto konkrétna mazačka dokáže naraz vymazať 5 kusov Eprom pamätí.

_______________________________________________________________________________

Oprava číslo 2 (druhá mazačka):

 

Moja "stará" mazačka - hore.

Moja "nová" mazačka - dole.

 

Na začiatku som spomínal že už naozaj dlho mám jednu takúto mazačku doma (23 rokov ...)  zo starou, už pomaly nefunkčnou trubicou. (požičal som ju, maník pripojil vlastné napájanie a rovno tvrdých 18V - vraj to krásne bežalo (načo som mu k tomu dával origo zdroj fakt neviem) - áno, jemu to možno bežalo, ale po návrate zariadenia ku mne domov si to už ani nepíplo ...  Takže som to skúsil oživiť (s originálnym zdrojom to len paberkuje, proste nedokáže ju už vybudiť). Preto som na to išiel od podlahy - napájanie je zvonka zdrojom 17.5V, ktorého výstup je trochu upravený k obrazu môjmu (ntb zdroj 17.5V je z nejakého starého Compaqu) - nasleduje 6x 1N4001 v sérii a z toho ide napájanie do mazačky. Posledné štyri diódy sa dajú skratovať tlačítkom.

 

 

Ako to teda funguje ?

 

Len pripomeniem, že s originálnym zdrojom mi to už proste odmietalo nabehnúť, teda = po smrti. Čiže nevyhnutne nasledovala táto resuscitácia:


Ak treba naštartovať trubicu tie 4 diódy skratujem tlačítkom, stlačím aj Štart - mazačka vtedy dostane napätie cca 16.2V, trubica zapáli a potom pustím obidve tlačítka, teraz už tých cca 13.5V napája mazačku keď trubica svieti čo bohate postačuje. Jediná nevýhoda - pri štarte treba mať zároveň stlačené obidve tlačítka, teda na EREPROMe a a aj na tomto prípravku. Ak by som to takto neurobil, tak tá trubica je už dávno na vyhodenie, takto mi slúži spokojne ďalej - ide takto už cez 7 rokov a nabehala za tú dobu určite dobre viac ako 100 hodín. A stále funguje.

 

Zapojenie je klasika - na kúsku univerzálky, pretože je to pre mňa a tu je funkčnosť dôležitejšia ako vzhľad. (Tie diódy by sa dali schovať dovnútra a podobne, ale takto je to zase dobre odstupné - keby niečo ...) Konektor napájania do EREPROM je taký, že sa nedá opačne zastrčiť do doštičky, teda tu prepólovanie napájanie naozaj nehrozí. Doštička je prilepená obojstrannou samolepkou, toto nepoškodí vlastné zariadenie. Vtip bol v tom, že mazačka prestala pracovať v najmenej vhodnom okamžiku (samozrejme to bolo cez víkend kedy nič nezoženiete) a tak som narýchlo "zbúchal" toto zapojenie a ako býva zvykom náhradné riešenie sa onedlho stalo riešením trvalým ... a popísal som to len vďaka tomu že som teraz zohnal lacno ďalšiu mazačku a tam som menil tie elyty, preto som sa dokopal napísať aj o tomto riešení.

 

 

(A teraz to už ani nemusím riešiť, pretože mám ešte jednu v 100%-nom stave, viď oprava č.1)

_____________________________________________________________

22.11.2016

Nakoniec som ešte robil pár záberov, recap tretieho kusu ...

http://blog.3b2.sk/igi/post/Mazacka-Eprom-EREPROM-01-Part-2.aspx

_____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Oprava - repair Atari 1050 - Track 00 sensor.

By Administrator at April 11, 2016 18:35
Filed Under: Atari

A idem na ďalšiu chybu v disketovej jednotke Atari 1050 - nefungujúci senzor tracku 00. Zaujímavé že v tejto jednej jednotke boli v háji obidva senzory naraz (teda už v predošlom článku popísaná oprava senzoru pre write protect) - to som ešte nevidel. No, vždy je niečo po prvýkrát. Ako sa to prejavuje ? Krokový motorček posunie hlavu smerom k senzoru, ak nenájde koncovú polohu = track 00, tak sa pokúša posunúť smerom ďalej, po cca 50 krokoch to nakoniec vyhodnotí už ako jasne chybový stav (posunúť by sa mal vedieť o maximálne 40 krokov čo je štandartný rozsah) a následne blokne pohyb krokového motorčeku, jednoducho ochrana pred poničením celého pohybového ústrojenstva univerzálnej hlavičky. Vo výsledku sa to potom javí ako chvíľkové "zadrnčanie" hlavičky na vonkajšom konci dráhy - áno, pohyb ide smerom k vonkajšiemu okraju diskety. Proste ak sa nenájde začiatok na diskete (teda spomínaný track 00), tak jednotka nevie čítať, zapisovať (je "stratená") a Vy máte doma iba niečo na parádu do vitríny ... ale ako ďalej v tomto článku zistíte aj toto sa dá opraviť a teda môžeme zase dať jednotku do stavu kedy normálne funguje. Len tu u tohoto konkrétneho kusu toho bolo naozaj "poněkud více" čo bolo treba opraviť. Ale nakoniec sa podarilo všetky problémy odstrániť a tento kus chodí naozaj parádne.

 

Modrou farbou (napravo) vyznačená oblasť kde sa robila výmena súčiastok.


Prvá vec ktorá ma napadla ako som zistil že je senzor v háji bolo že s tým asi nič neurobím pretože ten senzor (v originále je použitý typ optozávory CL810W) už nezoženiem. Teda už som špekuloval ako to nahradím úplne iným senzorom, teda takým čo mám doma a k dispozícii. Lenže - po pár minútach keď som to rozdýchal tak som pôvodný senzor vybral (fixkou si najprv poznačte miesto kde je senzor umiestnený na podklade, zíde sa to označenie miesta kde bol umiestnený na neskoršie) a následne som zistil že ten senzor je našťastie rozoberateľný a teda s troškou snahy som vydoloval z jeho púzdra pôvodnú infra LED-ku a aj fototranzistor. A keď to už bolo vonku tak som sa rozhodol vymeniť obidve časti senzoru t.j. aj infra LED a aj fototranzistor za nové kusy. Je dôležité si poznačiť kde bolo fototranzistor a kde LED dióda a dodržať zapojenie - teda pripojiť kábliky tak ako treba. Poznačím si to na papier a následne som potom vždy v obraze trebárs aj za hodinu. V GME som kúpil náhrady -  plochý fototranzistor a tak isto aj plochú infra LEDku a dal som ich do pôvodného púzdra fotosenzora, priletoval som naspäť prívody (samosebou v správnom poradí, bacha - v žiadnom prípade neskracujte prívody fotranzistoru a LED na senzore - pretože potom Vám nedosiahnu prívody na pôvodné miesto na konektore !, J10 a P10 idú do seba a sú umiestnené v strede), natiahol som na prívody teplom zmrštiteľnú bužírku.


Pôvodne som myslel že označím pre Vás aj farby, ale ako som zistil farby sa menia a tak by to asi nedávalo zmysel, preto poďme na to jednoduchšie - na pine č.3 je +5V a pin č.je Gnd (zem). Proste poznačte si to než vôbec budete drátiky odpájať, šetrí to čas. Ostatné ako to zapojiť je uvedené v úvodnom obrázku.

 

Poznámka:

Len ešte upresním - táto jednotka mala ešte na 2 miestach prerušený prívod +5V, teda nedostávalo sa potrebných +5V na TP13 a na konektor pre napájanie senzorov. Prečo to  uvádzam ? Niekedy sa proste nakopí tých drobných "serepetičiek" viacero a potom to aj chvíľu trvá než sa nájdu všetky problémy. Najskôr na to prídete ak začnete zariadenie oživovať a postupne začnú "vyskakovať" stále ďalšie a ďalšie nevyriešené problémy. Tentoraz to ale dlho netrvalo - našťastie. Dosť často býva prerušený prívod napájania priamo pod tými tromi veľkými elektrolytickými kondenzátormi.  Neviem čím to je (ale tuším to, tečie z nich občas elektrolyt a to z plošným spojom fakt vie "zamávať") ale už som mal v rukách minimálne 4 jednotky Atari 1050, ktoré mali tento problém, čiže som už išiel "na isto" na miesto kde bude problém. Tak isto odporúčam vymeniť 2 diódy násobiča za typ na väčší prúd, pretože za normálnych podmienkok tieto diódy idú v takom režime že na nich neudržíte ruku - tak sú vrelé. (Zase raz jedno malé kurvítko v praxi.)

 

Dal som to na miesto, zapol - a nastali "hrátky" s nastavením presnej polohy pre TRACK 00 - zaujímavé, podarilo sa mi to už na tretí pokus, t.j. celé nastavovanie mi netrvalo viac ako minútu, môže byť ... vôbec mi to nevadilo. Paráda, som spokojný, to označenie presného miesta snímača obrysovaním fixkou pred jeho vybratím sa mi skutočne vyplatilo. No ale to už bola tá príjemnejšia robota, pretože zase je zachránená a sfunkčnená ďalšia disketová jednotka Atari 1050. Ešte nasledovala kontrola rýchlosti - RPM test. Otáčky FD jednotky sedeli, 288 ot./min.

 

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Jedná sa o tento senzor.


Drobná poznámka:


Infra LED má na púzdre označenie modrým prúžkom, takže sa nedá pomýliť s fototranzistorom. LED je osadená v spodnej pozícii, má na sebe maličkú plastovú kopulku, tá smeruje nahor k fototranzistoru. Fototranzistor má na sebe tiež kopulku a smerujeme ho nadol voči infra LED. Takže osadiť kopulkami otočenými k sebe smerom do stredu.


Tu chcem ešte upozorniť na jednu vec:

V schéme od J.Sobolu je uvádzané že odpor R58 že má hodnotu 100 ohmov, dtto je to v schéme od Mariusza Geislera. Lenže aj originál field service manual uvádza ako správne hodnoty 100 Ohm alebo 10k. Slušný rozptyl ... ! -  100x násobne iná hodnota, ... zaujímavé. Na mojej meranej jednotke je hodnota R58 = 10k. Takže bacha, merať, preverovať, nespoliehať sa ... potom sa Vám objavia skryté obzory Wink. (Nechtiac, iné nezostáva.)

 

Rozobratý senzor, smerom doprava nový fototranzistor, celkom vpravo nová infra LED.

Infra LED má na sebe už zmieňovaný modrý prúžok zo svoje spodnej strany.

Tu je ho dobre vidieť.

 

Už poskladaný opravený senzor pre track 00.

V spodnej časti je infra LED, fototranzistor je umiestnený v hornej časti.

Vývody v žiadnom prípade neskracujte !

 

Dtto z druhej strany.

 

Tu sú už pripojené aj vývody. Tu vidíte že som

vývody súčiastok neskrátil, preto sú zakryté

zmršťovacou bužírkou - aby neprišlo ku skratom.

 

Tu je už na svojom mieste správne aretovaný senzor pre track 00.

Pretože vývody "obchádzajú" motor, tak práve preto je potrebná

väčšia dĺžka prívodov od senzoru spolu s káblikom.

 

"Domáce zátišie" pre testovanie opravenej jednotky.

 

Dá sa povedať že v tejto jednotke bolo viacero závad, pre ktoré zariadenie nebolo funkčné. Nefungoval senzor režimu Write protect, nefungoval senzor nastavenia nultej stopy, tiež na 2 miestach kde malo byť - ale nebolo napájanie +5V. Pri zapnutí jednotka (proste keď som ručne posunul hlavu smerom k stredu pri vypnutej jednotke) posunula hlavičku na nultú stopu (smerom na okraj diskety) potom "zadrnčala" a skončila. Ako som postupom doby zistil bola táto jednotka už v zbernom dvore a teda bola zachránená naozaj v hodine dvanástej. Síce som to už spomenul, pôvodne som ju chcel iba na rozobratie t.j. na náhradné diely (a aj ako takú som ju kúpil za pár Euro - ulakomil som sa na výborne zachovalé plasty ... o tie mi hlavne pri nákupe išlo), ale že je teraz funkčná na 100% - to je ešte lepšie a je v mojej Atari zbierke. Teraz mám doma 3 perfektne fungujúce kusy FD jednotky A1050.

____________________________________________________________


Vaše hodnotenie, Rate post:

Oprava - repair Atari 1050 - write protect sensor + new: write protect switch.

By Administrator at April 03, 2016 09:54
Filed Under: Atari

 

Kúpil som pred pár dňami disketovú jednotku Atari 1050, lacno a s vedomím že asi nebude fungovať. Aké prekvapenie, nefungovala.  O.K, našťastie mechanika je v perfektnom stave, remenička tiež, takže potrebný základ bol v poriadku. Postupne som začal zisťovať kde je zašitý problém a teda nastalo oživovanie step by step. Dnes ráno už jednotka čítala single, medium aj double diskety - akurát ešte nezapisovala. Teda vlastne momentálne je to ROM disketa, hi. (Bol tam ešte v háji senzor 00 stopy (track) a ešte asi 5 vecí - ale to zase inokedy, pritom mám pocit že do kompletného rozbehania jednotky už mi veľa nechýba. Dal som tam Happy 1050 rozšírenie.)

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Dnes popíšem homemade opravu senzoru write protect a pridám aj prepínač, ktorý dokáže zrušiť funkciu write protect senzoru - teda budeme vedieť zapisovať aj na prelepené diskety.

 

Podľa obrázku by malo byť dokonale jasné

čo sa mení a upravuje.

 

Pri práci s Atari 1050 som sa všeobecne stretol s nasledovným javom - nefungoval write protect senzor, vôbec nebolo možné na jednotku zapisovať. Vcelku jasný problém, potvrdený meraním - ak sa vložila disketa tak write protect senzor nefungoval, na výstupe z fototranzistoru nebola žiadna odozva. Pretože fototranzistor odíde naozaj málokedy padla voľba na výmenu LED. Ešte predtým som si zasvietil na fototranzistor baterkou a - reagoval, čiže mám potvrdené že je v pérdeli naozaj infra LED-ka. Smerovanie je teda dobré. Tu sa ešte používa infra LED o priemere 3mm a teda ak ide do nej prúd cez odpor 150 Ohmov (niekedy ešte menej) dostáva infra LED vcelku zabrať.

 

Uvoľnený šrób a teda vyklopený fototranzistor - tadeto sa tyčkou

dá na druhú stranu tá pokazená infra LED-ka.

 

Miesto  kde je infra LED, ktorá to má za sebou.

(Presne pod šróbom v strede obrázku.)

 

LED je prilepená v svojom otvore nejakým hodne slušným sajrajtovým lepidlom a nešlo ju vypáčiť. (Žeby pred 34 rokmi použili kvapku Epoxy ?) Tak som z druhej strany uvoľnil držiak fototranzistoru a potom som do otvoru vložil tenkú kovovú tyčku a pomocou "ciachovaného" úderu išlo starú LED konečne vytlačiť z druhej strany od fototranzistoru von. A ako býva zvykom - doma sa žiadna infra LED (teda 3 mm) nepovaľovala a tak som použil obyčajnú 3mm červenú LED. Tej ale treba znížiť prúd, ak by som to nechal tak ako doteraz tak by za pár hodín proste "uhorela". Stačí do série pridať odpor 120 Ohmov, teda vo výsledku bude 270 Ohm. Po vlepení LED na pôvodné miesto (pozor, aby nenastal skrat voči kostre, na uchytenie bohate stačia 2 kvapky sekundového lepidla + 10 minút pauza) a po poskladaní je možné jednotku zase zapnúť.

 

Strana infra LED-ky, červená LED na prívodoch je LED pohonu motora.

Na svojom mieste je už vlepená nová LED-ka

 

Tu sa už pridáva nový odpor do série s LED.

 

Pri otvorenom hornom kryte je možné vidieť na mieste fototranzistora červené svetlo ktoré preniká cez jeho štruktúru. Na funkciu to nemá vplyv. Po celkovom poskladaní je jediný rozdiel oproti pôvodnej jednotke v tom že na ľavej strane pri pohľade spredu je pri otvorených dvierkach a ak nie je založená disketa viditeľné červené svetlo. Komu to vadí tak nech si tam vloží originálnu 3mm infra LED diódu. Mne to celé zabralo cca 20 min. a nemusel som kvôli tomu utekať do obchodu.

 

Pohľad zhora - cez štruktúru fototranzistou presvitá svetle červenej LED.

Optická kontrola zadarmo ...

 

A takto je pri otvorených dvierkach vidieť vľavo spomínané červené

svetlo LED, teda ak sa zohnete priamo naproti dvierkam, inak si 

to vôbec nevšimnete.

 

A keď už to máme takto otvorené oplatí sa zabudovať aj vypínač režimu write protect. Treba len ten switch, čo je hodne jednoduchá úprava.


S uvedenou úpravou pre write protect Atari 1050 potom vieme zapisovať bez akýchkoľvek ďalších úprav aj na druhú stranu diskety. Atari 1050 nevyužíva pri práci indexačný otvor a teda prepínač write protect na 100% rieši použitie opačnej strany diskety. Toto naozaj dvojnásobné zväčšenie kapacity diskety skutočne nie je vec na zahodenie ...

 

Je to priamo v schéme, takže tu k tomu nemám čo dodať.

____________________________________________________________

 

Človek mieni život mení, myslel som si že s tým už budem mať pokoj, ale ako vidím zase som u tých disketoviek a teda všetky poznámky sa hodia. Proste tých verzií Atari 1050 medzi pospolitosťou Atari je viacero a teda aj zapojenie vývodom môže byť celkom iné ako by sme očakávali. Čiže vždy dôsledne kontolujte či nemáte niečo zapojené inak ako je v dostuponých schémach - ušetríte si kopu starostí, času a - súčiastok.

____________________________________________________________


Prvá časť článku doplnená o druhú časť s pôvodnými informáciami ktoré som naťukal presne pred 2 rokmi + 1 deň k tomu:

(Aspoň sa dá porovnávať - Laughing.)

 

Napísané 02.04.2014:


V jednej ATARI 1050 mi prestalo "chodiť" čidlo Write protect. Dá sa aj bez neho žiť, pretože tam mám zabudovaný prepínač, ktorý ho dokáže vypnúť, ale stav to nie je celkom taký aký by som chcel a tak som prerábal a nahrádzal pôvodnú infra LED. Pretože sa jedná celkom  o rutinnú záležitosť ani som nemal  v úmysle tomu venovať čo i len jeden riadok, ale zase raz človek mieni a prax zmení ... Hmm, zase som u schém, proste na konektore J11 je poradie úplne iné ako je schéma od p.Sobolu a M.Geislera, kruci to s tým naozaj nikdy nebude pokoj ? Fakt nemám čas zase všetko kontrolovať a nanovo kresliť schému celej ATARI 1050-ky.


U mňa je na konektore J11:

pin 4 - zem, tak isto je to emitor fototranzistoru

pin 3 -kolektor fototranzistoru

pin 2 - zem, tak isto aj katóda infra LED

pin 1 - anóda infra LED


Aby to nekončilo iba u tohoto, odpor pre infra LED má hodnotu púhych 100Ω, nie 150Ω ako je v popise. Brutálny prúd, toto nemôže LED dlhšie vydržať. LED má priemer 3mm, pretože som infra LED tohoto priemeru nemal doma práve k dispozícii tak som tam "flákol" obyčajnú  20mA červenú 3mm LED a do série s ňou som pridal ďalší odpor 100Ω - šlape to teraz asi pri prúde 18mA a funguje to ako víno, jediný rozdiel je v tom že je pri otvorených dvierkach trochu to červené svetlo vidieť, ale s tým sa myslím dá žiť (kto s tým má problém - dajte si tam tú 3mm infra LED). LED som zastrčil do jej pôvodného "tunelu" podstatne hlbšie a teda je teraz aj podstatne bližšie oproti fototranzistoru - nie ako v originále kde je možno až 20mm medzera (sic!) medzi LED a fototranzistorom a úplne zbytočne, potom to pre istotu nahradili veľkým prúdom ..., teraz je tá medzera možno 4mm.

 

No a keď už to pitvám ... a že nekecám:

(Sú použité iba časti schém, nemá zmysel uverejňovať v tomto prípade celú schému.)

 

Takže poďme na schému od J.Sobolu:

 

 

A teraz od M.Geislera:

 

A reálny stav aký mám na svojej ATARI 1050 pri jej otvorení, ani sa nedivím že to nevydrží - huliť do 3mm LED taký prúd to je barbarstvo ! a všimnite si že konektor je úplne inak zapojený ako na predchádzajúcich 2 obrázkoch.


 

A stav ktorý je po výmene infra LED za obyčajnú 20mA červenú LED, toto mi teraz behá k plnej spokojnosti, je vidieť kde som pridal ten ďalší 100Ω odpor:


A na záver:

Ako vždy tým to celé samozrejme nekončí, oproti schémam od JS a MG mne výstup ide síce tiež na 74LS02 - ale iba na jeden pin ... proste zase schémy vôbec nesedia, preto som radšej na posledných 2 obrázkoch ani nekreslil ďalšiu cestu.


Ako vidím zase to roky nikomu nevadilo.


Takže teraz pokiaľ nebudem nútený z konkrétnych dôvodov vŕtať sa v ATARI 1050 - tak to dovtedy nebude vadiť ani mne. Tongue out

(Tak toto už neplatí, fuj - prorocké slová, že ... dnešný článok je dôkazom.)

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

04_2016 Blog, Notes.

By Administrator at April 01, 2016 07:00
Filed Under: Blog

01.04.2016

Používatelia 8-bitových Atari musia od dnešného dňa hrať podstatne viac slovenských hier ako doteraz.

Bratislava 1. apríla (Igi) - Pre majiteľov slovenských Atari počítačov platí dnešným dňom povinnosť zaradiť do hracieho plánu viac slovenských programov a hier.

Priniesla to novela zákona o používaní počítačov ktoré sú súkromné, ktorá dnešným dňom nadobudla účinnosť.
Súkromné počítače a teda ich majitelia budú musieť v tomto roku vyčleniť najmenej 20 percent a od roku 2017 najmenej 25 percent hracieho času mesačne pre slovenskú softvérovú tvorbu. Najskôr to bude 30 a potom minimálne 35 percent. Takýto podiel sa má dosiahnuť nvo všetkých krajoch SR. Z toho aspoň jednu pätinu má tvoriť nové programové vybavenie. Teda tie, ktoré boli urobené do piatich rokov od svojho prvého uvedenia na verejnosti.
Výnimky sa zatiaľ nepovoľujú.
Do stanoveného podielu sa budú započítavať iba ten software, ktorý používate od 06.00 do 24.00 h. Týmto sa zabráni, aby sa zaraďovalo do hrania v atraktívnom čase menej pôvodnej tvorby. Za slovenské dielo sa považuje také, ktorého najmenej jeden autor má alebo mal trvalý pobyt na území SR, alebo hotové dielo s textom v slovenskom jazyku.
______________
Zdá sa Vám to pritiahnuté za vlasy ???


Nuž preložte si tam pesničky namiesto programov, namiesto počítača si tam dajte súkromé rozhlasové stanice a máte na svete superpaškvil, ktorý spáchali naši jediní pravoverní a naozaj sa od dnešného dňa uplatňuje.


Čakám kedy si budte musieť doma pospevovať 40% v slovenčine ... a budeme za to platiť ďalšie dane.

______________

V poslednom období sa to na mňa nejako sype - pracovne aj mimo. Pracovne je to normálne, tam ma to neprekvapuje.

Mimo sa to na mňa sype z tých dôvodov že mám rozbehnutých príliš veľa vecí.

- prišla mi Atari 1050 - mŕtvolka (čo by ste chceli za 20.- Euro, že), oživujem ju, už ju dostal do štádia že všetko číta, ale ešte nezapisuje, takže tu sa mám ešte s čím popasovať (na 2 miestach boli prerušené plošné spoje čo rozvádzajú +5V, nefungoval senzor write protect (popíšem), totálna mŕtvolka bol tiež senzor 00 tracku - ten som rozobral, vymenil som jeho vnútornosti, poskladal som to, následne som ho dal na pôvodné miesto a na 3 (!!!) pokus som správne nastavil čidlo na nultú stopu a jednotka na prvý pokus načítala 180kB disketu do sektorového kopíráku (!) dal som tam totiž Happy rozšírenie)
- vymenil som Atari 600XL za Atari 800XL (Kubík) ktoré je kompletne v pätičkách, čo je celkom dosť nevidená vzácnosť, mašina je v slušnom veľmi zachovalom stave
- prišlo mi Atari 800XL - mŕtvolka, ešte som sa k nemu nedostal
- mám ďalšie Atari 800XE, s čipmi 2x 4464, teda toto ešte čaká prestavba na plnokrvnú Atari 130XE, čipy mám (MMU pre rozšírenie + ešte 2x 4464). Čo je zaujímavé sú tam slušné prúžky na displeji, takže s tým musím niečo urobiť aby sa na to dalo pozerať. (Mám 2x 800XE rozšírené na 320kB RAM, takže ma neláka to prerábať na 320kB RAM, teraz bude stačiť 128kB RAM)
- Radim Polášek mi poslal (popísané na Foreveri) rozširujúcu dosku k NCB-85 kde horúcim vzduchom vypájkoval 68 pinovú PLCC skxxxxxnú pätičku, za čo mu patrí nehynúca sláva a z mojej strany aj veľké poďakovanie za to že sa do toho vôbec pustil

Problém mám jediný - kde zohnať dostatočne dlhé voľno aby som to vedel rýchlo dokončiť.
___________________________________________________________

03.04.2016

Dnes by som sa rád podelil s obrázkami, ktoré som pre pár dnami nafotil vo Veľkom Mederi v Tescu. Už dávno som nevidel ako sa dá zabrať "slovenčinovi". A to som nenafotil všetko, potom zase niekedy inokedy:


Takú vŕtačku ešte nemám, ani Vy ...

 

3 názvy pre jednu vec.

 

Pohlcovač = polhčovač.

 

Ohne komentar.

 

Táto vec je zase z GME.

____________________________________________________________

03.04.2016

Oprava disketovej jednotkyy Atari 1050, teda oprava pokazeného nefunkčného senzoru write protect + zabudovanie prepínača na blokovanie funkcie write protect switch. Prepínač potom pri blokovaní umožňuje bez akýchkoľvek ďalších úprav využívať aj druhú stranu diskety čo doteraz nebolo možné bez úpravy diskety (bol potrebný tvrdý mechanický zásah, ktorý podstatne znižoval životnosť diskety):

http://blog.3b2.sk/igi/post/Oprava-repair-Atari-1050-write-protect-sensor-2b-new-write-protect-switch.aspx

______________

Tak dnes som rozbehal na 100% tú disketovú jednotku Atari 1050 o ktorej píšem v odstavci nad týmto textom. Zjavne mi stačilo sa dobre vyspať a problém som našiel za pár sekúnd. Fajn deň, som spokojný.

______________________________________________________

05.04.2016

Tento víkend je Atariáda v Olomouci, bohužiaľ mi pracovné povinnosti neumožnia návštevu tejto session, ale kto má čas, choďte - stojí to za to !!!

__________

Postupne začínam vymienať napájacie stabilizátory 7805 a 7812 v disketových jednotkách Atari 1050 za spínané zdroje, tak uvidím čo a ako.  Bez úprav proste tie disketovy kúria ako o závod a po hodine sa proste prehrejú. Ak to dobre dopadne dám vedieť - inak nebude o čom písať. Chcem takto prerobiť 2 jednotky, jednu ale nechám pôvodnú (v nej bude zase navyše Happy rozšírenie) s pridanými chladičmi, takže bude čo robiť. Samozrejme zase odmeriam odber pred úpravami a po nich, tak ako pri prerábkach Atari XF551. V tých prerobených zase bude SPEEDY 1050 - jedna mašina bude aj s displejom, (čiže dá sa čakať väčší odber na 5V) rozširujúca doska má 8kB Eprom, druhá tak isto SPEEDY 1050, to bude bez displeja, doska má 16kB Eprom. Preto aj prerábam, pretože prídavné dosky zvyšujú odber = zase chladič má o pár stupňov tepla navyše.

Takže 1x Happy 1050, 2x SPEEDY.

Len tak na okraj - Happy "neberie" Sector COPY 1.5 - cez toto proste disketu neskopírujete (je tam nejaká ochrana), upravený US Sector copy 1.4 ide v pohode, mimo toho má Happy vlastný sektorový kopírovací program, ktorý tak isto kopíruje aj chránené diskety, len si to treba uvedomiť a potom je všetko v pohode.

_____________________________________________________________

11.04.2016

Ďalšia oprava na tej istej disketovej jednotke Atari 1050 - pokazený senzor pre track 00, teda základné nastavenie polohovania hlavičky na začiatok dát na diskete. Bez správnej funkcie tohoto senzoru neviete disketu čítať a ani na ňu zapisovať, proste máte disketovku dobrú akurát tak do vitríny ... ako na to ?  Takto:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Oprava-repair-Atari-1050-Track-00-sensor.aspx

______________________________________________________

13.04.2016

Do popisu k disketovej jednotke Atari 1050 som pridal upravenú a aj opravenú schému (zásah som robil v schéme ktorú pôvodne kreslil Jerzy Sobola), kde som opravil niektoré bugy a pridal som tam označenie tranzistorov a diód, teraz je to o poznanie čitateľnejšie, link na pôvodný článok kde je schéma:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Floppy-disk-drive-ATARI-1050.aspx

______________________________________________________

14.04.2016

V poslednej dobe som sa dobre pobavil na iPhone.
Najprv sa FBI dobýja do mobilu, Apple dôrazne protestuje že nikomu prístup nedá, FBI to teda musí skúsiť bez pomoci firmy Apple.
Prejde pár dní - FBI sa dostala dovnútra vlastnými prostriedkami (možno s pomocou firmy zo Stredného východu - alebo to bol niekto úplne iný), ale toto nie je už také podstatné.
Bum-bác ! Aplle okamžite žiada aby ten prístup dostala tiež ! A žaluje FBI že musí uverejniť ako sa tam dostala.
Kocúrkovo na tretiu ...

___________________

Večer som sa neplánovane dostal sem:

http://svetelektro.com/clanky/indikator-napatia-12v-akumulatora-403.html

Ak máte čas, prečítajte si texty pod článkom, niektorým proste uniká text pre očami (a pred rozumom).

Je to síce staršie - ale je to fakt sila.

Ak by mne sem písali takto ohľadne hardvéru, tak posledné roky nič iné nerobím len odpovedám a vysvetľujem ...

(Sem-tam ako som už pred časom písal sa mi objaví mail akéže mám šťastie že si ma (ON) vybral na opravu svojho zariadenia, bože to som celý happy ...)

_____________________________________________________________

19.04.2014

Dve rovnaké mazačky Eprom od fy ELNEC s označením EREPROM-01, dve rozličné opravy. Výsledok týchto opráv ? Dve fungujúce mazačky Eprom pamätí:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Oprava-mazacka-Eprom-EREPROM-01.aspx

_______________________________________________________

21.04.2016

ATARI HAPPY 1050

 

HAPPY 1050 - rozširujúca doštička, ktorá pridá dovtedy pre túto jednotku nedostupnú hustotu 180kB na jednu stranu a zároveň dokáže zdvihnúť rýchlosť disketovej jednotky Atari 1050 na viac ako trojnásobok pôvodnej rýchlosti prenosu dát. Ako si môžete toto hardvérové vylepšenie zohnať (zakúpiť) a následne si ho zabudovať do svojej disketovej jednotky a čo treba urobiť aby to fičalo bez problémov - tak o tom je  nižšie uvedený odkaz na článok:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-HAPPY-1050-WARP-SPEED.aspx

_______________________________________________________

27.04.2016

Tester pre Zenerove diódy v 2 prevedeniach - prvá dokáže testovať do napätia 90V, druhá beží na polovičnom napätí a testuje ZD do napätia 45V:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Zener-diode-tester-type-1-3dmax90V-type-23dmax45V.aspx

_______________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: