Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Switching power supply Atari - 5V/DC/3A - LM2576 - part 10.

By Administrator at October 24, 2017 11:11
Filed Under: Atari

A v záverečnej (možno) časti celého seriálu je tu naozaj totálna klasika - DC/DC spínaný menič s čipom LM2576-5.0 a zase na výstupe je k dispozícii 5V/DC/3A. Frekvencia spínania je oproti predchádzajúcim meničom o poznanie nižšia =52kHz, preto je aj cievka v meniči o poznanie väčšia. Tak isto účinnosť je o niečo menšia (82%) a preto toto zapojenie vyžaduje použitie chladiča pre čip LM2576-5.0.


Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Dnes si ukážeme celkove 3 zapojenia s tým istým čipom LM2576-5.0, kde sú nejaké tie úpravy aby zdroj vyhovoval aj pre trošku iné požiadavky.


Najprv si pozrieme rozloženie pinov vlastného čipu:


Pin 5 je v prevádzke v tomto zapojení trvale uzemnený.

 

Zapojenie varianty A, kde je použité v podstate datasheetové zapojenie - teda až na niekoľko maličkostí. Uprednostňujem použitie 2 kondenzátorov tak na vstupe ako aj na výstupe (tam je to jasné, dostanem nižšie ESR pri použití 2 kondenzátorov). A na vstupe väčšia kapacita tak isto nie je na zahodenie. Pri stavbe je potrebné dôsledné dodržiavanie zemnenia do jedného bodu, použitie dostatočne dimenzovaných prívodov je vyžadované (tak isto sa to týka použitia plôch na plošnom spoji). Použitá cievka 100uH je určená na prúd 3A. (Existujú dostupné 100uH cievky tiež pre prúd =2A - teda ak Vám stačí odber maximálne 2A.) D1 je rýchla Schottky dióda, tú treba na tomto mieste v zapojení dodržať. Použité diódy v usmerňovači sú 3A typ, minimálne na 80V.

 

Klasické datasheetové zapojenie DC/DC 5V/3A:

 

Prikladám návrh mnou modifikovaného plošného spoja pre zapojenie varianty A, veľkosť plošného spoja je približne 1:1, čiže súčiastky tam spokojne "nastrkáte" na svoje miesto a pripájkujete. Chladič je vodivo spojený z Gnd (po našom - zo zemou), čiže je na rovnakom potenciáli ako piny č. 3 a 5, ktoré sú spojené prepojkou nakrátko. Tento plošný spoj sa dá použiť aj pre pre čipy LM2576 s iným výstupným napätím (12V).

 

Na plošnom spoji nie je umiestnený Graetzov usmerňovač.


Podľa použitej cievky (L1) je možné že bude potrebné na doske plošného spoja upraviť otvory na jej uloženie (je možné že vývody cievky budú bližšie k sebe, ale to nie je problém). Pin č.5 je trvale uzemnený (na plošáku sa urobí prepojka, je tam zaznačená - je pri označení ON←OFF), čiže menič po pripojení napájania priamo pracuje. Vlastný čip LM2576-5.0 pracuje až do vstupného napätia max. 40V/DC, existuje síce aj verzia LM2576 ktorá pracuje do 60V/DC na vstupe, ale tu ju nepotrebujeme (táto varianta čipu je o poznanie drahšia). Tak isto vstupné kondenzátory sú dimenzované iba na 35V, pretože na ich vstupe sa nedostaneme na hodnotu vyššiu ako DC=26 ÷ 28V. Výstupné kondenzátory sú vždy v spínaných zdrojoch hodne namáhané a teda preto sú tu použité typy na napätie DC/25V, ešte lepšie sú typy na 35V. Je dobré ak sú všetky použité kondenzátory na prevádzkovú teplotu do 105°C. Na obrázku plošného spoja vidíte naznačený celkom masívny chladič - chladenie určite nepodceňujte, je tu potrebné !

Ak pre napájanie použijete transformátor s výstupom 24V/AC - potom je potrebné zameniť vstupné kondenzátory za typy na napätie = 50V/DC, na výstup treba potom dať kapacity minimálne na napätie = 35V/DC.

___________________________________________________________

Nasleduje varianta B, ktorá za pomoci pridania 2 súčiastok dosahujú na výstupe podstatne lepšie výstupné šumové vlastnosti zdroja (znižuje sa zvlnenie výstupného napätia zdroja - verzia A pritom funguje tak isto naprosto bez problémov, ale toto je už vec pre perfekcionistov). Cievka 20uH na výstupe zdroja je dimenzovaná na veľkosť výstupného prúdu zdroja (3A). Takto to vyhovie už naozaj hodne kvalitnému výstupu 5V pre napájanie.

 

Klasické datasheetové zapojenie DC/DC 5V/3A, ktoré ma na výstupe znížený šum.

______________________________________________________________________________

Variant C je zaujímavý z iného hľadiska - síce som to zatiaľ nikde nevidel v praxi, ale dá sa to - tu môžeme mierne modifikovať výstupné napätie zdroja smerom nahor a to u čipu ktorý má pevne nastavené výstupné napätie na 5V, preto to berte ako môj nápad modifikácie zdroja. Toto je len pre tých ktorí túžia nastaviť zdroj presne podľa svojich predstáv. Uvedená modifikácia neumožňuje nastaviť napätie nižšie ako je pevné výstupné napätie čipu LM2576-5.0 (teda 5V), tu vieme na výstupe zdroja napätie od tejto hodnoty v uvedenom zapojení mierne zvyšovať - čo tu nie je na závadu, ale je žiadaná vlastnosť.

 

Jedná sa ozapojenie DC/DC 5V/3A, ktoré má na výstupe znížený šum

+ je možné nastaviť výstup napríklad na hodnotu Uout=5.15V

 

Tento zdroj  je potrebné najprv otestovať než na neho pripojíme požadované zariadenie, t.j. trimer najprv vytočíme na nulový odpor, pripojíme umelú záťaž (napríklad odpor 6.8Ω/15W) a zapneme. Trimrom potom nastavíme výstupné napätie na hodnotu Umax. = 5.15V

Ak je všetko O.K., tak až potom pripojíme náš počítač na tento zdroj !

_______________________________________________________________________________

Výhody:

- dobrá dostupnosť použitých súčiastok

- slušná účinnosť (neporovnateľne vyšiia ako u typov I až IV)

- ak ste šikovní, tak sa dá celé zapojenie umiestniť na pôvodný chladič namiesto čipu 7805

- nízka cena

- pri zmene kapacít na vstupe za typy na 50V je možné využiť plné povolené napájacie napätie na vstupe do 40V/DC


Nevýhody:

- treba vždy použiť chladič (na druhú stranu ten už býva väčšinou k dispozícii)

- ak ho chcete použiť namiesto čipu 7805 tak to dá trošku práce navyše (zase ale výsledok stojí za to)

 

Tieto spínané zdroje vo všetkých variantoch A, B a C sú dobre dostupné, súčiastky sa dajú ľahko zohnať, nie sú tu pri dodržaní základov pri stavbe spínaného zdroja žiadne problémy (čo najkratšie cesty na doske, masívne spojové cesty). Existuje od tohoto výrobcu ešte aj čip LM2596-5.0, ktorý používa pracovný kmitočet =150kHz, teda potom aj inú, podstatne rýchlejšiu Schottkyho diódu a cievka je  potom =33uH a na výstupe má tak isto použitú 3-násobne nižšiu kapacitu. Pri tejto pracovnej frekvencii je potrebné postaviť už zdroj tak ako je nakreslené v datasheete - len tak sa vyvarujete možných problémov pri amatérskej stavbe takéhoto zdroja (150kHz je už dlhovlnný rozsah ...). Ale - všetko má svoje ale, cena čipu LM2596 je už podstatne vyššia - preto tu uvádzam len zapojenie pre čip LM2576-5.0.

___________________________________________________________

Reálna ukážka z už urobenej funkčnej vzorky:

Sám som variantu zdroja typu B na 5V a 12V použil pri prerábke napájania vovnútri disketovej jednotky Atari 1050 - tieto meniče fungujú parádne a hlavne bezproblémovo. Pozrime sa ako sa to dá urobiť doma "na kolene" na univerzálke doske. A hlavne som si na trúfal že plošák dobre na univerzálke navrhnem - tých 52kHz sa dá ešte rozumne zvládnuť aj na univerzálnej doske. Výstupné cievky 20uH sú vždy napravo na spodnej časti plošáku. (Ja som použil toroidné cievky 100uH/3A - iné som vtedy nezohnal, stačila by tá cievka na prúd 2A - a bolo by to aj vo výsledku menšie, ale dá sa s tým žiť, miesta je tam našťastie dosť.) Tiež je vidieť že na výstupe som namiesto 1x 1000uF kondenzátoru použil radšej 2x 470uF kapacity - znižuje sa tým výstupná hodnota ESR kondenzátoru, t.j. zdroj je účinnejší. Tu sú použité 35V/DC kondenzátory (na vstupe sa objavuje max. 28V/DC). Výstupná kapacita za cievkou 20uH - kondenzátor 100uF už nie je zapojený, využíva sa inštalovaná kapacita priamo na doske disketovej jednotky Atari 1050.


Vľavo 12V DC/DC menič, na vstupe 1000uF/35V, na výstupe 2x 470uF/35V

vpravo 5V DC/DC menič, na vstupe 470uF/35V, na výstupe 2x470uF/35V.


DC/DC meniče na obrázku boli použité pri prerábke zdroja v disketovej jednotke Atari 1050, plošný spoj je koncipovaný tak, že je možné usadiť celý takýto malý plošný spoj  na miesto pôvodného zdroja 7805 - zdroj vpravo (7812 je riešený mierne odlišne) a pripevňujú sa na pôvodný chladič disketovej jednotky. Obidva zdroje sú koncipované na odber 3A - tomu aj zodpovedajú použité cievky 100uH/3A (už som spomínal, stačí dimenzovanie cievok na 2A hodnoty prúdu). Chladiaci plech Atari 1050 pri používaní týchto zdrojov zostáva chladný, má teplotu okolia. Ak Vás to hlbšie zaujíma - pozrite si pôvodný článok prerábky zdrojov disketovej jednotky Atari 1050, kde sa stále používa pôvodný napájací transformátor s výstupným napätím 9V/AC/3A:

http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-1050-nove-napajanie-new-power-supply.aspx

Pri disketových jednotkách som rozhodol že budem naďalej používať pôvodné transformátory, čiže jediná cesta kde sa dá niečo zmeniť sú práve zdroje 5V a 12V, v článku je to rozpitvané. Samozrejme je možné zdrojovú časť pri prerábke riešiť aj inak - vždy sa ale treba rozhodnúť predtým než sa do prerábky pustíte.

____________________________________________________________

Týmto by som problematiku pôvodných 4 typov napájacích zdrojov a ďalších tu uverejnených spínaných DC/DC meničov pre Atárko rád uzatvoril. Ako vidím podľa hodnotenia, 2A typom DC/DC meniča som poriadne pichol do "osieho hniezda". Vyzerá to tak ako keby som niekoho nútil túto verziu stavať, trošku ma to prekvapilo - ale na rovinu - zase až tak veľmi zase nie - po tých rokoch čo o tom píšem som zažil všeličo. Uverejnené verzie majú poskytnúť predstavu o tom ako sa dajú niektoré veci riešiť - s tým čo je dostupné aj v našich končinách. V Nemecku modifikovali disketové jednotky Atari 1050 a Atari XF551 pomocou 1A verzií DC/DC meničov - Traco TSR 1-2450 a Traco TSR 1-24120. Toto je podľa mňa už na hrane (hlavne 12V vetva) a preto som pripravoval pôdu pre použitie tu spomenutých 2A meničov pre tieto disketové jednotky. Mno, je vidieť že peniaze sa radšej investujú do viditeľnejších vecí ako sú zdroje. Ja nezanedbávam ani zdroje, pretože kvalitný a funkčný zdroj je to najzákladnejšie - a často sa na to zabúda.  Mám doma 2 zdroje "typuII - ingot", ale sú len odložené (káble pre istotu uštiknuté, sú dobrými ale hodne rozmernými ťažítkami), používam iné vlastné zdroje pre počítače k plnej spokojnosti. Dtto platí aj pre prerobené napájanie pre disketové jednotky. Vždy platilo a aj platí - čím menej tepla - tým spoľahlivejší chod jednotky.

Dodatok:

Nakoniec som tie ingotové zdroje predsa len vyhodil do koša, pretože sa mi neoplatilo "dolovať" z nich transformátor - mám doma iné a tie nie sú zaliate ... takže išlo to z domu, už s nimi nehodlám zabíjať čas pri ich záchrane, zaberie to zbytočne čas ktorý sa dá využiť aj inde. A zaberali fakt dosť miesta.

 

Ak niekomu tento seriál prospel - teda že si zdroj sám opravil, poprípade sám modifikoval podľa uverejnených poznatkov tak ma to teší a všetkým pri prestavbe, oprave a záchrane (nielen zdroja, ale vlastne tým aj celého počítača) držím palce.  Tým čo na to nemajú (teda aby ste si sami urobili úpravy po technickej stránke) - kúpte si k mašine spínaný zdroj - a ste za vodou tiež. Koncovku ku zdroju Vám už niekto pomôže vymeniť tak isto, to už by mal byť ten najmenší problém, tam už len treba dbať na správnu polaritu na koncovke.

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Switching power supply Atari - 5V/DC/3A - TRACO TSR 3-2450 - part 9.

By Administrator at October 22, 2017 08:00
Filed Under: Atari

A máme tu verziu (tretiu) spínaného zdroja,ktorá je schopná dodať pri 5V/DC/3A. To je už naozaj slušná hodnota, bez problémov to priamo utiahne pripojený pevný disk 2.5" spolu s tým aj súčasne s nejakými ďalšími perifériami - magnetofón, SIO2SD, SDrive a čo ja viem čo ešte. Tu uvedené zapojenie funguje, jediným problémom je cena použitého hybridného modulu DC/DC meniča.


Pozor !:

Tento modul sa nastavuje na potrebné napätie na výstupe pomocou trimru, preto ho treba pred pripojením zariadenia najprv nastaviť na správne výstupné napätie (a otestovať pod záťažou) a až následne pripojiť požadované napájané zariadenie !


Zapojenie vývodov DC/DC meniča Traco TSR 3-2450

 

Pin č.1 DC/DC meniča Traco TSR 3-2450 slúži na diaľkové zapínanie a vypínanie. Ak je vývod nezapojený (ľudovo povedané je "v lufte") menič pracuje, ak sem privediete napätie v rozmedzí 1÷12V tak je menič mimo prevádzky. Skvelá vec ak potrebujeme aby zdroj nabiehal postupne až za iným zdrojom - tu v tomto zapojení sa to ale nevyužíva, preto je v režime On. Vzhľadom k rozsahu povoleného vstupného napätia si tento DC/DC menič tak isto bez problémov rozumie ak je použitý pôvodný transformátor zo zdroja typu II.

 

Vlastná schéma zapojenia zdroja:

Tu je dobré ak je k dispozícii zdroj (teda transformátor) kľudne s parametrami:  2x 9V/AC/1.7A (aj viac)

Dióda D5 nie je základnou súčasťou, slúži len ako ochrana proti spätnému prúdu.

Uverejnené zapojenie funguje aj bez nej.)

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 


Jedna zásadná zmena oproti modulom Traco  TSR 1-2450 a TSR 2-2450 tu je v tom že sa teraz jedná o hybridný modul rozmerov:

- šírka:  9.4mm 

- výška:15mm 

- hĺbka:  6mm

Modul má 5 vývodov. Na výstupe môže byť použitá zaťažovacia kapacita maximálne do 1000uF. Účinnosť je cca 91% (čo je viac ako slušné), menič beží na frekvencii cca 310kHz. DC/DC menič funguje v rozsahu vstupných napätí 10V ÷ 30V/DC.

 

Výhody:

- malé rozmery

- veľmi vysoká účinosť = nepotrebuje chladenie

- jednoduché nasadenie


Nevýhody:

- nedá sa nasadiť ako priama náhrada obvodu 7805, buď treba použiť nejakú redukciu, alebo postaviť

  pomocný plošný spoj

- pekelne vysoká cena oproti obvodu 7805 (je ešte 3.5 x drahší ako spínaný DC/DC menič TRACO vo

  verzii pre prúd 2A - cena sa blíži cene počítača Atari (myslím tým v inzercii))

 

!   !   !        !   !   !        !   !   !

Ako som už na začiatku napísal - po zhotovení zdroja je potrebné nastaviť trimer 6k8 na polovičnú hodnotu odporu, pripojiť ako záťaž napríklad odpor 6.8Ω/10W (teda v žiadnom prípade nezapájať priamo na počítač !), po zapnutí zdroja trimrom nastaviť napätie na hodnotu 5V (alebo na hodnotu 5.15V - ako komu vyhovuje). Po otestovaní že je všetko O.K. a sedí výstupné napätie - potom už môžete odpojiť umelú záťaž (ten spomínaný odpor)  a konečne už aj pripojiť počítač.

!   !   !        !   !   !        !   !   !

 

Je síce málo pravdepodobné že si niekto postaví zdroj s týmto DC/DC meničom - práve kvôli jeho skutočne vysokej cene (ale takéto riešenie je parádne). V každom prípade je to vysoko výkonný zdroj (3A na výstupe (a aj o niečo viac) je skutočne viac ako slušná hodnota). Tento DC/DC menič si zaslúži spomenúť a rovnako zaujímavý je aj jeho datasheet.

Zase si neodpustím a rýpnem si - tak tento spínaný DC/DC menič nemám k dispozícii doma ani ja ...

____________

Nabudúce bude klasika - spínaný zdroj s obvodom LM2576, ktorý tak isto dodá potrebných 5V/DC/3A, ale cenovo je niekde inde (teda smerom nadol). Uverejním viacero variantov zapojení zdrojov ktoré obsahujú tento čip.

___________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Switching power supply Atari - 5V/DC/2A - TRACO TSR 2-2450 - part 8.

By Administrator at October 19, 2017 08:20
Filed Under: Atari

Druhá ukážka ako použiť vydolovaný pôvodný transformátor z "nepodareného" zdroja typuII v homemade zdroji a pritom zároveň použijeme spínaný DC/DC menič ktorý dodá na výstupe 5V/DC/2A. DC/DC menič TRACO TSR 2-2450 má vysokú účinnosť - a preto nepotrebuje žiaden chladič. Dá sa priamo použiť v zapojeniach zdrojov namiesto pôvodného lineárneho stabilizátoru rady 7805 - jeho vývody sú s ním priamo kompatibilné. DC/DC menič TSR 2-2450 je síce o niečo väčší ako jeho 1A verzia, ale stále sa dá zapojiť na pôvodné miesto namiesto typu 7805.

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Pretože DC/DC modul pochádza od toho istého výrobcu ako predchádzajúca verzia na 1A tak je jasné že niektoré veci sú zhodné a tak aj časti textu sú tie isté. Toto zapojenie dá sa použiť na stavbu nového zdroja (alebo na jeho prerábku), výstupný prúd postačuje na napájanie malého Atari spolu zo všetkými možnými verziami RAM a zároveň s viacerými prídavnými zariadeniami - magnetofón, SIO2SD a iné (mimo pripojenia 2.5" HDD, tam je ten potrebný prúd väčší ako 2.5A). Nie je problém dodať prúd aj mierne cez 2A. Nuž ale kto chce vedieť naozaj všetko dopodrobna - čítajte datasheet použitého DC/DC meniča, hlavne ak chcete tento menič použiť aj pri jeho pri limitných hodnotách - len upozorňujem že zaťažovacia kapacita na výstupe DC/DC meniča nemá presiahnuť hodnotu 270uF, takže tu na to dávajte pozor (vďaka vysokému pracovnému kmitočtu DC/DC meniča (cca 410kHz) ani nie je potrebné mať na výstupe veľkú kapacitu). A zase si rýpnem - aj tento typ mám doma a nemusím ho kupovať.

 

Pri použití kde je vstupné napätie ≥32V je potrebné upraviť zapojenie podľa datasheetu (na vstupné svorky DC/DC meniča treba pridať kondenzátor), na druhej strane to nie je nič zložitého. Proste ako som už písal, pozrite si datasheet, neubudne z nikoho. Pretože s pôvodným transformátorom sa k tejto hodnote nepriblížite tak túto úpravu tu rozhodne nemusíte riešiť a vyhovuje uverejnená schéma. Má to zmysel len ak by ste použili iný transformátor (napríklad 24V/AC), vtedy sa treba už riadiť zapojením uverejneným v datasheete.

 

Schéma zdroja 5V/2A ktorý tak isto stále používa pôvodný transformátor z originálneho zdroja typuII:

Tento zdroj sa už nedá priamo porovnať svojím výkonom s niektorým originálnym

zdrojom od  Atari - pretože je výkonnejší a je aj podstatne účinnejší.

Dióda D5 nie je základnou súčasťou, slúži len ako ochrana proti spätnému prúdu.

(Zapojenie funguje aj bez nej.)

 

Keď sa pozrieme na schému tak 3A diódy sú predimenzované, ale zase robíme s tým čo je priamo k dispozícii a nerobíme žiadne zbytočné nákupy. Tu je možné dobre využiť ak máte doma výkonový Graetzov mostík, tie sú na toto zapojenie ideálne. Tak isto ako hlavný kondenzátor by stačil jeden kondenzátor 3300uF, ale väčšia kapacita proste nie je na zahodenie. Tu sa naozaj hodí že máme transformátor 2x 9V, pretože ho použijeme v zapojení ako 18V/AC zdroj, teda sekundárne vinutia zapojíme za sebou do série, potom na hlavnom kondenzátore máme napätie, ktoré sa môže pohybovať na hodnote 25-28V. Ako vždy je dobré odskúšať zdroj "na nečisto", teda najprv na neho pripojiť nejakú záťaž, pomerať a až potom pripojiť počítač. Tiež som ho testoval zo záťažou jedným odporom 6.8Ω/10W, odber je vtedy cca 0.75A, čo na test či je zdroj v poriadku určite postačuje.

 

 

Zapojenie vývodov DC/DC

meniča Traco TSR 2-2450

 

Výhody:

- malé rozmery 14 x10.1 x7.5mm

- ak je treba je možná priama zámena za pôvodný lineárny stabilizátor rady 7805

- veľmi vysoká účinosť = nepotrebuje chladenie

- menič funguje v rozsahu vstupných napätí 6.5V ÷ 36V/DC

- veľmi jednoduché nasadenie


Nevýhody:

- dosť vysoká cena oproti obvodu 7805 (je ešte o 30% drahší ako spínaný DC/DC menič TRACO v 1A verzii)

 

Ak nasadíme takýto DC/DC menič až vtedy si uvedomíme že v zapojení "odpadne" veľký chladič (a hľadáme nepotrebnému chladiču miesto kde ho doma odložiť) a zároveň tak strácame jeden zdroj tepla - týmto potešíme Vašu tepláreň, budete míňať na vykurovanie peniaze u nich, čím ich nesmierne potešíte - áno opakujem sa, ale u 2A verzie je ten rozdiel v účinnosti ešte viac vidieť, takže táto úprava rozhodne za to stojí. A stále stačí použiť pôvodné trafo z vykuchaného zdroja typuII.

 

Príklad ako by to vyzeralo na lineárnom stabilizátore:

Počítajte ak pôvodný zdroj dal napríklad 12 až 14V tak pri 2A sa ako teplo musí stratiť 7Vx 2A až 8Vx 2A, teda niekde medzi 14W až 16W tepla, to už by musel byť k dispozícii naozaj slušný a hlavne rozmerný chladič. Otázkou je či by to takto zvládol aj transformátor. Trošku odbočím - originálna disketová jednotka Atari 1050 má kľudový odber cca 10W a hreje ako čert, teraz si predstavte ďalšie 4W alebo 6W navyše - zaručene by sa to upieklo - a chladič je tam veľký. Takže tadeto cesta (klasická) nevedie.

Dobrá ukážka toho kde sú rozumné hranice použitia lineárnych stabilizátorov. To už donúti trošku zamyslieť sa a hľadať riešenie založené na inom princípe.

Trafo zapojené tak ako na obrázku to v pohode utiahne - v prípade použitia DC/DC meniča.

_____________________

Takýto DC/DC menič je ideálny na nasadenie ako zdroj 5V pre disketové jednotky Atari 1050 a Atari XF551. Pretože existuje aj DC/DC menič vo verzii 12V/2A tak sa dá neuveriteľne ľahko "prekopať" celé napájanie týchto disketových jednotiek pri nezmenenom používaní pôvodného zdroja 9V/AC/3A. Je tu jedna zmena - odber potom klesne na polovicu pôvodnej hodnoty, jednotky potom pri prevádzke vôbec nehrejú a neprichádza ako predtým (pri dlhšom používaní) k výpadkom vďaka prehrievaniu. Niekedy sa k tomu dokopem a uverejním obidve verzie prerábky pomocou DC/DC meničov od firmy Traco pre Atari 1050 a aj pre Atari XF551.

____________________

Nabudúce si pozrieme iný zdroj s typom DC/DC meniča ktorý je určený na trvalý výstupný prúd 3A, číže už zvláda aj nejaké tie pripojené ďalšie periférie, hlavne tým myslím klasický 2.5" HDD (pri štarte je potrebný veľký záberový prúd).

_____________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Switching power supply Atari - 5V/DC/1A - TRACO TSR 1-2450 - part 7.

By Administrator at October 16, 2017 10:30
Filed Under: Atari

 

Dnes si ukážeme ako použiť vydolovaný pôvodný transformátor z "nepodareného" zdroja typuII v homemade zdroji a pritom zároveň použijeme spínaný DC/DC menič ktorý dodá na výstupe 5V/DC/1A. Takýto zdroj má výbornú účinnosť, pretože DC/DC menič TRACO TSR 1-2450 má vysokú účinnosť - a preto nepotrebuje žiaden chladič. Dá sa priamo použiť v zapojeniach zdrojov namiesto pôvodného lineárneho stabilizátoru rady 7805 - jeho vývody sú s ním priamo kompatibilné. DC/DC menič je naozaj minatúrny, porovnajte si jeho rozmery s 16 pinovou pätičkou a výkonovým PNP tranzistorom na úvodnom obrázku.


Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


 

Všetky ďalej použité zapojenia využívajú klasický transformátor, nebudem tu popisovať spínané zdroje ktoré sú "kalkulačkového alebo mobil" typu, tu skôr ide o to že si zabastlíte a využijete všetko čo doma doteraz ležalo ladom a čakalo na svoju príležitosť. Tu tie veci príležitosť dostanú. Ja uvedené spínané DC/DC meniče doma mám, čiže ani tie nemusím nakupovať.

Ak to celé stručne zhrniem - toto zapojenie dá sa použiť na stavbu nového zdroja (alebo na jeho prerábku), výstupný prúd postačuje na napájanie malého Atari na ktorý je pripojený magnetofón a je aj prerobená RAM na veľkosť 320kB - to je viac ako slušné. Ak nepoužívate magnetofón, tak môžete nasadiť namiesto neho napríklad SIO2SD. Nie je problém dodať prúd aj mierne cez 1A. Nuž ale kto chce vedieť naozaj všetko dopodrobna - čítajte datasheet použitého DC/DC meniča, hlavne ak chcete tento menič použiť aj pri jeho pri limitných hodnotách - len upozorňujem že zaťažovacia kapacita na výstupe DC/DC meniča nemá presiahnuť hodnotu 470uF, takže tu na to dávajte pozor (vďaka vysokému pracovnému kmitočtu DC/DC meniča ani nie je potrebné mať na výstupe veľkú kapacitu).

Pri použití kde je vstupné napätie ≥32V je potrebné upraviť zapojenie podľa datasheetu (na vstupné svorky DC/DC meniča treba pridať kondenzátor), na druhej strane to nie je nič zložitého. Proste ako som už písal, pozrite si datasheet, neubudne z nikoho. Pretože s pôvodným transformátorom sa k tejto hodnote nepriblížite tak túto úpravu tu rozhodne nemusíte riešiť a vyhovuje uverejnená schéma. Má to zmysel len ak by ste použili iný transformátor (napríklad 24V/AC), vtedy sa treba už riadiť zapojením uverejneným v datasheete.

 

Pri prerábke už existujúceho originálneho zdroja je potrebné odstrániť odpory, ktoré zvyšovali na výstupe napätie na hodnotu 5.2V, teda zo zapojenia zmiznú všetky odpory. Pozor, nezabudnite vymeniť hlavný elektrolyt - ten pôvodný je iba na 16V, bola by to pekná explózia, musí tam prísť typ na 35V ! Treba použiť prepojku na uzemnenie DC/DC meniča ! (Stredný vývod DC/DC meniča Traco TSR 1-2450 musí mať priame spojenie voči zemi.) Nakoniec - pri prerábke zdroja treba toho prerobiť viac - zapojiť Graetz, zapojiť vinutia za sebou, chladič potom úplne odstráňte - je už zbytočný,  atď.

 

Schéma zdroja 5V/1A ktorý používa pôvodný transformátor z originálneho zdroja typuII:

 

Tento zdroj sa dá priamo porovnať svojím výkonom s originálnym zdrojom pre Atari typuIV - ale je podstatne, podstatne účinnejší.

 

Keď sa pozrieme na schému tak síce 3A diódy sú zbytočným prepychom, stačí 1A typ, ale zase robíme s tým čo je priamo k dispozícii a nerobíme žiadne zbytočné nákupy. Tu je možné dobre využiť ak máte doma výkonový Graetzov mostík, tie sú na toto zapojenie ideálne. Tak isto ako hlavný kondenzátor by stačil jeden kondenzátor 2200uF, ale väčšia kapacita určite nie je na zahodenie. Tu sa naozaj hodí že máme transformátor 2x 9V, pretože ho použijeme v zapojení ako 18V/AC zdroj, sekundárne vinutia zapojíme za sebou do série, potom na hlavnom kondenzátore máme DC napätie, ktoré sa môže pohybovať na hodnote 25÷28V. Toto použitému DC/DC meniču náramne sedí, čiže je to v poriadku. Ako vždy je dobré odskúšať zdroj "na nečisto", teda najprv na neho pripojiť nejakú záťaž, pomerať a až potom pripojiť počítač. Ja som testoval zo záťažou jedným odporom 6.8Ω/10W, odber je vtedy cca 0.75A, čo na test určite postačuje. Vždy je to s takýmto postupom pri spustení nejako upravovaného zdroja lacnejšie ako sa spoliehať na to že my nikdy nerobíme chyby. Robíme, len si to neradi priznáme. A Murphy v pozadí stále vždy trpezlivo čaká ...

Zapojenie vývodov DC/DC

meniča Traco TSR 1-2450

 

Výhody:

- malé rozmery 11.7x 10.2 x 7.6mm

- ak je treba je možná priama zámena za pôvodný lineárny stabilizátor rady 7805

- veľmi vysoká účinosť = nepotrebuje chladenie

- menič funguje v rozsahu vstupných napätí 6.5V ÷ 36V/DC

- veľmi jednoduché nasadenie


Nevýhody:

- dosť vysoká cena oproti obvodu 7805

 

Ak nasadíme takýto DC/DC menič až vtedy si uvedomíme že v zapojení "odpadne" veľký chladič (a hľadáme mu miesto kde ho doma odložiť) a zároveň strácame jeden zdroj celkom slušného tepla - týmto potešíme Vašu tepláreň, budete míňať na vykurovanie peniaze u nich. Takýto zdroj nie je problém zabudovať aj do pôvodnej krabice zdroja a teda navonok to môže stále vyzerať ako neprerobený zdroj - ale to je už pre hračičkárov, tým ich ale vonkoncom neodsudzujem. Každý kto sa tomu venuje je na niečo zaťažený, tak nech si to každý užije po svojom. Prerábke zdar !

 

Uvedený typ DC/DC meniča som s úspechom použil aj pri prerábke napájacieho zdroja pre Atari XF551 kde funguje skutočne bezproblémovo.

_____________________

Nabudúce si pozrieme iný zdroj s typom DC/DC meniča ktorý je určený na trvalý výstupný prúd 2A, číže už zvláda aj nejaké tie pripojené ďalšie periférie. Tak isto využíva pôvodný transformátor z nepodareného typu II.

_____________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Karin Maxi drive 2012.

By Administrator at October 11, 2017 22:09
Filed Under: Atari

Karin Maxi drive 2012

 

 

Pri prechádzaní sa webovými stránkami som natrafil aj na túto "maličkosť":

 

Kľúčové vlastnosti:

  • Najrýchlejší a najmodernejší diskový radič pre 8-bitové počítače (načítanie je niekoľkokrát rýchlejšie ako bežná nemodifikovaná jednotka, je niekoľkonásobne rýchlejšia ako najrýchlejšie sériové jednotky s akýmkoľvek nainštalovaným turbo systémom)
  • Je to teraz jediný spôsob, ako si kúpiť novú disketovú jednotku pre Atari XL/XE
  • Nižšie nákupné náklady ako súčasné ponuky použitých sériových staníc na aukčných stránkach
  • Nové nové 3.5 " floppy disky sú stále dostupné v obchodoch

 

Úvod:

Karin Maxi Drive je počítačové rozhranie, ktoré umožňuje pripojiť jednu alebo dve typické disketové jednotky k vášmu počítaču rady Atari XE. Spojenie medzi stanicou a počítačom je paralelné (nové zariadenie), ktoré umožňuje prenos rýchlosťou ktorá dosahuje hodnoty viac ako 20 kB/s. Rozhranie bolo vytvorené v polovici deväťdesiatych rokov od firmy Karin.


Nasledujúca stránka je o rekonštruovanom rozhraní, ktoré vytvoril team: zaxon, stryker, trub, drac030 a candle.

(Pôvodný nápad pochádza od už nebohého Mariusza Geislera.)


Rozhranie je priamo určené pre počítače vybavené konektorom ECI - teda pre radu XE. Na začiatku deväťdesiatych rokov ponúkla fy Karin aj chýbajúci konektor ECI a vhodný adaptér z konektora PBI. K dispozícii je aj interná verzia (rozhranie je zapojené do zodpovedajúcich signálov priamo na doske počítača). Zvyčajne sa používajú disketové jednotky 5.25 " a 3.5", 40 stôp - alebo 80 - s kapacitou dosahujúcou hodnoty 360kB až 720 kB. Na jednotke 3.5 "s kapacitou 720 kilobajtov môžete dosiahnuť až 980 kB kapacity diskety formátovaním na obidve strany. Rozhranie je podporuje plné zavádzanie (256 bajtov namiesto 128 štandardne).

 

Podrobnejšie už priamo na pôvodnom linku (k dispozícii sú tu aj obsahy Eprom, schéma - staršia verzia), kto sa na to cíti môže skúsiť začať stavať :

 

http://karinmaxidrive.pigwa.net/


Pôvodný článok o Karin Maxi drive:

http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-floppy-disk-drive-KARIN-MAXI.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Power supply Atari - conclusion - part 6.

By Administrator at October 07, 2017 07:30
Filed Under: Atari

Záver pre tieto 4 typy napájacích zdrojov pre malé Atari:


Tak toto je sumár zapojenia 4 najznámejších používaných typov lineárnych zdrojov, ktoré sa dodávali priamo k Atari. Ako som už spomínal, dnes je iná doba, ale kto má chuť sa napriek tomu v starých zdrojoch "vŕtať" má k tomu ideálnu príležitosť. Výhodou týchto zdrojov je relatívna jednoduchosť (teda mimo typu II, vďaka nemožnosti jeho jednoduchej opravy) čo je ich hlavnou výhodou. Účinnosť týchto zdrojov je vec iná - ale nakoniec blíži sa zima a občas sa dodatočné elektrické kúrenie zíde, nie ?

Laughing

 

Tri tu popísané zdroje sú dobré, nielen schémou ale aj dobre vyriešeným chladením, jeden zdroj prepadol na celej čiare iba vďaka zlému návrhu skrinky. (Dúfam že návrhára už v živote k ničomu nepustili ... spolu aj s jeho šéfom - reálne ich ale asi vykopli smerom nahor, to je prax.) Ten jeden zlý zdroj (type II "ingot") dodnes vzbudzuje negatívne reakcie v okruhu ataristov, nakoniec ste to asi na webe už dávno zistili sami, takže to tu už nebudem ďalej rozvádzať a ani pitvať.

________________________________________________________________________________

Vzhľadom k dosť veľkým nejasnostiam som sa rozhodol presunúť túto časť sem:

U niektorých zdrojov je ešte jedna zvláštnosť - výstupný káblik ide ešte cez jednu v podstate normálne nerozoberateľnú krabičku (väčšinou je to zlepený plast z dvoch dielcov, inokedy dokonca sa to dalo otvoriť), v ktorom sa nachádza umiestnený odrušovací člen. Je to celkom na nervy pretože jeho umiestnenie naozaj hodne zavadzia. Niečo takéto sa nachádzalo zvyčajne na koaxiálnom kábli pre TV výstup. Tak sa na to pozrime:

 

Toto je jediná vec čo je tu zbytočná. Zase treba zobrať v úvahu vtedajšie predpisy, kde odrušenie bolo vyžadované naozaj dôkladné (len si spomeňte na typy Atari 400 a 800 kde to tienenie malo naozaj svoju "váhu", toto už dnes nevidíte. Aj napriek tomu by som sa tejto krabičky čo najskôr zbavil, jej umiestnenie je vyslovene nešikovné. Jednoducho to malo byť priamo vovnútri zdroja, ale takto to vyzerá že sa to tam urobilo dodatočne - asi to bola dodatočná daň vtedajším predpisom. A že sa to nedalo jednoducho rozobrať - asi by to každý majiteľ okamžite odstránil, takže kto to skúsi nech si nemyslí že to bude hračka ...

___________________________________________________________

Poznámka:

Všetkým popisovaným zdrojom chýba jedna vec - obyčajný vypínač - aby ste nemuseli zdroj vypínať neustálym vyťahovaním zo zásuvky. Tak isto by bolo dobré mať na zdroji LED-ku aby ste vedeli že je zdroj zapnutý. U zdrojov typu I, III a IV sa to dá napraviť vlastnoručnou úpravou - u typu II - na to zabudnite ...

Takéto úpravy sú už ale určitým spôsobom "luxusom", ani počítače od iných výrobcov tej doby sa nehonosia podobnými fičúrkami.

 

Pretože zdroje vo fórach sú stále prepieraná téma (a pritom je o nich písané (technicky) naozaj málo), tak si nájdem čas a popíšem ešte nejaké zdroje pre Atari, ktoré používajú pôvodný transformátor (ak chcete môžete použiť aj pôvodnú skrinku pri zdrojoch typu I, II a IV)) ale elektronika zdroja je už moderná - používa sa spínaný zdroj. Klasické lineárne výkonnejšie napájacie zdroje som už popísal, link na ne je na konci článku, čiže toto už nebudem riešiť. Čiže v tomto retro mini seriáli ešte pribudne pár riadkov bude na danú tému - len si teraz musím nájsť zase chvíľu času aby som to nakreslil a popísal a zase pribudne pár dielov (? 3).


Všetkým ktorí opravujú tieto staré zdroje želám hodne trpezlivosti a chuti pri oživovaní týchto zázrakov starej techniky.

____________________________________________________________

Pre tých, ktorých zaujíma ako sa dajú urobiť klasické lineárne napájacie zdroje a trebárs aj s väčším výkonom si o tom môžu prečítať v starších už dávno uverejnených článkoch (teda na mojich stránkach):

Power supply ATARI 01

Napajaci zdroj 02. ATARI power supply - circuits.
http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajaci-zdroj-03-ATARI-power-supply.aspx

http://blog.3b2.sk/igi/post/Zdroj-5V2A-Power-supply-5V2A.aspx

Power supply classic 5V_max.5A

Tu v týchto článkoch je uverejnená ochrana proti spätnému prúdu (je to iba 1 dióda). Dá sa aplikovať aj do zdrojov typu I a III, ktoré obsahujú stabilizátor 7805. Má to zmysel vtedy ak na vstupnom konektore počítača máme zavesený ďalší filtračný kondenzátor  cca 470÷1000uF. Ak je počítač vypnutý kondenzátor ostáva nabitý a ak vypneme zdroj tak na výstupe ostane 5V na tomto kondenzátore. Toto je problém pre stabilizátor, preto sa zaradí díoda v závernom smere a rozdiel sa zníži v každom okamžiku po vypnutí na max. 0.65V s čím už stabilizátor žiaden problém nemá.

_____________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Power supply Atari - typeIV - part 5.

By Administrator at October 06, 2017 11:05
Filed Under: Atari

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIV.

 

____________________________________________________

11.04.2018

Na základe ďalších podkladov ktoré mi poslal Roman Fulek som musel túto časť totálne "prekopať", pretože tu boli chyby - týkali sa priradenia fotografií ku zobrazenej pôvodnej jednej schéme (chyby v pôvodnom materiáli od B.Poehlanda, preto jeho podklady priveľmi neodporúčam pre zmätočné priradenia schém a fotografií k jednotlivým typom zdrojov - je to tam poprehadzované, možno je to ale "dodatočná" práca redaktora), opravu chýb som ale v neskorších číslach časopisu nezaregistroval. Ukázalo sa že tých verzií typu IV je určite viacero - teraz je už dúfam všetko v poriadku. Romanovi sa chcem poďakovať za nás všetkých že našiel ďalšie zapojenie a upozornil ma na nezrovnalosti. Skrinka je vo všetkých uvedených prípadoch rovnaká, t.j. bez otvorenia zdroja nepoznáme ktorú verziu zdroja typu IV vlastníme.

 

Momentálne poznáme(k uvedenému dátumu)  minimálne 3 verzie zdroja typu IV:

 

IV.a - dvojtranzistorová verzia bez nastavovacieho trimru, výst.napätie je nastavené odporovým deličom,

           jedno sekundárne vinutie       

IV.b - dvojtranzistorová verzia s nastavovacím trimrom, výst. napätie sa nastavuje odporovým deličom,

           jedno sekundárne vinutie

IV.c - jednotranzistorová verzia, výst. napätie je nastavené odporovým deličom,

          dvojite sekundárne vinutie

____________________________________________________

Tento zdroj je známy ako FW1599.

Zase v EÚ - transformátor na 220V/50Hz, použitý zdroj má jedno sekundárne vinutie. Tak tu je vítaná zmena, máme tu konečne iné zapojenie zdroja - zase sa ale jedná o lineárny stabilizátor - je použitý typ uA723 (LM723) a je použitý k nemu aj pomocný tranzistor + výkonový tranzistor (vlastne je to zapojenie typu Darlington), 723 dokáže totiž  dodať sám o sebe prúd max. = 150mA. Používa sa transformátor z jedným vinutím, pričom obvod 723 je napájaný dvojnásobne vyšším napätím ako sa objavuje na vstupe výkonového tranzistoru. Zase sa používa iba polovičná kapacita hlavného filtračného kondenzátora oproti pôvodnému typu I, pridaný je kondenzátor 1G (1000uF), ktorý slúži pre filtráciu pomocného zdroja vyššieho napätia pre obvod 723 - nezabudnite na to, že pre svoju činnosť potrebuje tento obvod napájanie zaručene vyššie ako 10.5V, takže priamo ho napájať by v tomto prípade  jednoducho nešlo. Tu sa to potrebné vyššie napätie pre napájanie čipu 723 veľmi vtipne dosahuje jednoduchým násobičom (zdvojovačom) napätia. Neupravovaný zdroj rozumne dodá tak maximálne 1A, elektronická poistka je ale nastavená na prúd podstatne vyšší - skoro 3A. Nemusíte sa báť, aj táto hodnota (1A) pre napájanie počítača postačuje. Samozrejme originálny chladič by nezniesol dlhodobejšiu záťaž s prúdom väčším ako asi tak 1.3A, na to to proste nie je stavané, skôr to vyzerá tak že sa jedná len o ochranu proti krátkodobému skratu, pri trvalom skrate by sa výkonový tranzistor na tak malom chladiči jednoducho "upiekol".

 

Výhody:

- kvalitné obvodové zapojenie

- kvalitné súčiastky

- celkom účinne vyriešené chladenie

- predsa len o pár % vyššia účinnosť ako pri type I

Nevýhody:

- aj tak dosť nízka účinnosť (zase sa jedná o lineárny stabilizátor)

- obtiažnejšia oprava (ak náhodou odíde obvod 723, ale to je málo pravdepodobné)

- menší dovolený odoberaný prúd bez prerábky zdroja, iba 0.93A pre pokles na výstupe na hodnotu 4.9V

 

Možný tuning:

- výmena hlavných usmerňovacích diód za Shottkyho typ min. 40V/3A

- výmena hlavnej kapacity za typ 10G (10.000uF)

- ku všetkým usmerňovacím diódam dať paralelne kapacitu 22nF

 


Zdorj IV.a  - Usmerňovacie diódy sú umiestnené pekne vysoko na doskou plošného spoja takže sa dobre chladia. Na násobič sú použité 2 menšie diódy, pretože z tej časti zdroja sa odoberá prúd maximálne tak 30 ÷ 50mA.


Zdroj IV.a - Ak sa na to pozriete - zase až tak veľa súčiastok tam predsa len nie je.  Na obrázku je dvojtranzistorová verzia - bez trimru, napätie je nastavené na pevno priamo odporovým deličom.

 

Zdroj IV.a - Oproti typu II tu máme opačný extrém - v plošnom spoji sú odvetrávacie otvory pod diódami a tak isto sú tieto otvory urobené aj pre transformátor. Za toto riešenie ide palec nahor !!! Ak sa na to pozriete bližšie je vidieť že transformátor má použité iba jedno sekundárne vinutie.

 

IV.a - Obidva tranzistory a jedno sekundárne vinutie vyznačil na obrázku

Roman Fulek.

 

Tomuto sa najviac blíži toto zapojenie ďalšej verzie typu IV.b (aj keď na predchádzajúcich obrázkoch nie je zapojený trimer, preto tomu čo je uverejnené pred touto schémou dávam označenie ako IV.a), jediný rozdiel je v tom že typ IV.a sa nastavuje priamo pomocou odporov R1 a R2, t.j. bez použitia odporového trimru R4.

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIV.b   Drawing - Roman Fulek.

 

Toto zapojenie používa iba jedno sekundárne vinutie a potrebné vyššie napájacie napätie sa vytvára diódovým násobičom - aby čip LM723 správne pracoval potrebuje na svojom vstupe napätie minimálne 10,5V (stabilizácia výstupného napätia pod touto hodnotou nie je zaručená). Sami vidíte že k rovnakému výsledku sa dá dôjsť rozličnými cestami - a na konci nám to slúži rovnako dobre. Na zväčšenie výstupného prúdu je potrebné zmenšiť odpor R3, ale tu by tá hodnota mala stačiť taká aká je použitá v zdroji.


No a Roman poslal aj foto jeho zdroja:

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIV.b

________________________________________________________________

Existuje aj takéto zapojenie, ktoré používa v zapojení iba jeden výkonový tranzistor a má transformátor z dvojitým sekundárnym vinutím (vtedy netreba na násobič použiť ďalšie 2 diódy):

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIV.c  Drawing - Benjamin Poehland.


Keď sa pozriete na schému v prvom pôvodnom materiáli od B.Poehlanda (pdf súbor) tak tu v tejto schéme už nechýba zakreslená bodka na spoločnom vývode kondenzátorov C1 a C2 a R2 -  t.j. spoločný bod zeme napájacieho zdroja. Výkonový tranzistor je určený na prúd až 4A, t.j. môžeme ho v prípade potreby nahradiť aj iným výkonovým NPN tranzistorom podobných vlastností. Vždy je potrebné zabezpečiť pri výmene tranzistoru jeho dokonalé chladenie, t.j. treba použiť aj silikónovú vazelínu. U nás sa vyskytuje iba náhodne, ale jedná sa tak isto o vzhľadovo naozaj pekne prevedený napájací zdroj s veľmi dobrými parametrami. Jediná vec - menší dostupný výstupný prúd sa dá napraviť zmenšením odporu R9 - teda ak ešte chcete zdroj naďalej používať a máte nejaké ďalšie fičúrky v svojom počítači.

Ak sa podarí zohnať a do skrinky dostať väčší chladič čo sa tam rozmerovo vojde - tak to by bola úplná paráda - raz darmo dobré chladenie je dobré chladenie. 

_____________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Power supply Atari - typeIII - part 4.

By Administrator at October 04, 2017 07:45
Filed Under: Atari

Podobal sa tvarmi a rozmerom zdroju typu I, len bol celý v čiernom prevedení. Zdroj typu III patrí k tým bezproblémovým - určite aj vďaka dobrému chladeniu. Zase v EÚ - použitý transformátor na 220V/AC/50Hz (vtedy naozaj nikto netušil že raz v Európe budeme mať 230V sieť), zdroj má dve sekundárne vinutia. Všetko má slúžiť na zlepšenie hodnôt stabilizovaného výstupu napätia. Zdroj má dodávať napätie 5.2V. Celkový maximálny odber má hodnotu 1.3A, kedy už poklesne výstupné napätie na hodnotu 4.9V, ale je to dostatočná hodnota aby počítač naďalej pracoval.


Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIII.

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIII.


 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIII intern.


Napriek tomu že sa tvrdí že toto je zdroj z vnútra tak mi tu niektoré veci a poriadne nesedia - sú tam dva elektrolytické kondenzátory (v schéme je ale len jeden, ale tak isto je možné že sa jedná o tlmivku - pri tak zlej kvalite obrázku je to buď - alebo), tak isto sú tam dva veľké chladiče - osadený je ale stabilizátor iba na jednom. Celé je to pripravené na toto - jedná o dvojitý zdroj pre dva počítače Atari, polovica ale nie je osadená. To svedčí o slušnej rezerve transformátora a tak isto že sa to dokáže uchladiť - veľmi dobrý návrh celého zdroja. Z tohoto potom aj vyplýva, prečo je v zdroji použitá tak veľká kapacita.

 

A ďalšie fotografie vnútra zdroja:

 

 

 

 

 

Zdroj týchto fotografíí: atariage.com

Tu sa už z fotografií dá vyčítať že to skutočne nie je tlmivka, ale ďalší kondenzátor. Je použitý stabilizátor 78S05, teda výstup by mal zvládať 5V/DC/2A - ale nie s týmto malým chladičom ! Zjavne je tu v tomto zdroji po poruche nahradená pôvodná verzia 7805 ktorá "išla" do 1.5A.

 

Výhody:

- dobré chladenie (otvory)

- dobrá možnosť opravy zdroja

- v podstate nezničiteľný


Nevýhody:

- menšia účinnosť zdroja daná typom stabilizátora a vďaka použitiu 4 usmerňovacích diód oproti typu I

 

Tuning zdroja:

- CR101 ÷ CR104 nahradiť Schottkyho diódami

- pretože druhý chladič je tam teraz na "ozdobu", tak sa oplatí prepojiť obidva chladiče hliníkovým profilom,

  t.j. zdvojnásobí sa plocha chladiča

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIII.

 

Nasleduje schéma, typ zdroja číslo III:

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeIII. Drawing - Benjamin Poehland.

 

Dobré riešenie elektrického zapojenia - dobre vyriešená a odvetraná skrinka, celkom  primeraný chladič - tak ako typ I aj typ III sa dá považovať za klasiku lineárnych stabilizovaných 5V zdrojov ktoré obsahujú stabilizátor 7805, nemá to v sebe žiadne záludnosti - tieto zdroje proste fungujú, fungujú a zase fungujú - k tomu už nie je čo dodať.

_____________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

10_2017 Blog, Notes.

By Administrator at October 01, 2017 08:10
Filed Under: Blog

01.10.2017

Začínajú ranné hmly ktoré nám tak pekne vedia skomplikovať jazdu autom, no proste všetci to máme radi, vitajte v októbri.

__________

Dnes pokračujem ďalším dielom o zdrojoch Atari, zdoj typuII, široko - ďaleko najproblémovejší zdroj:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-typeII-part-3.aspx

_____________________________________________________

04.10.2017

Tretí používaný typ napájacieho zdroje pre Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-typeIII-part-4.aspx

____________________________________________________________

06.10.2017

Štvrtý typ napájacieho zdroja pre Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-typeIV-part-5.aspx

_________

V Poľsku predávajú reparačný kit na opravu disketovej jednotky CA2001/LDW Super 2000 pre Atari. Takže ak túto disketovú jednotku vlastníte spozornite:

https://stepstick.pl/?50,en_atari-ca-2001-ldw-super-2000-disk-drive-repair-kit

____________________________________________________________

07.10.2017

Zhodnotenie 4 typov popisovaných napájacích zdrojov pre Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-conclusion-part-6.aspx

_____________________________________________________

11.10.2017

Ak sa vŕtate ma webe, vždy niečo "vyňúrate" - ako v tomto prípade. Karin Maxi drive je zariadenie na pripojenie disketovej jednotky k malému Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Karin-Maxi-drive-2012.aspx

_____________________________________________________

16.10.2017

Zapojenie zdroja s pôvodným transformátorom z typuII, ktorý používa DC/DC menič s výstupnými parametrami 5V/DC/1A, je vhodný pre napájanie malého Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Switching-power-supply-Atari-5VDC1A-TRACO-TSR-1-2450-part-7.aspx

_____________________________________________________

19.10.2017

Nasleduje 8 časť: Zapojenie zdroja s pôvodným transformátorom z typuII, ktorý používa DC/DC menič s výstupnými parametrami 5V/DC/2A:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Switching-power-supply-Atari-5VDC2A-TRACO-TSR-2-2450-part-8.aspx

_____________________________________________________

22.10.2017

9.časť - zdroj pre Atárko, ktorý stále používa trafo z typuII, ale dodá 5V/DC/3A:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Switching-power-supply-Atari-5VDC3A-TRACO-TSR-3-2450-part-9.aspx

_____________________________________________________

24.10.2017

Záverečná 10.časť: Spínaný zdroj pre Atari, ktorý používa čip LM2576, zase na výstupe potrebných 5V/DC/3A:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Switching-power-supply-Atari-5VDC3A-LM2576-part-10.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Napájacie zdroje Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65XE, XEGS. Power supply Atari - typeII - part 3.

By Administrator at October 01, 2017 08:10
Filed Under: Atari

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeII


Zdroj bol známy aj ako tehla (brick), alebo "ingot" - fascinoval vďaka svojmu tvaru (odtiaľ aj pochádza jeho prezývka "ingot") a aj svojimi veľkými výslednými rozmermi. A v neposlednom rade tak isto aj vďaka svojej veľkej váhe (európska verzia váži 1.28kg). Typ zdroja II sa predával aj v Európe v roku 1986, bol najrozšírenejší a najpredávanejší. Vyrábal sa ešte predtým (1984) než Jack Tramiel prevzal firmu Atari, ale predával sa ešte dlho potom - vo viacerých prevedeniach - vždy však bol ťažký a nemal na sebe žiadne vetracie otvory, preto sa dá ľahko rozpoznať. Bol to zdroj ktorý sa veľmi často kazil, prehrieval sa (mal to dané do vienku hlúpym návrhom zaliatia vnútra zdroja zalievacou hmotou a nepochybne aj tým že vôbec nemal riešené vetranie skrinky) a rád "bral zo sebou do večných lovíšť" aj počítač. Bol to široko - ďaleko najproblematickejší napájací zdroj pre malé Atari. Jeho používanie na napájanie počítača sa naozaj dalo považovať za ruskú ruletu. Vedeli ste že raz prehráte, kedy to bude bolo jedno, raz to ale prišlo.

 

Radšej to poviem na rovinu - zdroj typ II bol kurvítko v praxi par excellence ...

 

Na nasledujúcom obrázku som vyznačil dva zdroje typu II, o ktorom je dnešný pokec, takto ich ľahko rozpoznáte - nech viete ktorým zdrojom podľa vonkajšieho vzhľadu sa treba zďaleka vyhýbať, najjednoduchšie ho spoznáte tak že nemá na svojej plastovej skrinke vôbec žiadne vetracie otvory, druhým poznávacím kritériom je jeho veľká váha:

 

 

Jedna zaujímavosť tu existuje - zatiaľ čo pri poruche zdroja v počítačoch Atari 600XL a 800XL zvyčajne odišli DRAM čipy (konkrétne typy DRAM 4264, 4164, 4416 a 4464) a všetko ostatné v počítači väčšinou prežilo - teda ak ste to nenechali zapnuté príliš dlho po tom ako prišlo k poruche zdroja.

Na rozdiel od toho počítače rady XE (menovite sa jedná o Atari 130XE, 800XE, 65XE a XEGS a počítače 800XLF tak isto mali v sebe už obvod Freddie - na túto verziu počítača to platí tiež) boli na prepätie veľmi, skutočne veľmi citlivé - spôsoboval to v nich osadený čip Freddie, ktorému stačilo ak napájacie napätie vystúpilo nad hodnotu cca 5.5V a už ho vítal s otvorenou náručou  vo svojich lovištiach Manitou ... proste zhorel čip Freddie spolu s pamäťou DRAM, niekedy ale čipová smrtka postupovala smelo ďalej pekne postupne po celom motherboarde, obávam sa že aj tu to teraz číta niekto kto to bohužiaľ zažil na vlastnej koži.

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeII

Ako na fotkách dobre vyzerá, tak sú jeho vlastnosti mizerné.

 

Nešťastný nápad zaliať všetko /vrátane chladiča !/ pomocou Epoxy spôsobuje po istom čase prehriatie zdroja - teplo nemá kam uniknúť. Pokiaľ ste ďalšie veci nepridávali tak ste kľudne pár mesiacov navonok nemali žiaden problém. Lenže vysoká teplota vovnútri zdroja pekne postupne vykonávala svoju prácu - ale nie takú ktorá by nás potešila. Síce je v Epoxy schovaný slušný chladič, ale kam sa to teplo má vyžiariť ? Zjavne sa predpokladalo že sa stenami plastového krytu zdroja to vzniknuté teplo predsa len dostatočne vyžiari (žeby to mali dokázať tie naznačené plastové rebrá ?, pfffffffff ...) - ale v praxi to zaručene nefungovalo, hlavne ak ste počítač používali tak že bol zapnutý niekoľko hodín. Ak ste do počítača pridali zväčšenú pamäť (= zvýšený odber) tak ste na problém mali zarobené už od začiatku. A tých možných zvýšených odberov bolo možné si zabezpečiť viacero (datový magnetofón, SIO2SD, ďalšie Eprom v počítači, založený cartridge, ďalší čip POKEY, použitie ďalšieho čipu 6520, atď.). Poviem to inak - miliampére sa postupne nazbierajú a čím je ich viac tak sa zdroj stále viac zohrieva. Pridajte si k tomu občas aj letné teploty, asi je jasné kam to časom (a nevratne) celé speje.

Pri dlhodobom používaní sa problémy s týmto zdrojom prejavili najmarkantnejšie. Zdroj sa postupne tak prehrial že stabilizátor znížil napájacie napätie a mali ste z ničoho nič odstavený počítač. Počkali ste hodinu - a aha ! - počítač zase funguje ! Tak toto bol na infarktový stav. Ale to ste na tom boli ešte dobre, počítač stále fungoval, lenže postupne sa problémy začínali stupňovať. Interne vysoká teplota rozhodne nerobí dobre ani filtračnému kondenzátoru, ten je štandartne stavaný na maximálnu teplotu 85-105°, potom už nastáva nevratný jav a postupne sa kapacita začne znižovať. Čo to značí je myslím si tak isto jasné. Mimo transformátora (mimochodom tak isto hreje - a tiež nemá vyriešený odvod tepla) hrejú aj usmerňovacie diódy.

Spomeniem jeden z možných a častých problémov:

100Ω odpor má príkon 250mW takže tiež hreje (a teplo akosi v tej hmote nemá kam preč), postupne začne uholnatieť a jeho odpor sa postupne zmenšuje = zvyšuje sa výstupné napätie, nakoniec sa jeho odpor prudko zníži, vďaka zvýšeniu výstupného napätia následne prehorí pôvodne 100Ω odpor a v tom istom okamžiku zhorí  aj sada 3x10Ω odporov (je to potom naozaj iba okamžik), stabilizátor tak stratí uzemnenie a bác ! - na vstupe do počítača sa objaví napätie o nežiadúcej hodnote ≥ 7.6V/DC, niekedy je to ešte vyššia hodnota jednosmerného napätia ktoré nám potom prejde priamo do počítača. A to si píšte že po takejto "pecke" v počítači niečo zahučí, naposledy vo svojom kremíkovom živote ... už som takéto zdroje pred rokmi mal v rukách. Aj počítače ktoré s nimi boli spojené.


Tu sa už oplatí sa odcitovať klasika:

"Súčiastky fungujú na základe dymu, ak dym unikne súčiastka prestáva fungovať."


Väčšinou sa to začne v konečnom štádiu tesne pred exitom počítača prejavovať artefaktmi, vlnením obrazu, pričom sa z reproduktoru začne ozývať hlasné vrčanie - ale to už je pomaly sekundu po 12-tej. Potom už každým okamžikom môžeme očakávať stúpajúci dym z počítača spolu s následným nezabudnuteľným čuchovým vnemom. Ale to už by ste mali z počítača zaručenú mŕtvolku. Čo dodať - a je to !

 

Je to nádherná ukážka reťazovej reakcie v praxi - akurát na to doplatí Váš počítač, teda aj Vy.

Sledujete potom exit počítača v priamom prenose.

Bye, bye, Atari!

 

Cena za opravu počítača je potom hodne vysoká. Takže použijme radšej prevenciu. Napoviem perfektné riešenie ktoré vie predísť popisovanému problému - jedná sa o tuning ktorý je popisovaný na konci tohoto článku (dobré riešenie je to hlavne pre tých čo nebastlia) - dôsledne sa riaďte sa bodom C.

 

Výhody:

- iba mierne väčšia účinnosť zdroja vďaka použitiu iba 2 usmerňovacích diód oproti typu I

- dá sa použiť naprosto bez problémov ako vynikajúce ťažítko na čokoľvek iné ako na napájanie Atari (toto využitie funguje aj bez pripojeného napájania a je to úplne super riešenie - ešte pre istotu by som z oboch koncov odstránil kabeláž - aby sa to nedalo niekedy v budúcnosti ani náhodou znova zapnúť ...)

__________

Doplnková výhoda:

- tak isto sa dá použiť pri obrane (ak s ním za káble začnete krúžiť okolo seba, vtedy sa odstrihnúť nesmú ! - možno len koncovky, pre istotu ...), len pozor aby ste s ním okolo seba neurobili viacej škody ako by Vám hrozilo pri útoku - ale toto je asi len na občasné využitie

__________

Nevýhody:

- aj tak vo výsledku celkom nízka účinnosť, ale to je dané u tohoto typu zdroja (lineárny stabilizátor)

- veľké rozmery

- je veľmi ťažký

- nie je možná jeho jednoduchá oprava

- veľmi často pri svojej poruche zničí aj počítač 


Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeII

Aj pre takúto fotku je treba doslovne odtrhnúť spodný kryt ...

 

Tak sa na to pozrite - aby ste sa dostali pod "pokrievku" zdroja typu II tak musíte použiť naozaj poriadnu silu. Predstavte si ako jednu z možností že sa napríklad prelomí prívodný AC káblik, alebo vývod DC vetvy čo nie je nič nezvyčajného a je po zdroji. Fakt paráda na opravu ! Osobne často používam Epoxy na hodne vecí - ale určite nie na takéto účely ! Samozrejme je možné vydolovať z tohoto sajrajtu napájací transformátor (ten ak ho ešte chceme použiť potrebujeme), dokonca sa aj dá zachrániť aj pôvodná skrinka - ale počítajte na to s časom najmenej asi tak na 1 hodinu a viac (ak viete ako na to, inak počítajte s výrazne dlhším časovým horizontom). Treba k tomu kladivo a väčší plochý šróbovák, počítajte s tým že kúsky Epoxy budú lietať po celej miestnosti ..., rozhodne to nie je príjemná práca. Spodná strana - teda kryt sa vždy nejako poškodí pri násilnom otváraní - inak to tu ale proste nejde. Spodný diel - jeho plastové čudlíky sa vo výrobe nasadia na svoje miesto tak že ešte nie je stvrdnutá zálievková hmota, takto sa vyrobí nerozoberateľné spojenie. Kedysi som nejaké takéto zdroje prerábal na zase funkčné (bolo to pred rokom ´89, vtedy bol problém aj zohnať vhodný náhradný transformátor, preto sa to opravovalo - ale nemôžem povedať že by som bol z tých opráv nadšený) - vždy som potom dával na vrch skrinky zvonku chladič na ktorom bol umiestnený stabilizátor, dnes by som to už ale nerobil - je podstatne jednoduchšie kúpiť si spínaný zdroj.


Pretože zdroj nemá vôbec žiadne vetracie otvory jeho chladenie by bolo predsa len o niečo lepšie keby nebol zaliaty - akurát vďaka mierne lepšiemu chladeniu by sa tie isté problémy objavili asi o niečo neskôr. Stačilo nezalievať a pripraviť vetracie otvory a bolo by po probléme - ale tu sa autori celého diela príliš v dobrom svetle nepredstavili.


Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeII

 

Tento tiež iný ale zase tiež "ingotový" zdroj na obrázku je riešený obdobne ale má aspoň lepšie prístupné vývody pre AC a DC. Nás síce môže "tešiť" že aj u výrobcu týchto ingotov sa kedysi našiel nejaký blbec čo navrhol takéto riešenie a ešte potom ďalší pako v rade čo to aj schválil (zákony fyziky a termodynamiky im zjavne nič nehovorili), ale toto konštatovanie nám predsa len nijakovsky počítač nezachráni. Možno to bola iba obyčajná, celkom hlúpa snaha výrobcu zakryť pred zrakmi konkurencie ako je jeho zdroj urobený a navrhnutý. Lenže práve toto riešenie sa vo výsledku nakoniec obrátilo nielen proti tvorcom - ale na konci celého predajného reťazca aj proti majiteľom Atari. Na druhú stranu - aj firma Commodore vtedy svoje napájacie zdroje veselo zalievala podobnou hmotou - takže to bola vtedy taká davová psychóza pri výrobe vtedajších napájacích zdrojov.

 

Nasleduje schéma, typ zdroja číslo II:

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeII. Drawing - Benjamin Poehland.

 

Zase platí v EÚ - použitý transformátor je na 220V/AC/50Hz, zdroj má dve sekundárne vinutia. Odrušenie je prevedené presne tak ako v prípade zdroja typuI. Čo ma ale prekvapuje aj u typuI a teda aj tu u typuII je použitie iba 10nF kondenzátorov pripojených na usmerňovacie diódy, rozhodne by mi tam na toto miesto lepšie "sedeli" hodnoty týchto kondenzátorov aspoň na hodnotu 33nF. Vďaka dvojitému vinutiu na sekundári stačia na usmernenie len 2 diódy. Výstupné napätie má hodnotu zase viac ako +5V, aj keď to tu nie je napísané, ale pohybuje sa niekde na hodnote okolo 5.15V, určite nie viac. Všimnite si, že je použitá už iba polovičná kapacita kondenzátora (4.700uF) na vyhladenie napájacieho napätia pred stabilizátorom oproti typu I. Bez prerábky nie je možné zo zdroja odoberať viac ako necelých 1.2A než klesne výstupné napätie na hodnotu 4.9V. A to už by ten zdroj dávno išiel na doraz (prehrial by sa). Zdroj je po stránke elektrickej navrhnutý normálne, tam je to v poriadku, avšak katastrofálne je navrhnutý z hľadiska chladenia - uzatvorená skrinka (je jediná z uvedených typov !). Síce by pomohlo ak by ten zdroj nebol zaliaty ale ten výsledný rozdiel v možnom zaťažení by bol celkom malý.

Jednoducho ak dobre a dostatočne nechladíte nemôžete čakať žiadne zázraky - asi to výrobcom nikto nepovedal. 

 

Atari 600XL, 800XL, 130XE, 800XE, 65 XE, XEGS power supply typeII

 

Možný tuning zdroja typu II:


A. - vysekať trafo, urobiť vnútro zdroja nanovo (pretože tu pôvodnú elektroniku len tak nevysekáte aby to prežila, síce sa to dá, ale zmysel to nemá) s použitím pôvodného trafa, použiť usmerňovacie diódy Schottkyho typu, elektrolyt - jeho hodnotu je dobré zväčšiť na 10G (alebo 2x 4.700uF), potom je možné zo zdroja odoberať až cca 1.5A pri 5V - ak je chladič stabilizátora vyvedený von - zdroj sa potom chová už naprosto štandartne a nezáludne, čiže základný návrh bol urobený O.K. Na veľkosti chladiča určite nešetrite, 10cm² to nijakovsky nezachráni, plocha chladiča tak 100cm² už áno, ideálne je ak má chladič na sebe rebrovanie. To ale znamená že zdroj sa rozmerovo ešte zväčší, no z blbého sa ťažko dá urobiť niečo malé, perfektné a dobré. Nezabudnite pridať vetracie otvory do pôvodnej skrinky ! (Eexistujú aj menšie skrinky a s otvormi, ale ten kto chce mať celý reťazec origo Atari to asi nevzdá a použije pôvodnú skrinku.)

 

B. - vysekať všetko zvnútra a kompletne to vnútro zahodiť, potom dovnútra pôvodnej skrinky "zašiť" spínaný 5V/DC zdroj. Tehla zostane síce taká veľká ako predtým, ako ťažítko ale už nebude použiteľná (príliš klesne váha) - ale ako zdroj k počítaču už zase áno. Ale veľká tehla to bude stále -zase netreba riešiť nejako extra chladenie. Takže toto je naozaj len pre skalných fanúšikov ktorí dajú na retro vzhľad.

 

C. - Ideálne riešenie problému zdroja typu II - čím skôr sa ho zbaviť a zohnať si iný !

     (Napríklad použiť spínaný zdroj 5V/1.5A/DC - spolu s potrebnou 7pin DIN koncovkou.) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Popritom všetkom platí stále jedna vec:

Ak toto elektrické zapojenie použijete v inej, vetranej skrinke spolu s príslušne dimenzovaným chladičom tak poskytne naprosto bezproblémový 5V zdroj napájania pre Atari.

_____________________________________________________

Uvedený zdroj sa dodnes objavuje v inzercii (ebay a aj inde), ale ak ho nechcete prerábať a chcete ho iba nasadiť  a používať - radšej sa mu oblúkom vyhnite !  Doniesť si domov zdroj čo Vám pomaly zo zárukou zlikviduje počítač je vec hodne nepríjemná a určite za toto ešte platiť je nonsens. Vôbec nepochybujem o tom, že sa nájde niekto kto ten zdroj vlastní a počítač mu dodnes funguje. Ja tomu hovorím že ten kto ho používa skúša ťahať štastie za nohu už veľmi, veľmi dlho ... web je plný sťažností na tento zdroj a netreba aby ste sa stali ďalšími v tejto rade, howgh !

_____________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o napájacích zdrojoch pre malé Atari:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajacie-zdroje-Atari-600XL-800XL-130XE-800XE-65XE-XEGS-Power-supply-Atari-introduction-part-0.aspx

_____________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: