Tipy a triky 018.Tips & tricks. Ako nahradiť Eprom 2732 ? How to replace Eprom chip 2732 ?

By Administrator at January 14, 2017 12:30
Filed Under: Atari

Dosť zariadení od Atari (samozrejme aj od iných výrobcov starších a starých zariadení) používa ako Eprom pamäť typ 2732, čo je Eprom o výslednej kapacite =4kByte. Ale ako už býva zvykom, tento typ pamätí sa dnes už naozaj zle zháňa a teda pomohlo by keby sme ju rozumne vedeli nahradiť niečím iným. Veľmi dobre dostupné (aspoň u mňa) sú stále pamäte 2764 (8kB), 27128 (16kB, tie už sú k zohnaniu o poznanie horšie) a výborne dostupné sú pamäte Eprom typu 27256 (32kB). Všetky uvedené typy pamätí sú podstatne rýchlejšie ako pôvodná pamäť Eprom 2732, čiže vďaka tomu problémy určite nenastanú. Tak isto sa dá použiť aj pamäť 27512, to ale už považujem naozaj za sado-maso, pretože z tej pamäte by sme používali len 1/16 jej skutočného obsahu a tak to tu radšej už ani nijako extra ďalej nerozoberám.

 

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

Uverejnené zapojenia sú univerzálne a dajú sa použiť vo všetkých zariadeniach kde sa doteraz používala  Eprom typu 2732.


Nebudem tu síce popisovať všetky  možnosti, ja tu v tomto článku ako náhradu použijem Eprom 2764 (8kByte). Využíva sa vždy maximálne len 1/2 jej pamäťového priestoru ale pri dnešných cenách Eprom to nie je žiaden problém. Veľkou výhodou pre nás je to, že Eprom pamäte sa kvôli možnej výmene programového vybavenia štandartne dávali do pätíc a teda na pôvodnej základnej doske nemusíme nič zložito odpájkovať, odsávať a podobne, tu skutočne stačí iba ak pôvodnú Eprom opatrne vyberieme (najlepšie k tomu poslúži plochý malý šróbovák, podoberáme jemne postupne z obidvoch strán) a na pôvodné miesto nakoniec dáme novú pätičku s Eprom 2764 zapojenú podľa niektorej tu uverejnenej verzie A, B alebo C.

 


Nakreslené zapojenia používajú štandartnú precíznu 28 pinovú pätičku do ktorej je Eprom 2764 zasunutá a potom sa to celé následne vkladá do 24 pinovej pätičky Eprom 2732, pričom pätičku vkladáme nadoraz od pravého rohu (pin 3 z 28 pinovej pätičky ide do pinu 1 pôvodnej 24 pinovej pätičky). Nakreslené zapojenie dokáže využívať 2x 4kB adresný priestor, t.j. môžeme tam mať uložený rozdielny firmware.


Tu sú ešte tie ďalšie 2 spomínané verzie, tu sa ale využíva len 1/2 kapacity Eprom 2764.

Na obrázku vľavo využité horné 4kByte, vpravo sa používajú spodné 4kByte.

 

Existujú 3 možnosti ako na tú výmenu:

- verzia A, kde pomocou prepínača máme k dispozícii 2x 4kB, čiže môžeme nasadiť dve verzie programového vybavenia ktoré potom volíme v kľudovom (vypnutom) stave ako východzie pre štart zariadenia (najzložitejšie, pretože treba rátať aj s umiestnením prepínača, ale spokojne sa tu môže použiť aj jumper)

- verzia B, tá je najjednoduchšia, používa iba horných 4kB z celého rozsahu 8kB, čiže tam aj musíme napáliť potrebný 4kB obsah, vlastne sa na tej 28 pinovej pätičke iba vzájomne prepojí 5 pinov, to je všetko (v 2764 potom musí byť obsah napálený od adresy 1000h)

- verzia C, najvyšší bit adresy sa tu uzemňuje a teda používame spodných 4kB z celého dostupného rozsahu 8kB, tak isto musíme napáliť tie 4kB, ale tu od adresy 0000h


- ak niekto nechce zapojenie nejako riešiť a využíva len naozaj jeden 4kB priestor, nahrajte obsah do 2764 pekne 2x za sebou a použite verziu B, zaručene bude fungovať (spodných 4kB sa síce nedostane k slovu, ale v tom zapojení je to O.K., pobeží nám to v horných 4kB)

Môže sa stať  že z priestorových dôvodov nebude možné pätičku 28 pinov nasunúť priamo na pôvodné miesto, nezbúdajme na to že prvé 2 rady "prečnievajú" mimo 24 pinovú pätičku. vtedy treba ešte jeden kus 24 pinovej pätičky ktorá sa zasunie do pôvodnej pätičky v základnej doske, takto vznikne už dostatočne veľký priestor (presnejšie sa jedná o výšku) pre nasadenie nami vyrobenej redukcie.


Ak by ste niečo podobného, teda takúto náhradu Eprom čipu 2732 realizovali v disketovej jednotke Atari 1050 bude lepšie ak nebudete dávať na pôvodné miesto krycí plech nad čipmi pod disketovou jednotkou, nemusí nám tam potom zostať dosť miesta. Samozrejme si skontrolujte či máte v zariadení Eprom, alebo ROM! - potom musia byť jumpre J1 J4 zapojené pre vloženie Eprom. No ale tu už asi správne predpokladám že sa to do toho nepustí totálny začiatočník ... Krycí plech nie je podmienkou správneho fungovania - čiže ho naozaj bez problémov môžeme "oželieť".

Nuž a na záver animácia ako sa nami vyrobená redukcia založí do pôvodnej 24 pinovej pätičky - nakreslená je tu verzia B.

___________________________________________________________

Poznámka:


Analogicky k uvedenému je možné použiť aj pamäte Eprom typu 27128 a 27256, stačí k tomu použiť potrebný datasheet a prepojiť nožičky v 28 pinovej pätičke tak ako treba. Ak chceme mať obsah na najnižšej adrese (0000h), musíme ostatné adresové bity A12, A13 a A14 (27256) uzemniť, vtedy zase stačí napáliť iba spomínané prvé 4kB. Je jasné že s umiestnením potrebného obsahu sa dá "šíbovať", teda presunúť si ho tam kde nám to najlepšie vyhovuje.

Tu je ale menší problém, hneď to popíšem:


Stále sa používa rovnaká 28 pinová pätička ako potrebný medzikus. Vzhľadom k tomu že pin č.26 je u pamäte 2764 (NC) tak sa to dá zrealizovať veľmi jednoducho.
Pamäte 27128 a 27256 na pine 26 majú adresný vodič A13, čiže tu už by to chcelo aby sme obsah umiestňovali radšej smerom hore do posledných 4kB:
- v prípade 27128 - potom A12, A13 pripojíme do log.1, teda na +5V
- v prípade 27256 - potom A12, A13 a A14 pripojíme do log.1, teda na +5V
 
Tu sa už potom len my sami budeme musieť vyrovnať s tým, že používame iba 1/4 alebo 1/8 obsahu dostupnej pamäte Eprom. Ale aj takéto riešenie je dobré riešenie ak vďaka nemu oživíme nefunkčné zariadenie. (A hlavne ak máme takéto Eprom k dispozícii, že ...)

_______________________________________________________________________________

20.2.2017

A na záver ponúkam ešte jedno riešenie - pre tých čo nemajú doma zbytočnú pätičku a majú nadbytok pamätí Eprom 2764 - je to tzv. jednorazové riešenie (týka sa to iba Eprom). Treba vyhnúť o 90° smerom nahor nožičky (piny) č.1, 2, 27 a 28 pamäte 2764. Vzájomne ich prepojíme drátikom a pripojíme na +5V. Čip 2764 založíme do pätičky 2732 a to tak že pin 3 čipu 2764 príde do pinu 1 pätičky pre pôvodnú Eprom 2732.
Pamäť Eprom 2764 samozrejme pred týmto úkonom (vyhnutie spomínaných nožičiek) najprv naprogramujeme, nevýhodou je to, že takto upravená Eprom sa ak by to bolo potrebné následne hodne blbo znova programuje - teda ak ju potrebujeme znova napáliť. Prečo to je tak si myslím že je úplne jasné. Osobne tých Eprom 2764 mám doma hafo, takže toto ma teraz vonkoncom netrápi.


 

Toto riešenie sa dá použiť ak je dosť miesta pre takéto osadenie Eprom pamäte - inak sa použitiu medzisoklu nevyhneme. Všetky tu uvedené zapojenia sú bezproblémovou 100%-nou náhradou za pôvodné Eprom pamäte 2732.

__________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

10/6/2018 3:54:31 PM #

trackback

Directory  Atari.

Directory  Atari.

Igi blog |

Comments are closed

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: