SBC6502 - 63 - PROM 74188 - last, best program v.1.10, version 1.10n.

By Administrator at March 28, 2023 06:30
Filed Under: SBC6502

Článok bol aktualizovaný 22.09.2023


SBC6502 + doska programátoru PROM 74188.

 

Od posledného vydania verzie 1.09 a 1.09p som pripravil ďalšiu verziu - 1.10 (teraz už 1.10n), program som naďalej upravoval k "obrazu svojmu", je to úprava kde som si to "šil" už vyslovene a hlavne pre moju potrebu. Ešte mám jednu vec ktorú chcem skúsiť dostať do programu  - akurát musím prísť na to ako to ešte do programu zapracovať /pozn. - už zapracované vo verzii 1.10n/.


Štartovacia obrazovka programovej verzie.1.10n spolu s dodatočnými informáciami.

 

Zmeny v programe pre programátor PROM 74188, verzia 1.10, platia aj pre verziu 1.10n:

- po štarte sú všetky informácie na jednej obrazovke, úvodné informácie sa zobrazia iba pri štarte programu, nie sú v samostatnej obrazovke ako v predchádzajúcich verziách
- je možné programovať tiež PROM 74S288 /parametre programovania sú rovnaké, je to Schottky verzia čipu/, tiež existuje čip od fy Signetics s označením 82S123N, toto značenie pripomína timer 74123 /patentová ochrana pôvodného názvu - ?/, ale pozor je to zase len ďalšia verzia čipu 74188.

- SN74188N/ DM8223 /DM74188AN /DM8577 /75188N sú ďalšie kompatibilné značenia pre PROM 74188 od iných výrobcov
- základný PGM pulz má po štarte programu prednastavenú hodnotu na 17ms (predtým som vo verzii 1.10 dával 10ms), PGM pulz v druhom kole je vždy dvojnásobkom tejto nastavenej hodnoty, vďaka tomu môže druhý PGM pulz dosiahnuť hodnotu až 40ms, to postačuje fakticky na všetky možné potreby, pritom je to už väčšia hodnota ako je v datasheete. (Pri 17ms pulze v prvom kole platí pre pulz v druhom kole hodnota 34ms)

- PGM pulz sa dá cez P(GM) nastaviť v rozsahu od 20ms, povolené sú hodnoty v krokoch po 1ms, po reštarte programu sa vždy nastaví predvolená hodnota v riadku 1000 bez ohľadu na predchádzajúce nastavenie cez P(GM)

- ak chcete mať inú základnú dĺžku nastavenia prvého PGM pulzu stačí urobiť zmenu v riadku 1000, najprv si pozrime nastavenie na 17ms:

   1000 CLEAR:POKE 15,80:PD=32500:PE=PD+32:U=3.13:DV=6:PP=17*U:LG=2

   zmena sa robí v premennej PP, namiesto číslice 17 (17ms, označené podčiarknutím) sem dosadíme novú hodnotu,

   ktorú chceme, napríklad 10 (t.j. =10ms), zase je to označené podčiarknutím:

   1000 CLEAR:POKE 15,80:PD=32500:PE=PD+32:U=3.13:DV=6:PP=10*U:LG=2

- zmena formy zápisu použitých pamäťových adries v prvom programovom riadku (1000), už sa používa prepočet priamo do premenných

- prišlo k zmene v menu, "zmizla" z neho voľba (L) - voľba dĺžky PGM pulzu - je teraz premenovaná na voľbu (P)GM, zmenilo sa poradie položiek v menu

- niektoré veci v programe som uložil do textových stringov, vyvolávajú sa potom pohodlne v programe ich výpisom

- je použitá lepšia informácia na displeji ak sa stlačí voľba (P), ľahšie sa dá vyznať v tom čo po nás program chce

- spustenie položiek (D), (H) a (R) a následne ukončenie práce v nich už neukončí samotný program tak ako doteraz, teraz je ponúknutá možnosť ďalej priamo pokračovať v programe, tu si treba uvedomiť že programovo vygenerované údaje treba stále odložiť cez príkaz Capture /Hyperterminál/, do programu sa dajú vložiť Data /riadok 9000 a vyššie/ iba po skončení programu a potom sa následne prihrajú k pôvodnému programu. Toto bol celkom slušný oriešok ako to doriešiť (teda pokračovanie položiek D,H,R) v programe tak aby sa dalo ďalej pokračovať, ale zadarilo sa.
- pribudla voľba (I), teraz je možné vyvolať na obrazovku základné parametre obvodov 74188, 74S288 a 82S123 spolu zo zapojením vývodov, inak povedané jedná sa jednoduchý datasheet

- z programu sú odstránené všetky zvukové prejavy pre PC speaker /i keď uznávam že pri zvukových prejavoch netreba ustavične civieť na monitor či je všetko O.K., zase raz moje rozhodnutie/, keď sa to tak zoberie vlastné napálenie netrvá dlho (osobne"trčím" pri SBC6502 až do konca programovania PROM)
- všetky použité slučky FOR-NEXT v programe majú odstránenú koncovku s názvom premennej, ak bol doteraz napríklad zápis programovej slučky FOR F=0 TO 2000:NEXT F, tak terajší zápis je: FOR F=0 TO 2000:NEXT
- prišlo k ďalšiemu "zdrcnutiu" programu do menšieho počtu riadkov, toto je moja ustavičná snaha o skrátenie samotného zápisu
- pridal som programovú verziu aj pre x-tal =2.0000MHz

 

Program - verzia 1.10 pre x-tal:

1.8432MHz
2.0000MHz
2.4576MHz
3.6864MHz
4.0000MHz
4.5000MHz
4.9152MHz
5.0000MHz
6.0000MHz

version 1.10.zip (41,12 kb)

_____________________________________________________

 

Najnovšia verzia 1.10n:

 

- plne nahrádza verziu 1.10, sú aplikované všetky zmeny, tu v článku sú tiež aktualizované prinscreeny

- táto verzia sa odlišuje od všetkých predchádzajúcich verzií v tom že som konečne našiel "odvahu" a zapracoval som do tejto verzie novinku, už sa v druhom kole nenapaľujú všetky byte kompletne nanovo, ale napaľujú sa iba tie byte ktoré neboli správne napálené v kole prvom, podstatne to urýchli programovanie v kole druhom (ak sa ukáže že to vôbec treba, platí to pre niektoré "odolnejšie" PROM, osobne som doteraz pri cca 60 kusoch napálených PROM 74188 našiel iba jednu ktorá potrebovala "šlupku" a to až 50ms pulz na preklopenie jediného bitíku ... (ostatné bity v rámci tejto PROM boli O.K. už po napaľovaní v kole prvom), takže prechod do druhého kola programovania PROM je keď sa to tak zoberie skutočne vec vcelku ojedinelá). Síce to napaľovanie všetkých byte nanovo v druhom kole nič nekazilo ale takto je to už plne korektné riešenie. Hodne dlho som nad tým rozmýšľal ale až teraz som našiel také riešenie s ktorým som skutočne spokojný. Napadlo ma to včera v noci tesne pred spaním ako na to, ráno som to skúsil, funguje to presne podľa mojej predstavy, celá inteligencia algoritmu predĺžila samotný program iba o 119byte +  treba vyhradiť dodatočných 32byte v RAM (riešení ako na to som mal v hlave viacero, ale až toto bolo to pravé, kiežby som vedel vždy programovať tak efektívne). Táto zmena dĺžky programu je už premietnutá (prepočítaná) aj do tabuľky a výpočtu rozdielu oproti úplne prvej zverejnenej verzie 1.01. Prečo je to k dispozícii až teraz ? Nuž, doteraz som sa sústreďoval pri úpravách programu na celkom iné priority, zákonite to teda bolo v úzadí (napaľovanie fungovalo bez problémov vo všetkých doterajších verziách a doteraz mal som pocit že upraviť program bude celkom zložitá záležitosť).

Úprava sa týka iba týchto riadkov v programe, tučne sú vysádzané pridané veci v riadku (alebo ak je pridaný celý riadok) a zmeny ktoré robia uvedený algoritmus:

 

 1092 TG=PD+40:IF ID<>32 THEN 8900
 7010 FOR F=TG TO TG+31:POKE F,122:NEXT:GOTO 6005
 7231 IF Z=2 AND PEEK(TG+G)=0 THEN 7480
 8100 IF Q=R THEN OK=OK+1:POKE G+40,0:GOTO 8104

 

  Poznámky k publikovaným 4 riadkom:

- riadok 1092, tu pribudlo definovanie premennej TG, tým sa definuje začiatočná adresa =32540d kde sa sleduje

  či sú naprogramované Data v PROM po prvom kole programovania v poriadku

- riadok 7010 je úplne nový, pôvodne sa príkaz GOTO 6005 nachádzal v inom riadku programu, na adresy 32540

 ÷ 32571d uloží hodnotu =122 (treba opakovať zápis), číslo 122 som zvolil ako súčet <>, čiže môže tu byť aj iné

  číslo, len potom je potrebné porovnávať voči nemu, všade na uvedených adresách sa uloží číslo ktoré hovorí že

  treba opakovať zápis, zapisuje sa sem až po zvolení voľby zápisu do PROM

- riadok 7231 je úplne nový, ak je v druhé kolo napaľovania a obsah=0, tak preskoč napaľovanie a choď na ďalší

  byte, ale ak je hodnota =122 tak napaľuj, týmto je zabezpečené že to platí iba pre druhé kolo programovania

- v riadku 8100 je verifikácia po prvom kole, ak je verifkácia OK zapíš na konkrétnu adresuvv rozsahu 32540 ÷

  32571d hodnotu =0 (pribudol tu príkaz POKE atď), t.j. tento byte je v poriadku po prvom kole, ak nie je logicky

  tu zostáva potom zapísaná hodnota =122, teda tu opakuj napaľovanie v kole druhom


Poradie v programe je najprv načítaný riadok 8100 a až po ňom nasleduje 7231. Zhrnuté - pribudli v programe iba

dva riadky a v ďalších dvoch sa pridali dodatočné príkazy.

 

- vďaka tomu že sa teraz v programe testuje ktorý byte konkrétne treba napáliť nanovo tak pre túto novú kontrolu je potrebných v programe použiť dodatočných 32 byte pamäte RAM (niekde ten medzivýsledok kontroly treba uložiť), používa sa rozsah na nových zvolených adresách 32540d÷32571d, čiže na konci RAM stále zostáva ešte voľných 196 byte (voľné miesto pre stack ?), zatiaľ sa voľná hodnota na konci RAM ukazuje ako dostatočná, ostatné rozsahy použitej RAM platia naďalej tak ako bolo popísané pri verziách 1.09 + 1.09p

- je opravená drobná chyba v programe ktorá sa nachádzala v zobrazení pri spustení voľby (W) v pôvodnej verzii 1.10 (nezobrazovali sa všetky informácie)

____________________________________________________________

 

Zobrazenie po prvom návrate niektorej voľby naspäť do menu.

Verzia 1.10n.


 Program - verzia 1.10n je pre x-tal:

1.8432MHz
2.0000MHz
2.4576MHz
3.6864MHz
4.0000MHz
4.5000MHz
4.9152MHz
5.0000MHz
6.0000MHz

version 1.10n.zip (41,79 kb)

 

Obrazovka po stlačení "I".

_____________________________________________________________

 

Poznámka na záver:

Uvedomil som si že je možné urobiť reprogramovanie PROM74188 aj s verziami programu ktoré v sebe nemajú priamo zabudovanú možnosť reprogramovania - upozorňujem na to že je to zase hlavne pre tých "skúsenejších", týka sa to aj prípravy samotných dát pre takéto reprogramovanie. Postup ako na toje podrobne rozpísaný:

 

1.- súbor určený na naprogramovanie musí byť zostavený tak že akceptuje už napálené "bitíky"

     a teda budeme reprogramovať len bity ktoré obsahujú "0" na novú hodnotu "1"
2.- nahráme vlastný program do SBC6502, spustíme ho,
programátor má napájanie vypnuté !
3.- ďalej nahráme naše nové Data riadky /riadky 90009005/ do SBC6502

     /napájanie pre programátor je naďalej vypnuté !/
4.- spustíme voľbu "W"
5.- akonáhle sa objaví hláška že je PROM čistá - tu "oklameme" vlastný programátor tým že je ešte

     stále vypnutý, preto si myslí že je založená čistá PROM, teraz do ZIF pätičky založíme PROM

     ktorú chceme reprogramovať
6.- program sa opýta či má spustiť napaľovanie -
až teraz zapneme napájanie pre programátor
7.- následne potvrdením voľby "Y" potvrdíme napaľovanie a ...
8.- zbehne samotné reprogramovanie obvodu PROM 74188
9.- na záver nasleduje klasická kontrola obsahu a my máme prepísanú /reprogramovanú/ PROM 74188

Možno to vyzerá na pohľad zložito, ale pri dodržaní uvedeného postupu sa jedná o jednoduchú záležitosť. Toto "riešenie" umožňuje použiť na reprogramovanie PROM 74188 aj najnovšie verzie programu.

 

Prosím, používajte reprogramovanie s rozvahou - a s vedomím že jeden jediný zle zvolený bit Vám môže zlikvidovať správny obsah PROM !

Použitie reprogramovania PROM je výlučne na Vašu zodpovednosť !

 

Pre mňa práca na programovom vybavení pre programátor PROM 74188 bola po celú dobu príjemnou zábavou a určitou výzvou zároveň, naučil som sa popritom celkom slušne programovať MSBasic na SBC6502 a vytvoril som základné programové vybavenie vo viacerých verziách pre programátor PROM 74188. Program som postupne upravoval až po verziu 1.10n, ak niekomu táto predstava spracovania programu v tejto verzii nevyhovuje - stačí sa vrátiť k niektorej z predchádzajúcich programových verzií - napaľovanie funguje vo všetkých uverejnených verziách.

 

Keď som začal písať programové vybavenie ani vo sne ma nenapadlo že bude vydaných toľko verzií programu, jednoducho vždy keď som nejakú verziu dokončil tak ma postupne po pár dňoch (alebo týždňoch) napadli ďalšie veci a tie som následne vždy pretavil do novej verzie. Pekne sa to postupne vyvíjalo až som teraz na konci snaženia.

Cool

________________________________________________________________________________

V uvedenom odkaze sú uverejnené všetky vydané verzie programového vybavenia pre programátor PROM 74188:

SBC6502 - 66 - PROM 74188 - všetky verzie programu, all program version.

____________________________________________________________

Návrat do všetkých pokračovaní o SBC6502:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Directory-SBC6502.aspx

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 5. Káblik PREPROM-02 to PC.

By Administrator at March 23, 2023 11:57
Filed Under: Non-Atari

 

 

Prvý, pôvodný dodávaný prepojovací káblik programátor PREPROM-02↔PC nemal v sebe zabudované odpory 100Ω, ktoré pomáhajú odstrániť problémy pri spätných odrazoch signálu na paralelnom porte. Druhá "edícia" už tieto pomocné odpory v sebe zabudované mala a viditeľne to pomohlo /a pomáha/. Ešte upozorním na to že použitý káblik je tienený, má dĺžku presne 1 meter. Pripája sa na LPT port počítača. Vzhľad originálneho prepojovacieho kábliku PC↔PREPROM-02 je možné vidieť na úvodnom obrázku.


Dôvod zverejnenia zapojenia kábliku - firma ELNEC toto zariadenie už dávno nijako nepodporuje a neposkytuje na túto tému žiadne informácie - viď oficiálne prehlásenie na jej webovej stránke, citácia z jej stránok:


 

Takže - chápeme a keďže nám teraz skutočne nezostáva nič iného - tak si podporu urobíme sami, mimo spomenutého viacžilového (minimálne 7 žíl) tieneného kábliku treba ešte mať poruke 6x 100Ω odpor, 1x konektor samček Cannon 9, 1x konektor samček Cannon 25, samozrejme musíme mať k dispozícii aj programátor PREPROM-02 /+ príslušné programové vybavenie/ - a pevnú ruku pri pájkovaní ...

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Na strane Cannon 9 sú piny 8 a 9 prepojené spoločne. Staršia verzia kábliku mala na strane Cannon 25 spoločne spojené piny 18 25, v novšej verzii sú to už len piny 24 a 25 - (Gnd) a zároveň slúžia aj ako tienenie celého kábliku.

Samotné odpory sa nachádzajú na prívodnej strane LPT portu, t.j. sú zabudované priamo v krytke pre konektor Cannon 25.

 

 

 

P.S.:

Obrázky som po pár dňoch dodatočne upravil tak aby bolo jasnejšie pripojenie odporov na strane konektoru CANNON 25 a aj funkcia tienenia + prepojenie Gnd.

Ak to niekomu programátor PREPROM-02 leží doma v šuplíku a nepoužíva ho práve preto lebo už nemá k dispozícii tento potrebný káblik tak si ho môže teraz svojpomocne vyrobiť doma a tak oživiť niečo čo by bez neho už nefungovalo.

A ako vždy platí - postaviť, najprv dôkladne premerať a až keď máme istotu že sme to urobili bezchybne použiť následne v reáli.

____________________________________________________________

Prvá časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02.

Druhá časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 2.

Tretia časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 3. Iné PC.

Štvrtá časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 4. Modul 008.

Šiesta časť:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 6. Zrýchlenie programovania.

Siedma časť:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 7. Možnosti modulu x48.

____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 4. Modul 008.

By Administrator at March 20, 2023 14:05
Filed Under: Non-Atari

Konečne som sa rozhýbal a postavil som si doma modul 008 určený pre PREPROM-02 (je funkčný aj pre PREPROM-01, len osadenie nožičkami na spodnej strane 008 musí byť pre 28-pinový "podvozok"). Doštička plošného spoja už dosť dlho zohrievala šuplík - bolo načase prevetrať zásoby a začať samotnú stavbu. Doteraz som akosi na to nemal čas, až teraz nastala pravá chvíľa. Všetky súčiastky boli doma - až na jednu jedinú - stabilizátor 79L05, ten som kupoval.


Modul 008, ZIF pätičku som neosadil ale dal som sem takéto "nadstavbové" piny, mám teraz väčšiu variabilitu ako sem dostať Eprom 2708. Síce sa zväčšila stavebná výška ale ničomu to tu nevadí a môžem ďalej experimentovať. Takto zvolené riešenie umožňuje založiť Eprom na 3 možné spôsoby.


Teraz som schopný nasadiť Eprom 2708 priamo do tohoto medzikusu (teda keby bolo treba ...) a to aj bez potreby mať k dispozícii ZIF pätičku. Tranzistory som použil typ BC327, použité tantaly sú na 35V, IO sú v precíznych pätičkách, IO 7406 je tu nahradený typom 74LS06. Na mieste C5 je použitá keramika 33nF /v RLC testeri overené - skutočne je to presných 33nF/. Použité Schottky diódy v zapojení - všetky sú jednotný typ - a to BAT85. Čip 555 je NE555, pretože ten je schopný dodať potrebný prúd, na jeho mieste by som nepoužíval CMOS verziu CM7555.


Použitá indikácia LED:

žltá LED: -5V

červená LED: +12V

zelená LED: napájanie

 

Nasadená originálna TESLA ZIF pätička, pri pohľade na ňu si uvedomujem že do nej by ste úzke DIL čipy nenarvali ani s kladivom. / Netýka sa to samozrejme čipu 2708, myslím tým ak sa použije v inej aplikácii./ A stále je tu jeden problém - ZIF pätička má celých 28 pinov namiesto nám potrebných 24 ... jednoducho treba osadiť EPROM nadol na doraz až k páčke, horné 4 piny pätičky potom zostanú voľné.

 

No a keďže sa sem dá zasunúť aj iná "výzbroj" tak sem ide bez problémov

osadiť aj potrebná (a dostupná) 24 pin ZIF pätička - tu všetko priamo sedí,

nič nám neprebýva a netreba tu nič kontrolovať.

 

Domáca úloha mať k dispozícii napaľovanie Eprom typu 2708 aj na inom programátore ako USBprog je takto splnená, ešte treba pripojiť káblik pre napájanie /najprv ide nap. zdroj do modulu 008 a odtiaľ potom pokračuje do samotného PREPROM-02/.

Napriek všetkému - tieto trojnapäťové Eprom potvory akosi stále nemusím ... /a to mám doma hlavne jej russácke verzie K573RF1 ... tie problémy pri ich mazaní (a aj programovaní) sa skutočne nedajú prehliadnúť/. Síce sú medzi nami jedinci čo majú nervy a čas sa s tým popasovať (russké 2708), ja ale medzi nich rozhodne nepatrím.

Uvedený doplnok - modul 008 som staval hlavne preto aby som pozdvihol a rozšíril užitnú hodnotu samotného PREPROM-02 programátoru /keď už ho mám k dispozícii/.

__________________________________________________________

Prvá časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02.

Druhá časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 2.

Tretia časť:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 3. Iné PC.

Piata časť:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 5. Káblik PREPROM-02 to PC.

Šiesta časť:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 6. Zrýchlenie programovania.

Siedma časť:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 7. Možnosti modulu x48.

_____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

USBprog - Part9. HW patch for shield for 8748H-8749H.

By Administrator at March 09, 2023 09:25
Filed Under: SBC8085-NCB85

Shield MCS48 pre programovanie rady 8748 a 8749 (+H rada procesorov).


Programovanie rady 8748 /25Vpp/ pomocou tejto prídavnej doštičky na USBprog funguje naozaj bezproblémovo. Problém sa objavil až pri programovaní procesorov rady 8748H a 8749H /21Vpp/, nebolo možné napáliť obsah do Eprom pamäte procesoru bez chyby. Zbehol kompletne celý cyklus a na konci verifikácia odhalila problém v niekoľkých byte, t.j. vo výsledku = nepoužiteľné.


Pri hľadaní riešenia tohoto problému som si spomenul (našťastie ...) na stránky Romana Fuleka - https://archeocomp.blogspot.com/ kde autor musel robiť hw úpravu aby rada 874xH procesorov išla naprogramovať na jeho programátore a tak som skúsil problém vyriešiť obdobne. Síce tu použitý hardware je odlišný ale sústredil som sa na pin č.25 na ZIF pätičke kde je potrebné zmeniť časovanie a tam som zavesil hardvérovú úpravu. Povedal som si že skúsim úpravu ktorú na svojom programátore použil Roman - ak to nebude fungovať tak potom budem skúšať niečo iné.

Ako to nakoniec dopadlo ?

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.


Na spodnú stranu shieldu sú pripojené iba 2 nové súčiastky - odpor 680k a kapacita 4n7, sú zapojené paralelne. Jedna strana sa pripojí na ZIF pätičku na pin 25 /PROG/ a druhá strana na piny 27 alebo 28 /Gnd/.

 

Toto dodatočné pripojenie súčiastok nijako neovlyvňuje programovanie procesorov rady 8748 a 8749, takže táto hw úprava môže byť nasadená ako trvalá.


Pri následnom teste, teda programovaní procesoru 8748H to už išlo naozaj na prvú dobrú (napálil som na skúšku 2 kusy týchto procesorov) bez najmenších problémov a tak som nemusel ďalej vôbec experimentovať, skutočne príjemné zistenie. Nakoniec tie potrebné časy nábehov a oneskorení sú tiež spomenuté aj v datasheete procesorov rady H. (Keď všetko zlyhá tak treba konečne prečítať datasheet ...)

 

Jedno z možných umiestnení dodatočných súčiastok pre HW patch.

(Obidve súčiastky sú podložené nevodivým /plast/ materiálom !)

 

A trebárs potom je to takto v reáli.

(Ešte to treba umyť v liehu.)

 

Aplikovaný hw patch na MCS48 pre programátor USBprog:

HW patch je vyznačený modrou farbou.

 

Záver ? - Ukázalo sa že pre radu 874xH procesorov treba aby napätie nabiehalo exponenciálne, t.j. treba mimo iného aby tam existovalo malé, postupné oneskorenie nábehu. Skutočne, po zaradení týchto dvoch súčiastok zbieha programovanie rady procesorov 8748H a 8749H bezchybne, preto som na tomto mieste ani neskúšal použiť nejaké ďalšie kombinácie týchto súčiastok s odlišnými hodnotami, nebolo to potrebné.

 

 

Na problém som narazil až teraz, pretože doteraz som používal iba radu 8748 kde sa tento problém pri programovaní neobjavuje. Myslím si že je tento hw patch extrémne jednoduchý a dá sa aplikovať bez nejakých zložitých postupov pridaním súčiastok na spodnú stranu doštičky plošného spoja - proste zase raz platí že v jednoduchosti je sila. Človek sa stále učí ... a hlavne už nie je žiaden problém pri programovaní rady procesorov 8748H a 8749H.

Vďaka patrí Romanovi Fulekovi že pred časom túto úpravu ktorú previedol na svojom programátore spomenul a u seba na webe aj podrobne opísal, ja som rád že som si na jeho článok vo vhodnom okamžiku (a nanajvýš potrebnom) spomenul - ešte to so mnou nie je také zlé ...Laughing a čo je hlavné - problém pri programovaní bol odstránený a je na 100% vyriešený.

_____________________________________________________________


Ďalšie časti:

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part1.

USBprog - Eprom+ Prom programmer. Shield 2732. Part2.

USBprog - Eprom+ Prom programmer. Tabuľka Eprom pamätí. Part3.

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part4. Prepínač Vpp. Vpp selector.

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part5. Eprom 2732B ... pffffffff ...

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part6. Shield for 8748-8749.

USBprog - Eprom + Prom programmer. Part7. Shield for 74188,74S287,74S571.

USBprog - programmer. Part8. Obsahy-contents 8048,8049,8748,8749.

USBprog - Part10. Obsahy-contents PROM 74287, 74S287, 74571, 74S571.

USBprog - Part11. Bipolárne PROM - zapojenie vývodov.

USBprog - Part12. Čítanie (read) procesorov 8048 + 8049.

_____________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

03_2023 Blog, Notes.

By Administrator at March 06, 2023 16:09
Filed Under: Blog

Snažím sa dohnať niektoré resty ...

06.03.2023

Dnes som prečítal obsah PROM procesoru 8048 v čítači Philips PM6667, získaná binárka je priložená na konci pôvodného článku:

Philips PM6667 high resolution counter 120MHz.

Obsah je určený aj pre čítač PM6668, používajú rovnaký firmware.

_____________________________________________________

09.03.2023

HW patch pre programovanie procesorov 8748H a 8749H na MCS48 v súčinnosti s USBprog:

USBprog - Part9. HW patch for shield for 8748H-8749H.

_____________________________________________________

14.03.2022

Do pôvodného článku pridaná nová verzia prídavnej doštičky pre programovanie Eprom 2732 pomocou USBprog-u:

USBprog - Eprom+ Prom programmer. Shield 2732. Part2.

_____________________________________________________

15.03.2023

Do pôvodného článku pridané zapojenie interface Atari2Centronics postavené na starých súčiastkach od firmy Intel:

http://blog.3b2.sk/igi/post/ATARI-Centronics-Interface-ACI-2_3.aspx

______________________________________________________

17.03.2023

Dnes aktualizovaná tabuľka Eprom pamätí v pôvodnom článku:

USBprog - Eprom+ Prom programmer. Tabuľka Eprom pamätí. Part3.

______________________________________________________

20.03.2023

Predsa len som postavil modul 008 pre PREPROM-02 ...:

Programátor PREPROM-02. Programmer PREPROM-02. Part 4. Modul 008.

______________________________________________________

23.03.2023

Ak by Vám náhodou prestal fungovať káblik PREPROM-02 to PC, alebo ste ho stratili a programátor je vďaka tomu odstavený:

Programátor /programmer/ PREPROM-02. Part 5. Káblik PREPROM-02 to PC.

_____________________________________________________

28.03.2022

Posledná dostupná verzia programu pre programátor  PROM 74188:

SBC6502 - 63 - PROM 74188 - last, best program v.1.10.

______________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: