ATARI 1050, ATARI XF551- napájací zdroj, Power Supply ATARI 1050, ATARI XF551 - modification.

By Administrator at November 04, 2013 07:25
Filed Under: Atari

Ako upraviť pôvodný napájací zdroj disketovej jednotky ATARI 1050 (alebo ATARI XF551) aby vyhovoval aj v dnešnej dobe ? Rôzne úpravy a nakoniec aj použitie starších notebookových zdrojov ako zdrojov napájania pre jednotku ATARI 1050. Samozrejme obdobný princíp sa dá použiť aj pri napájaní jednotky ATARI XF551, len treba počítať s tým, že sú tam drobné odlišnosti - ale princíp je rovnaký. Ponúkam tu 5 možných modifikácií napájania disketovej jednotky ATARI 1050, ktorý použijete je na Vás. Ako vždy platí 3x merať, raz rezať ! Pre jednotku ATARI XF551 už nepôjdem do takých podrobností, pretože ako som už písal princíp je rovnaký (ale aj tak sú tu uverejnené nejaké úpravy, doplnil som to ...) a kto sa sa do toho pustí určite pochopí z nákresov čo je potrebné previesť aj na tej druhej jednotke.

 

 

Sú rôzne možnosti, jeden druh zachováva pôvodný napájací zdroj 9V/AC/3A, iné zase používajú notebookové zdroje (výstupné napätie DC/15V, alebo DC/19-20V, najviac ale 24V, alebo zdroje pre prenosné PC a disky, ktoré dávajú priamo DC/12V), kto bude čítať ďalej tak mu to následne bude zrejmé čo a ako.

 

Upozornenie:

Zásahy do zariadenia sú na vlastné riziko majiteľa zariadenia. Autor týchto stránok nenesie žiadnu

zodpovednosť za škody  spôsobené používaním zariadení postavených podľa tu uverejnených

schém alebo zobrazených úprav.

 

 

A už nasleduje podrobný popis ako sa to dá modifkovať na ATARI 1050, najprv teda nasleduje schéma originálneho zdroja - aby bolo s čím porovnávať.

 

 

Použitý pôvodný napájací zdroj: 9V/AC/3A

Najprv si teda predstavíme originálnu napájaciu časť, na vstupe je zdroj 9 až 10V/AC - teda striedavé napätie, zdroj je schopný dodať prúd max.3A. Straty (tepelné) sú naozaj vysoké, pretože zdroj 5V beží fakticky z napätia skoro 14V, t.j. 8 až 9V x prúd sa musí rozptýliť ako teplo, účinnosť je teda malá. To isté platí aj o zdroji 12V, tu sa napätie získava násobičom, teda z približne 23V vyrábame zase naspäť potrebných 12V, zase teda 11Vx potrebný prúd sa musí rozptýliť ako teplo na chladiči. Účinnosť malá, nepotrebné zbytkové teplo je veľké. Použité sú klasické stabilizátory LM7805 pre 5V vetvu a LM7812 pre 12V vetvu.

____________________________________________________________

Modifikácia č.1:

(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 

 

Použitý pôvodný napájací zdroj: 9V/AC/3A

V modifikácii č.1 zdroja pre disketovú jednotku ATARI 1050 použijem DC/DC spínaný konvertor, ktorý tých cca 14V prevádza na 5V. Účinnosť je veľká, vyše 92%, DC/DC menič RECOM (alebo TRACO)  je riešený tak, že sa ním dá priamo nahradiť pôvodný čip LM7805 bez ďalších úprav. 12V časť zostáva pôvodná ako v predchádzajúcom prípade (použitý je obvod LM7812), teda tu sa v tejto vetve nedosiahnu žiadne tepelné úspory. Je to čiastočná modifikácia, ale predsa len sú tu lepšie tepelné pomery ako na prvom obrázku.

____________________________________________________________

Modifikácia č.2:


(V schéme je odkaz na 4 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 

 

Použitý pôvodný napájací zdroj: 9V/AC/3A

Pri modifikácii napájacej jednotky pre ATARI 1050 č.2a a č.2b sa už používajú aj pri 5V aj pri 12V spínané zdroje. Upozorňujem, že tá 12V vetva beží na "doraz" pretože 12V spínaný zdroj je na 1A, ale mal by to zvládnuť. V podstate nič nehreje, veľmi vysoká účinnosť. Je vidieť, že jednoduchšia výmena sa už dá ťažko previesť. Odmenou je chod disketovej jednotky pri podstatne nižších teplotách. Ak ma to niekedy popadne tak porobím merania ako sa zmenia celkové odbery, pretože pri spínaných zdrojoch je podstatne väčšia účinnosť, len sa už niekedy k tomu "dokopať".

Sú tu samé výhody, len cena použitých meničov na výmenu pôvodných lineárnych stabilizátorov LM 78xx je podstatne vyššia.

____________________________________________________________

Modifikácia č.3:


(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 

 

Použitý zdroj: zdroj z notebooku - 15V/DC/3A

Modifikácia zdroja č.3 pre disketovú jednotku ATARI 1050 - tu sa už nepoužíva pôvodný napájací zdroj, ale použije sa zdroj pre notebook, ktorý je schopný dodať jednosmerné výstupné napätie = 15V/3A. Odpadnú rozmerné kondenzátory a musíme  v disketovej jednotke odstrániť aj pôvodný diódový môstik a násobič, proste to treba zapojiť tak ako na obrázku. 5V vetva beží zo spínaného zdroja, t.j. vysoká účinnosť, 12V vetva je napájaná z 15V, t.j. straty na 7812-ke dosahujú iba 3V, teda aj straty teplom sú podstatne menšie ako v originálnom zapojení, maximálne dosahujú 1/3 pôvodnej hodnoty pre 12V vetvu. Zase treba odpojiť kompletne celý usmerňovací blok - je nepotrebný. Tiež veľmi vhodné na prerábku.


Odporúčam použiť iný napájací konektor, aby nemohlo prísť k zámene s pôvodným napájacím zdrojom, následky by boli okamžité a nevratné !

 

____________________________________________________________

Modifikácia č.4:


(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 

 

Použitý zdroj: napríklad z napájania prídavných diskov, externých CD mechaník a podobne - 12V/DC/3A

Modifikácia č.4 zdroja disketovej jednotky používa priamo zdroj =12V/3A, teda nepoužíva sa pôvodný napájací zdroj. Len si treba uvedomiť, že zdroj musí byť dostatočne "tvrdý", t.j. nesmie klesnúť napätie 12V pod tých 12V, potom môže začať disketová jednotka stvárať "divy". Čítanie trebárs funguje, ale nemusí fungovať zápis. Preto pri tejto 4-ke modifikácii treba postupovať s rozvahou, napríklad nepoužívať 2m prívodný káblik zo zdroja 12V, radšej nech má iba 75 cm a pokles napätia nebude taký evidentný. Tu ušetríme aj stabilizátor 7812, 5V beží zo spínaného zdroja, výborné, fakticky nič nehreje. Ako som už písal, výborné riešenie, ale zdroj 12V musí byť naozaj "tvrdý", inak je to zlá voľba. Zase musíme robiť zmeny aj priamo v jednotke, odpadá diódový môstik a dve diódy násobiča, zase stačia menšie kondenzátory na pôvodnom mieste.

 

Odporúčam použiť iný napájací konektor, aby nemohlo prísť k zámene s pôvodným napájacím zdrojom, následky by boli okamžité a nevratné !

____________________________________________________________

Modifikácia č.5:


(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 


Použitý zdroj: zdroj od notebooku čo dáva 19-24V/DC/2A-3A

Modifikácia č.5 pre napájanie disketovej jednotky ATARI 1050 používa zase notebookový zdroj,(nepoužíva sa pôvodný napájací zdroj !) ktorý dodáva výstupné napätie 19-20V/DC. 5V vetva zase beží zo spínaného zdroja, 12V vetva používa klasiku - stabilizátor LM7812. Zase to vyprodukuje o niečo menej tepla ako originálne pôvodné zapojenie. Napätie zdroja môže kľudne dosiahnuť až 24V, zdroj bude aj tak správne fungovať, len treba počítať že bude aj vyššia tepelná strata, závisí to teda od toho čo máte, alebo čo zoženiete. Nakoniec, ak chcete čo najmenšie straty - modifikujte si pre ATARI 1050 posledné 6.zapojenie - to je naozaj veľmi dobré.

 

Odporúčam použiť iný napájací konektor, aby nemohlo prísť k zámene s pôvodným napájacím zdrojom, následky by boli okamžité a nevratné !

 

____________________________________________________________

 

Tak a teraz sem pridám originálnu schému zdrojovej časti pre ATARI XF551, aby zase bolo s čím porovnávať.


(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 


Používa sa ten istý zdroj 9V/AC/3A ako u disketovej jednotky ATARI 1050, t.j. sú navzájom zameniteľné.

_________________________________________________________________________________

Aby som nebol na majiteľov disketovej jednotky ATARI XF551 taký zlý, aj pre nich sem dám jedno konkrétne zapojenie - modifikácia zdroja č.6a, bez problémov tiež funguje. Používa čipy 2576, tie sú základmi spínaných zdrojov 5 a 12V, zase je to vec ktorá sa tiež dá použiť po modifikácii aj pre disketovú jednotku ATARI 1050. V tomto zapojení treba použiť na čipy 2756 chladiče, trebárs ich môžete upevniť na povôdné Alu profil.

Ja dávam najradšej namiesto jedného výstupného kondenzátoru ktorý má mať hodnotu 1000uF/35V ako náhradu paralelne zapojené kondenzátory 2x 470uF/35V - je to lepšie kvôli menšiemu výslednému ESR. Pri pozornom sledovaní zapojení je jasné, že tak isto sa pre túto schému dá modifikovať použitie notebookového zdroja. Ako hovorím, fantázii sa medze nekladú a teda bastlenie je na to, aby si to každý urobil po "svojom". A sami poznáte aké to je, keď zariadenie robí to čo od neho očakávate ...

_____________________________________________________________

Nasleduje modifikácia č.6a zdroja disketovej jednotky ATARI XF 551, ktorá používa pôvodný napájací zdroj:


(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)


 

_________________________________________________________________________________

19.01.2014

Tu na schéme je modifikácia č.6b sú tu už použité obvody, ktoré nepracujú na 52kHz (ako obvod LM2576), ale na 150kHz, preto sú aj príslušné cievky a kondenzátory úmerne menšie:


 

Tu by som na výstupe zase kvôli menšiemu ESR dal radšej namiesto 1x 220uF/35V paralelne 2x 100uF/35V.

 

_________________________________________________________________________________

Použitý pôvodný napájací zdroj: 9V/AC/3A


____________________________________________________________

Nasleduje modifikácia č.7 zdroja disketovej jednotky ATARI XF 551, ktorá používa tak isto  pôvodný napájací zdroj a používa DC/DC spínané meniče firmy TRACO:


(V schéme je odkaz na 2 druhy DC/DC meničov, samozrejme je možné použiť aj iný kompatibilný typ od iného výrobcu.)

 

 

Použitý pôvodný napájací zdroj: 9V/AC/3A

Skutočne minimálne úpravy, meniče sú veľmi malé, nevyžadujú chladenie - bežia na 500kHz, účinnosť je skoro 97% ... paráda. Odmenou je v podstate studená disketová jednotka za prevádzky - to sa naozaj oplatí. Vyberie sa pôvodná LM7805 - dá sa tam TRACO TSR 1-2450 a namiesto LM7812 zase TRACO TSR 1-24120. Jednoduchšie to už asi nemôže byť. Hotovo ! Analogicky to môžete použiť aj pre zdroj v disketovej jednotke ATARI 1050.

____________________________________________________________

Ďalšou možnosťou je použiť zdroj, ktorý dodáva priamo 5V a 12V a zabudovať ho priamo do skrinky disketovej mechaniky - pekné, elegantné riešenie, náročné na mechanické prevedenie, treba dávať pozor aj na to, aby sa nebolo možné dotknúť živých sieťových častí zdroja ! Existujú ale aj prevedenia uzatvorené, t.j. vyzerá ten zdroj ako zdroj k notebooku, len je menší a vlastne všetko je zakrytované a teda aj odolné proti dotyku sieťovým napätím. Fantázii sa medze nekladú, len treba to urobiť tak aby ste nesedeli prvý a aj posledný krát pri počítači ...

 

Dnešný pokec nemá za cieľ poskytnúť úplne vyčerpávajúci pohľad na všetky možnosti zapojenia zdrojov pre uvedené disketové mechaniky, ale zase je dostatočne reprezentatívny aby sa niečo z článku dalo vybrať a použiť. Je možné samozrejme zvoliť aj kombinácie tu uvedených zapojení.

______________

Samozrejme existujú aj iní výrobcovia DC/DC meničov ktoré sú vhodné na túto prerábku, ja ich nebudem vymenovávať všetkých, tu som uviedol konkrétne použitie od konkrétneho výrobcu, kto sa v tom vyzná a vie si tam dosadiť správny typ to má ľahšie ...

RECOM meniče dostanete v GME (www.gme.sk).

V SOS (www.sos.sk) predávajú podobné vhodné meniče TRACO TSR-1, je to 1A spínaný menič tiež určený ako priama náhrada namiesto rady LM78xx, tiež sú výborné, maličké, bežia na kmitočte 500kHz ... naprosto bezproblémové.

 

Len treba počítať s tým, že ceny tých spínaných zdrojov sú inde ako u obvodov LM78xx, zase raz niečo za niečo. Zníženie spotreby a výsledné teploty ale hovoria za všetko - každá mechanika sa poteší, ak okolo nej nevzniká zbytočné teplo a toho pri pôvodnom zapojení je až až ...

______________

Poznámka:

Prosím, nepodceňujte tú výmenu konektorov pri použití notebookových zdrojov, ono to totiž vyzerá tak že sa človek nepomýli, ale tie naše starinky fungujú na základe dymu a ak z nich ten dym unikne, prestanú fungovať ....

WinkSmileTongue out

Takže pri práci ako vždy bacha, aj majster tesár sa utne a kde budeme potom zháňať náhradu. Po výmene kľudne môžeme nechať pôvodný chladič na mieste (XF551) - tam už potom tento chladič slúži iba na chladenie Graetzovo usmerňovača. Pri Atari 1050 pôvodný chladič zase chladí už len výkonový tranzistor regulátora otáčok vretena diskety. Iná možnosť - chladiče vyberieme a chladíme malým chladičom iba Graetz (XF551) a u 1050 zase dáme malý chladič iba na výkonový tranzistor regulátora otáčok. Ja mám u obidvoch XF551 (zrazu je tam kopa voľného miesta ...) preč pôvodné chladiče a chladím tam iba Graetzov usmerňovač. Proste zase je to na Vás ako sa rozhodnete toto riešiť, ale ak veľký chladič dáme preč - nezabudnite uvedené súčiastky chladiť, inak sa tieto súčiastky prehrejú. Howgh ! 

_______________________________________________________________________________

29.06.2015

Ešte jedna realizovaná úprava zdrojovej časti pre disketovú jednotku Atari XF551:

http://blog.3b2.sk/igi/post/Atari-XF551-new-DCDC-power-supply.aspx

___________________________________________________________

Vaše hodnotenie, Rate post:

Comments

10/6/2018 3:52:09 PM #

trackback

Directory  Atari.

Directory  Atari.

Igi blog |

Info o autorovi

Volám sa Igor Gramblička, bydlisko: Bratislava, Slovakia. Môj nick: Igi. Blog je o mojich záujmoch, predtým som pracoval ako IT špecialista na počítačové siete a redakčné systémy pre viaceré denníky - až som pred rokmi nakoniec v jednom z nich zakotvil a kde som to potiahol až do konca mojej profesnej kariéry.

Rok, mesiac, počet článkov: